Mida saab maailm Egiptuse aitamiseks teha?

Vastus Jeesuselt: 29. jaanuar 2011

See ei käi ainult Egiptuse kohta, vaid terve islamimaailma ja laiemas mõttes kõigi diktatuuride kohta, mis lagunevad/kukutatakse, et anda teed suuremale demokraatiale ja enesemääramisõigusele. Nagu hiljuti ka selgitatud, on see Ema aastal loomulik asjade käik.

Seega, nagu öeldud, näivad Ema aastal kõik kinnistunud struktuurid olema ohus ning need peab ümber vaatama. See hõlmab ka diktaatoreid ja igasuguseid valeõpetajaid, kaasaarvatud valeõpetajaid, kes juhivad Islamit. See aga ei tähenda mitte seda, et sellel aastal absoluutselt kõik struktuurid kaovad, vaid seda, et aset leiavad sündmused, mis panevad inimesi endi struktuure ümber hindama.

Mida sina saad vaimse inimesena teha on see, et sa hoiad visiooni sellest, kuidas diktatuurid langevad ning nende asemele sünnivad demokraatiad ning mis siis viivad Araabiamaade ja moslemite kollektiivse teadvuse muutuseni. Isegi siis, kui need sündmused mingil ajaperioodil tunduvad tõelise kaosena, võrreldes eelneva diktaatori diktatuuriga, saate te näha, kuidas see on vajalik samm arengu poole.

Probleem tuleneb sellest, et islamimaades ei ole toimunud kiriku ja riigivõimu lahkenemist, nagu see toimus Euroopas, kui Euroopa vabanes katoliku kiriku mõjuvõimu alt, enamus moslemeid ei ole võtnud täielikku vastutust enda ja oma rahva eest. Just sellel põhjusel on maailmas veel nii palju Araabia- ja islamiriike, mida juhivad diktaatorid. Seesuguseid diktaatorlikke riigijuhte on soosinud just nimelt inimeste vastumeelsus võtta vastutust.

Selle põhjuseks on fakt, et islam on mitmes mõttes samasugune usk nagu katoliku usk (ja suurel määral siiani ikka veel seda on), nimelt selline, mis reklaamib välist teed lunastusse, vastupidiselt tõelisele sisemisele teele, mida on kirjeldatud sellel veebilehel. See väline tee ei nõua, et sa võtaksid ise vastutuse oma meeleseisundi eest või selle eest, et sinu enda meeleseisund ongi see, mis tekitab sind ümbritsevaid väliseid olukordi.

Niisiis, vaimse inimesena saad sa hoida nägemust sellest, et see muutus toimub ja selle toetuseks lugeda invokatsioone. Invokatsioonil Üksolemine oma Mina Olen Kohalolekuga on selline mõju ning fakt, et nii paljud inimesed seda loevad, aitab kaasa muutusele, mille algust te juba Tuneesia diktatuuri kukkumise kujul nägite.

Muidugi võite te lugeda ka teisi invokatsioone, mis keskenduvad Lähis-Idale.

Vastus küsimusele, mida maailm praegu teha saab, on tunnistada, et nii Egiptus kui ka mitmed teised Araabia- ja islamiriigid on tõepoolest diktatuurid, mis represseerivad oma rahvast viisil, mis on lihtsalt vastuvõetamatu demokraatlikele rahvustele. Seega, demokraatlikud rahvad saavad abistada sellega, et nad teevad kõik, mis on nende võimuses, et aidata egipltlastel ja teistel araabia rahvastel saavutada tõelist demokraatiat ja enesemääramist.

Loomulikult tähendaks see üsna suurt muutust inimeste mõtlemises, sest eriti USA-s aga samuti ka mitmes Euroopa riigis on inimesed pikka aega diktatuuride koha pealt tahtlikult silma kinni pigistanud selleks, et nendes regioonides stabiilsust säilitada. Selline silma kinnipigistamine ulatub tagasi kaugesse minevikku ning sealhulgas ka soov vältida poliitilisi rahutusi, mis tõstaksid bensiinihindu, kuid selline tendents sai eriti hoogu sisse pärast terrorirünnakut maailmakaubanduskeskusele 11. septembril 2001.

Alates sellest ajast on liiga paljud demokraatiad diktatuure mitte ainult tolereerinud, vaid on isegi toetanud selliseid diktataatoreid nagu Hosni Mubarak selleks, et säilitada illusiooni staabilsusest ja korrast. Sellist lähenemist soosiva doktriini kohaselt, mille on  koostanud samad isikud, kes Iraagi invasiooni õigustasid, hoiavad diktatuurid tagasi islami äärmuslasi ning seeläbi aitavad diktatuurid terrorismi ära hoida.

See on aga täielik illusioon, sest diktaatorid õigupoolest soosivad eksremismi/äärmuslikkust. See on tõsi, et teatud aja jooksul pärast diktaatorite kukutamist toimuvad rahutused, mis võivad näida ohtlikuna. Ent järk-järgult hakkavad inimesed aru saama sellest, et kui neil ei ole enam diktaatorit, keda süüdistada –  diktaatorit, kellel on läänemaailma toetus – siis tuleb neil endil ise hakata oma sitsuatsiooni eest vastutust võtma. See võtab küll omajagu aega, kuid see on ainuke viis edasiminekuks selles regioonis. Demokraatia võidukäik Euroopas ei toimunud ju ka kõigest nädala jooksul.

Seega, parim asi, mida maailm võiks teha, on võtta hoiak, mis näeb nende sündmuste taga pika-ajalist arengut ning olla valmis taluma diktatuuride kukutamisele järgnevat kaose perioodi selleks, et võimaldada enamat ja kaasa aidata pikemaaegsele arengule – ja seega ka stabiilsusele – kõne all olevas regioonis. Ilmselgelt ei eelda ma, et see juhtub üle öö ja ma ennustan, et USA-l saab olema erilisi raskusi selle muutuse omaksvõtmisega. Vaatamata sellele on Ameerika valituses ja ühiskonnas palju intelligentseid inimesi, kes võivad tõepoolest olla võimelised muutma Ameerika rahva suhtumist ja Egiptusele suunatud riigi poliitikat. Potentsiaal on seal kindla peale olemas ning seega on see järjekordne asi, mille kohta omada nägemust ja mille jaoks abi paluda.

Muidugi, selleks, et USA poliitikas Araabia riikide suhtes saaks toimuda muutus, peab USA muutma ka Iisraelile suunatud poliitikat. USA-l lihtsalt tuleb hakata Iisraeli kohtlema samuti nagu kõiki teisi demokraatlikke riike, selle asemel, et jätkata sellise situatsiooni võimaldamist, milles Iisrael saab väita, et ta on demokraatlik, kuid tegelikult toimib riigiaparaat nagu diktatuur, mis ei austa inimõigusi (või tagab neid inimestele valikuliselt). Niisiis, selles peitub järjekordne struktuur, mis Ema aastal saab olema tõsiselt ohustatud, kuna Iisrael saab tundma kosmilise peegli mõju,  mis peegeldab talle tagasi seda, mida ta on välja saatnud.

Invokatsioonid, mis on mõjusad praeguses situatsioonis [nimetatud on siin need, millel on olemas eestikeelne tõlge].

Invokatsioonid, millel on eesti keelne tõlge ja mis aitavad mõjutavad olukorda positiivses suunas on veel:

 • Kuldse ajastu ida-lääne rosaarium
 • Vennasüüdistamise ületamine •  

   


  Jaga seda lehte  E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

  E-poe tegemine