Selle vale purustamine, et läbi kommunismi saavad inimesed vabaks

Jeesus, 24. september 2011, Arhangelskis Venemaal

Mina Olen Jeesus Kristus! Ma olen siin selleks, et purustada, purustada, purustada, purustada neljal mateeria tasandil kogu maovale, mida esindasid Vladimir Lenin ja teised, kes olid Venemaa bolševistliku revolutsiooni ja Nõukogude Liidu loomise taga. Las selle vale purustamise lähtepunktiks saab Elohim Purity ritriidi fokaalpunkt. Tõepoolest, suuremat ebapuhtust pole kunagi inimkonnale peale pandud, kui on seda vale masside vabastamisest läbi kommunismi.

Lenin on suurim ülempetis, kes iial planeedile Maa on kehastunud
Mõned ajaloolased on väitnud, et idee sellest, et alandlikud pärivad Maa, on suuresti olnud Lenini enda mõtteviis. Kuid mina, Jeesus, tunnistan siinkohal, et see on täiesti vale arusaamine mitte ainult sellest ideest, et alandlikud pärivad maa, vaid ka sellest, mida tähendab masside vabadus.

Kommunismi visionäärid Marx, Engels, Lenin, Trotsky ja teised, polnud tegelikult need, kes oleksid massidele vabaduse toonud. Algusest peale oli neil kavatsus masse veel rohkem lõksu ajada, kui nad seda varem olid. Ma võin tunnistada fakti, et Lenin ise on pingereas kõrgeim ülempetis, kes iial on kehastunud planeedile Maa.

Pole olemas kavalamaid kavalpeeneid segadusse viivaid valesid kui need, mida te leiate Lenini kirjutistest. Mitte et ma siin praegu julgustaksin teid neid lugema. Kui te pole saavutanud üsnagi korralikku Kristus-olemise astet, siis isegi Lenini sõnade lugemine oleks mürk teie meelele.

Tegelikult on nii, et alandlikud pole mitte need, kes on rõhutud ja jalge alla tallatud. Alandlikud on need, kes on duaalsuse ületanud. Sõna „meek“[tõlkes: alandlik, kannatlik, leebe, tasane] pole mitte täpne tõlge sõnale, mida mina kasutasin aramea keeles, milles leidus palju parem sõna edasi andmaks selle sõna mõtet neile, kes on mitte-dualistlikud, kes näevad seda, et kogu elu on üks.  Kui te näete kogu elu üksolemist, siis ei lase te ennast petta niisugusel dualistlikul loogikal, kus ühe inimgrupi vabaduse saavutamiseks on vaja teine grupp inimesi tappa.

Mitte keegi ei saa vabaks teiste surma ega tapmise läbi
Surm ei vii vabadusele mitte kunagi. Üks  minu missiooni sõnumeid oli: surm ei tee teid vabaks. Te saate vabaks siis, kui te surma ületate.

Lenin ise eitas Jumala ja vaimse olemasolu ja ma võin teile kinnitada, et ka Lenini eluvool ei saanud vabaks läbi surma, sest see eluvool tõmmati just sellele põrgutasandile, mis vastas tema teadvusele ning sellest ajast saadik piinleb ta seal. Piinad jätkuvad tema tahtmatuse pärast mõista neid valesid, mille tema tõi inimkonna sekka ja tahtmatuse pärast mõista neid tagajärgi, mille ta pani liikuma Nõukogude Liidu loomisega.

Kuigi ta teadis, et Stalin ei vastanud tema kujutlusele rafineeritud liidrist ja kuigi Lenin ise oleks šokeeritud nii suurest hulgast tapmistest, mida Stalin toime pani, ei olnud Stalin siiski Lenini filosoofia produkt.

Läbi kommunismi pole töölisklassi võimalik vabastada. Seda tõestab fakt, et kommunistliku riigi jalulpüsimiseks on vaja nii palju inimesi tappa. Seda tõestab ka sõnavabaduse hävitamise vajadus, mille seadustas Lenin ise. Siit tuleneb, et tipp-eksitajat iseloomustab tema enda loogika lonkamine, kusjuures tipp-eksitaja ise on kõige viimane, kes selle loogika on suuteline läbi nägema.

Jeesus ankurdab Kristuse Mõõga Arhangelski kohale
Mina, Jeesus, tulen ankurdama siia, Arhangelski linna kohale, mis on Purity ritriidi lähim linn, Kristuse Mõõka. Ma ankurdan selle keskväljakule Lenini kuju kohale, et see koht saaks olema Kristuse Mõõga tulipunkt. Ja et selle kuju lõpuks viiksid siit minema vaimselt ärganud inimesed või neelaks maa selle endasse. Tegelikult ei suuda see laastamise jäle sümbol seista vastu Kristuse Mõõgale.

Mis asi on Kristuse Mõõk? See on püha Sõna ja seda on kujutatud kui valguse kiirt, mis sarnaneb mõõga kujule selles mõttes, et suudab läbi lõigata ka kõige tihedamad anti-kristuse valed. Kuid see on kahe teraga mõõk. Kui te suunate mõõgatera kellegi poole, siis vastaspool asuv lõiketera on pööratud teie enda poole. Sellepärast ütlesin ma teile, et ärge mõistke kohut, sest teie üle mõistab kohut see, mille teie teiste poole teele saadate.

Lenini eluvoolu üle mõistab kohut tema poolt teiste poole teele saadetu – tema katse ikestada rahvast veelgi enam, kui seda rahvast suutsid ikestada eelmised Venamaa valitsejad. Ta nägi seda tõsiasja, et niinimetatud töölisklass oli küllalt kergesti minevikujuhtidele allutatav ning see tõestas, et töölisklass alluks ka hõlpsasti tema juhtimisele ja tema poolt juhitavale riigile.

Kogu lubadus vabastada töölised, polnud midagi muud kui pettus – maoloogika, kus öeldakse üht ja tehakse hoopis midagi muud. Maoloogika puhul süüdistatakse teisi valitsejaid rahva rõhumises, säilitades endas kavatsuse rõhuda rahvast veelgi hullemini. See on maomeelele iseloomulik joon, kus ei aktsepteerita vastutust ning veeretatakse see teistele ja süüdistatakse alati teisi.

Maoloogikast läbimurdmiseks on vajalik halastus
Te võite küsida, miks Kohtumõistmise Leek, miks Kristuse Mõõk ankurdatakse pärast Kuan Yini poolt pakutavat Halastuse Leeki? See on sellepärast nii, et paljud planeedil Maa ei suuda vastu võtta seda, sest nad ei suuda aktsepteerida, et nad halastust vajavad.

Vale selle kohta, et nemad ei ole teinud mitte midagi valesti, hoiab neid väga kõvasti ikkes. Venemaad ei hoia kommunistliku mineviku ületamisest tagasi mitte töölisklass, mitte proletariaat, vaid need paljud inimesed, kes olid Nõukogude Liidu koosseisus ja kes pole lasknud lahti nõukogude mineviku kujutelmadest ja valedest. Seepärast arvavad nad, et neile pole vaja mingit halastust, sest nad on teinud seda, mis on õige teha suurema eesmärgi nimel; nende eesmärk on vabastada inimesed.

Kas te näete, et vastavalt vaba tahte seadusele ei saa teile osaks halastus enne, kui te seda halastust aktsepteerite. Te ei saa sisemiselt aktsepteerida halastust enne, kui te tunnistate, et teil on midagi andeks anda. Ma ütlesin 2000 aastat tagasi: tehke teistele seda, mida te tahate, et nad teile teeksid, kuid selles on peidetud tähendus, nagu on varem ka öeldud: enne kui te teete midagi teistele, olete te teinud seda juba iseendale.

Kuidas saaksite te tõeliselt andestada teistele, kui te pole andestanud iseendale? Kuidas te saaksite andeks anda iseendale, kui te pole tundnud vajadust andeksandmiseks, mõistnud, et te olete teinud midagi, mis pole kooskõlas Kristuse reaalsusega. Kuidas saab teieni jõuda see mõistmine enne, kui te pole näinud Kristuse reaalsust? Te ei saa seda näha, kui duaalsuseloor on ees. Miski peab selle loori eest ära lõikama, et inimesed saaksid ärgata. Nende kolmas silm peab saama puudutuse valgusekiirest, mis äratab nad tõsiasjale, et reaalsus on dualistlike polaarsuste, dualistliku võitluse ja duaalsuseloogika taga. Te ei pea tingimata surema, kui olete söönud keelatud vilja, kuid te ka ei ela, sest maoloogikas pole midagi kindlat. Kindlus on Kristuses. Ainult Kristus on elu!

Andeksandmine tähendab lahtilaskmist
Lubage anda mul uus mõte, mille üle tasub mõtiskleda. Te olete kuulnud andeksandmisest, kuid ma palun teil mõelda uue väljenduse peale: „lahtilaskmine andeksandmise läbi“. Sest te ei saa anda andeks muidu, kui te lasete sellest lahti, mida te andeks annate. Te ei saa anda andeks, kui te lasete millestki lahti ja see lahtilaskmine põhjustab teis millegi kaotamise tunnet. Senikaua, kui teie olemuses on säilinud ego jäänused, panevad need teid tundma egole iseloomulikku kaotusetunnet, kui te millestki lahti laskma hakkate.

Ja muidugi, senikaua, kui te viibite kehastuses, peituvad teie olemuses ego-elemendid, vastasel korral poleks te suutelised füüsilises kehas viibima. Ma olen väga hästi kursis sellega, et inimesed on kujundanud minust ebajumala kuju, sest mul polevat olnud ego minu viimase kolme maise aasta jooksul või et mul polevat olnud ego oma viimases kehastuses. Ma tean väga hästi, et mõned vaimsed inimesed peavad enda guru ainsaks valgustatuks.

Siiski ma ütlen teile, et ka minus olid ego-elemendid kuni viimase loobumise momendini ristil. Nii on lugu ka kõigi teistega, kes on siia kehastunud ja kes siia kunagi kehastuvad. Siin on see alandlikkuse koht: see on alandlik teadmine sellest, et te pole täiuslik inimolevus. Seega vajate te Kristuse reaalsust [Kristuse tõde] ning Jumala halastust ja andeksandmist. Siis suudate te seda ka teistele pakkuda.

Te ei ole suuteline andeks andma niikaua, kui teile tundub, et teistele andestamine tähendab teile millegi kaotamist (millestki loobumist) – on see siis kas kättemaksusoov, teiste karistamise soov, tõestamine, et teised eksivad ja teil on õigus või oma üleoleku demonstreerimise soov. Kuid te pole suutelised lahti laskma neist soovidest senikaua, kui teie ego tunneb selle läbi kaotust. Kuidas te siis saate tõeliselt andeks anda? Ainult siis, kui mõistate, et läbi andeksandmise, läbi lahti laskmise andeksandmise läbi ei kaota te midagi, vaid te hoopis võidate midagi.

 Püha Vaimu aastasse liikudes peate te andeks andma kõik
Te kaotate selle, mis näib egole väärtuslik ja te võidate selle, mis näib väärtuslik teile. Te võidate vabaduse sellest tingimusest, mille pärast teil oli võimatu teisele andeks anda. See, mida te ei suuda teisele andeks anda, on tegelikult teis endas lahendamata.

Ma võin teile kinnitada, et vastasel korral ei tekikski andeksandmise teemat. See tähendab, et te ei suuda teistele andeks anda seda, mis on teie psühholoogias peidetud tasanditel olemas. See hoiab teid tagasi Kristust järgimast, sest ega ma ilmaaegu öelnud: „Mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!“ Senikaua, kui on olemas midagi tähtsat, millest loobuda ei tahaks, ei saa sa sellest loobuda ja Kristusele järgneda.

Seepärast oled sa suuteline lahti laskma sellest vaid siis, kui Kristusele järgnemine on sulle tähtsam kui vimm või vihapidamine oma venna või õe vastu. Kui sa tõeliselt seda näed, suudad sa LAHTI lasta. See jõuab sinuni vaid siis, kui Kristuse valguskiir puudutab sinu kolmandat silma ning kate su silme ees variseb ning sa näed minu reaalsust.

See on kingitus, mille ma tänasel päeval toon. Ma kinnitan teile, et kui te tahate vaimsete olevustena läbida Ema aasta kolm viimast kuud ilma, et teid kistaks mõnda negatiivsesse spiraali, siis te peate tõeliselt tähelepanu pöörama kõige selle ÄRA andmise vajalikkusele, mida te hoiate iseendas niisugust, mis on teise inimolevuse vastu või iseenda vastu. Tõesti, selleks, et purjetada Püha Vaimu aastasse Vaimu tuul purjedes, on teil tarvis andeks anda kõik.

Väline autoriteet ei saa teid kunagi vabastada
Mitte keegi ei ole teile kunagi midagi teinud, sest teie olete ainus, kes endale midagi teha saab – teil on vaba tahe. Inimesed ei taha seda tunnistada ning see on põhjuseks, miks massid on alistunud liidritele ja seepärast on liidrid toitnud masse valega, et inimesed saavad vabaks ilma enda eest vastutust võtmata, sest seda pidavat tegema riik nende eest.

Kas te mõistate, et kommunismi aluseks ei olnud töölistele sisendamine, et nende sees on Kristuse sädemekene, tänu millele nad saavad vaimselt iseseisvaks ning suudavad end ise valitseda? Ei, proletariaat vajab kedagi, kes neid valitseks, nimelt Leninit ja tema seltsimehi. Näidake mulle niisugust inimest, kes püüab tõeliselt vabastada proletariaati nii, et proletariaat oleks juhitud ilma, et keegi tema üle valitseks. Sel juhul ma luban teile, et selles inimeses on tubli kogus Kristus-teadvust.

Kõik need, kes seavad end üles, et teised neid järgiksid ja ütlevad, et neid järgides saad sa vabaks, pole mitte väljas selle peal, et inimest vabastada. Te ei saa kunagi vabaks, järgides kedagi, kes upitab ennast väidetava vabastatava kõrval olles tähtsamaks.

Vaid need, kelles on Kristus-visioon – kes seetõttu näevad kogu elu üksolemist – saavad olla avatud ukseks inimeste vabastamisel. Teised on valeõpetajad, kes juhatavad inimesi ühest õnnetusest teise, kuni inimestel saab lõpuks mõõt täis ja nad ütlevad: „Meie neid väliseid autoriteete enam ei vaja, me peame vaatama iseendasse ja leidma kuningriigi enda seest. Me peame leidma tõelise Kristuse iseendas, selle puust ristil rippuva vale-Kristuse asemel neis väga paljudes kristlikes kirikutes üle kogu maailma.“

Kui kommunism on üks anti-kristuse väljendus, siis enamus ortodoksi ja tavakristlikke kirikuid on anti-kristuse teine väljendus. Vene ehk Ida ortodoksi kirik pole samuti selles erand. Kuigi mõned vaidlevad selle üle, et selles on minu õpetusi vähem moonutatud kui katoliku kirikus, ja selles on omajagu ka tõtt, siis ei tähenda see mitte, et Ida või vene ortodoksi kirikud mind esindaksid, et nad esindaksid niisugust teadvust, mis vabastab inimesed välisest või maisest autoriteedist.

Välise autoriteedi abil
ei saa sa kunagi vabaks.
SEE on võti.

Ma tänan teid tähelepanu eest ja seega olen ma lõpetanud Kristuse Mõõga ankurdamise sellesse paika. See on lõpetatud.

***

Teemakohased rosaariumid:
Andeksandmise rosaarium 
Mineviku ületamise rosaarium

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine