Jumala tõeline Jõud ja Jumala tõeline Tahe on mateerias väljendunud loovus. Meister MORE, 5.01.2011

Meister MORE, 5. jaanuar 2011 läbi Heleni

 Jumala Jõud, Jumala Tahe, see on ENAMAT! Mina olen Meister MORE ja ma olen enamat igal päeval, igal hetkel, igal sekundil – ENAMAKS-olemisel puudub aja mõiste.

 Mu armsad, te olete kõik tegelnud selle veebilehe õpetustega. Te olete uurinud nii meelsasti, nii innukalt, kõigest südamest, mis on Jumala Tahe, mis on Jumala Jõud.

 Mehaaniline viis mõelda Jõust ja Jumala tegelik Jõud
Kui te tahate sisse lülitada mingi materiaalsel tasandil oleva seadme, kas te siis ei vajuta mitte sisselülitamise nuppu? Kas te ei lülita seda sisse, mille tulemusena seade ühendatakse jõu allikaga – on selleks siis patarei või miski muu – mis lülitab sisse mehaanika, nagu arvata võib?

See on jõule lähenemise viis, millega inimmeel on nii harjunud, sooritades välise liigutuse ja pärast nupu sisselülitamist ilmneb oodatud tulemus. Mehaaniline lähenemine jõule on arvamine, et kui sa teed mingi välise tegevuse, siis päästab see valla loodetud jõu. Samasuguse lähenemise jõule on mõned omistanud samuti Ülestõusnud Meistrite õpetustele, Jumala Jõule, esimesele kiirele, Jumala Tahtele.

Mõned õpilased arvavad siiani, et kui nad tegelevad õpetustega, kui nad loevad teatud rosaariume või invokatsioone, siis Jumala Tahe ja Jõud hakkab läbi nende voolama. Nad ikka veel usuvad, nagu nuppu vajutades vallanduks Jumala Jõud, mis lülitab sisse mingi loodetud mehaanikad nende elus, mis on ette teada ja prognoositavad. Siis saab teie elu kontrolli alla ja te võite öelda: „Ma olen testi läbinud, nüüd ma tean, mis on Jumala Tahe ja Jõud.“ Sest te tunnete, et võite „sisse lülitada“ Jumal Jõu. 

Mu armsad, miks mina, Meister MORE, kellel on nüüdseks mitmed sõnumitoojad, läbi kelle ma võin rääkida, miks olen ma valinud oma selle aasta esimese sõnumi edastamiseks naissõnumitooja? See on nii, nagu te võite ka taibata, et algaval Ema aastal peavad Jumal Jõud ja Jumala Tahe, mida mina esindan, voolama Emasse, mateeriasse.

Jumala Jõud ja Jumala Tahe on luua mateerias
Mis on, mu armsad, Jumala Jõud? Kas te arvate, et see on mehaanika, mille te võite sisse lülitada ja siis hakkab see mehaanika tööle, kas siis mootor või valmisolev masin? Ei, mu armsad, Mina Olen ENAMAT, nagu seda ütleb mu nimi. Mina olen Meister MORE ja seda on ka Jumala Tahe! Looja Tahe ja Looja Jõud on Enamat igal hetkel! 

Nagu Jeesus, Ema Maria ja Saint Germain on enne mind rääkinud ja öelnud, et Jumala Vaim saab voolata mateeriasse vaid pärast küllastumist rikkumatu kontseptsiooniga läbi Teadliku Sinu. Rikkumatu kontseptsioon läbi Teadliku Sinu tähendab, et teie meel, teie hing ja teie Vaim – need kõik peavad olema häälestatud Jumal Jõule ja Tahtele selleks, et luua mateerias ja tuua ilmale tõeline looming Ema tasandil.

Mu armsad,  Jumala Tahe ja Jumala Jõud on olnud paljude väärtõlgenduste subjektiks planeedil Maa, sest paljud inimesed seostavad Jumal Jõudu ja Tahet peamiselt maskuliinse sinise kiirega ja maskuliinse meistriga. Paljud inimesed omistavad minule need omadused, mida siin pole kunagi olnud niisugusel lineaarsel viisil, nagu inimestele meeldib ette kujutada.

Jumala Jõud ja Tahe väljendavad eelkõige teie LOOVUST! Mida teeb Looja, mis on Looja Tahe? Looja loob! Ta loob läbi oma Jõu, läbi oma Vaimu, läbi oma Täielikkuse, läbi oma kõikjal-kohaloleku! Looja loob, kasutades oma Jõudu, mis voolab materiaalsele tasandile, kus Looja Vaim loob, kasutades oma kõikvõimsust, oma tahet, vorme, mille on Vaim kujundanud, et ennast ilmutada! Vormid mateerias on need, mida Vaim tahab luua! Need pole ette määratud kusagil materiaalsel tasandil ja siis valib Looja, missugusesse vormi ta Vaimu juhib.

Tõeline Jumala Jõud saab vaid väljenduda läbi avatud ukse, läbi mille Vaim saab voolata mateeriasse
Mu armsad, kas näete siin erinevust? Kas te näete, mis on tõeline Jumala Jõud ja tõeline Jumala Tahe? Tõeline Jõud on luua, lasta Vaimul voolata. Tõeline Jumala Tahe on lasta Vaimul voolata nii, et Vaim saab luua vormid mateerias! Ja mateeria võtab vormi, mille Vaim loob. Mu armsad, see on Ema aasta peamine sõnum. See kõlab üsna lihtsalt neile õpilastele, kes on tegelnud Ülestõusnud Meistrite õpetustega pikka aega. See kõlab enesestmõistetavalt, kas pole nii? 

See kõlab väga enesestmõistetavalt neile õpilastele, kes arvavad, et nad teavad kõike. Oo jaa, nad on esimese kiire selgeks õppinud. Nad on selgeks õppinud kõik seitse kiirt. Nad on uurinud salajasi kiiri, kuid avatud uks on puudu! Vaim, kes on Looja, ei voola läbi! Ja see on Ema aasta väljakutse, nagu Saint Germain on nii kenasti öelnud. Ema ja feminiinsus ei suuda luua mitte midagi ilma Isa aspektita! Peab olema Üksolemine Ema ja Isa vahel, mis laseb Vaimul anda oma seeme Emale ja laseb Emal võtta puhta vormi.

Mu armsad, mina, Meiser MORE, olen tulnud Ema aasta alguses nimelt väljakutset esitama vanadele mõttevormidele, väljakutset esitama vanadele mentaalsetele kastidele, mis teie meeles eksisteerivad Jumala Jõu ja Jumala Tahte kohta! Sest tahe ja jõud on tõeliselt Jõud ja Tahe, kui nad on mateerias väljendunud, kas pole nii? 

Mis kasu mul sellest oleks, kui ma istuksin ülestõusnud valdkonnas, ülestõusnud maailmas koos oma jõuga, nähes kogu Jumala Jõudu ja kogedes seda tema Täiuses ülestõusnud valdkonnas, mida ma teen niikuinii?  Kuid mis kasu on mul sellest siin? Mul on vaja, et teist saavad avatud uksed sellele Jõule, mis OLEN MINA. Mul on vaja, et Looja Jõud ja Tahe saab väljenduse vormis, saab väljenduse mateerias.

Sest tõeline Jõud ja tõeline Tahe, mida Looja näha tahab, on näha oma Vaimu väljendust. Ta tahab seda laiendada, luua uusi eluvorme, luua uusi eluvoole nii, et Vaim saaks voolata, saaks laieneda ja vanad vormid saaksid ületatud ja uued vormid saaksid sündida. See on Jumala Tahe ja Jõud, mida mina esindan. Jumala Jõud on enamat igal päeval, igal hetkel, mis tegelikult polegi hetk, vaid on NÜÜD. Igavene NÜÜD on enamakssaamise tahe ja jõud. Ja kuidas, mu armsad, saate te avatud usteks Looja Tahtele ja Jõule?

Jumala Tahtele ja Jõule avatud usteks saamine tähendab saada karikaks rikkumatule kontseptsioonile
Te saate Looja jaoks avatud uksteks vaid siis, kui te avate ennast tõelisele individualisatsioonile ja loovusele, mis on teie Mina Olen Kohalolekus. Saint Germain  rääkis eile sellest, et te tegelikult ei saa luua mitte midagi üksinda. Jumalik naiselik pool peab saama rikkumatu kontseptsiooni karikaks enne, kui Jumalik Isa saab lasta oma Vaimul voolata sellesse, et algus anda uuele vormile.  

Kas näete, mu armsad, et te peate saama avatud ukseks? Te peate laskma oma praegusel identiteedil surra, mis pole mitte üksnes üks otsus, mille te teete õigel ajal, vaid te peate otsustama, et lasete oma lahusoleval minal surra iga päev, iga tund – igas PRAEGUSES HETKES – selleks, et lasta tõelisel Jumala Tahtel ja Jõul läbi voolata. Vaadake, mu armsad, Vaimu ja mateeria vahel ei saa sündida üksolemist enne, kui teie teete otsuse olla avatud ukseks ja te tahate lasta kõigel sellel endas surra, mis ei ole avatud ukseks. Kas näete, mu armsad, et Jõud peab voolama läbi TEIE!

Teil ei ole sellest kasu, kui te näete, et Jõud voolab läbi kellegi teise ja siis te loote temast iidoli nagu paljud on seda teinud Jeesusega. Igast iidolist, mille teie lahusolev mina on suutnud luua, saab vabandus edasi lükata otsus, mille te peate enda kohta tegema. Kui te loote jumaldava kuju Jeesusest või kellestki teisest, siis teie tähelepanu on teie Jumalikult Kohalolekult ära tõmmatud ja te tunnistate, et teie ei saa olla avatud ukseks Jumala Jõule praegu. Kuni te pole lahti lasknud kellegi teise jumaldamisest, te tegelikult eitate Jumala Jõudu ja Tahet läbi enda, sest te ei tunne ära, et sama Jumal voolab läbi teie. Mäletate Jeesuse sõnu: „Mida on teinud üks, suudavad teha kõik...“

Kui te otsustate mitte väljendada oma individuaalsust mateerias, panete te oma Mina Olen Kohaloleku ootele, mis lõhub Isalt tuleva voolu
Sest Jumal saab olla Looja vaid siis, kui ta on väljendunud mateerias, kui ta on väljendunud vormis, ükskõik siis missuguses, kas sõnades, tegudes, mõtetes, emotsioonides või mõne muu vahendi kaudu, mida te saate kasutada materiaalsel tasandil.  Need kõik on Looja jaoks vahendid, Mu armsad, minul, Meister MORE´il on visioon selleks aastaks, et te kõik suudate olla enamat! Te suudate ümber sündida uuele identsustundele, et te olete tõelised kaas-loojad!

Kaas-loojaks olemist ei saa mõõta sellega, kui palju te teate Ülestõusnud Mesitrite õpetuste kohta. Siia ei puutu see, kui palju te teate meist, Ülestõusnud Meistritest. Mis kasu on sellest, kui te teate kõiki õpetuse sõnu, kuid te ei väljenda oma individuaalsust? Õpetus on vajalik vahend vaid siis, kui see võimaldab teil astuda järgmise sammu oma teel, teha vajalik otsus või teha vajalik tegu. Kuid õpetus ei tee teie eest otsust olla avatud ukseks. Õpetus võib viia teid vaid teatud tasemele, kuid teie ise peate tegema otsuse ja astuma need sammud, mis võimaldavad Jumala Vaimul läbi TEIE Vaimu väljenduda! 

Ma võin teile täie kindlusega öelda, et otsus MITTE väljendada  oma individuaalsust kindlasti murrab katki Isa voolu. See on sama, mis Mina Olen Kohalolekule öelda: “Ma ei saa olla avatud ukseks praegu, sest ma arvan, et ma pole selleks valmis. Oota, minu Mina Olen Kohalolek, enne kui ma õpin juurde, kuni ma teen mõned rosaariumid, invokatsioonid või loen läbi selle või tolle raamatu või analüüsin ennast iga nurga alt!

Ja siis, kui ma olen lõpetanud kõik need planeeritud tööd iseendaga, olen ma valmis olema avatud ukseks sinu jaoks.“ Kas näete, mu armsad, kuidas see on seotud Poja aasta initsiatsioonidega, millest Jeesus rääkis?

Poja sümboliks on avatud uks, avatud uks sinu Kristus-olemisele, avatud uks Loojale, mis tahab voolata, mis tahab olla väljendatud. Mu armsad, kui te lõhute selle voolu, siis ütlete te oma Mina Olen Kohalolekule, et tema peab ootama, kuni teil on kõrini selle elu kogemisest, mille te olete loonud läbi lahusoleva mina siin mateerias. Ja kui te olete selle lahusoleva minaga lõpetanud, mille te olete pannud enda ja Jumala vahele, senikaua peab teie Mina Olen Kohalolek ootama!

Mu armsad, mida teeb siis kosmiline peegel? Kosmiline peegel ootab, sest meie Ülestõusnud Väest, nagu ka kosmiline peegel, austame teie vaba tahet. Meie ei tule teie juurde, kui te ütlete, et teie ei taha valmis olla või teil pole aega või teil pole seda ja teist. Siis meie ootame ja siis ka teie elu mateerias on pandud ooterežiimile, kas te ei näe siin seost?

Vaesuse põhjuseks on esimese kiire väärastamine mateerias
Looja tahab väljendada oma küllust, oma jõudu, oma armastust ja tarkust ning kõike seda, mida Looja on. Kas teate, mu armsad, mis küllus on? Seda, mida Looja teile pakkuda saab, on väga palju. Seda on nii külluslikult palju, et  te ei suuda seda hoomata. 

Eitades Jumalat endas, keeldudes väljendamast oma individuaalsust mateerias, ütlete te küllusele, et "ma ei vaja seda". Te ütlete: "Ma tahan Isa voolu kinni keerata. Mul siin materiaalsel tasandil on parem elu, mille on loonud mu lahusolev mina ja ma tahan väljendada seda elu, mille on loonud minu lahusolev mina, kus kõik on kontrolli all. Ma tahan kogeda elu, kus ma tean absoluutse kindlusega, et kui ma vajutan sisselülitamise nuppu, siis minu ettemääratud seadme mootor hakkab kindlasti tööle loodetud viisil. See töötab juba prognoositud viisil nii, nagu mina olen alati tahtnud ja nagu ma alati tahan, et see töötaks ka tulevikus."

Kas näete, mu armsad, mida te teete? Katkestades voolu Jumalikult Isalt, ütlete te EI Jumala küllusele! Missugune teadvus on vaesuse taga? See on teadvus, mis ei taha, et Jumala küllus, Jumala Jõud läbi TEIE voolaks – läbi Jumala kuningriigi, mida teie tegelikult olete. Sest teie ütlete: “Mul siin on parem kuningriik, mille mu lahusolev mina on loonud. Ja see on just see kuningriik, milles mina elada tahan.” Mu armsad, see on teie valik! See on teie valik ka Ema aasta jooksul, sest Ema läbi sünnib see, mida teie kujutlete.

Ema toob ilmale elu vastavalt teie tahtele. Kui te valite kogeda elu mateerias, mille on loonud lahusolev mina, siis te seda ka kogete. Ja muidugi Jumala küllus siis ootab.

Enamus inimkonnast sellel planeedil elab alla normaalset elustandardit! See on teadvus, millele mina olen tulnud väljakutset esitama, sest mis on VAESUS? Kas pole see tõelise Jumala Jõu, Looja loova voolu väärastamine, mis muidu võiks voolata läbi kõigi  ja tuua küllust kõigile. Looja küllus saab ilmale tuua – läbi rikkumatu kontseptsiooni – kõigi jaoks selle, mida Vaim  tahab luua. SEE saab ilmale tuua külluslikuma elu, majanduse, ühiskonna, kus kõigil on eluks piisavalt vahendeid.

Mitte Vaim, vaid kurat vajab ette teada olevaid tingimusi
Mu armsad, minul, Meister MORE´il, kes esindab Jumala Jõudu ja Tahet, on õigus esitada väljakutse sellele anti-tahtele ja anti-jõu teadvusele. Mul on õigus esitada väljakutse kuradile, kes on selle teadvuse taga, sest kes teine kui kurat on see, kes tuleb teie juurde ja ütleb, et see seade, see masin, mis on teie väikeste käte vahel, peab alati teatud tulemuse tooma? 

Kes muu, kui kurat on see, kes ütleb teile, et te ei saa praegu oma individuaalsust väljendada, sest te ei saa kunagi ette teada, mida Vaim ilmutada tahab. Ja te juhtumisi ei tea, kas Vaim äkki kohtab tingimusi, mille kurat on mateeriasse rajanud. Kurat on see, kes teile ütleb: “Tule minuga, sest minul on ette-teada tingimused mateerias sinu jaoks. Sul pole tarvis Vaimu voolu, kui sa minuga tuled, kui sa loobud Vaimuga ühenduses olemisest, siis annan mina sulle need tingimused materiaalsel tasandil ja siis võid sa neid tingimusi nautida materiaalsel tasandil senikaua kui sa tahad. “

Ja muidugi, see teadvus, mis ei näe Vaimu täiust, pole veel kogenud Kõiksust ja tõelist Looja Jõudu. Lahusoleva mina teadvus on lihtne sihtmärk kuradile, kas pole nii? See on põhjus, miks see planeet peab vaesust kogema niisugusel tohutul määral, mu armsad. Minul, Meister MORE´il, pole rõõm seda näha nii suures ulatuses, kuid see on teie tahe, kollektiivse teadvuse tahe, mida mina austan. Kui te tahate seda kogeda, siis mina ütlen, et see on teie valik, mu armsad.

Olge tähelepanelikud, kui mõtlete esimese kiire peale ja esimese kiire initsiatsioonide peale Ema aasta jooksul. Mõelge, mida ütles Jeesus, kui ta detailselt  selgitas, kuidas kurat töötab. Kurat on see, kes pakub teile vorme, mentaalseid kaste, ettemääratud struktuure, ettemääratud vorme mateerias ja püüab veenda teid, et Vaimul läbi teie pole jõudu, et midagi paremaks ümber luua.

See on kurat, kes püüab sind veenda selles, et sul peab alati olema ette teada sammud tänaval, mida sa astuma hakkad, kuhu täpselt sa lähed ja mis sind järgmise nurga taga ees ootab. Või mis on need tingimused, mis tulevad vastu või missugused on need olukorrad, mis ette tulevad. See on saatanlik meeleseisund, mis tahab teada ette ja kontrollida sind läbi nende tingimuste, sest kuradi jaoks on suur oht seista vastamisi kõikvõimsa Vaimuga, mida ta oma kontrolli alla ei saa.

Tõeline mateeriatagune reaalsus on Vaim
Mina, Meister MORE, olen siin valmis vabastama ja aitama teil lahti keerata oma sisemised uksed nii, et Looja vool, Looja tõeline Tahe ja Jõud saavad voolata läbi teie nii, nagu see voolab läbi minu. Teie, mu armsad, olete avatud usteks nii, nagu mina olen, läbi mille Vaim saab tegelikult väljendada ennast. Mu armsad, häälestuge, kui te kohtate Ema aasta jooksul  tingimusi, mis sunnivad mõtlema, et te ei saa neid tingimusi muuta. Mu armsad, häälestuge minu Kohalolekule. Häälestuge sellele leegile, mis mina olen ja mina, Meister MORE, näitan teile, et on olemas vaid üks reaalsus ja see on Vaim, Looja Jõud ja Tahe. 

Mu armsad, see on energia ja selle vabastamine, mida mina tahtsin jagada Ema aasta alguses. Sest minu jaoks on kuidagi õnnetu näha, et vaesuse teadvus, Jumala Jõu ja Tahte väärastuse teadvus on planeet Maa kohal. Ja paljud eluvoolud on selle teadvuse lõksus. Mu armsad, kui te näete vaesuse parameetreid Ema aasta jooksul, siis mõelge selle peale, mida ma ütlesin, häälestuge ja olge avatud ukseks tõelisele Jumala Jõule ja Jumala Tahtele.

Isegi teie Kohalolek, kui te olete tõeliselt avatud ukseks, toob suure muutuse inimeste teadvusse ja aitab tõsta kõiki. Ärge lootke näha tulemusi  välise meelega või näha neid maiste silmadega, sest te peate teadma, et Vaim töötab läbi teie ja et Vaim on tegija, mitte teie.

Ja Looja Jõud ja Tahe, mis tahab luua, mis tahab leida väljendust, ei tunne mingeid piire mateerias väljendumisel. Seepärast, mu armsad, on valik teie Ema aastal, kas saada tõeliselt avatud usteks, kust see Jõud voolab läbi teie mateeriasse. Kas näete, mu armsad, mitte läbi naabri, mitte läbi kellegi teise, sest teie peate keskenduma sellele, mis voolab läbi teie. Ja te saate küsida abi meistritelt, kui te tahate seda voolu tunda, kuid te ei tunne seda veel.  Teie vastutus on iseendaga tööd teha, kuni te suudate olla  avatud ukseks sel määral, kus te tunnete, et Vaim läbi teie voolab.

Mu armsad, ma lõpetan selle edastuse ja ma jätkan läbi maskuliinse sõnumitooja. Ma tänan teid väga, minu ustavad õpilased, kes on tahtnud tegelda õpetustega, mida ma olen läbi aastate andnud ja on avatud neile edastustele, mida meie, Ülestõusnud Meistrid, teile toome.

Ma tervitan Ema aastat suure rõõmuga, sest kas pole see mitte suurim rõõm näha loovust, tõelist Jõudu ja tõelist Tahet, mis leiavad oma väljendumise mateerias läbi loomingu, läbi enese-teadlike kaas-loojate  tõelise loomingu.

Märkus: See diktaat jätkub läbi Kimi.

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine