Miks nii paljud suhted ebaõnnestuvad?

Küsimus: Me näeme paljude armastussuhete ebaõnnestumist. Miks see on nii massiline ja mis printsiipidele võiksid rajaneda suhted uuel ajastul? 

Märkus: See vastus on antud 27. juunil 2008 konverentsil Hawaiil.

Vastus Ema Marialt:

Veelkord, mu armsad, see on  väga laiaulatuslik teema ja me avaldame järk-järgult rohkem õpetusi spetsiaalselt suhete teemal. Kuid mida võiks öelda, on see, et inimsuhete ebaõnnestumine on mees- ja naiselementide tasakaalustamatusest tingitud mõlema inimese puhul, kes on selle suhtega seotud.

Te näete tihti inimesi oma pimeduses minemas ego reaktsioonile, kus nad hakkavad süüdistama teist inimest. Ja see, mu armsad, see jällegi seondub teemaga, kuidas  kellegi arvates peavad või ei pea asjad olema. Seepärast, kui teie olemises on tasakaalustamatus maskuliinse ja feminiinse vahel, siis on teis ka vale kujutlus selle kohta, kuidas peab minema või ei pea minema  selles suhtes ja teie enda elus.

Nagu ma olen varem öelnud, loote te mentaalse kasti ja esimene inimene, kelle te sellesse mentaalsesse kasti panete, olete teie ise. Niisiis nüüd, mu armsad, selle tasakaalustamatuse tõttu tajute te end mittetäielikuna, midagi on puudu. Ja kui te seote end suhtega, siis astute te sellesse suhtesse defitsiiditeadvuse seisundis, selles seisundis, et midagi on puudu või lähete oma partnerist midagi saama.  Te otsite teist inimest täiendama ennast ja tahate kompenseerida  seda, mida te tunnete vajakaolevana, ebapiisavana iseendas. Siis te loote arusaamise selle kohta, mida teised inimesed peavad või ei pea tegema selleks, et teie ego saaks tunda end täitununa ja turvaliselt.

Kuid kui te loete õppetunde ego kohta, näete te selgesti, et see on võimatu otsing, sest teie ego ei tunne kunagi end terviklikuna ja turvaliselt – vaid teie Teadlik Mina saab tunda end terviklikuna ja turvaliselt. Te saate tunda end terviklikuna ja turvaliselt, kui te lakkate otsimast materiaalsest maailmast, sealhulgas ka teistest inimestest, et täiendada ennast. Selle asemel  adresseerige ümber oma tähelepanu nägemaks, et teie terviklikkus tuleb  teie enda Kõrgemalt Minalt, kes juba on Jumala poolt terviklikuna loodud kui iseenda pikendus, mu armsad.

Niisiis võite te näha, et kui te lubate endal astuda  ego poolt moonutatud reaalsusse, arvate te, et te olete ebatäielik, arvate, et teised inimesed peaks täiendama teid ja seepärast peavad nad tegema seda või ei pea tegema teist, et te võiksite end tunda terviklikuna ja kontrollida olukorda. Kuid see, mida te oma pimeduses ei näe, on see, et inimesed, keda te enda juurde tõmbate, on samuti ego lõksus. Kui te olete täielikult keskendunud oma Kõrgemale Minale, siis te ei tõmba enda juurde sedalaadi suhteid.

Niisiis tegelikult, kui te olete pimestatud oma egost, tõmbate te enda juurde inimesi, kes on samuti ego poolt pimestatud  ja seega suurendavad tasakaalustamatust teis – et see saaks rohkem nähtavaks – või neil on vastupidine äärmus, kui see, mis on teis, mis jällegi toob teie tasakaalustamatuse rohkem välja.

Nii näete te, mu armsad, et see suhe, mis põhineb defitsiidil, on algusest peale määratud olema kiviseks teeks ja nimelt on näha, et paljud suhted lõpevad  pärast väga lühikest aega mõlemapoolse süüdistamisega ja seepärast on õigustatud suhte katkestamine ja teise silmas pinnu häbistamine selle asemel, et vaadata palki oma silmas.

Ja te näete, et mõned suhted leiavad tasakaalu, kus inimesed tegelikult õpivad egonuppe mitte vajutama ja seepärast sisenevad sellesse, mida võiks nimetada relvarahu lepinguks, kus näib olevat suhteline rahu , mis laseb inimestel suhet säilitada.  Kuid see on suhe, mis vaimset kasvu ei anna või teeb seda väga aeglaselt. Nii, et pärast seda elu võivad niisuguse suhtega  inimesed olla kasvanud väga vähe kogu sellest kasvupotentsiaalist, mis neil selleks eluks oli, kui nad oleksid tahtnud rohkem näha palki oma silmas.

Sellest näetegi, et vaimsed inimesed peavad mõistma, et kui oma suhetes on konflikt, peate te vaatama palki oma silmas. Te peate otsima maskuliinse ja feminiinse tasakaalustamatuse valdkonnast iseenda seest.

Teil on vaja kasutada õpetusi, mille me oleme andnud, abivahendeid mille me oleme andnud oma viimastes rosaariumides ja anname tulevastes rosaariumes, mis puudutavad maskuliinse ja feminiinse aspekti tasakaalustamist teie enda sees, mu armsad. Nii saavutate te tasakaalustatud suhte oma partneriga, on see siis tavapärane mehe-naise suhe või suhe vanematega, vendade-õdedega, kaas-töötajatega või teistega, kellega te laiemas mõttes suhetesse astute.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine