Ma kuulutan Taanimaa jaoks eneseületamise ajastu alanuks

Saint Germain, 29.10.2011. See diktaat on edastatud sõnumitoojatele, kui nad sõitsid autoga läbi Lõuna-Taani ja lähenesid Saksamaa piirile. 

Saagu valgus taanlaste maale. Saagu valgus taanlaste meelde. Saagu valgus taanlaste südamesse. Saagu valgus selle rahva tšakratesse, sest mina, Saint Germain, tulen ja kuulutan Taanimaa jaoks Kuldse ajastu alanuks.

Kuidas ma saaksin inimesed äratada? Kuidas ma saan äratada inimesed mitte nendele vigadele, mida nad on teinud, vaid nendele võimalustele, mida nad pole kasutanud sellepärast, et nad pole astunud ette ega avalda omi talente? Kuidas saate te oma talente paljundada, kui te tahate need vaka alla peita? Mõistagi pole see võimalik.

Just seepärast te näete, et see rahvas pole mõjutanud Euroopa kogukonda ega maailmaüldsust, mis oleks olnud teisiti siis, kui inimestes oleks olnud suurem arusaamine, et nad kannavad endas juba muistsetest aegadest peale teatud maatriksit ja mõttevorme, mis võivad aidata edasi teiste rahvaste ja isegi kogu maailma tajumisvõimet.

Öeldu muidugi ei tähenda seda, et Taani suudaks päästa maailma, nagu taanlased endale omase huumoriga ütleksid. Kuid siiski peab aru saama, et Taanil on oma osa, nagu on see paljudelgi teiste riigi rahvastel. Taanlastel on unikaalne roll, mida kannavad endas taanlased muistsest ajast pärit maatriksina ja mis tõmbas nad ka elama geograafilisse piirkonda, mida võiks pidada Skandinaavia ja Euroopa kaheksa-kuju keskmeks (neksuseks) ja see on ka kaheksa-kujulise voolu neksuseks Balti mere ja suurema ookeani vahel.

Vaimne potentsiaal, mida Taanimaa pole ära tundnud
Taani paikneb nii horisontaalse kui vertikaalse kaheksa-kuju neksuses. Kui taanlased oleksid otstarbekalt kasutanud oma suhtlemisvõimet ja kauplemisvõimalust teiste rahvastega, siis oleksid nad teatud määral täitnud oma rolli horisontaalse kaheksa-kuju keskmes olijana ja oleksid hakanud ära tundma või omaks võtma, et ka neil on oma osa täita vertikaalses kaheksa-kujulises voolus Vaimu ja mateeria vahel.

Tuhandeid aastaid tagasi olid taanlased seotud vanade põhjamaade või skandinaavia uskudega. Taani oli esimene ristiusku pööratud maa ja seega sai temast võti, mille kaudu sai see usk kättesaadavaks Skandinaaviale, olles muidugi mitte täiuslik religioon, kuid siiski mitmes mõttes edulisem religioon, kui olid seda vanad Skandinaavias levinud uskumused.

Ka tänapäeval on näha, et Taani on vajunud mittereligioossuse seisundisse. Ma ei arva sugugi, et taanlased peaksid omaks võtma mingi formaalse, ametliku usu, kuid neis on potentsiaal hoomata ja omaks võtta vaimsuse universaalne vorm, mis saab olema religiooni või vaimsuse peamine vorm tulevastel aegadel.

Muidugi ei domineeri Veevalaja ajastul, Saint Germaini ajastul, üks religioon, isegi mitte ületõusnud meistrite poolt toetatud üks organisatsioon ega õpetus, vaid saab olema õpetuste paljusus. Just seda ongi vaja, sest kuidas saaks valitseda Kuldne ajastu ilma tõelise sisemise ühenduseta oma kõrgema olemusega, ilma tõelise sisemise eristamiseta, tõelise vibratsiooni eristamiseta, mille alternatiiviks on väline pime pühendumine autoriteedile, kes seab ennast üles guru positsioonile, väites ennast omavat tõemonopoli või väidab end teadvat ainsat tõde.

Need, kes arvavad, et tõde saab sõnades väljendada või vormistada seda dogmaks või doktriiniks, et tõe saab sulgeda õpetusse, ei hiilga just tulevastele aegadele omase arusaamisega. Edasiviiv on teha õpetused kättesaadavaks kõigile inimestele ja las nad teevad siis nendega, mida nemad tahavad ilma, et te paneksite neile peale mingeid kitsendusi või oma tingimusi, välja arvatud need, mis on põhjendatud tulenevalt autoriõigusest ja muust taolisest.

Tulevasel ajastul söövad inimesed nii-öelda mitmete laudade taga ja vaid üksikud on nõus ühe lauaga end piirama. Seda te näetegi taanlaste juures; nad ei taha kinni võtta formaalsest religioonist ega ka mitte sama formaalsest materialismist kui religioonist.

Kuid siis tuleb nähtavale ka dilemma, sest kui lükata tagasi mõlemad äärmused, siis mis jääb alles? Alles jääb segane keskala, kus on valitsemas paks udu ja te ei näe sellest läbi. Te võite tahta ennast läbi selle udu murda, udust kõrgemale saada ja leida midagi kõrgemat, kõrgema eristamise, mis annab teile siis visiooni sellest, mis viib kõrgemale kahe äärmuse vahel olevast udust.

Jah, muidugi, kui te ronite neile küngastele, mis esindavad kaht äärmust, siis võite te ronida udust kõrgemale, kuid kuna te kapseldate oma visiooni ühte süsteemi, siis te näete ülevalpool üksnes udu. Teie nähtud visioon pole siis selge ning teil on tarvis jõuda isegi sellest tasemest kõrgemale, kus udu asub ja samuti kõrgemale neist küngastest, mis väidetavalt peaksid udust kõrgemale ulatuma, kuid tegelikult nad ei ulatu.

Kõrgemale jõudmise vajaduse äratundmine
Seega näeme me tarvidust, et inimesed hakkaksid mõistma, et taeva ja maa vahel on enamat kui teie filosoofias on unistatudki, nagu Hamlet ütles palju aastaid tagasi väidetavalt sellelsamal maal. Kuid siiani on taanlased olnud tõrksad omaks võtma seda, et taeva ja maa vahel on enamat kui see, mida nad oma mugava eluviisiga on suutnud luua.

Neil pole olnud tahtmist küsida, mis järgneb ühiskonnaheaolule, mis järgneb mugavale elustiilile, kus me peame end kõik nii kenaks ja hoolitseme üksteise eest. Ja kui ühiskonnas kerkib probleem, siis me viskame raha või veeretame probleemi sotsiaalhoolekandele ning siis võime end oma väikeses õdusas majakeses hästi tundes seda probleemi eirata.

See ei ole mitte selle rahva kõrgeim potentsiaal. Ma annan valgusimpulsi, mis võib üles raputada ja purustada mõtteviisi, et mugavus, mille me oleme saavutanud, on piisavalt hea. Kui te vaatate maailma rahvaid, siis on paljude puhul äratuntav, et midagi on puudu. 

Te näete niisugust olukorda ka Balti mere ümber, kus on mõned rahvad, kes on olnud kommunistliku valitsemise all palju aastaid ja nad teavad, et peavad edasi jõudma. Nad teavad, et nad pole seal, kus nad olla tahavad ning nad tahavad pingutada. Kuid te näete, et paljud vanemad rahvad, kellel on olnud võimalus nõukogude ikkest kõrvale hoida, on  muutunud nii mugavaks oma heaoluühiskondades, et nad ei teadvusta oma kasvamisvajadust.

Kui te olete teadlik sellest, et teil on miskit puudu, siis on kasvamisvajadus kergesti äratuntav. Kui te olete mugavuses ja õdususes, siis on juba raskem tunnistada, et teil on vaja ennast ületada. See on ka potentsiaal, mida taanlased endas iidsetest aegadest peale kannavad. Ma ei räägi siin mitte millestki niisugusest, mida ei suudaks teoks teha need, kes seda teoks teha tahavad. Muidugi kasvab Taani ühiskonnas teadlikkus sellest, et mida me oleme saavutanud, see on hea, kuid on olemas enamat ja on aeg selle enama poole liikuma hakata.

Muidugi on kahetsusväärne, kui te olete teinud vea, aga ma võin teile öelda, et kui inimesed elulavalt pääsevad ja vaatavad tagasi oma elule, siis pole mitte vead need, mida nad kahetsevad, vaid nad kahetsevad, et jätsid kasutamata võimalused ja täitmata potentsiaali, sest nad jäid teatud taseme mugavusse, arvates, et see ongi kõik, mida nad saavutama pidid selles elus.

Kas näete seda, mu armsad, kui te ausalt vaatate vaimseid inimesi ja vaimseid liikumisi? Inimestel on selge tendents kasutada õpetust mingi fantaasiapildi loomiseks ning arvata, et selle õpetuse järgimise jätkamine ja selle praktika järgimine tagab neile ülestõusmise või valgustumisse jõudmise või mistahes eesmärgi täitumise.

Kuid ma ütlen teile, et seni, kuni te viibite füüsilises kehastuses, olge piisavalt tark selleks, et mitte pidada oma olemasolevat seisundit niisuguseks, millest pole vaja välja kasvada. See kehtib siis, kui te peate end õpilaseks ja ka võrdselt siis, kui te peate ennast õpetajaks.

Jutustage ausalt ära oma lugu
Olgu teis tahe õppida neilt, kes on tunnistanud eneseületamise vajadust, mugavusse peatuma mittejäämist, nagu on see sõnumitooja kirjeldanud oma viimases raamatus, et isegi meie, kes me oleme üles tõusnud, peame imestama. Kui meie olime kehastuses, siis mõned meie hulgast ei kibelenud oma vigu paljastama ega oma mõtteid avaldama. Me elasime ajas, kus pidasime imagot väga tähtsaks. Kuigi me ei valetanud, oli siiski asju, mille me jätsime omateada.

See oli Kalade dispensatsioon, kus vaimsetes liikumistes, alates Jeesuse aegadest, oli palju seda, mida välja ei öeldud ja paljusid asju ei selgitatud. Kuid tulevases eneseületamise ajastus see ei ole nii.

See on Püha Vaimu ajastu ja Püha Vaim ei taha olla kitsendatud niisugustesse kujutlusraamidesse ja vaid need, kelles on tahet olla aus, otsekohene ja kes ei varja end maailma pilkamise ja viha eest, saavad olema tõelised õpetajad või pigem ehtsad eeskujud. Kas eneseületamise ajastul on tõesti vaja õpetajaid, kes räägivad üht ja teevad teist? Ei, vaja on neid, kes elavad oma tõe valguses ja seepärast peegeldab nende jutt nende poolt kogetut, seda, mida nad on tahtnud endas näha.

Loomulikult ei suuda keegi näha kõike, kui ta veel kehastuses on. Üks neist Kalade ajastu asjust, millest  tuleb üle saada, on täiusliku guru kummardamine. On vaja aru saada, et mitte keegi pole teisest kõrgem, sest üks ja seesama Jumal on meis kõigis. Kuid mida rohkem te hakkate tunnistama Jumalat iseendas, seda vähem on teil vaja ennast teiste ees esile tõsta.

Samuti hakkate te ära tundma Jumalat teistes ja te hakkate nägema, et see on seesama Jumal, kes tahab, et teda väljendataks läbi eluteemandi erinevate tahkude ja see väljendus pole piiratud ühe võimalusega. Teiste sõnadega, kui Jumal saakski anda täiusliku ja täieliku õpetuse läbi ühe inimese, siis miks ta peaks seda tegema, kui see tegelikult muudab keerulisemaks teiste jaoks arusaamisele jõudmise, et ka nemad võivad olla avatud usteks millelegi, mis asub udust kõrgemal või teispool must-valgeid äärmusi?

Tulevavasel ajastul on tarvis, et paljud jutustaksid ära oma loo, kuidas nad said välja Lääne tavapärasest eluviisist või kustahes nad elavad, et nad jutustaksid, kuidas nad nägid midagi enamat ja kirjeldaksid oma teed nii, et teised saaksid sellest inspiratsiooni mitte ainult oma tee alustamiseks, vaid hoogu oma loo jutustamiseks. Alati kipub olema nii, et kui uued ideed hakkavad ühiskonnas kanda kinnitama, siis ei toimu see sellepärast, et üks või mõned inimesed räägivad sellest, vaid see on sellepärast, et paljud hakkavad sellest ideest rääkima. See on nihe, muutus kollektiivses teadvuses. Seega on äärmiselt oluline, et paljud söendaksid rääkida oma loo, ausalt ja avatult, arvamata, et nad peavad enne täiuslikuks saama, kui nemad midagi ütlevad.

Ärge laske vale-õpetajatel end alla suruda
Kas te ei näe, et Kalade ajastul oli inimkonnale väljakutseks mitte lasta ära petta end vale-õpetajatel, neil, kes väga armastavad võimu, arvates, et nemad on targemad ja oskavad teistele öelda, kuidas teised elama peaksid, millesse nad uskuma peaksid ja kuidas nad peaksid oma teed käima. See tsükkel on nüüd läbi. Uues tsüklis leiavad kõik oma sisemise õpetaja ja välisest õpetajast saab vaid sisemise õpetaja leidmise eeskuju.

Kalade ajastul heidutasid langenud olevused, võimuinimesed ja võimueliit inimesi täiuslikkuse standardiga, millest on juttu ka selle sõnumitooja uues raamatus ning inimesed arvasid, et enne, kui nad pole täiuslikud, pole neil ühiskonna heaks midagi panustada ja eriti ei tohiks nad eliidi kohta midagi öelda.

Väga paljud inimesed on kasutamata jätnud oma võimaluse rääkida ära oma lugu, sest nad on lasknud end hirmutada faktil, et nad on teinud ühe või teise vea või neis on mingi ebatäius ning nad peaksid olema seepärast vait. Sest nad teavad, et sattuvad niisuguste inimeste pilkamise alla, kes on nii vigase psühholoogiaga, et neil puudub võime teistele kaasa tunda. Ja nad suudavad ainult kritiseerida seda, millest nad kas ise aru ei saa või seda, millest nad saavad küll aru, kuid mida nad teha ei taha. Kui nad näevad kedagi, kes on ületanud selle, millest nemad pole üle kasvanud, siis nad peavad selle kohe maha materdama.

Niisugune mentaliteet on laiaulatuslikult levinud paljudes maades ja see on niisugune mentaliteet, mida te näete ka siin, Taanimaal, kus on eksisteerinud tendents suruda maha igaüks, kes on omadega kaugemal ja avaldab oma talente. Niisugusele tegevusele esitab väljakutse see valgus, mille ma vabastan, et taanlased mõistaksid, et Taani rahvas ei pea olema perfektne selleks, et anda oma panus maailmale. Nad peaksid vaid söendama ette astuda ja öelda: „Võib-olla me lahendame selle asja nii, sest me oleme leidnud, et meie jaoks see töötab.“

Lõpetuseks, kui te peate ennast vaimseks inimeseks, siis olge nõus rääkima oma lugu. Jutustage oma jutt mitte keerulises vormis, nagu mina tegin Shakespeare´i näitemängude puhul, vaid tehke seda lihtsas ja otsekoheses vormis, mis on esmane viis eneseväljendamiseks eneseületamise ajastul. Rääkige oma lugu oma eneseületamisest, et teised näeksid eneseületamise võimalikkust ja seda, et eneseületamine on vaeva väärt. Sest kui teis on tahet töötada läbi see, mis teid tagasi hoiab, on see siis hirm, naerualuseks sattumine või miski muu, siis saate te vabaduse.

Peale kõike muud, kui sa oled isiklikult kogenud langenud olevuste rünnakuid ja sellega toime tulnud, siis sa mõistad, et sel, mis on ebareaalne, pole jõudu ega võimu reaalse üle.

Mina, Saint Germain, olen reaalne ja minu Kuldne ajastu on reaalne. Ja ma kuulutan selle rahva, Taani rahva Kuldse ajastu eesminejaks. See on tehtud!


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine