Valik on sinu: suurenenud vastupanu või suurenenud eneseületamine. Buddha, 1.01.2011

Gautama Buddha, 1. jaanuar 2011

Buddha olen mina. Gautama on see nimi, millega inimesed on seostanud seda eluvoolu, kes olen mina, nüüd juba 2500 aasta jooksul.

Mu armsad, see aeg võib tunduda pikana, kuid kas on Buddha puhul mõtet rääkida ajast? Sest aeg on suurejooneline illusioon, mis saab alguse lahusolekuteadvusest, sest selles peitub võimalus eluvoolu jagamiseks segmentideks, lahterdades selle minevikuks, olevikuks ja tulevikuks. Võiks isegi öelda, et lahterdatud on vaid minevikuks ja tulevikuks, sest nimelt need, keda pimestab duaalsuse teadvus, ei suuda kunagi elada olevikus. Nad kas elavad minevikus või tulevikus, sest nad ei pööra kunagi oma tähelepanu enda sisse, et võiksid tegelikult kogeda olevikuhetke ja läbi elada olevikuhetke kui igavest olevikku - seda nüüdset hetke, mis on kõrgemal minevikust, kõrgemal tulevikust, sest see liigub koos sinuga  läbi Buddha ruumi.

Duaalsuse teadvuse poolt loodud illusioon on selles, et liikumine toimub läbi aja. Kuid budistlikust tõeperspektiivist vaadatuna pole aega olemas. Ja see tähendab mida?  See tähendab, et ruum on ainus, mille te peate läbima. Te ei liigu ajas, te liigute ruumis, mis annab paiga eksisteerimiseks mitmetele vormidele ja mis võimaldab teil liikuda lähtepunktist  millegi suunas, mis pole mitte lõpp-punkt, vaid on nimelt sulandumine üksolemisse oma allikaga, oma Loojaga, kõige sellega, mis on.

Kui te suudaksite näha seda, mida mina näen, siis  te näeksite, et aasta 2011 rullub ümber selle planeedi nii, nagu  uued ajavööndid uut aastat tähistavad. Nagu ma olen varem selgitanud, on saabuv aasta Ema aasta. Ja kui te suudaksite näha seda, mida mina näen, siis näeksite te Ema aasta energiaid, mis ümber selle planeedi rulluvad. Ja te võite kujutleda, et planeet on kaetud tekiga, mida on hakanud kokku rullima uued Ema energiad, uued energiad, mis esindavad neid initsiatsioone, millega inimkond seisab silmitsi algava, Ema aasta jooksul. Poja aasta vanad energiad rullitakse kõrvale, nagu te alustaksite ühelt joonelt põhjast lõunasse teki rullikeeramist, mis katab Maad ja siis jätkate peaaegu nii, nagu te rulliksite lahti konservikarpi.

 Kui need energiad liiguvad ümber planeedi, saab vana selgemaks ja just nimelt sellepärast inimesed tihtipeale tunnevad uue energia voogu, uut optimismi, uue perspektiivi olemasolu uue aasta  tähistamisel, vähemalt siis, kui pohmelus taandub ja nad on jälle suutlikud mõtlema selle selguse tasemega, mis on nende teadvusele omane. Siin ei taha ma öelda, et enamus mõtleb selgelt, sest tegelikult nad ei tee seda, nagu nad ei teinud seda ka 2500 aastat tagasi. Tegelikult selle vahemiku jooksul, mida teie nimetate ajaks, on saavutatud edu, sest Maa on liikunud läbi ruumi selle aja jooksul.

Illusioon sellest, et mateeria on Vaimust eraldi
Nagu te teate, kui mõtlete selle peale, mida teie täheteadlased teile öelnud on, liigub Maa Päikese ümber mööda elliptilist orbiiti. Kuid kui paljud inimesed üldse mõtlevad selle tõsiasja peale, et ka Päike liigub ruumis? Päike liigub mööda palju suuremat orbiiti oma gravitatsioonikeskme ümber, kui teeb seda Maa.  Kui te vaataksite seda orbiiti, mida mööda Maa ruumis liigub, siis te näeksite, et see orbiit ei ole ellipsi-kujuline. See sarnaneb rohkem spiraalile, mis liigub selges suunas. Muidugi, kui te astuksite natukene tahapoole ja vaataksite Päikese tegelikku orbiiti, siis te  näeksite, et Päike liigub ümber gravitatsioonikeskme ja see kese omakorda liigub ruumis. Päikese orbiit on spiraalne.

See tähendab, et pole miskit, mis seisaks paigal, pole miskit, mis tiirleks ringi mööda, pole olemas suletud ringe, sest kogu universum laieneb. Selle pärast polegi ajal reaalsust. Aeg on illusioon,  petutrikk, mida etendab Maya, illusiooni  poolt pimestatud meel, jättes mulje, et mateeria on reaalne, et Ema on reaalne iseeneses, eksisteerides iseendast, sõltumata Isast. Ja te näete, nagu valgustati möödunud aastal uue aasta alguse paiku, on Poja aasta eristamise õppimiseks selle vahel, mis on ebareaalne ja mis on reaalne nähtuna Kristus-perspektiivist. Kuid Ema aastal tuleb see eristamine viia sügavamale tasandile, kui inimkond on läbimas selle aasta poolt kaasa toodud initsiatsioone.

Eristamine, mis on teil vaja omandada eelseisval aastal, tulevases initsiatsioonitsüklis, on selle illusiooni läbinägemine, et Ema, mateeria energia on lahutatud oma allikast, mis on muidugu Isa või Vaim. Vaadake seda planeeti ja te näete, kui paljud on täielikult pimestatud selle illusiooni poolt, et te elate maailmas, mis on lahus oma allikast, on eraldi Vaimust. Vaadake, kui paljusid pimestab illusioon sellest, et Vaimu polegi olemas, et materiaalse maailma kohal polegi midagi. Vaadake, kui paljud eitavad oma vaimsust, oma reaalsust vaimolendina, kelle tõde on olla vaid ajutiselt materiaalses maailmas.

 Kuid on see materiaalne maailm või on see sügavam reaalsus selle kohta, et olete Vaim materiaalses maailmas, olete te Vaimu pikendus niisamuti, nagu on seda kogu materiaalses maailmas olev Vaimu väljendus. Ilma temata ei ole midagi tehtud, mis tehtud on, nagu väidab seda kristlik piibel. Niisuguse kontseptsiooni leiate te ka budismist, hinduismist, taoismist, islamist  ja paljudest teistest religioonidest ja vaimsetest filosoofiatest.

Kuid hoolimata faktist, et need õpetused siin on nende jaoks, kel on silmad, et näha, pole enamikel inimestest nägemiseks silmi. Enamik religiooni järgivaist inimestest võivad tegelda oma õpetustega, nad võivad uskuda väliselt, kuid nad ei usu selles mõttes, et nad suudaksid kogeda, sisemiselt mõista, mida õpetused tegelikult öelda tahavad. Inimesed võivad pühakirja lugeda uuesti ja uuesti, kogemata sealjuures sügavamat tõde, mis on sõnade kohal, tõde, mida ei saa sõnadesse suruda, mida ei saa kunagi kapseldada ebatäiuslikku vahendisse, mida sõnad on.

Kuidas saaksid sõnad Vaimu hõlmata – välja arvatud juhul muidugi, kui neid tõlgendab olevus, kes on teadlik enese sees olevast vaimsusest ja suudab need sõnad küllastada sügavama tähendusega, energiaga. Ja seepärast saate te kasutada sõnu astmetena, et ületada teadvuse voog ja jõuda teisele kaldale, kus ootab Vaim, et anda teile kogemust enese kohta. Ja siis vilksatab teile, et sellest mateerialoorist kõrgemal on üks reaalsus, et isegi teie meeli erutavate ja tähelepanu tõmbavate vormimüriaadide kohal on vaid üks reaalsus, üks Vaim.

Teadvusevood kõigi vormide kohal
Ja kui te näete seda, isegi vilksamisi, siis saate te hakata maha kiskuma seda loori nii, te mõistate nüüd, et arusaam Vaimu teisel kaldal olemisest pole korrektne arusaam, nagu pole korrektne ka arusaam selle kohta, nagu oleks  mateeria Vaimust eraldi. Sest te näete, et Vaim on vool ja Vaim on samas ka mateeria. Algul te näete, et Vaim on teadvuse vool, mitte muutumatu Jumal, mida on valesti kujutanud paljud välised religioonid või pigem nende väliste religioonide valejutlustajad, kes on välja tulnud oma doktriinide ja interpretatsioonidega, mis on väga kaugel tegelikust pühakirjast ja  selle sisemisest tähendusest, et võib üldse imestada selle üle, kuidas inimesed küll ikka veel usuvad neisse tõlgendustesse, mida on ikka ja jälle edastanud need, kes tahavad sättida ennast  inimeste kontrolli all hoidjateks,  kindlustades  illusiooni, et inimesed on lahus oma allikast, oma Jumalast. Ja seega on teil vaja neid võimueliidi valejutlustajaid, et Jumala juurde jõuda, sest te ei suuda ju Jumalat ise leida.

Sügavam tõde on see, et Jumal on elav Jumal. Jumal on teadvuse voog ja kui te hakkate nägema Jumalat teadvuse voona, siis  te suudate järk-järgult hakata ka  ennast nägema kui teadvuse voogu. Ja siis  te saate minna kõrgemale ja näha, et isegi materiaalne maailm on teadvuse voog. See on siis, kui te hakkate mõistma, et Isa-Jumal on  teadvusevoog, mis väljendab ennast materiaalsete vormidena. Ja isegi, kui läbi nende vormide paistab eraldatust, erilaadsust, lahusolekut vaimust ja eraldatust vormide endi vahel, pole nad tõeliselt lahusolevad. Ja kuigi neil vormidel on  mingi järjepidevus, mingi jäävus, on nad siiski vaid teadvusevoolud.

Sest fakt, mida teie teadlased on korralikult uurinud, on see, et materiaalse universumi laienemine on nimelt selle tõestus, et tegemist on teadvuse vooluga. Sest, mu armsad, vaadake seda teaduslikku müüti, pange tähele, et ma ütlen „müüt“ Suure Paugu kohta. Mõelge selle kontseptsiooni peale, et terve materiaalne universum, niisugusena, nagu te teda teate, oli kokku surutud ainulisse punkti, ainulisusesse. Ja siis, kõik see, mis iganes on eksisteerinud ja saab eksisteerima, kas siis materiaalsena või energia vormis, visati sealt välja hiiglaslikus plahvatuses. 

Kui see tõesti nii oli, siis kuidas te selgitate seda, et materiaalne universum pole mitte ainult laienev, vaid on laienev kiirendatud tempos? Pole võimalust seda selgitada nii, et Suure Paugu algse plahvatuse energia suudaks universumi laienemisele põhjust anda üha kiirenevas tempos. Kust tuleb see energia, mis juhib kiirenemist? See ei saa olla tulnud algsest plahvatusest, sest loogika ütleb, et kui kogu juhtiv jõud oleks algselt vabanenud, siis hakkaks universumi kiirenemine lakkama samas tempos ja lõpuks toimuks kokkutõmbumine. Kuid siiski on uurimised ja mõõtmised tõestanud, et nii see pole – universum on kiirenevas tempos laienev.

Siit siis küsimus: „Mis juhib kiirenemist?“ See ei saa olla materiaalne jõud, sest niisugust jõudu ei eksisteeri. Ja seega on ainus mõistlik, loogiline seletus see, et tegelik jõud, mis universumi juhib, on fakt, et universum on teadvuse voog.

Universumi kiirenev tempo
Ja see, mu armsad – pange nüüd tähele – on nimelt teadvuse oluline omadus: ta suudab teha seda, mida mateeria ise lahusoleva entiteedina, nagu te teda ette kujutate, teha ei suuda. Mateeria ei saa ise ennast ületada, mateeria ei saa ise minna kõrgemale sellest seisust, milles ta loodi. Kuid teadvusel  on see võime, teadvus võib ennast ümber luua, teadvus võib ennast ületada. Teadvus suudab lasta vanal surra ja ümber sündida ja tõusta kõrgemasse seisundisse.

See oli see miski, mis pani Looja looma ja see on see, mis juhib Looja loomingut laienema üha tempos nii, et teie kui individuaalse eneseteadliku olevuse teadvuse laienemise liikumapanevaks jõuks on elujõud ise ja seda selleks, et sammu pidada universumis toimuvaga. Ja see muidugi on liikumapanevaks jõuks läbi ruumi liikuva Maa jaoks alati kiirenevas kiiruses.

Kuid siiski,  mis on see, mis annab põhjuse  sellele, mida ma olen nimetanud aja illusiooniks? See on nimelt fakt, et Maa elanikud ei avarda oma teadvust samas tempos, millega  tõmmatakse Maad läbi ruumi kogu materiaalse universumi laienevas tempos koos kogu ülestõusmata sfääriga, milles olete teie.

Te pole universumis üksi. Maapealsed inimesed pole ainsad enese-teadlikud olevused materiaalses universumis. On arvukalt, arvukalt planeete intelligentsete eluvormidega ja enamus neist planeetidest on ülestõusvas spiraalis, kus nende planeetide asukad oma teadvust kiirendavad. See loodu on võrreldav sellega, mida teie teadlased nimetavad kosmiliseks taustakiirguseks. On olemas kosmilise tausta laienev jõud, mida kristlikus traditsioonis kutsutakse Pühaks Vaimuks, mis on loodud materiaalses universumis olevate enese-teadlike olevuste poolt, kes laiendavad ja ületavad oma teadvuse seisundit.

See on kiirenev tempo kogu materiaalse universumi jaoks. Teadvuse laienemine juhib materiaalset universumit, füüsilisi planeete ja galaktikaid liikuma ära üksteise eest kiirenevas tempos. See on niinimetatud universumi  kasvutempo taust, milles te elate. Maa elanikud ei laienda oma teadvuse seisundit selles tempos, nad laiendavad seda aeglasemas tempos. Ja see tähendab, et Maa on maha jäänud sellest absoluutse ruumi positsioonist, kus ta olnud oleks, kui ta oleks järginud kogu universumi kui terviku laienemise tempot.

Mahajäämus loob aja illusiooni. Mahajäämus loob hõõrdumise, mis loob Maa peale nii palju probleeme, millel ei näi olevat lahendust. Tõde on see, et Maad tõmmatakse universumi  tausta laieneva jõu poolt liikuma läbi ruumi aina suureneva kiirusega. Kuid kuidas saab planeet liikuda läbi ruumi aina suureneva kiirusega? Vaadake, mis juhtub objektiga Maa peal, nagu seda on näiteks auto, kui te suurendate kiirust. On olemas suurenenud õhu takistus, suurenenud hõõrdumine ja selle ületamiseks peab veel suuremat jõudu rakendama. 

Nüüd tundub, et Maa kasvamiseks peaks olema aina suurenev jõud ja praegusel juhul ongi asi nii. Kuid sellele stsenaariumile on olemas alternatiiv, sest järjest suurenev jõud on vajalik vaid selleks, et liikuma panna sama tihedusega keha. Kuid kui Maa tiheduse aste väheneks, siis Maa liiguks kiiremini ja  oleks vähem hõõrdumist, vähem vastupanu. Siis saaks Maa pingevabalt liikuda läbi ruumi kiirenevas tempos ilma, et toimuks jõu suurendamist.

Juhtiv jõud on teadvuse ületamine
Selle teeb võimalikuks just nimelt teadvuse tõstmine, teadvuse kiirendamine, kus te lasete minna vanal identsustundel, mis oli teatud tiheduse tasemel. Kui see juhtub kollektiivses mastaabis, kui kogu inimkond tõstab kollektiivset teadvust, siis muutub kogu planeet vähem tihedamaks. Ja seepärast saab ta liikuda läbi ruumi aina suureneva kiirusega ilma  järjest suuremat jõudu rakendamata.

Ja see toob kaasa põhjaliku muutuse mitte ainult inimlikus mõtlemises, vaid ühiskonnas tervikuna, kus te näete, et ei ole vaja enam seda jõudu, seda füüsilist, mentaalset, emotsionaalset  jõudu vanade struktuuride elushoidmiseks. Sest need asendatakse mitte uute struktuuridega, vaid tahtega voolata koos eluvooluga. Siis ei püüa te puuri panna, ega sulgeda valguse voolu oma struktuuri selleks, et see annaks teile jäävuse ja jätkuvuse tunde. Sest te ei saa enam oma identsustunnet struktuurist, te saate selle, vaadates struktuuri taha, vaadetes isegi Maa enda struktuurist üle.

Nüüd te näete, et te olete teadvuse voo väljendused. Te voolate koos teadvuse vooluga ja kui te  enam ei tunne, et te upute sellesse voolu, mis vajadust oleks siis struktuurist kinni hoida? Miks oleks teil vaja  hoida kinni kaldavallist või miks püüaksite te haarata päästevööst, kui te uppumist ei karda. 

Sest te teate, et teie suurim rõõm on voolata koos Elu Jõega, voolata kaasa voolu endaga, lastes voolul voolata ja olles rahus elu voolus, selle asemel, et sellele vastu seista, selle asemel, et püüda seda survestada, panna seda sobima oma mentaalsete kastidega, sundida seda sobima oma taju poolt loodud mentaalse kastiga. Taju, mis tuleneb egost, lahusolevast minast, kardab, et varsti ta lakkab eksisteerimast.

See ongi hind, mida te maksate, jäädes maha universumi kiirenevast tempost. Sellest momendist, kui te hakkate maha jääma tervest universumist, tekib lõhe. Ja see lõhe toob kaasa surmahirmu. See on hirm, et saabub hetk, kus teid kui enese-teadlikku olevust enam ei ole.  

Kuid see hirm saab eksisteerida üksnes sellepärast, et enese-teadliku olevusena, kes te olete, tajute te nüüd elu läbi filtri  - läbi ego struktuuri ja taju - selle asemel, et kogeda elu läbi puhta teadlikkuse, mille te saate saavutada siis, kui saate ennast tundma kui Teadlikku Sind, kui Looja enda Olemuse pikendust. Teadliku Sinuna  näete te ennast avatud uksena, puhta klaasplaadina, nagu Jeesus on seda selgitanud.

Ja te teate, et elu vool, teadvuse vool, mis on teie Mina Olen Kohalolek, saab voolata takistamatult ja vabalt. Ja siis ei pea te tarvitama jõudu lahusoleva mina illusoorse eksistentsi püstihoidmiseks. Te saate voolata vabalt koos teadvuse vooluga, mis on teie Mina Olen Kohalolek, kes otsib oma väljendumist teie läbi.

Vastupanu ületamine
Mis vajadust on jõul, mis vajadust on vastupanul, kui te tunnete ära selle, kelleks te olete: avatud ukseks oma Mina Olen Kohaloleku jaoks. Ja te aktsepteerite seda ja te voolate koos teadvuse vooluga, mis on Kohalolek, mis voolab läbi teie olemuse. Ja selle asemel, et kuulata möirgava voolu hirmuäratavat müra – mis tundub teid ühel päeval enese alla matvat ja uputab teid – voolate te nüüd vooluga kaasa. Ja siis te kuulete, et see pole müha, mis hävitada ähvardab; see on mahedalt voolav,  vulisev Looja olemuse õndsusevool, mis läbi teie väljendub. 

Te saate kogeda seda õndsust, lastes minna sellel tundel, et on miskit, millele peab vastu seisma või miskit, millest peab kinni hoidma või mida peab hävitama. See on tunne, et mateerial on reaalsus, et mateerial on kestvus, mis paneb sulle jala taha, mis takistab sind vooluga kaasa voolamast. Sest sa arvad, et pead seda mateeriat vaatama ja siis kas aktsepteerima, et mateeria selles praeguses vormis on jääv ja seega omab võimu sinu üle. Või on sul vaja aktsepteerida, et mateeria selles antud vormis on vale ja sa pead seda kas muutma või selle hävitama. Seega oled sa siin selleks, et päästa maailma või hävitada kuri ja mõlemal juhul nõuab see miskit väljaspool sind olevat. Siit saavad alguse draamad, eepiline meeleseisund, millest me oleme rääkinud juba kaks aastat.

Aeg on vahekaugus, kui te hakkate rääkima jälle ajast, mis on piisavalt pikk selleks, et ka kõige inertsem hakkaks aru saama sügavamast  õpetusest, mis on meie sõnade taga. Muidugi võite te ennast distantseerida, vaieldes vastu meie sõnadele sõnade tasandil ja nii märgist mööda panna. Ja see on muidugi teie õigus, kui te tahate viivitada veelgi ja seega kogeda järjest suuremat vastupanu, järjest suuremat opositsiooni oma olemuse suhtes, oma voolamise suhtes, oma rõõmu ja õnne suhtes.  

Osutage vastupanu, kui te tahate, kuid las ma annan   teile realistliku hinnangu selle kohta, et kui te vaatate planetaarses mastaabis, siis te näete, et sellel saabuval, 2011 aastal, Ema aastal, muutub  üha raskemaks ja raskemaks vastu seismine Elu Jõele, muutuste voolule, kiirenduse voolule, mis tõukab tagant seda planeeti tegema hiiglaslikku kvanthüpet edasi ja seetõttu järele jõudma, vähendama lõhet selle vahel, kus see planeet omadega asub ja kus ta oleks pidanud olema, kui selle elanikud oleksid järginud universumi taustakiirenduse tempot.

Lõhe peab sulguma enne 2012 aasata saabumist nii, et tsüklid muutuvad. Mitte et see peaks sulguma täies ulatuses, kuid see peab olema kokku tõmbunud märgatavalt. Vastasel korral muutub vastupanu isegi suuremaks  aastal 2012. Ja see võib põhjustada siis füüsilise tasandi sündmusi, mitte just niisuguseid, nagu paljud ennustused ütlevad, kuid suuremaulatuslikumaid, kui  te siiani näinud olete.

Võtke seda aastat kui kogemust
Seega on see Ema aasta eriti tähtis kogemus planeedi Maa peal olevate vaimsete inimeste jaoks, et avaldada positiivset mõju ühiskonnale kogu Maa kui terviku mastaabis. Pange tähele seda, mida ma just ütlesin. Teie mõju ei ole positiivne, kui te olete eepilise meeleseisundi lõksus ja mõtlete, et peate kusagile minema ja muutma teisi inimesi või muutma ühiskonda dualistlikus teadvuses olles, mis ütleb, et miski on läinud valesti ja nüüd peab seda korrigeerima.

Siin pole küsimus patuoina peale näpuga näitamises, ega teiste muutuma sundimises. Siin on küsimus vastutuse võtmisest teie enda  teadvuse seisundi eest, selle teadvuse kiirendamisest ja siis oma loomulikus väljenduses oma Kohaloleku jagamises, oma rõõmu jagamises, oma sisekaemuste jagamises teistega ja seda isegi suuremas mastaabis ühiskonnas.

Mu armsad, paljud teie hulgast on uurinud õpetusi, mille me oleme andnud läbi selle sõnumitooja nüüd juba mitmete aastate jooksul. Te olete lugenud AskRealJesus´e veebilehte aastaid. Olete selle selle omandanud, olete lugenud rosaariume ja invokatsioone ja see kõik on väga hea. Ma ei kavatse teile öelda, et mida te olete teinud, see pole hea.

Kuid ma tahan teile öelda, et 2011 aastal ei piisa vaid õpetuste lugemisest, rosaariumide ja invokatsioonide praktiseerimisest. Kui te tahate tõeliselt läbida initsiatsioonid ja haarata kinni tuleva aasta võimalustest, siis te peate hakkama väljendama, peate hakkama välja andma, jagama. Kui te jagate oma Kohalolekut, siis te lasete oma Kohalolekul särada läbi enda ja ülendada teisi inimesi. Mitte selles mõttes, et te ütlete neile, mis on neis valesti või mis on valesti ühiskonnas või universumis, Jumala plaanis, vaid te lihtsalt jagate oma sisemist nägemust, oma rõõmu, oma kiirendust.

Te demonstreerite seda, mida  teised  ka võiksid teha, selle asemel, et laita neid selle eest, et nad seda ei tee. See on oluline erinevus nende vahel, kes on häälestuses Elu Jõega, Ülestõusnud Väega, Püha Vaimu liikumisega, universumi taustakiirendusega ja nende vahel, kes on edasiliikumise häälestusest välja kukkunud, kuid arvavad, et nemad aitavad päästa maailma. Nad lihtsalt jätkavad ammust mängu, mida alustasid langenud olevused kauges sfääris, püüdes sundida universumi oma mentaalsetesse kastidesse.

Kui te selle tee valite – ja seda on teil vabas tahtes õigus teha – siis  te leiate, et saabuval aastal saab teie jaoks olema kordades raskem säilitada  seda illusiooni, et teie mentaalne kast on tõde ja et universumit on võimalik sundida sellega kohanduma. Seda näete te ka planetaarses mastaabis. Möödunud aastal andsin ma teile niisuguse  mõttevormi, et Poja aastal  sähvatab Kristuse mõõk nagu välk ja lõikab maha loori, mis varjab reaalsust, lõikab maha loori, mis võimaldab võimueliidil peitu pugeda. Te näete, et see on möödunud aastal  mitmel moel teoks ka saanud, sealhulgas on lekkinud paljud dokumendid, mille sisu võimueliit oleks eelistanud rahva eest salajas hoida.

Muutke küsitavaks mateeria illusioon
Siiski,  te näete veel, et sel tuleval aastal kiirendatakse see veel kõrgemale tasemele, kus inimesi „sunnib“ kiirendus – kui nad tahavad -  küsitavaks muutma paljud asjad, mida nad pole isegi mitte taibanud senimaani küsitavaks muuta. Siin pole tegemist vaid võimueliidi või autoriteedi küsitavaks muutmisega.

See on nimelt mateeria enda poolt loodud illusiooni küsitavaks muutmine või pigem selle fakti küsitavaks muutmine, et vaadates läbi duaalsuse teadvuse, tundub mateeria  tihe, mateeria tundub tõeline, see isegi tundub olevat jääv. Need on illusioonid, mis satuvad ohtu tulevasel aastal. Kaardimajad hakkavad kukkuma. See saab toimuma mitmes ühiskonna valdkonnas, kaasa arvatud  ka finantsmaailm, millele saab osaks isegi suurem murrang 2011 aastal, kui te nägite seda eelnevatel aastatel. Mitte, et nii on määratud, vaid see on väga tõenäoline stsenaarium. 

Veel te näete,  et tekib vajadus küsitavaks muuta mitmed ühiskondlikud  institutsioonid, mille osas pole siiani kahtlusi olnud, kuni selleni välja, et kas demokraatia ikka toimib oma kõrgemas potentsiaalis. Või on vajadus viia see kõrgemale tasemele, selle asemel, et mõelda, et lääne demokraatia on saavutanud mingi piisava taseme, kust pole võimalik edasi minna. Eriti on see väljakutse Ameerika Ühendriikide rahvale, kes näeb oma maad kaasaegse demokraatia sünnipaigana ja mõtleb, et see on siiani kõige arenenum demokraatiavorm kogu maailmas. See on illusioon, mis saab küsitavaks muudetud – ja mida on vaja küsitavaks muuta – sellel tuleval aastal ja sellest järgnevatel aastatel. Ameerika on maha jäänud oma asutajate algsest visioonist ja eriti Saint Germaini visioonist, kes pole muidugi ise paigal seisnud Ameerika avastamisest  saadik ja kellel on täna isegi suurem visioon  kui see, millega ta suutis toetada asutajaid.

Isegi ilma selleta  näete te vajadust  küsitavaks muuta see, kas mateeria siis ikka on tõeline. On olemas liikumine, mis on edasi liikunud juba pika aja jooksul, kus paljud on hakanud nägema teaduse avastusi ja mida ka meie oleme kirjeldanud, kvantumfüüsika seisukohast. Nad on võtnud need teaduse saavutused ja hakanud küsitavaks muutma seda, kas mateerial ikka on iseseisev eksistents või on kõige aluseks olev reaalsus ikkagi teadvus.

See liikumine, see tahtmine küsitavaks muuta, saab kiirenduse 2011 aastal  ja edasistel aastatel, kuni see muutub nii jõuliseks, et  inimesed planeedil Maa  ei saa enam seda ignoreerida. Ja lõpuks saab olema nihe selline, et nad enam ei taha seda ignoreerida, sest nad näevad, st see teadmine pole oht nende elustiilile ega maailmavaatele. See on suurepärane  võimalus avardada oma eluviisi, viies selle selgelt kõrgemale tasandile, mis annab uued võimalused, millest nad vaevalt oskasid unistada varem.

Mõtted aastaks 2011
Mis on need mõtted, mida ma tahaksin anda teile tulevaks Ema aastaks? See on kontseptsioon Buddha rattast, Seaduserattast, Dharmarattast, mis on budismi traditsiooniline sümbol. Eelmisel aastal andsin ma mõttevormi Kristuse mõõgast, mis lõikab läbi illusiooni peitvad loorid. Sellel aastal tahan ma teile anda Dharmaratta, mis rullib maha Maya loori, selle loori, et mateeria on tõeline, et mateeria on Vaimust lahus ja et mateerial on tihedus, mis saab varjata Vaimu, millest ta pärineb.

Kujutage ette tervel sellel aastal – nii oma elus kui planetaarses mastaabis – kuidas see loor rulliks kokku rullitakse ja avaneb sügavam tõde selle kohta, et mateeria, materiaalne maailm, Ema maailm on Vaimu väljendus ja et Vaim on ainus teie poolt kõigi nähtavate vormide taga peituv reaalsus.

See on võimas mõttevorm, mis toetab teid suuresti, kui te oma elus seda kasutate. Isegi need, kes on eesminejad teadvuse tõstmisel, seisavad silmitsi nende initsiatsioonidega, millega seisab silmitsi  inimkond. Te kohtate seda oma isiklikus elus, teile esitatakse väljakutseid erineval moel tingimuste näol oma elus, mille muutmine pole teie võimuses, need näivad tõelisena ja teile paistab, et olete nende meelevallas. Midagi peate te tegema, millegagi peate kohanema ja te tunnete, et see piirab teid. Seepärast on teil vaja kujutleda, kuidas Dharmaratas, Seaduseratas heidetakse; kuidas mina, Buddha, heidan selle ratta – kui te seda lubate – teie isiklikku ellu, et rullida kokku illusiooniloor.

Sellel muidugi on täisefekt siis, kui te tõesti tahate muuta küsitavaks struktuurid, mida te polnud küsitavaks muutnud Poja aastal. Kas te mõistate, miks oli struktuuride küsitavaks muutmine nii tähtis, nagu me oleme seda ka varem selgitanud ja nagu rääkis sellest Jeesus Püha Peetruse Katedraalis?  Te lasete lahti struktuuridest ja seetõttu saate te avatud ukseks Poja aastal.

Kuid ärge heitke  meelt, kui te ei loobunud kõigist oma struktuuridest. Kuid olge seda valmis tegema saabuval aastal nii, et te tahate seda küsitavaks muuta. Kui te kohtate takistust, mis osutab vastupanu, siis astuge samm tagasi ja küsige: „Mis on see, mida ma ei näe? Võimas Mina Olen Kohalolek, näita mulle seda struktuuri, näita mulle seda illusiooni. Gautama Buddha, heida Seaduseratas maha rullima seda loori nii, et ma oleksin suutlik nägema seda, mis mind tagasi hoiab nii, et ma saaksin avatud ukseks, nii, et ma saaksin voolata koos Elu Jõega. Et  tulvava minu Mina Olen Kohaloleku Elu Jõgi  saaks voolata sellesse situatsiooni ja maha rullida või lahustada  vastupanu või tõkked. Nii, et minu vaim saaks vabaks väljendama ennast selles maailmas, selles situatsioonis ja nii, et ma mitte ei ole ainult vaba, vaid minust saaks inspiratsioon teiste jaoks, et nemadki saaksid vabaks.“

See on saabuva aasta mõttevormiks. Kasutage seda oma elus, mõeldes ka ajast kui illusioonist, mõeldes sellele, mida ma olen andnud selles  jutus, minnes kõrgemale sõnadest, paludes juhatust minult, oma Ema Marialt, kes annab edasisi õpetusi sellest kogu aasta jooksul ja muidugi oma Mina Olen Kohalolekult. Paluge juhatust, tahtke mõelda aja mõistatuse peale.

Barjääri lõhkumine vaimse ja maise tegevuse vahel
Kõigile teile esitatakse väljakutse, kui tuleb aeg. Te tunnete sellel saabuval aastal, et teil on aega vähem kui kunagi varem. Eriti tunnete te, et järjest raskemaks muutub aega leida niisugusteks tegevusteks, mida te pidasite siiani vaimseteks tegevusteks. Sest te tunnete, et niinimetatud päevased või maised tegevused tõmbavad teie tähelepanu, nõuavad teie tähelepanu ja aega.

See on väljakutse, mis on iseloomulik enamusele vaimsetele inimestele, neile, kes on hakanud käima Kristsuse teel ja kuni sinnamaani, kus nad hakkavad saama vilksatusi Buddhasuse teest. Väljakutse seisneb selles: kas sa toetad seda illusiooni, et niinimetatud vaimsed tegevused on lahus niinimetatud maistest tegevustest? Või hakkad sa aru saama, et niisugune jagamine on kunstlik?

Kui kõik on Looja ühe tõeluse väljendumine, kui kõik on teadvuse vool, kuidas saaks siis öelda, et üks tegevus on vaimne ja teine pole seda? Sügavam tõde on selles, et kõike võib vaadata kui vaimset tegevust ning tegelikult vaimsete  ja maiste tegevuste vahel jagunemist pole. Laske lahti loorist, mille te olete loonud omaenda meeles, sest te olete endasse võtnud  langenud olevuste loodud illusiooni selle kohta, et maailm on lahus Vaimust ja seepärast tõmbab maailm teid Vaimuga üksolemisest välja. Et sellepärast peate te tagasi tõmbuma maailmast  ja minema kloostrisse või peate minema pühapäeval kirikusse, kus te tunnete, et nüüd olete te vaimne, kui lähete jumalakotta. Kuid ülejäänud nädala ei saa te vaimne olla oma maise tegevuse tõttu.

Tahtke astuda  otsustav samm oma meeles, tahtke kujutleda, et Dharmaratas veereb mööda maailma ja purustab kõik kirikud ja templid ja palvusekohad. Ta ei purusta neid mitte füüsilises mõttes, vaid sinu enda meeles. Nii, et sinu meeles ei ole enam erilist palvusepaika ja sa näed, et iga paik on eriline paik, et iga tegevus on eriline tegevus, et iga hetk on eriline. Sest olevikuhetk on kõik, mis on ja see ongi olevikuhetk, kus sa pead olema vaimne, kus pead olema avatud ukseks vaimule, kes tahab ennast väljendada. Sest sa ei saa olla avatud ukseks mineviku jaoks, sa ei saa olla avatud ukseks tuleviku jaoks, sa saad olla avatud ukseks ainult  NÜÜD JA PRAEGU:

Ära lükka edasi oma vaimsust, öeldes: “Oh, pühapäeval ma saan teha seda, või järgmisel aastal või siis, kui ma selle väljakutsega ühele poole saan või kui ma jõuan sellele teadvuse tasandile või kui ma olen lugenud nii ja nii palju rosaariume või 10 000 korda põrandani kummardanud või teinud seda või teinud teist.“ Tundke ära tõde, et te võite olla vaimne nüüd ja praegu ja te ei saa mitte kunagi vaimseks, kuni te ei otsusta, et nüüd on see hetk, kui ma olen vaimne ja ma olen avatud ukseks.

Arusaamine ajast ja ruumist
Mis on aeg? Mida on teinud aeg? Mida on teinud mateerialoor, Maya loor? Nagu Jeesus on oma hiljutises vestluses selgitanud, kulgeb kõik – kõik – vaba tahte seaduse raames. Mida ütlesid langenud olevused, kui nad Jumala vastu mässasid? Nad ütlesid: „Me nõuame kohta, kus me tunneme, et oleme lahus Jumalast ja sellest teadvusevoost, mis on Jumal ja mis on kogu ülejäänud sfäär.“ Selleks, et neile seda anda, pidi loodama maailm, kus valitses illusioon, et mateeria on tõeline, et mateeria varjab Vaimu ja eksisteerib aeg, et oleks võimalik edasi lükata eneseületamist ja hoida üleval olemasolevat mina-tunnet mingi ajaperioodi jooksul.

Kui te lõite lahku oma gurust, kui te keeldusite määratlemast oma rolli – nagu Jeesus seda selgitas – kui te Maitreya eest end ära peitsite, siis nõudsite te sedasama, mida nõudsid langenud olevused, nimelt seda paika, kus te võiksite  uskuda, et te olete lahus õpetajast, lahus oma allikast. Te nõudsite kohta, kus te arvasite, et saate üleval hoida oma olemasolevat mina-tunnet pikalt. Seda te nõudsite, aga mitte teadlikult, vaid selleks, et teha need valikud, mida te tegite. Te nõudsite seda alateadlikult. 

Kui te tahate niimoodi oma eksisteerimist jätkata, siis mina, Buddha, ja kõik Ülestõusnud Väe liikmed, kummardavad teie vaba tahte ees. Ma aktsepteerin seda valikut, kuid ma ütlen veel, nagu ma ütlesin eelmisel aastal – siis pole te valmis olema Buddha Shangas. Ja siis pole mul teile tulevikus midagi pakkuda.

Mul on midagi pakkuda üksnes neile, kes on jõudnud punktini, kus nad tahavad hakata küsitavaks muutma oma praegusi valikuid, oma praegust identsustunnet, oma taju, neile, kes on nõus ütlema: „Ma ei taha enam seda ruumi, kus ma olen eraldi. Ma ei taha enam üleval hoida oma praegust identiteeti tulevikus. Ma tahan ületada  oma praeguse identiteedi ja tulla lähemale oma allikale. See on minu soov, see on minu valik ja ma tahan võtta vastutuse, et mina olen see, kes peab tegema valiku. Ja mina olen see, kes peab laskma Dharmarattal maha rullida illusioonideloori, mis lasi mul kinnitada eraldatusetunnet, lahusoleva mina tunnet, mis saab eksisteerida ajas või mis on üldse suuteline eksisteerima.

Aeg on Ema, ruum on Buddha. Kas te mõistate, et Ema oma armastuses laseb lastel hoida üleval illusiooni sellest, et nad suudavad luua midagi – lahusoleva mina, eluvormi planeedil – ja see miski suudaks ajale vastu pidada? Isegi luua illusioon sellest, et lahusolev mina suudaks saavutada mingit jäävust või surematust või seda illusiooni aktsepteeriks Jumala kuningriik. See on illusioon, mida Ema laseb teil üleval hoida nii, et te saaksite kogeda seda senikaua, kui teil saab küllalt sellest kogemusest ja te olete valmis tegema valiku selle ületamiseks.

Kuid kuidas saab teil  sügavamal tasandil olla illusioon, et materiaalne maailm on lahus Vaimust või, et Vaimu pole olemas? Mis laseb sellel illusioonil eksisteerida? See on tõsiasi, et Buddha hoiab teie jaoks tasakaalu. Buddha hoiab ruumi jaoks tasakaalu, selle ruumi jaoks, mis on selle vahel, kus te olete praegu ja kus te oleksite olnud, kui te oleksite järginud selle maailma taustakiirenduse tempot, kus te elate. 

See on Buddha teadvus, mis laseb sellel juhtuda, et teil võiks olla lahusoleku kogemus, kuni teil on sellest küllalt. Ja siis  te soovite ja otsustate, et te tahate sellel lasta surra, lasta sellel illusoorsel minal surra, et te võiksite järele jõuda sinna, kuhu te oleksite võinud olla koos ülejäänud universumi tempos kiirendatud olles,  nagu on seda Buddha teinud.

Kuid ta on lubanud panna ennast vahele, et ta saaks täita ruumi  selle vahel, kus olete teie ja selle vahel, kus te oleksite võinud olla. Vaid Buddha armastus laseb sellel ruumil eksisteerida. Kui seda ruumi poleks olnud, siis oleksite te pidanud kas järgima kiirendamise tempot või lõpetanud eksisteerimise teises surmas. Ja seega on Buddha loodud ruum taustaks Ema poolt antud aja illusioonile. Tegelikult aega pole.

Ruum pole reaalne selles mõttes, et ruum selle vahel, kus te olete  ja selle vahel, kus te olekiste pidanud olema, pole reaalne. Kuid sügavam reaalsus on see, et nimelt ruum on reaalsus selles mõttes, et see laseb vormidel eksisteerida  ja see laseb neil ületada ennast, liikudes lähemale ja lähemale ülimale kiirenduse tempole, mis paneb kogu teie safääri üles tõusma ja jäävaks vaimse valdkonna osaks saama.

Ent mina, Buddha, ei eksisteeri ajas, ma mõistan, et minu rääkimise aeg tundub mõnele pikana, sest nad pole tahtnud kiirendada oma teadvust, kuigi see on välja valatud läbi minu jutu. Ja seepärast saabub punkt, kus nad hakkavad tundma kaugust oma teadvuse seisundi ja selle seisundi vahel, milles mina olen edasi liikunud selle jutuajamise käigus. See võib tekitada teis seisaku, kui te ei häälesta end kunagi minu teadvuse seisundile  ja minu kiirendustempole  või kui te hakkate jääma maha, tundes: “Millal ta lõpetab, ma ei kannata seda enam, seda on liiga palju.”

Põhjus, miks on seda liiga palju, on selles, et te ei ole tahtnud lennata koos minuga ja ületada oma vana teadvuse seisundit. See saab olla märk teie jaoks, et teil on vaja teha tööd, et te peate astuma sammu tagasi ja vaatama iseennast ning nägema, miks te ei ole suutnud hoida oma teadlikkust Buddha peal tunni aja jooksul. Mõelge, kui palju kordi olete te vaadanud filmi, mis kestab tunnist kauemgi  ja siis küsige endalt: “Kui film mind lummab, miks ma ei ole siis samamoodi või veel rohkem võlutud Buddha jutust?” Sellepärast, et film enamasti ei nõua teilt teadvuse taseme tõstmist. Selle tegevus jääb samale tasandile ja see on ringjooneline, kusjuures minu poolt teile edastatu on ülesminev spiraal, kiirendus, mida Maa järgib  läbi absoluutse ruumi.

Ja seega, kui teie tahate liikuda omaenda ajutises ruumis, selle asemel, et liikuda ülseminevas spiraalis läbi absoluutse ruumi  - Buddha sügavama ruumi – siis ei suuda te mulle järgneda isegi tundi. Kuidas suudate te siis järgida ülesminevat kiirendust järgmisel aastal? Kuidas te suudate ületada vastupanu,  mis vastasel korral suureneb? 

Vaata, see on väga lihtne: sa kas koged suurenenud vastupanu või sa koged suurenenud eneseületamist. Valik on sinu!

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine