Ema Valge Kuup

Elohim Astrea, 23. september 2011; läbi Heleni Arhangelskis Venemaal

Astrea on sama Elohimi naispoolus ja ma tulen andma selle edastuse teist aspekti, mida te just kuulsite. Mida te näeksite ja kogeksite mateerias siis, kui selle aluseks oleks puhtuseleek väljendatuna Emas? Mina, Astrea, olen valmis edastuseks teie jaoks Ema aasta viimaste kuude alguses, kus Ema aasta energiad pöörduvad füüsiliseks. Mida see tegelikult tähendab?

Mu armsad, puhtuse saab tuua mateeriasse vaid läbi Ema Valguse, läbi Ema Leegi, mida ma samuti esindan. Armsad inimesed, ma tulen andma teile oma nägemust selle kohta, kuidas mina, Elohim Astrea, mateeriat kogen ja kuidas ma kogen ja näen Ema Leeki sellel ajastul. Sel tunnil vabastan ma teile tohutu Ema Leegi, mis on kui hiiglaslik Valge Kuup, nii suur, et hõlmab kogu planeet Maa koos tema kõigi nelja kehaga. Mida ma mõtlen Ema Valge Kuubi all?

Mida mõista Valge Kuubi all?
Mu armsad, kuidas te saate olla tõeline Ema? Sama Elohimi maskuliinne pool väljendas just Puhtuse Leeki, kus öeldi, et üksnes läbi puhta teadlikkuse suudate te mateeriasse tuua puhtuse voolu. Puhas teadlikkus on teiste sõnadega paljas, alasti teadlikkus, mida mitte miski ei kata, ei ükski kujutlus, mitte miski, mida võiks leida materiaalsel tasandil või mis oleks loodud teie lihaliku meele poolt. See on puhas, alasti teadlikkus, mis seisab Jumala ees, Puhtuse Leegi ees, Isa Templi ees ja tahab mistahes rõivais võtta vormi mateerias, mateeria igal neljal tasandil. 

Nagu te teate, mu armsad, saab Vaimu mateerias väljendada kõigil tema neljal tasandil: tule-elemendis, õhu-elemendis, vee-elemendis ja maa-elemendis. Kõik need vastavad inimkeha neljale tasandile ja kogu planeedi neljale tasandile. Seega saab Vaimu väljendada kõigis neis neljas kehas, kõigis neis mateeria neljas aspektis, kus Vaim saab voolata kõigisse neisse nelja mateeria tasandisse vabalt, kui miski Vaimu ei taksita, kui miski ei sea Vaimule takistusi ette, määrates talle tingimusi, kuidas see voolama peaks.

Sellepärast, mu armsad, on eelnevas dispensatsioonis öeldud, et Ema Leegi sümbol sarnaneb valge kuubiga, kus Vaim viljastab Ema nii, et Ema saab väljendada kõigil neljal tasandil  - neljas madalamas kehas – Vaimu täiuslikke vorme, Vaimu puhtaid vorme, Vaimu alasti vorme! Kõiki neid Vaimu vorme, mis ei ole kaetud mao loogikaga, mida siiani esindab langenud teadvus. Ema ja Puhas Ema Leek saab sündida vaid siis, kui Kristus-olemises olevad olevused  mõistavad ja tunnistavad, et Vaimu Leek voolab nende Kohalolekusse ja Kohalolekust materiaalsesse maailma. Sa ei saa olla Kristuse väljendus Emas, kui sa ei julge väljendada Kristus-olemist või kui sa ei julge väljendada end Vaimuna, kes sa tõeliselt oled.

Ainus viis sinu jaoks end Emana väljendada on avada oma suu või avaldada end muul moel ning väljendada ennast nii, nagu Vaim sinu kui avatud ukse läbi ennast väljendada tahab. Seepärast suudan mina, Astrea, seda väljendada, et minus puudub killustatust ja terviklikkuse lõhustumist põhjustav mao loogika või mao meeleseisund, mis tahaks öelda Vaimule, kuidas Vaim end mateerias väljendama peaks. Sellepärast saan mina teile öelda, et lõputu ja intelligentne Vaim ei vaja, et talle öeldaks, kuidas vormi võtta. Ema oma puhtuses teab seda, kuidas väljendada Vaimu lõputut, kõikjalolevat vormi kõigil neljal tasandil.

See on põhjus, miks Ema Leegi sümbol on antud valge kuubina, mis paljundab Vaimu Valgust kõigil neljal tasandil, kõigis suundades ja kõikvõimalikul moel, kasutades kõiki neidsamu vahendeid, mida teiegi kui Jumala väljendajad ja Jumala osakese kandjad, tõeliselt olete. Ema Valge Kuubi iga nurk väljendab siis kõikjalolevat ja igas suunas kiirgavat Isa Vaimu. Ja see, mu armsad, on Puhtuse Leek, puhtuse kiirendatud Leek, mis on pidevalt ennastületav Puhtuse Leek mateerias. 

Miks on Puhtuse leegi teine nimetus „kiirendamine“? See on sellepärast, et Vaim ei seisa kunagi paigal ja kuidas saaks siis ka Ema seista paigal, kui ta Vaimu täiuslikke vorme väljendab. Ei, mu armsad, Ema väljendab sedasama teadvust ja kiirendamise määra, mida Vaimule avatud ukseks olijad suudavad väljendada igal neljal tasandil läbi kõigi mina-aspektide. Ema väljendab end läbi kõigi nende vahendite, kes olete teie, kasutades kõiki avausi teie teadvuses avatud ustena.

Mu armsad, seepärast olen mina, Elohim Astrea, Puhtuse Leegi Ema Leegi väljendaja selle kiirendatud vormis. Kuidas saaks Ema Leek kiirendada end ülestõusmisse, kui ta ei väljenda end Isa täiuslikes vormides? Ei, see pole võimalik, sest kui teadlikud olevused hakkavad looma mateerias neis vormides, mis pole rajatud Jumala kõrgemale reaalsusele või peavad mateeriat ainsaks reaalsuseks, siis on see ebatäiuslikkuse vorm, nagu ütles seda Elohim Purity. Kas siis saaks mateeria olla puhas?

Ei, mu armsad, te peate mõistma,  et Ema Leegi puhtaim vorm on pidev avatus Isa Vaimule. Ema suudab tõesti väljendada puhtuse kõrgemaid vorme ja tõsta kõrgemale kogu elu vaid siis, kui ta näeb end terviku osana, kui ta sünnib ümber Vaimu kandjaks.

See on ainus viis, kuidas Ema Leeki saab kiirendada puhtusse. Ja see, mu armsad, on ka põhjus, miks te näete Arhangelski piirkonnas nii palju mateerias väljendunud ebapuhtust. See on niimoodi sellepärast, et inimesed on kaotanud lootuse oma olemasolevatest tingimistest välja saada ja nad ei näe ennast Vaimu esindajatena. Veelgi enam, paljud nende hulgast isegi ei usu, et Vaim kui niisugune on üldse olemas. Seepärast mina, Elohim Astrea, Puhtuse Leegi naispoole esindaja olen tulnud, et anda omapoolne osa sellest, mida me tahame vabastada nende viimaste kuude hakul, kus Ema aasta pöördub füüsilisse sfääri.

Ma vabastan koguse seda piiritut valget puhast valgust, mis suudab luua silmapilkse Ema Valguse impulsi kõigis nendes, kes on häälestanud end puhtusele. See on väga suur dispensatsioon, mis on antud, sest Maa pole läbinud Ema aasta initsiatsioone. Nagu ütles hiljuti Ema Maria, hoiavad vaimsed olevused planeet Maa jaoks tasakaalu nii, et Maa ei häviks, ja see on kindlasti ka Ema rolliks.

Ema võib hoida tasakaalu üheaegselt paljudele vormidele. Kuid kui see aeg saab läbi, siis peab Ema tagasi võtma oma algse puhtuse, sest nagu me ka selgitanud oleme, ei saa Ema seista paigal. Ema, keda kiirendab Isa kiirendustempo, liigub tagasi puhtuse poole ja see on minu edastuse ja dispensatsiooni sõnum.

Kiirendamine puhtusse on see, mida inimesed hakkavad tundma selle aasta viimaste kuude vältel. Need inimesed, kes on end kiirendanud kooskõlas Vaimu kiirendustempoga, tunnevad tohutut kergendust mateeria poolt seatud tingimustest. Isegi siis, kui nende olukorrad pole muutunud, on muutunud nende meeleseisund ja nad tunnevad kergendust sisemistel tasanditel, viibides ise veel ikkagi endistes maistes olukordades või siis need tingimused ei sega neid enam või on nad suutelised väljendama nüüd Vaimu puhtamaid vorme ning nad tunnevad koheselt ära uue lootuse ja tunnetavad uut mina-tunnet.

Need inimesed, kes ei muutu vastavuses Vaimu kiirendustempoga, tunnevad, kuidas materiaalsel tasandil kõik puruneb, laguneb ja nad tunnevad, et kaotavad mateeria üle kontrolli, sest mateeria ei käitu enam sel moel, kuidas nemad on alati eeldanud. Mateeria ei allu mao loogikale, sest mateeria oma algses puhtuses väljendab ja peegeldab Vaimu.

Seepärast mina, Elohim Astrea, vabastan Ema Valge Kuubi terve planeedi jaoks ning Jumala poegade ja tütarde jaoks. Ma olen lõputult tänulik neile, kes on häälestunud Ema Leegile Ema aasta jooksul ning on lugenud Elohimi dikriisid ja olnud läbi selle avatud usteks ning mul on olnud tänu sellele rohkem võimalust paljundada puhtuse valgust juba enne seda edastust.

 Mida tähendab puhtuse paljundamine mateerias? Puhtus on valge läbipaistev valgus. Puhtus on valgus, mis suudab väljendada kõiki valguse vorme. Valgus võib väljendada mistahes värve ja kõiki Jumala Valguse leeke, mis tähendab, et puhtuse üle meistriks olemine eeldab teatud taseme saavutamist kõigi esimese seitsme kiire meisterlikkuses nii, et te olete suutelised hoidma oma Valget Kuupi – omaenda Ema Leeki – selles kiirendustempos, mis on kooskõlas Vaimu kiirendustempoga. 

Teie, kes te olete Ema elavad väljendused, olete elavad Vaimu kandjad, teie olete need Valged Kuubid mateerias. Hoides ennast pidevas ümbersündimises ja eneseületamises, olete te suutelised väljendama kõiki Vaimu erinevaid vaatenurki, mida Vaim tahab väljendada mateeria kõigil neljal tasandil.

Astrea ring ja mõõk
Miks mind, Elohim Astread, on eelmistes dispensatsioonides kujutatud tulemas valge ja sinise tule ringi ning mõõgaga? See on niimoodi sellepärast, et Ema Leegi puhtas vormis pole tingimusi: Ema Valgus peab olema niisama tingimusteta, nagu on seda mateeriasse voolav Isa puhtus. Kuidas saaks Ema Valgus väljendada valguse täiust mateerias, kui ta peaks mingite tingimustega arvestama?

Mu armsad, see on minu impulss sel hetkel planeedile Maa, see on minu tingimusteta armastus, mis on tõepoolest, nagu varem väljendatud ühe sõnaga : „tingimusetus“. Tingimusetus on minu mõõk, sest kui mateeriasse peitunud mao loogika kohtab minu tingimusetuse mõõka -  tingimusetuse leeki, mida ma esindan – siis mürgine maomeel ei suuda seda valgust taluda.

Mara deemonid saavad vaid põgeneda, sest minu impulss, minu olemise tingimusteta armastuse kiirgus on nii tugev. Ja viis, kuidas minu tingimusetus saab valatud planeet Maa nelja madalamasse tasandisse, on tõeline, jagamatu. Seepärast ei suuda duaalsuseloori taha peituvad olevused mu valgust taluda ning nad kogevad seda mõõgana. Sest mina, neljanda kiire Elohim, neljanda kiire naispooluse esindaja, kannan endas Looja tingimusteta armastuse vibratsiooni. Ma kiirgan Vaimu tingimusetuse vibratsiooni mateeriasse.

See on minu kingitus teile, mu armsad, sel päeval, sel ajajärgul. Olge Ema tingimusteta Leek. Olge eneseületamine, olge pidevas ümbersünnis, pidevalt eneseületamises olev Ema Valge Kuup mateeria kõigil tasandeil. See on võti teie ühiskondades ilmnevate suureulatuslike ebapuhtuste ületamiseks.

Kuid kas mina, Elohim Astrea, olen nende ebapuhtuste pärast kurb? Ei ole, sest minu meel on terviklik. Minu jaoks pole need ebatäiused reaalsed. Minu jaoks on ainus reaalsus Isa puhtus, see on tingimusteta armastuse, tingimusteta jõu, tingimusteta tarkuse, tingimusteta tõe, tingimusteta rahu ja tingimusteta vabaduse sündimine mateerias.

Tänan kõiki neid, kes on kuulnud minu sisemist häält tulla minu ritriiti ja on avatud ukseks neil päevil ja sel ajal puhtale Ema Valgusele. See on tänutunne, mida paljud meie hulgast ülestõusnud sfäärist jagada tahavad ja see on minu kingitus kõigile neile, kes on avatud minu leegile. Minul on võime paljundada Vaimu mateerias ja ma olen koos teiega – tingimusteta – alati mateerias, kui te tahate puhtust mateerias väljendada.
Mina, Elohim Astrea, olen teiega tingimusteta.
See on kinnitatud, see on lõpetatud, see on tehtud!

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine