Seitsme kiire dikriid

Allolevad dikriid on äärmiselt võimsad ja kujutavad endast spetsiaalset dispensatsiooni elohimidelt. Kuna nad hõlmavad kõiki seitset põhilist vaimset kiirt, siis nad toetavad sinu tasakaalustatud kasvamist oma vaimsete eesmärkide suunas.

Kim Michaels on salvestanud kõik seiste dikriid kahes variandis:

  • Lugemiseks üheksa korda ja aeglaselt. See on mõeldud neile, kes pole eriti dikriisid lugenud. Nad saavad sealt omandada dikriide lugemis tehnika.
  • 36-kordne kiire lugemine võib anda maksimum-efekti kogemuse. Loetuna nii kiiresti ja võimsana, suudavad nad tõsta lugeja tema tavapärasest teadvuse tasandist kõrgemale.

Millal või kui palju neid lugeda?

  • Kui tunned, et mingi kiir tõmbab sind kuidagi eriliselt, siis võid selle kiire dikriid lugeda 36 korda iga päev.
  • Kui tunned vajadust arendada endas mingi kiire omadusi, siis loe selle kiire dikriid 36 korda iga päev.
  • Võid lugeda selle kiire dikriid 36 korda, mis vastab nädalapäevale (allpool on vastav list).
  • Kui tegeled mingi probleemi lahendamisega või tahad süvendada mingit omadust, siis võid otsida vastava dikrii. Vaata iga kiire kohta käivat lühikest iseloomustust.
  • Kasuta dikriid vastava chakra puhastamiseks.

1. kiir

Teisipäev

2. kiir

Pühapäev

3. kiir

Esmaspäev

4. kiir

Reede

5. kiir

Kolmapäev

6. kiir

Neljapäev

7. kiir

Laupäev

 

Julgustan teid lugema alltoodud dikriisid. Olen need tõlkinud eesti keelde, kuid lugema peaks neid inglise keeles; tõlge on lisatud vaid arusaamise hõlbustamiseks. Valige esialgu välja kasvõi üks kõige südamelähedasem dikrii ning püüdke seda algul lugeda võib-olla omas kiiruses ja hiljem vilumuse saavutades koos helifailiga.
Ärgem unustagem, et tahe, püüdlus ja panus peavad meie poolt tulema, et meis saaks kasvada see, mis meis kasvamisväärset on.
Age

 

Esimene kiir: 1.01 Dikrii Herculesele ja Amazoniale
Kasuta seda dikriidvaimse kaitse aktiviseerimiseks madalamate energiate ja pimedusejõudude vastu. Kasuta seda tugevuse, tahtejõu, otsustuskindluse ning püsivuse suurendamiseks. Kasuta seda oma tahte ja loovuse aktiviseerimiseks.
Puhastab sinu kõrichakrat.

  1.01. Dikrii Herculesele ja Amazoniale

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast Herkulest ja Amazoniat valla päästma  elektrisinise valguse tulvavat voogu, et kaitsta mind kõigi ebatäiuslike energiate ja pimedusejõudude eest, sealhulgas...
 
[Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Oo Hercules Sinine, sa täidad kogu ruumi,
lõputu jõuga ja lõputu armuga,
sa kehastad võtit loovusele,
tahet ületada piirid igavikku.
 
Oo Herlules Sinine, üksolemises sinuga
ma avan oma südame sinu tõelusele,
tundes sinu leeki, näen ma nii selgesti,
et oma mina ületamine on tõeline alkeemia.

2. Oo Hercules Sinine, ma tõstan armastavalt
oma hääle, kiites Jumalat igavesti,
ma olen tänulik, et saan mängida oma isiklikku osa
Jumala lõputus leidlikus kunstiteoses.
 
Oo Herkules Sinine, kogu elu sa nüüd tervendad,
hõlmates kõik oma sini-leegi kaitsesse,
oma elektrisinine tuli meie sees nähtavale too,
see on meie kõigi tõeline sisim igatsus.

3. Oo Herkules Sinine, ma seon nüüd oma elu tõotusega
aidata seda paneeti tõusta inimvõitlusest kõrgemale,
su valgus tungib läbi duaalsusevalede,
taastades mu sisemise nägemise täiuse.

Oo Herkules Sinine, ma olen üks sinu tahtega,
kogu minu sisemise ruumi sa täidad sinise leegiga,
su jõud laseb mul edasi rühkida,
kuni ma tungin läbi igast loorist ja ronin iga mäe otsa.

4. Oo Hercules Sinine, sinu valgusetempel
avas meile kõik läbi meie sisemise silma,
(see on) tuletorn, mis kiirgab valgust Maale,
kutsudes esile meie planeedi ümbersünni.
 
Oo Hercules Sinine, kogu elu sa kaitsed,
andes meile jõudu alatiseks piiride ületamiseks,
sinus pole mina avardumisel lõppu,
ma tõusen ülespoole Jumala lõpututes spiraalides.

Lõpposa:
Kiirenda loovusse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda loovusse, kogu elu tervenda,
Kiirenda loovusse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda loovusse, kõik saab kõrgendatud.
 
Kiirenda loovusse! (3X).
Kallis Hercules ja Amazonia.

Kiirenda loovusse! (3X).

Kallis Michael ja Faith.
 
Kiirenda loovusse! (3X).
Kallis meister MORE.
 
Kiirenda loovusse! (3X).
Kallis MINA OLEN.
 
Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.
 
Teine kiir: 2.01 Dikrii Apollole ja Luminale
Kasuta seda dikriid tarkuse aktiviseerimiseks ning reaalse ja ebareaalse vahelise eristamise suurendamiseks. Kasuta seda illusioonide läbinägemiseks ja paremate prioriteetide püstitamiseks.  Puhastab sinu kroonchakrat.

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast Apollot ja Luminat valla päästma  tarkuse kuldse valguse tulvavat voogu, et aidata meil läbi näha duaalsusejõudude  ka kõige kavalpeenematest pettustest, sealhulgas...

[Tee isiklikud abikutsed]

 1. Oo kallis Apollo, koos oma teise kiirega,
sa avad mu silmad uut päeva nägema,
ma näen duaalsuse valed ja pettuse läbi,
ületades hävingut tekitava meeleseisundi.

Kallis Apollo, sa kuldne elohim,
sinu särav valgus on nüüd mu silme ees,
kui tarkuselehekülgi sa õrnalt avad,
tunnen ma, et olen vaba kõigest, mis on vana.

2. Kallis Apollo, sinu leegis ma tean,
et sinu elav tarkus on alati voolamine,
sinu valguses näen ma omaenda kõrgemat tahet,
mis on ühinenud vooluga, mis kunagi ei seisku.

Kallis Apollo, sinu valgus toob selguse selles,
miks me oleme siia kehastusse tulnud,
töötama selleks, et tõsta meie kosmilist sfääri,
koos moodustame me oda otsa.

3. Kallis Apollo, paljastades kõik valed,
loobun ma seeläbi kõigist ego-sidemeist,
ma tean, et mu taju on tõesti võti,
maoduaalsuse ületamiseks.

Kallis Apollo, me võtame nüüd kuulda sinu kutset,
tõmmata meid suurde tarkuse kotta,
paljastades kõik langemist põhjustavad valed,
aitad sina meil tagasi nõuda üksolemist kõigega.

4. Kallis Apollo, sinu selge tarkus
üksolemises sinuga ei karda ma madu,
palki oma silmas tahan ma näha,
ma olen vaba mao enda duaalsusest.
 
Kallis Apollo, ma tõstan nüüd oma silmad,
ma näen, et Maa on uues faasis,
ma seisan meelsasti sinu läbitungiva pilgu ees,
see annab jõudu duaalsuserägastikust väljasaamiseks.

Lõpposa:
Kiirenda mu teadlikuks saamist, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, kogu elu tervenda,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, kõik saab kõrgendatud.

Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x)
Kallis Apollo ja Lumina.

Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x)
Kallis Jophiel ja Christine.
 
Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x) 
Kallis meister Lanto
 
Kiirenda mu teadlikukssaamist! (3X)
Kallis MINA OLEN.

Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen. 

Kolmas kiir: 3.01 Dikrii Heros´ele ja Amora´le
Kasuta seda dikriid oma südame avamiseks lõputule ja tingimusteta armastusele. Kasuta seda oma rõõmu ja üksolemise tunde suurendamiseks oma kõrgema olemusega, Jumalaga ja kogu eluga. Puhastab sinu südamechakrat.

3.01 Dikrii Heros´ele ja Amora´le

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast Herost ja Amorat valla päästma  armastuse rubiin-roosat tuld, et hävitada minus kõik tingimused, mis eraldavad mind Elu Jõest, sealhulgas...

[Tee isiklikud abikutsed]

1. Oo Heros-Amora, sinu armastuses nii roosas,
ei hooli ma sellest, mis teised minust mõelda võivad,
Üksolemises sinuga, nõuan ma uut päeva,
ma vallatlen ja mängin süütu lapsena.

Oo Heros-Amora, uus elu on alanud,
ma naeran kuradit, seda tõsist,
ma suplen sinu hiilgavas rubiin-roosas päikeses,
teades, et Jumal laseb elul olla lust.

2. Oo Heros-Amora, elu on niisugune rõõm,
ma näen, et maailm on kui suur mänguasi,
mida iganes minu meel selle peale projekteerib,
elupeegel selle kindlasti tagasi peegeldab.
 
Oo Heros-Amora, ma lõikan seda, mida külvan.
kuid see on plaan B, et aidata mind kasvada,
sest tegelikult on plaan A, et ma ühineksin vooluga,
ühinemine sinu antud lõputu armastusega.

3. Heros-Amora sa põletad tingimused,
ma tean MA OLEN vaba minema uuele ringile,
sukeldudes igavesse armastuse voolu
tean ma, et minu vaim pärineb Ülevalt.
 
Oo Heros-Amora, teadlikuks saades ma näen,
et tõelises armastuses puudub tingimuslikkus,
kurat on oma duaalsuse lõksus,
kuid armastuse reaalsus on mind vabaks teinud.

4. Oo Heros-Amora, ma tunnen, et lõpuks
olen ma tõusnud kõrgemale oma mineviku lõksust,
tõelises armastuses nõuan ma oma vabadust kasvada,
ma olen igaveseks üks armastuse lõputu vooluga.
 
Oo Heros-Amora, tingimused on sidemed,
mis moodustavad lahusolekuvalede võrgu,
sinu armastusel pole piire, see lendab igavesti,
tõstes kogu elu rubiin-roosadesse kõrgustesse.

Lõpposa:
Kiirenda Üksolemisse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda Üksolemisse, kogu elu tervenda,
Kiirenda Üksolemisse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda Üksolemisse, kõik saab kõrgendatud.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X).
Kallis Heros ja Amora.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X).
Kallis Chamuel ja Charity.
 
Kiirenda Üksolemisse!  (3X).
Kallis Paul Veneetslane.
 
Kiirenda Üksolemisse!  (3X).
Kallis MINA OLEN.

Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.

Neljas kiir: 4.01 Dikrii Astrea´le ja Purity´le (Puhtusele)
Kasuta seda dikriid enda vabaks  lõikamiseks madalamatest energiatest ja pimedusejõududest. Kasuta seda selleks, et vabastada end sõltuvustest ja vanadest harjumustest. Kasuta seda ka vahetegemise kindlustamiseks selle kohta, mis on puhas ja mis ebapuhas ning samuti oma minevikust ja madalamatest ilmingutest ülekasvamise tahte tugevdamiseks. Puhastab sinu baaschakrat.

 4.01 Dikrii Astrea´le ja Purity´le

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast Astread ja Purity´t lõikama mind vabaks kõigist ebatäiuslikest energiatest ja seotusest mistahes pimedusejõududega või seotusest kõigi nende tingimustega, mis ei ole Valgusest, sealhulgas...
 
[Tee isiklikud abikutsed]

1. Kallis Astrea, sinu süda on nii ustav,
oma valgest ja sinisest ringi ja mõõgaga
lõika rumalatest draamadest vabaks kogu elu,
puhtuse tiibadel tõuseb meie planeet.

Kallis Astrea Jumala puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
armastuse meistritega lõpmatuses. 

2. Kallis Astrea puhtuse kiirelt,
saada vabastamine täna kogu elule,
kiirendamine puhtusse, MINA OLEN nüüd vaba
kõigest sellest, mis on vähem kui armastuse puhtus.

 Kallis Astres, üksolemises sinuga,
sinu elektrisinise ringi ja mõõgaga,
puhtuse valgusega otse läbi lõigates,
tõstes minu sees kõike seda, mis on tõeline.

3. Kallis Astrea, kiirenda meid kõiki,
sest vabastamist ma sinult palavalt kutsun,
vabasta kogu elu ebapuhastest visioonidest
kõrgemale hirmust ja kahtlusest ma kindlasti tõusen.

Kallis Astrea, MINA tahan näha,
kõiki valesid, mis takistavad mu vabadust.
MA tõusen kõrgemale igast ebapuhtusest,
enda sees alati oleva puhtuse valgusega.

4. Kallis Astrea, kiirenda elu
kõrgemale duaalsuse kogu võitlusest ja heitlusest,
hävita piir Jumala ja inimese vahel,
kiirenda Jumala täiusliku plaani täitumist.

Kallis Astrea, ma armastavalt palun,
lammuta maha eraldatuse nähtamatu sein,
ma loobun kõigist langemist põhjustanud valedest,
kinnitades igavesti üksolemist kõigega.

Lõpposa:
Kiirenda puhtusse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda puhtusse, tervenda kogu elu,
kiirenda puhtusse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda puhtusse, kõik saab kõrgendatud.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Kallis Elohim Astrea.

Kiirenda puhtusesse! (3x)
Kallis Gabriel ja Hope.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Kallis Serapis Bey.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Kallis MINA OLEN.

Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.

Viies kiir: 5.01 Dikrii Cyclopea´le ja Virginia´le
Kasuta seda dikriid nii füüsiliste kui psühholoogiliste vaevuste tervendamiseks. Kasuta seda oma tunnetuse suurendamiseks, et eraldada tõde valest ning oma eristamisvõime suurendamiseks. Samuti kasuta seda oma küllusetaju suurendamiseks. Puhastab sinu kolmanda silma chakrat.

5.01 Dikrii Cyclopea´le ja Virginia´le 

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast  Cyclopea´d ja Virginiat purustama eraldatuse ja duaalsuse illusioonid, mis takistavad mind saavutamast terviklikkust, sealhulgas...
 
[Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Cyclopea, nii kallis, ilmuta tõde,
tõde, mis tervendab duaalsusevaevad,
sinu smaragdroheline valgus on kui suurepärane palsam,
minu emotsionaalkeha on täiuslikult rahulik.

Cyclopea, nii kallis, smaragdrohelises sfääris,
ma liitun alati nii selge visiooniga,
tajumist tõstes jään ma kindlaks
oma sügaval südames olevale tõele, mida ma austan.

2. Cyclopea, mu kallis, koos sinuga ma kerin lahti
kõik negatiivsed spiraalid, mis mu meelt tuhmistavad,
ma tean, et puhas teadlikkus on minu tõeline tuum,
võti saamaks pärani-avatud ukseks.

Cyclopea, mu kallis, puhasta mu sisemine nägemine,
aita mind läbida hinge õudne öö,
läbi duaalsuseloori võtan ma nüüd lennusuuna,
supeldes sinu läbitungivas smaragdvalguses.

3. Cyclopea, mu kallis, elu saab peegeldada vaid
neid pilte, mida minu meel projekteerib,
võti minu tervenemiseks on meele puhastamine
neist kujutistest, mille taha minu ego end peidab.
 
Cyclopea, mu kallis, ma tahan püüelda kõrgele,
sinu tervendava leegi lähedale tahan,
ma näen nüüd oma elu läbi sinu ainulise silma,
kõrgemale kõigist haigustest MA OLEN valmis lendama.

4. Cyclopea, mu kallis, sinu smaragdleek
paljastab iga peene, dualistliku võimumängu,
sealhulgas ka tahtmise öelda,
et tõde võib defineerida vaid ühel ainsal viisil.
 
Cyclopea, mu kallis, ma tunnen voolamist,
kui sa oma elavat tõde mulle annetad,
ma tean, et tõde ületab kõik süsteemid, mis on all,
ühinedes sinu valgusega, jätkan ma kasvamist.

Lõpposa:
Kiirenda terviklikkusse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda terviklikkusse, kogu elu tervenda,
Kiirenda terviklikkusse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda terviklikkusse, kõik saab kõrgendatud.

Kiirenda terviklikkusse! (3X).
Kallis Cyclopea ja Virginia.

Kiirenda terviklikkusse! (3X).
Kallis Raphael ja Maria.
 
Kiirenda terviklikkusse! (3X).
 Kallis meister Hilarion.
 
Kiirenda terviklikkusse! (3X).
Kallis MINA OLEN.
Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.

 Kuues kiir: 6.01 Dikrii Peace´le (Rahu´le) ja Aloha´le
Kasuta seda dikriid, et kaitsta end ja lõigata end vabaks kogu ebaharmooniast ja anti-rahust. Kasuta seda oma sisemise rahutunde tugevdamiseks ja abiks reageerimisel välistele situatsioonidele rahulikumal viisil. Kasuta seda ka endas kogu elu teenimise soovi äratamiseks. Puhastab sinu solar plexuse chaktrat.

 6.01 Dikrii Peace`le ja Alohale

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist Peace´i ja Alohat hävitama kõik ühtsuses mitteolemise illusioonid, mis püüavad siduda mind tingimustega ja jõududega, mis pole üks sinu rahuleegiga, sealhulgas...
 
[Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Oo elohim Peace, ühtsuse leegis,
pole olemas ruumi duaalsusemängudele,
me teame, et kogu vorm pärineb ühest ja samast allikast,
võimaldades meil visandada uue kursi.
 
Oo elohim Peace, kell, mida sa nüüd helistad,
paneb kõik aatomid vibreerima ja laulma,
ma näen nüüd, et pole lahusolevaid asju,
oma egol-põhinevast minast ma ei hoia enam kinni.

2. Oo elohim Peace, aita mul mõista,
et Jeesus on tulnud andma sinu leeki,
kõigile, kes on valmis loobuma võitlusest,
järgnema Kristusele igavesse ellu.
 
Oo elohim Peace, läbi sinu silmade näen ma,
et vaid üksolemises saan ma olla igavesti vaba,
ma loobun mind lahutavast tundest,
MA  ületan Samsara mässulise mere.
 
3. Oo elohim Peace, sa näitad mulle teed,
et ma saaksin puhastada oma meele duaalsuses katkikulumisest,
sa läbistad nii aja kui ruumi illusiooni,
sinu lõputu arm hävitab lahusoleku.
 
Oo elohim Peace, mis kena, su nimi
hävitab minu sees duaalsusehäbi,
seda läbi sinu kuldse vibratsiooni,
mille läbi Kristus sai üle surmaillusioonist.
 
4. Oo elohim Peace, sa tood nüüd Maa peale
kosmilise ümbersünni peatumatu leegi,
ma lasen lahti tundest, et miski kuulub mulle,
lastes sinu Valgusel särada läbi oma olemuse.
 
Oo elohim Peace, läbi sinu vaikuse,
oleme me vabad duaalsusekaosest,
üksolemises Jumalaga uus identiteet,
me tõstame Maa igavikku.
 
Lõpposa:
Kiirenda ühtsusesse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda ühtsusesse, kogu elu tervenda,
Kiirenda ühtsusesse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda ühtsusesse, kõik saab kõrgendatud.
 
Kiirenda ühtsusesse! (3X).
Kallis Peace ja Aloha.
 
Kiirenda ühtsusesse! (3X).
Kallis Uriel ja Aurora.
 
Kiirenda ühtsusesse! (3X).
Kallis Jeesus ja Nada.
 
Kiirenda ühtsusesse! (3X).
Kallis MINA OLEN.
 
Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.
 

Seitsmes kiir: 7.01 Dikrii Arcturus´ele ja Victoria´le
Kasuta seda dikriid violetse leegi käivitamiseks, et transmuteerida kõik karmast kuni valestikasutatud energiani. Kasuta seda selleks, et leida endas võime kulgeda koos loova vooluga ja leida enamloovaid lahendusi oma vanade probleemide lahendamiseks. Kasuta seda oma vabadusetunde suurendamiseks ja eriti oma minevikus kinniolemisest ülekasvamiseks. Puhastab sinu hingechaktrat.

 7.01 Dikrii Arcturus´ele ja Victoria´le

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimsat Arcturust ja Victoriat vabastama Violetse leegi lõputu vool, et transformeerida kõik tingimused, mis pole valgusest minu teadvuses ja maailmas, sealhulgas...

 
[Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Oo kallis Arcturus, vabasta nüüd
Violetse leegi vool, et aidata kogu elul kasvada,
igavesti-laienevas valguseringis
tuksub see igas aatomis nii eredasti.
 
Kallis Arcturus, sa vabaduse elohim,
ma avan oma südame sinu tõelusele,
laiendades oma südame igavikuni,
sinu leek on võti minu Jumala-võidule.

2. Kallis Arcturus, ole minuga alati,
ümbersündinuna olen ma valmis silmitsi seisma uue päevaga,
mul pole klammerdumisi elu vastu siin Maa peal,
ma nõudlen uut päeva sinu ümbersünni leegis.
 
Kallis Arcturus, sinu puhas Violetne leek
on kõigi hädade ülim ravim,
selle vastu ei saa pimedus kunagi,
selles kestab mu vabadus alati.
 
3. Kallis Arcturus, sinu särav violetne tuli
täidab nüüd iga aatomi, tõstes need kõrgemale,
igas aatomis olev ruum saab täidetud sinu valgusega,
nagu mateeria ise säraks nii eredasti.
 
Kallis Arcturus, sinu ümerkujundav arm,
võimaldab mul nüüd silmitsi seista iga väljakutsega,
kuna sinu violetne valgus vallutab mu sisemise ruumi,
kihutan ma meelsasti oma ülestõusmise poole.
 
4. Kallis Arcturus, too uus ajastu,
aita Maal ja inimkonnal keerata uus lehekülg,
sinu ümberkujundav valgus annab mulle kindluse,
et Saint Germaini Kuldne ajastu on reaalsus.

Kallis Arcturus, ma loovutan kogu hirmu,
MINA tunnen sinu Kohalolekut nii käegakatsutavalt lähedal olevat,
minu kõrva täitva vabaduselauluga
tean ma, et Jumalale olen ma alati väga kallis.

Lõpposa:
Kiirenda vabadusse, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda vabadusse, kogu elu tervenda,
Kiirenda vabadusse, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda vabadusse, kõik saab kõrgendatud.
 
Kiirenda vabadusse! (3X).
Kallis Arcturus ja Victoria
 
Kiirenda vabadusse! (3X).
Kallis Zadkiel and Amethyst.
 
Kiirenda vabadusse! (3X).
Kallis Saint Germain.
 
Kiirenda vabadusse! (3X). 
Kallis MINA OLEN.
 
Pitseerimine:
Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.
 
  

 

  


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine