Lõppegu usaldusraha ajajärk - Paul Veneetslane, 9. veebruar 2011

[Usaldusraha emissioon on sellise raha väljalaskmine, mille kate on osaline või puudub täielikult.]

Paul Veneetslane, 9. veebruar Föderaalresrvi hoone juures Washington D.C.-s

Paul Veneetslane on selle olevuse nimi, keda teie tunnete Kolmanda kiire chohanina. Kuid ma ei tulnud üksi. Sest see siin on ülesanne, mis on kõrgemal chohani tasandist. Ma olen kaasanud appi peainglid ja Elohimi  Jumala armastuse Kolmandalt kiirelt ja nad on tulnud Jumala armastuse kogu intensiivsuses, mis on nimelt Rubiintuli. Ma olen samuti kaasnud Sanat Kumara ja Meister Leedi Veenuse, kes samuti ankurdavad siia oma Kohaloleku, sest me tõesti püüame oma ülesande lõpule viia,  kui see sõnumitooja jalutab hoone ümber, mida nimetatakse Föderaalreserviks Washington D.C.-s

Me ankurdame Rubiinleegi siia ja teistesse selle pealinna keskustesse, mis on seotud majanduse ja rahandusega, mis teenib eraldava joonena, niisuguse intensiivse valgusena, mis sunnib inimestel tegema valiku elu ja surma vahel. Ja seega me ütleme iidsete aegade Sõnas: „Valige Elu!“

Valige elu, mis tiivustab majanduse Kuldse ajastu maatriksisse, mille Saint Germain on ette valmistanud rahva ja maailma jaoks. Kuid enne, kui see juhtuda saab, peavad need monoliitsed institutsioonid, kes püüavad rahandussüsteemi oma  kontrolli all hoida, kas ennast transformeerima mitte-eliitaarseteks institutsioonideks või lastakse neil otsa saada.

Te kõik olete kuulnud ütlemist: „peidetud vaatepilt“ ja selles paigas, Washington D.C.-s, mida nimetatakse National Mall´iks, kus asuvad Ameerika demokraatia monumendid ja institutsioonid ja mida võiks kutsuda salajaseks paigaks, sest  siin asub ka hoone, mis majutab Föderaalreservi süsteemi. Selle arhitektuur on väga sarnane paljude valitsushoonetega,  jättes mulje, et see on tõepoolest valitsuse osa, mis on laetud Ülestõusnud Väe poolt läbi Abraham Lincolni suuna luua rahva valitsus, rahva poolt ja rahva huvides.

Ma kinnitan teile, et selle hoone seinte vahel leidub väga vähe tahet olla inimeste seast, inimeste poolt ja inimeste huvides. Kuidas te pääsete sellesse hoonesse? Kuidas saab teist Föderaalreservi süsteemi pühendatud inimene? Te saate selleks vaid siis, kui te olete juba üles näidanud tahet alistada oma individuaalsus süsteemile. Te ei saa olla tugev isiksus ja astuda pangasüsteemi, mis on seotud Föderaalreservi süsteemiga. See pole lihtsalt võimalik.

Kui te ei taha end süsteemile allutada, ega loovutada oma individuaalsust, eesmärgiga saada sellesse süsteemi, siis teid sinna ei lasta. Te näete, et terves selles süsteemis on vaevalt kedagi, kes on suuteline vastu võtma kõrgemat visiooni ja Kolmanda kiire armastust. Te näete, et puudub avatus lasta voolul voolata, lasta rahal voolata.

Raha peab voolama nagu armastus
Te võite imeks panna, miks Kolmanda kiire esindajad ankurdavad valgust rahandussüsteemi. See on nimelt selleks, et rahandussüsteem esindab armastust. Mis on armastus? See on tung ületamisele ja mitte kunagi paigal seismisele – selleks on raha mõeldud olema. Raha peab alati voolama, alati paljunema, alati saama juurde tõelist väärtust. Peab olema püsivalt kasvav raha juurdevool, kuid see peab olema seotud millegi lisamisega, mis omab tõelist väärtust, mis tõstab elu. 

Selle rahvaga ja enamike teiste rahvastega on juhtunud see, et elu, et rahasüsteemi, et rahavoolu on võimueliidid kasutatud vääralt ja see on muudetud süsteemiks, mis seisab, istub paigal, sest on neid, kes püüavad kontrollida raha juurdevoolu ja raha voolu. Te näete, et siin, Ameerika Ühendriikides toetavad paljud vabaturu majandust. Samuti on neid, kes väidavad, et Ameerika Ühendriikides on vabaturu majandus. Koguni on Föderaalreservi süsteemis neid, kes seda pooldavad, sest nemad kindlasti teavad paremini.

Sest maailmas pole teist institutsiooni, kes on rohkem pühendunud vaba turu kontrollimisele, kui seda on Föderaalreservi süsteem. Sest nemad kontrollivad just seda majanduse eluverd, nimelt raha ennast. Karm tõde on see, et need, kes räägivad valjuhäälselt vabaturu majandusest, on needsamad, kes on kõige vähem pühendunud selle tegelikkusse toomisele. Sest nemad on need, kes väidavad, et vabaturu majandus viib  kaosesse ja seepärast peab valitsus sekkuma ja takistama piiramatu ja pidurdamatu ahnuse savijalgadele ehitatud finantsinstitutsioonide krahhi.

Tõde on see, et rahandussüsteem on probleem, mitte lahendus.

Kas te vajate rahandussüsteemi?
Miks te vajate rahandussüsteemi? Las inimesed ise reguleerivad raha.

Sellest võib tekkida küll mõningane segadus, kuid kas pole see mitte ainus viis, millest inimesed on suutelised õppima? Kuidas nad õpivad, kui on olemas valitsus, kes püüab neid kaitsta nende endi valikute eest? Ja niiviisi saab sellest vahend eliidile, kes tegelikult püüab ennast kaitsta oma tegude tagajärgede eest, pannes inimesed kandma karmat eliidi valikute eest. 

See on demokraatia kesksemaid probleeme iga demokraatliku rahva puhul. Kuid väheste rahvaste jaoks on see olulisem kui Ameerika Ühendriikide jaoks, sest kuidas saaks valitsus olla rahva oma ja rahva jaoks, välja arvatud juhul, kui inimesed teevad kahte asja:

  • Number üks: harivad ennast eliidi tasemele ja võtavad hoiaku vabaduse eest elitismi vastu ning
  • Number kaks: on nõus kandma omaenda valikute tagajärgi, eeldamata seda, et eliit teeb nende ees otsuseid, ega ka seda, et nende valitsus  kaitseks neid nende valikute tagajärgede eest.

Mis on Ameerika Ühendriikide eesmärk? On see suure tsivilisatsiooni füüsilise struktuuri tagamine? On see heaolu ja hüvangu tagamine? Või on see initsiatsiooniteeks olemine võimalikult suurele hulgale inimestest?

Kuidas võiks igaüks õppida selles süsteemis, kus eliit on puuritanud end nendesse võimsatesse kindlustesse, kus nad on niivõrd isoleeritud oma valikute tagajärgede eest ja kus nad saavad kasutada intellektuaalset mõttekäiku, et leida alati seletus või otseselt eitada tagajärgi?

Kuidas võiks eliit sellest õppida, kui inimesed kaitsevad neid, võttes enda kanda eliidi tehtud valikute tagajärjed? Kuidas saaks eliit sellest õppida?

Ja kuidas õpivad inimesed, kui eliit on üles seadnud süsteemi,  mis samuti püüab kaitsta suurt osa inimestest oma valikute tagajärgede eest? Kas te ei näe, miks eliit on lasknud keskklassil kasvada nii, et nad panevad järjest rohkem inimesi tundma, et nemad investeerivad aktsiaturule või finantssüsteemi? Et nemad liiguvad koos valitsusega, kui see väidab, et finantsinstitutsioonid on „liiga suured selleks, et kokku variseda.“

Kas te ei näe, mida ütles Lanto eliidi mõisnikuks olemise tahte kohta nagu tahtis seda olla Thomas Jefferson, kes istus oma mugavas olukorras, ega tahtnud lasta lahti oma orjadest, sest ta ei tahtnud kaotada oma mugavat elustiili? Eliit on samasugune, kuid kas te ei näe, et suur osa Ameerika keskklassi on ka samasugune?

Nad on praeguseks pikka aega investeerinud, arvates, et neil on kogu see rikkus paberites või arvutiekraani numbrites. Nad ei taha kaotada seda head mugavat elu. Nad on nõus laskma suurel hulgal kaaskodanikel tunda töötuse ebamäärast tulevikku. Just seepärast, et nemad võiksid jätkata paigalistumist ja süsteemist tuleneva kasu saamist, mida nüüd kaitseb valitsus tööpuuduse ja inflatsiooni suurenemise hinnaga. Nii, et neil, kellel on vähem, saab veel vähem olema, samal ajal kui kesklassi esindajatel on samuti vähem, kuid see tegelikult ei loe, sest neil on siiski mugav.

Kas te näete, et senikaua, kui keskklassil puudub ühtsustunne nendega, kellel pole nii hästi läinud, ei saa Ameerika Ühendriigid olla üks rahvas Jumala all? Vaja on seda, et mugavat elu elavad kesklassis olijad, pühenduksid vaimsele teele nii, et nad suudaksid haarata kõrgema visiooni kõigi inimeste võrdsusest ja võrdsetest võimalustest. Et nad pühenduksid sellele ja et nad oleksid nõus ohverdama mingi osa oma mugavast eluviisist selleks, et nii-öelda, rikkust laiali jaotada ja anda suuremale arvule võrdne võimalus.

Kõik, mis on vale rahandussüsteemis
See hoone, Föderaalreservi hoone, esindab kõike seda, mis on vale, kõike, mis oleks vaja ületada Ameerika Ühendriikide rahandus- ning finantssüsteemis. Ümber maailma, kus asuvad keskpangad, on iga rahvas eliidi tööriistaks.   

Me ei poolda siin kommunistlikku või sotsialistlikku revolutsiooni, kus töölised korraldavad ülestõusu kapitalistide vastu. Me toetame kõrgema teadvuse  rahumeelset revolutsiooni, kus keskklass saab positiivse muutuse esiletoomise vahendiks, õigemini  temast saab puhvertsoon madalama klassi ja eliidi vahel.

Kas te ei näe siin eliidi plaani? Nad teavad seda, et nii-öelda ajalooliselt väljendades on oht nende valitsusele olnud alati madalamad klassid, kellel on vähe kaotada. Nad on püüdnud luua puhvertsooni enda ja madalamate klasside vahele. See on keskklass, kes nüüd tunneb, et neil on kaotada palju. Ja seega on nad nõus kompromissiks paljuski selleks, et oma mugavat elustiili säilitada.

See on dilemma ja seda mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid enamikes tööstusmaades - nimelt, et keskklass peab olema vahend teadvuse kasvamiseks, kuid ta on muutunud takistuseks. Sest nad on niivõrd pühendunud mugavust kummardama, et nad ei taha olla muutuste vahendiks.

See ei saa jätkuda! Ja kui keskklass ei ärka ega mõista, et neist on saanud etturid mängus, mida nad ise ei mõista ja ei hari end selleks, et sellest mängust aru saama hakata, siis termodünaamika teine seadus lõpetab krahhiga selle süsteemi. Kuni keskklass saab avatud ukseks, kes ütleb: „Näita meile kõrgemat teed: me tahame seda näha.“

Ja nagu Lanto on juba öelnud, kui tahe on olemas, siis abi Ülevalt, ideed Ülevalt on valmis tulema ning uus lähenemine majandusele vabastatakse. Mingil määral on see juba vabastatud, kuid puudub piisav tahe  kuulata neid, kes kisendavad, et  Ameerika majandus ja finantssüsteem vajavad  fundamentaalseid süsteemseid muudatusi.

Kus on tahe kuulata, küsin ma?

Rubiinkiire intensiivsus
Las need, kes pole nii kaua kuulda tahtnud - las need saavad äratatud Rubiintule intensiivsusest. Tule poolt, mis on nii intensiivne, et seda on raske ignoreerida. Ma räägin sellesse hoonesse siin, kus te istute, peidus oma turvavalvurite taga. Ja te arvate, et nemad saavad teid inimeste eest kaitsta, kuid teie käsilased on samuti rahva seast. Ja saabub aeg, kus te enam ei saa  neid usaldada, sest te olete juba näinud dokumentide lekitamist nende poolt, kes omavad juurdepääsu ja kellele antakse jätkuvalt juurdepääs, kui te tahate oma süsteemi edasi juhtida.

Sest süsteemid ise ennast ei juhi, neid peavad juhtima inimesed. See on langenud olevuste ja võimueliidi igavene dilemma. Nad teavad, et nad ei saa usaldada inimesi ja nad püüavad ehitada masinaid ja arvuteid, mis on mehaanilised ja läbi viia oma püüdlusi ilma südametunnistuseta. Või nad tahavad taandavad inimesed olema funktsionaalselt robotid, mehhaniseeritud inimesed, kelle puudub südametunnistus, kellel pole südant ning seepärast jagada käske pimesi ilma igasuguse inimsõbralike kaalutlusteta, ilma igasuguse vaimsete kaalutlusteta.

Müüt võrdsusest  
See on teadvus, millele Rubiintuli, mille me ankurdame, esitab väljakutse ja mitte ainult sellel aastal, vaid eelolevatel aastatel. Me esitame väljakutse teadvusele, mis ei tunnista, et kõik inimesed on vabaks loodud, kui teadvus ei tõuse kõrgemale ega tunne ära, et kõik inimesed pole loodud võrdseks selles mõttes, et nad on kõik ühesugused. Nad on võrdseks loodud selles mõttes, et neil on võrdsed õigused eksisteerida planeedil Maa, olla kehastuses planeedil Maa. Ja neil on võrdsed õigused püüelda Kristus-olemisse kehastuses olles.

Mis on siis Kristus-olemine? See on teie Jumaliku individuaalsuse väljendamine, sest teist on saanud avatud uksed armastuse voolule oma Kohalolekult.

Mis oleks tõeliselt pidanud iseseisvusdeklaratsioonis olema – kuid mida Thomas Jefferson polnud suuteline vastu võtma, sest tema teadvus polnud piisavalt kõrge – on kõikide inimeste võrdsus indiviidina. Neil on võrdsed õigused väljendada oma individuaalsust ilma, et see piirataks teise indiviidi loovat eneseväljendamist.

See on õige printsiip. Võrdsus ei ole mitte ainult tähtis asi; see on Omega, kuid Alfa on individuaalsus ja selle väljendamine. Ja seega tõelise vabaduse Alfa ja Omega on individuaalsus ja võrdsed õigused seda väljendada. Ja just nimelt see tuleb ühendada toimivasse majandusse, Kuldse ajastu majandusse.

Kas te ei näe, et eliit püüab takistada indiviididel lagedale tulemast avastuste ja ideedega, mis lükkavad ümber eliidi monopoolsed positsioonid, tundes, et majandus on nende kontrolli all. Nad kardavad tõsiselt loovust, mis on individuaalsuse väljendus. Sest nad ei tea kunagi, millal indiviid käib välja idee või avastuse, mis kukutab nende kontrolli või toob välja täiesti uue filosoofia, nagu tegi seda Jeesus, niisuguse filosoofia, mis kaotab sajanditeks nende kontrolli.

Seega mina, Paul Veneetslane,  Kolmanda kiire peainglid ja chohanid koos Sanat Kumara ja Veenusega – ma ütlen, suunates selle otse Föderaalreservi hoonesse Föderaalreservi süsteemi:

KÜLLALT JA MITTE ENAM!

Saagu sinna VALGUS,VALGUS, VALGUS, VALGUS, VALGUS, VALGUS, VALGUS! Ja seal on VALGUS!

Sellega pitseerin ma selle edastuse ja laiendan leegi ankurdamist kõikidesse teistesse rahandus ja finantsinstitutsioonidesse Washington D.C. piirkonnas. Nii, et kõik need, kes mingil moel puutuvad kokku rahva rahaga ja finantssüsteemiga, saavad puudutatud Rubiintulest ja läbi selle intensiivsuse sunnitakse ärkama ja tegema valik elu ja surma vahel.

Kas te valite vabaduse, armastuse vaba voolu ja majanduse vaba voolu? Või valite surma – püüde kontrolli all hoida seda, mis ei pea kontrolli all olema?

Las inimesed otsustavad, mida nemad rahana aktsepteerivad. Ja las usaldusraha aeg saab läbi nii, et eliit ei saaks mõjutada valitsust sundima inimesi omaks võtma raha, mille suhtes neil usaldus puudub, sest see pole seotud tõelise väärtusega.

Las see süsteem variseb kokku, kui inimesed ja eliit ei ole vabatahtlikult seda ületanud. Meie Rubiinkiirelt oleme rääkinud. Ja see on ankurdatud füüsilisse oktaavi.
Ja seega on see edastus lõpetatud.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine