Tahtejõu Leegi ankurdamine Moskvasse

 Peaingel Miikael, 27. detsember 2011. Diktaat on vastu võetud lennukis Moskva lõunaosa kohal.

Peaingel Miikael olen mina! Ja ma tulen Peaingel Faith´iga (tõlkes Usk), kasutama seda võimalust, et meie kaks sõnumitoojat lendavad Moskva kohalt üle. Me tuleme ankurdama ja kindlustama Valguse Leeki Venemaa pealinna.

Ma olen varem ankurdanud oma Leegi Punasele väljakule ja ma tahan sellele jõudu juurde anda, kuid ma ankurdan ka uue Leegi, Tahtejõu Leegi, Meelekindluse Leegi, mis toetab Vene rahvast võtma oma hoiak ja seisukoht tõelise demokraatia rajamisel Venemaal.

Paljud sündmused maailmas hakkavad muutuma taolisteks, nagu te näete neid Venemaal viimastel kuudel, nagu on seda näiteks valimistevastane protest. Niisugused sündmused saavad hoogu ja neis sündmustest saab tõusev laine, mida ei suudaks peatada ei KGB ega ükski teine endise Nõukogude Liidu jõud.

Minu poolt ankurdatud Leek ergutab veelgi asju liikumise suunas ning ajutiselt võib paista, et see Leek muudab asjad kaootilisemaks. Kui te vaatate asju nende vaatenurgast, kes on olnud või on arvanud end olevat Vene rahva eest vastutavad mitmeid aastaid, on asjaolud muutuvad üsnagi segaseks. Nad tunnevad, et maa nende jalge all hakkaks justkui rappuma ning neil pole enam kindlat alust seismiseks. Sest see, millel nad seisnud on, pole mitte Kristuse kalju, vaid on liivale ehitatud maja. Liiv on läinud nüüd liikuma ja rappub seni, kuni pole enam jäänud ühtki kindlust ega müüri, kuhu rahva tähelepanu eest peitu pugeda.

Mis peab paljastatud saama, see ka paljastatud saab vastavalt inimeste tahtele mitte näha vaid väliseid juhtumisi, vaid tahtele võtta vastutus tingimuste muutmiseks. Kas pole see nii iga rahvaga, kes on läbi teinud kvanthüppe totalitaarsest süsteemist vabamasse süsteemi, et kunagi pole võimulolev eliit olnud aldis algatama muutusi. Muutusi on alustanud alati kas võimule pürgiv võimueliit või rahvas ise.

Meie muidugi ei oota uut võimueliiti, kes võtaks võimu ja kontrolli üle. Meie ootame seda, et rahvas lõpuks ärkab ja otsustab, et neil on juba küllalt niisugustest valitsejatest, kes on kas tulnud väljaspoolt või kes pole rahva seast, rahva poolt ega rahva jaoks. Ainuke lahendus siin saab olla enda eest väljaastumine, otsustavus võtta vastutus, harida ennast ning kõigi oma kättesaadavate vahenditega lülitumine poliitilisse protsessi, nõudes samal ajal endale rohkem võimalusi oma rahva valitsemiseks.

Ainus edasiviiv tee Venemaa jaoks on muutuda tõeliselt demokraatlikuks ja mitte jätkata seda pseudo-demokraatiat, mis on valitsenud Nõukodude Liidu lagunemisest saadik või mis valitses varasematel aegadel, kui Stalin ise väitis, et pole olemas rahvast, kus inimesed oleksid nii vabad kui nad seda on Nõukogude Liidus. On see vast Saint Germaini Vabaduse Leegi pilkamine, mida ta planeet Maa jaoks hoiab. On see vast pilkamine!

Minu Tahte ja Meelekindluse Leek ei luba sel pilkamisel jätkuda. See saab nimelt paljastatud, selle üle mõistetakse kohut vastavalt sellele, kuidas inimeste tahe neis endis võimaldab võtta vastutuse oma rahva eest. Nii see saab olema!

Ülestõusnud Vägi on otsustanud pakkuda kõikvõimalikku juhtimist Vene rahvale. Kogu maailmale tervikuna oleks sellest suur kasu, kui Venemaa muutub tõeliselt demokraatlikuks, nagu on tõelise demokraatia ilminguid hakanud tekkima Araabiamaades. 

Venemaal on täita tähtis osa, kuid praeguses situatsioonis ei saa ta seda teha, sest inimesed pole võtnud vastutust oma rahva eest. Venemaa ei suuda täita oma osa, kui seal valitseb niisugune võim, brutaalne militaarne jõud, nagu te nägite endises Nõukogude Liidus. Seda osa ei saa täita ise hirmul olles, õhutades hirmu teistes või Vene rahva enda hulgas.

Seda osa saab täita vaid läbi Vabaduse ja Armastuse. Ja kõik see, mis on anti-armastus, kõik see, mis on anti-vabadus, saab oma kohtuotsuse ja paljastuse selle Leegi läbi, mille me ankurdame praegu pealinna Moskvasse, otse Punasele väljakule, mis on nii palju aastaid olnud Nõukogude Liidu ja ülemaailmse kommunistliku impeeriumi sümbol.

Minu eesmärk on nüüd täidetud ja ilma igasuguste fanfaarihelideta panen ma pitseri sellele valguse vabastamisele ja sellele diktaadile. See on tehtud!


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine