Karma ja suhted

Küsimus: Ma lugesin ühelt veebilehelt, et tihtipeale me leiame inimese psühholoogiliselt, emotsionaalselt või intellektuaalselt atraktiivse olevat, sest meil on selle inimesega mingi karma tasakaalustada. Kas niisuguste inimeste puhul, kes väga harva tunnevad piisavalt tõmmet, et astuda põhjendatult suhtesse kellegagi, võib eeldada, et nad on oma karma tasakaalustanud või on nad lihtsalt väga valivad?

Märkus: See vastus on  antud 19. mail 2007 konverentsil Iirimaal.

Vastus Ema Marialt:
On nimelt võimalik, mu armsad, et karma teiste inimestega on tasakaalustatud, kuid see ei tähenda tingimata, et te olete kogu karma tasakaalustanud. Te peate teadma, et 51% karmast on see osa, mis teil on teiste inimestega ja 49% on see karma, mis teil on iseendaga.

Kas Kristus ei öelnud: „Tehke teistele seda, mida te tahate, et teile tehtaks?” Mu armsad, kas see mitte ei tööta kahes suunas? Tee endale ühtlasi seda, kohtle ennast viisil, nagu sa kohtleksid teisi. Ja ma pean teile ütlema, et teie seas on neid, kes kohtlevad ennast palju halvemini, kui nad iial kohtleksid teist. Te olete palju kriitilisemad enda suhtes kui teiste suhtes. Ja see on viis, kuidas te teete karmat iseendaga.

Ma hoiatan teid veel, et füüsiline tõmme pole alati karma poolt põhjustatud, ega seda pole ka alati emotsionaalne ja vaimne külgetõmme. On nimelt neid kordi, kus te kohtate teisi selleks, et see on osa teie jumalikust plaanist olla koos selle inimesega.

Karmiliste suhete kohta ma võiks öelda, mu armsad, et paljudel juhtudel, tegelikult valdavas osas karmiliste suhete puhul, saab karma  tasakaalustatud kiiremini, kui mitte tormata kohe põhjalikku füüsilisse suhtesse, mis põhineb karmilisel külgetõmbel ja niipea, kui mesinädalad on möödas, avastada, et hoolimata sellest, et ollakse armunud sellesse inimesse, pole karma tasakaalustatud. Ja nüüd, kui te olete juba ennast suhtesse pühendanud, ei saa te lihtsalt karma eest ära joosta.

Ma julgustan teid, kes te olete küpsemad vaimsed hinged, et kui tunnete füüsilist tõmmet teise inimese suhtes, liikuge edasi aeglaselt enne, kui te loote kehtiva suhte. Tahtke lugeda Andestamise rosaariumi ja  Minevikust kõrgemale tõusmise Rosaariumi, pannes oma möödunud karma selle inimesega violetsesse leeki, et te tasakaalustaksite sellest nii palju, kui võimalik ja siis olge avatud oma sisemisele juhendamisele, kas te tegelikult vajate seda füüsilist suhet või mitte.

Sest ma võin teile öelda, et väga paljud vaimsed inimesed, kes on edasi lükanud oma progressi vaimsel teel, tormates suhtesse karmilisest külgetõmbest, on nüüd lõpuks teinud rohkem karmat juurde, kui seda tasakaalustanud, nagu see oleks olema pidanud.

Te näete, mu armsad, et karma tasakaalustamiseks peate te, nagu ma olen paljudel kordadel öelnud,  vaatama palki oma silmas. Karmiliste suhete puhul juhtub tihti see, et te keskendute väga pinnule partneri silmas, et te kas unustate palgi ära oma silmas või te keeldute seda vaatamast, lastes oma egol luua vabanduse, et te lihtsalt ei saa seda teha või te lihtsalt ei pea seda tegema  enne, kui teine inimene on muutunud, sest teie ego ütleb alati, et süü lasub teisel inimesel.

Kuid ma pean teile ütlema selle tõe, et teie vaimset progressi ei saa kunagi piirata teise inimese psühholoogia ega käitumine. Teie isiklikku edenemist saab piirata vaid TEIE psühholoogia ja käitumine. Ja seepärast ei saa teie progress vaimsel teel mitte kuidagi moodi ega mitte kunagi, see tähendabki – MITTE KUNAGI- sõltuda teise inimese muutumisest. See sõltub vaid teie enda tahtest muutuda.

Niisiis, mu armsad, asuge selle muutmise kallale. Kui te leiate end raskes suhtes, järgige Jeesuse igavest soovitust – otsige kõigepealt Jumalariiki ja tema õigust, see tähendab otsige kõigepealt oma silmas olevast palgist jagusaamist ja oma teadvuse tõstmist ja siis antakse kõik muu teile, mis tähendab, et kas teie partner ja teie suhe muutub või leiate uue suhte, võib-olla sisemise suhte oma Kõrgema Minaga – olles rahul ja rahus selles seisus.

Te näete, mu armsad, kui te püüate alati ennast muuta, siis kasvate te alati. Ja see ei loe teile, kas teine inimene kasvab või mitte, sest see on tema vaba tahte küsimus. Kui sa lubad endal uskuda, et sinu progress sõltub sinu partnerist, siis teed sa oma partnerist Jumala ja siis paned  vale-jumala õige Jumala asemele.

Mu armsad, kus on õige Jumal? Õige Jumal on oma kuningriigis. Ja kus on see kuningriik? See on teie sees – mitte teie partneri sees. Mu armsad, TEIE Jumalariik on TEIE sees, Teiste inimeste kuningriik on nende endi sees. Ja see ongi põhjus, miks te saate selle leida sõltumatult kellestki teisest.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine