Hakates mõistma viha Ema vastu. Ema Maria, 1.01.2011

Märkus: sellele diktaadile eelnes Ema Maria diktaat läbi Heleni.

Ma olen tõepoolest sama Maria, sama Jumalik Ema, rääkimas läbi mees-sõnumitooja, olles just kõnelenud läbi nais-sõnumitooja. Ma olen sama olend ja mul on suur rõõm väljendada end läbi erinevate sõnumitoojate ja seekaudu kogeda, kuidas see olend, kes ma olen, voolab – ja seejuures on mõnevõrra vormitud läbi prisma, millest mu valgus läbi paistab.

Miks on see rõõm? Kindlasti on paljudel inimestel planeedil Maa raske seda mõista. Siiski ma ütlen sulle, et ainult egol on keeruline mõista mitmekesisuse võlu. Sest ta tahab, et kõik oleks kontrollitav ja seeläbi ka ennustatav, et kõik korduks, jääks samaks.

Siiski, miks on vormimaalim mitmekesine? Kas pole me püüdnud selgitada sulle, et kõik on Looja Olemuse väljendus ja et on olemas vaid üks Looja. Niisiis pole mitte üksnes tõsi, et üks Looja lubab oma valgusel voolata läbi paljude eneseteadlike iseenda pikenduste, et luua mitmekesisust ja et kogeda, kuidas Looja valgus läbi erinevate prismade, erinevate iseenda väljenduste voolates muutub. See on Looja rõõm.

Sa tunned samuti rõõmu, kui süüvid tõeliselt Elu Jõkke. Äkitselt hakkad sa tundma, et sul pole vaja enda üle kohut mõista langenud olendite poolt loodud väliste standardite alusel. Ja siis tunned sa end vabamana väljendamaks oma loovust või pigem sinu Kohaloleku loovust – ja sa lased sel voolata vabalt ilma ette otsustamata, kuidas see peaks end väljendama.

Ja siis, kui sa julged end vabalt väljendada, suudad sa lasta ka teistel inimestel end vabalt väljendada. Järelikult hakkad sa teisi inimesi ja nende mitmekesisust, nende erinevusi, nende loovust vaatama uuel moel. Kui sa enam ei näe seda ähvardusena, kui sa enam ei pea läbi tegema seda pidevat relativistlikku hindamist: “Kas see isik on parem kui mina, kas nad suudavad teha midagi, mida mina ei suudaks, kas ta meeldiks inimestele rohkem kui mina, kas Jumal armastaks teda rohkem kui mind?” Ja kõik need peened hinnangud, millest sa pole olnud teadlik, kuid mis sellest hoolimata on olemas tagaplaanil, nagu taustamuusika, mida kutsutakse Muzakiks, mis oli paljudes ettevõtetes või poodides mõne aja eest. See muusika on mõeldud olemas olema ilma, et keegi seda õieti tähele paneks.

Mõistes kosmilist peeglit
Ja just nii püüavad ego ja langenud olendid siseneda su teadvusesse, et nad on pidevalt tagaplaanil, pidevalt mõjutavad su teadvust, samas tehes seda nii peenel viisil, et sa seda tegelikult ei märkagi. Sest pole midagi, mis sind äkitselt ärkvele raputaks ja paneks sind mõistma, et see hääl, see taustamüra pole loomulik ja sa ei taha seda enam. Nõnda on olemas inimesi, kes elavad terve elu selle ego taustamüraga, pidevalt kohut mõistes, pidevalt hinnates vastavalt standardile, millest nad pole isegi teadlikud, mida nad pole ise loonud, mis on langenud olendite standard, kohandatud nende konkreetsele ühiskonnale või kultuurile või isegi perekondlikule taustale.

See on üks asjadest, millele esitatakse Ema aastal väljakutse, nendele peentele, peaaegu ebateadlikele hinnangutele, uskumustele, maailmavaadetele, mida inimesed on kogunud individuaalselt ja kollektiivselt sajandeid ja aastatuhandeid. Neile esitab väljakutse Buddha poolt heidetud Dharma ratas. Ja neile esitatakse väljakutse Ema peegli poolt, kes peegeldab tagasi inimestele üha enam äärmuslikumaid väljendusi, mida nad on projitseerinud kosmilisele peeglile.

Sest tõesti, mida on Ema tõotanud teha? Sa võid arvata, et mateeria on tõotanud sündida sinu väljenduseks, sinu füüsiliseks kehaks, planeediks. Ja kuna see võib nii olla, siis pead sa mõistma, et mateeria on teinud neid asju põhjusega. See ei ole nii, nagu mõned teist võivad arvata, et sul lubatakse luua ja teha mida iganes sa tahad. Sest vaba tahe, vaba tahte seadus ei eksisteeri üksinda. See eksisteerib polaarsuses seadusega, mis ütleb, et sa lõikad seda, mida oled külvanud. Sa võid luua kõike, mida sa soovid, kuid seaduse järgi pead sa oma loodut ka kogeda saama.

Ja nii, mateeria Alfa aspektina lubab sul luua sellist mentaalset pilti nagu sa soovid ja projitseerida seda Ma-ter valgusele. Aga Omega aspektina nõuab mateeria, et sa kogeksid seda, mida sa projitseerisid Ma-ter valgusele, nagu see on kujutatud füüsilises vormis, millest sa ei saa põgeneda. Ja see on see, mida me nimetame kosmiliseks peegliks, mis läbi mõtete kujustamise füüsilisse vormi peegeldab tagasi seda, mida sa oled projitseerinud mentaalsete piltidena, mis on laetud energiat liikumapanevate emotsioonidega.

Ja mis on siis Ema vihkamine? See toimub siis, kui sa ei ole valmis tunnistama, et see, mida sa koged materiaalses plaanis on peegeldus sellest, mis eksisteerib sinu enda meeles ja mida sa oled välja projitseerinud. Ja kui sa ei ole valmis võtma vastutust iseenda eest, siis sa projitseerid, et mateeria on loonud need tingimused. Või on need teised inimesed, kes on need tingimused loonud. Või on see kurat, kes on need tingimused loonud. Või on see Jumal, kes on need tingimused loonud.

Ja nüüd paned sa pahaks ja hakkad vihkama seda välist jõudu, mis on need tingimused sulle peale sundinud – sest nii sa arvad. Kuid reaalsus, mida me püüame selgitada – nüüdseks juba aastaid ja eriti viimasel paaril aastal me oleme rääkinud draamadest ning eepilisest teadvusest – on see, et mida sa koged mateerias, pole loodud välise jõu poolt. See kõik on sinu teadvuse looming.

Kas on olemas aega?
Nüüd tee samm edasi ja mõista midagi, mida enamik inimesi pole veel isegi hakanud tajuma. Uuri Gautama õpetust, et aega ei ole. Miks pole aeg reaalne? Mis on see, mida aeg teeb? Aeg annab meile illusiooni, et millegi eksistentsi saab alal hoida ajavahemiku jooksul.

Siiski mu armsad, mis on periood? Kas pole see mitte punkt, üksik punkt? Kas võib olla olemas ajaperiood? Sest kui sa pikendad punkti, mille sa siis saad? Sa saad joone, aga mis on joon? See on rida punkte, mis on nii lähedal üksteisele, et sa ei näe ruumi nende vahel. Sa oled käinud kinos ja näinud filmi ekraanil. Ja su silmad ütlevad sulle, et sa näed jätkuvat liikumist ekraanil.

Siiski kui sa meenutad filmimaailma algusaega, siis tuleb sulle meelde, et neid ei kutsutud filmideks vaid liikuvateks piltideks. Sest tegelikult film loomulikult ei liigu. See on loodud reast piltidest, mis on projitseeritud ekraanile nii kiires järgnevuses, et su silmad ei näe üksikuid pilte, vaid voolavat liikumist.

Just täpselt see juhtub ajaga. Sa arvad, et teadus on täpne, kui ta ütleb, et planeet on eksisteerinud iseseisva olemina neli ja pool miljardit aastat. Siiski pole midagi füüsilist, mis oleks eksisteerinud sellise ajavahemiku. Kui sa saaksid vaadata planeet Maad või isegi tervet materiaalset universumit nagu mina seda näen, siis sa mõistaksid, et pole tolmukübetki, mis oleks liikunud ümber päikese neli ja pool miljardit aastat. See, mida teie näete Maana, on minu silmis mentaalne pilt, mis on projitseeritud ekraanile Ema valguse poolt mitu korda igas sekundis.

Samas, ma näen ka, et sama pilti on projitseeritud Ma-ter valgusesse algusest kuni tänaseni. Pilt, mis loodi Elohimi meeltes, oli palju puhtam, palju rohkem puhastatud kui see, mida sa näed täna. See pilt on kaetud teise pildiga, mis on loodud inikonna kollektiivse teadvuse poolt. Siiski see pilt pole muutnud füüsilist planeeti, see on muutnud pilti, mis on projitseeritud läbi kollektiivse meele, mis on projitseeritud Ma-ter valguse kino ekraanile.

Mida inimesed tõeliselt vihkavad
Ja just sellepärast, nagu ma just ütlesin oma nais-sõnumitooja kaudu, võib materiaalses maailmas kõike muuta, kui sa oled valmis muutma pilte oma meeles. Kuid mis on juhtunud enamike inimestega? Nad on – nagu me oleme nüüdseks selgitanud paljudel erinevatel viisidel, kõige selgemalt Jeesuse viimases edastuses - nad on keeldunud võtmast vastutust iseenda, oma meeleseisundi, oma meeltesse projitseeritud piltide eest. Ja niisiis, kui sa keeldud võtmast vastutust, langed sa koheselt saagiks illusioonile, mis algas langenud olenditega ja on siiani vastu pidanud ning isegi jätkunud pärast algupärase langemist.

See on illusioon, et on olemas maailm, millel on omaette eksistents, maailm, mis tugineb teatud loomulikel seadustel, mis on muutumatud ja seetõttu teiselpool inimvõimete piiri. Kas sa näed, et see on kujutlus, unenägu, mitte ainult langenud olendite, vaid ka ego oma. Sest kui on olemas selline maailm – mis ei ole muudetav läbi teadvuse – siis on olenditel võimalik mitte üksnes eksisteerida sellises maailmas ja mõelda, et nad on püsivad, vaid neil on isegi võimalik mõelda, et nad suudavad saavutada kontrolli selle maailma üle oma teadvuse seisundit ületamata. Nad võivad alles hoida oma lahusolevat mina ja nad võivad täiustada oma lahusolevat mina, kuni nad saavutavad kontrolli terve maailma üle, nagu see on täna.

Nagu ma olen öelnud, pole midagi, mida ei saaks muuta. Nagu ütles Gautama Buddha, liigub Maa läbi absoluutse ruumi ja kui sa ei liigu kaasa terve universumi kiirusega, mis tõepoolest tõmbab Maad läbi absoluutse ruumi, siis jääd sa maha. Ja selleks et maha jääda, pead sa osutama vastupanu. Ja mida rohkem sa tõrgud, seda rohkem on vastupanu vaja ja see sööb ära su energia, su tähelepanu.

Ja seda hakkavad inimesed siis vihkama. Nad hakkavad vihkama vastupanu, aga vastupanu on nende eneseületamisest keeldumine, vastupanu sellele, et lasta oma vanal minapildil surra ja taassündida palju kordi igas sekundis uude pilti. Nii et nad võivad projitseerida uue minapildi Ma-ter valguse peale ja seeläbi muuta oma välist olukorda.

Kas sa näed, et Loojal on rõõm väljendab end pidevalt alati uutes vormides. Kui sa voolad Elu Jõega koos, siis pole vastupanu ja seepärast oled sa pidevalt eneseületamise rõõmus. Aga kui sa keeldud voolamast, kui sa püüad säilitada vana minapilti ja maailmavaadet, kui sa püüad säilitada ebajumalat, pilti, mis seisab paigal ja sa asetad selle pildi elava Jumala ette, siis tunned sa vastupanu.

See on see, mida inimesed vihkavad. Ja kuna nad kogevad, et see vastupanu tuleb materiaalsest valdkonnast, siis vihkavad nad mateeriat, nad vihkavad Ema. Aga see pole Ema, kes loob vastupanu, sest Ema teeb lihtsalt seda, mida ta on lubanud teha, nimelt kujutada vormis mentaalseid pilte, mida inimesed sellele projitseerivad. Ema lihtsalt peegeldab tagasi, mida sa projitseerid peeglile.

Miks inimesed ei saa seda, mida nad ütlevad end tahtvat
Kui sa voolad koos Elu Jõega, siis sa pidevalt projitseerid pilte, mis on end ületanud ja enamaks saanud. Ja seega peegeldab Ema tagasi küllust ja hoolitsust. Aga kui sa püüad projitseerida samu pilte ikka ja jälle, siis annab Ema tagasi seda, mida sina välja saadad. Ainult see pole täpselt see, mida saa projitseerid, vaid see, mida sa näed oma meeltes.

Sest sa mõistad, et kui sa voolad koos Elu Jõega, siis pole sul mentaalset pilti sellest, milline peaks reaalsus olema. Miks peaks sul olema mentaalne pilt, kui sa oled pidevalt end ületamas? Mis mõte on mentaalsel pildil, mis on fikseeritud, graveeritud, püsiv? Sa tõepoolest ei hoia mentaalset pilti oma välises meeles; sa lubad Kohalolekul voolata läbi iseenda. Ja seega pilt, mis projitseeritakse läbi Teadliku Sina puhta klaasi ei ole hoitud ja loodud välises meeles. See luuakse oleviku tasemel ja projitseeritakse sealt.

Ja seega sinul, nagu ütles Jeesus Püha Peetri katedraalis, ei ole struktuuri oma välises meeles, mida sa püüad alal hoida. Sa lubad Kohalolekul väljendada end läbi sinu ja sa koged seda väljendamist. Ja seega pole vajadust alal hoida maailma või lahusoleva mina mentaalset pilti, mida sa püüad säilitada aja jooksul. Sa oled muutunud kui väikeseks lapseks, nagu ütles Jeesus, kelle jaoks iga päev on uus avastus, veel suurema rõõmu lahti koorumine.

Ja siis, kui sa lahutad end Elu Jõest, hakkad sa kogema maailma läbi mentaalse pildi, mis on loodud välise meele poolt. Ja seega sa mõtled, et sa projitseerid Ma-ter valgusele seda, mida sa näed seestpoolt oma lahusolevat mina. Aga reaalsus, mida nii vähesed vaimsed otsijad on mõistnud, on see, mida sa näed lahusoleva mina seest, rolli seest, pole see, mida sa projitseerid kosmilisse peeglisse.

Mu armsad, ma olen täiesti teadlik, et õpetused, mis me oleme praeguse hetkeni andnud, võivad ajendada mõningaid inimesi küsima: “Miks on nii, et ma püüan projitseerida positiivset pilti, aga ei saa tagasi positiivseid olukordi, mida ma kujutlen?” Põhjus on selles, et sa pole veel hakanud küsimuse alla seadma oma tajumist ja mõistma, et on erinevus selle vahel, mida sa näed – mida sa tajud ‑ teadliku meelega oma rolli seest ja mida sa tegelikult projitseerid kosmilisse peeglisse läbi selle rolli filtri – palju sellest on allpool teadliku teadvuse taset.

Kas sa näed, et sa võid mõelda – nagu paljud teist on teinud ‑ et teadvuse tasemel oled sa omaks võtnud positiivse mentaalse suhtumise ja sa projitseerid külluse mõtteid kosmilisse peeglisse. Ja siis, kui sa oled seda igapäevaselt teinud, imestad sa pärast teatud hulga päevade möödumist, miks universum ei kulda sind üle, nagu paljud vale- või võltsõpetajad lubavad, kui sa vaid järgid nende programmi, nende kiiret lahendust, nende garanteeritud pääsemisteed.

Alateadvuse roll
Tõesti, kui sa isegi projitseerid oma teadliku meelega, siis teadlik meel on kui jäämäe tipp. Ja allpool teadliku teadvuse taset pole sul positiivset mentaalset hoiakut. Sest ma võin öelda, et ego, lahusolev mina, ei saa kunagi omada positiivset suhtumist. Sest ego ei saa kunagi põgeneda surmahirmu eest ja kui sul on surmahirm alateadvuse tasandil, siis projitseerid sa välja surmahirmu, hirmu puuduse, hirmu kaotuse ees. Ja seega, kuidas saad sa tagasi seda, mida sa oled projitseerinud oma meele teadliku tasemega, kui sa pole võtnud vastutust alateadvuse tasandite eest?

Kas te ei mõista, mu armsad, nagu me selgitasime, kui te otsustasite varjata end oma kosmilise õpetaja eest, võisite te seda teha ainult otsustades, et teie endi teadvuses on midagi, mida te pole valmis vaatama. Sest sa polnud valmis projitseerima ennast üksolemisse õpetajaga, et sa võiksid näha iseenda meelt, pilte oma meeles sel viisil nagu õpetaja neid näeb. Sa otsustasid need pildid säilitada ja seepärast ei tahtnud sa, et õpetaja näitaks sulle nende ebareaalsust.

Ja siiski, tehes otsuse ning tahtes varjata neid mentaalseid pilte õpetaja eest, mida te tegite? Te pidite varjama neid ka iseenda eest ja see lõi [mõned] alateadvuse tasandid. Sa surusid teatud mentaalsed pildid allapoole teadlikkust, läve mida poleks enam olnud, kui sa püüdnuks olla üks õpetajaga. Ja sellepärast on lünk selle vahel, mida sa tajud ja projitseerid oma teadliku meelega ja selle vahel, mis sulle peegeldatakse tagasi kosmilisest peeglist.

Ja kas sa ei näe, et see on just täpselt see, mida Ema on tõotanud teha? Ema on lubanud peegeldada tagasi sulle mida iganes sa saadad (välja) läbi oma meele. Sina oled see, kes on valinud jagada oma meele eraldi teadlikuks – millesse sulle meeldib vaadata ja mitteteadlikuks, sest sa ei taha sellesse vaadata ja võtta selle eest vastutust. Sa võid arvata oma naiivsuses või vaimses uhkuses, et seal pole muud kui see, mida sulle meeldib vaadata. Sellest hoolimata, reaalsus on see, et sa projitseerid oma meelt täielikult kosmilisse peeglisse. Ja Jumalik Ema lihtsalt peegeldab tagasi sulle täielikkust sellest, mida sina projitseerid.

Ja miks Ema seda teeb? Armastusest sinu vastu, et Ema saaks sulle näidata, mis on varjatud sinu teadliku teadvuse all. On selgelt tõsi, et väga, väga vähesed vaimsed otsijad on valmis seda tunnistama. Siiski ma ütlen teile, et need, kes on valmis seda tunnistama, on saavutanud vabaduse enda alateadvuse vangistusest. Nad on need, kes on saavutanud valgustatuse, olles valmis vaatama oma alateadlikke pilte ja asendama need otsused parematega.

Sellise protsessi on läbinud iga ülestõusnud meister. Nii paljud õpilased, kes on järginud eelmist Ülestõusnud Meistrite õpetust, on loonud selle iidoleid kummardava pildi neist, kes on ülestõusnud, kuna nad on alati keskendunud positiivsele. Aga reaalsus on see, et meie, kes me oleme ülestõusnud, oleme teinud seda, sest oleme olnud valmis vaatama kõike oma meeles ja ületanud selle, mis pole reaalne. Me olime valmis laskma vanal surra ja taassündima nii palju kordi, et numbri nimetamisel pole isegi mingit mõtet, sest see on pidev taassünd, pidev eneseületus.

Siis sa isegi ei mõtle, et on olemas mingisugune eesmärk, milleni jõuda; sa lihtsalt oled valmis surema iga päev, nagu ütles Paulus. Aga mitte ainult seda, sa sured mitmeid kordi päevas ja sa taassünnid ikka ja jälle. Millal iganes midagi esile kerkib, sa vaatad seda, sa näed ebareaalsust, sa asendad ebareaalsed otsused – otsused, mis viisid sind eemale Üksolemisest – sa lased sellel minal surra ja sa aktsepteerid, et sa oled taassündinud, et sa pole enam see vana sina.

Sa oled uus mina ja sa jätkad selle mina laiendamist, sa tõused järk-järgult punktini, kus sa äkitselt ületad läve ülestõusnud seisundisse. Ja kuigi see näib inimperspektiivist dramaatiline muutus, kui sa seda tegelikult koged sisemiselt, on see lihtsalt üks järjekordne surma ja taassünni kogemus.

Sest nüüd sa enam ei karda surma. Sest surra saab vaid see, mis pole reaalne. Mis tähendab, et kui sureb osa ebareaalsest minast, siis reaalne mina saab vabastatud, saab vabaks, enamaks. Ja nii, nagu Paulus ütles, on surm viimane vaenlane. Sellepärast on nii vähesed inimesed valmis mõistma, et ainult lahusolev mina võib surra. Sest Teadlik Sina ei saa surra. Aga mis saab taassündida, on Teadliku Sina teadlikkus, mis on avatud ukseks Kohalolekule, aga mitte lahusolev mina, mis võib tegutseda omaette, teha asju omapäi.

Illusioon, et sina oled tegija
Mis nõudmise esitavad langenud olendid? See on järgmine: “Me soovime kogeda, mismoodi on eksisteerida Jumalast lahusolevas maailmas nii, et me eksisteerime nagu lahusolevad olendid selles maailmas, kellel on võimu tegutseda selles maailmas ja kes seeläbi võivad saavutada meisterlikkuse ja saada kui jumalateks selles maailmas.” Seda nad nõudsid. Ja nagu me ütlesime, Vaba Tahte Seadus võimaldab sul teatud kogemust soovides seda ka saada. Ja loomulikult ei saa sa sellesse kogemusse jääda igaveseks, sest see hoiaks sind eemal veel suuremast Üksolemise kogemisest oma allikaga.

Ja sellepärast lubab aeg sul kogeda, kuidas on olla Jumal planeedil Maa – aga ainult teatud ajaks. Ja siis hakkab Ema ise tunnet lammutama, et tõeline sina saaks vabastatud ja taassündida uues mõttes iseendana, kui üks oma allikaga ja üks Kõigega.

Mis on oluline illusioon, mille sa pead ületama vaimsel teel? Mis on see oluline pettekujutelm, mille sa pead ületama, et sa saaksid ülestõusnud olendiks. See on tõesti see, mida väljendas Jeesus, kui ta ütles: “Mina ise ei saa midagi teha; isa minu sees, tema teeb töö.” Oluline pettekujutelm on see, et Teadlik Sina on saanud eraldiseisvaks olemiks, mis eksisteerib sõltumatult Mina OLEN Kohalolekust.

Niipea, kui ta näeb iseend eraldiseisva olemina, arvab Teadlik Sina, et ta võib tegutseda omaette, et tal on oma tarkus, et ta teab asju, et ta võib asju välja nuputada, mõista, kuidas maailm töötab ja seetõttu saavutada meisterlikkus maailmas lahusoleva olendina. Sul on lubatud seda kogemust kogeda. Kui sa soovid saada seda kogemust, siis maailm on sinu päralt. Aga ära kujuta ette, et oled Ülestõusnud Meistrite õpilane, kes püüdleb ülestõusmise poole, kui sa ikka tahad jätkata kogemusega, et sina, kui lahusolev mina, teed midagi vaimset ja seejuures püüdled oma ülestõusmisele lahusoleva minana. Sest seda pole võimalik teha. See on petliku pääsemise vale, anti-kristuse tee.

Reaalselt sa tõused vaid siis üles, kui sa naased tõelusse, et sa oled puhas teadlikkus, et sinu Teadlik Sina on Kohalolekule avatud ukseks, et Kohalolek võib tegutseda siin maailmas, et see on Kohalolek, kes teab, kuidas see maailm töötab. Ja et sina, Teadlik Sina, ei oma sisemist tarkust, sisemist võimu, sisemist armastust, sisemist puhtust, sisemist tõde, sisemist rahu, sisemist vabadust.

Kuni te ei saa väikesteks lasteks, ei sisene te kuningriiki. Kui te ei saa puhtaks aknaklaasiks, mille kaudu Kohalolek laieneb siia maailma, ei naase te Kohalolekuga üksolemisse Ülestõusmise protsessis.

See on vaimse tee õppetund. See õppetund on Ema aastal vaja ära õppida. See õpitakse ära paljudel erinevatel tasemetel, vastavalt inimeste teadvuse seisundile. Mida iganes inimesed usuvad, mida iganes nad näevad püsivana, sellele esitatakse väljakutse. Kõik, mille kohta nad arvavad, et seda ei peaks või ei saa küsimuse alla seada, selles “sunnitakse” kahtlema. Kõik, millest nad kinni hoiavad, võetakse ära, sest tõesti, see kes püüab oma elu päästa, kaotab selle, aga see, kes on valmis oma elu kaotama eneseületuse pärast, leiab igavese elu pidevas taassünnis.

Seega, ma kavatsen anda järgnevaid õpetusi läbi selle aasta sellel ja teistel teemadel. Ma ei kavatse ette rutata, vaid annan järk-järgult edastusi läbi aasta, ma arvan, et need, kes on meie sõnumitoojate poolt edastatud õpetuste õpilased, on omandanud meie antud õpetused tasemeni, kus nad on valmis jätkama kõrgemate õpetuste saamisega.

Nõnda ma lõpetan samade sõnadega kui Gautama: “Valik on teie!”


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine