Lakkamatu taassünd on võti Ema aasta initsiatsioonide läbimiseks. Ema Maria, 1. 01.11

Ema Maria, 1. jaanuar 2011, läbi Heleni

Tõepoolest mina, Maria tervitan Ema aasta algust ja see on mu eesõigus tervitada seda aastat mitmete sõnumitoojate kaudu. Sest mida kujutab endast sõnum ja mis on sõnumiedastus? See tähendab Vaimu sündi mateerias. Sellepärast on sõnumite edastamine ka Ema aasta sümbol.

Mu armsad, mis on materiaalne tasand? Kas pole see nagu suur areen, kus Vaim võib näidata kõike, mis talle on projitseeritud. Ja kuidas vaim seda teeb, mu armsad? Vaim tahab voolata, tahab end väljendada ja tahab pidevalt end ületada. Ta tahab olla pidevalt taassünnis, integreeritud, leida uusi teid, uusi vorme, väljendusi – kõrgemale ja kõrgemale, pidevalt liikudes, mitte kunagi paigal püsides. 

Ja kuidas saab see juhtuda, mu armsad? Teie, mu lapsed, kes te olete mu sõnumiks valmis, teie muidugi teate, et paljud initsiatsioonid leiavad neid päevil aset läbi mitmete kiirte. Te teate, et Poja aasta initsiatsioonid toimusid läbi esimese, viienda ja üheksanda kiire. Aga tõesti, üheksas kiir – tasakaal – sai lakmuspaberiks ja testiks Kristus-meelele. Sest siis, kui tasakaal on saavutatud, vähemalt teatud tasemel, siis tulevad tõde ja loovus, mis on väljendatud läbi esimese ja viienda kiire – läbi Jumala Sõna ja Tööde - hoopis erinevalt tasemelt.

Inimesed, kes on omandanud möödunud aasta jooksul üheksanda kiire initsiatsioonid, tunnevad suurt erinevust Ema aastasse sisenemisel. Nad tunnevad palju vähem raskusi, palju rohkem läbipaistvust ja loovust neist läbi voolamas, palju enam rõõmu. Sest nad teavad, et mateeria on tõesti Vaimule suurepärane võimalus läbi mängida kõike, mida Vaim soovib läbi mängida. See on (individualiseeritud) Vaim, sinu Mina OLEN Kohalolek, kes tahab pidevalt väljendada end läbi sinu Ma Saan Selleks Kelleks Ma SAAN Kohaloleku kaudu ning läbi Teadliku Sinu.

Vaim teab alati õiget suunda, Vaim teab alati, mida väljendada, kus ja mil moel väljendada. Vaim teab sisemist suunda, kuhu voolata. Vaim teab kõike (ta peab teadma) ja tema sisemine intelligentsus on palju suurem kui sa suudad ette kujutada, sest Vaim on Täielikkus.

Mu armsad, kui te näeksite maailma minu vaatenurgast, siis te mõistaksite, et siin maailmas pole absoluutselt mitte midagi, mida läbi sinu voolav Vaim muuta ei võiks. Vaim võib hetkega muuta kõiki sinu (materiaalseid) tingimusi, kõiki sinu suuremaid unistusi, mille täitumist sa pole kunagi julgenud loota. Vaim on kõikvõimas, Vaim on lõpmatu. Siin maailmas pole midagi, mis saaks Vaimu piirata. Vaim teab palju rohkem kui keegi siin maailmas suudab kunagi mõista. Vaim kasvab, kiirgab kõikjal, kus iganes sa muutud ja suunad Vaimu läbi enese.

Alates hetkest, mil sa näed end avatud uksena, koged sa kohest muutust oma identiteedis ja sinu eelmine identiteet kui lahusolev mina sureb. Kõik, mida sa eelnevalt enda kohta arvasid, sureb, sest Vaim väljendub läbi sinu kogu oma täiuses.

Ema aasta kiired on neljas kiir, kaheksas kiir ja kaheteistkümnes kiir
Neljas kiir esindab Ema loovust, materiaalses plaanis annab ema elu uuele lapsele, uuele olevusele, kes on Isa poolt viljastatud. See neljas kiir sümboliseerib sinu loovust ja puhtust ja saab hakata voolama siis, kui Vaim tõesti voolab läbi sinu. Kõikvõimsa Isa Vaimu jaoks pole olemas mingeid piire. Kuna ma praegu laiendan oma Kohalolekut ümber selle maailma, annan ma sulle sõna otseses mõttes mõttevormi ja ma asetan iseenda ja oma energiad ümber selle planeedi, nii et kõik inimesed, kes tahavad häälestuda minu kohalolekule, võivad tõepoolest tunda oma sisemise olemuse kaudu, kuidas minu Vaim seob kõike planeedil Maa.

Kui sa häälestud mu Vaimule, Kohalolekule, mis ma praegu olen, tunned sa absoluutselt sama või vähemalt sarnast tunnet, mis on minul – Ema energiat, kes soovib sünnitada uut ajastut, uut last, uusi materiaalseid tingimusi. Ja kuidas saan ma seda teha? Kuidas saan ma Vaimu loomise puhtusse viia? Läbi Vaimu, Isa integreerimise mateeriasse.

Niisiis, teine väga tähtis kiir selle aasta jaoks on kaheksas kiir, integratsiooni kiir. Integratsioon on ühenduspunkt, sinu Mina Olen Kohaloleku või sinu Kõrgema Mina singulaarsus, kus sinu Kõrgem Mina kohtub mateeriaga läbi Teadliku Sina. See singulaarsus on avatud ukseks Ma Saan Selleks Kelleks Ma Saan Kohalolekule, kes soovib saada väljendatud ja tuua Vaimu voolu mateeriasse, nii et kõik sinu lahusolev ise ja vana minapilt võiks surra.

Ema aasta alguses näete te, ma mõtlen kõiki, kes on avatud minu Kohalolekule kõiges, et teile antakse uus võimalus sünnitada midagi, mida te pole kunagi ette kujutanud, et see võiks toimuda. Julge lihtsalt ette kujutada ja visualiseerida, mis võiks olla Looja Vaimu individuaalsus. Ja veel enam, kui sa ei proovi ette kujutada, siis pigem ole avatud ukseks, lastes Vaimul voolata läbi ainulisuse, mis asub südametšakra Salakambris. See tšakra on kaheksanda kiire sümbol, kus Isa Vaim võib siseneda materiaalsesse plaani, sündida ning voolata mateeriasse.

Mida see nõuab sinult, et lasta Isa Vaimul sündida mateeriasse? Selleks on vaja sinu valmisolekut pidevalt taassündida. Selleks on vaja sinu valmisolekut voolata koos Vaimuga. Selleks on vaja, et sa langetad otsuse just praegu ja mitte homme, isegi mitte sekundi murdosa võrra hiljem. Sest minu Vaim on igavesti ülenev ja pole olemas AEGA, pole olemas homset Vaimu jaoks. Pole olemas homset Jumala Vaimu jaoks, sest Jumal on igavesti eksisteeriv, igavesti ennastületav, igavesti voolav, igavesti laienev, kõike hõlmav, Vaimu kõikjalolek.

Ema aastal esitatakse valele reaalsusele väljakutse
Proovi end ette kujutada suures sfääris, mis on pidevalt kasvav ja siis proovi keskenduda ühele punktile. Sa mõistad, et su silmad ei saa seda teha, isegi kui nad proovivad keskenduda ühele punktile, sest see punkt on pidevas liikumises. Ja et seda punkti jälgida, pead sa ise olema pidevas liikumises. Kas te näete, mu armsad, te lihtsalt ei saa olla paigal?

Ja eriti just Ema aastal te lihtsalt ei saa paigal püsida. Sest Isa tahab sündida ja taassündida mateeriasse. Gautama Buddha ütles, et selle aasta mõttevormiks saab Dharmaratas ja mida see ratas teeb? Ta kõrvaldab kõik Maya looridest, mida sa oled hakanud uskuma, nimelt et mateeria on reaalne, sisaldades illusiooni, et mateeria saab ületada iseend ilma Vaimuta.

Mõtle sellele illusioonile. Mõtle sellele illusioonile seoses iseendaga. Kujutle, et sa oled pidevalt end ületava universumi sfääri keskmes, kus sa püüad seista paigal, samal ajal kui universum su ümber kasvab. Sa püüad fokusseerida oma silmad kindlale punktile universumis, aga sa ei saa seda teha. Miks? Sest pidevalt end ületavas universumis pole ühtki punkti, mis seisaks paigal. Isegi kui sa jälgid universumi teatud punkti, pead sa ise ikka liikuma, end ületama, koos sfääriga, et sa saaksid seda punkti jälgida.

Mis võiks olla mõeldav vabandus, et Loojaga koos mitte kasvada? On tõepoolest tõsi, mida Buddha ütles: “AEGA ei ole.” Inimesed on hakanud uskuma, et aeg eksisteerib, aga see on teine illusioon, millele esitatakse sellel aastal väljakutse. Aeg on vabanduseks, et edasi lükata oma taassünd, sinu pidev taassünd, nagu esitleb Ema aasta sulle kaheteistkümnenda kiire initsiatsiooni. Loomulikult on see sinu vaba tahte valik, mida sa valid. Kas sa valid paigalseisu või eneseületuse? Sest ma pean sulle ütlema, selleks, et sa saaksid jätkuvalt olla illusioonis, et sa oled paigal ennastületavas sfääris, pead sa uskuma illusiooni, et materiaalne tasand on reaalsus, mis püsib pidevalt paigal, mis ei muutu, ei voola ega laiene.

Selleks, et sa saaksid jääda selle illusiooni juurde, et mateeria on reaalne ja pole ühendatud laieneva Vaimuga, pead sa pähe panema “illusiooni prillid”, kus fokusseerimispunkt on joonistatud klaasi pinnale ja ei asu laienevas sfääris. Siis võid sa arvata, et sa ei pea vaatama läbi klaasi ja nägema reaalsust, vaid võid jätkata selle punkti jõllitamist, mis on joonistatud prillide sisse. Pole muud võimalust hoida illusiooni, et mateeria on paigal.

Universumis ei seisa midagi paigal. Kõik on liikumises, kõik on pidevas kasvamises. Isegi see praegune edastus on pidevas liikumises, luues tõusva spiraali, sind ja kõiki praegu Maal olevaid energiaid kaasa haarates. Miski, ma võin teile kinnitada, mu armsad, mitte miski ei püsi paigal.

Inimesed hakkavad Ema aastal nägema, et vabastatud energiad on nii tugevad, et nad on hakanud juba tekitama pragusid värvilistesse prillidesse, mida inimkond on otsustanud pähe panna. Mõned inimesed võivad terve elu püüda paigal olla, jõllitades ühtainust punkti prillide pinnal ja mõtlevad, et see on reaalsus. Nendele illusioonidele esitatakse Ema aastal väljakutse ja inimesed, kes hoiavad omi illusioone, saavad kogeda väga suuri raskusi.

Kui klaas on kord purunenud ja sa tõepoolest näed, et universum kasvab pidevalt – ja see punkt, mille sa arvasid olevat reaalsuse, pole kunagi eksisteerinud viisil nagu sa arvasid – siis sa lõpuks hakkad mõistma, et reaalsus ületab end pidevalt. See on laienev Vaim, mis on mateerias väljendatud. Ja et sa tõepoolest mõistaksid reaalsust, pead sa taassündima koos Loojaga, kes soovib end väljendada läbi sinu mateerias.

Illusiooni, et mateeria on reaalsus ja seisab paigal, saab olema äärmiselt raske säilitada. Mina, Maria, võin teile kinnitada, et ma olen valmis aitama teil ületada kõiki Ema aasta initsiatsioone koos Jeesuse ja Saint Germain'iga ja paljude teiste meistritega, kellel on osa Ema aasta initsiatsioonide edastuses. Ma olen valmis teid aitama, kuid ma nõuan ühte asja, nimelt et te olete valmis loobuma illusioonidest, kus te soovite, et mina või teised meistrid või isegi Jumal püsime paigal ja ei edasta uut valgust või ei ületa endid, vaid kinnitame neid väikseid maailmu, mis te olete oma väikestes meeltes loonud.

Nagu ma juba ütlesin, Ema aastal need illusioonid purunevad ja need prillid murduvad. Koos Buddhaga olen mina see, kes näitab inimkonnale reaalsust, mis on Maya loori taga. Ja see reaalsus on Ema reaalsus.

Ema roll mateerias
Mõtle sellele, mida ema teeb. Mis on Ema tõeline roll? Ema annab elu uuele loomingule või lapsele, kui soovite. Ja kas laps seisab paigal pärast sündi? Laps, looming materiaalses reaalsuses, hakkab pidevalt kasvama. Ta hakkab end kohe sünnihetkest alates ületama ja nii teeb kõik loodu mateerias. Seepärast saab loodu olla vaid siis tõeline looming mateerias, kui ta on pidevalt Vaimu, Jumala Isa aspekti poolt viljastatud.

Isa tõeline Vaim ei ole esindatud loomulikult mitte selle jumala poolt, kelle inimkond on loonud oma meeltes, oma kirikutes või oma doktriinides – vaid tõelise Jumala poolt, kes on Elav Jumal, end igavesti ületav, kõikjal kohalolev Jumal. See on Jumal, kes on ainus Jumal viljastama mateeriat, Ema tasandit, kus uus looming võib sündida.

Kas te näete, mu armsad, mis on maailmas juhtunud? Inimkond on langenud illusiooni küüsi, et mateeria, mida nad näevad, on reaalsus ja reaalsus on midagi, mida nad saavad kontrollida. Nad võivad uskuda, et nad omavad seda reaalsust, nad võivad mõelda, et see reaalsus ei muutu kunagi, sest egole on nii mugav uskuda, et tingimused ta ümber ei muutu kunagi. On mugav uskuda, et maja, mis seisis seal saja aasta eest, seisab seal veel sada aastat. Kas te, mu armsad, näete seda illusiooni? Sest kui sa vaatad kaugemalt, näed sa, et kõik muutub aja jooksul, ainult erineva kiirusega.

Vaimu lahutamine mateeriast põhjustab Ema vihkamist
Reaalsus on see, et mateeria on ikka end ületav, pidevalt taassündiv. Sellepärast on see illusioon, mille inimkond on tahtnud luua, et mateeria on lahus Vaimust, loonud äärmiselt tiheda energia, millele mina soovin esitada väljakutse. See on Ema vihkamise energia.

Kui inimkond puutub kokku mateeriaga, siis nad arvavad, et mateeria, mida nad endi silme ees näevad on reaalsus ja neile ei meeldi selline reaalsus. Neile ei meeldi tingimused, mida nad endi ümber näevad; neile ei meeldi see või teine olukord. Neile ei meeldi, et see hoone asub siin või see isik teeb seda või teist. Mateeria nende ümber näib reaalsena, mida nad kunagi ei saa muuta ja mida nad mõnikord ei tahagi muuta.

Kas te näete, mu armsad, seda energiat, millesse inimkond on seotud? See on energia, mis kas ei soovi muutusi või vihkab tingimusi sinu ümber. Kui materiaalsed tingimused näivad head, siis inimesed soovivad jääda neisse tingimustesse ja soovivad neid hoida oma kontrolli all. Kui need tingimused ei meeldi, on esimene reaktsioon viha. Sa oled tähele pannud seda, kui sageli inimesed kaebavad: “Miks olen ma sellises olukorras? Miks pean ma kogema sellist häda? Miks on mul selline töö, mitte mõni parem? Ma sooviksin teha rohkem seda ja teist või ma sooviksin vaimsemat laadi tööd. Ma sooviksin olla vaba praegustest tingimustest.”

Ja kui nad vabanevad neist tingimustest, mis neile ei meeldi ja leiavad selle, mis neile meeldib, algab sama draama otsast peale. Siis muutub mateeria kontrolli objektiks ja nad soovivad luua reaalsust, mis kunagi ei muutuks.

Kas te näete, mu armsad, et need illusioonid on püsinud nii kaua, sest kõik neli suuremat religiooni on loonud pildi, et Vaim ei eksisteeri ühtsuses mateeriaga, vaid Vaim eksisteerib ainult seal, kus kirik on tema eksistentsi määranud. Ja kirik määrab, millistes oludes võib Vaim eksisteerida. Kas sa mõistad, et need tingimused, mida on nii kirik kui erinevad inimeste grupid soovinud määrata reaalsena, lihtsalt pole seda.

Ja kõik see vale reaalsus on sünnitanud äärmiselt tiheda energia ümber selle maailma. Kui sa näeksid seda maailma minu perspektiivist, siis näeksid sa, et planeet on kaetud tohutu suure negatiivsete mõtete ja illusioonide pilvega, mis on loodud illusiooni poolt, et mateeria on reaalne ja seda “reaalsust” pole võimalik muuta, kui tingimused pole meeldivad.

Mateeria peegeldab tagasi sinu oma teadvust
Ema aasta jooksul esitatakse väljakutse kõigele vale-reaalsusele, aga mitte ainult läbi prillide, mida paljud inimesed on tahtnud ette panna, vaid ka tingimuste kaudu, mida inimesed reaalseks peavad. Kuna mateeria laseb inimestel läbi mängida kõike, mida nad on oma teadvusega loonud, näeb mateeria nende ümber välja täpselt selline, nagu inimesed on selle loonud.

Vaata, kuidas vanemad loovad oma lapsi. Nad annavad lastele kõik geenide kaudu. Pisut sarnane protsess toimub vaimses loomingus. Kui sa lood midagi, siis paned sa sellese loomingusse kõik, mis sul on, kaasaarvatud oma praeguse teadvuse, praegused mõtted ja emotsioonid, identiteedi, mis sa arvad endal olevat. Ja kõik see muutub loominguks sinu ümber. See saab SINU maailmaks materiaalsel tasemel. Kas näete, mu armsad, et see maailm, mida te enda ümber näete, kujutab seda viisi, kuidas teie ennast praegusel hetkel näete. See elu, mida te elate, lõi kosmilise peegli tagajärjena pilte sellest, keda te tõeliselt arvate end olevat.

Jätke meelde, mu armsad, et millal iganes te soovite alustada uut elu, on teil alati see võimalus, igal üksikul hetkel. Igal hetkel, kui te olete teadlikult ärkvel, on teil võime taassündida ja uuesti luua oma praegust olukorda. See tähendab, et igal hetkel, mil sa oled valmis, oled sa otsusekindel, oled sa võimeline sooritama kvanthüppe oma teadvuses.

See saab muidugi juhtuda vaid siis, kui sa oled valmis, tõeliselt valmis vaatama iseend ja taassündima identsuse uues mõttes. Sellepärast esitab Ema aasta kaheteistkümnenda, pideva taassünni initsiatsiooni kiire.

Mu kallid, olge tähelepanelikud olukordade suhtes, millesse satute, olge tähelepanelikud inimeste suhtes, kellega kohtute, räägite, inimeste suhtes, kes teid ümbritsevad. Olge tähelepanelikud olukordade suhtes, mida materiaalne tasand loob teie ümber, sest kõik need tingimused näitavad, milline on teie tegelik teadvus, mille kaudu te loote.

Mu kallid, nüüd ma lõpetan selle edastuse läbi selle sõnumitooja ja jätkan teise sõnumitooja kaudu. Ma olen tänulik, igavesti tänulik kõikidele inimestele, kes järgivad mu õpetusi, kes soovivad häälestuda mu Kohalolekule, kes on Isa Vaimuga ühtesulanud Ema, kes on pidevalt taasssündiv materiaalses plaanis, sest Ema on alatiselt üks.

Sellele diktaadile järgnes koheselt teine Kimi kaudu.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine