Kaasaegse inimese ja kaasaegse rahva dilemma - Lord Lanto, 9. veebruar 2011

Lord Lanto, 9. veebruar Jeffersoni memoriaalis, Washington D.C.

Mina Olen Lanto, teise kiire chohan. Ma olen siin selleks, et ankurdada teise kiire spetsiaalne leek selle memoriaali ümber, mida kutsutakse Jeffersoni memoriaaliks Washingtonis. Kuid tegelikult vaimsest perspektiivist pole see memoriaal ühele inimesele. Teadagi on üks Ameerika Ühendriikide probleeme kalduvus ülistada, jumaldada rahva hulgast esilekerkinud üht isikut.

Kuid mis on tõeline sõnum, mida Kristus tuli Maa peale tooma?

See on indiviidi potentsiaal ületada mistahes väline individuaalsus ja lihtsalt olla avatud ukseks tõelisele Jumalast antud Kohaloleku individuaalsusele. Nii, et Mina Olen Kohalolek saaks olla avatud ukseks ja Kohalolek saaks voolata läbi oma Omega aspekti materiaalsesse universumisse ja seeläbi väljendada kõrgemat visiooni, kõrgemat tarkust langenud olevuste duaalsusepõhise vale-tarkuse asemel.

Te näete, et Thomas Jefferson esindas just nimelt kaasaegse inimese dilemmat. Kas kaasaegne inimene jumaldab intellekti, mõttemeelt või mõistab kaasaegne inimene intellekti piiranguid? Analüüsil ja ka arutlemisel on piirangud.

Ei saa vaadata tingimusi materiaalses maailmas, niisugusena, nagu see materiaalne maailm praegu on, ja neid tingimusi nähes kasutada intellekti analüütilisi oskusi ja mõttemeele kõrgemaid omadusi, et seeläbi hinnata Vaimu kõrgemat visiooni.

Inimdilemma
Fakt  on lihtne: kui tingimused materiaalses valdkonnas on vajunud madalamale Vaimu visioonist, siis ei saa sa minna edasi teist teed läbi intellekti ja mõtlemisvõime, sest need vaatavad ainult teadaolevat. Need suudavad üldistada ja hinnata siinnähtut, kuid ei suuda jõuda kõrgema visioonini, kui sealt on juba madalamale langetud. See on igavene inimdilemma!

Kui te olete kord hammustanud keelatud vilja – kui te olete hakanud oma tõde defineerima, olles pannud enda või pigem oma lahusoleva mina head ja kurja tundva jumala asemele tõde määratlema, siis olete te dualistliku mõtlemise lõksus. Ja te ei saa kunagi minna sellest kõrgemale läbi intellekti mõttevõime. Te ei saa kunagi tõusta sellest kõrgemale läbi argumentatsiooni, läbi intellekti, läbi lahusoleva mina. Te ei suuda seda, mu armsad. See lihtsalt ei ole võimalik!

Targad mõistavad, et see pole võimalik ja seepärast tunnistavad nad tõsiasja, et on vaja teha midagi teistmoodi. Nad mõistavad, et me ei saa jätkata intellektuaalsuses ja analüüsimises ja argumenteerimises lõputult. Ja muidugi, see on toonud meid siiamaani, kuid nüüd ei saa me enam edasi teatud tasandist.

See on just seesama leek, mille ma siia ankurdan, kui mu sõnumitooja kõnnib Jeffersoni monumendi piirkonnas ja ma voolan läbi avatud ukse, milleks on tema.

Intellekti piirangud
Thomas Jefferson kehastas suurepärase näitena isikut, kes oli intellektiga, mõistusega kaugele jõudnud, kellel oli tugev mõtlemisvõime, tugev intellekt ja ta oli seda arendanud  märkimisväärese tasemeni. Siiski esindas ta ka  suurepäraselt niisuguse lähenemise piiranguid, kus te jõuate teatud  punktini, kuid kõrgemale sellest te lihtsalt ei saa.

See väljendub faktis, et Thomas Jefferson oli avatud ukseks, et esile tuua iseseisvusdeklaratsioon, mis ütleb, et kõik inimesed on võrdsed ilma eranditeta. Ja siiski Jeffersoni farmis Virginias tugines kogu varaline olemasolu orjade omamisel.

See iseloomustab täpselt dilemmat, mida intellekt inimese elus etendab. Nii kerge on näha kõrgemat printsiipi, kõrgemat tõde meeletasandil. Kuid täiesti teine asi on see tuua maisesse manifestatsiooni läbi tunnete. Jefferson teadis väga hästi, et orjus pole vastavuses iseseisvusdeklaratsiooniga. Kuid kui ta läks koju oma armsasse farmi, mis asus Virginias kõrge künka otsas ja kui ta seal oli ning  vaatas sealtpoolt avarale maastikule, siis teadis ta tänu oma mõistusehäälele, et tal pole teist majanduslikku ellujäämisvõimalust, kui seda oli orjade omamaine.

Ta seisis silmitsi valikuga: kas loobuda oma mugavast elustiilist selleks, et järgida oma kõrgemat visiooni või hoida kinni harjumuspärasest, hoida kinni mugavast, eesmärgiga säilitada oma elustiili?

Paljude ees on seisnud see valik. Kõik vaimsel teel olevad inimesed peavad sellega silmitsi seisma ja ka seisavadki. See on initsiatsioon, mille eest keegi ei saa põgeneda. See on initsiatsioon, mille ees see sõnumitooja on seisnud mitmel korral oma elus ja ta on alati lahti lasknud sellest, mis on mugav, selleks, et järgida kõrgemat visiooni. Sellepärast on ta siiani avatud ukseks nende jaoks, kes püüavad valgustada inimkonda  ja anda inimestele õpetusi, mis saavad viia nad kõrgemale dualistlikest illusioonidest. Vaid need, kes tahavad teha valiku loobuda mugavusest selle nimel, et järgida kõrgemat tõde, saavad olla avatud ukseks kõrgema visiooni jaoks.

Siin ei taheta öelda seda, et te kõik peaksite minema ja tegema sedasama, mida on teinud see sõnumitooja oma eluga, sest teil kõigil on järgimiseks unikaalne tee. Te ei pea müüma maha kõike, mis teil on ja olema kõigest ilma, sest paljud teie hulgast peavad teenima sellel positsioonil, kus nad on. Ja midagi pole valesti eluviisi säilitamisega, kuni see ei hoia teid kontrolli all ega hoia teid tagasi sellest osast, mida te peate etendama.

Tasakaalustatud tarkus
Kas te näete, et must-valge lähenemine pole siin teema, nagu ütles seda Meister MORE Lincolni memoriaalis? Jutt käib siin edasiminekust mööda keskteed, teades, mis on kõrgem tõde, kõrgem visioon teie jaoks ja teie praeguses olukorras.

Siin pole asi mõne välise tarkusestandardi otsimises ja siis selle kasutuselevõtmises enda jaoks oma elus, ega ka mitte püüdes iseennast või kogu universumit sobitada langenud teadvusel põhinevasse mentaalsesse kasti.  Mu armsad, see pole ju ometi teise kiire tarkus? Kuidas see saaks olla võimalik, kui tõde on see, et teine kiir on kiirendatud kõrgemale langenud teadvuse maoloogika haardeulatusest?

See peab juhtuma just siin rahva kapitooliumis, kus Ameerika peab navigeerima eelolevates tormivetes. See pole aeg intellektuaalsetesse salkadesse kogunemiseks, et  istuda siin ja välja tulla teooriate, mudelite ja arvandmetega. On just nimelt aeg nende kokkutulemiseks, kes tahavad teha midagi niisugust, mida tegi Abraham Lincoln - minna oma väikesesse suletud tuppa, oma südamesse ja tühjendada ennast eelarvamuslikest ideedest, teooriatest ja mudelitest. Sest ma võin teile öelda, et sellega, millega maailm seisab silmitsi finantsturu  ja ka teistes ühiskonna valdkondades tuleval aastal, ei ole võimalik tegeleda, tuginedes mistahes standardmudelile.

Pole kunagi olnud olemas ühtki tingimust, mis oleks võrreldav sellega, mis seisab maailmal ees ja seepärast püüd tegeleda nende olukordadega  eelmiste mudelite, eelmiste kogemuste najal - see lihtsalt ei tööta. Saabub punkt, kus ainus viis ületada probleeme, on olla täiesti avatud uuele visioonile, uuele tõevormile, mis ei tugine minevikujäreldusel, järeldustel olemasoleva kohta, vaid põhineb just kujutlusel, kujutlusele avatud ukseks olemisel täiesti uute lahenduste jaoks, millest mitte keegi pole varem mõelnud.

Mõnes mõttes oli Thomas Jefferson avatud ukseks iseseisvusdeklaratsiooni jaoks. Kuid siis ei jätkanud ta seda oma ülejäänud eluajal. Ja seega, kui temast tegelikult sai president ja kui ta seisis silmitsi praktilise reaalsusega, juhtides rahvast, siis ta väga tihti ei tahtnud teha seda, mida tegi Lincoln, ega raskete otsustega rinda pista. Ta ei olnud Georg Washingtoni sarnane otsusekindel mees ja seepärast kaldus ta taganema probleemidest, lootes, et need kuidagi iseenesest ehk lahenevad.

See nimelt on teine intellektuaalse lähenemise tõsine probleem. Kui sa oled nii intellektuaalne, kui sa oled niivõrd meelest sõltuv, siis kipud sa eemale tõmbuma, sa kipud vältima probleemide avatud suunamist. Ja siis selle asemel, et tegeleda probleemidega, kaldud sa nende eest ära jooksma, lootes, et need kuidagi iseenesest lahenevad. See muidugi on midagi niisugust, mida võib mõnda aega teha. On aegu, kus te võite astuda sammu tagasi ja kus ainus, mida te teha saate, ongi astuda samm tagasi ja oodata tsüklite muutumist. Kuid on aegu, kus on vaja astuda samm ette ja tegelda olukorraga avatult.

Veelkord, ma ei kaitse must-valget lähenemist. Ma toetan tarkust, häälestatust, kus te ei saa maha istuda ja analüüsida seda, millal ma nüüd astun sammu ette  ja millal ma pean astuma sammu tagasi?

Te peate järgima Vaimu. Ja seepärast on otsuste tegemise lõpetamine välise, intellektuaalse, mõistusliku meelega ainus viis koos Vaimuga voolata. Ma ei ütle, et te peate sulgema välise, mõistusliku meele, vaid ütlen seda, et ärge kasutage neid selles mõttes, et analüüsite probleemi ja tulemust ning siis teete välise meelega otsuse analüüsimise põhjal. Te analüüsite tulemust ja siis kui te olete läinud nii kaugele, kui suudate minna intellekti ja mõtlemise abil, astute sammu tagasi, lasete lahti, loobute oma ideest, mida te tunnete läbi ja lõhki või on peeneid teid pidi langenud olevused teile selle teadmise peale sundinud.

Te tunnistate, et te ei tea. Ja siis palute te oma Kõrgemat Mina, oma Kohalolekut voolata teist läbi, sest te olete tühi klaas, avatud uks. Ja seepärast pole teil eelarvamuslikke valikuid selle kohta, kuidas peaks või ei peaks olema. Te lasete Vaimul voolata. Te lasete Vaimul lennata sinna, kuhu ta tahab  - ja ta lendab. Äkitselt avanevad asjad teile. Äkitselt te leiate, et tingimused muutuvad ja õiged lahendused ilmuvad peaaegu imeväel.

Miks on see nii?

Vaimne uhkus
See on niimoodi seepärast, et inimestes on uhkus, vaimne uhkus, arvates, et nad suudavad täide saata midagi välise meel abil. Kuid see, mis selles maailmas tõeliselt midagi korda saadab, on Vaimu Valgus, mis voolab läbi teie. Te võite Valgust suunata, kuid tegijaks on Valgus. Kui te kord saate selleks puhtaks klaasiks, selleks avatud ukseks, kellel puuduvad eelarvamused või soovid või ootused, siis Valgus voolab läbi teie ja Valgus teeb oma töö.

See on väljenduse „Üks rahvas Jumala all “ tõeline tähendus. Üks rahvas ei tähenda lihtsalt  üht füüsiliselt jagamatut rahvast. See tähendab ka üht, mis pole vaimselt jagatud. Sest rahvas pole iseendas lõhenenud erinevateks fraktsioonideks, kes kõik usuvad oma lemmikteooriasse selle kohta, kuidas universum töötab ja kuidas Ameerika peab töötama. Selle asemel on nad valmis ära tundma, et nad ei tea, et nad ei näe ja et neil on vaja kõrgemat visiooni, mis on üle intellekti ja kõrgemal materiaalse valdkonna olemasolevatest tingimustest.

Mateeria võtab üle mistahes vormi, mille on projekteerinud tema peale inimolendid. Mateerial on potentsiaal maha raputada see vorm, kuid ta ei saa seda teha ise – välja arvatud läbi termodünaamika teise seaduse, mis lammutab ära kõik. Niisiis, mateeria ei saa iseennast kiirendada kõrgemale olemasolevast vormist. Ja seepärast on vaja neid, kes saavad avatud usteks Valgusele, mis voolab ja kiirendab tingimused kõrgemale sellest, mis on käesoleval hetkel olemas.

Pole olemas teist teed oma individuaalse elu muutmiseks, pole olemas teist teed muuta rahvast, pole olemas teist teed muuta planeeti. Vaid Valgus saab seda teha. Teie kui inimolevused, saate endale häda kaele tõmmata, kuid kui teie arvete, et teie inimolevustena suudate ise sellest hädast välja tulla, siis te väga eksite. Ja te jätkate vee peal astumist, kuni te tunnistate fakti, et te vajate midagi,  mis asub kõrgemal sellest teadvusest, mis need olukorrad sadestas.

See midagi on tarkus ja visioon, kuid see on ka Valgus ise. Sest ainult Valgusel on jõud muuta mateeriat. Sest mis on mateeria? See on Valgus, mis on enda peale võtnud teatud vibratsioonitaseme. Mateeriat saab kiirendada sellelt tasemelt ainult kõrgema vibratsiooniga Valgus. Need on füüsika seadused, millega lähevad kaasa nii paljud intellektuaalsed inimesed, kes peavad teadust uueks religiooniks. Kuid nad ei taha astuda üht sammu edasi ja ära tunda tõde selle kohta, et kõik on Valgus, et see Valgus, mis on materiaalses valdkonnas, peab olema tulnud kõrgemast Valgusest, kõrgemast energiavormist ja vibratsioonist. Ja seega on ainus lahendus olla avatud Ülevaltulevale Valgusele, mis voolab alla.  

Kuid see saab juhtuda üksnes siis, kui on olemas tahe loobuda eelarvamuslikest kujutistest nii, et tahetakse lasta sellel, mis on all saada selleks, transformeeruda selle peegelduseks, mis on Üleval. Nii nagu Üleval, nii ka all. Pole teist teed. See on sügavam reaalsus, mis on õppetunniks, mis on tarvis selgeks õppida ja seda mitte ainult Ameerika Ühendriikides vaid ka teistel rahvastel.

Paigalseisu aeg on möödas
Ilmalikkus oli vajalik samm väljasaamisest mülkalikust vale-religioonist, mida esindas keskaegne katoliku kirik. Kuid nii nagu iga muugi asjaga, viib ilmalikkus teid teatud kauguseni. Ja seega on nüüd vaja universaalset vormi, mitte-ilmalikku vormi vaimsusest, et viia maailm kõrgemale praegusest ummikust, praegusest veepeal astumisest, millega seisavad silmitsi paljud rahvad.

Mis on heaoluriigi loomise eesmärk, kui te ei tee sellega midagi? Kui inimesed veedavad oma aega ja kulutavad energiat tühjale ajaviitele ja seepärast jõuavad  tundeni, et nende elul pole mõtet ning hakkavad tarbima alkoholi, narkootikume ja teisi kujutlusmaailma pagemise vorme? Heaoluriigi rajamisel on vaid üks eesmärk ja see on anda järjest suuremale hulgale inimestele vaba aega, et nad saaksid suunata oma tähelepanu kõiki religioone ületava universaalse vaimse tee käimisele, mis väljendub läbi mistahes välise religiooni, kuid ei pea üldse olema seotud religiooniga, nagu paljud organisatsioonid on seda juba tõestanud. 

Kui just ei juhtu, et industrialiseeritud rahvad suudavad selle hüppe teha, mida Thomas Jefferson ei olnud suuteline tegema, siis pole maailm enam seisakus. Sest paigalseismise aeg on läbi ja seepärast, nagu ütles Meister MORE, saab toimuma läbimurre praegusest korrast. Ja sellel pole mitte inimeste karistamise eesmärk nende minevikupattude eest, nagu paljud mõtlevad. Sellel on lihtsalt üks eesmärk  ja see on lammutada meelestruktuurid, mis takistavad inimestel saamast avatud usteks kõrgemale visioonile, mis takistavad inimeste kujutlust sellest, mida tähendab olla avatud ukseks uutele ideedele.

Kui inimesed ei taha vabatahtlikult küsimärgi alla seada oma ideid, siis nad varisevad kokku, kuni nad leiavad, et neile pole enam miskit jäänud. Ja siis viimaks tahavad nad saada avatud ukseks ja paluda kõrgemat juhatust.

 Kas pole nii, mu armsad, et paljudel inimestel on tendents ignoreerida Jumalat, kui asjad sujuvad hästi. Ja siis, kui nad jõuavad kriisi, vaatavad nad taeva poole või vaatavad iseendasse ja paluvad abi. Seda iseloomustab vana ütlemine, 

rebaseaukudes pole ateiste [1]. Kas siit ei saa mitte järeldada, et kui inimesed ei vaata endi südameisse oma igapäevategemisi tehes, siis termodünaamika teine seadus peab sadestama mingit sorti olukorra, mis sunnib nad rebaseaukudesse. Nii, et nad hakkavad tahtma kõrgemale oma mentaalsetest kastidest, oma meelestruktuuridest, mis hoiavad neid ja nende ühiskonda ja nende rahvast  ja nende planeeti lõksus mineviku tasemal, mis oleks tulnud juba kaua aega tagasi ületada.    

Ameerika Ühendriikide dilemma
Ameerika Ühendriigid oma praeguses olukorras sarnanevad vana ja erruläinud Thomas Jeffersoniga, kes istus oma farmis Virginias, vaatas oma põlde ja avaraid välju sel ajal kui orjad põldudel rügasid. Ameerika Ühendriikides on valitsuses, finantsmaailmas, meedias, tööstuses ja äris inimeste eliit, kes seal istudes arvavad, et nemad on selle kõik materiaalselt loonud just samamoodi, nagu Thomas Jeffesrson kunagi mõtles.  

Ja nad ei taha tunnistada lihtsat tõsiasja, et nende vara on loonud inimesed, kes rügavad oma ametites, püüdes üles kasvatada oma lapsi ja see ei ole lihtsalt jätkusuutlik olukord. See ei saa kesta. Kui inimesed ei astu vastu oma valitsusele ja kui eliit ei seista kõrgema tõe eest ja ei saa üle oma privilegeeritud positsioonist, siis süsteem peab kokku varisema, kuni inimeste visioonis pole enam midagi alles jäänud. Ja seepärast on nad valmis avama oma meele ja ütlema: „Aidake meid, näidake meile paremat teed.“

Meele vaigistamine
Sel hetkel see juhtub, sel hetkel valitseb avatus ja kutse saab vastuse. Paluge ja teile antakse. Kui õpilane on valmis, siis tuleb õpetaja.

Mida tähendab see, et õpilane on valmis?

Oi, nii paljud Ülestõusnud Meistrite õpilased on täiesti valesti aru saanud sellest kontseptsioonist. Nad arvavad, et see tähendab, et nad on saavutanud mõne edasijõudnud initsiatsioonitasandi. Kuid see ei tähenda seda. See tähendab lihtsalt seda, et neist on saanud nüüd lõpuks kui väikesed lapsed, nagu Jeesus seda ütles, kelle päralt on Jumala Kuningriik. Nad on avanud oma meele, nad on vabastanud oma kujutluse; nad on tahtnud olla puhtaks aknaklaasiks, avatud ukseks. Ja siis tuleb vastus kiiresti.

Laske minna oma eelarvamustel,
laske minna oma ootustel.
Vaigistage oma meel.

Vaigistage meel.

Kas te näete, et paljudel juhtudel, kui inimesed on olnud kriisisituatsioonis ja nad on kisendanud valjusti välise jumala abi järele taevas ilma, et nad oleksid kunagi vastust saanud? Kuid need, kes on leidnud sekundi murdosagi täielikku vaikust endas täielikus avatuses, saavad alati vastuse. Seda on tõestanud ikka ja jälle vaimsed ja religioossed inimesed ja need, kes pole vaimsed ega religioossed. Igasuguse progressi võti on meele avatus. Seda ei juhtu mingil muul moel, pole kunagi juhtunud, ega ei saa kunagi juhtuma.

Kas te ei näe ka Jeesuse enda elus seda väljendumas, kui ta oli päev enne ristilöömist Getsemani aias murest murtud?  Ta nuttis oma rahutuses verepisaraid. Kuid ta ei leidnud rahu, ta ei saanud vastuseid. Mis aitas teda selles olukorras? Ta löödi risti ja ta rippus ristil, tundes, et kõik langeb temast maha, kõik meelestruktuurid langesid maha ja siis ta lõpuks leidis rahuhetke. Ta loovutas Vaimu ja siis oli ta silmapilkselt kõrgemas teadvuse seisundis.

See on potentsiaal ja seda mitte vaid indiviidi jaoks, vaid kogu rahva jaoks ja kogu planeedi jaoks.

Kui on olemas avatus, siis tuleb vastus. See on alati nii; on olnud ja jääb nii. Vastus antakse, kui on olemas avatud meel, mis vastuse vastu võtab.

See on seadus! Proovige seda! Katsetage seda! Ma julgustan teid! 

Proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni!

Mina Olen Lanto. Ja minu Leek on ankurdatud piiramatuks ajaks sellesse monumenti ja selle monumendi ümber, et kõik, kes sellest (leegist) läbi astuvad seda tunneksid ja võtaksid endaga kaasas portsu teise kiire Valgust. Siis käivitub alkeemia, mis muudab neid, kuni nad näevad piiranguid ja intellektuaalse mõistusemeele petlikkust ning saavad avatuks Vaimu otsesele juhtimisele.

See on Leek, millega mina olen saanud üheks ja sellepärast olen mina ära teeninud õiguse olla teise kiire chohan. Seda Mina Olen. Lanto Mina Olen.[1] Väide „rebaseaugus pole ateiste“ on mõttetera, mida kasutatakse selle kinnituseks, et äärmise stressi ja hirmu olukorras, nagu on seda näiteks sõjaolukord, usuvad või loodavad kõik inimesed kõrgemale jõule. Rebaseauguks nimetatakse militaarses kontekstis teatud tüüpi mullavalli, mis on kaitserajatiseks sõjategevuses ja mis mahutab vähemalt üht inimest.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine