Jumala Tahte äratundmine Ema aastal. Meister MORE, 5.01.2011

Meister MORE, 5. jaanuar 2011

Märkus: sellele diktaadile eelneb Meister MORE´i diktaat läbi Heleni.

Meister MORE olen mina, kuid kuidas on  teie ENAMAKS saamise meisterlikkusega?

Astuge samm tagasi ja mõelge sellele, kuidas inimmõistusel on kalduvus luua kõigest teatud kujutisi. Ja kui te olete juba mingi kujutluse loonud, siis te enam ei vaata tegelikke tingimusi, nagu me oleme püüdnud seda erineval moel seletada.

Te vaatate nüüd kujutist, mille te olete oma prilliklaaside sisse söövitanud või mille te olete söövitanud oma meele sisse. Selle asemel, et tegelikult kogeda seda, mis maailmas juhtub või tajuda, mis tuleb Ülevalt teie Mina Olen Kohalolekult või Ülestõusnud Meistritelt, tajute te ainult kinnistunud pilti sellest, mille te olete pannud enda ja materiaalse maailma vahele, enda ja vaimse maailma vahele. Kuidas saame meie, teie vaimsed juhid ja õpetajad pääseda  teieni, teie väikesesse kujutlustemulli, millesse te olete nii väga armunud, et laseksite meid sisse ainult siis, kui me vastame neile tingimustele, mille teie olete loonud?

Vaadake sõna „meisterlikkus“. Mida tähendab meisterlikkus mingil alal? Inimlikes terminites tähendab see seda, et te omandate teatud oskuse ja mis tegevust te ka ei teeks selles vallas, on teatud tulemus garanteeritud. Ma just rääkisin sellest, kuidas te olete ümbritsenud end mehaaniliste seadmetega, mille puhul õigele nupule vajutamine toob kaasa alati  oodatud tulemuse.   Kas te näete, et niisugustel juhtudel on alati tegemist selle seadme sees oleva mehaanilise elemendiga. Kas te näete, et vaadates kedagi, kes on meisterlik oskustööline  või meistersportlane või meisterlik poliitik, arvate, et meisterlikkus tähendab seda,  et te suudate alati esile tuua teatud tulemuse ja tihtipeale on meistripoolne tulemus parem teiste inimeste omast, kes on vähem meisterlikumad.

Te võite nüüd arvata, et vastavalt sellele definitsioonile on meister keegi, kes on püsivalt võistluses, et olla teistest ees, et nii põhjalikult kui võimalik püsti hoida  eeldatavat ideaali. Kuid on see tõeline meisterlikkus või on see vaid mehaaniline oskus? Kes on see, kes suudab tegelikult saavutada  selle mehaanilise võime jõuda teatud tulemusele ikka ja jälle? Kas pole need niisugused inimesed, kes on olnud nõus oma olemuses  tapma loova voolu selle kasuks, et olla suuteline mehaaniliselt jõudma teatud resultaadini?

Vaadake sportlasi, kes treenivad aastaid selleks, et suuta võistlus võistluse järel joosta 100 meetrit tulemusega alla 10 sekundi. Muidugi püüavad nad alati lüüa rekordit ja joosta natukene kiiremini. Ja kui keegi lööb vana rekordi mõne sekundi sajandikuga, siis eeldatavasti peaks maailm jagama talle kiiduhüüde ja pidama tema saavutust kõrgeks. Või kui keegi teenib natuke rohkem raha kui see, kes oli enne teda kõige rikkam või suurem niinimetatud investor, siis peaks see olema kiiduväärt. Kuid kas on kiiduväärt suutlikkus saavutada seesama resultaat ikka ja jälle või vastupidiselt sellele, tooma välja midagi uut, midagi, mis ei ole seesama, vaid saab olema taassünniks, kus tulevad esile uued ideed, uued lahendused probleemidele, millele enne ei näinud lahendust?

Kas mitte see pole tõeline meisterlikkus? Niisiis, kuidas saab teist ENAMA Meister? Kas läbi võimalikult rohkete kordustega soorituse mehaanilises mõttes, tuues rohkem esile teatud raamistikus, nagu näiteks 100 meetri jooksmine järjest kiiremini, korrates sedasama tegevust? Või tehes järjest rohkem raha, investeerides samamoodi,  nagu on teised seda teinud? Ei see pole ENAMA meisterlikkus, mida mina olen. Ma ei oleks saanud Meister MORE´iks, esimese kiire chohaniks [õpetajaks] olles järjest parem mingis mehaanilises oskuses. Ka poleks ma saanud esimese kiire chohaniks, olles parem Jeesusest, Kuthumist või Saint Germainist.

Meie Ülestõusnud Väest ei võrdle ennast.  Kuidas me saaksime võrrelda unikaalsust? Minust sai Meister MORE, ma võitsin oma ülestõusmise El Moryana, saades avatud ukseks.

Meister MORE
on alati avatud ukseks.

Kuidas ma võiksin teada, mida Vaim sekundi pärast  läbi minu väljendada tahab? Kas ma pean seda teadma? Ei. Mul pole tarvis seda teada. 

Te tahate ette teada seda, missugune on õige otsus?
Kas teie peaksite teadma seda, mida Vaim tahab väljendada läbi teie sekundi pärast, päeva või nädala pärast? Jah, teil on vaja teada. Sest teie meeles on kinnistunud kujutluspilt selle kohta, kuidas Vaim peab või kuidas ta ei pea väljendama ennast läbi teie või läbi kellegi teise. Te tahate kinnitust saada selle kohta, et Vaim hoiaks üleval seda jäigastunud arusaama enne, kui te avate ukse oma meeles Vaimu voolule. Ja seepärast, mu armsad, olengi mina Meister MORE ja teie ei ole Meister MORE, ega ka ühegi Jumala omaduse meister.

Sest teie teenite siiamaani oma meeles olevat jäika arusaama, selle asemel, et teenida Mina Saan Selleks, Kelleks Ma Saan Kohalolekut, kes tahab väljendada ennast läbi teie igal hetkel ja OLLA ENAMAT läbi teie. See on teie ja minu vaheline ainuke erinevus.

Kui te vaatate minu kehastusi, vaid mõnda neist, mis on teada, siis te näete, et ka minu meeles olid mentaalsed kujutised, milles ma olin aeg-ajalt väga kinni. Vaadake näiteks minu kehastust Thomas More´ina. Lugege mõned raamatud läbi, lugege väikest ajalugu selle  kehastuse kohta. Ja te näete isikut, kes oli väga kinni teatud ideede ja uskumuste küljes ja seda isegi nii suurel määral, et oli nõus taga kiusama teisi nende religioossete uskumuste pärast, mis erinesid tema omadest. Ma olin nõus kasutama võimu, mis mul oli, et saata neid tapalavale, kuhu ma lõpuks ise sattusin. Jällegi kohati ideedesse klammerdumise pärast.

Ei saa öelda, et poleks aegu, kus tuleb idee eest seista. Kuid see idee eest seismine tuleb võtta õigest tajumisest lähtuvalt, mitte teie peas olevast mentaalsest kujutisest lähtuvalt. Kas minul Thomas More´ina oli õige tajumine? Ei, mul oli osaliselt õige tajumine, kuid mul puudus tõeliselt selge tajumine. Kui ma millegi eest seisin, ei võitnud ma oma ülestõusmist pärast kehastumist, vaid pidin uuesti kehastuma mitmeid kordi selleks, et oma taju puhastada, selleks, et loobuda mentaalsetest kujutistest, mille ma olin loonud sellest, mis tähendab seista Jumala Tahte eest.

Kas oli see Jumala Tahe, et ma olin nii järelandmatu, et lõpetasin sellega, et mind hukati? Kas oli see Jumala Tahe või oli see minu enda tahe läbi minu osaliselt värvitud taju? Lugege mu selle elu lugu ja siis minge endasse ja paluge mul näidata teile, kui te olete rohkem kursis tegelike olukordadega, mis tegelikult oli Jumala Tahe ja mis seda polnud.

Nii paljud inimesed planeedil Maa on loonud ebajumala kuju sellest, mis on Jumala Tahe, et pole võimalust, et tõeline Looja, Elav Jumal, ega keegi Ülestõusnud Väe esindajatest saaks edastada neile selle, mis on Jumal tegelik Tahe. Isegi kui Looja ise ütleks neile seda põlevast põõsast, ei oleks nad sellele avatud – välja arvatud juhul, kui Looja sõnad ühtivad nende mentaalse kujutisega. Te olete näinud seda paljude juures, kes meie sõnad tagasi lükkavad, sest need sõnad ei ole vastavuses nende ettemääratud tingimusega.

 Võidujooks meistrite ja nende õpilaste vahel
See on nimelt võidujooks, millesse te tahate, et meie, Ülestõusnud Meistrid, oleksime haaratud sellest alates, kui me oleme saanud edasi anda õpetusi sellel planeedil erinevates vormides. Küsimus on lihtne.

Meie edastame õpetuse.
See tõmbab ligi teatud koguse õpilasi.
Õpetus on nad ligi tõmmanud, sest see resoneerub millegagi nende sees.

Kuid kui neil õpilastel oleks juba olnud selge taju, siis oleksid nad üles tõusnud ja nad ei vajaks õpetust. Fakt, miks nad pole üles tõusnud, on selles, et neil ei ole täielikult puhas taju. Neil on osaliselt puhas taju, mis võimaldab neil õpetuse ära tunda.

Siit tuleb küsimus: kas nad kasutavad õpetust oma taju puhastamiseks  kõigist oma jäikadest arusaamadest lahtilaskmiseks? Või kasutavad nad õpetust  oma teatud jäikade arusaamade kindlustamiseks, eriti selle kujutluse kindlustamiseks, et nemad on nüüd kuidagi teistest paremad?

Pange tähele, mida ma ütlesin. On olemas kontseptsioon meisterlikkusest, et peetakse end kellekski, kes suudab teha midagi paremini kui teised seda suudavad või kes saab aru rohkem kui teised inimesed saavad. On palju neid, kes on leidnud Ülestõusnud Meistrite õpetused alates Teosoofiaühingust ja on käinud tänaseks läbi kogu selle tee, kellel on osaline taju, kinnistunud arusaam, kus neil on vajadus näha endid mingil viisil üleolevana keskmisest inimesest sellel planeedil.

Need inimesed kasutavad Ülestõusnud Meistrite õpetusi selle oma kujutluspildi kindlustamiseks. Ja mida põhjalikum on õpetus, seda enam need inimesed arvavad, et nemad on kindlasti kõrgemad kui need, kes sellest õpetusest aru ei saa. Nad istuvad oma gruppides ja tunnevad ennast pühana.

Just nimelt sellepärast on nad kasutanud õpetust, et kindlustada  oma jäika kujutluspilti üleolekust, puudub neil puhas tajumine, nägemaks, et meie oleme liikunud edasi teatud organisatsioonist ja sõnumitoojast. Ja kus me oleme liikunud teise väljendamisallika juurde, millel ei ole pagasit, mille on loonud endine organisatsioon, selle organisatsiooni õpilased ja isegi mõningal juhul sõnumitooja ise. See on võidujooks, milles me oleme.

Me püüame alati eespool olla õpilastest ja nende võimest kasutada mingit õpetust kinnistunud kujutluspildi loomiseks, mis segab neil edasi liikumast nii, nagu meie Vaimu väljendus ja meie vool edasi liiguvad. Lugege veelkord Jeesuse diktaati selle kohta, mida tähendab olla Elav Kristus. Te pole siin selleks, et tunnustada inimeste ego või jäiku kujutluspilte, te olete siin selleks, et nad välja raputada nende mentaalsest kastist, esitades nende tajumisele väljakutse.

Illusioon ülimast tõest
Paljud on seepärast klammerdunud järgmise mehaanilise idee külge,  järjekordse  saatanliku idee külge, nimelt, et on olemas ülim tõde, mille saab anda läbi spetsiaalse õpetuse, religiooni või teadusliku meetodi. Pole olemas ülimat tõde, mida  saaks Maale anda, sest kuna Maa pole üles tõusnud, kuidas saaks siis ülim tõde ennast siin väljendada? Senikaua, kuni püsib lõhe teie tajumise ja reaalsuse vahel, kuidas saaks anda ülimat tõde? Ja kui pole enam lõhet teie tajumise ja reaalsuse vahel, pole teil tarvidust välise õpetuse järele, mis on sõnades väljendatud, sest nüüd olete te tõelust vahetult iseenda sees kogenud – mis vajadus siis enam oleks välise õpetuse järele.

Isegi kui me andsime edasi õpetust läbi ühe sõnumitooja ja organisatsiooni ja kui see õpetus oli väga puhas ja õige, siis ei tähenda see, et see õpetus oli või oleks saanud kunagi olla ülim õpetus, mida anda oleks saanud? Kui suur hulk õpilasi võtab õpetuse ja kasutab seda oma jäikade kujutluspiltide kinnitamiseks, mida me peaksime siis tegema? Me peaksime andma uue õpetuse, mis esitab väljakutse eelmisele õpetusele selleks, et raputada inimesed välja nende mentaalsetest kastidest, mis nüüdseks aeglustavad nende arengut või katkestavad edasimineku selle asemel, et täita tegelikku arengu kiirendamise eesmärki.

Mis on areng? See on teie mentaalsetest kastidest ülekasvamine, see, et teist saab avatud uks mentaalsetest kujutistest lahti laskmise läbi. Kui te ei loobu oma mentaalsetest kujutistest, siis te väärastate õpetust. Pole tähtis, kui puhas on õpetus. Teie olete loonud oma mentaalse kujutise sellest õpetusest ja see on väärastunud kujutis.

Sest tegelikult pole ühegi Ülestõusnud Meistri õpetuse eesmärk panna teid õpetuse fookusesse, vaid panna teid kehastama õpetust selleni välja, et te nüüd enam õpetust ei vaja, olles niivõrd häälestunud sellele olevusele, kes andis õpetuse, nii et te ei vaja enam õpetust ega välist sõnumitoojat. Sest nagu ma olen juba öelnud, olete te nüüd ise avatud ukseks.

Eneseupitamise vajadusest ülekasvamine
Sellest on Jeesus juba rääkinud. Saabub hetk, kus te saavutate teatud Kristus-olemise taseme, kus te ei taha enam ennast upitada. Sest teie eesmärk on nüüd tõsta teisi.

See on väga tähtis punkt, väga peen koht, mille tegelikult on väga, väga vähesed saavutanud. Isegi enamik meie endisi sõnumitoojaid ei saavutanud seda seisundit ja seepärast me nägime, et meie organisatsioonid  ei suutnud säilitada Elava Sõna kättetoimetamise jätkusuutlikkust. Mida üks sõnumitooja polnud suuteline edasi andma, selle edastamise võttis teine sõnumitooja üle. Teine põhjus on muidugi  selles, et kui organisatsioon muutus allasurutuks, siis ei tahtnud meie teist sõnumitoojat sellesse organisatsiooni, sest me vajasime uutmoodi algust nende abil, kellel oli avatud meel ja süda nagu väikesel lapsel.

Te võite läheneda kahte moodi ja kui te olete ausad, siis võite te leida põhjuse vaadata iseendasse ja õppida enese jaoks midagi olulist. Need teie hulgast, kes on avatud mulle läbi selle sõnumitooja, kuuldes või lugedes neid õpetusi, mis on edastatud läbi minu uue sõnumitooja, kes on selle sõnumitooja kaaslane, võivad näha oma meelt hindamas ja analüüsimas: Kas see ikka kõlab nii, nagu meie oleme harjunud?

See on märk sellest, et te olete kasutanud läbi selle sõnumitooja antud õpetust selleks, et ehitada mentaalne kujutis või vähemasti kinnitada mentaalset kujutist, mis teil on olnud algusest peale. See annab teile põhjust muretsemiseks, sest see on just niisugune mentaalne analüüs ja hindamine, mida Jeesus nimetas „kohtu mõistmiseks näivuse järgi.“ Sest te ei mõista õiglast kohut, tajudes seda mis on, te tajute oma mentaalset kujutist, millega te olete üle katnud kõik materiaalses maailmas oleva  või kõik selle, mis tuleb Vaimumaailmast.

See, mu armsad, ei vii teid läbi Ema aasta initsiatsioonide. On kaks võimalust sel aastal. Te kas teete teadliku otsuse, et te tahate vaadata neid mentaalseid kaste, mida te näinud pole, sest te olete neid enesestmõistetavaks pidanud. Või te ei suuda seda otsust teha ja seepärast alateadlikult teete otsuse, et püüate neid säilitada, neist mentaalsetest kujutistest kinni hoida. See esimene otsus võib viia tohutule pingutusele ja võimalikule läbimurdele milleski, kus te tunnete, et olete kaotanud oma reaalsuse toe.

Muidugi selle aasta vältel esitatakse väljakutse paljudele materiaalses valdkonnas olevatele asjadele. Paljud tingimused esitavad väljakutse kinnistunud kujutluspiltidele, mis kõigil inimestele olemas on. Ja seega saab teil väga raske olema neist kujutistest kinni hoida. Nagu alati ja nagu oleme nüüd juba mitmel korral öelnud,  on valik teie. Minul muidugi  pole soovi  öelda teile, mida valida. Sest ma tean, et Jumala Tahe pole see, et te teete teatud valiku, mis toob teatud väljundi.  

Jumala Tahte tundmine nii, nagu see on
Jumala Tahe on see, et te kasvaksite enese-teadlikkuses ja iga valik, mille te teete, saaks tuua kasvamise. Isegi tehes valiku, mis viib pingutusele või kannatusele, võib lõpuks tuua kaasa kasvamise. Ja kui te olete selle valiku teinud, siis oli see sellepärast, et teil oli vaja läbida see pingutus ja kannatus selleks, et kogeda seda, mis oli teie jaoks vajalik enne, kui te olete valmis lahti laskma ja ületama vana mina-pildi.

Mitmeid aastaid tagasi läbis see sõnumitooja perioodi, kus ta mõtiskles Jumala Tahte üle. Tol ajal oli temas sisemine konflikt, sest ta oli kogu oma elu tundnud, et peab tegema mingid otsused. Kuna temast sai Summit Lighthouse´i liige ja ta kuulis teatud õpetusi, mis käisid  Jumala Tahte kohta, siis lõi ta mentaalse kujutise, et võib-olla polnud tema otsused õiged või polnud need võimalikus kõrgemas potentsiaalis. Siis jõudis ta punktini, kus ta tahtis, küll vastumeelselt, alistada  ennast  välise Jumala tahtele, millest oli tal kinnistunud kujutluspilt. See oli loodud mitte tänu Summit Lighthouse´i õpetustele, vaid loodud tänu traditsioonilisele monoteistlikule  kujutlusele vihasest olevust taevas.

Ta ei saanud teadlikult aru, et ta läbib protsessi, kus peab loobuma välise Jumala mentaalsetest piltidest. Kui ta mõtiskles Jumala Tahte üle ja tundis konflikti selles, et ei taha loobuda tahtest pimesi järgida välist autoriteeti, jõudis ta lõpuks punktini, kus ta mõistis, et isiklik tahe võib olla ego tahe. Ja ta otsustas, kuna ta ei taha teha egol põhinevaid otsuseid,  alistada ennast ilma tingimusteta kõrgemale jõule, nagu tema seda nägi. 

Ühel päeval jõudis ta kõigist nendest  eelarvamuslikest ideedest  täieliku loobumise  kogemiseni selle kohta, missugune tema oma tahe peaks olema või missugune peaks olema Jumala Tahe.  Oma tahtes loobuda ütles ta: „Jumal, näita mulle oma Tahet ja ma täidan seda.“

Ja talle tuli vastus: „Aga mis siis, kui Jumal tahab, et sa teeksid omi otsuseid?“ See oli tema olemusele täielik šokk, kuid selle asemel, et see mentaalsel baasil tagasi lükata, aktsepteeris ta, et see just nimelt oli sõnum Ülevalt, mille ta pidi omaks võtma. Ja nii ta tegi, nagu ta oma elus ennegi teinud oli. Ta loobus  teadlikult eelarvamuslikest arvamustest ja ideedest ning uskumustest. Ja ta mõtles tõsiselt järele selle vastuse üle, mille ta sai.

Mõne aja pärast jõudis ta parema lahenduseni, kui tal oli varem, kus ta mõistis, et jah, on olemas ego tahe, mida sa pead õppima nägema ja läbi nägema. Kuid on olemas veel sinu enda tahe, kus sa pead tõeliselt tegema enese otsuseid, tuginedes teadmistele ja tajumisele, mis sul parasjagu on.  Ja siis vaatad sa nende otsuste tulemusi ja õpid neist.

Ta mõistis, et ta oli loonud niisuguse kujutise, et alludes välisele Jumalale, ei saa ta midagi valesti teha, kui ta kogu aeg järgib selle välise Jumala tahet.  Ta mõistis, et see tegelikult pole Jumala Tahtele allumine. 

Kuid see oli kergem väljapääs, kerge tee selle õpilase jaoks, kes oli hakanud mõistma, et tema tahe on pooleldi ego poolt värvitud, kuid ta polnud veel saavutanud Kristus-eristamisvõimet, nägemaks, mis on ego poolt värvitud ja mis mitte. Maya loori on raske eest ära lükata ja teada saada, mis on õige ja mis õige pole. Ja nii tundub kergem – selleks, et vigade eest hoiduda – öelda välisele jumalusele: „Ütle mulle, mis on sinu tahe nii, et ma võin seda täita.“

Kas te näete, kuidas see seondub sellega, mida ma ütlesin mehaanilise meisterlikkuse kohta? Nii paljud õpilased arvavad, et kui nad vaid järgivad Jumala või Ülestõusnud Meistri Tahet, siis nad teevad alati õigeid asju ja saavad õige tulemuse. Kuid missugune tulemus on õige? Kas on see õige tulemi esilekutsumine. Kuid mis on siis õige tulem?  Või on see midagi niisugust, milles te kasvate enese-teadlikkuses?

Mida see annab teie ülestõusmisprotsessile või planeedi või terve materiaalse  universumi ülestõusmisprotsessile, kui te kutsute esile teatud tulemuse teatud olukorras? Kas te tõesti arvate, et  need otsused, mille teie teete oma elu teatud olukorras siin Maa peal, avaldavad mõju tervele universumile? Ei, see pole nii. Kas te teete seda või teist, kas te jooksete 100 meetrit ajaga 9,1 sekundit, kui te abiellute  selle inimesega või lahutate temast, võtate vastu selle töö või kaotate tolle töö – need pole teie ülestõusmise asjaolud.  See, mis loeb, on teie teadvuse  nihe, kui te seda situatsiooni läbite.

See pole väline tulemus, mis tähtis on, tähtis on sisemine tulemus. Kui olukord kinniteab teie mentaalset kujutist, siis see olukord ei aita teil kasvada, hoolimata välisest tulemusest. Kuid isegi kui olukord on näiliselt vale või sellel on ebameeldiv resultaat, kuid sisemine tulemus on taustsüsteemi nihkumine  ja see puhastab teie tajumist, siis on see olukord edukas selles mõttes, et toob sind lähemale sinu ülestõusmisele.

See sõnumitooja mõistis, et paljud otsused oma elus peab ta ise tegema. Sest see on ainukene viis tema jaoks  kasvada enese-teadlikkuses. Kui kõmisev hääl taevast oleks öelnud talle, mida teha ja ta oleks seda teinud, mida ta oleks siis sellest õppinud? Teie hulgas on paljud, kes on olnud Ülestõusnud Meistrite õpilased aastaid ja kümneid aastaid, kuid kes pole jõudnud veel punktini, kus te tahate teha omi otsuseid ja võtta vastutust oma teadvuse seisundi eest, selle eest, kuidas te reageerite oma otsuste tagajärgedele. Eriti siis minge kõrgemale ja võtke vastutus meeleeseisundi eest, millega te oma otsuseid teete.

Mis on mitte-otsustamine
Mida ma ütlesin enne läbi oma nais-sõnumitooja? Ma ütlesin, et teis peab olema tahe olla loov, väljendada loovust, ekperimenteerida, selle asemel, et otsida nuppu, kuhu vajutada ja esile kutsuda mehaaniline resultaat. Kui te tahate ette teada, missugune saab olema teie otsuse tagajärg, siis pole te Ülestõusnud Meistrite õpilase õiges meelelaadis. Nii on palju kordi Maa peal, et te olete teatud olukorras, kus teil on teatud tajumine mingist olukorrast ja teil lihtsalt on vaja teha otsus, tuginedes olemasolevale tajumisele ja siis õppida tagajärjest. See on viis, kuidas te läbi eksperimenteerimise kasvate.

Eksperimenteerides te õpite tegema järjest paremaid otsuseid. Kuid kui te ei eksperimenteeri, kuidas te siis saate õppida tegema paremaid otsuseid?

Kui te seisate paigal, olete halvatud hirmust viga teha, siis ütlete te alateadlikult: „Oi ei, ma ei tee praegu seda otsust. Ma lähen ja tegelen veel Ülestõusnud Meistrite õpetustega, loen mõned dikriid ja rosaariumid. Ja loodetavasti siis ühel päeval ma tean, missugune on õige otsus, enne, kui ma selle teen.“ Niisuguse lähenemise võtmine on teie õigus, kuid sellega ütlete te mulle, Meister MORE´ile: „Ära tülita mind praegu, Meister MORE. Las ma loen oma dikriisid ja väliseid õpetusi. Ära ürita öelda mulle midagi sisemisel tasandil, sest mina ei taha seda kuulata. Mina ei taha olla sinu chela [õpilane], sest mina ei taha eksperimenteerida loova vooluga.“

Vaadake, mu armsad, siin on delikaatne tasakaal. Me oleme rääkinud teie olemisest avatud ukseks Mina Olen Kohalolekule, mis väljendab ennast läbi Teadliku Sinu läätsede. Me oleme rääkinud Teadliku Sinu saamisest puhtaks klaasplaadiks läbi puhta teadlikkuse kogemise nii, et Teadlik Sina teab, et ta pole väline persoon, lahusolev mina. Kuid kuidas te jõuate selleni, et olla avatud ukseks? Te jõuate selleni vaid läbi eksperimenteerimise, läbi otsuste tegemise. Vaadake, otsuse tegemine ja sellest õppimine on parem kui otsuse mitte-tegemine.

See kontseptsioon, mida ma tahan siin Ema aasta hakul teile tutvustada, on konteptsioon sellest, et on olemas otsustamine ja on olemas mitte-otsustamine. Mitte-otsustamine on olukord, kus te tahate ette teada, missugune saab olema tagajärg või ette teada seda, missugune on õige otsus. Ja seepärast ei taha te lihtsalt otsust teha ja tagajärge kogeda. Te tahate otsustamist edasi lükata, kuni te teate, missugune saab tagajärg olema  ja kui te ei taha seda konkreetset tagajärge kogeda, siis te kas keeldute  otsust tegemast või teete teistsuguse otsuse. See on mitte-otsustamine ja te ei kasva vaimselt kui te valite mitte-otsustamise.

Te arvate, et te ei tee otsust, kuid te teete otsuse. See otsus on mitte-otsustamine, mis lükkab edasi teie vaimse kasvamise. Inimesed, kes valivad mitte-otsustamise, ei ole Ülestõusnud Meister MORE´i,  ega ka ühegi teise Ülestõusnud Meistri chelad.

Te muidugi teate, et esimene kiir on Jumala Tahte kiir. Kuid mis on Jumala Tahe? Jumala Tahe on see, et teie ise otsuseid teeksite, sest otsuseid tehes te õpite, kasvate  ja avardate oma enese-teadlikkust. Te ei liigu edasi vaimsel teel enne, kui te teete läbi, saate selgeks esimese kiire initsiatsioonid ja te ei omanda esimese kiire initsiatsioone enne, kui te lõpetate mitte-otsustamise ja hakkate tahtma teha õigeid otsuseid, kus te teete otsuse hoolimata sellest, kas te teate tagajärge ja isegi siis, kui teate, et tagajärg võib olla ebameeldiv.

Muidugi ma olen nõus, et Maa peal on niisuguseid olukordi, kus näib, et ükskõik missuguse otsuse te ka ei teeks, on sellel soovimatud tagajärjed ja te pigem ei teeks midagi. Kuid nagu ma olen püüdnud selgitada, peitub igas tagajärjes potentsiaal õppimiseks ja mis loeb see, kas on see meeldiv või mitte vastavalt neile standardeile, mentaalsetele kujutlustele, mis teie olete loonud meeldivuse kohta?

Kui miski toob teid ülestõusmisele lähemale, kas see siis tegelikult loeb, et mõni moment oli ebameeldiv? See saab meeldivaks, kui te astute läbi Taevavärava ülestõusnud sfääri ning mina ja teised Ülestõusnud Meistrid on seal, et tervitada teid ja me ei tervita teid kui oma õpilast, vaid kui venda või õde Vaimus. Sest teist on saanud see, kes meie oleme ja see on ülim rõõm ja ülim väljendus, mille osaliseks te saate, kui lõpetate ajutise viibimise planeedil Maa.

Kuid te ei saa sinna ilma niisuguseid otsuseid tegemata, kus te võtate vastutuse oma otsuse eest, tehes otsuse oma praeguses teadmises ja siis võtate te vastutuse hinnata tulemust ja mitte välist tulemust, vaid selle tulemuse mõju oma teadvusele.

Teid aitab kasvada see, et iga kord, kui te otsuse teete, hindate te: „Missugune on minu reaktsioon ja mida minu reaktsioon näitab mulle minu teadvuse seisundi kohta?“

Kui te reageerite mingile otsusele ennast hukka mõistes, sest tagajärg polnud meeldiv või ei olnud vastavuses  mõne välise standardiga, siis te võite seda reaktsiooni kasutada selleks, et näha, mida teie olete üle võtnud maiselt standardilt. Ja te olete võtnud endasse saatanliku kalduvuse enese üle kohut mõista välise standardi järgi, selle asemel, et tahta olla Kristus, kelle jaoks, nagu ütles Jeesus, standard puudub.

Miks kurat ei saa Kristuse üle kohut mõista
Kas näete, miks kurat ei saa Kristuse üle kohut mõista, sest kurat saab kohut mõista vaid – nagu iga teine saab kohut mõista – siis, kui tal on standard, siis, kui ta loob standardi. Kuid Kristus-olemises olev olevus on kõik standardid, kinnistunud kujutluspildid ületanud. Kui kurat tuleb teid kiusama, tahtes, et te vastaksite mingile standardile, siis te ei aktsepteeri seda hukkamõistmist, mille projekteerib teie peale  kurat, võib-olla teised inimesed või lähedased. Te saate siis oma meeles öelda: „Tagane minust, saatan, sest sina ei saa  minust midagi.“

Kas näete, et  iga tehtud otsus võib näidata teile midagi teie reaktsiooni kohta? Ja kui teie reaktsioon ei ole rahu, siis teadke, et ainus asi, mis võib teil rahu röövida, on mingi standardi olemasolu teie olemuses. Ja siis peate te Ülestõusnud Meistri õpilastena teadma, et iga niisugune standard hoiab teid Taevast eemal.

See on nimelt üks väga peentest saatanlikest valedest, et te võite jõuda Taevasse vaid vastates mingile maiselt defineeritud standardile. Ja senikaua, kui teie arvate, et te saate Taevasse vaid mingile Maa peal määratletud standardile vastates, ei ole te suutlikud astuma Taevaväravast sisse.

Sest Taevasse viivat ust ei saa ükski inimene sulgeda. Ükski maapealne standard ei saa sulgeda ust, ega hoida teid Taevast eemal. Kuid kuidas te saate minna läbi avatud ukse Taevasse? Ainult siis, kui teie saate avatud ukseks nii, et teil pole enam ühtki standardit, milles te kinni olete. Siis võimaldab teie avatus teil astuda läbi avatud ukse Taevasse, sest ainult need, kes on avatud – kes on saanud väikesteks lasteks  - suudavad läbida vaimsesse sfääri viiva ukse.

Vanim vale, mida on propageerinud paljud religioonid, on vale, et te saate Taevasse üksnes selle religiooni poolt määratud mingitele teatud standarditele vastavuse läbi. See on üks kõige edukamaid skeeme olnud, mida on kasutanud langenud olevused selleks, et hoida inimesed nende ülestõusmisest eemal või eemal ilmutamast ja väljendamast oma Kristus-olemist veel kehastuses viibides.

Sellel, Ema aastal, on unikaalne võimalus teil tegelda selle küsimusega, kas teis on mingi standard, mille külge teie olete kinni jäänud. Need, kes tahavad sellega ausalt tegeleda, võivad kogeda tohutut nihet oma teadvuses. Ja nad saavad hakata tõeliselt väljendama oma Kristus-olemist selle aasta jooksul.

Niisuguseid õpilasi otsin mina.
Kas sina saad olema üks nende hulgast?
Valik on sinu.

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine