Üksolemine minu Mina Olen Kohalolekuga (invokatsioon)

Kosmilise Kristuse, Maitreya nimel, Gautama Buddha ja Jeesuse Kristuse nimel, kutsun ma  Jumalikku Isa, Alfat ja Jumalikku Ema, Omegat ja ma pühendan selle invokatsiooni oma Mina Olen Kohalolekuga ühenduse taasatmiseks, mis paneb aluse kogu lahusolekutunde ületamisele, kuni ma saan öelda koos Jeesusega: „Mina ja mu Isa oleme üks!“...

(Kirjelda lühidalt spetsiifilist olukorda (spetsiifilisi olukordi), mida sa tahad ületada.)

Jumal on Alfa ja Omega
Jumal on Isa, Jumal on Ema
Üks nad koos on läbi Poja.

Eraldatus on vale,
Ego on nähtamatu siduja.
Tingimused peened vahendid
lihtsameelsete lõksupüüdmiseks.

Kogu omamine on vangimüür
Ja nii me võtame kuulda kutset.
Ületamine on peavõti,
ENAMAKS saamine on priius.

Loobumine on külluslik elu,
kogu võitluse ületamine on loobumises.
Me heidame end voolu,
täites Taeva kõrgemat unistust,

Kristus-visioon hoiab meid sihil,
meenutades meile algset Allikat.
Tasakaalus me kasvame alati,
jäädes Pühasse Voolu.

Me näeme ÜHTE kõigi vormide taga
kui üksolemist, mis on norm.
olemine Pühas Ruumis
igavese Armuga ümbritsetud.

Jumal on Isa, Jumal on Ema,
Me näeme üksteises Jumalat.

Esimene kiir – Jõud

1. Mina Olen ÜKS, Mina Olen Alfa ja Omega, algus ja ots. Ma annan neile, kel on janu, elava vee allikast vabalt.

 Korduv salm 1:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan Selleks, Kelleks  Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Jõud nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2.  Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tahan ületada lahusoleku  illusiooni ja ületada oma enese-teadlikkust, kuni ma kogen ennast vormis oleva sinu pikendusena.

Korda korduvat salmi 1

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et sul on Alfa aspekt, nimelt MINA OLEN, MIS MA OLEN, mis on puhas teadlikkus.

Korda korduvat salmi 1

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et sul on Omega aspekt, nimelt MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN, kes soovib väljendada ennast materiaalses maailmas.

Korda korduvat salmi 1

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma olen Omega aspekti väljendus, ma olen sinu kasvamissoovi väljendus, kogedes seda maailma ja väljendades sinu Jumalikku individuaalust selles maailmas.

Korda korduvat salmi 1

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et sa lõid mind olema avatud ukseks selles maailmas. Ma tahan ületada oma enese-teadlikkust, kuni ma olen tõeliselt sulle avatud ukseks.

Korda korduvat salmi 1

7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma pole veel avatud ukseks, sest olen loonud lahusoleva mina vastukaaluks selle maailma poolt esitatud tingimustele.

Korda korduvat salmi 1

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et see lahusolev mina on ebareaalne ja peab surema. Ma palun, et sa aitaksid mul kasvada selle punktini, kus ma olen valmis lahusoleval minal surra laskma.

Korda korduvat salmi 1

Teine kiir – Tarkus

1.  Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma lõin oma lahusoleva mina sellepärast, et langenud olevused lükkasid tagasi sinu valguse ja individuaalsuse kingitused.

Korduv salm 2:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Tarkus nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Mina Olen Üks, saades paljudeks vormideks, mis on kujundatud tagasi pöörduma Ühe juurde Jumaliku Armastaja ja Armastatu kosmilises tantsus.

Korda korduvat salmi 2

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et tegin otsuse võtta seda tagasilükkamist isiklikult ja ma sain haiget sellest, et lükati tagasi sind.

Korda korduvat salmi 2

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et lõin lahusoleva mina selleks, et kaitsta ennast langenud olevuste armutute süüdistuste tõttu haiget saamast.

Korda korduvat salmi 2

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et jäin selle illusiooni lõksu, et ma pean oma eneseväljendamist kohandama langenud olevuste tingimustele  ja nõudmistele.

Korda korduvat salmi 2

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et kui ma hakkasin enese üle kohut mõistma nõnda, nagu nemad minu üle kohut mõistsid,  hakkasin ma eitama sinu vaba väljendumist läbi enda.

Korda korduvat salmi 2

 7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et lakkasin olemast avatud ukseks, sest ma ei tahtnud enam elada sinu kreedo kohaselt: MA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN.

Korda korduvat salmi 2

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tahan taas kord jälle saada avatud ukseks. Ma tahan olla see, kes ma olen, lastes sinul MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN Kohalolekul väljenda ennast läbi minu.

Korda korduvat salmi 2

Kolmas kiir – Armastus

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et minul sinu väljendusena on samuti Alfa ja Omega aspekt.

Korduv salm 3
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks  Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Armastus nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et minu Teadliku Sina Alfa aspekt on MINA OLEN,  mis on puhas, vormitu teadlikkus.

Korda korduvat salimi 3

3. Mina Olen Üks, avaldudes Alfa ja Omega kolmainsusena, hoides täiuslikku loovat pinget ainusündinud Poja, Kristus-meele Logose kaudu.

Korda korduvat salmi 3

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et minu Teadliku Sina Omega aspekt on „Ma Saan Selleks, Kelleks Ma Saan,“ mis on soov olla üks elu enda loova vooluga.

Korduv salm 3

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et see oli minu Omega aspekt, mis langes selle illusiooni tõttu, et ma suudan kohaneda tingimustega, mille on määratlenud langenud olevused.

Korduv salm 3

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et otsustasin mitte enam lasta sul olla see, kes sa oled läbi minu. Selle asemel  ütlesin ma, et saan selleks, kelleks langenud olevused tahavad, et ma olen.

Korda lorduvat salmi 3

7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et üle paljude kehastuste olen ma loonud keeruka lahusoleva mina, mis toetub langenud teadvusele. Seega on sinu asemel minu taustsüsteemiks olnud langenud olevused.

Korda korduvat salmi 3

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et see lahusolev mina tugineb uskumusel, et mul pole õigust saada selleks, kelleks ma saan selles maailmas, vaid ma pean vastama neile standarditele, mille on määranud langenud olevused.

Korda korduvat salmi 3

Neljas kiir – Puhtus

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et pärast seda, kui ma hakkasin ärkama oma vaimsele potentsiaalile, hakkas mu ego tahtma näida vaimsena.

Korduv salm 4:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks  Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Puhtus nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et mu lahusolev mina on loonud täiesti vale tee, mis paneb teda ennast uskuma, et ma saan oma ülestõusmiseks valmistuda, vastates sellele standardile, mille on määranud langenud olevused.

Korda korduvat salmi 4

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et selle tee järgimine on mõttetu ja see on kõik  tühisus. Ainus tee minu jaoks vaimsesse tõusta on saada puhtaks nii, et ma olen taas avatud ukseks sinu loovale voolule.

Korda korduvat salmi 4

4. MINA OLEN ÜKS, loov läte, väljendudes igavese vooluna, saades selleks, mis moodustab Elu Jõe, haarates Püha Vaimu tiivule kõik selle, mis ON.

Korda korduvat salmi 4

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et avatud ukseks saamiseks pean ma ületama KÕIK oma lahusoleva mina illusioonid, sealhulgas ka illusiooni  sellest, et kuna  minu loovus oli see, mis põhjustas minu langemise, siis seepärast peaksin ma nüüd eksperimenteerimise lõpetama.

Korda korduvat salmi 4

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et minu ülestõusmine on loov protsess. Nii, nagu ma kasutasin oma loovust lahusolekusse saamiseks, pean ma kasutama oma loovust lahusoleku ületamiseks ja loova vooluga üksolemisse tulemiseks.

Korda korduvat salmi  4

 7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma ei saavuta oma ülestõusmist, püüeldes üksolemisse sinu MINA OLEN aspektiga, ma võidan oma üksolemise vaid olles üks sinu Omega aspekti loova vooluga.

Kordav korduvat salmi 4

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tunnistan oma sõltumatust langenud olevustest ja nende kohtumõistmistvast, süüdistavast teadvusest. Näita mulle kõiki illusioone ja ma lasen lahusoleval minal tasapisi surra.

Korda korduvat salmi 4

Viies kiir - Tõde

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et just tänu tahtele saada selleks, kelleks ma saan, hakkan ma langenud olevuste illusioonidest end lahti rebima.

Korduv salm 5:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Tõde nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et kui ma harjutan ja tõusen kõrgemale selle maailma standarditest ja kohtumõistmisest, saan ma taasühendada end sinu loova vooluga.

Korda korduvat salmi 5

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et kui ma taasühendan end Elu Jõega, siis suudan ma järk-järgult ületada kõik oma piirangud ja enese üle kohtumõistmise. Siis ma olen suuteline tahtma saada selleks, kelleks ma saan, hoolimata sellest, kuidas maailm ja langenud olevused minu üle kohut mõistavad.

Korda korduvat salmi 5

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et sinu Omega aspekt, sinu MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN Kohalolek on just nimelt Elu Jõe loova voolu väljendus. 

Korda korduvat salmi 5

5. Mina Olen ÜKS, väljendades ennast enese-teadliku olevusena koos võimalusega saada kõigeks selleks, mida MA OLEN läbi teadlikult valitud ENAMAKS saamise protsessi.

Korda korduvat salmi 5

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma täidan oma siinolemise põhjust  vaid  saades avatud ukseks sinu loovale väljendusele.

Korda korduvat salmi 5

7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et sa oled kõrgemal igast  langenud olevuste standardist ja kohtumõistmisest.

Korda korduvat salmi 5

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma saan olla sulle avatud ukseks ainult siis, kui ma tahan väljendada ennast, hoolimata maistest näivustest. Ma lasen lahti sellest illusioonist, et millelgi selles maailmas on võimu minu kui vaimse olevuse üle.

Korda korduvat salmi 5

Kuues kiir -  Teenimine

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et kui ma olen sulle avatud ukseks ja teenin  elu, ei saa ma kohaneda mentaalsete kastidega, mis baseeruvad langenud olevuste poolt loodud eraldatuse ja kohtumõistmise illusioonil.

Korduv salm 6:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Rahu nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ainus viis õigeks elu  teenimiseks on demonstreerida, et vaimse olevusena ei kohanda ma ennast selle maailma mentaalsete kastidega.

Korda korduvat salmi 6

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma ei aita teisi inimesi siis, kui ma olen vastu  nende mentaalsetele kastidele, ega ka siis, kui kohandan ennast nende mentaalsete kastide ning suhteliste,  dualistlike väärtushinnangutega.

Korda korduvat salmi 6

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et mu ainus võimalus teisi aidata, on demonstreerida, et isegi siis, kui ma olen üles kasvanud mingis teatud mentaalses kastis, saan ma selle ületada ja saada ENAMAKS.

Korda korduvat salmi 6

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et mu tõeline teenimine on demonstreerida seda, et kõigil inimolevustel on potentsiaal saada avatud ukseks Vaimu loovale väljendamisele.

Korda korduvat salmi 6

 6. MINA OLEN ÜKS, mina, kes hõlmab kogu elu ja nagu minu enese-teadlik pikendus saab ENAMAKS, nii saan ENAMAKS ka mina.

Korda korduvat salmi 6

7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et minu tõeline teenimine on olla avatud ukseks sinu jaoks nii, et sinu loov väljendus annab inimestele taustsüsteemi nende mentaalsete kastide ületamiseks.

Korda korduvat salmi 6

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et tahan eksperimenteerida, ma tahan saada selleks, kelleks ma saan, kuni ma saan avatud ukseks sinu MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN Kohalolekule.

Korda korduvat salmi 6

Seitsmes kiir - Vabadus

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et avatud ukseks olemiseks pean ma olema vaba kasutama oma vaba tahet – sinu tahet – sõltumata mistahes maistest piirangutest, eriti selle suhtes, mis puudutab langenud olevuste poolset kohtumõistmist.

Korduv salm 7:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Vabadus nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et tõeliselt oma vabale tahtele vabaduse andmiseks pean ma mõistma ja aktsepteerima vaba tahte seadust.

Korda korduvat salmi 7

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et see seadus kohustab mind täielikult vastutust võtma oma valikute eest ja samas kohustab see mind mitte võtma vastutust teiste inimeste valikute eest.

Korda korduvat salmi  7

4. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma ei saa kunagi vaba olema senikaua, kui ma võtan enda peale mingigi vastutuse teiste inimeste valikute eest.

Korda korduvat salmi  7

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et niisuguse vastutuse tundmine paneb mind dualistliku mängu lõksu, kus ma püüan sundida teisi „nende heaolu nimel“.

Korda korduvat salmi  7

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ainus viis sellest lõksust hoidumiseks on loobuda kogu vastutusest teiste eest ja aktsepteerida täit vastutust oma meeleseisundi eest.

Korda korduvat salmi  7

7. MINA OLEN ÜKS ja iga olevus, kes tuleb minu Olemusest, saab kõigeks selleks, mida MINA OLEN, ületades oma mina-tunnetust kosmilises tantsus, kus Armastatust saab Jumalik Armastaja, kes armastab kogu elu.

Korda korduvat salmi  7

8. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, siinjuures ma kinnitan, et  olen täielikult vastutav oma meeleseisundi eest, olenemata teiste inimeste valikutest  ja langenud olevuste poolsest kohtumõistmisest.

Korda korduvat salmi  7

Kaheksas kiir – Tervikuks liitmine

1. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et tõeline vabadus on see, kui ma saan valida rahu- ja õndsuseseisundisse jäämise, olenemata neist tingimustest, mida ma Maa peal kohtan.

Korduv salm 8:
Armas Võimas Mina Olen Kohalolek,
sina oled minu tuum.
Päästa valla sisu puhas,  püha
Üksolemises me ENAMAT.

Sest Ma Saan selleks, Kelleks  Ma Saan,
Sulle avali ukseks.
Su Valgus nüüd läbi minu voolab,
nii ENAMAT on elu.

2. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et see rahu on võimalik vaid siis, kui ma taasühendan ennast oma Teadliku Sina Alfa aspektiga, nimelt MINA OLEN puhta ja vormitu teadlikkusega.

Korda korduvat salmi 8

3. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et senikaua, kui ma pole kogenud puhast teadlikkust, pole mul taustsüsteemi selle kohta, kuidas sina näed maailma ja minu isiklikku olukorda.

Korda korduvat salmi 8

4.  Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma tean, et ma ei suuda olla avatud ukseks senikaua, kui ma kogen elu läbi lahusoleva mina subjektiivse filtri.

Korda korduvat salmi 8

5. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, siinjuures ma kinnitan, et ma tahan näha maailma nii, nagu sina seda näed.

Korda korduvat salmi 8

6. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, siinjuures ma kinnitan, et ma tahan näha oma isiklikku elu ja psühholoogiat, sealhulgas ka oma ego nii, nagu sina seda näed.

Korda korduvat salmi 8

7. Armas Võimas Mina Olen Kohalolek, ma palun, et sa aitaksid mul läbi lõigata Maya loori nii, et ma võiksin näha elu läbi sinu puhta taju. Ma tahan näha kõike, mis on vähem, nii  et ma saaksin valida olla ENAMAT.

Korda korduvat salmi 8

8. MINA OLEN ÜKS, Alfa ja Omega, algus ja ots, mis on, mis oli ja mis olema saab, kõikvõimsuses. Ja MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN, ma olen ÜKS, ma olen igavesti ENAMAT.

Korda korduvat salmi 8

Üksolemise dikrii

1. Surya, Sa täiuslikult tasakaalusolev,
kiirates oma valgust kui särav päike,
Jumala Tähelt küllastades  Maad
lakkamatu jõuga, kutsudes esile ümbersündi. 

Korduv salm
Oo Alfa-Omega Suurel Keskpäikesel,
vabasta nüüd Ühe Lõpmatu Jõud,
et purustada duaalsusevalede loor,
lõigates kõik inimesed vabaks selle kütkeist.

Armastatud Surya, sinu tasakaalustav jõud,
ujutab Maa üle kui kiirgav vihm,
kui Isa ja Ema me üksolemises näeme,
lõputus õndsuses jääb see alati nii.

2. Feminiinse ülestõusmine, elluärkamine naistes ja meestes
ilmutab Jumala täiusliku plaani,
hävitades kõik sisseraiutud vanad kujutised,
tõstes usu maisest vormist kõrgemale.

Korda korduvat salmi

3. Saint Germain´i Kuldne Ajastu on lõpuks reaalsus,
duaalsuse valed on mineviku asjad,
Jumalik Ema on üles tõstetud kõigis,
kes kuulab sisemist ja järgneb kutsele.

Korda korduvat salmi

4. Maraytaii on Jumaliku Ema nimi,
kes kutsub üles kõiki oma lapsi laskma nende valgusel särada,
Jeesusega koos võtame me nüüd ülima seisaku
kinnitades, et Jumala Kuningriik on käes.

Korda korduvat salmi

5. Ema Maria näitab kõigile teed
sisemisse kuningriiki läbi feminiinse kiire,
sest kui me näeme Jumalat iga vormi sees,
siis teame, et külluslikkus on tõesti normiks.

Korda korduvat salmi

6. Ja nüüd juhib meid suur Meister MORE,
üle tohutu mere vastutervitavale kaldale,
kus kaovad kõik duaalsusehääled,
kui me koos Lord Buddhaga keskendume vaikusse.

Korda korduvat salmi

7. Kui Alfa-Omega oma ühedatuse ilmutavad,
siis teame, et eraldatus  ei saa olla reaalne,
ja seega saame me siseneda Suurde Keskpäikesesse,
mis  on ühinemise ülim võit.

Korda korduvat salmi

8. Ja nüüd lähme me edasi kuulutama suurt plaani,
silda ehitama Jumala ja Inimese vahele
aktsepteerides kutset olla kaas-looja,
kui me tõstame Maa tema Jumala-võidusse.

Märkus: Loe seda dikriid nii mitu korda kui sulle meeldib enne, kui jätkad
invokatsiooni lugemist.

 MINA OLEN ÜKS

MINA OLEN ǕKS, MINA OLEN Alfa ja Omega, algus ja ots. Ma annan neile, kel on janu elava vee allikast vabalt.

MINA OLEN ǕKS, saades paljudeks vormideks, mis on määratud tagasi pöörduma Ühe juurde kosmilises tantsus Jumaliku Armastaja ja Armastatu vahel.

MINA OLEN ǕKS, ilmutades end Alfa ja Omega kolmainsusena, hoides täiuslikku loovat pinget läbi ainusündinud Poja, Kristus­meele Logose kaudu.   

MINA OLEN ÜKS, loov läte, väljendudes igavese vooluna saama selleks, mis moodustab Elu Jõe, haarates kõik, mis ON Püha Vaimu tiivule.

MINA OLEN ÜKS, väljendades ennast eneseteadlike olevustena, võimalusega saada kõigeks, mida Mina Olen läbi teadlikult valitud ENAMAKSsaamise protsessi.

MINA OLEN ÜKS, mina, kes hõlmab kogu elu ja nagu minu enese-teadlikud pikendused saavad ENAMAKS, saan ka mina ENAMAKS.

MINA OLEN ÜKS ja iga olevus, kes tuleb minu Olemusest, võib saada kõigeks, mis MINA OLEN, ületades minatunde kosmilises tantsus, kus Armastatu saab Jumalikuks Armastajaks, armastades kogu elu.

MINA OLEN ÜKS, Alfa ja Omega, algus ja ots, mis on, mis oli ja mis saab olema kõikvõimsuses. Ja MA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN, sest kuigi ma olen ÜKS, olen ma alati ENAMAT.

OM MANI PADME HUM (9, 33,144 korda).

MINA OLEN oma MINA OLEN, MIS MA OLEN Kohaloleku Alfa Rahus.
MINA OLEN oma MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN Kohaloleku Omega Õndsuses.
(3,9,33,144 korda)

Pitseriga kinnitamine:
Alfa ja Omega nimel, ma aktsepteerin, et ma olen oma MINA OLEN, MIS MA OLEN tingimusteta rahu keskpunkt. Ma aktsepteerin, et ma  ületan alati ennast oma MINA SAAN SELLEKS, KELLEKS MA SAAN Kohaloleku õndsusesse. Seega voolan ma koos Elu Jõe loova väljedumisega, mis väljendub läbi Kohaloleku.

Ma loobun lahusoleva mina kõikidest soovidest, tahtmistest ja ootustest ja langenud olevuste poolsest kohtumõistmisest. Ma sukeldun Elu Jõkke ja ma lasen Pühal Vaimul viia mind sinna, kus ma saan sundimatult täita oma Jumalikku plaani.

Ma aktsepteerin ühtset Kristus-visiooni, mis paljastab palgi minu enda silmas nii, et ma suudan näha ja teadlikult loovutada kogu dualistlik tajumine. Ma seisan alasti oma Kohaloleku ees ja ma ei püüa midagi varjata Jumala kõikenägeva silma eest. Ma loovutan teadlikult selle  ego illusiooni, et mis on varjatud inimese eest, on ka Jumala eest peidus. Ma ei hoia kinni millestki ja ma tahan näha ja loobuda igast illusioonist ja kõigist  illusioonidest.

Selles tingimusteta loobumises näen ma, et millelgi  selles maailmas pole võimu minu Vaimu üle ja seega ei aktsepteeri ma ühtki puudulikku tingimust jäävana ega lõplikult tõesena. Seega  saan ma läbipaistvaks selle maailma illusioonide ja energiate suhtes. Mu vaade on ühtne ja seega, kui  selle maailma vürst  tuleb, siis ei saa ta minust midagi. Kui ma loovutan kõik oma olemuses olevad ebapuhtused, siis ma tean, et rikkumatu kontseptsioon mu nelja madalama keha jaoks on  pingutusteta ilmunud ja ma aktsepteerin, et ma olen pitseriga kinnitatud Jumala täiuslikku visiooni.

Ma tean, et see, mis on ebareaalne, ei saa mõjutada seda, mis on reaalne. Ma aktsepteerin, et MINA OLEN reaalne ja ainus reaalsus minu elus on minu Kohaloleku visioon. Ma aktsepteerin, et kui Jumal mind lõi, siis nägi ta, et “see oli hea”. Selle visiooni puhtusesse jään ma kinnitatuks ikka ja igavesti, sest MA SAAN ENAMAKS.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine