Dikrii Peaingel Miikaelile

Dikrii oma olemuselt on vaimne tehnika kõrgsagedusliku energia kohalekutsumiseks vaimsest maailmast ja selle suunamiseks teatud olukorda isiklikul või planetaarsel tasandil. Dikrii on sõnaline, tavaliselt rütmis olev ja seda loetakse valjusti ja jõuliselt.
 
***
 
Dikriid on ülestõusnud meistrite poolt antud võimalusena aktiviseerida vaimset energiat. Kõik materiaalses maailmas allub vaba tahte seadusele ja ükski Ülestõusnud Väe liikmetest ei saa sekkuda meie ellu ilma, et selleks on talle luba antud. Dikrii lugemine annab võimaluse vastavale vaimse sfääri meistrile meie aitamiseks. Kui me aktiviseerime või kutsume kohale vaimset valgust läbi dikrii lugemise, siis saavad vaimsed meistrid vaimsest sfäärist suunata seda energiat oma kõrgemast visioonist nähtuna. Dikriide lugemise kaudu vaimse energia äratamine on vaimse alkeemia vorm, mille käigus me õpime kasutama oma kaas-loovaid võimeid nende energiate transformeerimiseks, mis on madalamad Kristus-visioonist. Dikriide lugemine aitab puhastada oma isiklikku energiavälja, õppida valitsema oma meelt ja pikemas perspektiivis aitab see järk-järgult hakata nägema ja kogema oma kaas-loovat osa.
 
***
 
 
Dikriid loetakse 9, 24 või 36 korda. See on võimas vahend esimese kiire (Tahe ja Jõud) energiate aktiviseerimiseks. Esimese kiire dikriid on kaitsva iseloomuga, need aitavad tugevdada tahtet ja suurendada loovaid võimeid. Kui vähegi suudate, lugege neid inglise keeles.
Eesti keeles on tõlgitud dikrii Peaingel Miikaelile.


Lugege alguseosa (1 X), seejärel 9, 24 või 36 korda rütmilist osa ja pärast viimast rütmilise osa lugemist järgneb kinnituse osa (1 X). 
 
 
***
 
 
1.02 DIKRII PEAINGEL MIIKAELILE
 
MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama minu palveid ja Valguse kutset täies jumalikus väes. Ma kutsun Peaingel Miikaeli ja Faith´i kaitsma mind oma elektrisiniste tiibade valgusega ja kõrvaldama kõik ebapuhtad energiad ja pimedusejõud, sealhulgas...

[Tee isiklikud abikutsed]

Peaingel Miikael, su sinine leek,
hajutab öö ja selgeks kõik lööb.
Üks olla sinuga tahe on mul,
kannan ma endas su sinavat tuld.
 
Peaingel Miikael, on võimas su usk,
Peaingel Miikael, ma sind vajan just.
Peaingel Miikael, annan sul käe,
Peaingel Miikael, me ühises väes.
 
2. Peaingel Miikael, kaitse mind sa,
su sinine kaitsekilp kaitsjaks mul saab.
Öös ekslejad minuni jõuda ei saa,
su sinavas Valguses elan nüüd ma.
 
Peaingel Miikael, on võimas su usk,
Peaingel Miikael, ma sind vajan just.
Peaingel Miikael, annan sul käe,
Peaingel Miikael, me ühises väes.


3. Peaingel Miikael, su vägi on võimas,
et inglite hulgad on ülistust laulmas.
Hajuvad kõikjalt nii kahtlus kui hirm,
näen enese kõrval ma alati sind.
 
Peaingel Miikael, on võimas su usk,
Peaingel Miikael, ma sind vajan just.
Peaingel Miikael, annan sul käe,
Peaingel Miikael, me ühises väes.

 
4. Peaingel Miikael, on Jumala tahe 
kiir, mida tunneme sinu läbi.
Ses väes olles elu end ületab, 
ja kõrguste poole end sirutab. 
 
Peaingel Miikael, on võimas su usk,
Peaingel Miikael, ma sind vajan just.
Peaingel Miikael, annan sul käe,
Peaingel Miikael, me ühises väes.


End ületan ma 
koos inglitega.
Nii tõelised nad
elu tervendavad.
Nende armastusvoos
kaob tüli ja riid.
Meid saadavad nad
vaimse tõusmise ra´al.

Inglitiibade sahisedes
ilm rõkkab rõõmustades,
mis rõõm, kui aatomgi helisemas,
inglitiibade rõõmsas kõlas.

Kinnitus:
Jumaliku Ema nimel, ma kinnitan, et nende abikutsete  jõud läheb Ma-ter Valguse vabastamiseks nii, et see suudaks väljendada Kristus-täiuslikku visiooni minu enda, kõigi inimeste ja meie planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine