Järelemõtlemine Ameerika demokraatia üle on Jumala tahe - Meister MORE, 9. veebruar 2011

See diktaat on antud Washington D.C.-s Lincolni memoriaali juures.

ENAMAT olen mina. Meister MORE Olen Mina. Ja ma olen kohal siin Lincolni memoriaalis Washington D.C.-s, et ankurdada Jumala Tahte Leek sellesse monumenti ja selle monumendi ümber, mis on püstitatud inimesele, kelles oli märgatav impulss kehastada ja rakendada Jumala tahet.

See Jumala tahte teema illustreerib varjamatult ja väga peenelt Abraham Lincolni elu, kes mõistis, et ei saa kasutada must-valget nägemust, vaid, et peab olema tasakaalus, peab nägema nüansse. Sest Jumala tahe pole kivisse raiutud, seda ei saa defineerida mingi konkreetne pühakiri ega teatud põhimõte, mida saaks alati samal viisil rakendada. 

Jumala tahet saab rakendada läbi Kristus-eristamisvõime, läbi visiooni kõrgemast sihist, kõrgemast printsiibist, kõrgemast ühendusest. Abraham Lincoln nägi enne ja eriti oma presidendiks olemise ajal just nimelt absoluutset vajadust säilitada Ameerika Ühendriike kui üht rahvast Jumala all. Tulevikudemokraatia ja vabaduse jaoks maailmas oli hädavajalik, et Ameerika Ühendriigid ei lõheneks kaheks või enamaks eraldiolevaks rahvaks, kes siis sõdiksid üksteise vastu. Mitte ainult rahvusvahelistel pankuritel poleks olnud sellest kasu, vaid jagunemine oleks lasknud vallutama kommunistlikud jõud ja  ära võtma vabaduse maailmses ulatuses.

Au Abraham Lincolnile, et ta nägi vajadust säilitada ühtsust. Kuid ta nägi ka vajadust seda tasakaalustada iga inimolevuse individuaalsete õigustega: õigusega vabadusele, õigusega elule ja muidugi õigusega olla nii vaba, et iga inimene saaks olla õnnelik just nii, nagu see inimene peab sobivaks ilma, et ta rikuks sellega teiste inimeste samu õigusi.

See on tõesti delikaatne tasakaal, mis tuleks saavutada, kui Ameerika peab tegema ladusa ülemineku Kuldsesse ajastusse. Niisugust võimalust pole, et Ameerika saaks ilma Kristus-eristamisvõimeta liikuda Kuldsesse ajastusse sealt, kus ta on praegu. Nagu me oleme läbi selle sõnumitooja püüdnud paljudel kordadel selgitada, on Kristus-eristamisvõime tasakaalustatud nägemus, kesktee, mis on kõrgemal dualistlikest äärmustest, mis tahavad alati viia iga küsimuse ühte või teise äärmusse või keskel olevale ei-kellegi-maale, kus ei tehta mingeid otsuseid.

Vajadus teha otsuseid
Samuti mõistis Lincoln vajadust teha teatud otsuseid. Muidugi võin ma Ülestõusnud Meistrina praegu, ja isegi kui ma ei olnud Ülestõusnud Meister siis, vaadata tagasi Abraham Lincolni aega ja näha, et mõned tema poolt tehtud otsused polnud just kõrgemad võimalikud, vaadatuna ajatust perspektiivist. Siiski olid need kõrgemad võimalikud, mida ta teha suutis sellena, kes ta oli oma teadmistes, psühholoogias ja nendes tingimustes, mis seisid tema ees. 

See nimelt on samasugune situatsioon, mille ees mina seisin, kui ma kehastusin Thomas More´ina ja paljudes teistes kehastustes. Te olete füüsilises oktaavis, te olete materiaalses valdkonnas, Ema valdkonnas. Ja on teatatud otsused, mis tuleb teha olemasolevates tingimustes. Kui need tingimused pole ideaalsed, mida nad ausalt öeldes harva on, siis peate te tegema parimad võimalikud otsused oma teadmiste põhjal, mis põhinevad olemasolevatel olukordadel, mis põhinevad sellel, kes te olete, mis tähendab isiklikku psühholoogiat ja oma teadvuse seisundit. Mitte keegi ei saa teha enamat ja seda pole ka kelleltki palutud. Teil palutakse teha parim võimalik otsus, siis sellest õppida ning siis ületada oma teadvuse tasand.

Need, kes teevad otsuseid ning siis vaatavad kahetsusega või ennast süüdistades tagasi või vaatavad tagasi, eitades, keeldudes õppimast, need lihtsalt ei kasva. See on paraku ka põhjus, miks eluvool, kes on kehastunud Abraham Lincolnina, pole siiani oma ülestõusmiseni jõudnud. Tal oli potentsiaal selleks. Kuid veelkord, on olemas tahtmatus õppida, tahtmatus ületada see teadvuse tasand, soov õigustada teatud valikuid. Ja siis võib eluvool mitmeteks kehastusteks lõksu sattuda, tahtmata lihtsalt näha fakte, tahtmata tunnistada, mida oleks võinud teha paremini, sellest õppima, andestama endale ja teistele ning minema edasi.   

See on tõesti mudel, mis on juhtunud Ameerika Ühendriikide rahvaga. Ameerika Ühendriikidel on suhteliselt lühike ajalugu, võrreldes paljude teiste rahvastega. Kuid siiski on Ameerika Ühendriikidel kalduvus vaadata oma ajalugu mahasalgamisega, tunnistamata neid õppetunde, mis tuleb selgeks õppida ja tunnistamata seda teadvuse seisundit, mis tuleb ületada. See on väga ilmne, kui te jalutate Lincolni memoriaali juurest ühe lähedalasuva kõrgeima külastatavusega monumendi juurde Washington D.C.-s, nimelt Vietnami sõja memoriaali juurde.

Vietnami sõda on siiani plekiks rahva psüühikas, mille üle Ameerika Ühendriigid pole tahtnud avatult arutleda. Nad pole tahtnud õppida selgeks õppetükke, näha neid õppetükke või isegi mõelda selle üle, et siin on miskit õppida. See on samuti salgamise (eitamise) seisund, mis on Jumala tahte ulatusest väljas. Sest Jumala tahe ei ole teid hoida mingis põrgus igavesti, nagu on seda projekteeritud kollektiivsesse teadvusesse peaaegu juba 2000 aastat kristliku religiooni poolt ja enne seda teiste religioonide poolt.

Jumala tahe on enese-ületamine
Jumala tahe on see, et te ületaksite end pidevalt, et te ei jääks kunagi kinni liiga pikaks ajaks. Ja seega ei ole Jumala tahe osutada taunival moel teie vigadele, öelda, et te olete eksinud ja et te ei saa kunagi Jumala silmis end parandada. Otse vastupidi, Jumala tahe on juhtida tähelepanu sellele, et see, mida teie tegite, oli kõrgeim võimalik selles teadvuse seisundis, milles teie olite. Ja kui tagajärjed pole kõrgeimad võimalikud, siis on ilmne vajadus ületada see teadvuse seisund. Ja loomulikult te ületate oma teadvuse seisundi tahtega vaadata sellele ja näha seda ning õppida ära see õppetund.

Arusaam, et te võite järgida välist teed, mis valmistab teid ette taevasse sisenemiseks ilma, et teil tarvitseks oma teadvusega tegeleda, on nimelt langenud teadvuse täielik pettus. See on tee, mida on propageerinud vale-õpetajad Idast ja Läänest ja mida siiani propageerivad vale-õpetajad, olgu need siis tänapäeva India gurud, kes ülendavad end Jumalaks Maa peal ning väidavad, et teie saate päästetud ainuüksi neid pimesi järgides või on need Lääne vale-õpetajad, kes paljudel juhtudel samuti propageerivad välist teed või edendavad mõtteviisi sellest, et teed polegi olemas, sest Jumalat pole olemas.

Mitte kumbki neist kahest pole õige. Kuidas sa saaksid valmistuda lunastuseks, järgides pimesi gurut, keda sa näed väljaspool ennast olevana?

Te saate järgida gurut mingi aeg, kuid tõelise guru – õige välise guru – eesmärk on juhatada teid üksolemisse oma sisemise guruga, oma Kõrgema Minaga. Nii saate te Kohalolekule avatud ukseks, selle asemel, et istuda ja mõistusega analüüsida või mõelda, et teil on tarvis standardit selle kohta, kuidas käituda või mida Kohalolek saaks teie läbi teha. Et te peaksite kõigepealt analüüsima, kas Kohalolek täidab selle standardi ootusi enne, kui te olete nõus laskma Kohalolekul enda läbi tegutseda.

See, mu armsad, pole Jumala tahe, see pole Jumala jõud. Jumala tahe pole välise standardi järgi defineeritav. Te ei saa kunagi välise standardi põhjal Jumala tahet järgida, ega võrrelda igat situatsiooni ja siis arvata, et te suudate mehhaaniliselt kindlaks määrata, missugune on Jumala tahe teie jaoks selles olukorras tegutsemisel. Te saate üheks Jumala tahtega, olles avatud ukseks  Kohalolekule nii, et see saab olema teie Mina Olen Kohaloleku tahe, mis on vaba end väljendama spontaanselt läbi oma madalama olemuse ilma, et oleks vajalik läbida lahusoleva mina või langenud teadvuse poolt ette pandud mistahes filter.

Tühjenda ennast, et sinus oleks ruumi Jumala tahte jaoks
See on mõnes mõttes sama, mida te näete Abraham Lincolni puhul, kuigi te näete ka seda, et tal olid standardid ja ka teda mõjutas langenud teadvus. Kuid siiski kriitilistel hetkedel tahtis ta minna väikesesse kambrisse, nii-öelda minna oma südamesse ja puhtast südamest siiralt palvetada. Ta oli nõus jõudma sinnamaani, kus ta võis öelda: „Jumal, ma ei tea, mida teha selles situatsioonis, ma ei tea, mis on õige – näita mulle.“ Siis anti talle sisemine impulss, millele ta ei leidnud tihtipelae välist põhjendust ja ta julges toimida nii.

Äärmiselt raskes ja ideaalist kaugel  olevas olukorras oli ta tänu sellele suuteline ellu rakendama seda üldeesmärki, mille ta oli enesele seadnud, nimelt hoida rahvas ühtsena. Ja see loomulikult andis põhjuse kodusõda alustanud jõududel ta reeturlikult mõrvata ja seda mitte orjuse pärast, vaid just nimelt ühenduse lõhkumise ja jagamise eesmärgiga, et nemad võiksid vallutada rahva. Kui nad ei suutnud teha seda läbi kodusõja, sest president oli üks mees, kes seisis neile vastu. Ja siis loomulikult, nii nagu see on juhtunud väga tihti, suunasid nad oma viha ühe indiviidi vastu, keda nad teadsid olevat võlvkaare päiskivi, just see nurgakivi, mis takistas neil kogu hoonet ümber kukutamast.

Lincoln mõrvati. Ja kahjuks president Lincoln, eluvool, kes kehastas president Lincolni, tegi otsuse, et ta raiskas oma elu selle peale, seistes selle eest, mida ta ei oleks pidanud tegema. Ka praegu vaatab see eluvool tagasi sellele elule mõningase kahetsusega, kahetsedes koguni, et ta võttis niisuguse seisukoha. Ehkki tol ajal nägi ta sisemiselt, et see oli ainus elujõuline lahendus olemasolevas situatsioonis.

Paljud teie hulgast, kellele ma räägin, on eelmistes eludes seisnud vastakuti samavõrd raskete otsuste ja olukordadega. Mitte, et te oleksite olnud kõik suure rahva juhtfiguurid, kuningad või keisrid, kuid te olete silmitsi seisnud oma isiklikus elus või ühiskonna positsioonil olles niisuguste kõlbeliste ja eetiliste dilemmadega.

Paljud teie hulgast vaatavad samuti kahetsusega tagasi isegi siis, kui nad seda endale teadlikult ei teadvusta. Kui te uurite oma psühholoogiat, siis te leiate need sügavad kahetsused, kus te nagu arvaksite, et olete teinud midagi valesti, olete millestki mööda pannud või olete mingis mõttes läbi kukkunud. Ja seepärast ei pea te ennast Jumala silmis vastuvõetavaks.

See on just nimelt niisugune eneseanalüüs, mis vastandub eitamisele dualistlikus polaarsuses. Eitamine on see, kui te keeldute ennast nägemast ja keeldute ennast ületamast. Kuid selle vastas asub enese süüdistamine ja seepärast enese asetamine olukorda, kus te ei saa ületada oma minevikku, ega saa edasi liikuda. Ja nagu ma olen öelnud, on see Jumala tahe, et te ületaksite ennast ja liiguksite edasi. Maa peal pole mitte midagi, mida te ei saaks ületada. See, et materiaalses universumis ei ole midagi, mis oleks vanglaks teie vabale Vaimule, on Jumala tahe, see on Jumala seadus.

Teil on võime ületada kõik! Kuidas te ületate? Nagu me oleme paljudel kordadel öelnud, toimub see läbi selle, et Teadlik Sina võtab omaks, et ta on puhas teadlikkus, et ta on avatud ukseks. Ja seepärast pole Maa peal standardit, mis hoiaks kinni Teadlikku Sind ja mis takistaks Teadliku Sinul olemast üksolemises Kohalolekuga ja olemast avatud ukseks Kohalolekule. Ja kui te olete avatud ukseks Kohalolekule, siis pole teil vajadust kurta mineviku pärast, sest te olete keskendunud olevikule ja avatud ukseks olemisele, puhtaks aknaruuduks olemisele olevikuhetkes, olevikuolukorras, et Kohalolek saaks tegutseda läbi teie takistamatult; et Kohaloleku valguse- ja loovusevool saaks ilma peatumata voolata filtreid läbimata või valesti suunamata.

Ümbersündimine
Seda tähendabki voolamine koos Jumala tahtega. Ja ma võin teile öelda, et Jumala seadus on väga lihtne: kui sa ei taha vabatahtlikult voolata ega ületada ennast, siis saab sinust termodünaamika teise seaduse subjekt. See tähendab lihtsalt seda, et kõik struktuurid, mis sul on, olgu need siis välised, ühiskonnas olevad või sisemised meelestruktuurid, saavad lõhutud. Need põlevad ja saavad tuhaks.  

Ja kui kõik välised asjad, millega Teadlik Sina on ennast suuresti samastanud, on tules maha põlenud, siis Teadlik Sina, mõistes, et tema pole ükski neist välistest asjadest, et tema on tõeliselt puhas teadlikkus, tõuseb Teadlik Sina nagu fööniks tuhast. Ja ta sirutab oma tiivad ja lendab kõrgele taeva poole. See on seadus. See on Jumala tahe.

Enese-ületamine on kohustuslik. See juhtub kas läbi teie struktuuride kokkuvarisemise või juhtub see läbi nendest struktuuride vabatahtliku lahtilaskmise ja minnalaskmise. Need kas surevad termodünaamika teise seaduse tagajärjel, sest need langevad koost oma sisemiste vastuolude tulemusena, või nad surevad, sest te lasete neil surra, ega toida neid enam oma Valgusega, oma energiaga, oma tähelepanuga.

See, mu armsad, on Jumala tahe. See on dilemma, mis seisab Ameerika kui rahva ees praegu. Ja seepärast ma otsustasin ankurdada Jumala tahte Leegi ja eristamise Leegi, et vahet teha sellel, mis on tõeliselt Jumala tahe ja mis langenud teadvuse, lahusoleva mina ning ego poolt määratletud inimtahe.

Kas Ameerika tahab ennast ületada, ületada sisuliselt need ideaalid, millel ta põhineb ning viia need kõrgemale tasemele, kus neid nii väga enam ei piira teatud interpretatsioon ega teatud seadused, mis takistavad muutustega kohanemast?

Vajadus mõelda järele demokraatia üle
Kas tõesti on nii raske märgata, et kui asutajad panid kirja iseseisvusdeklaratsiooni või konstitutsiooni või paljud algsed seadused ja õigused, tegutsesid nad selles olukorras, mis oli tol ajal, selles teadvuse seisundis, mis oli individuaalselt siis ning samuti tolleaegse kollektiivse teadvuse olukorras? See oli väga palju aega tagasi. Palju pruunikat vett on voolanud läbi Potomac`i jõe alates sellest, kui pealinn asutati. On ülim aeg lahku lüüa mudase jõe veed ja minna otse Ameerika ja tema tõelise potentsiaali uue visiooni juurde praeguses ajas.

See on visioon, mis teil võiks olla, kuid teil ei saa seda olema seni, kuni te ei ole nõus minna laskma vanal. Sest te ei saa näha uut visiooni senikaua, kui te vaatate läbi vana visiooni filtri. Te peate eest võtma värvilised prillid, te peate tahtma küsitavaks muuta oma vanad kujutlused, oma jäigad kujutised sellest, mida see rahvas endast kujutab, mis on demokraatia ja mida tähendab olla vaba demokraatlik rahvas.

Valitsus on “rahva valitsus, rahva poolt ja rahva huvides.” See on algne visioon. Ent, mis on saanud sellest visioonist. Tänapäeval on teil valitsus eliidi seast, eliidi jaoks ja eliidi huvides.

Põhjus, miks see nii on juhtunud, on selles, et inimesed on unne suikunud, nad on endid lasknud unne suigutada neil mõtetel, et nad on vaba rahvas, et neilt ei saa vabadust ära võtta. Kuid nende jalgealust on süstemaatiliselt õõnestatud kuni selleni, kus eliidil on nüüd täielik kontroll Ameerika ühiskonna iga aspekti üle, eriti majanduse üle, kus inimesed on ikestatud  läbi kõikvõimsa dollari, maksude ning finantsinstrumentide, millest mitte keegi aru ei saa, ka isegi mitte need inimesed, kes kasutavad seda rikastumiseks ja rahva üle kontrolli seadmiseks.

On ülim aeg, et inimesed ärkaksid, et nad võtaksid oma suhtumise, nagu pidi ennast ratama president Lincoln ja mõistma, et presidendiks olemine ei ole sama lihtne kui parki mööda jalutamine, nagu öeldakse. See sai olema kõige vaevarikkam ja raskem periood, raskem, kui teiste presidentide valitsemisaeg senini. Kuid ma võin teile öelda, et praegune Ameerika president ja tulevane, kestahes selleks saab valitud, seisab silmitsi samuti väga raskete otsustega.

Vaja on astuda samm tagasi, järele mõelda, vaadata veel üks kord. Ja ma võin öelda, et ainus tee edasi minna kõrgema visiooni poole, on võtta märguanne sellest Lincolni memoriaalist, mida suuremas osas aastas peegeldab idaküljest veekogu. See peegeldub, mu armsad. Peegeldav veekogu on peegel, kas pole nii? See peegeldav veekogu on sümbol. Kõigepealt sümboliseerib see tõsiasja, et universum on kosmiline peegel ning mida sa välja saadad, peegeldub sulle tagasi. See rakendub nii rahva kui ka indiviid suhtes. 

Ameerika Ühendriigid on välja saatnud teatud signaalid, lastes võimueliidil valitseda rahvast ja mässida neid mitmesse sõtta. Ja need asjad tulevad tagasi, need peegelduvad tulevastel aastatel. Kui te seda mõistate, siis te mõistate ka seda, et enne, kui teie poolt välja saadetud asjad tagasi tulevad, on väga, väga konstruktiivne ületada see teadvuse seisund, mis põhjustas kõigepealt niisuguste signaalide välja saatmise. Kui te seda teete, siis te pehmendate tagasisaadetavat. Te avate end tagasituleva leevendamisele ja te olete loomulikult suutelised vastu võtma tagasituleva võimalikul kõrgemal viisil, kui olles samas teadvuse seisundis, mis pani teid seda impulssi kosmilisse peeglisse saatma.

Siiski, teine õppetund, mis tuleb selgeks õppima peegelduvalt veekogult, on peegeldumine ise; vesi peegeldab taevast üleval. See on iidne, universaalne, alkeemiline akt. „Nii nagu Üleval, nii ka all.“

Mis on Jumala tahe? Et materiaalne universum peegeldaks Vaimu visiooni, Elohimi visiooni, Ülestõusnud Väe visiooni, teie enda Kõrgema Mina visiooni. See seisneb selles, et kõik on nagu Üleval, nii ka all. Ainus tee Ameerika jaoks ennast ületada ja liikuda edasi järgnevatel aastatel, on tahta jõuda selle visioonini ja mõista, et miski on siin ebasünkroonne, et see rahvas ei täida oma loomise printsiipe. Ta isegi ei võta kuulda kõrgemat visiooni, mida oleks võimalik anda tänapäeval, kui inimesed ja juhtfiguurid tahaksid selleni jõuda.

Ameerikast on saanud vägagi suletud ring. Üks rahvas Jumala all, lahutamatu vabadusest ja õiglusest kõigi jaoks, See on vaieldav, kas Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt üks rahvas Jumala all, sest Ameerika Ühendriigid oma sügavas jagatuses nende vahel, kes propageerivad agnostitstlikku või ateistlikku maailmavaadet ja nende vahel, kes propageerivad traditsioonilist kristlikku fundamentalismi, maailmavaadet, millel pole tõelist alust, millel puudub ühendus Kristuse tõeliste õpetustega. See on üks jagunemine, millest tuleb üle saada.

Kas Ameerika Ühendriikides on vabadus kõigi jaoks?

Kas Ameerika Ühendriikiges on õiglus kõigi jaoks?

Veelkord, see pole nii. Ja seepärast on olemas asju, mida tuleb avatult tunnistada ja arutada nii, et  asjad saaksid parandatud. Ja loomulikult on tarvis ilmutada ja arutada  kõrgemat visiooni Ameerika demokraatiast. Ja enne, kui ma muutun väga innukaks siin, lasen ma teistel chohanidel selgitada, mida neil on öelda selle rahva pealinnas.

Ma kinnitan pitseriga selle edastuse ja pealinna ning selle monumendi Jumala Tahte Leeki.

See on tehtud!

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine