Kas sunnid saatana taganema või paned saatana enese ja Jumala vahele. Jeesus, 3.01.2011

Jeesus, 3. jaanaur 2011

Ma olen Ülestõusnus Meister Jeesus Kristus ja mul oli  õigus kehastuda 2000 aastat tagasi ja mul on õigus rääkida nüüd läbi sõnumitooja. On paljusid, nii kehastuses olevad kui mitte, kes eitavad seda õigust, Kristuse õigust inkarneeruda, tulla sellesse materiaalsesse maailma ja tuua siia valgust Ülevalt, olles avatud ukseks.

Nad ei taha, et neid häiritaks, nad usuvad oma vaimses uhkuses, et see planeet on mingis mõttes nende oma, vähemalt arvavad nad, et omavad  materiaalset maailma. Kuid neil puudub see omand, sest kõik, mis on Maa peal, on avatud vabale tahtele. Siin on kollektiivne vaba tahe, kuid on ka individuaalne vaba tahe.

Muidugi ei saa planeet tõusta kõrgemale, kui kollektiivne vaba tahe seda lubab. Kuid indiviidil on õigus tõusta kõrgemale sellest, kuhu kollektiiv tõusta soovib. Ja seega on indiviidil õigus saavutada Kristus-olemine, seda Kristsust väljendada ja olla avatud ukseks Elavale Kristusele, lastes sellel väljenduda läbi oma individuaalsuse. See on õigus, mida ei saa kunagi ära võtta, olenemata sellest, kui paljude plaanide ja mõttetarkustega langenud olevused lagedale tulevad.

Nad on püüdnud juba oma sellele planeedile laskumisest peale takistada igal indiviidil Kristsuse tasandit saavutamast ja sellelt edasi minna. Paljudel juhtudel on neil olnud edu kas inimesi hirmutades, et nad ei püüaks väljendada oma Kristsust, või on nad füüsiliselt takistanud neid seda tegemast läbi paljude plaanide, millega nad on lagedale tulnud. Sellest hoolimata jääb indiviidile igavestikestvaks õiguseks väljendada Kristsust ja olla avatud ukseks Vaimu voolule.

Paljud on Kristuseks olemisest valesti aru saanud
Mis on siis Kristuseks–olemine (Kristsus)? Paljud on valesti mõistnud, mida   Kristsus endast üldse kujutab.

Kõigepealt on olemas kristlasi, kes usuvad, et mina olin ainus, kes oli  või kes võiks ainsana olla kehastunud Kristus. Nad on loonud täieliku ebajumalakuju, kusjuures nad arvasid, et ma olin täielikus Kristus-olemises enne, kui ma isegi kehastusse tulin või  emaüsast väljusin.  See muidugi polnud nii, nagu ma olen veebilehel selgitanud. Ma olin kehastuses olnud ka enne seda inkarnatsiooni. Ma olin järk-järgult kasvanud teadvuses ja kasvanud ka viimase kehastuse jooksul, kus ma olin Jeesusena. Ma läbisin protsessi, kus ma järk-järgult saavutasin oma Kiristsuse ja kinnitasin seda.  Seda polnud tegelikult kuni Kaana pulmani, kus ma julgesin seda väljendada avalikult – vähemalt selle maal, mis pidi olema selle kehastuse peafookuses.

Teine vääritimõistmine tekib neil inimestel, kes on ületanud kristluse ametlikud doktriinid, need doktriinid, mille on paika pannud langenud olevused selleks, et teha minust erand nii, et mitte keegi ei söendaks minu jälgedes käia. Paljud on, kas siis läbi  Ülestõusnud Meistrite õpetuste  või läbi teiste õpetuste, julgenud hakata aru saama, et mina pole mitte ainukene, kes suudaks saavutada Kristuseks olemise. Kuid paljudele, isegi Ülestõusnud Meistrite õpilastele on samuti mõistmatuks jäänud see, mida tähendab Kristsuse saavutamine.

Nad arvavad, et see on mingi ülim saavutus, mille te peate saavutama läbi  pika ja vaevalise initsiatsiooniprotsessi. Nad usuvad, et see on võrreldav  mingi oskusega, mille te võite omandada Maa peal, nagu on näiteks midagi spordialast või mõni teine kompleksne ülesanne. Kuid Kristus-olemine ei ole doktorikraadi omandamise programm, mille saaks läbi teha algusest lõpuni  ja siis on tulemus garanteeritud. Kristus-olemine on   ülimalt individuaalne  protsess.

Kristus-olemise jaoks puudub standard.

Miks pole siin standardit? Väga lihtsal põhjusel. Kuna teie olete indiviid, siis on Kristus-tähenduses üsna selge, et teie olete avatud ukseks oma Mina Olen Kohalolekule, mis teie kaudu ennast väljendab. Ja see väljendumine saab teoks läbi Kohaloleku Omega aspekti, läbi Mina Saan selleks, Kelleks Ma Saan Kohaloleku. See on koht, kus teie tõeline Jumalast antud vaimne individuaalsus ja identiteet on ankurdatud.

See ei ole teema rafineeritud oskustest, mida teie väline meel siin kehastuses  omandab või missugused keerukad initsiatsioonid läbib. See ei tähenda, et  Kristsuse ilmutamine pole seotud madalamalt tasandilt kõrgemale kulgeva teega. Loomulikult saab teed nii ette kujutada. Kuid Kristsuse omandamise ja saavutamise protsess pole sama, mis on mõne välise oskuse saavutamise protsess. Kehastuses Kristuseks saamise protsess on kõige selle unustamine, mida te olete välise meelega õppinud.

Kristsus pole sama, mis ego vaimseks muutmine
Miks see nii on? Sellepärast, et Kristus tähendab Kohaloleku jaoks avatud ukseks olemist, kus Kohalolek saab väljendada ennast läbi teie, ilma et teda takistaks madalama meele ükski filter. Kahjuks pole paljud Ülestõusnud Meistrite õpilased näinud läbi langenud olevuste loo väga peent illusiooni, nimelt seda illusiooni,  et Kristuseks saamine tähendab keerulise ego loomist, kus ego on  enda peale võtnud ülesande näida vaimse isikuna.

Kui te vaatate kristlikku religiooni, siis te näete, et sajandite vältel on ta välja kujundanud ideaali, kuidas inimolend peab  olema või käituma, kui seda inimolendit võib pidada vaimseks või pühaks. Paljud Ülestõusnud Meistrite õpilased on selle endale eeskujuks võtnud ja loonud kujutise sellest, mida tähendab olla Kristus, mida tähendab Kristus-olemise saavutamine. Nad arvavad, et seda saab määratleda läbi  mingi välise standardi, nagu teatud viisil vaatamine, teatud viisil kõndimine, teatud viisil rääkimine. Kuigi vanaaegne laulusalm ütleb: „Kõnni nagu Kristus, räägi nagu Kristus“, ei tee see kellestki veel Kristust.

On olemas vana raamat, mille nimi on   Kristuse jäljendamine . Kuigi vaimse inimese jäljendamises võib olla midagi paikapidavat, pean ma teile ütlema, et püüdega oma välist käitumist kohandada teatud ideaalile  võid sa kusagile jõuda oma teel, kuid see ei vii sind Kristus-olemisse.

Muidugi võite te, vaadates tänapäeva maailma, leida paljusid, kes käituvad või kelle eluviis on niisugune, mis mingit vaimset kasvu ei edenda, sest nad on lõksus, kus kordavad teatud mustreid aina ikka ja uuesti.  Kuid kui te arvate, et jätkates oma käitumise rafineerimist vastavalt välisele ideaalile, saavuatate te Kristsuse, siis te eksite.

Saabub punkt, millal teil on tarvis ära tunda, et senikaua kui teil on väline standard, eksisteerib alati lõhe teie olemasoleva teadvuse seisundi ja Kristus-olemise vahel. Sest väline standard saab olla ainult jäik kujutis, mille te panete  enda ja  oma Mina Olen Kohaloleku  tõelise Jumala vahele. Ja te arvate, et te peate kohandama oma käitumist sellele välisele standardile. Te võite automaatselt mõelda, et teie Mina Olen Kohaloleku väljendumine läbi teie  peab samuti olema vastavuses selle välise standardiga. Sel juhul pole te avatud ukseks Kohalolekule. Nii  ei saa teist avatud ust  Püha Vaimu tuulele, mis puhub, kuhu tahab.

Arusaamine sellest, miks Vaim ei kohandu mateeriaga
Mis on Püha Vaimu eesmärk? See ei ole kohandumine  inimeste ideedega, menaalsete kujutiste ja uskumustega. Kui Püha Vaim sellega kohanduks, kuidas  saaks siis Püha Vaim äratada inimesi  nende praegusest teadvuse seisundist? 

Pühal Vaimul on vaid üks eesmärk ja see on käivitada ja kiirendada enese-ületamise protsessi. Sest Püha Vaim on jõud, mille on loonud teie praeguse sfääri kõik enese-teadlikud olevused, kes on ületanud oma teadvuseseisundi. Nad on moodustanud selle hiigeljõu, selle võimsa hoogsa Püha Vaimu tuule, mis peab aitama äratada kõiki neid, kes pole siiani veel  ärganud oma vaimse olevuse täielikule potentsiaalile.

Seepärast ei kohandu Püha Vaim ühegi mentaalse kujutisega, ühegi uskumusega, ühegi doktriiniga, ühegi süsteemiga, ühegi struktuuriga, mis hoiab teid teatud teadvuse seisundis. Kas te näete, miks ei ole see lihtsalt võimalik, et teie meeles püsib veel struktuur selle kohta, kuidas te peaksite olema, kui olete Kristus-olemises ja siis samal ajal saaksite olla avatud ukseks Pühale Vaimule? See pole võimalik. Seda ei juhtu.

Mõnedel juhtudel, eriti kristlike nelipühilaste  ja sarnaste liikumiste puhul,   on inimesi juhatatud saavutama mõningane vaimsete jõudude vool, kusjuures nende meelde jääb struktuur alles. Kuid see pole Kristus-olemine. Ja senikaua, kui nad ei taha loobuda  oma struktuuridest, ei liigu nad kõrgemale teatud tasemest. Teatud aja pärast, pole nad avatud Vaimu voolule,  vaid nad on avatud madalamate vaimude voolule, mis uluvad läbi nende ja ikka veel püüavad imesid sooritada. Kuid see pole Kristus-olemine, sest isegi siis, kui te suudate teha imesid, pole te Kristus, kui te lihtsalt tervendate inimesi ilma neid äratamata enda sees olevale Jumala jõule.

Jah, kui ma Maa peal olin, siis tervendasin ma haigeid, äratasin surnuid, Kuid oli palju neid, kes terveks ei saanud ja ma tegin neid imesid ajutiselt. Sest ma polnud selleks siin, et kõik maailma patud enda peale võtta, selleks, et ma saaksin kogu töö inimkonna eest ära teha. Ma olin siin selleks, et äratada inimesi nende enda sisse loodud potentsiaalile. See on Elava Kristuse eesmärk, Püha Vaimu voolu eesmärk: äratada neid, kes tahavad äratatud saada omaenda potentsiaalile olema Kristus, kes tahavad ületada oma praegust teadvuse seisundit.

On võimalik saavutada midagi vaimsetele jõududele sarnast ilma täielikult lahti laskmata egost ja soovist olla tark ja väljapaistev inimeste hulgas. Kuid see on taeva võtmine jõuga ja niisugust asja lubatakse sündida vaid ajutiselt. Ja siis need, kes ei taha astuda isetu teenimise kõrgemale astmele, saavad termodünaamika teise seaduse objektiks. Seepärast te näetegi, et teatud jutlustajatel on järgijaid mingi aja jooksul, kuid siis juhtub midagi, kus nende kogukond hakkab nägema neid sellena, kes nad on: egomaniakkidena, kes arvavad, et nemad on väljaspool seadust ja võivad teha kõike, mida nad tahavad oma enesekesksuses.

Teenides kogu elu tõstmist
Need, kes tõeliselt Kristus-olemist ilmutavad, on ületanud väga keeruka pöördepunkti oma teadvuses. Selleks pöördepunktiks on mõistmine, et kuigi te olete tõstnud oma teadvuse seisundi kõrgemale tavatasandi inimesest,  pole teie eesmärk selles, et inimolendid teid iidolina näevad. Teie tõeline eesmärk on inspireerida teisi tegema seda, mida teie olete teinud  ning selle asemel, et lasta ennast ülistada järjest kõrgemaks ja olla inimolendite jumaldamise objektiks, selle asemel püüate te tõsta teisi.

Sellepärast valisin ma 12 õpilast, nagu seda piibel kirjeldab. Kuid tegelikult oli mul palju rohkem õpilasi kui 12, sest mul oli inimesi, kellega ma regulaarselt ei töötanud, kuid mõned nende hulgast saavutasid suuremat edu kui need 12 jüngrit. Ja põhjus oli selles, et iga ametlik õpilane 12 seast esindas üht Israeli suguharu ja seepärast sõltus õpilase võime ennast ületada selles grupi  kollektiivsest valmidusest, mida ta esindas.

See, mida ma siin öelda tahan, on järgmine: paljud inimesed sellel planeedil on jõudnud sellesse otsustavasse pöördepunkti oma teel, kus nad on midagi saavutanud, neis on isegi mõningane avatus Vaimu voolule ja nüüd seisavad nad silmitsi delikaatse valikuga. Nad kas kasutavad seda selleks, et seada end üles ja omandada positsioon, tuntus, lugupidamine või jäävad nad täiesti isetuks elu teenimises.

Nad kas püüavad kasutada Kohaloleku voolu, et kindlustada omaloodud  vaimsustatud ego või tahavad nad selle egol lasta surra, et nad saaksid tõelisteks avatud usteks? Siis ei püüa te Kohaloleku ja Vaimu voolu abil ego troonile pühitseda, vaid  lasete Vaimul ja Kohalolekul tõsta kogu elu, ükskõik  mil viisil Kohalolek ja Vaim seda teha valib.

Poja aasta ja dispensatsiooni tõelised initsiatsioonid
See oli Poja aasta põhiline initsiatsioon. Miks ma ei rääkinud teile sellest Poja aasta alguses ja räägin sellest siis, kui aasta on juba läbi? Põhjus on lihtne. Vaimse õpetajana ei saa ma teie eest initsiatsiooni läbi teha. Teie olete ainus, kes saab oma initsiatsiooni läbida, teie olete ainus, kes peab jõudma teatud järeldustele ja sisekaemustele ise. On olemas piir, kui palju  saan ma teile öelda  ja te ei saa kõike ette teada. Kuid miks ma siis räägin teile seda nüüd? Sellepärast, et ma annan teile armu.

Neile teie hulgast, kes tahavad olla ausad enda suhtes, saab osaks ajaperiood, alates millest te kuulete või loete seda diktaati  - millal see iganes olla ka võib – kus  teil on võimalus osa saada minu isiklikust Kohalolekust. Nii, et ma töötan teiega individuaalselt vaimsest valdkonnast ja annan teile need taipamised, mille vastuvõtmiseks te olete avatud, et te näeksite, kus te olete oma ego vaimseks muutnud ja kus te pole veel saanud avatud ukseks.

See on dispensiatsioon, mis on mulle antud, sest Kosmiline Nõukogu on pidanud vajalikuks teha ebatavaline jõupingutus, et aidata  neid, kes on lähedal tõelisele Kristus-olemise ilmutamise läbimurdele, kuid kes pole seda teadvuse nihet  veel ise teinud Poja aasta jooksul. On niimoodi määratud, et me pikendame seda pakkumist neile, kes tahavad näha seda, mida nad pole siiani näinud, näha seda, kus nad on struktuuri, jäiga kujutluspildi ausse tõstnud ning nad jumaldavad seda oma Mina Olen Kohaloleku tõelise Jumala asemel. 

Kui te tahate seda dispensatsiooni ära kasutada, siis ei vaja te ühtegi välist rituaali ega kõlavat fanfaari. Kuid te peate tegema sisemise pühendumise, kus te omaenda lihtsate sõnadega  pöördute minu poole, et ma näitaksin  teile, mida te ei ole näinud. Te peate seda tegema  igapäevaselt ja ma soovitan, et kui te õhtul magama lähete, tehke lihtne palve Peaingel Miikaelile, et ta kaitseks teid, teie eluvoolu, Teadlikku Sind, et see saaks kehast eralduda ja ta viiakse magamise ajal minu retriiti, mis on Saudi Araabia kohal ja te võite õppida seal seda, mida teil on vaja näha iseendas.

Ma soovitan ka protsessi kiirendamiseks, kuna minu karikas on teie meeles, mis aitab mul Kristus-teadvuse vett sisse valada, teha teiepoolne jõupingutus ja tegeleda nende õpetustega, mille ma olen välja andnud Kristus-olemise kohta. See võib olla veebilehel olev isikliku Kristuses kursus või mõni teine allikas, mida te teate või mis teie tähelepanu äratab.

Kuid ärge jääge selle mõtlemise lõksu, et väline õpetus üksi saab teile anda neid taipamisi, mida te vajate. Ärge jääge selle mõtteviisi lõksu, et te peate meeletult õppima või veetma selle kallal ebatavaliselt palju aega. Kuid veetke sellega tegeldes natukene aega päevas – viis minutit, kümme minutit enne magamajäämist, lugedes midagi, mis häälestab teie meele Kristus-perspektiiviga, selle perspektiiviga, mis erineb teie tavateadvusest.

Mõelge, miks Vaim ei kohane
Eriti julgustan ma teid mõtlema sellele, mida ma juba öelnud olen selle kohta, et Kristus, et Vaimu vool, ei kohandu kunagi mentaalsete kujutistega ja mantaalsete kastidega, mida teie või teised inimesed või langenud olevused Maa peal loonud on.

Kui te tahate kasu saada sellest dispensatsioonist, siis peate te ärkama oma praegusest teadvuse  seisundist. Ma ei ütle siin seda, et te olete Poja aasta initsiatsiionides läbi kukkunud või et te olete lubamatult madalas teadvuse seisundis, minu kavatsus pole teile peale suruda seda pilti, mida langenud olevused püüavad teile peale suruda, nagu oleks teil midagi viga, kui te ei vasta mingile standardile. Minu point on lihtsalt selles: vaatamata sellele, missuguses teadvuse seisundis te olete, on Elava Kristuse osa, on Püha Vaimu osa viia teid üles järgmisele astmele. 

Heitke eemale kõik hinnangud sellest, kas te olete piisavalt kõrges teadvuse seisundis või mitte, kas te vastate sellele või tollele või järgmisele standardile või kujutlusele, mis on vaimse liikumise poolt paika pandud või maise usu poolt paika pandud. Heidke need eemale, kuid meie tunnistame, et vaatamata sellele, missuguses teadevuse seisundis te olete praegu, on minu töö aidata teil tõusta üles järgmisele astmele ja siis minna sellest kõrgemale, kui teie seda tahate.

Selleks, et ma saaksin aidata teil tõusta kõrgemale praegusest teadvuse tasemest, peate te tahtma mõelda väljaspool seda mentaalset kasti, mis on loodud teie preagusel teadvuse tasandil. Selleks peate te olema valmis ära tundma selle, et Kristus ei kohanda ennast selle mentaalse kastiga  ja mentaalsete kujutistega, mis teil seal seespool kasti on, menaalsete kujutistega, mis kasti moodustavad.

Kui te arvate, et Kristuseks olemine tähendab mingile standardile vastamist, siis saan ma teil aidata ainult kõrgemale tõusta sellele standardile väljakutset esitades. Kui te arvate, et need juhtnöörid, mida ma annan teile teie sees, peavad vastama mingitele eeldatavatele ootustele, mis teil on, siis ma saan vaid aidata teid sel moel, et ei vasta nendele ootustele.

Kas te mõistate, mida ma ütlen?

Ma ei saa aidata teid, kui ma kohandun teie ootustaga ja mentaalsete arvamustega. Kui ma seda teeksin, siis ma vaid tunnustaksin teie poolt loodud ja vaimseks muudetud ego.
Ja seda mina ei tee.

Te ei saa panna Ülestõusnud Meister Jeesus Kristust  tunnustama  teie ego. Miljonid kristlased, kes peavad ennast headeks kristlasteks, on püüdnud saada minult tunnustust enda poolt loodud nii-öelda kristliku ego kinnitamiseks. Teil pole õigust minult seda paluda ja minul pole kohustust seda palvet täita.

Ma ei hakka kohanduma teie mentaalsete arvamustega. Ma jään truuks oma tõotusele tõmmata kõik mehed ja naised enda juurde, kui mind Maa peal ülendadakse. Ja ma saan teid enda juurde tõmmata siis, kui ma mitte ei madalda ennast teie ootustega vastavusse, vaid tõstan teid kõrgemale teie ootustest.

Kuidas on seda nii raske haarata? Seda on raske mõista siis, kui vaatate vaimset teed ja isegi Ülestõusnud Meistrite õpetusi seespoolt oma mentaalset kasti.

Ja seepärast kõik see, mida me ütleme, kõik see, mis jõuab teieni, saab jäikade arvamuste poolt värvitud enne, kui see jõuab teie teadlikku meelde. Sellepärast ongi võimalik niisugune olukord, kus vaimne õpetaja ütleb midagi, mis kannab tõde ja tarkust, kuid õpilane ei võta seda vastu nii, nagu see on antud. Seda näete te ka Peetruse vastuses mulle, kui ma rääkisin talle oma minekust Jerusalemma ja mulle osaks saavatest kannatustest, sest ma ei vasta sinna minnes sellel standardile, missugune Krsitus olema peaks.

Mida ma ütlesin Peetrusele? Ma ütlesin: „Tagane minust, saatan!“ Sest see on tõepoolest saatanlik teadvus, mis tahab Kristust kohandada oma ootustega, mis tahab Kristust  kohandada olemasolevate tingimustega Maa peal, selle asemel, et olla avatud ukseks ja ületada need tingimused.

Võti Ema aasta initsiatsioonideks
Kas näete, kuidas see on seotud Ema aastaga? Kas te näete, miks see dispensatsioon  on antud Ema aasta lävel?

Mis on Ema aasta oluline initsiatsioon? See on Ema väärastamisest ülekasvamine ja selle väärastamise kohaselt peaks Vaim  kohanduma materiaalses valdkonnas, Ema valdkonnas  olevate tingimustega, Et Isast peaks saama Emale alluv, ilma et see oleks vastupidi, et Ema kohanduks Isaga, Vaimuga. Seda tähendab ütlus, et mees on perekonna, oma majapidamise pea. See ei tähenda, et kehastuses olev mees oleks majapidamise pea, vaid et Vaim peab olema psüühika majapidamise pea, olles kehastuses.

Mina Olen Kohalolek esindab maskuliinset aspekti polaarsuses Teadliku Sinu ja sinu madalama olemusega. Ja sinu Mina Olen Kohalolek peab olema sinu majapidamise pea. Kuid on juhtunud see, et inimesed on langenud saatanliku pettekujutluse ohvriks, et Vaim peab kohanduma teatud tingimustega, mille määrab mateeria.

„Tagane minust, saatan!“

See on ütlus, mida te võiksite kasutada Ema aasal, kui te astute vastu kiusatustele kohanduda millegagi, seejuurses kohandades või limiteerides Vaimu. Ma ei ütle seda, et peaksite minema teisi hurjutama, öeldes : „Tagane minust, saatan“, kus nad ei käitu nii, nagu te tahaksite neid käitumas näha. Olge tähelepanelikud mitte kehtestama oma ootusi teiste inimeste ja iseenda suhtes.

Teadke, kui tuleval aastal ilmuvad kiusatused, mis tahavad teid kohandada, siis peate te enda meeles õppima  ära tundma kiusaja. Ja siis on teil vaja  - oma meeles – öelda: „Tagane minust, saatan,“ kusjuures te tunnete ära ja tunnistate seda, et see on vaid materiaalse maailma kiusatus, et sundida teid kui vaimset olevust ennast kohandama. Ma soovitan teil piiblist uurida lugu sellest, kuidas kurat mind kiusas, et ma kohaneksin tema ootustega (toodud teksti lõpus).

Mateeria vale
Pole olemas, nagu ma olen öelnud,  standardit selle kohta, missugune  Kristsuses olev olevus peaks olema, sest Kristsuses oleva olevuse osa on  just nimelt ŝokeerida inimesi välja nende olemasolevast tasakaalust, valest tasakaalust, mis tuleb siis, kui nad arvavad, et nende ego korraldab kogu materiaalset universumit toimima vastavalt oma maailmavaatele, doktriinidele, oma uskumuste süsteemile, oma ootustele.

See on mateeriat väärastav vale. See on vale sellest, et materiaalses maailmas on midagi, millel on jäävus ja jätkuvus. Materiaalne universum on eksisteerinud  15 miljardit aastat, nagu väidavad teie teadlased. Kuid ma võin teile öelda, et  pole olemas „asja“, mis oleks aja üle elanud. Sest mistahes „asjal“, mis eksisteerib, puudub iseseisev eksistents. See eksisteerib vaid tänu sellele, et Vaim laseb tal eksisteerimist jätkata. Tal puudub iseseisev eksistents nagu filmiekraanil oleval kujutisel puudub iseseisev eksistents. Sel hetkel, kui te lülitate välja projektori, muutub ekraan pimedaks. 

Nii on see ka materiaalse universumiga. See, mida te peate jäävaks, on vaid kujutis, mis on Ma-ter Valguse ekraanile projekteeritud. See, et need kujutised ei ole projektsioonid, vaid tegelikud asjad, millel on jätkuv eksistents ilma Vaimuta, on vaid saatanlik vale. See on mateeria vale. Seda ma mõtlen, kui ütlen: „Ärge näivuse järgi kohut mõistke, vaid mõistke õiglast kohut.“

Muudke küsitavaks kogu see idee, et mateeria on tõeline ja et mateerial on võim teie kui Vaimu  üle. Olge tahtlikud see jätkuvalt küsitavaks muuta  Ema aasat vältel ja te kogete tohutut kasvamist selle aasta jooksul. Tegelikult, kui te selle illusiooni küsitavaks muudate tema paljudes peentes vormides, siis võite te algaval aastal kogeda kasvamist nii, et aasta lõpus vaatate te tagasi ja vaevalt tunnete ennast ära võrreldes sellega, kes te olete praegu.

Uus algav aasta toob kaasa tohutu võimaluse mateeria illusiooni küsitavaks muutmisel. Muidugi on see olnud võimalik algusest peale nende jaoks, kes olid võimelised minema palju kõrgemale kollektiivse teadvuse tasemest. Kuid selles Ema aasta spetsiifilises tsüklis saab olema kergem kui kunagi varem sellel planeedil, muuta küsitavaks see illusioon. Seega ütlen ma teile: kasutage seda võimalust. Ärge võtke seda aastat nagu igat teist aastat. Võtke seda aastat kui täiesti unikaalset, kus teil on potentsiaal murda läbi uuele teadvuse tasandile, uuele elu teadlikkuse tasandile.

Tahtke küsitavaks muuta väga peen uskumus, et te kas mõtlete, et te ei saa muuta küsitavaks või sellel pole mingit mõtet ja et niikuinii jääb õigus neile. Need näivad nii enesestmõistetavad, kuid need ainult näivad niisugustena, sest teie näete neid läbi oma mentaalse kasti. Seega tahtke jõuda Kristus-perspektiivini, mis näeb neid väljaspoolt kasti vaadates ja seega näeb nende ebareaalsust.

See on minu pakkumine teile. Ma loodan, et need, kes on olnud avatud minu veebilehele võib-olla juba aastaid, kasutavad selle pakkumise ära. Sest ma järtkan läbi selle aasta õpetuste andmist, nagu teevad seda ka teised meistrid, mis aitab teil Ema aastal saavutada maksimumi.

Et aasta 2011 saaks olema teie oma olemuses niisugune, kus teie enda olemuse Ema, saab ühendatud teie oma Kohaloleku Isaga. Nii, et Kohalolek, Mina olen Kohalolek saab avatud ukse ja läbi avatud ukse, kes teie olete, võib Mina Olen Kohalolek öelda: „Ma saan selleks, kelleks ma saan.“ Ja siis sina, kui Teadlik Sina  lased Kohalolekul olla see, kes ta on läbi sinu, ilma et sa paneksid mingeidki ootusi või piiranguid Kohalolekule peale.

See on võimalus, mille ma teie ette panen. See on minu väljakutse teile, nagu see on minu väljakutse inimkonnale. Te kas sunnite saatana taganema või te lõpetate sellega, et panete saatana enda ja Jumala vahele veel kindlamale positsioonile, kui ta seda enne seal oli.

Ja nii ütlen mina samuti, nagu ütlesid Gautama ja Ema Maria enne mind, sest seda fraasi kuulete te selle aasta jooksul mitmeid kordi: valik on teie!

Matteuse 4
1Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: "Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!"
4Aga Jeesus vastas: "Kirjutatud on:

Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust."

5Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
pühakoja harjale
6ning ütles talle: "Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
ennast alla, sest kirjutatud on:

Sinu pärast käsib ta oma ingleid
ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks."

7Jeesus lausus talle: "Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
kiusata Issandat, oma Jumalat."
8Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9ning ütles talle: "Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
langed ja mind kummardad."
10Siis ütles Jeesus talle: "Mine minema, saatan, sest
kirjutatud on:

Kummarda Issandat, oma Jumalat
ja teeni ainult teda!"

11Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
tema juurde ja need teenisid teda.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine