Kui te peidate end Maitreya eest, siis saab teie õpetajaks madu. Maitreya, 8.01.2011

Maitreya, 8. jaanuar 2011

Märkus: See diktaat on järjeks eelnenud Maitreya diktaadile

Maitreya Olen Mina. Selle edastuse jaoks olen ma kõrvale jätnud oma tiitli „Lord“ [Isand, Issand]. Sest see on tiitel, mida on väärkasutatud hiljutise ajaloo vältel, kus on olnud kehastuses neid, kes väitsid, et on teiste isandad, isandad teiste üle. Nad on isegi väitnud seda, et neil on oma üleoleku jaoks jumalik või vaimne õigustus. 

Las ma räägin teile lahkusest teistsuguse vaatenurga alt. Kuna ma olen andnud teile läbi oma nais-sõnumitooja arusaamise, mida teie tavaliselt seostate lahkusega, siis näitan ma teistsugust varjundit läbi mees-sõnumitooja, kes ise on olnud alati väga praktiline realist. Ja tõepoolest, vastand mahedahäälsele ja leebele lahkusele pole mitte väga otsekohene ja range noomiv hääl, nagu mõned seda arvavad. Vastand leebele lahkusele on praktilise realismi täielik ausus ja läbipaistvus.

See on praktiline realism, mis näeb konkreetset indiviidi ja siis ilma tühja lobata ja vabandusteta ning pidulikkuseta määrab ära selle indiviidi praeguse teadvuse tasandi ja annab siis väga praktilise tee, kuidas see indiviid saaks tõsta ennast kõrgemale teadvuse tasandile.

Kui te hakkate häälestuma sellele praktilisele realismile, siis hakkate te nägema elu, Jumalat ja eriti vaimset teed - initsiatsiooniteed hoopis teise nurga alt. Praktiline realism on kõrgemal duaalsuseteadvuse põhilistest joontest, relatiivsetel standarditel põhinevatest väärtushinnangutest, mis on ühest otsast head ja teisest otsast halvad. Praktilises realismis pole otsi ja sellepärast eesmärk ei pühenda abinõu.

Kui te ei näe lõppu, siis te mõistate, et lõpptulemus polegi nii tähtis kui seda on vahendid. See pole tulemus, mille te saavutate või mida te ei saavuta; see on viis, kuidas te püüate saavutada mistahes tulemust, mille te olete enda jaoks määranud. Viis, kuidas te tahate saavutada mingit tulemust, vahendid, mida te  tahate kasutada selleks, et saavutada seda resultaati – see ütleb midagi teie teadvuse seisundi kohta. Ja siin on teie teadvuse seisund otsustavaks faktoriks  teie sissepääsemisel vaimsesse maailma, teie ülestõusmisel.

Vaimse tee eesmärgi mõistmise raskused
Miks on nii raske kehastuses olevatel inimestel mõista vaimse tee olemust? Miks on nii, et inimesed on tegelnud Ülestõusnud Meistrite õpetustega kakskümmend, kolmkümmend ja nelikümmend aastat ja ikka veel pole nad mõistnud selle tee põhiolemust?

See on keerukas teema ja ma mõistan, et ühe edastuse jooksul pole võimalik teha põhjalikku ettekannet paljude peente aspektide kohta, mis inimesi vale tee lõksus hoiavad. Hiljuti andis Jeesus põhjaliku kursuse ja temagi tunnistas seda, et muidugi polnud see täielik ülevaade nendest faktoritest, mis teevad inimeste jaoks nii raskeks sellest arusaamise, mida vaimne tee tegelikult endast kujutab.

Siiski võtan ma selle edastuse puhul praktilise realisti lähenemise ja märgin ainult paari asja, aga sellest piisab, et te saaksite hakata küsimärgi alla seadma oma nägemust initsiatsioonitee kohta. Ma olen juba rääkinud sellest läbi oma nais-sõnumitooja, kuid lubage mul anda sama selgitus maskuliinsest vaatenurgast. Nägemus initsiatsioonist, mis enamikel inimestel on, kui nad leiavad Ülestõusnud Meistrite õpetused, on tegelikult valel teel põhinev ja langenud olevuste ning vale-õpetajate poolt loodud nägemus. See on nägemus, mis põhineb ideel, et te peate läbima testi või initsiatsiooni.

See põhineb  ideel, nagu te hästi teate ja mõistate selle kohta, mis asi on test – nimelt, te vastate ettemääratud standardile ja saavutate vastava tulemuse. Standardi põhjal hinnatakse seda, kas teie vastus oli vastavalt dualistlikule standardile õige või vale või siis vastavalt teisele standardile antakse teile hinne, nagu näiteks koolis ja see hinne jagab hindesaajad mitmete tasemete vahel, kus osad tasemed olid teistest madalamad. Ja seepärast peab eksami läbimiseks ja diplomi saamiseks nõutav hinne olema kõrgemal teatud tasemest.

See teema puudutab Meister MORE´i poolt öeldut mehaanilise teadvuse kohta. Kui te teate piisavalt palju, et nõuetele vastata, siis te läbite initsiatsioonid lihtsalt, andes õiged vastused. Kui te läbite kavandatud protsessi, nagu näiteks haridussüsteemis või salaorganisatsioonides nagu vabamüürlus, siis saate te häid hindeid ja jõuate ülimale, lõplikule initsiatsioonitasemele. Ja siis te saate diplomi.

Seda te näete praktiliselt kõigis ülikoolides üle kogu maailma. Kui te olete head üliõpilased vastavalt teatud institutsiooni või riigi kui terviku poolt määratud kriteeriumitele, siis te saate diplomi. On ootuspärane, et kui te suudate läbi teha kooli initsiatsioonid, siis olete te sobivad diplomis märgitud alal töötama, kas siis näiteks arsti või psühholoogina.

Kuid mida on selleks vaja, et olla hea arst või hea psühholoog? Kas selleks on vaja ainult intellektuaalset õppimist, vaid raamatu lugemist? Kas võime meelde jätta ja siis peast esitada teatud teooriaid ja fakte on märk sellest, et te olete hea inimestega tegeleja elu ja surma küsimustes? Ei see pole nii, iga arst ja psühholoog võib teile seda kinnitada, kui tal on praktilisele realistile omast ausust iseenda ja oma elukutse suhtes.

Millele niisugune initsiatsioonitee on üles ehitatud? Kui te vaatate lähemalt, siis te näete, et see põhineb võimalusel midagi peita. Te võite läbida enamike riikide  haridussüsteemi või isegi initsiatsioonisüsteemi, nagu see on vabamüürluses või teistes esoteerilistes organisatsioonides ja vastates eeldatavatele nõuetele,  jõuate te tipptasemele ning saate diplomi või kraadi, kuid sealjuures varjate oma algset personaalsust, oma põhilist teadvuse seisundit. Kas te olete tõeliselt siiras, lahke ja aus inimene või olete te täiesti enesekeskne egomaniakk, kes püüab saada  ainult välist positsiooni prestiiżi pärast või raha tõttu, mida see prestiiż talle arvatavasti annab.

Te muidugi teate, et on arste, kes on prestiiżi peal väljas ja te teate, et mõned on õppinud arstiks sellepärast, et arstid teenivad hästi. Te teate, et sama seis on paljudes elukutsetes. Pettus on põhielement valel initsiatsiooniteel.

Vaimsel teel te ei saa midagi peita
Mis on siis tõeline initsiatsioonitee, mida mina, Maitreya müsteeriumikoolis pakkusin ja mida ma pakun tänaseni? See on tee, nagu Jeesus seda selgitas oma vestluses, kus teie ei saa varjata oma teadvuse tasandit, oma tõelist sisemist olemust õpetaja eest. Te ei saa mind lollitada, sest ma näen läbi kõigest ja kogu teie  psühholoogiast, mida te varjata püüate.

Nagu ma just ütlesin, näeb ka madu läbi selle, mis teie psühholoogias on ja mida te varjata tahate. Vahe on selles, et kui mina näen seda, mida te varjata tahate, siis paljastan ma teile selle väga realistlikul moel ja siis pakun teile väga praktilise tee selle ületamiseks. Vastupidiselt sellele, kui madu näeb läbi selle, mida te tahate varjata, siis pakub ta teile suurepärase õigustuse selleks, et te saaksite seda varjamist jätkata, kui te vaid nõustute mõnede teiste asjadega, mida madu tahab, et te teeksite.

Ja just sellepärast, et te olete seotud selle varjamisega, mida te arvasite, et mitte keegi ei näe, kaasa arvatud ka madu, siis tundub see olevat piisavalt odav hind, mida maksta, et alluda  mao nõuannetele ja tingimustele selleks, et olla suuteline tundma, et te saate varjamist jätkata ja olete lõpuks siiski lubatud Jumala kuningriiki. Sest selline on just nimelt mao lubadus.

Te teate, et kui teie ei taha minna Maitreya juurde, ega ühegi tõelise õpetaja juurde ja lasta õpteajal oma psühholoogia paljastada, siis ei saa te astuda müsteeriumikooli ja te ei saa siseneda vaimsesse valdkonda, millele müsteeriumikool on häälestatud teile  sissepääsu andmiseks. Kui te arvate, et pole olemas ühtki teist võimalust Taevasse saada  kui läbi müsteeriumikooli, siis on teil vaja teada, et kui te ei taha alluda tõelise õpetaja nõudmistele, siis te sinna ei saa. Mõistagi, peab madu teile lubama, et on olemas teine tee Taeva kuningriiki saamiseks kui seda on õige õpetaja järgimine ja selle õpetaja ranged nõudmised.

Sest madu on avastanud lühitee, alternatiivse võimaluse, mis aitab teid Taevasse – kui te vastate neile välistele nõudmistele, mida madu teile näitab ja aitab teil neid täita, samal ajal saate te ikkagi varjata oma algset psühholoogiat. Oi, kui suur kiusatus on see neile, kes ei ole tahtnud võtta vastutust oma teadvuse seisundi eest.

Kui raske on seda valet läbi näha, mu armsad? Mida me oleme teile rääkinud neis diktaatides, mille me oleme edastanud, alustades Gautama Buddhast? Me oleme rääkinud teile, et üks ja ainus võti ülestõusnud valdkonda sisenemiseks on teie teadvuse seisund, ja seda, et teie olete see ainus, kes oma teadvuse seisundit muuta saab; kuid kui te otsustate, et te ei taha võtta täit vastutust  oma teadvuse seisundi muutmiseks, siis muutute te vastuvõtlikuks mao valele.

Muidugi, selleks, et täielikult seda valet uskuma hakata, on olemas mõned tingimused, mida te peate aktsepteerima. On olemas väga peened tingimused ja need võivad näida teile väga tähtsusetud, vähemalt siis, kui te olete meeleseisundis, kus tahate midagi varjata. Olles tüssatud omaenese varjamissoovist, aktsepteerite te õpetajat, kes peidab midagi teie eest, tõelise õpetaja asemel, kes teie eest midagi ei varja ja seepärast ei lase teil oma õpetaja, ega iseenda  eest midagi varjata. Valeõpetajad ei luba samuti enda eest midagi varjata, sest nad on väga osavad nägema teie psühholoogiast läbi. Kuid nad lubavad teil uskuda, et te võite midagi varjata ja mitte ainult nende eest, vaid ka Jumala eest või vähemalt nende olevuste eest, kes otsustavad teie Taevasse lubamise.

Sest madu ütleb teile, et need olevused, kes otsustavad teie Taevasse lubamise, ei vaata neid asju, mida teie ise püüate varjata. Nemad vaatavad ainult seda, kuidas te väliseid nõudmisi täidate, mille maod on määratlenud. Kui raske, mu armsad, on siin pettust näha?

Tegelikult pole ülestõusnud valdkonda saamine seotud väliste nõudmiste täitmisega. See on seotud teie teadvuse seisundi muutmisega. Teadvuse seisundit ei saa muuta, tehes või mitte tehes teatud asju materiaalses valdkonnas. Selle saab saavutada ainult vaid oma teadvusega tegeledes. Muud võimalust ei ole.

Vale initsiatsioonitee mao juhtimisel
Mida me oleme öelnud selle seeria eelmistes diktaatides? Ülestõusnud valdkonna ukseava on avatud ukseks, mida ükski inimene ei saa sulgeda. Kuidas te sisenete läbi avatud ukse Taevasse? Saades ise avatud ukseks. 

Mida see tähendab? Pole tingimusi, et kindlaks määrata, kas te suudate astuda läbi selle ukseava Taevasse, seal pole tingimusi, mida te peate täitma  selleks, et uksest sisse astuda.

Selleks, et uksest sisse astuda, peate te ületama kõik oma meeles olevad tingimused nii, et te oleksite avatud ukseks. Mu armsad, mis on avatud uks? Kas see pole mitte uks, mis on transparentne, mis tähendab, et te saate vaadata läbi avatud ukse ja näha, mis on teiselpool ust, ilma et teie vaateväli oleks takistatud millegagi. Mida siis on selleks vaja, et te saaksite avatud ukseks? Kas selleks pole mitte vaja, et te eemaldaksite midagi oma olemusest, mis takistab või värvib Jumala valgust ja seega taksitab teid endid või teisi teist läbi nägemast ja vaatamast, mis on teiselpool ülestõusnud valdkonda viivat ust.

Ja kuidas te saate eemaldada tingimused oma olemusest, mis takistavad või hägustavad valgust? Te saate need eemaldada ainult siis, kui te tahate nendele otsa vaadata. Sest arvake ära, kes pani need tingimused teie meelde ja olemusse? See polnud mitte Maitreya ja see polnud ka madu, ega kurat, ega saatan, ega selle maailma vürst, ega ka mitte tädi Agatha, ega mitte keegi teine. See olid SINA ISE, mu armas

See pole teie hukkamõistmine. See ei tähenda, et ma heidan teile midagi ette.

Vastupidi, see tähendab, et ma annan teile võimaluse. Sest mis oleks juhtunud, kui te oleksite hakanud uskuma mao illusioone? Siis te oleksite initsiatsiooniteed käinud mao, vale-õpetajate juhtimisel. Selle asemel, et käia initsiatsiooniteed, mis aitab teil tasapisi  eemaldada oma olemusest tingimused, te oleksite käinud niisugust initsiatsiooniteed, mis oleks suurendanud teie vilumust neid tingimusi õigustada.

Muidugi ei ole see vale tee samade seaduste subjektiks, nagu seda on õige tee. Vale tee on karma seaduse, teo ja tagajärje seaduse ja selle seaduse subjektiks, mida meie oleme kutsunud termodünaamika teiseks seaduseks. Kui te aktsepteerite, et teie teadvuses on niisuguseid kohti, mida te tahate varjata, siis on ilmne, et te projekteerite mentaalseid või psüühilisi energiaid läbi nende tingimuste kosmilisse peeglisse.

Ja mida siis kosmiline peegel teeb? Ta peegeldab teile tagasi need tingimused materiaalses maailmas, mis näitavad seda, mida te ei ole tahtnud endas vaadata. Muidugi need tingimused ei kinnita täielikult seda uskumust, mida te ei taha küsimärgi alla panna  ja seepärast need tingimused, mida teie materiaalses sfääris kohtate, esitavad teatud määral väljakutse teie maailmavaatele ja esitavad väljakutse algsele illusioonile, mis te mao poolt üle võtsite.

Oma uskumuste võrdlemine tegelikkuse kohta tehtud tähelepanekutega
Kas te näete, et madu saab teile pakkuda ainult illusioone. Need on targad illusioonid, nad sisaldavad tihtipeale mingi annuse tõtt, kuid lõpuks tagab termodünaamika teine seadus neile väljakutse esitamise. Siis on teie võimalus öelda, et kui materiaalne maailm esitab väljakutse minu uskumusele, kas see siis mitte ei tähenda seda, et minu uskumus pole korrektne, et see pole reaalsusega kokkupuutes? Näiteks seisis keskajal katoliku kogukond vastakuti initsiatsiooniga, kui esimesed teadlased tulid välja tähelepanekutega, mis lükkasid ümber katoliku doktriini, et Maa on universumi keskpunkt koos päikese ja teiste planeetidega, mis pöörlevad selle ümber. 

Neil oli võimalus võrrelda oma uskumusi tähelepanekutega tegelikkuse kohta ja seejärel võtta lähenemine, mille võtaks praktiline realist, mis tähendab seda, et kui minu uskumused lähevad vastuollu minu tähelepanekutega tegelikkuse kohta, siis ma pean üle kontrollima oma uskumused. Kuid sellel initsiatsiooniteel, mida pakub madu, on kombeks, et juhul, kui reaalsus esitab väljakutse teie uskumustele, muuta oma uskumusi nii, et te ikkagi saate jätkata varjamist, tundes üleoleku- või võimutunnet siin maailmas. Selle asemel, et kooskõlastada oma uskumused reaalsusega, kohandate te oma uskumuste süsteemi nii, et saate õigustada või ära seletada asja oma uskumuste kohaselt.

Seda näete te katoliku usu puhul. Seda olete te näinud ka paljude teiste religioonide puhul. Te olete seda näinud poliitiliste süsteemide puhul. Te olete näinud seda teadusliku materialismi puhul, mis tänapäevani eitab ühendust teadvuse ja teie vaatluste vahel materiaalses maailmas. Isegi kui teadus on tõestanud, et iga vaatlust või uuringut mõjutab teadvus, siis materialistid eitavad seda ja seda teevad ka paljud religioossed inimesed. Sest nad ei taha tunnistada seda, mida iga praktiline realist on valmis kinnitama, nimelt seda, et tajumine ei ole seesama, mis on reaalsus, kuni teie meel on saanud avatud ukseks.

Kuni teis leidub midagi, mida te püüate varjata, peate te vaatama „läbi ähmase klaasi“, te peate vaatama läbi filtri,  mille on ära värvinud need asjad, mida te varjata tahate. Ja siin on lihtne illustratsioon, mis iseloomustab selle töötamist. Te teate, et kaleidoskoop on toru, kus on peegelduva materjali plaadid ja nende plaatide vahel on  värvilise klaasi tükikesed. Värvilised klaasitükid värvivad ära valguse, mis tuleb kaleidoskoopi ja kui nad oleksid piisavalt tihedad ja paksud, siis nad varjaksid ära valguse täielikult.

Nüüd kujutage ette niisugust kaleidoskoopi, millel on täiesti puhtad peegelduvad plaadid ja te saaksite neist läbi vaadata takistamatult, kui kaleidoskoop oleks tühi. See tähendab, et kui kaleidoskoobis klaasitükid puuduksid, siis näeksite te reaalsust nii, nagu see on. Kuid nüüd panete te klaasitükikesed kaleidoskoopi ja need kas värvivad teie vaatepildi või tegelikkuse või nad takistavad täielikult nägemast mõnd aspekti, mida te muidu läbi kaleidoskoobitoru näeksite.

Vaadake, kui teie teadvuses on mingid teatud aspektid, mida teie näha ei taha, siis need mõjutavad teie tajumist niimoodi, et te teatud asju lihtsalt ei suuda näha. Sest te ei suuda tunnistada, et reaalne tegelikkus on vastuolus teie uskumustega. Põhjus, miks te seda tunnistada ei saa, on selles, et te olete otsustanud, et teis on teatud asjad, millele te otsa vaadata ei taha ja senikaua, kui te pooldate niisugust otsust mitte vaadata millessegi iseendas olevasse, siis ei saa te tunnistada seda, kui väline maailm teie maailmavaatele väljakutse esitab.

Staatuse valeotsing ja vale enesehinnang
Missugune maailmavaade teil on siis, kui te järgite vale-õpetajate teed? See on maailmavaade, kus teil on väärtus, teil on seisus, mis sõltub välistest initsiatsioonidest, mida te olete täitnud seda vale teed käies. 

Mõelge sellele, kuidas arsti või arhitekti diplomit omav inimene saavutab ühiskonnas kohe teatud  staatuse. Diplomeeritud inimesed saavad mõnikord tööd ka siis, kui niisuguse psühholoogiaga inimene niisugusele kohale üldse ei sobiks. Kuid paljudel juhtudel piisab diplomist ja alles hiljem leiab tööandja või kaastöötajad, kui  ebasobiv on isik sellele kohale  oma inimlike omaduste või nende puudumise tõttu.

Seda te lootegi, kui te vale teed järgite. Tee loote enesehinnangu, mis põhineb teie välistel saavutustel ja sooritustel, oma välistel teadmistel ja arusaamistel. Ent see, mida enamus vaimseid õpilasi ei mõista, on asjaolu, et kui vale tee juba laseb teil luua vale enesehinnangu, siis seesama vale tee ka nõuab sinult niisuguse enesehinnangu loomist. Sest vale tee ei suuda anda teile tõelist eneseaustust, sest te ei saa omandada tõelist eneseaustust senikaua, kui on teie olemuses on midagi niisugust, millele te ei ole tahtnud otsa vaadata. See, millele te oma olemuses otsa vaadata ei taha, takistab teil omaenda olemust senikaua läbi nägemast, kuni te suudate näha läbi puhta teadlikkuse neksuse ja projitseerida ennast üksolemisse oma Kohalolekuga nii, et te näete ennast niimoodi, nagu näeb teid teie Kohalolek.

Nähes ennast nii, nagu Kohalolek teid näeb, on üks ja ainus õige eneseaustuse allikas. Sest see on kõrgemal kõigest maisest  ja  kui te ei taha ennast projitseerida üksolemisse Maitreyaga või üksolemisse Kohalolekuga, siis ei saa teil olla tõelist eneseaustust. Maod teavad seda ja seepärast pakuvad nad teile väga nutikalt alternatiivi. Kuid kui te kord hakkate kaalutlema seda alternatiivi, siis tõmmatakse teid väga märkamatult mitte ainult vale tee näivalt kasuliku aspekti omaksvõtmisse, vaid te võtate omaks täiesti väära aspekti.

Sest kogu vale tee idee põhineb maiselt defineeritud välisele standardile, mis määrab ära teie sisselaskmise Taevaväravast. See tähendab, et Taevasse lastakse need, kes vastavad standardile ja neid, kes standardile ei vasta, sinna ei lubata  ning seepärast peavad nad jääma kas Maa peale või siis igavesti põlema lõõmavas põrgus. Vale tee mitte ainult ei takista teil õige eneseaustuse kujunemist, vaid see annab teile ka tungiva vajaduse hoida ennast eemal põrgus põlemise õudsest saatusest.  See omakorda sunnib teid tungivalt  looma vale eneseaustuse vastates välistele nõudmistele.

Ülestõusnud Meistrite delikaatne tasakaal
Niisiis, mu armsad, suudate te nüüd mõista seda olukorda, milles meie Ülestõusnud Väest, oleme? Kui me tegeleme õpilastega, kes pole duaalsuse teadvuse mõju all, siis on initsiatsiooni tõelise tee selgitamine ja  õpilaste toetamine teel kõndimisel väga selge teema.  

Kuid kui me tegeleme nende õpilastega, kes on duaalsuse teadvuse mõju all, sest neis on ikka veel  midagi, mida nad tahavad varjata, siis on meie ees hoopis komplitseeritum olukord.

Me lihtsalt ei saa anda teile tõelise tee kohta selgitusi praktilise realismi vormis. Me peame andma teile tee, selgituse, mis on kohandatud teie olemasolevale teadvusele ja neile dualistlikele illusioonidele, mida te ei ole tahtnud siiani küsimärgi alla seada. Kui me anname teile tõelise tee selge kirjelduse, siis te kas ei saa sellest üldse aru või te tõenäoliselt lükkate selle tagasi või ei aktsepteeri seda.

See on asi, mida näevad praktilised realistid, vaadates eelmisi Ülestõusnud Meistrite organisatsioone ja nende õpilasi ning nende õpilaste reaktsioone. Kui te kahtlete minus, siis lihtsalt minge mõnesse neist organisatsioonidest, mis tänapäeval veel eksisteerib ning vaadake mõnd selle õpilast selle teadliku pilguga, kas nemad tahavad varjata midagi eneses. Siis te näete, et kõigis neis organisatsioonides on selge tendents uskuda, et nende ülestõusmine ja lunastus on garanteeritud senikaua, kuni nad suudavad järgida väliseid organisatsiooni nõudeid. Te näete ka selgelt kalduvust üleolekule ja seda mitte ainult nende inimeste suhtes, kes pole Ülestõusnud Meistrite organisatsiooni liikmed, vaid isegi Ülestõusnud Meistrite teiste organisatsioonide liikmete suhtes, kelle organisatsioon pole nii tõeline ja nii puhas, kui nende poolt valitud organisatsioon.

Võib selgesti näha õpilasi,  kes on hakanud häälestuma praktilisele realismile, et neis õpilastes on ikka veel midagi niisugust, mida nad varjata püüavad. Nad püüavad siiani varjata tõsiasja, et neis pole tõelist eneseaustust ja seepärast püüavad nad varjata  või hoiduda küsimärgi alla seadmast neid tingimusi, mis lasevad neil tunda, et neis on see vale eneseaustus sellesse organisatsiooni kuulumise tõttu või selle tõttu, et nad on käinud seda initsiatsiooniteed, mida on pakkunud see Ülestõusnud Meistrite organisatsioon. Vaadake nende organisatsioonide juhte või neid inimesi, kes on olnud neis organisatsioonides palju aastaid ja vaadake, kuidas see annab neile nende arvates mingi tiitli või staatuse või imetlusobjektiks olemise tunde või tunde, et nooremad liikmed või need, kellel pole niisugust välist positsiooni, peavad neid austama.

Seda näete te kõikjal, ka religioonides, poliitilistes või teaduslikes organisatsioonides, see on välise staatuse otsing, niisuguse staatuse otsing, kus tahetakse olla inimeste seas tunnustatud. Kas te näete, et meie, Ülestõusnud Väe, ees seisab tänu sellele delikaatne väljakutse? Kuidas seda, mida meie anname õige tee kohta, võtavad vastu õpilased, kelles on nii palju kavalaid uskumusi, mis on pärit valest teest ja kuidas siiski saada need õpilased enda vale-uskumusi ületama, et nad jõuaksid lähemale tõelise tee äratundmisele?

Eelmiste organisatsioonidega juhtus nii, et me suutsime viia õpilased teatud tasemele ja siis enamus neist ei tahtnud enam edasi tulla. Nad jõudsid punktini, kus nad ei tahtnud loobuda neile sobivatest uskumustest vale tee kohta, sest nad ei tahtnud võtta täielikku ja lõplikku vastutust oma meeleseisundi eest. Nad ei tahtnud jõuda arusaamisele, et nende tajumise olid fundamentaalselt ära värvinud need uskumused, millele nad ei tahtnud otsa vaadata ja et nad saaksid oma teel edasi vaid siis, kui nad tahaksid küsimärgi alla seada oma tajumise sügavad põhialused vaimse tee kohta.

Nad hakkasid kontekstist välja rebima  teatud väiteid, mida meie oleme öelnud ja kasutama neid selleks, et õigustada seda, miks nemad ei ole oma uskumusi vale tee kohta  küsimärgi alla seadnud. Ja mu armsad, on ohtlik edastada teile ükskõik missugune õpetus sõnades väljendatuna, sest just sõnu võib kasutada ja tõlgendada viisil, et õigustada kõike, mida te õigustada tahate. Nii on täiesti võimalik võtta need sõnad, mida on öelnud Ülestõusnud Meister läbi sõnumitooja, kes nende poolt edasi antu sõnadesse pani ja tegi seda puhtamail võimalikul viisil ning kasutada neidsamu sõnu teatud uskumuste õigustamiseks, mis on antud langenud olendite, valeõpetajate poolt.

See pole ainult võimalik, vaid ka väga lihtne, kui teis on midagi, mida te ei taha vaadata. Siis need asjad, mida te näha ei taha, hakkavad takistama teil nägemast suuremat reaalsust, mis on sõnade taga. Siis pole te väga sobival moel suuteline nägema või „õigustatult“ ignoreerite neid sõnu, mis ei kinnita seda, mida langenud olevused teile räägivad. Selle asemel keskendute te neile sõnadele, mis näivad kinnitavat seda, mida te uskuda tahate. Ja seepärast te tunnete, et valel teel käimine on täiesti õigustatud, arvates ise, et see on õige tee, mida on kirjeldanud Ülestõusnud Meistrid, tee, mis garanteerib ülestõusmise.

Tõeline eneseaustus tuleb vaid läbi üksolemise
Kui ma saaksin, siis pakuksin ma teile tõelist eneseaustust nii, et te oleksite suutelised vaatama kõike oma teadvuses olevat, ilma et te tunneksite, et teil on vaja ennast õigustada või hukka mõista, nagu mõistavad teid hukka ja süüdistavad langenud olevused. Sest see siin on järjekordne niisugune peen aspekt, mida te ilma sellest arusaamata olete omaks võtnud, kui te juba olete omaks võtnud vale tee. Tõsiasi, et on olemas teatud tingimused, mis peavad olema teil Taevasse saamiseks täidetud, tähendab seda, et te peate uskuma, et kohtumõistmine tingmuste poolt määratud standardite järgi pole mitte ainult õige, vaid ka vajalik 

Kui langenud olevused said  eesõiguse formuleerida Taevasse saamiseks tingimusi, on nad ka defineerinud standardi, mille järgi igaüks peab enda ja teiste üle kohut mõistma. See loobki lõksu-22.

Mida rohkem te järgite seda teed, mida te arvate olevat Ülestõusnud Meistrite õige tee, seda enam te ennast veenate, et te olete parem teistest, sest teie seda teed järgite ja seda raskem on teil tunnistada, et te olete vale teed järginud. Sest kui te peaksite tunnistama, et teid on lollitanud vale-õpetajad, siis te peate enda üle kohut mõistma vastavalt sellele standardile, mille järgi te olete hinnanud neid, kes pole teie organisatsioonis või pole nii kaugele jõudnud organisatsioonis, nagu teie arvasite end olevat.

Ma ei saa teile lihtsalt õiget eneseaustust pakkuda, ma ei saa pakkuda teile isegi selle näitamist, kuidas mina teie üle kohut mõistan. Ma ei saa aidata teil näha seda, et ma ei mõista teid hukka, sest minul pole langenud olevuste poolt määratletud standardit. Mina näen seda, et need pole tingimused, mis teid Taevasse aitaksid. Ma näen, et need on just nimelt teie meeles olevad tingimused, mis teid Taevast eemal hoiavad. Niisiis, ma tahan vaid näha seda, et te saaksite vabaks neist tingimustest.

Mis on tõelise initsiatsioonitee tegelikkus? See pole tee, mille mina, Maitreya, või keegi teine Ülestõusnud Meister on teie jaoks ära määratlenud. Sest teie olete see ainus, kes on määratlenud oma personaalse tee. Teie olete see ainukene, kes on defineerinud oma tee, aktsepteerides teatud tingimusi, mille on paika pannud langenud olevused. Teie olete ainus, kes on otsustanud, mis on teie teadvuses see, mida te näha ei taha, missugused on need langenud olevuste tingimused, millega teie haakute, sest need õigustavad seda, et te ei pea jätkuvalt endasse vaatama, arvates, et te liigute edasi ülestõusmise poole.

Kas näete, et meie, Ülestõusnud Väest, pole teie jaoks tingimusi paika pannud. Te olete need tingimused ise määranud. Ja te olete paika pannud need tingimused mitte õigete õpetuste põhjal, Ülestõusnud Meistrite õpetuste järgi, vaid langenud olevuste vale-õpetuste põhjal. Meie, Ülestõusnud Meistrite, pakkume teile teed, kus meie, kui teie tahate, aitame teil näha nende tingimuste paikapidamatust nii, et te loobute neist, te lihtsalt jätate need maha.

Kas näete, et tingimused panevad teid seisma lõpuks enne, kui te selle ülima initsiatsiooni läbite? Ja kui te olete initsiatsiooni läbimisel seisakus, siis puudub teil teadlikkus astuda samm tagasi ja öelda: „ Kas äkki on midagi minu tingimustega valesti? On see võimalik, et ma ei pea läbima seda viimast initsiatsiooni, sest see on minu tingimuste poolt püstitatud? Mida ma tegelikult pean tegema selleks, et olla vaba läbi vaatama oma tingimused ja nägema, kui ebareaalsed need on ja siis laskma lahti kogu vale teest ja olema täiesti vaba langenud olevustest, kes uluvad, et ma ei saa lahkuda enne, kui ma pole täitnud lõplikke tingimusi. Kuid nüüd ma näen, et ma ei täida langenud olevuste poolt seatud lõplikke tingimusi sellepärast, et need on täiesti ebareaalsed. “

Õpi Maiteryat nägema kõikjal
See on Ülestõusnud Meistrite õige tee, mida väga vähesed õpilased Maa peal on valmis omaks võtma. Ent just nimelt Kosmilise Kristuse osa on pakkuda teile seda tõelist teed, seda praktilise realismi teed vastukaaluks mingi kunstliku staatuse  saavutamise valele teele, läbides need välised initsiatsioonid. Mida ma ütlesin läbi oma nais-sõnumitooja? Mina olen Suur Initsiaator ja mitte sellepärast, et ma olen kõrge õpetaja, kelleni te võite jõuda üksnes siis, kui läbite mitmed inistiatsioonitasemed enne, kui olete väärilised astuma minu täiuslikku retriiti. 

Ei, mina olen Suur Initsiaator, sest olen mina see, keda teie ei näe. Te ei näe mind kui initsiaatorit, te ei näe seda, et mingi näiliselt tavapärane olukord teie igapäevaelus on tõeline Maitreya ilmumine maskeeringus, mingis teatud tingimuse vormis või teiste inimeste näol. Ja seega, selle asemel, et käituda selles situatsioonis  austusega, millega te ilmuksite Suure Initsiaatori ette, kelle te oma meeles loonud olete, võtate te seda situatsiooni ükskõiksuse ja põlgusega või mõne muu dualistliku otsusega.

On olemas iidne lugu otsijast Idas, kes otsis Maitreyat pikka aega, ilma et ta oleks teda leidnud, ilma et ta oleks minuga vahetult kohtunud. Kuid pärast aastaid kestvat ekslemist Indias ja Himaalajas jõudis ta ühel päeval koerani, kes lamas tee peal ja ta jalas oli suur lahtine haav, milles toimetasid vaglad. Ta tundis kaastunnet koera vastu ja tahtis vaglad haavast ära pühkida. Kuid siis mõistis ta, et needki on eluvormid ja ta tundis ka kaasa vakladele, ega tahtnud neid tappa. Ta otsustas kummardada ja lakkuda vaglad haavast, et mitte neile viga teha ja samas vabastada koer neist. Tehes seda täieliku alandlikkusega, seisis tema ees elav Kohalolek ja nüüd nägi ta mind näiliselt kõige alandlikumates, kuid ka vastikumates materiaalsetes tingimustes. 

Kui te tahate kõndida oma isiklikul teel kõrgema taseme poole, kui te tahate läbi teha Ema aasta initsiatsioonid, siis mõtisklege nende sõnade üle. Mõtisklege selle üle, kuidas teie saaksite teha fundamentaalse nihke oma teadvuses nii, et te saaksite üle oma kunstlikust jagamisest selle vahel, mida teie peate tavaliseks või maisteks tegevusteks ja mida te peate vaimseteks tegemisteks initsiatsiooniteel.

Enamus teie hulgast teavad, et minu tõotus oli võita inimesed Maa peal läbi lahkuse. Mis on lahkus?  See pole lihtsalt mahehäälsus, see pole lihtsalt leebus. On veel vahetu lahkuse vorm, kuid see pole viha, see pole hirm, see pole hukkamõist. See on praktiline realism.

Lahkuse praktilise realismi vorm on just seesama, mida õpetas Jeesus 2000 aastat tagasi, kui ta ütles: „ Tehke teistele seda, mida te tahaksite, et nemad teile teevad.“ Kuid siit võite järeldada edasi: „Tehke teistele seda, mida te tahate teha Maitreyale, Lahkuse Vaimule.“ Nähke Lahkuse Vaimu igasühes ja igas olukorras ja siis häälestuge minu Vaimule, et te oleksite avatud ukseks väljendama seda lahkusevarjundit, millel on suurim võimalus tõsta üles kogu elu mingis situatsioonis.

Saage üle ideest, et teil on vaja hinnata või teiste üle kohut mõista väliste kriteeriumite järgi või sellele tuginedes, kas nemad usuvad seda või teist sõnalist õpetust või kas nad kuuluvad sinna või teise organisatsiooni või kas nad on langenud inglid või nad on mingit muud liiki inglid või omavad seda või teistsugust staatust vastavalt mingile vaimsele õpetusele, mis asetab ühe inimese teisest kõrgemale. Lahkus ei tunne hukkamõistu, sest lahkus ei tunne suhtelisust. Ja seega ei saa lahkus mingit elu osa alla suruda, lahkus on magnet, mis tõmbab kokku kõik elu osad. Sest tegelikult ei näe ta elu „osi“; ta näeb vaid kogu elu üksolemise alust.

Kuidas te saate olla tõeliselt lahke? Ainult siis, kui te näete väliste vormide taha ja näete kõige aluseks olevat kogu elu üksolemist. Ja te püüate tõsta kogu elu, selle asemel, et hukka mõista ja maha suruda mingitki elu osa.

Lõpuks on vahendid need, mis loevad
Te mõistate, et loevad vahendid. See ei loe, missugused suured saavutused te võite olla  kätte võitnud inimeste silmis või langenud olevuste silmis. Loeb see, mil määral te olete suutnud kehastada Lahkuse Vaimu. 

Kas te ei mõista, mu armsad, et kui te tõega tahate rääkida standarditest, siis ainuke standard, mis loeb, on lahkus? Miks see nii on? Sest mina, Maitreya, olen planetaarne Buddha, Kosmiline Kristus Maa jaoks. Seega see Vaim, kes mina olen, on kõrgem standard selle jaoks, kuidas teie oma ülestõusmise Maa peal teoks teete. Ainult need, kes on saanud Üheks Lahkuse Vaimuga, teostavad oma ülestõusmise planeedilt Maa.

Kui teile see vaatenurk ei meeldi, siis on teil alternatiiv. Kui te tõesti tahate jätkata enese peitmist minu lahkuse eest  järgmise eoonipikkuse ajavahemiku jooksul, siis te võite jätkata kehastumist planeedil Maa ja arvata, et kunagi tulevikus liigun mina edasi ja minu koha võtab üle keegi teine Ülestõusnud Meister, kes esindab mõnd teist Jumala omadust, millega ta ühineks. Ja siis saab sellest kõrgem standard, mida te võite pidada vastuvõetavamaks, kui on seda minu lahkus. Muidugi, te võite ka leida, et seegi pole väga vastuvõetav. Sest tõesti, kas te nimetate seda lahkuseks või armastuseks või jõuks või tarkuseks või puhtuseks või tõeks või rahuks või vabaduseks või mõneks muuks Jumala omaduseks, on need samad selles mõttes, et need ei lase millelgi peitu jääda. 

Sest need pole omadused selles mõttes, et nad valguse blokeeriksid. Need on omadused selles tähenduses, et suurendavad Looja Valgust. Ja seepärast ülendavad nad kogu elu. Kui te ei taha ülendada kogu elu, vaid tahate teatud elu osade üle kohut mõista ja saata need põrgusse vastavalt oma standardile, siis teis ei ole lahkust.

Teile seda minu poolt öelda pole lahkusetus. See on lihtsalt praktiline realism ja see on lahkuse kõrgeim väljendus, mille te peate läbima selleks, et üles tõusta planeedilt Maa.

Suur rõõm on olnud rääkida nende kahe sõnumitooja kaudu sel tagasihoidlikul ja väljakuulutamata üritusel.  Meil on rõõm näha nende reaktsioone, kes on lugenud või kuulanud eelmisi edastusi ning on tundnud tsüklite muutust ning uus ajajärk hakkab õide puhkema oma täiuses.

Ma austan neid teie hulgast, kes on tahtnud järgida transformatsiooni, mis on toimunud viimse aasta ja eelmiste aastate jooksul. Ma austan neid teie hulgast, kes mõistsid, et on aeg edasi liikuda, sest eelmine dispensatsioon on oma eesmärgi täitnud. Ja juba oli aeg tõusta kõrgemale  ja astuda mitu sammu lähemale sellele punktile, kus meil on sõnumitoojad ja õpilased, kes on suutelised vastu võtma õpetust, mis ei ole kohandatud langenud teadvusele, ega neile õpilastele, kes püüavad midagi peita. Kuid see on õpetus, mis on puhtaks avatud ukseks praktilise realismi jaoks, mis viib inimesed tõeliselt nende ülestõusmiseni.

Ma tänan kõiki, kes on olnud selle edasiminemise osaks, kes on toetanud seda sõnumitoojat erineval viisil. Ja ma tänan teid eriti tahtmise eest tõsta omaenese teadvust. Sest kui keegi Maa peal ei taha tõsta üles karikat, siis me ei saa sellesse Vaimu valada. Sest karikas peab olema, kuhu saab vabastada valgust ja seda ei tohi maha pillata ega koerte ette heita. Koerad uluvad vajadusest hukka mõista ja süüdistada, selle asemel, et lihtsalt pöörduda Lahkuse Vaimu poole, kes paneb igaühe mõistma, et mitte kellegi jaoks pole õigele initsiatsiooniteele  juurdepääs keelatud, kui nad tahavad muuta oma teadvust nii, et nad saaksid hakata vastama igale situatsioonile vähemalt ühe lahkuseliigiga 144 lahkuse hulgast.

Kas te ehk tajute minu tohutut, piiritut, tingimusteta rõõmu? Rõõmu, mis on ülevoolav. Kui te seda tunnete, siis te saate haarata sellest, mis on ülevoolav ja teile on antud talent, mida te võite paljundada nii, et teile antakse veel rohkem tulevikus.

Minge lahkuses ja OLGE lahked.
Sest maailma vajab lahkust – igat liiki lahkust.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine