Näe ennast koos olles Elohimiga jumaliku teadvuse osana

Elohim Arcturus, 12. september 2011
Läbi Heleni

Heleni kirjeldus oma kogemusest enne diktaati.
See diktaat anti pärast Kimi diktaati ja ma lugesin Elohim Arcturuse ja Victoria dikriid. Pärast dikrii lugemist kaotasin ma materiaalsel tasandil kehas viibimise tunde. Ma tundsin ennast Jumaliku teadvusena, kes täidab kogu ruumi ning tundsin end olevat Elohimi tohutu armastuse ja intelligentsi osa. Ma sõna otseses mõttes ei tundnud enam oma väikest maist keha. Tundsin, et mul polegi mingit keha, ma olin vaid teadvus sooviga tõsta kõrgemale kogu elu nii, et igaüks suudaks jõuda sellesse Jumaliku Ema armastavasse teadvusse.

Pärast jumaliku teadvuse kogemist suundus mu tähelepanu tagasi materiaalsel tasandil olevate raskete ladestuste juurde. Ma tundsin, et mu tähelepanu langes tuhandeid miile Maa suunas ning ma hakkasin tundma praeguse materiaalse tasandi tohutut raskust. Ma langesin tagasi mateeria madalamatele tasanditele, kus ma tajusin lootusetuse energiaid.

Madalaim energia, mida ma tajusin, oli lootusetus, mille puhul inimesed tunnevad, et on täielikult oma olukordade lõksus ning neil puudub jõud ja tahtmine midagi muuta, sest nad ei tunne, et nad seda teha suudaksid. Mateeria raske koorem tundub nii reaalne. Siis tundsin, et mu teadvus suundub tagasi Elohimi tasandile ja algas diktaat.

Diktaat:

Elohim Arcturus ja Victoria on Jumaliku Ema üheks aspektiks, mida esindab Ema Maria ja teised jumaliku naispooluse esindajad. Elohim on osa sellest teadvusest, pidev eneseületamine läbi kaas-loomise nagu on seda kõik Jumaliku Ema esindajad. Elohim, kõik kõrgemad olevused ja kõik jumaliku naispooluse esindajad, kes osalevad selle materiaalse tasandi universumi loomisel, moodustavad ühe teadvuse, mida nimetatakse Jumalikuks Emaks.

Kui vaba saab Jumaliku Ema teadvus olla?
Tavapärane valearusaam, mis puudutab Jumalikku Ema, on asjaolu, et paljud seostavad nime „Jumalik Ema“ naispooluse esindajaga, kes on vaid üks olevus või kes on mingi müstiline olevus, keda keegi pole kunagi näinud ega tundnud.

Kuid Jumalik Ema on teadvuse seisund. Meie, vabaduse Elohim Arcturus ja Victoria, on osa sellest samast teadvusest, sest meie loome vabalt! Meie loome vabalt Jumaliku Ema teadvuses. Meie laiendame oma olemust pidevalt ennast ületades ja lisame juurde oma jumaliku impulsi, tõstes kogu loodut, olles Jumaliku Ema osa.

Kuidas Elohim loob? Või pigem peaks küsima, kuidas kõik need Jumaliku Ema teadvuses olevad kõrgemad olevused loovad?

Mu armsad, materiaalne tasand on tehtud vedelast, puhtast valgest valgusest. Valgus tuleb Jumal-Isalt, vormitu Jumala maskuliinselt poolelt. Ema Valgus on valgus, mis võimaldab Jumal-Isal maailmas väljenduda läbi nende loovate mõttevormide, mille Jumala pikendused läbi vaba tahte sellele projekteerivad. Kuna igal (Ema Valgusele) projekteeritud mõttevormil on lubatud võtta materiaalne vorm ja Ema Valguse poolt nähtavaks saada, siis kuidas see loomine saab olla vaba?

Looming, nagu te teate, võtab materiaalsel tasandil kuju, kuid mateeria saab olla vaid nii vaba, kui vabad on loovate olevuste mõttevormid ja teadvus. Kui loovad olevused laiendavad oma mõttevorme, oma tahtlikke mustreid, oma identiteedi-, mentaalses ja emotsionaalses kehas olevad struktuure, siis saab mateeria olla niisama vaba, kui on seda nende eneseteadlike olevuste meel, kes neid mõttevorme loovad.

Elohimil on jõud paljundada talente
Mu armsad, Jumala pojad ja tütred, kes te olete kehastunud planeedile Maa, olete alati teretulnud looma koos meiega. Me tahame välja valada oma lõpmatu tänutunde nende inimeste suhtes, kes on kasutusse võtnud hiljuti edastatud dikriid ja Jumaliku Ema invokatsioonid, moodustades seeläbi Jumaliku Ema teadvuse kõrgema kohaloleku iseendas. Samuti kindlustades Jumaliku Ema suurema impulsi, lülitudes Jumaliku Ema teadvusse ning olles seeläbi osaline puhtamate vormide loomisel.

Kõik olevused, kes on Jumaliku Ema osa planeedil Maa, on osa ka Elohimist, sest me moodustame ühe ja sama Jumaliku Ema teadvuse. Seega saame me paljundada nende talente, kes samuti soovivad kõrgendada kogu elu.

Me oleme lõputult tänulikud neile inimestele, kes on hakanud oma tähelepanu pöörama positiivsele impulsile planeet Maa tõstmisel. Me tervitame neid, kes on tahtnud saada avatud ukseks meie jaoks ning seeläbi võimaldavad meil moodustada Jumaliku Ema suurema impulsi ja võimsama kohaloleku.

Armsad olevused, me alustasime oma küsimusega sellest, kuidas Elohim ja kuidas Jumaliku Ema teadvus loob vabalt. Nagu te teate, saab loodu olla nii vaba ja väljendada just nii kõrgeid ja just neid mõttevorme mateerias, mis on loomisest osavõtvate olevuste mõttemustrites, maatriksites ja jumalikus geomeetrias olemas.  

Seepärast, mu armsad, kas te mõistate, et Jumalik Ema saab luua koos kõigi nende olevustega, kes on kaasosalised selles teadvuses, kuid Jumalik Ema ei saa paljundada neid vorme kõrgemale, kui enamike materiaalsel tasandil kaas-loovate olevuste vaba tahe võimaldab.

Mu armsad, ma soovin anda teile visiooni sellest, kuidas meie, kuidas Elohim näeb materiaalset tasandit. Kui me vaatame praegust planeet Maa materiaalset tasandit Elohimi teadvusega, siis me näeme suurt pilve, rasket, tihedat, mis seda planeeti katab. Me ei ütle seda, et see peaks heidutama neid, kes annavad oma igapäevase osa rosaariume ja dikriisid lugedes planeedi ja kogu elu tõstmise eesmärgil. Me ütleme seda selleks, et te saaksite aru, mõistaksite ja tunnistaksite seda planeeti katvat raskust.

Saage aru sellest, et teie pole tegijad!
See tihe pilv koosneb negatiivsete mõttemustrite, massimõrvade, metsikuste, sõdimise ja valguse väärkasutamise sadadest ja tuhandetest kihtidest. Me väidame ja teie võite seda uskuda, et vaba loomise kõige olulisem võti on selle mõistmine, et teie ei ole TEGIJA.

Teie olete avatud ukseks Isa Valgusele, sest mitte ükski inimene maa peal ei suudaks läbi negatiivsete, raskete mõttemustrite loodud valu, hirmu, viha ja ülekohtu tundeid täis tihkeid valguse väärkasutusi ära puhastada. Materiaalne tasand saab ümber sündida oma algsesse jumalikku puhtusse vaid läbi Isa, läbi Vaimu, sündides Jumaliku Ema teadvuses. Kogu mateerias oleva raskuse saab hävitada ainult Ülestõusnud Väe ja kõrgemate olevuste kaasabil, nimelt nende kaasabil, kes on kõrgemas teadvuse seisundis, kes ei ole sama tasandi osa. Neil olevustel puudub subjektiivne nägemus selle kohta, mis materiaalsel tasandil juhtub ning nemad ei võta materiaalsel tasandit toimuvat reaalsena, sest nemad näevad seda ajutisena, näevad seda Jumala Valguse väärkasutamise tagajärjena.

Raskete jäädvustuste puhastamise dispensatsioon
Kallid Jumala lapsed, meie, Elohim, kes moodustab Jumaliku Ema osa, oleme siin selleks, et teid aidata ja anname teile teada dispensatsioonist, kus me lubame teile, et aitame puhastada neid materiaalse tasandi raskuse ja tihkuse kirjeid, kui teie teete endist meie jaoks avatud ukse.

Me ei saa töötada koos teiega, kui te näete iseennast tegijana, sest meie austame vaba tahet. Kui te ütlete ja väljendate materiaalsel tasandil seda, et teie tahate olla tegijad, siis me loomulikult laseme teil seda kogeda. Me laseme teil seda teha, kuid meie teid aidata ei saa, kui teie näete ennast tegijana, kui teie arvate, et teie teate paremini.

Seepärast meie, Elohimi Vabaduse Leek, Arcturus ja Victoria, vabastame teile suure hulga Vabaduse Leeki just nüüd ja praegu. Eesmärk on selles, et kõik inimesed, kes tahavad näha ennast kaas-loojatena, võtaksid osa Jumaliku Ema teadvuse kujundamisest, saaksid kasutada seda Valgust, saades avatud ukseks Ülestõusnud Väe jaoks. Te saate avatud ukseks Isa-Jumalale materiaalsel tasandil vabalt kulgedes ja te lasete Isa Vaimul vabalt voolata materiaalsele tasandile ning te lasete Isa Vaimu väel puhastada raskuse, mis ripub Ema Valguse puhtaima vormi kohal.

Loodu on alati puhas, kui seda pole moonutanud lahusoleva mina teadvus
Mu armsad, Ema Valgus on alati puhas, sest Ema valgus moodustab mateeria aluspõhja. Miks on puhtus Ema Valguse peamine omadus? Mu armsad, see on niimoodi seepärast, et Vaimu poolt loodu saab olla puhas ja väljenduda puhtaimas vormis vaid siis, kui Ema on puhas, kui Ema ei võta enda peale ühtki väärastunud vormi, vaid laseb Isa Vaimul väljendada ilu ja jumalikku geomeetriat vabalt.

Mida see tähendab, mu armsad? See tähendab, et kui meie Elohimi tasandil vaatame inimteadvust, paljude poolt loodud egolpõhinevat teadvust tema jätkuvas võitluses, siis näeme me, kuidas lahusolev mina ja ego moodustavad võrgustiku ümber mateeriatasandi. Sellel võrgustikul on igasuguseid kujusid ja mõnikord on selles vaid mõned avaused, mis lasevad Jumaliku Isa Valgusel vabalt alla valatud saada, et materiaalsel tasandil oleks seda võimalik kogeda.

See võrgustik on nii tihe, et puhast Isa Valgust ei saa vabalt alla välja valada ja see ei saa vabalt end ilmutada materiaalsel tasandil. Egol baseeruv teadvus – kõik need soovid ja tahtmised, kõik see, mida „peab“ ja mida „ei tohi“, mille inimesed on loonud oma lahusoleva mina kaasabil, moodustab meile nähtava tiheda kihtide võrgustiku. See kiht on nii paks, et pole vahet, kui suure hulga Valgust me alla suuname, sellest pääseb mõnikord väga väike osa materiaalsele tasandile oma puhtaimas vormis, niisuguses, nagu Isa on selle saatnud.

Seepärast saame meie, Elohim, väga hästi aru inimdilemmast, sellest, kuidas teie peate võitlema oma lahusoleva mina identiteediga, oma egolbaseeruvate soovidega, oma standarditega, hukkamõistmiste ja hinnangutega materiaalsel tasandil. Te olete üles ehitanud identiteedi, mis ütleb teile, missugune teie elu olema peab, kuidas te peate olema, kuidas te peate mõtlema, kuidas te peate tegutsema või looma. Kogu see „peab“ ja „ei tohi“ loob järjekordse takistuste kihi, millest Isa Valgus oma puhtaimas vormis materiaalsele tasandile ei pääse.

Ema aasta pöördub füüsilisele tasandile
Meie Vabaduse Leegi esindajad, Arcturus ja Victoria, edastame selle diktaadi põhiliselt seepärast, et me tahame, et te saaksite aru vajadusest olla hoolikas Ema aasta viimases neljandikus nii, et te saaksite olla avatud ukseks, kui te seda soovite.

Visualiseerige meid ja meie Kohalolekut enda ümber, kui te loete dikriisid või invokatsioone. Meil on võim ja valgus teid vabastada kõigist teie võrkudest, mis takistavad teid laskmast puhast Jumala Valgust materiaalsele tasandile. Paluge meilt abi, kuid pidage meeles, et meie saame teid aidata vaid juhul, kui teie näete ennast avatud uksena, mitte tegijana. Meie saame teie jõupingutusi maksimumini suurendada, kui teie lasete meil seda teha.

Olles üks aspekt Jumaliku Ema teadvusest, on meil tõepoolest vägi ja valgus teid aidata ja näidata teile seda teadvust kõrgemast perspektiivist, kui teie lasete meil seda teha. Me saame väga hästi aru, et kui te vaatate seestpoolt lahusolevat mina, siis paistab materiaalsel tasandil olema ülemvõim. Teie lahusolevale minale ja egole paistab materiaalne tasand kui reaalsus. See tundub nii ületamatu, tundub, et te ei saa kunagi vabaks materiaalsest tasandist ning neist olukordadest, mis teie ümber on, eriti neist, mis teile ei meeldi.

Kõik on saanud kiirenduse Ema aastal ning seepärast näeb teie ego Ema tasandit kui valitsevat tasandit, mis on võtnud võimu teie üle. Mu armsad Jumala pojad ja tütred, see on meeleseisund, mida kurat tahab teid uskuma panna, sest see on ego meeleseisund ning see ongi peamine konks, mis on teie olemuses talle kättesaadav. Ja nii te jätkategi uskumist niisugusesse valesse, et mateeria on reaalsus, et mateerial on jääv reaalsus.

Jumaliku Ema teadvus on reaalsus
Mu armsad Jumala pojad ja tütred, kogu Jumaliku Ema teadvus on jääv, kui see on vaba kõigist neist illusioonidest, mis on loodud Jumala Valguse väärkasutamise läbi. Jumaliku Ema teadvus ei väljenda praegu materiaalsel tasandil neid olukordi kui jäävaid ja reaalseid, sellel ei paista siin üldse reaalsust olema.

Kui te näeksite materiaalset tasandit ja Ema Valgust Elohimi perspektiivist, siis näeksite te vedelat valgust, puhast valget valgust, mis suudab peegeldada tagasi mistahes vormid, mis selle peale on projekteeritud. Seepärast suudab Jumaliku Ema teadvus üles tõsta mateeriat, luues sellest kõrgemaid vorme. Kui te loote, tuginedes oma lahusoleva mina teadvusele, siis on Ema Valguse madaldamine läbi moondunud vormide loomise loomulikult vältimatu.

Mu armsad, pidage seda meeles ülejäänud Ema aasta jooksul. Kasutage seda dispensatsiooni ja kasutage meie Kohalolekut, mis teid ümbritseb. Meie oleme Elohim, meie oleme kaas-loojad, meie oleme loojad koos oma kaas-loojatega Maa peal. Me oleme üks Jumaliku Ema teadvus ja kui te lasete, siis me tõstame teid üles ja näitame teile Jumaliku Ema kõrgemaid vorme.

Armsad Jumala lapsed, las Elohim ja las Elohimi jõud olla teile teenäitajaks Ema aasta selle osa vältel, kus aasta asub füüsilises kvadrandis, sest Elohim saab aidata neid, kes tahavad töötada meiega.

Kuid need, kes ei taha, et me neid aitame, kes ei taha, et Jumala Valgus läbistab ja hävitab lahusoleva mina rasked ja tihedad võrgud, neile me saame öelda vaid seda, et las materiaalne tasand ise õpetab teid ning see annab teile just need õppetunnid, mida teie vajate. Kuid me oleme alati kättesaadavad neile inimestele, kes näevad end kaas-loojatena mateeria tasandil ja kes tahavad vabastada planeet Maa materiaalse tasandi raskest ajaloost ja ladestustest ning taastada mateeria vabaduse ja puhtuse – valge Valguse puhta vormi. Kui teil on seesugune kavatsus, siis me saame teid aidata ja me saame vabastada tohutu Vabaduse Leegi jõu nende jaoks, kes on avatud ukseks, kes tahavad paljundada oma talente.

Meie moodustame Jumala Tule, Loomise Tule, vabalt loomise tule. Meie suudame vabastada materiaalse tasandi neist rasketest salvestustest, mis materiaalset tasandit koormavad. Niisiis, armsad, kasutage seda edastust ja nähke ennast meiega koos, osana Jumaliku Ema teadvusest.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine