Tehke mateeriast reaalsus – kas siis materialiseerides oma tajumine või nähes elu kui ÜHT tervikut

Jumalik Ema, 9. september 2011

Materialiseerumine.
Mõelge selle sõna üle: materialiseerumine.
Materialiseerima midagi. See osutab protsessile, mis algab meeles oleva kujundiga, mõttevormi maatriksiga, kust see tuuakse materiaalsesse maailma, inimolevuste reaalsusse.

Kas pole see nii, et vaid see on olemas, mida on võimalik näha? Paljude inimeste jaoks omab vaid see reaalsust, mida nad saavad näha, katsuda, kuulda või maitsta oma füüsiliste meelte abil.

Vaatame nüüd sõna „materialiseerumine“ teise nurga alt. Kas see ei viita mitte mateeria reaalsuseks muutmisele, selle asja endale selgeks tegemisele? Kuidas seda teha? See ongi küsimus mõtisklemiseks ülejäänud Ema aasta vältel.

Nagu me oleme varem õpetustes öelnud, võib jagada aasta neljaks osaks, mis kõik kestavad kolm kuud. Esimesed kolm kuud vastavad identiteeditasandile, järgmised kaks mõttetasandile, mentaalmaailmale, kolmas emotsioonidetasandile ja neljas füüsilisele tasandile.

Te asute praegu selle aasta emotsionaalse kvadrandi lõpus ja ma olen kindel, et tundlikumad teie hulgast ja isegi need, kes nii tundlikud pole, on tundnud kasvavat emotsionaalset keerist nende viimase kahe kuu vältel. Põhjus on selles, et inimkond tervikuna pole läbinud Ema aasta initsiatsioone ning seepärast suureneb pinge.

Pinge, mille on loonud vastuseis Ema aastale ja selle initsiatsioonidele, on loonud juurde kuumust, hõõrdumist ning see on tunda kollektiivses teadvuses emotsionaalse keerisena. Kui tsükkel suundub füüsilisse kvadranti, siis muutub see kõik füüsiliseks segaduseks suuremal määral, kui te olete sellel aastal senini näinud ja mis on toonud erinevat laadi murranguid maailma eri paikadesse.  

Hoidumine allaminevast spiraalist
Kuidas te saaksite hoiduda saamast tõmmatud kollektiivse teadvuse poolt loodud allaminevasse spiraali? Te saate sellest hoiduda vaid siis, kui te mõtisklete selle üle ning jõuate oma sisemise visiooni täielikku arusaamisse sügavamast tähendusest selle kohta, mida tähendab materialiseerumisprotsess või mõistate, kuidas mateeriast saab reaalsus. Kas pole see nii, mu armsad, et sellel planeedil on juba väga pikka aega inimesi programmeerinud dualistlik maailmakäsitlus?

See paneb nad arvama, et on olemas vahe, eraldatuse loor või võib-olla eraldatuse müür materiaalse maailma ja vaimse maailma vahel. Niisugune mõtteviis on pannud paljusid tänapäeva läänemaailmas uskuma, et vaimset maailma polegi, et peale materiaalse maailma pole midagi.

Kuid ka paljud vaimsed inimesed näevad lahusolekut mateeria ja vaimu vahel. See on lahusolek, mille te peate ületama, kui tahate seilata läbi Ema aasta viimase kolme kuu ja liikuda Püha Vaimu aastasse Vaimu tuul purjedes.

Mida siis tähendab, mateeria reaalsuseks muutumine? Nagu me oleme selgitanud paljudel kordadel, on materiaalne maailm tehtud Ma-ter Valgusest, mis võtab enda peale neid mentaalseid kujundeid, mida tema peale projekteeritakse. Võiks vaadata füüsilist Maad ja füüsilist universumi ning öelda, et sel puudub loomulik reaalsus, see on justkui miraaž, see on nagu filmilindi kujutlustevool, mis on sinna projekteeritud palju kordi sekundis nende mentaalsete kujundite poolt, mida inimkond on oma meeles, oma kollektiivses teadvuses hoidnud ja mida on hoidnud vaimsed olevused, kes hoiavad vaimset visiooni, vaimset tasakaalu, mis võimaldab planeedil Maa jätkusuutlikult eksisteerida ning mis ei lase tal libiseda inimkonna poolt loodud allaminevasse spiraali.

Need vaimsed olevused hoiavad tasakaalu nii, et allaminev spiraal eksisteerib vaid emotsionaalses maailmas ja ei hõlma tervenisti materiaalset maailma, mis kisuks Maa tükkideks. Võiks öelda, et neil juhtudel, kui toimuvad füüsilised, materiaalsed katastroofid või igasugused segadused, siis toimuvad need sellepärast, et Maa jaoks tasakaalu hoidvad vaimsed olevused lasevad sellel sündida, eesmärgiga äratada inimkonda, lastes inimkonnal kogeda kollektiivse teadvuse seisundist tulenevaid füüsilisi tagajärgi.

Rahutused Inglismaal
Vaadake sündmusi, nagu on seda hiljutised rahutused Inglismaal ja te näete, et see on üks näide niisugusest protsessist. Muidugi suudavad Maa jaoks vaimset tasakaalu hoidvad olevused hoida tagasi kõik niisugused intsidendid. Kuid kui nad seda teeksid, kuidas siis inimkond oma õppetunni selgeks saaks?

Kas pole see nii, et kui te vaatate inimkonda, siis näete te, et enamus inimesi ei viibi niisuguses meeleseisundis, kus nad üldse tahaksid kuulata mistahes vaimseid õpetajaid. Seepärast suudavad nad õppida vaid elukoolis negatiivsete kogemuste kaudu, kus nad kogevad oma teadvuse seisundi füüsilisi tagajärgi.

Kui te vaatate rahutusi Inglismaal, juhtumit Norras või mõnda muud sarnast intsidenti, sealhulgas ka segadust moslemimaades, kas te ei mõista siis, et see on märk tõsiasjast, et kollektiivne teadvus avaldab vastupanu materialiseerumisprotsessi suhtes, mateeria reaalsuseks saamise suhtes?

Mida tähendab see, et mateeria saab reaalsuseks? Kindlasti mitte ei tähenda see seda, et praegu mateerias väljenduvad olukorrad jäävad püsima. Sest „jäävus“ pole sama mõiste kui seda on „reaalsus“.  See, mu armsad, on tavaline valearusaam ning seda ka vaimsete inimeste hulgas.

Elu tõelus on see, et kõik vormimaailmas on haaratud protsessi, mida meie oleme nimetanud Elu Jõeks, pidevaks eneseületamiseks või pidevaks kiirendumiseks kõrgemasse seisundisse. SEE on reaalsus. Eneseületamine, kiirendamine on reaalsus.

Kui te voolate koos Elu Jõega, siis te mõistate, et miski ei saa jääda samaks, sest kõik pidevalt ületab ennast. Siit te näete, et pole olemas seost reaalsuse ja jäävuse vahel. Kuid kes näeb siin seost? See on muidugi ego.

Kas te ei mõista, et kui ühiskond osutab vastupanu kasvuprotsessile, osutab vastupanu eneseületamisprotsessi suhtes, siis luuakse pinge. Saabub punkt, kus pinge hakkab üle serva füüsilisse oktaavi voolama. Ning siis hakkavad madalamas meeleseisundis olevad inimesed oma tegudes esile tooma seda, mis on selle maa kollektiivses teadvuses või maailma teadvuses peidetud kujul, märkamatuks jäänud, millest pole aru saadud.

Mõnel juhul võib see olla üks indiviid, nagu te nägite seda Norras. Mõnel juhul võivad need olla mitmed inimesed, nagu näiteks noored inimesed Briti linnades, kellel pole mingit sihti. Kuid miks neil pole mingit sihti? Sest vaadates oma olukorda, ei näe nad võimalust eneseületamiseks. Nad tunnevad, et ühiskond raamib neid ning on pannud nad tillukesesse kasti, kus neil on väga piiratud võimalused ühiskonna poolt neile peale pandud piiride ületamiseks.

Vajadus tõusta materiaalsest heaolust kõrgemale
Mu armsad, vaadates tagasi põlvkond või kaks, näete te, et ühiskonna tähelepanu oli keskendunud siis korralike materiaalsete elutingimuste loomisele. See tähendas, et inimestel peab olema töö, mis võimaldab neile rahuldava materiaalse äraelamise. Kuid viimase või praeguse generatsiooniga on juhtunud nii, et fookus on nihkunud mujale. See on nihkunud vaimselt. See on nihkunud valdkondadesse, mis on materiaalse kohal, kuid see pole veel nihkunud materiaalses valdkonnas, sest ühiskond pole tahtnud teha seda nihet.

Mis nihe see on, millest ma räägin? See on niisugune nihe, kus lääne ühiskond mõistab, et materiaalse heaolu loomise eesmärk oli küll õige, kuid see oli ühiskonnaga seonduva jätkuva eneseületamisprotsessi etapp. Seepärast ei saa ühiskond püsida paigal, ühiskond ei saa lasta end mingisse mustrisse sisse külmuda, kus eliit ja need, kes on tõusnud keskklassi, tahaksid, et ühiskond samamoodi jätkaks, sest siis saavad nemad jätkata head kindlustatud materiaalset elu.

Ja kui see tähendab, et uus generatsioon noori kasvab üles ilma tööta ja töökogemuseta, siis nad arvavad, et saavad lahendada selle läbi sotsiaalhoolekande. Ometi, kui niisugune olukord puudutab rahvast, on peaministri reageering järgmine: kuna niisugused väljaastumised olid seadusega vastuolus ja põhjustasid vara kahjustamist, siis on tegemist õiguskorra tagamisest tuleneva probleemiga. Samuti on sotsiaalne probleem see, et inimestel puuduks motivatsioon tänavarahutusteks ning sellele tulebki läheneda ja see lahendada õiguskorra tagamise ja sotsiaalse probleemi seisukohast.

Kuid te näete, et siin pole tegemist õiguskorra tagamise probleemiga ja see pole ka sotsiaalne probleem. See on probleem, mida me võiksime nimetada  psühho-vaimseks, sest selge on see, et lääne demokraatia, maailma rikkad rahvad sisenevad faasi, kus ei piisa vaid sellest, et inimesed keskenduvad materiaalsele heaolule.

Vajalik on nüüd näha tõsiasja, et inimolevused EI ole materiaalsed olevused. Seda võib tõestada lihtne pilk reaalsusele. Teaduslikud uuringud mitme rahva hulgas on näidanud vaimuhaiguste ägeduse ja arvukuse kiiret kasvu piirini, kus mitmetes rikastes riikides on vaimuhaigustest saanud suurim terviseprobleem.

See on siiski vaid viide tõele, et inimolevused pole materiaalsed olevused. Seepärast pole ka praegune lähenemine, pidada vaimuhaigust materiaalseks ilminguks, otsides materiaalsest lahendust, lahenduse otsimine õigest kohast. Vastupidi, praegune lähenemine vaid suurendab probleeme. Sest probleemi suurenemine sunnib ühiskonda ümber vaatama oma lähenemine sellel probleemile.

Kui suureks peab probleem paisuma enne, kui ühiskond on nõus sammu tagasi astuma ja ütlema: kas äkki meie lähenemine sellele probleemile tõkestab meil lahenduse leidmise? Või isegi sügavamalt: kas probleemiks on tegelikult meie lähenemine sellele probleemile?

Te olete psühho-vaimsed olevused
Ka siit tuleneb, et inimolevused pole materiaalsed olevused; nad on psühholoogilised ja vaimsed olevused. Neil on vajadused, mis ületavad materiaalse ja seepärast ei saa neid vajadusi lahendada neile töö andmisega, ega seadusega sotsiaalsete programmide sätestamisega. Sellest ei piisa, kui luuakse programme, mis hoiavad noorte inimeste meeli tegevuses ja seeläbi hoitakse neid eemal tänavatest. Järjest rohkem noori hakkab ühiskonnas mõistma seda, et nende algne vajadus on – elu eesmärk ja mõte.

Muidugi lääneühiskond oma keskendumisega materiaalsele heaolule on teinud vähe, et aidata noori mingigi elu eesmärgi või mõtte leidmisel, ühegi eesmärgi tunnetamisel, mis jõuaks kaugemale nende hetkeolukorrast või praegusest kehastusest. See on niimoodi sellepärast, et lääne ühiskond on lõksus ei-kellegi-maal vana religioosse maailmavaate ja samavõrra eksliku  teadusliku materialismi vahel.

Enamik lääne ühiskonnas üles kasvanud noori inimesi ei suuda kristlusest leida mingit väärtust. Vaadake Inglismaa kirikut ja seda, kuidas see on praktiliselt kaotanud noore generatsiooni. Kuid fakt on see, et ateism ja materialism ei anna midagi selleks, et noored suudaksid näha väljapääsu, jõudmaks kõrgemale ennastimetlevast ja enesekesksest enesenägemisest.

Nagu me oleme paljudel kordadel rääkinud, tekib iga kinnise süsteemi puhul süsteemi kokkuvarisemine termodünaamika teise seaduse tagajärjel. Seega inimmeel, kui tal puudub edasiviiv eesmärk, variseb kokku ja teil tekivad mentaalsed probleemid, sotsiaalsed probleemid ja igasugused segadused.

„Probleem“ noorte meestega
Minge tagasi ajas sajand või kaks ja mõistke, et alati on olnud igas ühiskonnas teatud „probleem“ noorte energiliste meestega, kellel on püüd edasi minna  praegusest situatsioonist. Eelmistes ühiskondades on see probleem lahendatud nii, et on saadetud need noormehed sõduriteks ja siis saadetud nad ära sõtta hulgaliselt surma, et nad poleks saanud tekitada ühiskonnas ümberkorraldusi.

Vaadake nüüd, mis on saanud niisugusest maast, nagu seda on Inglismaa, kus valitseb tegelikult situatsioon, kus nimetatud põlvkonna noormehed on kehastunud Inglismaale just sellepärast, et eelmises elus, võib-olla mitmeid elusid tagasi tapeti nad Briti imperiaalsete vägede poolt Briti asumaades. Nüüd on Suurbritanniasse inkarneerunud hulk noormehi, kellel puudub positiivne nägemus Briti ühiskonnast ja kes tapeti eelmistes eludes tänu ühiskonnale ja nüüd näevad nad, et Briti ühiskonnas, Briti rahvuslikus teadvuses on teatud aspektid, mis tegelikult pole muutunud koloniaalaegadest saati.

See võib tunduda küll jahmatamapaneva väitena mõne jaoks, kuid ma ei räägi ilmselgest ja nähtavast, vaid rahvusliku psüühika sügavamatest ja peidetud ladestuskihtidest, mida te võite näha väljendumas tendentsis kinni hoida teatud vanadest traditsioonidest. Näiteks, kas Inglise kirik on püüdnud muutuda võrreldes koloniaalaegadega? Kas monarhia on muutunud pärast koloniaalaega? Kas parlamendi põhistruktuurid on muutunud pärast koloniaalaega?

Kas neid väliseid märke kasutades pole raske märgata miskit, mis rahvuslikus psüühikas pole muutunud? Sama kehtib ka enamuse lääne demokraatia kohta. Vaadake Norrat ning tagasi vaadates on näha, et mitmed asjad on jäänud muutumatuks sajandeid. Te võite ka tagasi vaadates näha, et eksisteerib niisugune rahvuslik psüühika, mis tahab ennast isoleerida ülejäänud maailmast. Sellisel juhul tõmbab see ligi sündmust, mis äkitselt purustaks tunde, et kõik on hästi niikaua, kui me elame oma pisikeses mullis.

Vaimne on kogu sinu tegevus
Seda näete te suuremas ulatuses ja intensiivistatult selle aasta kolme viimase kuu jooksul. Te näete seda ka oma isiklikes eludes – kui te ei vaata endasse ega küsi endalt, mis pole muutunud teie sisemisel maastikul, teie sisemises elunägemises.

Vaimses ja New Age liikumises on neid, kes jutustavad oma isiklikku lugu, mida kaasas kannavad ja nad teevad seda elu elu järel. Me oleme niisugust nähtust selgitanud läbi selle sõnumitooja ja nimetanud seda egoks, niisuguseks identsustundeks, mida te kaasas kannate ja mis värvib kõik selle, kuidas teie asju näete ning sellest saab filter, mis värvib ka teie tajumise. Te arvate, et see, mida te näete läbi selle tajumisfiltri pole lihtsalt vaid tajumine, vaid ongi reaalsus.

Mateeria reaalsuseks muutmise protsessil on kaks aspekti. Kui te ei sea küsimärgi alla oma elutajumist, siis muutub teie tajumine reaalseks selles mõttes, et seda hakkab mateeria väljendama ning seda protsessi kiirendatakse Ema aasta kolme viimase kuu vältel, kuid ka tulevasel Püha Vaimu aastal, kus Püha Vaim kiirendab teie tajumisprotsessi teie jaoks füüsiliseks reaalsuseks. Siis olete te sunnitud uuesti üle vaatama oma tajumise ja mõju, mida see teie elu üle omab.  

Kui te astute sammu tagasi ja vaatate oma tajumist, selle asemel, et meeleheitlikult oma tajumist kaitsta, siis võite te jõuda kõrgemale arusaamisele sellest, mis puudutab materialiseerumist, mateeriaks saamise mõistmist, kus te teete mateeriast reaalsuse selles mõttes, et te mõistate, teile jõuab kohale, te näete, te kogete seda, et mateeria pole lahus Vaimust.

Mateeria on Vaimu väljendus, sest Vaim on kõige sees. Ilma temata pole tehtud midagi, mis tehtud on. Kas te näete, et elu sügavam reaalsus on üksolemine? Kõik on üks, sest kõik on ühe Jumala, ühe Vaimu, ühe Looja väljendus.

Kui te ei tunneta seda, siis teie tajumine pole reaalne. Seega pole te tõusnud tasandile, kus te saate muuta mateeria reaalseks, mõistes, et iga aspekt teie elus ja tegevuses on vaimne.

Heitke pilk traditsioonilisele religioonile ja sellele, kuidas paljud elavad oma igapäevaelu nädala keskel ja siis lähevad nad pühapäeval kirikusse, lausuvad mõned palved, laulavad mõned laulud, süütavad mõned küünlad või lähevad väikesesse kabiini ning jutustavad preestrile mingi ilustatud versiooni sellest, kuidas nemad arvatavasti patustasid, ilma, et nad oleksid valmis tunnistama patust tajumist, seda, et nende tajumine on saastatud. Nad peavad seda piisavaks, et heastada end kaugel taevas asuva Jumala silme ees. Kuid kuidas saaks niimoodi heastada end oma sisemise Jumala ees?

Barjäärid eksisteerivad vaid meeles
Heitke pilk New Age ja vaimsetele liikumistele, sellel, kuidas inimesed on teinud vaimsusest oma elu igapäevase osa. Kuid nad näevad siiski veel erinevust, vahetegemist selle vahel, mida nemad peavad vaimseteks tegevusteks ja tavategevusteks. Nad arvavad, et peavad minema mingisse ritriiti selleks, et olla tõeliselt vaimne. Nad arvavad, et peavad eemal olema oma tavaelust selleks, et olla tõeliselt vaimne.

Või nad arvavad, et peavad olema mingis meditatsioonis, põlvitama või olema mingis muus poosis selleks, et teha midagi vaimset, mis siis peaks kuidagi kompenseerima vaimsuse puudumise selles, mida nad näevad igapäevategevusena.

Niisugune faas tuleks selja taha jätta, sest niisugune meeleseisund hoiab tagasi teie kasvamist. Mis on kõrgem kasvamine? See on teie kiirendamine kõrgemale tasemele, kus te murrate läbi barjääri vaimse tegevuse ja igapäevategevuse vahel, sest te mõistate, et see barjäär, nagu iga teinegi barjäär, nagu iga jagunemine on loodud vaid teie tajumises.

Mu armsad, kas panite tähele, mida ma just ütlesin? Iga barjäär, iga jagunemine saab olla loodud vaid tajumises, sest sügavam reaalsus on selles, et kõik on üks ja et üksolemises pole jaotust, eraldumist, killustatust.

Elu on üks. Kui te teate, et elu on üks, siis on teie võit võidetud. See, mu armsad, on mõte, mille üle tasub mõelda ülejäänud Ema aasta jooksul. Ma ütlen teile, et kui te jõuate Ema aasta füüsilisse kvadranti, püüdes üleval hoida, suurendada või kaitsta niisugust tajumist, mis loob vahetegemise iseenda ja teiste inimeste vahel, teie ja materiaalse maailma vahel või teie ja Jumala vahel, siis kogete te suurenevat pinget, mis sunnib teid oma tajumine uuesti üle vaatama.

Vaadake neid, kus iganes nad ka ei viibiks, kellel on soov teisi kahjustada, teisi karistada. Vaadake neid, kes kutsusid esile sündmuse, mis toimus ligi 10 aastat tagasi New Yorkis. Vaadake, kuidas selle liikumise juht oli peaaegu 10 aastat tabamatu, kuid Ema aastal realiseerus tema taju mateeriaks. Ja fakt, et ta tajus ennast vaenlasena ning need, keda tema tajus enda vaenlastena, võtsid ta kinni ühel öösel – ja ta lahkus sellest kehastusest.

Vaadake iseenda elu. Kas te kannate endas rahulolematust, kas te kannate endas viha, kas te kannate endas soovi karistada või kohut mõista, soovi, et teised pandaks nägema, mida nad on teinud valesti kas siis teile või maailmale? Sel juhul on see tajumine, mida te projekteerite Ma-ter Valguse ekraanile. Ja mida siis Ma-ter Valgus muud teeb, kui annab teile seda, mida te ütlete end vajavat?

Nii toimub see alati, kuid ma ütlen teile, et Ema aasta kolmel viimasel kuul kiirendub see protsess piirini, kus ta esitab neile inimestele väljakutse, kes ei lase lahti oma vanadest impulssidest, oma igivanadest impulssidest, püüdes teisi kontrolli all hoida ja pahandades nende peale, keda ei saa kontrolli all hoida.

Teistele oma nägemuse peale sundimine
Kas pole nõnda, et põhiprobleem Maa peal on see, et paljud inimesed peavad oma tajumisfiltrit reaalsuseks? Ja nad – oma hirmust tingituna – püüavad sundida teisi oma tajumisfiltrit aktsepteerima. Kas näiteks Briti impeerium mitte ei uskunud tõeliselt sellesse, et nende tajumisfilter on parem kui teiste oma ja püüdsid seda peale suruda oma koloniaalmaadele või isegi teistele rahvastele?

Kas see polnud mitte sõja põhjuseks Euroopas Briti, Prantsusmaa, Saksmaa ja Venemaa vahel? Mis muud on kommunism, kui tajumisfilter, kus need, kes seda reaalsuseks pidasid, tundsid, et peavad seda kogu maailmale peale suruma?

Mu armsad, teie, kes te olete vaimsed inimesed, peate kindlalt olema suutelised nägema selle tühisust ning tõusma sellest üle oma elus nii, et te ei püüa enam suruda oma isiklikku tajumisfiltrit teistele peale. See mitte ainult ei ole oluline teie enda elus, vaid see on oluline ka planetaarse kasvamise seisukohast.

Teie, kes te olete vaimsed inimesed, olete need, kelles on potentsiaal saada eesminejateks kirjeldatud protsessis, muutes lääne ühiskonna vaimsemaks, aidates lääne ühiskonnal siirduda oma praeguselt materiaalse heaolu peaeesmärgilt psühho-vaimse heaolu suunale. 

Kuid te ei saa olla eesminejad selles protsessis, kui te olete kinni oma tajumisfiltris. Mida te sel juhul teete? Te püüate suruda oma tajumisfiltrit ühiskonna peale, arvates, et te peate pöörama teisi oma vaimsesse filosoofiasse,  tooma nad oma guru juurde või liikumisse ning panema ühiskonna aru saama sellest, et see on parem guru, filosoofia või organisatsioon.

Mu armsad, lääne ühiskonna vaimsemaks muutmine EI saa toimuda sel moel, nagu see toimus Kalade ajastul, kus üks usuorganisatsioon võttis üle kontrolli ühiskonnas ja raamis ära inimmeeled tuhandeteks aastateks, põletades raamatuid ja kuulutades ketserluseks kõik need arusaamised, mis seadsid kirikudoktriini kahtluse alla. See ei kordu Veevalaja ajastul.

Universaalne vaimsus
Veevalaja ajastul ei saa olema üht gurut või organisatsiooni, keda nähakse kui esmatähtsat. Vale on arvata, et see nii on. Peaks kasvama teadlikkus, mida me nimetaksime loomulikuks, sisemiseks, universaalseks vaimsuse vormiks. Siin on teadusel antud hindamatu kaasabi, tulles lagedale teatud seaduspärasustega, mis ei sõltu inimolevuste uskumustest, on need siis poliitilised või usulised arusaamad.

Gravitatsioon töötab ikka samamoodi hindude, moslemite, kristlaste või ateistide jaoks. Hüppa õhku ja sind tõmmatakse tagasi maa peale.

Kuid muidugi peate te ka mõistma, et teadus ise on kiirendusprotsessis. Isaac Newton oli esimene, kes sõnastas ja kirjeldas selle, mida ta nimetas gravitatsiooni “jõuks“. Muidugi oli igivanadest aegadest inimolendeile teada, et miski seob neid maa külge. Kuid kuni Newtonini ei olnud keegi seda lahti mõtestanud. Newton seletas selle lahti jõuna, mis tõmbab teid tagasi maa keskpunkti suunas

Nagu te teate, tuli Albert Einstein välja kõrgema nägemusega, mis ületab jõu-põhise nägemuse. Isegi kvantumfüüsika on tunnistanud seda kõrgemat nägemust, kuigi ta pole sellest täielikult aru saanud. Siin on arenguruumi, kuid tuum on selles, et ka vaimsust peab hakkama nägema universaalsete printsiipide kogumina, mis suunab inimmeele tegevust.

Siiani on teadus üritanud kirjeldada universaalseid printsiipe selle kohta, kuidas töötab materiaalne maailm. Kui siia on lisatud veel universaalsed printsiibid selle kohta, kuidas töötab meel, siis on teil põhjalik nägemus reaalsusest. See võib viia lääne ühiskonna järgmisele arengutasemele, kus ühiskond saab suutlikkuse anda igale inimesele eesmärgitunne, elu mõte ja tunne selle kohta, kuidas nemad saavad muuta paremaks oma olukorda läbi enesemuutmise, töötades oma meele kallal.

Uute ametite laine
Tänapäeva ühiskonnas ei piisa sellest, et rakendada oma töös vaid üksnes oma praktilised, füüsilised oskused. Selleks, et leida oma koht psühho-vaimse heaolu ühiskonnas, peate te ka arendama oma meelt ja meelejõude teatud tasandini. See on nimelt mõõde, mis on puudu, kuid mis võimaldab neil noortel meestel ja naistel, kes on üles kasvanud ilma elueesmärgita, ületada sõdalase teadvuse tase ja saada tegijaks ühiskonnas või vaimse tasakaalu hoidjateks ühiskonnas.

Mu armsad, põhiosa töökohti, mis luuakse läänemaailmas on niisugused tööd, mis on seotud indiviidi ja ühiskonna psühho-vaimse heaoluga. See võiks olla uute töökohtade loomise potentsiaal. Kuni ühiskond teeb läbimurde psühho-vaimse heaolu õigekstunnistamisel, jätkub krooniline töötus, mis mõistab hukka neid noori, kes tööl ei käi.

Seega olen ma andnud teile mõtlemisainet, mis aitab teil end ette valmistada nendeks muutusteks, mis võivad toimuda maailma mastaabis ülejäänud Ema aasta kuudel. See edastus on lõppenud, kui ma vabastan Valguse, mida meie, Jumaliku Ema esindajad, soovime vabastada.

Ma ei ütle teile nime, sest kas pole nimi vaid eraldusjoon? Ma ütlen teile, et need meie hulgast, kes on Jumaliku Ema esindajad planeedi Maa jaoks, ei ole eraldi üksteisest. Me mitte ei näe üksteist ühena, me oleme ÜKS. Niimoodi võitsime meie oma ületõusmise – tõustes oma lahusoleva mina identiteedist kõrgemale, lihtsalt jättes selle seljataha.

Jätke see maha. Ületage lahusolev mina ja mõistke, et mateeria on Vaim, et kõik on ÜKS.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine