Invokatsioon: Seitsme kiire tasakaalustamine (RINV02)

Detsembrikuus on meistrid palunud lugeda kolme dikriid, mille leiate siit. Palun lugege võimalusel neid inglise keeles.
Võib ka lugeda dikriid Astreale või Maha Chohanile või mõnd teist diktiid, mis seonduvad seitsme kiirega.
Eesti keelde on tõlgitud Elohimide invokatsioon:
MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun abi seitsmelt Elohimilt, et nad aitaksid mul luua täiusliku Alfa ja Omega tasakaalu seitsme kiire integreerimisel. Aidake mul näha ja välja kasvada tasakaalutusest ...... 
 [Tee isiklikud abikutsed]
 
Jumal on Isa ja Ema
Jumal on Isa ja Jumal on Ema,
kunagi pole üks teiseta. 
Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,
teie armastus hoiab meid rajal.
Te pakute meile külluslikku elu,
et vabastada meid võitlusvaimust
Saades üheks Elu vooluga
ärkame me kui halvast unenäost.
Nähes elu ühtse tervikuna,
oleme me oma võidu saavutanud.
Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde
käies teed, mida mööda pühad on astunud.
Me moodustame Jumala Keha Maa peal,
ja aitame oma planeedil uuesti sündida
armastuse Kuldsesse ajastusse
tundes taevast küllusliku õnnistust.
Me aitame kõigil näha,
et Üksolemine on tegelikkus,
ja Üksolemises saame me olema
terviklikud igavesti.
Maa on tervendatud,
ja kogu elu püsib Jumala täiuses.  
Jumal on Isa, Jumal on Ema,
meie näeme Jumalat üksteises.
 
1. kiir
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia
 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith.
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE.
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
2. kiir
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su tarkuse kiires
mu silmad sa avad valguses uues,
ma näen läbi maised valed ja petted,
teadvuses ületan valet varjavad katted.
 
Võimas Apollo, su kullane vaim
kiirgab mu ees, ja mu seesmine silm
näeb tarkusepärleid külluseilmas,
nii tühine tundub kõik vana, mis armas.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su leeki ma tunnen
kui elava tarkuse voolavat tunnet,
su valguses tahet ma kõrgemat näen,
saatmas Elava vool, mis seisma ei jää.
 
Võimas Apollo, su valgus toob tõe,
miks tahe meid siia planeedile tõi –
et aidata luua uueks planeet
ja teadlikuks ärgata vaimsel me teel.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, paljasta ego,
ta kavalad püünised näen ma siis läbi,
on tunnetuspuhtus tõesti see võti,
mis aitab meil näha kõik madala läbi.
 
Võimas Apollo, mul kõrvus su hüüd
mis Tarkusetempli me ees avab nüüd,
näidates kätte meil languselätte,
ja aidates tagasi Terviku rüppe.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su tarkus nii selge,
see valgustab läbi kõik valede alged,
valed mus endas on leida mul soov,
duaalsusetõkkeist nii puhtaks ma saan.
 
Võimas Apollo, vaimusilmas ma näen,
me maakera  tõusmisekullases rüüs,
mind saatmas su läbistav valgusekiir
duaalsusevaledest välja mind vii.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Kiirenda Teadlikkusse, mu tõeline MINA,
kiirenda Teadlikkusse,  tervenda elu,
kiirenda Teadlikkusse, ületan end,
kiirenda Teadlikkusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
Elohim Apollo ja Lumina.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3x)
Peaingel Jophiel ja Christine.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
Meister Lanto.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
MINA OLEN.
 
3. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora su armastuses
ei hooli ma teiste arvamustest.
Ma sinuga koos uue päeva tõusus,
süütu lapsemeelsuse siiras rõõmus.
 
Oo Heros-Amora, uus päev on nüüd aland,
naerus kaob süngus ja kurjus ja hala.
Rubiin-roosa päikesekiirguse säras
saan tunda, et rõõm on Elu värav.
             
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora, elu on lust
ja maailm kui mängukann -  nii on see just.
Mu meel saadab mõtte ja eluekraan
selle tagasi minuni peegeldab.
 
Oo Heros-Amora, ma külvatut  lõikan,
kuid veel ma üht õppimisvõimalust märkan,
tähtsam kõigest on suuta meil üheks saada
Ülalt tuleva lõputu armastusevooga.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
 Oo Heros-Amora saavad piirangud tuhaks,
ma uuele ringile astumaks puhas.
Ülev armastus südames voolamas,
oma Vaimuga ühendust püüdlemas.
 
Oo Heros-Amora teadlikkus ärkab.
Tõeline armastus - seda ma märkan,
ühtki tingimust endas ei sisalda,
Tõde valedest Elu vabastab.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora, tunnen, et viimaks ma
üle kasvanud olen möödunu piiranguist,
tõeline Armastus toidab mind teel
üks Eluga olen, mind läbib su vool.
 
Oo Heros-Amora maine aheldab,
valede võrku kinni kahandab,
ei tõeline armastus kunagi tingi,
vaid tõstab ja kannab ja elustab hingi.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Kiirenda Üksolemisse, mu tõeline MINA, 
kiirenda Üksolemisse,  tervenda elu, 
kiirenda Üksolemisse, ületan end, 
kiirenda Üksolemisse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
Elohim Heros ja Amora
 
Kiirenda Üksolemisse! (3x)
Peaingel Chamuel ja Charity.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
Meister Paul Veneetslane.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
MINA OLEN.
 
 4. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
 Armas Astrea, su süda nii tõeline,
su ring ja mõõk on valge ja sinine, 
lõika meid vabaks valede käest,
et puhtuse tiivul tõuseks planeet.
 
Armas Astrea, puhtuseväes,
ülenda kogu mu elujõud jääv,
tõstes mind tõelisse ühendusse,
vaimsete meistrite lähedusse.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
 Armas Astrea, las puhtuse kiir
vabastab koormast me elu nüüd siin,
kiirenda puhtusse – olen siis vaba
kõigest, mis valguse puhtusest madalam.
 
Armas Astrea, ma sinuga koos,
ringi ja sinise mõõga väes,
põleta puhastustules kõik muu,
ja ülenda minus olev tõetruu.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Armas Astrea, anna meil hoog,
palve, mis siiras, las vabastust toob,
valed visioonid kõik kõrvale heida,
hirmust ja kahtlusest tee aita leida.
 
Armas Astrea, näha ma tahan
kõikide valede mustrite taha,
Puhtuse Leegis, mis minus saab jäävaks
üle saan kõigest, mis puhtusel võõras. 
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Armas Astrea, ülenda elu,
duaalsusevõitlustest, heitlustest üle,                 
kustuta langenud teadvuse vale,
Jumala tervik on siin elu alus.
 
Armas Astrea, palun sind ma,
siin maine petteloor purusta,
mind valedevõrgust sa vabasta,
ja tõelise Eluga ühenda!
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Kiirenda Puhtusse mu tõeline MINA,
kiirenda Puhtusse,  tervenda elu,
kiirenda Puhtusse, ületan end,
kiirenda Puhtusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Elohim Astrea.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3x)
Peaingel Gabriel ja Hope.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Meister Serapis Bey.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
MINA OLEN.
 
5. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, nii ülev, sa Tõe meil tood
duaalsusevaevadest tervendust lood,
sügavrohev su leek toob meelele rahu,
on tundekehale taevaseks rohuks.
 
Cyclopea, nii ülev, su tervendav sfäär,
selgesse, ühtsesse visiooni ma jään,
tajumispuhtuse tõstval teel
su tõde mu südamevalguseks saab.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, su kaasabil lahti ma hingest
lasen pahura, madala tundepilve,
teadvus, mis puhas, on minu tuum
ses avatuks muutub mu südameruum.
 
Cyclopea,  sa ava mu seesmine silm,
et rahu võiks leida mu vaevades hing,
duaalsuseloorid mind kinni ei püüa
kui suplen su rohevas valguseküllas.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, on elu siin peegeldus vaid,
mille välja ma saatsin, selle tagasi sain,
tajumispuhtusse võti on see,
mis toob pinnale ego kavalad teed.
 
Cyclopea, mu eemärk on kõrgele tõusta,
su tervendav rahutoov tasakaal leida,
oma elu ma näen läbi kõrgema silma,
välja haigustest, hädadest, vaevadest lendan.
  
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, sinu sügav ja rohev leek
toob esile võimude  kavalad teed,
ka mängu, kus võimukad tahavad väita,
et tõde saab üheselt panna paika.
 
Cyclopea, sinu voolavat hingust ma tunnen,
kui Elavat Tõde, mis kõrgustest tuleb,
Tõde, mis elav saab tõusule kanda,
kõik seesmises valguses kasvama panna.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Kiirenda Tervikusse mu tõeline MINA,
kiirenda Tervikusse,  tervenda elu,
kiirenda Tervikusse, ületan end,
kiirenda Tervikusse, vii valgusse kõik.

Kiirenda Tervikusse! (3X)
Elohim Cyclopea ja Virginia.
 
Kiirenda Tervikusse! (3x)
Peaingel Rafael ja Mary.
 
Kiirenda Tervikusse! (3X)
Meister Hiarion.
 
Kiirenda Tervikusse! (3X)
MINA OLEN.
 
6. kiir

1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, on ühtsuse leek,
mis pakub meil kaitset duaalsuseteest,
allikast ainsast on pärit kõik elav,
see innustab tõusuteel liikuma jäävalt.
 
Oo Elohim Rahu, su kella õrn hääl
aatomid maised vibreerima viib,
ei tervikutäiuses lahkheli ole
ja madalam mina mu peremees pole.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, ka Jeesus on see
su leegis, kes tuli meil näitama teed,
et neid, kelles ammendund lahkheli, riid
tee Kristuse valguse valda siis viib.
 
Oo Elohim Rahu, su leegi väes näen
et olemistervikus vabaks ma jään,
ei näe ma end teenimas madalat mind,
nii katkeb mu sündide-surmade ring.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, sa näita mul teed,
sest olemispuhtuse poole mu püüd,
valgusta läbi sel maisel mu retkel
aja ja ruumi kõik kavalad katted.
 
Oo Elohim Rahu, su kullane vaim
duaalsusevaled mu seest neelab kõik,
ka Kristuski kuldses su kiirguseväes
end vabastas surmaillusioonide käest.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, sa Maa peale too
ümbersündide tõstev harmooniavoog,
las omanditunne nüüd lakkab mu sees,
ja valgus mu läbi saab särada siis.
 
Oo Elohim Rahu, läbi seesmise rahu
ka lakkab siin maine kaos ja lagu,
mu Mina on Jumala terviku jagu
ja Maa tõusmas vaimse täiuse radu.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Kiirenda Ühtsusse mu tõeline Mina,
kiirenda Ühtsusse,  tervenda elu,
kiirenda Ühtsusse, ületan end,
kiirenda Ühtsusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Elohim Rahu ja Aloha.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Peaingel Uriel ja Aurora.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Meister Jeesus ja Nada.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
MINA OLEN.
 
7. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, Violetne tulevoog,
me elule anna nüüd uuendav kasvuhoog,
on valguse sfäärid paisuvas voos,
elav sära on tukslemas aatomi sees.
 
Võimas Arcturus, suur vabadustunne  
viib südame uuele avatusele, 
lõputuks avaneb südameruum,
nii valguse võitu ma pühitsen suurt.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, hoia mul käest,
uue alguse sündi koos sinuga näen,
ei miski, mis maine, mind kinni ei pea,
saan sündida uueks su leegis, ma tean.
 
Võimas Arcturus, su puhastav leek,
kõik vaevused tervendab tõeliselt see
ja pimedusjõud teel minema paiskab
mu priiusel tõeliseks kasvada aitab.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, su säravas leegis
ka aatomid valguse kergusse teel on,
su valgusest kiirgamas aatomiruum -
on nõnda mateerial valgusse suund.
 
Võimas Arcturus, ümbersündimisime
julgustab töötama valguse nimel,
violetne ja vabastav on sinu leek
ses vaimsesse tõusta on minu tee.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
 4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, uus ajastu too,
et valguse valda me suunduks ses koos.
su kirgastav valgus mus kindluse loob,
ja ajastu kuldse planeedile toob.
 
Võimas Arcturus, on kadund siis hirm,
su lähedalolu kui tajub mu hing,
su vabadussõnumi tabab mu kõrv,
mind Jumala lapsena saatmas ta arm. 
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Kiirenda Vabadusse mu tõeline Mina,
kiirenda Vabadusse,  tervenda elu,
kiirenda Vabadusse, ületan end,
kiirenda Vabadusse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
Elohim Arcturus ja Victoria.
 
Kiirenda Vabadusse! (3x)
Peaingel Zadkiel ja Amethyst.
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
Meister Saint Germain.
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 1. Jumala Tahe on minu kasvamine,
mu tulevik on õnnelik,
kui ma kogen Jumala kuningriiki,
ja mu elu saab olema hoopis rikkalikum.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
2. Jumalikus Tarkuses saab kristallselgeks see,
et tulevikku ma kartma ei pea,
ma austan Jumala seadust
igavesti tema pühas sfääris.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

3. Jumala Armastus on täiuslik ja ma tean,
et olen tema igaveses voolus.
Mu süda on kui kumav latern,
kui kõik saavad osa minu armastusest.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

4. Jumala Puhtus on kui tuli,
milles hävivad kõik petlikud soovid.
Ma pürgin isetu teenimise poole,
aidates inimestel vaimus kõrgemale tõusta.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
5. Jumala tervendav Tõde tõstab iga vaimus hinge kõrgemale,
ja lohutab väsinud hingi.
See valgustab kõigi kõrgemaid eesmärke,
ja loob terviklikkust igaühes.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
6. Jumala Rahu saab osaks meile kõigile,
värskendades meid kui voolava veega,
vabastades meid väiklusest nii,
et me suudaksime järgneda vabaduse kutsele.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
7. Jumala Vabadus saavad kõik vabaks,
pimeduse varjud taanduvad valguse ees,
Seesmine silm näitab kõike uues valguses,
kui me oleme tõstetud uude kõrgusse.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

8. Olles meisterlik kõigi seitsme kiire vallas,
saab mu tulevik olema kui uus kirgas päev,
sest ma olen leidnud kesktee,
 tundes ennast muretu lapsena.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
9. Teades oma tõelist sisemist väärtust,
tunnen end uutmoodi pühas rõõmus,
vaimus olen ümber sündinud,
ja näen Jumala kuningriiki Maa peal.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
Lõpposa:
Violetne leek, las tulvab see,
küllastab me elu siin,
aina voolav, üha kasvav,
pühas voolus elu rõkkab.

Violetne tuli, läbista,
Violetne tuli, küllasta,
Violetne tuli, puhasta,
Violetne tuli, pühitse,

me puhtad ja me tervenenud,
su valgusega ümbritsetud,
nii me vabad igavest.
Üksolemises Jumalas.
 
Kinnitamine
Seitsme Elohimi nimel olen ma avatud ukseks kõigi seitsme kiire loovale voolule, mis väljenduvad täiuslikus tasakaalus läbi minu. Ma olen tasakaalus ja ma jään tasakaalu nüüd ja igavesti ning kasvan enamaks, hoidmata kinni mistahes maisest. Igavestikestvas eneseületamises olen ma kaitstud Elu Jõe loovas voolus. Aamen.
 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine