Võti avatud ukseks olemisele Ema aastal. Saint Germain, 4.01.2011

Saint Germain, 4. jaanuar 2011

Märkus: See diktaat on järjeks eelmisele Saint Germaini diktaadile.

Mina olen Saint Germain ja olles väljendanud oma jõudu, mida tavaliselt seostatakse maskuliinsega läbi oma nais-sõnumitooja, hakkan ma nüüd väljendama oma leebust selle intensiivsuses, mida tavaliselt seostatakse feminiinsega. Mis on see, mis toob Veevalaja ajastu, Saint Germaini Kuldse ajastu ilmumisse? Selle toob ilmumisse looride kokkuvarisemine. Kas on olemas ühtki loori, millel on olnud põhjalikumat toimet sellel planeedil, kui seda on kunstlik loor, mis on seatud meeste ja naiste vahele, Isa ja Ema vahele. Kas see pole mitte just nimelt Isa ja Ema vaheline eraldatus, mis on põhjustanud kõik sellel planeedil olevad probleemid?

Seepärast mõtisklege selle üle, mida endast kujutab tegelikult Ema aasta? Mis on Ema, mida tähendab Ema? Kas pole see mitte uue elu ilmaletoomine?

Kuid kas on kõrgeim võimalik visioon seostada Ema alati naistega? Sest kas saab Ema, kas saab naine üksinda ilmale tuua uue elu? Te võite öelda, et tänapäeva tehnoloogia edusamme arvestades võib naist kunstlikult viljastada ja seepärast pole vaja füüsilist ühendust mehega. Kuid seemnerakk peab ka kusagilt tulema, kas pole nii? Te näete, et kõik see, mida on vaja füüsilises plaanis mehe ja naise ühinemisel selleks, et saaks sündida füüsiline laps, on vaid sümbol vaimseks ühinemiseks Vaimu kui Isa-elemendi ja Ema-elemendi vahel, mida te näete kui mateeriat, kuid mida mina näen lihtsalt Vaimu teistsuguse väljendusena ja mis ei ole Vaimust lahus.

Feminiinse ja maskuliinse elemendi ühendamine oma olemuses
Mida on teil vaja Ema aasta initsiatsioonide läbimiseks? Teil on tarvis saavutada  maskuliinse ja feminiinse aspekti ühendus oma olemuses. Kuidas seda ühendust saavutada? Selle saab luua siis, kui feminiinne mõistab oma õiget suhet maskuliinsega. Kui Teadlik Sina mõistab, et ta pole eesmärk omaette, et ta pole tegelikult lahusolev, eraldieksisteeriv, et ta on tegelikult Kohaloleku pikendus. See saab teoks siis, kui Teadlik Sina tunneb ära, kes ta on ja suudab leida  oma õige suhte oma Kohalolekuga. 

Teadlikul Sinul on vaja aru saada, et ta pole keha, väline meel, ega need kujutised ja struktuurid, mille ta on loonud oma välisesse meelde või mis on väljaspoolt teie välisesse meelde pandud. Tegelikult on Teadlik Sina tuum, see, mida on nimetaud puhtaks teadlikkuseks.

Puhas teadlikkus on muidugi vaid üksnes sõna, mida me oleme püüdnud kasutada selleks, et kirjeldada sõnades kirjeldamatut, seda, mida saab vaid kogeda. Kuid teil on sellest vähe abi, kui te ei taha minna sõnadest kõrgemale ja kogeda. Puhas teadlikkus on oma Kohalolekule avatud ukseks olemise kogemine nii, et Kohalolek saaks väljendada ennast läbi teie – vabalt ja ilma selleta, et välise meele filtrid või loorid selle väljendamise seiskaksid või see väljendus saaks teie välise meele filtritelt või looridelt mingi värvingu.

Viimane juhtub siis, kui te arvate, et peate kohandama ennast materiaalses maailmas loodud struktuuridega ja kas alateadlikult või mõningatel juhtudel ka teadlikult te keeldute  olemast avatud ukseks Kohalolekule või juhul, kui te tahate, et Kohalolek kohanduks selle maailma kujutelmadega. Ja nüüd pange tähele peenikest vahet.

Mina Olen ja Mina Saan Kohalolek
Mina olen Kohalolek, teie Kohaloleku Mina Olen aspekti – mille kohta me oleme õpetusi jaganud alates 1930-test aastatest – võib kogeda siis, kui Teadlik Sina pöördub tagasi puhtasse teadlikkusse. Kui te ei ole kogenud puhast teadlikkust, siis Mina Olen Kohalolek on ainult kontseptsioon ja te võite projekteerida Mina Olen Kohaloleku peale mistahes kujutisi. Sest see jääb senikauaks, kui te pole seda kogenud, kaugelolevaks objektiks „kusagil seal“. Kui pole tegemist otsese kogemisega, siis tekib lõhe ja te projekteerite Kohaloleku peale jäiga kujutise, nagu seda on inimesed teinud Jumala puhul juba aastatuhandeid. 

Kuid peenike vahe on see, et te ei saa projekteerida kujundeid oma Kohaloleku Mina Saan aspekti peale. Sest Mina Saan aspekti pole välise minaga võimalik haarata. Mina Saan aspekti saab ainult kogeda siis, kui see läbi teie voolab. Ja see saab voolata läbi teie ainult siis, kui te tahate saada avatud ukseks. Seepärast pole võimalik kirjeldada Mina Saan Selleks, Kelleks Ma Saan aspekti, sest pole olemas kontseptsiooni, mida te saaksite selle peale panna, sest see on alati ja igal hetkel liikuvas arengus ja ta pole see, keda teie tahate või keda langenud olevused tahavad, et ta oleks. 

See on samuti võti, et mõista ja kehastada Vabaduse Leeki. Te võite vormida kujundeid selle kohta, mida vabadus endast kujutab, kuid vabadus on see, mis väljendab ennast ja alati purustab piirid. Mistahes kujutis, mille te loote, saab olema piiriks ja Vabaduse Leek lõhub selle. Sellepärast peavadki struktuurid saama purustatud, sest mõne aja pärast saavad neist piirid, mis takistavad Vaimu voolamist, mis tahab ilmutada uut sel ajal kui struktuurid ja need inimesed, kes on struktuuri küljes kinni, tahavad säilitada olemasolevat.

Rikkumatu kontseptsioon Ema aasta kohta
Kui te mõistate seda, siis te mõistate, et Teadlik Sina on mõeldud olema avatud ukseks. Ja kui teie saate avatud ukseks, siis saate te selleks, keda esindas pühas perekonnas Ema Maria, nimelt neitsit, kes oli puhas oma meeles ja Vaimus, sest ta tahtis olla avatud ukseks rikkumatu kontseptsiooni jaoks. 

Rikkumatu kontseptsioon ei tähenda seda, nagu oleks Ema Maria füüsiliselt rasestunud ilma mehe abita, nimelt minu kui Joosepi abita. See tähendab, et teda rasestas Vaim, sest ta tahtis olla avatud ukseks järeltuleva eluvoolu jaoks, kelle vaimne saavutus oli tema omast kõrgem. Ta tahtis ilmutada midagi, mis oli enamat kui see, mida ta suutis kujutleda ja ette kujutada iseenda vaimse teadlikkuse ja saavutuse tasemal. See on Emaks olemise tõeline tähendus.

Te näete, et mõlemas, nii meestes kui naistes on oluline Ema-element. Kuid mitte selles mõttes, et mehed peavad hakkama füüsiliselt lapsi sünnitama, vaid ka mehed saavad ilmale tuua uut elu, uusi  ideid, uusi leiutisi, vanadele probleemidele uusi lähenemisviise. Kuid selleks, et  täita uute ideede ilmaletoomise rolli, peavad mõlemad, nii mehed kui naised, saama avatud usteks rikkumatule kontseptsioonile nii, et need uued ideed, mille nad nähtavusse toovad, tulevad otse Vaimult ja seepärast on need rikkumatult puhtad ideed, mitte nagu need ideed, millest ma äsja rääkisin, millel on vaid eesmärk luua süsteem, mis eeldatavasti hoiavad kontrolli all majandust, rahvast, inimesi või maailma.

Kontroll seiskab rikkumatu kontseptsiooni. Kui te olete klammerdunud selle külge, et püüate midagi kontrolli all hoida, siis saate te suletud ukseks ja see sulgeb vabaduse voolu. Kas pole mitte vangla suletud ukse sümbol ja kuidas te vanglast vabanete, kuidas te vanglast vabaks saate? Ilmselt tuleb uks lahti teha, kas pole nii?

Kuidas te saate vabaneda oma meele vanglast? Avades läbi enda Mina Saan Selleks, Kelleks Ma Saan väljendamise ukse. Selle läbi te saate vabaks – mitte luues seda vaimset ego, kes suudab imiteerida vaimset inimest või suudab isegi imiteerida vaba inimest.

Mida tähendab olla tõeliselt vaba
Te pole vabad isegi siis, kui te võite teha kõike, mida te Maa peal teha tahate ja siis pääseda siit, nagu on mõned suurimad ajaloolised egomaniakid ka saavutanud, kuid seda ainult teatud ajaks. Vaadake imperaatoreid ajaloos, vaadake tööstus- või finantsimperaatoreid ning te näete, et nad säilitavad vaid ajutiselt oma võime teha seda, mida nad iganes teha tahavad ja hoiduda tagajärgede eest. Ja siis see vana termodünaamika teine seadus saab neil paratamatult sabast kinni ja sel juhul pole tegemist mitte vabadusega, sest niisugune vabadus ei saa kesta. Kui te olete avatud ukseks, on teil piiritu, igavestikestev vabadus. 

Kui te reageerite materiaalse maailma tingimustele, siis pole te vabad, nagu ütles Buddha oma möödunud aasta uusaasta diktaadis. Ja see on eriti sobiv Ema aasta kohta. Väljakutse, nagu Jeesus seda selgitas, on kiusaja, mis on tõesti saatanaks kutsutu sümbol, kes tuleb teie juurde ja nõuab, keelitab või põhjendab, et te peate nendele või teistele tingimustele alluma. Et siis te ei pea või teil pole tarvis Vaimuga ühendust saada. Ei, te saate ja peate reageerima neile materiaalsetele tingimustele välise meelega ja vastavalt sellele, missuguseid ootusi ja kujutlusi  kiusaja teie jaoks kehastab. Kiusajana esindab teie jaoks just seda, mis on teie alateadlikus meeles ja mida ei ole te tahtnud siiani näha.

Võti Ema aasta initsiatsioonide läbimiseks on hoida oma meeles rikkumatut kontseptsiooni. Ja kui te seisate silmitsi mingi olukorraga või probleemiga, siis võite te vaadata seda, mis on füüsilisse tasandisse segatud. Kuid enne, kui te teete otsuse, enne kui te otsustate reageerida, võtke aega kõrvale astumiseks ja selleks, et minna oma palvekambrikesse ja saada täiesti avatud ukseks, kus te loobute eelarvamustest, kujutlustest ja ootustest. Ja siis küsite te Kohalolekult: „Kuidas sina seda olukorda näed? Mida sina selles olukorrast teha tahaksid? Mida sina selles situatsioonis tahad ilmutada?“

See ei pruugi olla midagi niisugust, mida te välise meelega loodate. See ei pruugi olla teie jaoks mugav. See ei pruugi olla lihtne variant. Olgu siis, mis iganes see on, mida Kohalolek tahab. Ja teie ei pruugi välise meelega aru saada, miks Kohalolek tahab olla niisugune, nagu ta selles situatsioonis olla tahab. 

See on just nimelt Ema aasta järjekordse testi aspekt. Kas te tahate olla avatud ukseks ja lasta Kohalolekul väljendada seda, mida ta väljendada tahab? Ilma, et te pärast hindaksite ja analüüsiksite, kahtlustaksite ja kahtleksite ja mõtleksite, et poleks pidanud niimoodi või naamoodi, vaid oleks pidanud kinni pidama mingitest kriteeriumitest, mis on ikka veel välises meeles olemas.

Tahtke olla avatud ukseks. Tahtke esile tuua uusi ideid, mida Kohalolek tahab välja tuua. Ja siis käituge nii nagu Ema, kes on oma lapse lõpuni kandnud. Ta sünnitab, lükkab lapse oma üsast välja, et laps saaks hakata  sellest hetkest alates kasvama ja elama oma elu.

Seda te peate oma tegude ja ideedega tegema Ema aastal. Tahtke ilmale tuua seda, mida Kohalolek tahab ilmale tuua ja siis laske sel minna, las see hakkab elama oma elu. Ärge analüüsige üle, ärge püüdke kontrolli saavutada, ärge püüdke piirata. Ja ärge kasutage ühes olukorras väljatoodut selleks, et luua uusi ootusi ja struktuure selle kohta, et käituda täpselt samuti teistes olukordades - see võib näida lihtne välisele meelele, kuid see võib olla mitte üldse lihtne Vaimu perspektiivist. 

Ärge laske kellegi vabadusel piirata teiste vabadust
Kas te näete vabadust olla avatud ukseks ühes olukorras, mida te ei pea kunagi kasutama vastupanu ja struktuuri loomiseks, mis  kitsendab teie vabadust järgnevates situatsioonides. See on samuti väljakutse, millest ma rääkisin oma nais-sõnumitooja vahendusel, kui teemaks olid korporatsioonid ja valitsused. 

Juba pikka aega ja nii ka praegu on olemas tendents jagada maailm vabaks ja mittevabaks maailmaks. Lääs ja eriti USA näevad ennast vaba maailmana. USA  tunneb uhkust sellest, et ta on vaba maailma juht.

Kui te pretendeerite olema vaba maailma juht, kas te siis ei peaks mitte vaatama peeglisse ja veenduma selles, et te olete vaba, enne kui te püüate juhtida maailma suuremasse vabadusse? Sest kuidas te saate juhtida maailma vabadusse, kui te ise pole vabadust saavutanud?

Vaatlust vajav küsimus, mis tuleb algaval aastal tuua avalikkuse ette, on järgmine: „Kas me saame pretendeerida vaba maa staatusele, kas me saame pretendeerida vaba majandusega maa staatusele, kui me laseme teatud entiteetidel, konglomeraatidel ja korporatsioonidel kasutada neile antud vabadust selleks, et piirata inimeste vabadust?“ Kas me saame olla vaba ühiskond, kui me anname väikesele eliidile vabaduse ära võtta või piirata inimeste vabadust? Kas niisugune ühiskond on vaba?

Ja kui te vaatate niisuguse pilguga tänapäeva maailma, siis te näete, et USA on just nimelt üks kõige vähem vaba rahvas maailmas. Sest on olemas vähe maid, kus väike eliit on haaranud kontrolli majanduse ja valitsuse üle, nagu see on USA-s.

Tegelikult on USA-l mõnes tänapäeva piirkonnas suurem kontroll, kui kuningas George´i ajal Inglismaal enne iseseisvussõda. See paneks USA asutajad hauas teist külge keerama, kui välja arvata fakt, et võtmeisikud USA rajajatest on üles tõusnud ning seepärast pole neil haudu, kus külge keerata. Sest nad on kõik selle jätnud selja taha, ühinedes Vabaduse Leegiga, sest nad olid tööriistad püüdluses üle anda see uuele rahvale. 

See on järjekordne mõte, mida meeles pidada tuleval aastal. See pole teema sõja meeleseisundisse tagasipöördumisest, nagu mõned ilmselt arvavad. Teepidu [Poliitiline liikumine USA-s, mis hakkas mobiliseeruma 2009 aastal tänu protestidele rea Obama administratsiooni poolt Kongressist läbi surutud seaduseelnõudele. Nimi Teepidu, mida võib tõlkida ka kui tee partei (ingl. k. -Tea Party), viitab Ameerika ajaloos kuulsale Bostoni nn tee peole 1773. aastal, mil kolonistid protesteerisid Briti valitsuse kursi üle, ennekõike kolooniate maksustamise üle. Kolonistid paiskasid Bostoni lahte kolm laevalasti teed.] ei ole kuidagi ühenduses Vabaduse Leegiga, sest te ei saa tõeliselt kehastada Vabaduse Leeki, kui te protesteerite või olete vastu millelegi.

Vabadusel puudub opositsioon
Kuidas saab vabadus olla millegagi opositsioonis, isegi millegagi, mis on anti-vabadus? Tee võite vaadata maapealseid olukordi ja öelda, et see või teine on anti-vabadus. Kuid ma võin teile öelda, et minu kui Vabaduse Leegi esindaja perspektiivist vaadatuna pole olemas niisugust asja nagu anti-vabadus. Kuidas saab miski olla „anti“ millegi suhtes, mis on vaba? Kui miski on vaba, siis tal puudub opositsioon. 

Siin pole tegemist tagasiminekuga asutamisaegadesse või iseseisvussõja vaimu. Siin on asi jälle selles, et tuleb loobuda kõigist struktuuridest ja ootustest ning saada avatud ukseks, väljendades rikkumatu kontseptsiooni Vaimu selle kohta, mis on järgmine samm USA arengus või teiste rahvaste arengus või planeedi kui terviku arengus või teatud korporatsioonide arengus või kogu finants- või majandussüsteemi arengus.  

Kui te arvate, et jätkate vana lappimist, lapite kinni augud või mõrad süsteemis, siis võib sellest aastast saada aasta, kus te saate sõnumi, et vana lappida on hilja ja et on aeg vaadata kõrgemale ja häälestuda uutele ideedele, mis ootavad oma sündimist.

See maailm ei pea hävima mõne ülima katastroofi tagajärjel. See maailm peab ümber sündima uuele ja kõrgemale tasandile, mida enamik inimesi tänapäeval isegi ette ei suuda kujutada, sest nende meel pole vaba seda ette kujutama. Kujutlus, mida ma julgustan teid hoidma algaval aastal, on ümbersündimine. See on ühiskond, mis on ümber sündinud vastavalt rikkumatule visioonile, vastavalt Vaimu kõrgemale visioonile, mida te ei saa haarata enne, kui see on tõeliselt väljendunud.  

Ärge püüdke saada visiooni selles meeleseisundis, mis tahab ette teada, et te saaksite hinnata ja panna selle oma mentaalsesse kasti. Väljakutseks võib saada kastist loobumine sellepärast, et te ei annaks hinnangut. Kuid laske Vaimul väljendada, mida ta tahab selles konkreetsel hetkel ja olukorras väljendada. Ja kui Vaim toob esile selle, mida ta tahab esile tuua, siis vabastate te Vaimu saama selleks, kelleks ta saab. Ja te vabastate enda selleks, et olla jätkuvalt avatud ukseks, et Kohalolek saab selleks, kelleks ta saa läbi teie.

Mu armsad, siin on palju „saamist selleks, kelleks saab“, kuid see selleks, sest kõigele vaatamata on see võti Vabaduseks Ema aastal.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine