6.01 Dikrii Elohim Rahule ja Alohale

Oktoobrikuus on meistrid palunud lugeda 6-nda kiire dikriisid, et äratada selle kiire energiaid. 
Kuues kiir on rahu ja teenimise.

Rahu on seesmine seisund, mille tõelisel olemasolul ei lase inimene end kõigutada ega mõjutada duaalsusemaailma näivustest. See on võime seista keset ägedat konflikti ning tunda sügavat seesmist rahu. Niisugune inimene tunneb ära jõu, mis provotseerib teda väljendama viha, kuid ta suudab jääda seesmise rahu seisundisse. Ta mitte ainult ei väljenda viha, vaid temas ei tekigi ärrituse vibratsiooni. Niisuguse seesmise rahuseisundi saavutades olete te suutelised isetuks teenimiseks ja te loote harmooniat igas olukorras.

Kuuenda kiire energia väärkasutamine on näiteks endas rahutuse, ärrituse ja vihaenergia tekkida laskmine ja niisuguse vibratsiooniga energia kandmine endas. Kuuenda kiire väärkasutamine on ka tahe teisi muuta, neile oma vaateid agressiivselt peale surudes ja nende karistamine, kes niisugusele surumisele vastu hakkavad.

Inimesed, kes väärkasutavad kuuenda kiire energiat, tegutsevad oma raevukais tunnetes pimesi ning ikka ja jälle teevad nad tegusid või lausuvad vihahoos midagi niisugust, mida nad ise pärast kahetsevad.  

Elohim Rahu ja Aloha (ingl. k. Peace and Aloha), peaingel Urieli Ja Nada dikriid on võimas vahend äratada endas jumaliku Rahu leek, läbi näha kuuenda kiire energiate väärkasutamine ning transformeerida endas olev dualistlik võitlusvaim ja viha.

Kui vähegi suudate, lugege dikriisid inglise keeles, siit leiate te tekstid.
Inglise keeles saate dikriid lugeda helifaili saatel, mille saate osta siit.

Eesti keelde tõlgitud dikrii leiate altpoolt.

Dikrii oma olemuselt on vaimne tehnika kõrgsagedusliku energia kohalekutsumiseks vaimsest maailmast ja selle suunamiseks teatud olukorda isiklikul või planetaarsel tasandil. Dikrii on sõnaline, tavaliselt rütmis olev ja seda loetakse valjusti ja jõuliselt.

*** 
Dikriid on ülestõusnud meistrite poolt antud võimalusena aktiviseerida vaimset energiat. Kõik materiaalses maailmas allub vaba tahte seadusele ja ükski Ülestõusnud Väe liikmetest ei saa sekkuda meie ellu ilma, et selleks on talle luba antud. Dikrii lugemine annab võimaluse vastavale vaimse sfääri meistrile meie aitamiseks. Kui me aktiviseerime või kutsume kohale vaimset valgust läbi dikrii lugemise, siis saavad vaimsed meistrid vaimsest sfäärist suunata seda energiat oma kõrgemast visioonist nähtuna. Dikriide lugemise kaudu vaimse energia äratamine on vaimse alkeemia vorm, mille käigus me õpime kasutama oma kaas-loovaid võimeid nende energiate transformeerimiseks, mis on madalamad Kristus-visioonist. Dikriide lugemine aitab puhastada oma isiklikku energiavälja, õppida valitsema oma meelt ja pikemas perspektiivis aitab see järk-järgult hakata nägema ja kogema oma kaas-loovat osa.
***
Lugege alguseosa (1 X), seejärel 9, 24 või 36 korda rütmilist osa ja pärast viimast rütmilise osa lugemist järgneb kinnituse osa (1 X).
***
 
6.01 Dikrii Rahule (ingl. k. Peace) ja Alohale
 
MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun kõikvõimsal Peace´il ja Alohal neelata kõik takistused, mis segavad minu üksolemist jumaliku tervikuga ega  pole üks Rahu Leegiga, sealhulgas...
 
[Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Oo Elohim Rahu, on ühtsuse leek,
mis pakub meil kaitset duaalsuseteest,
allikast ainsast on pärit kõik elav,
see innustab tõusuteel liikuma jäävalt.
 
Oo Elohim Rahu, su kella õrn hääl
aatomid maised vibreerima viib.
ei tervikutäiuses lahkheli ole
ja madalam mina mu peremees pole.
 
2. Oo Elohim Rahu, ka Jeesus on see
su leegis kes tuli meil näitama teed,
et neid, kelles ammendund lahkheli, riid
tee Kristuse valguse valda siis viib.
 
Oo Elohim Rahu, su leegi väes näen
et olemistervikus vabaks ma jään,
ei näe ma end teenimas madalat mind
nii katkeb mu sündide-surmade ring.
 
3. Oo Elohim Rahu, sa näita mul teed,
sest olemispuhtuse poole mu püüd,
valgusta läbi sel maisel mu retkel
aja ja ruumi kõik kavalad katted.
 
Oo Elohim Rahu, su kullane vaim
duaalsusevaled mu seest neelab kõik,
ka Kristuski kuldses su kiirguseväes
end vabastas surmaillusioonide käest.
 
4. Oo Elohim Rahu, sa Maa peale too
ümbersündide tõstev harmooniavoog,
las omanditunne nüüd lakkab mu sees,
ja valgus mu läbi saab särada siis.
 
Oo Elohim Rahu, läbi seesmise rahu
ka lakkab siin maine kaos ja lagu,
mu Mina on Jumala terviku jagu
ja Maa tõusmas vaimse täiuse radu.
 
Lõpposa:
Kiirenda Ühtsusse mu tõeline Mina,
kiirenda Ühtsusse,  tervenda elu,
kiirenda Ühtsusse, ületan end,
kiirenda Ühtsusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Kallis Rahu ja Aloha.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Kallis Uriel ja Aurora.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Kallis Jeesus ja Nada..
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Kallis MINA OLEN.
 
Kinnitamine:
Jumaliku Ema nimel kinnitan ma, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter Valguse vabastamiseks nii, et see suudaks väljendada Kristus-täiuslikku visiooni minu enda, kõigi inimeste ja meie planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine