Iidsetest Aegadest (Sanat Kumara) jagab Poolaga ja kogu maailmaga oma kingitust planeedilt Veenus

Sanat Kumara, 29. oktoober 2011 läbi Heleni. See diktaat anti ajal, kui sõnumitoojad olid autoga teel Varssavi suunas.

Iidsetest Aegadest [Ancient of Days] on Sanat Kumara aegadetagune nimi; Tule Leegi, Valguse Leegi, hiiglasliku Valguse, tingimusteta Valguse nimi, mis on väljendatud mateerias läbi Ema Leegi. Oma Kohaloleku jagamine Veenuselt on see kingitus, mida ma tulen tooma tänasel päeval koos Leedi Veenusega.

Inimkonna mälusügavustes on taustsüsteemina säilinud Sanat Kumara Valgus
Oo, mu armsad, miks minu nime, Iidsetest Aegadest, teatakse siiani? Mul on niisugune nimi, sest inimesed teavad mind juba iidsetest aegadest peale. Kuid kuidas nad küll mind teavad ja kuidas nad mind mäletavad? Mu armsad, kas nad mäletavad minu välist kuju, kui ma kehastusin ühena esimestest buddhadest? Või mäletavad nad seda Valgust, mida ma endas kandsin ja see andis inimolevustele taustsüsteemi?

Nende mälestuste sügavuses on säilinud JUST minu Valgus ja minu KOHALOLEK mida ma jagasin . Nad mäletavad seda tohutut Valgust, mida minu olemus väljendas mateerias. JUST seda nad mäletavad! See ei lähe neil meelest. Nad ei suuda unustada seda tõelist taustsüsteemi, seda tunnet, mida tekitas minu Kohalolek. Minu Valgus oli taustaleek, mis säras läbi minu Kohaloleku ja väljendas end mateerias tõelise Jumaliku Ema Valgusena. Mu armsad, ma kehastasin vormis viibides vormitut Vaimu, ühendades Isa Leegi Ema Leegiga.

Planeet Veenuse kingituse ankurdamine Varssavisse
Mina, Sanat Kumara, olen tulnud tooma oma kingitusena meenutust sellest Valgusest  ühte Euroopa keskpunkti – Varssavisse, Poola pealinna. Me jõuame sellesse pealinna läbi meie avatud uste ja mina koos teiste ülestõusnud meistritega soovin ankurdada siia oma osa tohutust Valgusest, kingitust planeedilt Veenus.

Selleks kingituseks on Valgus, mida meie koos Leedi Veenusega esindame. See Valgus on nii võimas, et kui inimesed seda  palja silmaga näeksid, siis vaevalt etr nad suudaksid näha midagi muud pärast selle valguse nägemist. Nad jääksid pimedaks, sest see valgus on liiga kõrge vibratsiooniga nende füüsiliste silmade jaoks.

Kas näete, mu armsad, et mu valgust tuleb näha, haarata ja neelata sisemiste silmadega, mitte välistega? Need sisemised silmad on suutelised aduma taustsüsteemi ja saama äratust Valguse Kohalolekust. Ja nende silmadega olete te suutelised nägema Jumala kuningriiki, mis asub teis kõigis.

Mu armsad, mina, Sanat Kumara, tulin äratama iidset mälestust teis endis olevast Valgusest. Te kõik olete pärit sellest Valgusest ja see saab alati olema teie jaoks taustsüsteemiks. Ma tulen teile meelde tuletama, et see, mida te mäletate, ON Valgus. Isegi siis, kui iidsete tsivilisatsioonide detailid on tuhmunud inimkonna mälus, mäletavad inimesed siiani Valguse Kohalolekut.

Valgus ON igavene, Valgus ON ja jääb igavestikestvaks  - mitte seepärast, et Valgus ei muuda oma väljendusvormi, vaid seepärast, et Valguse Kohalolek on midagi niisugust, mida inimkond ei suuda unustada oma mälusügavustes. Mitte keegi, kes on kogenud seda tohutut Valgust, ei saa unustada mälestust sellest, selle tunnet, selle hõngu, selle hiiglasliku Valguse Kohaloleku neeldumist endasse, mida mina, Sanat Kumara olen kord väljendanud planeedil Maa ja mida ma kannan endas siiani, kuid veelgi avaramas astmes.

Mu armsad, mina olen Iidsetest Aegadest. Ma kannan Valgust, mis võimaldas Maal kord tõusta ja teen seda koos 144 000-ga, kes on tulnud koos minuga planeedile Maa, et anda oma osa teenimises, mida planeet Veenus vabatahtlikult kord pakkus Maa tõstmise eesmärgil. Nagu me oleme selgitanud, olen mina see, kellele anti võimalus teenida teisi eluvoole, kes olid siis tunduvalt madalamas teadvuse seisundis.

Vaadates tagasi oma missioonile planeedil Maa, ei mõelnud ega tundnud ma mitte kunagi, et seda planeeti asustanud olevused on niivõrd madalal teadvuse tasandil, et minu kui palju kõrgemas teadvuse seisundis olija jaoks oleks alandav olnud neid teenida.  Ka ei mõelnud ma, et see pole vääriline või kõlblik töö minu jaoks. Võrdlemine ja enese kõrvutamine kui niisugune pole ühegi ülestõusnud meistri mõtlemisprotsessi osa. Võrdlemine ja kõrvutamine saab eksisteerida vaid duaalsusemaailmas, mis võimaldab ülestõusnud meistrite õpilastel projekteerida minu peale oma kujutlusi minust ja siis arvata, et need kujutluspildid ongi reaalsus.

Mu armsad, olgu alati see, kellel on rohkem Valgust ja suurim saavutus, kõigi teiste teenija. See on seadus! Ja just nii Valgus töötabki.  Selle lõputus Valguses sees olev austus ning (tagasihoidlikkus ) alandlikkus on see,  mis võimaldab Jumalal end pidevalt ületada. See alandlikkus koos tagasihoidlikkuse ja enesetähtsustamiseta ei võrdle, ega ka soovi oma teenimise tarvis tunnustust - see seisund võimaldab Jumalal teenida kogu elavat elu.

Austav tagasihoidlikkus teenida kõiki
Alandlikkus, tagasihoidlikkus ja kogu elavat austav soov teenida kõiki, on meie õpetuste tuum. Ema aastal annab see teile võimaluse kasvada, sest Ema väljendab igapäevaselt, mõnikord isegi tunniliselt teie teadvust, Ema peegeldab teile, missuguseid õppetükke teil on tarvis õppida.

Missugused on need takistused ja tõkked, millest te peate üle kasvama enne, kui jumaliku kohaloleku uus fööniks saab vanast tuhast tõusta? See on Vaimu vool mateeriasse, mu armsad, ja see on Jumala eneseületamise Valgus, mis väljendab end mateerias. Niisugune on selle Valguse loomus, mida mina, Sanat Kumara koos Leedi Veenusega olen tulnud tooma siia, Poola pealinna, Varssavisse.

Varssavi on suur pealinn mitmes mõttes, keskpunkt, mis sümboliseerib Poola südametukseid. See sümbol võimaldab meil teile meelde tuletada seda, mis on  inimkonna jaoks planeedi Maa suurim väärtus ehk kapital. Suurim kapital saab olla vaid valgus ja saavutus, mis saab osaks Kristus-olemise teel, Üksolemise teel käies, liikudes suuremate ja kõrgemate teadvuse tasemete suunas. Vaimne kapital on kõrgeim aare iga individuaalse eluvoolu jaoks.

Maa või riigi tõeline kapital on selles elavate inimeste oskuste ja talentide paljundamine
Ma tahan anda Poola rahvale taustsüsteemi nende tõelise kapitali kohta. Minu sõnumiedastuse eesmärk pole ainult hiiglasliku valguskoguse ankurdamine, vaid ka selle meenutamine, et suurim vara, suurim kapital mateerias on valguse hoidmine ja valguse paljundamine läbi oma Kohaloleku jagamise. Paljundage oma Valgust ja talente, jagades oma talente ja väärtusi teistega.

Kuidas te saate seda teha, mu armsad? Oma Kohaloleku jagamine algab alati sügavast soovist teenida kõiki. Vaid teenides kogu elu, teenides teisi, jagate te oma Kohalolekut. Teie kristallselge Kristus-meel on häälestatud Isa Leegile ja püüab vormimaailmas väljendada üksnes Isa vaimu. Ja missuguse rõõmuga leiab armastuse rubiinkiir lõpuks, et vormitut saab väljendada vormis.

Rubiinkiir kui võimas armastuse ja teenimise kiir
Läbi üksolemise oma Jumaliku kohalolekuga,  sünnib Sanat Kumara Rubiinkiire Leek. Ülima Teenimise Leek, ülima Kohaloleku Leek saab sündida siis, kui eluvool otsustab suunata oma tähelepanu duaalsest kõrgemale, kui eluvool otsustab, et tal on küllalt juba duaalsusekogemustest mateerias ja ta tahab teenida teisi, paljundades Mina Olen (jumaliku kohaloleku) talente.

See on otsus, mis paljudel juhtudel süütab Rubiinkiire Leegi tõeliste pühendunute südameis. Ja mina, Sanat Kumara, saan rõõmu tunda niisuguste otsuste üle. Sest mis on suurim rõõm mu südamele? See on näha talentide paljundamist, mis on sündinud üksolemises ja mis leiavad väljenduse mateerias.

Mis kasu oleks sellest, kui kõik minu pühendunud ja õpilased keskenduvad vaid rosaariumide ja dikriide raamatutele ilma, et nad tegelikult jagaksid oma individuaalsust teistega? See on sama, kui te ütlete Isa Leegile, et ma ei taha, et sa praegu voolaksid mateeriasse, sest ma tahan enne oma välise meele abil oma teenimisvõimaluse üles leida.

Mina, Sanat Kumara,  austan täielikult vaba tahet ja seda on enda kohta väljendanud ka pajud teised meistrid. See täielik respekt vaba tahte suhtes ja minu soov teenida kogu elu on põhjus, miks mina, Iidsetest Aegadest, suudan kanda niisugust Valguse hulka, Jumala lõõmavat Tingimusteta Armastuse Leeki, mis on tõelise teenimise Rubiinkiire Leek. Niisugune isetu Kohalolek on see, mis võimaldab tõelisel Jumala armastusel läbi särada ja äratada igas eluvoolus see taustsüsteemi tunnetus, nähes seda kiirt mateerias väljendumas. Selle mõttega olen ma tulnud siia jagama oma Kohalolekut üle kogu Poola.

Samal ajal jagan ma oma lõõmavat Kohalolekut kogu Euroopaga ja ma ankurdan oma Kohaloleku Balti mere kohale selleks, et ühendada Tuleringiga kõik Balti merega piirnevad riigid. Ma rajan siia, ümber Balti mere ja ümber Euroopa suure impulsi, sest minu soov on rajada suurem Rubiinkiire armastuse voolu impulss Ida ja Lääne vahel.

Minu lõõmav Rubiinkiire armastus on vastus nende paljude palvetele, kes on pühendunud Jumalikule Emale, kes on pühendunud Vaimu väljendamisele vormis ja kes tahavad näha endid maailmas toimuva muutuse osana. Läbi nende pühendunute Kohaloleku saame me vabastada palju suurema impulsi, kaheksa-kujulise voolu Ida ja Lääne vahel.

Tingimusteta armastuse ja teenimise Rubiinkiire Tules hävivad kõik Vaimu peale projekteeritud ebajumalakujud. Inimmeeltes olevad tingimused ei saa peatada Vaimu voolu, vaid üksnes edasi kanda lahusoleku illusiooni.

Külluse puudus Poolas
See illusioon, mu armsad, on siin, Poola territooriumil, laialt levinud. Paljud poolakad tahavad Poolast lahkuda tundes, et nad ei saa oma kodumaal väljendada oma Kohalolekut sel põhjusel, et seal on Ema Leeki väga valesti kasutatud. Need väärkasutused tunduvad olevat kestvad ja reaalsed lahusoleva mina jaoks. Paljud ei näe võimalust oma materiaalse olukorra muutmiseks, nad ei näe Vaimu väljendamise võimalikkust mateerias läbi oma Kohaloleku jagamise. Vaimu asendamine ebajumalakujude ja illusioonidelooriga, mille on nende ühiskonna jaoks kujundanud katoliku kirik, tundub neile reaalsena.

Kuidas nad saaksid luua Üksolemise kaheksa-kujulise voolu oma jumaliku kohalolekuga ja teiste inimestega? Ja kuidas nad saaksid taastada ühenduse oma tõelise kapitaliga, Isa Valgusega, mis põleb lõõmavas Rubiinkiire Leegis nende südameis?  Suur osa Poola rahvast ei suuda vastata sellele oma südame kutsele ja lahkuvad oma kodudest, lahkuvad riigist, lootuses leida parem paik, kus nad suudaksid tõeliselt vastata Ema Leegi kutsele oma südameis. See on tendents, mida mina, Sanat Kumara, praegu näen, kui vaatan suurimas armastuses Poolat ja Poola rahvast.

See on Jumala armastus, kes vaatab oma laste peale ja ütleb: „Siin, mu armsad lapsed, on Külluse Leek, see on Isa Leek ja kui seda vabalt väljendada, siis see suurendab küllust mateerias.“

Teenimisvalmis pühendunute südameis on vastused Ema Leegi kutsele. Need, kes on nõus küsimärgi alla seadma väärkasutatud standardid ja mustrid oma pereelus ning ühiskonnas, nagu Ema Maria nii kenasti selgitas, on suutelised edasi viima Poola ühiskonda. Läbi Jumaliku Ema otsustusvõime on Poola rahvas suuteline ületama oma sisemised tõkked ja inspireerima üksteist looma paremat ühiskonda.

Suund Kuldse ajastu suunas, mis toob endaga kaasa soolise võrdsuse ja üksteise kui sama terviku osade austamise, vabastab silmapilkselt suurema küllusevoo. Ema Leegi väärkasutamine, mille on Poolale peale pannud nii nõukogude kui katoliku minevik, on need võrgud, mis tuleb maha jätta. Jätke need maha ja järgnege tõelisele Valgusele – tõelisele Ema Leegi kutsele oma südameis! Järgnege sellele kutsele ja väljendage seda mateerias! Looge uuesti tõeline Ema vool mateerias!

Miks Poolas on nii suur rahapuudus ja nii suur korruptsiooniaste? Selle toob kaasa Isa Voolu väärastamine, millele järgnevad igasugused väärnähtused mateerias, kaasa arvatud rahateemades.

Kui kord lahusolev mina loob puuduolemise illusiooni – illusiooni sellest, et Isa ei anna vabalt ega piisavalt – siis järgnevad sellele niisugused väärastused nagu korruptsioon, jõuline omandamissoov või vale omanikutunne. Kõik niisugused väärastumised kaovad kui hommikune udu siis, kui Isa vool on taastatud ja see saab väljenduse mateerias.

Vaimuvoolu peab väljendama läbi puhta meele, puhta südame ja tšakrate puhtuse nii indiviidi kui rahva tasandil. Ilma, et Vaim vabalt annaks, ei saa olla talentide paljundamist läbi Vaimu. Seega ilma Vaimu vaba voolamiseta mateerias ei saa olla mateerias küllust.

Kas näete, mu armas Poola ja Poolat ümbritsevate maade rahvas, ma tulen teile meelde tuletama seda Leeki, kes Mina Olen: Mina Olen Rubiinkiire armastus läbi oma Kohaloleku jagamise. Läbi selle mõõtmatu kiirguse, mida mina koos Leedi Veenusega esindan, väljendame me teile tõelist taustsüsteemi.

Igaüks teie hulgast, kelles on tahe tõsta ennast ja oma rahvast duaalsuselahingutest kõrgemale nii ühiskonnas kui perekonnas, peavad ennast häälestama sellele Leegile. Nii suur on planeet Veenuse hierarhia armastus ja me valame alla lisakoguse Valgust Veenuse hierarhiatest selleks, et äratada neid, kes on tundlikud ja intuitiivsed, et nad saaksid paljundada oma talente ja oskusi.

Niimoodi teenisime meie oma ülestõusmise ja nii saate teie, mu armsad, kätte võita oma ülestõusmise, jagades ja paljundades seda, mis teil on. Häälestuge oma individuaalsusele ja paljundage Jumala poolt teile antud talente, seda unikaalset mustrit, mida pole mitte kellelgi teisel. See on viis, kuidas igaüks teist saab lisada oma impulsi kollektiivsesse teadvusesse.

Mu armsad, nii saab iga maa luua oma tõelise vaimse kapitali ja riigi südame – talentide kollektiivse paljundatuse. Mõelge selle üle ja ärge pidage riigi südmeks tema pealinna, mis on vaid punkt geograafilisel kaardil. 

Tõelise nelinurkse linna loomine
Mina, Sanat Kumara, võin öelda teile, et Nelinurkne linn  ei ole ei füüsiline ega ka mitte punkt kaardil. Nelinurkne Linn, uus Jerusalem on teie sees olev Jumala kuningriik. See linn saab äratatud vaid siis, kui on olemas tahe ennast väljendada, leida loovaid lahendusi selle kohta, kuidas teie saaksite teenida teisi oma talente ja oskusi kogu elava teenimiseks tööle pannes ja paljundades.

 Kui puudub tahe materiaalses sfääris teisi teenida, siis ei saa olla külluslikku voolu, sest Ema Leek  oma sügavas olemuses tahab hoolitseda, toita, hellitada oma loodut. Ema Leek sünnitab vaid jumalikke mõttevorme, et tema loodu saaks teenida kõiki, selle asemel, et teenida ego või lihalikku meelt.

Mu armsad, vibratsioon, mida meie ülestõusnud sfäärist soovime näha muutumas Poolas, on madalustunde vibratsioon, mis on sellel maal levinud. Meile meeldiks näha teid sellest tundest välja kasvamas nii, et Poola rahvas suudaks väljendada tõelist ühendust ja üksolemist Jumaliku Isa ja Jumaliku Ema vahel. Selle mõttevormi üle jätan ma teid mõtisklema.

Valgus, mille te loote läbi oma teenimise, on seesama VALGUS, mida mäletatakse
Mu armsad, mäletage mind, minu iidset nime! Meenutage, miks inimesed oma iidsete mälestuste põhjal mu ära tunnevad! Seega ütlen ma oma armsale Poolamaale ja teistele maadele: Valgus, mida te suurendate ja loote läbi oma teenimise, on seesama VALGUS, mis inimestele meelde jääb! See on Valgus, mis inspireerib teisi ja see Valgus suudab üles tõsta kogu elu!

See on kingitus minu poolt tervele planeedile Maa, sest suur on Veenuse hierarhia armastus, mida me tahame jagada Maaga, oma sõsarplaneediga, sest me tahame kõik teenida tema üles tõstmisel.

Kas näete, kuidas Jumaliku Isa Kohalolekut saab väljendada mateerias ja kuidas läbi teenimise saab äratada intensiivset Rubiinkiire Tule Leeki – Ema teenimise Tuld? See on minu edastus ja selle ma ankurdan siia, Poolasse.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine