Andeksandmine ja halastus on vajalikud vabaduse kogemiseks mateerias

Kuan Yin, 24. september 2011; läbi Heleni Arhangelskis Venemaal

Kuan Yin olen mina. Ma tulen vaikusest ja puhtast teadlikkusest. Ma tulen Halastuse Leegiga mateeriatasandile, sest halastus ja andeksandmine on tõepoolest vajalikud selleks, et olla täielikult vaba mateerias – vaba kõigist ebapuhtustest, vaba kujutlustest, mida lihalik meel tahab mateeriale omistada.

Sõna „andestama“ tähendab tegusat andmist
Mu armsad, mõelge sõna „andeks andma“ peale. Selles on sõna „ANDMA“, mis tähendab, et andeksandmine on aktiivne andmine. See on aktiivne andmine läbi enda, olles avatud ukseks – aktiivne Vaimu andmine ja jagamine läbi enda. See on vabalt andmine ja see on Vaimule vabaduse andmine mateerias väljendumiseks ja selle hävitamiseks, mis takistab Vaimu vaba voolamist mateerias. Miks on andeksandmine ja halastus nii vajalikud selleks, et kogeda vabadust mateerias?

Mu armsad, siin, Arhangelski keskuses – inglite linnas – näete te sõjaaegade ülistust, niisuguste valekangelaste kummardamist, nagu seda on Lenin ja need sõdurid, kes võitlesid Nõukogude Liidu eest natsistliku Saksamaa vastu või kellegi teise vastu ning tulid siis võidukalt tagasi, pühitsedes verevalamist. Osad tapeti, kuid nemad olid need, kes tulid tagasi lahinguväljalt elusana. Või tähistavad nad seda, et nad jäid ellu Teises maailmasõjas ja jõudsid oma lõplikku sihtpunkti Arhangelskis.

Mõelge selle peale, mida tegelikult tähendab sõjajõud? Kas pole see mitte dualistliku võitluse ülim väljendus, mis on inimesi haaranud juba nii pikalt ja kuhu neid on võrgutanud maoloogika, maofilosoofia välise vaenlase olemasolust.

Selleks, et väljendada Vaimu mateerias, peate te loobuma dualistlikust võitlusest
Mu armsad, põhjus, miks sõjandus on Venemaal saavutanud niisuguse tohutu võimu, on asjaolu, et venelased on läbi  kommunismi ja nõukogude ajaloo portreteerinud oma rahvale alati valvel olevat välist vaenlast, kes on neid alati valmis hävitama, olgu selleks siis natsistlik Saksamaa, USA või kes tahes.

Isegi tänapäeval näete te, kuidas Venemaa püüab luua dualistlikku võitlust Põhja-Jäämere aladel, kus on leitud uued gaasi ja naftavarud. Seepärast näib venelastele täiesti õigustatud olevat oma sõjalise kohaloleku suurendamine selles piirkonnas, jättes mulje põhja-ala kaitsmisest.

Dualistliku võitluse õigustamiseks peate te kõigepealt kellegi vaenlaseks tembeldama
Kas pole nii, et isegi juba enne sõjalise jõu loomist peate te kõigepealt ära määrama selle, et teie vastu tegutseb vastujõud, mida võiks pidada vaenlaseks. Kas see ei tähenda mitte ülimat nõusolekut lülituda dualistlikku võitlusse? Kui te olete määranud juba oma vaenlase, siis on teil olemas õigustus tõelisse lahingusse asumiseks. Siis võite te tulla tagasi näiliselt võidukast sõjast - juhul kui te muidugi ellu jääte - ja anda au lahusolevale minale. Kas pärast Teisest maailmasõjast näilise võitjana välja tulnult sai nõukogude ühiskond tõeliselt vabaks?

Mu armsad, see on põhjuseks, miks andeksandmine on nii vajalik vabaduse kättevõitmiseks. Andeksandmine tähendab, et Vaimu väljendamiseks mateerias ei aktsepteeri te mitte mingisugust dualistlikku võitlust. Andeksandmise Leek tähendab dualistlike võitluste ületamist ning te ei näe ennast, ega te ei samasta end sellega, kes on kellegi või millegi vastu, ega seeläbi ei upita ego, ega austa ego sellepärast, et te jäite dualistlikus võitluses ellu.

Seepärast on andestamine vabaduse saavutamiseks ülimalt tähtis komponent, sest te ei saa ilmale tuua Vaimu, kui te ei lase tal vabalt voolata. Või olete te kunagi näinud, et Vaim tahab lülituda dualistlikku võitlusse? Ei, mu armsad, see on vaid ego, kes määratleb ära  hea ja halva. See saab olla vaid lahusolev mina, kes omistab endale au lahinguvõitluse eest, portreteerides end kangelasena, kui ta lahingus kellegi võidab ning tuleb sealt tagasi võiduka juhina.

1917. aasta revolutsiooni eesmärk oli hävitada
Niisugune võitlus toimus 1917. aastal tsaari ja proletariaadi vahel. Selle puhul te näete, kuidas maoloogika, kui sellele anti jõud, võrgutas Vene riigi tsaarivastasesse dualistlikkusse võitlusse. See oli lahing, mis lõpuks hävitas kogu riigi. Väga vähesed küsisid siis: „kas see on ikka mõistlik, mida me teeme“, sest enamus massiteadvust oli juba maofilosoofia lõksus, mille peaeesmärk oli tsaarivõimu hävitamine.

Ma ei ütle, et tsaar ja selle aja eliit oleks väljendanud Venemaa kõrgeimat võimalikku plaani. Ma ei ülista tsaari, kuid ma ütlen, et juba väga pikka aega on valitsenud Vene inimeste teadvuses kellelegi vastuolemise tugev impulss ning seepärast on teatud grupid rahva enda hulgast ja mõned teised rahvad tembeldatud Vene rahva vaenlasteks. Seepärast on kosmiline peegel andnud Venemaale võimaluse näha seda teadvust läbi väga verise ajaloo.

Seepärast mina, Kuan Yin, kes on duaalsusest kõrgemal, kes on üle igasugusest võitlusest ja lahingust ja kes tunnistab igavesti ennastületava Vaimu vaba voolamist, olen tulnud vabastama lisakoguse Andeksandmise Leeki – Halastuse Leeki – Venemaa ja kogu planeedi jaoks. Minu Leegi impulss on nii suur, et kõik inimesed planeedil Maa, kes on häälestunud minu Leegile – Andeksandmise Leegile, Kaastunde ja Halastuse Leegile – tunnevad seda ja võtavad selle kasutusse oma Kristus-olemise manifesteerimisel mateerias.

Kosmiline peegel Ema aasta lõpul
Miks mina, Kuan Yin, ütlen seda sel päeval pärast sügisest pööripäeva ja nende kolme kuu hakul, mis sümboliseerivad Ema aasta lõppu? Ma ütlen seda sellepärast, et materiaalne tasand peegeldab seda, millega te peate seisma silmitsi. Kogu see teadvus, mida te tahate projekteerida teiste peale, materiaalse tasandi kui suure õpetaja peale, peegeldab kõik teile tagasi. Mõni minut tagasi tegi Vladimir Putin avalduse selle kohta, et kui temast saab president, siis tuleb Vene rahval majanduses alla neelata mõru rohi enne, kui nad saavad meepurgi. Kas siin pole mitte öeldud universumile, et tema peab olema esimene, kes selle mõru rohu alla neelab?.

Mu armsad, Vabaduse Leek, Halastuse ja Andeksandmise Leek on omavahel nii tihedasti üksteisega seotud, et Halastuse Leek on tõepoolest vabaduse üks aspektidest. Kuidas saaksid muidu inimesed mateeriatasandil vabad olla? Kuidas saaks nad vabaks oma vaenulikkuse ajaloo austamisest?

Nad saavad vabad olla vaid siis, kui nad andestavad tingimusteta endale ja oma vaenlastele ilma oma verist minevikku ülistamata, kummardamata oma dualistliku võitluse sümboleid, ülistamata võitlust, kus mõni oma elu kaotas, olgu selleks siis verine lahing või vangilaager, nagu on üks siin Arhangelski lähedal ning mis kujutas endast tõepoolest põrgut.

Meenutage kosmilist purustavat palli
Nagu mõned teie hulgast mäletavad, olen mina, Kuan Yin, andnud teile mõttevormi kosmilisest purustavast pallist möödunud aastal Peterburi konverentsil. Ma tuletan siinkohal meelde kõikidele Venemaa inimestele oma kujutlusvõime, tarkuse, kõrgema visiooni, tahte ja teojõulise usu kasutamist koos tingimusteta armastusega, et loobuda Venemaa verise ajaloo kõigist struktuuridest nii, et Venemaa ei toidaks ühtki negatiivset kujutlust iseenda kohta ja et Venemaa elanikud suudaksid kõigest sellest lahti lasta. Et nad suudaksid tõeliselt uskuda sellesse, et Vaim on võimeline väljendama vabadust, ülimat vabadust Venemaa elanike jaoks mateerias.

Kuid enne, kui see saab teoks, peab kõigepealt, nagu me oleme korduvalt maininud, muutuma teadvus ja kaduma kogu tahtmine saada tõmmatud mistahes võitlusse. Soov olla vastu ükskõik millele või välise vaenlase otsimine, keda peab hakkama hävitama, peab kaduma täielikult selleks, et tõsta üles Vaimu Emas.

Ema aasta viimased kuud annavad inimestel suure võimaluse näha läbi füüsiliste sündmuste seda, mida nad on kosmilisse peeglisse saatnud. See peegeldab tagasi sama teadvust, mis on andnud eksisteerimisvõimaluse kogu duaalsusele ja kogu dualistlikule võitlusele planeedil Maa. Seepärast on andeksandmine ja vabadus need sõnad, mille üle tasub mõtiskleda.

Mõelge sõnapaari „puhas teadvus“ peale, mis aitab teil olla avatud ukseks, tunnistada seda, kuidas Vaim saab teie läbi tegutseda ilma, et te ütleksite Vaimule, kuidas voolata või missugust eesmärki ta täitma peab.

Need, kes on kogenud Vaimu vaba voolamist, ei saa seda unustada, sest niivõrd suur on vabanemistunne maistest tingimustest, mida teie meel on kasutanud Vaimu piiramiseks, talle ettemääramiseks, kuidas Vaim peaks mateerias voolama. Kas mõistate, et Vaimu vaba voolamise tagamiseks mateerias, ei saa te piirata end ühegi tingimusega, kus te ütlete Vaimule, kuidas ta käituma peab, sest te pole tahtnud lahti lasta dualistlikust võitlusest, te pole tahtnud andeks anda, te ei taha väljendada ega kehastada Halastuse Leeki.

Halastuse Leegi kehastamine on suur vabanemine
Mu armsad, kuidas mina saavutasin oma vabaduse ja ülestõusmise? Ma saavutasin selle läbi mõistmise, et kõik see, millest ma lahti lasen läbi Halastuse ja Andeksandmise leegi – tingimusteta aktiivse andeksandmise, ongi tõelise mina vabastamine. Aktiivse tingimusteta andeksandmise hetk on oma tõelise mina püramiidi ehitamise algus. Tõelise Ema väljendamine on selle tõeline kehastamine läbi enda kui avatud ukse.

See on minu edastuse põhjus, see on põhjus, miks ma tulin teile meelde tuletama, et Ema Valge Kuubi väljendamiseks selle puhtaimas vormis, peate te olema suutelised andeks andma ja mitte ainult mõnd asja, vaid andeks andma endas oleva ja tegema seda tingimusteta. Te peate andeks andma kõik endas oleva, ka selle, mida te kannate endas enda vastu või kellegi teise vastu, elu vastu või mingi riigikorra vastu, nagu on seda näiteks kommunism.

Seepärast on väga vajalik, et vabadus algaks Halastuse ja Andeksandmise Leegiga ning et neid kehastataks mateerias. Kuidas te muidu saavutaksite oma vabaduse planeedist Maa? Kuidas te muidu peate oma ülestõusmist võimalikuks? Te tõusete üles iga päev, ainult nii saate te üles tõusta, kui te vabastate end kütkeist iga päev, kui te annate tingimusteta andeks iga päev, kui te annate tõepoolest andeks kõik selle, mis põhjustas pahameelt, viha või negatiivseid tundeid teis endis.

Mina, Kuan Yin, ankurdan Vabaduse, Andeksandmise ja Halastuse Leegi fokaalpunkti Arhangelski, Inglite linna kohale nii, et see Halastuse Leek on istutatud siia kui seeme Ema Kuupi, et igaüks, kes on avatud kehastamaks Jumal- Ema planeedil Maa, saaks häälestuda minu Kohalolekule, mida ma kiirgan, vibreerin ja kehastan planeedil Maa. Halastuse ja Andeksandmise Kohalolekus toimub samuti eneseületamine ja edasiliikumine ajatus olekus. Nii igavikuline on Andeksandmise Leek, Halastuse Leek ja nad on ühtseks aluseks ja lähteks Vabaduse Leegi initsiatsioonide tõelisel läbimisel.

See on ühtlasi ka hoiatuseks Vene riigile: kui pole andeksandmist, siis maa ja ühiskond vabaks ei saa. See maa ei saa tõusta üle ja kõrgemale dualistlikust minevikust, kui ta õpi andeks andma - avatult, ausalt läbi töötades oma ajaloo.

Seega, mu armsad, see edastus on pitseeritud. Mina, Kuan Yin, olen Halastuse jumalanna, ma olen Andeksandmise jumalanna, ma hoian Andeksandmise ja Halastuse Leeki kui võtit igavesele Vabadusele.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine