Maavärin, tsunami ja tuumaprobleemid Jaapanis

Küsimus: Kas te võiksite kommenteerida Jaapani praegust situatsiooni seoses 11. märtsil aset leidnud maavärisemise ja sellele järgnenud katastroofidega?

Küsimus: Kas Jeesus saaks anda mõned vihjed suure maavärisemise, tsunami ja tuumajaamade probleemi kohta Jaapanis?

Küsimus: Palun kommenteerige tragöödiat Jaapanis, mille põhjustas hiljutine maavärin. Palun aidake Jaapanit nii, et igaüks suudaks näha tõde ja sellest õppida.

Küsimus: Kas te võiksite kommenteerida hiljutist katastroofi Jaapanis? Sel sündmusel on nii suur psühholoogiline mõju, et väline meel ei suuda sellega toime tulla isegi siis, kui elatakse teisel pool maakera.

Küsimus: Miks polnud Jaapani õnnetuse kohta hoiatust? Mulle tundus, et Ülevalt oli täielik vaikus. Ma olen täiesti kindel, et sellel on hea põhjus, kuid ma ise ei oska seda välja mõelda.

Küsimus: Jeesus või Saint Germain võiks natuke kommenteerida Jaapani maavärisemist ja tsunamit ning ka hiljutisi sündmusi Liibüas ja Jeemenis. Ma tean, et midagi peab juhtuma Ema aastal  inimeste äratamiseks oma kõrgemale potentsiaalile, kuid me palvetame, et muutused tuleksid võimalikult väiksema ohvrite arvuga.

Vastus Jeesuselt: (5 mai, 2011)

Nagu me selgitasime uue aasta diktaadis, panevad käesoleval Ema aastal asetleidvad sündmused inimesi ümber vaatama oma suhteid planeediga, millel nad elavad ja isegi laiemas mõistes kogu mateeriaga. Seega, kui toimuvad niinimetatud looduskatastroofid, nagu te olete seda näinud Austraalias, Uus-Meremaal ja Jaapanis, siis parim viis nendest arusaamiseks on tutvuda lähemalt enamike kannatanud inimeste mõttelaadi ja uskumustega. Siinkohal ma ei räägi nende välisest religioonist või poliitilisest ideoloogiast, vaid nende sügavatest sisemistest veendumustest ja suhtumisest ellu laiemas mõttes ja eriti nendest uskumustest, mis puudutavad inimeste suheteid materiaalse maailmaga.

Loomulikult ei ole see alati nii lihtne, kuna ühe rahvahulga seas on palju mitmekesisust. Näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa rahvaste seas on see mitmekesisus palju suurem kui Jaapani elanikkonna hulgas. Aga nendel kolmel rahvusel on siiski üleüldine tendents ennast muust maailmast isoleerida ja ära lõigata, seda küll erinevatel põhjustel, ent siiski. Inimeste jaoks, kes on kasvanud üles teatud kultuuri keskel, pole raske hakata uskuma neid uskumusi, mida enamus nende rahvuslastest tõeks peab.

Mõned aastad tagasi andis Ema Maria listi selle kohta, kuidas loodusõnnetused on seotud vaimsete mürkidega.

  • Võhiklikkus, ignorantsus – maavärinad
  • Viha ja vihkamine – vulkaanipursked
  • Uhkus – jõulised tuuled ja tormid
  • Ahnus – tuli
  • Kadedus ja armukadedus – üleujutus
  • Tahtetus, mitte-olemine ja mitte-uskumine – jää ja külm

See list annab küll lähtepunkti, kuid jääb siiski väga üldiseks. Nii et kui teil on tõesti soov õppida ära kõrgeim võimalik õppetund, siis on teil lähemalt vaja vaadata rahvastikku ja identiteeti, kuhu on põimunud need väga peened uskumused ning  rahva ellusuhtumist materiaalsel tasandil. Niisugused suhtumised ja uskumused on kaugel sellest, et seda vaimset mürki saaks ühe sõnaga väljendada.

Näiteks Jaapani rahvastik on väga  homogeenne. Sajandeid on Jaapanil olnud eneseisoleerimise traditsioon, loodud on eraldiolev kultuur ja siis on seda nähtud paremana teiste omadest. Seepärast on vaadatud teisi kultuure kahtluse ja isegi vaenulikkusega. On olemas ohutunne kõige suhtes, mida ei anna mahutada selle kultuuri poolt loodud mentaalsesse kasti ja seega on kalduvus reageerida vihaga sellele, mida ohuna nähakse. Niisuguse kultuuri jaoks on väga lihtne näha ohuna kõike seda, mis on nende omast erinev.

See, mille jaapanlased on loonud, on kitsas ja väga suletud mentaalne kast. See selgitab näiteks, miks Jaapan pole olnud suuteline ennast välja tooma majanduskriisist, mille küüsis on maa olnud juba üle kümne aasta. Kas arvate, et probleem on selles, et Jaapani liidrid pole piisavalt nutikad majandust reorganiseerima? Ei, vastus on selles, et jaapanlastele ei meeldi muutused, eriti pole nad valmis psühholoogilisteks muutusteks, mis oleksid tarvilikud teha. Majandusmudel, mis jaapanlased jõukaks tegi, enam lihtsalt ei tööta, sest ajad on muutunud, kuid väga paljud inimesed tahavad kinni hoida niisuguse majandusimpeeriumi unelmast, mis kestaks „igavesti“.

„Igavestikestva“ impeeriumi loomine on muidugi läbi aegade olnud inimkonna unelm. See on ka üks neist unelmaist, mille väga suure tõenäosusega purustab „Emake Loodus“, sest termodünaamika teine seadus lõhub ära iga struktuuri, mis pidevalt iseennast ei ületa.

Teine tendents, mida te näete Jaapani kultuuris, on luua suuresti ritualiseeritud ühiskond. Buddha püüdis teha seda, mida minagi püüdsin teha, nimelt anda vaimne õpetus, mida oleks raske pöörata väliseks ja rituaalseks religiooniks. Ent jaapanlane võttis selle ja kasutas seda oma kalduvuse kindlustamiseks  muuta iga elu aspekt pimesijärgitavaks rituaaliks. Selles suhtes on neid ületanud ainult tiibetlased, kes on loonud budismivormi, mis on isegi veel rohkem ritualiseeritud.

Niisuguse ritualiseeritud ühiskonna tulemus on püüd maha suruda erinevusi või erilaadsusi. Üheks tulemuseks on niisuguse ühiskonna puhul individuaalsuse mahasurumine. Kuid individuaalsus on suuresti loovuse allikas ning kui individuaalsus on maha surutud, muutub ühiskond väheloovaks ja siis ta ilmselgelt ei suuda kohaneda aja paratamatutele muutustele.

Teine ritualiseeritud ühiskonna tagajärg on püüd suruda alla loodust ja tahe loodust sobitada  mentaalsesse kasti. Ja just nimelt sellepärast on jaapanlased asunud piirkonnas, mis on nii aldis nii jõulistele tormidele kui ka maavärinatele. Nad peavad selgeks õppima, et nende rituaalid ei saa alla suruda loodust ja kahjuks pole nad seniajani seda õppetundi tahtnud õppida lihtsal moel. Tegelikult, kui Jaapani kultuur poleks ritualiseerinud budismi, oleks Jaapan suutnud õppida selle õppetunni selgeks juba sajandeid tagasi. Inimesed peavad tegema seda nüüd raskel teel ja kui õppetükki selgeks ei saa, siis nõndanimetatud looduskatastroofid, mis Jaapanit lähemas tulevikus tabavad, vaid suurenevad oma intensiivsuses.

Üks viis, kuidas teatud grupp hingi suudaks ületada omaloodud mentaalse kasti, on segunemine hingedega, kes on pärit väga erinevatest teistest  gruppidest. Kuid jaapanlased kui hingegrupp on sellele väga pikka aega vastu seisnud ja seepärast on nad homogeensed siiani, olles väga kinnises mentaalses kastis.

Palju aega tagasi lõi see hingegrupp teise väga ritualiseeritud kultuuri, mis arendas välja uskumuse oma üleolekust ja leidis õigustuse survet avaldada ja hävitada see, mida nemad pidasid barbarite kultuuriks. Nad olid ka välja arendanud tuumatehnoloogia relvana kasutamiseks ja nad kasutasid seda relva teise kultuuri hävitamiseks. See oli osa põhjusest, mis lõppkokkuvõtteks põhjustas nii-nimetatud Emamaa Mu uppumise. Pange tähele seda, et just nimelt individuaalsuse mahasurumine on põhjuseks, et üks kultuur hakkab nägema teisi kultuure nagu need ei olekski inimeste kultuurid ning leiavad õigustuse nende hävitamiseks.

Pange tähele ka seda, mis tegelikult põhjustas Emamaa uppumise: see oli Emakese Looduse kohandamine ritualiseeritud, inimese poolt loodud ühiskonnaga, selle asemel, et lasta loodusel ja ühiskonnal koos Vaimuga lennata.

Nüüd peate te mõistma, et meie Ülestõusnud Väest ei võta inimolevusi nii, nagu näevad neid enamik kehastuses olevaid inimesi. Meil puuduvad hinnangud ja meil puudub vaenulikkus ja karistamise soov, vaatamata sellele, mida inimesed on oma minevikus korda saatnud. Meie ainus huvi on hingegruppide abistamine nende mentaalse kasti ületamisel ja kõrgema teadvuse poole liikumisel.

Soovil aidata hingegrupil edasi liikuda, on kaks peamist aspekti:

  • Alfa aspekt on selles, et edasiliikumiseks pole hingegrupi jaoks midagi paremat kui õpetada teistele, et nad ei teeks seda, mida nemad ise minevikus tegid.
  • Omega aspekt peitub selles, et kui inimesed lihtsamat teed pidi ei õpi, siis peavad nad kogema ise seda, mida nad on teinud teistele.

Jaapanlaste hingegrupp väärkasutas minevikus tuumarelva ning neile on antud võimalus liikuda edasi, olles kahekordselt kogenud tuumatehnoloogia ohte. See on olnud ka kogemuseks tutvustada oma õppetundi maailmale.

Kui te vaatate inimkonda, siis te näete, et põhiliselt iga tehnoloogia, mis on välja arendatud, on ka kasutusele võetud. See oli prognoositav, et tuumarelvad võetakse kasutusele vaatamata sellele, et nähakse nende purustavat toimet.  Arvesse võttes nende väärkasutamist minevikus, olid jaapanlased esikandidaatideks, kes võiksid õpetada ülejäänud maailmale tuumarelvade mõju. Ma ei taha mitte öelda, et Jaapani hingegrupp on ainus, kes kunagi on tuumarelvi väärkasutanud.

Ma tahan öelda, et jaapanlaste hingegrupp koostöös Ülestõusnud Meistritega, kes juhtisid nende kasvamist, tulid siia vabatahtlikult õpetama maailmale seda õppetundi. See andis neile võimaluse muistne karma tasuda ja samuti andis neile võimaluse purustada oma mentaalne kast.  Kuid kuna teise maailmasõja aegne õppetükk jäi oma täiuses omandamata, siis tuli grupp ja selle juhid vabatahtlikult õpetama maailmale teist õppetundi läbi maavärina/tsunami ja selle tagajärgede mõju Fukushima tuumajaamale.

Meie Ülestõusnud Väest kaalusime mõlemat akti kui väga julget selle hingegrupi tegu. See on väga suurepärane õppetund, et maksta tagasi karma, õpetades maailmale hädavajalikku õppetundi. Mõelge, mis oleks võinud juhtuda, kui ameeriklased oleksid otsustanud mitte kasutada tuumarelvi Hiroshimas ja Nagasakis. Sel ajal oli ameeriklastel ainult kaks pommi, seega polnud ohtu, et pommitamine oleks levinud.

Kui pomme poleks kasutatud, siis poleks inimestel olnud selget visiooni pommi hävituslikust mõjust. Kuid kuna neid kasutati, on kollektiivteadvuses väga värske jälg selle kohta, kui hävituslik niisugune tehnoloogia on. Ja see seondub vanemate kollektiivteadvuses olevate salvestistega ning sellest piisab, et ära hoida külma sõja tagajärjena tuumarelvade kasutuselevõtmist.

Kui tuumarelvi poleks kasutatud Jaapani vastu, siis oleks nende tõenäoline kasutamine toimunud NSVL ja USA vahel ja see oleks toimunud siis, kui tuumaarsenal oleks arenenud palju kaugemale. Siit te näete ka seda potentsiaali, et tuumasõda  oleks kaasa toonud palju suuremad hävituslikud mõjud.

Võtke praegune olukord. Mitmete möödunud aastate vältel on debatt globaalsest soojenemisest saanud hoogu ja selle tulemusel on tuumajõu tootmine muutunud nii mõnegi rahva jaoks atraktiivseks. Paljud rahvad on  juba teinud oma otsuse tuumajõu kasutamise kasuks, sest see ei tooda CO2. Äkki hakati nägema CO2 suurema planetaarse ohuna, kui seda on tuumajäätmed.

Kuid nagu ma selgitasin oma vestluses globaalse soojenemise kohta, on niisugusel debatil vähe tõepõhja. Lastes suures osas manipuleeritava arutluse tulemusena luua paljudel rahvastel tuumajaamu, oleks kaalukas viga. Tuumajõu tootmise probleem on selles, et see on äärmiselt kallis ja kui rahvas on juba investeerinud sellesse, siis pole tõenäoline, et ta sellest tehnoloogiast loobub. See tähendab, et kui tuumajaamad on juba ehitatud, siis need toodavad tuumajäätmeid kogu oma eluaja. Ja iseenesest mõistetavalt  on tuumajäätmed tunduvalt rohkem kahjulikud oma kiirguses keskkonnale, kui seda on CO2.

 Tegelik põhjus on selles, et kui tulevastel aastatel ehitatakse arvukalt tuumajaamu, siis Saint Germain tõenäoliselt vabastaks uued energiatehnoloogia vormid palju varem, kui tuumajaamad piisavalt vanaks muutuksid. Ja seega teeb inimkond selle ilmatu suure investeeringu ebamõistlikult. See teeb vaid väikese võimueliidi kiiresti väga rikkaks ja tõenäoliselt hoiab ka tagasi uue tehnoloogia rakendamist.

Nagu te näete, on tuumaõnnetus Jaapanis juba andnud paljudele rahvastele põhjuse ümber otsustada tuumajõu kasutusele võtmine või vähemalt andnud põhjuse otsustada mitte enam ehitada tuumajaamu juurde. Niisiis, veelkord, jaapanlaste hingegrupp on andnud maailmale võimaluse õppida ära oluline õppetund. Saab näha, kas selle hingegrupi esindajad õpivad selgeks oma õppetüki ja hakkavad tõeliselt purustama mentaalset kasti, milles nad on olnud kümneid tuhandeid aastaid.

Lõpetuseks lubage mul kommenteerida küsimust, miks polnud hoiatust. Need diktaadid, mida me andsime uue aasta paiku, olidki hoiatuseks selle aasta jaoks. Me ei anna spetsiifilisi hoiatusi neile gruppidele, kes pole avatud meie õpetustele. Ja jaapanlaste hulgas pole ka ajalooliselt olnud Ülestõusnud Meistrite õpetuste vastu erilist huvi. See on suuresti tänu kalduvusele kõike ritualiseerida. Väga raske on Püha Vaimu poolt antud õpetust ritualiseerida (kuigi mõned on püüdnud seda teha) ja seepärast pöörduvad vähesed ruituaale austavad inimesed  niisuguse õpetuse poole. 

Kui me oleksimegi andnud hoiatuse läbi mistahes sõnumitooja, siis kui suur on tõenäosus, et küllaldane hulk jaapanlasi oleks sellele kasvõi tähelepanugi pööranud? Pealegi, mis mõtet on hoiatada, kui pole piisavat hulka inimesi, kes loeksid rosaariume või dikriisid või teeksid jõupingutusi oma teadvuse muutmiseks? See pole edasiviiv, kui inimesed terves ülejäänud maailmas leevendavad õnnetust, mis peaks õpetama jaapanlasi ja võimaldama neil muistne karma tagasi maksta.

Eriti sel, Ema aastal peab laskma juhtuda teatud sündmustel, sest pole teistsugust teed, et inimesed hakkaksid tahtma õppida ära oma õppetükke ja küsitavaks muutma oma mentaalseid kaste. Lihtne fakt on see, et need, kes on asunud vaimsele teele, peavad viima oma kaastunde kõrgemale tasandile. Kui te lasete oma kaastundel jääda isiklikule tasandile, siis te tunnete, et see on ebaõiglane või vale, et näiliselt „süütud“ inimesed on saanud kahjustada või et neid oleks pidanud hoiatama.

Kuid kui te mõistate, et elu üldine eesmärk on kasvamine teadvuses, siis te näete, et kõrgem kaastunne on just nimelt lasta inimestel õppida oma õppetundi vastavalt läbi nende enda vaba tahte valikute. Te näete ka seda, et ei Jumal, ega ka mitte Ülestõusnud Meistrid ei karista inimesi. Kuid kui inimesed pole avatud Ülevalt tulevatele õpetustele, siis peab neil laskma õppida oma õppetükke läbi olukorra, kus nad näevad oma teadvuse tagajärgi materiaalses sfääris.

Kuigi see võib luua ja ajalooliselt on loonudki suuri kannatusi, on tõsiasi, nagu näevad seda Ülestõusnud Meistrid, et igavikulises perspektiivis ei oma miski, mis Maa peal juhtub, jäävaid tagajärgi. Kui te olete kord oma õppetüki selgeks õppinud, siis see kannatus, millest te olete läbi tulnud selleks, et oma õppetükk selgeks saada, ei jää teid jäävalt kahjustama. Teadvuse muutumine on see, mis jääb eluvoolu mõjutama.

Ma tean väga hästi, et läbi aegade on paljud inimesed võtnud loodusõnnetusi kui Jumala karistust. Kuid niisuguse uskumuse põhjuseks on inimeste tahtmatus võtta vastutust iseenda eest ja tunnistada, et Emake Loodus väljendab lihtsalt seda, mis peitub kollektiivses teadvuses.

Niisuguse vaimse pimeduse või võhiklikkuse tagajärjeks on asjaolu, et kogu kultuur võib muutuda suletud süsteemiks. Kui niisugusel asjal lastakse niimoodi jääda, siis jäävad inimesed väga pikaks ajaks selle lõksu, kuni nad loovad niisuguse väikese mentaalse kasti, kus nende elu hakkab väga sarnanema paljudele põrgu visioonidele, mida sensitiivsed inimesed on läbi aegade näinud. Nagu me oleme selgitanud, pole põrgu mitte Jumala poolt loodud füüsiline koht, vaid „koht“ teadvuses, mis on loodud läbi inimeste vaba tahte valikute. See pole „koht“ Maa peal, vaid madalamas sfääris.

Julm tõde on see, et kui eluvoolud laskuvad madalamale tasandile, siis nendeni on tunduvalt raskem jõuda mistahes vaimse õpetuse abil. See pole kaastunne, kui jätta inimesed jätkama allaviivat spiraali, mille tõttu nad laskuvad nii madalasse teadvusse, et nad ei saa enam Maa peal kehastuda. Sellepärast väljendabki planeet looduskatastroofe, et aidata inimestel ärgata  ja purustada oma mentaalne kast.

Kas te mõistate seda, miks on see kaastunde kõrgem vorm? Ülestõusnud Vägi võib rahulikult kõrvalt vaadata ja lasta eluvoolu grupil vajuda madalamale teadvuse tasandile, mille tõttu nad ei saaks enam Maa peale kehastuda. Nad kehastuksid siis madalamal tasandil, kus kannatus on ka palju suurem, kuid see hoiaks Maa rohkem algses seisundis.

Kuid oma suures kaastundes laseb Ülestõusnud Vägi „Emakesel Maal“ jääda koduks paljudele hingedele, kes on madalamas teadvuse seisundis. „Hind“, mida Emake Maa selle eest maksab, on lasta nii-öelda looduskatastroofidel laastata oma keha. Kuid muidugi on see vastavuses Maa eesmärgiga, nimelt eesmärgiga teenida kasvuplatvormina väga suure hulga mitmekesiste eluvoolude tarvis.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine