Herkulese loomingulises voolus (RINV05)

Jaanuaris on meistrid palunud lugeda kolme invokatsiooni, mille leiate siit. Palun lugege võimalusel neid inglise keeles.

Võib ka lugeda dikriid Maha Chohanile või mõnd teist diktiid. 

Iga järgnev aasta on fokusseeritud ühele seitsmest kiirest. Meistrid edastavad inimkonnale õpetlikke teadmisi ja samas ka konkreetse aastaga seonduvat energiat.  See saab olema konkreetne initsiatsioon meie planeedi jaoks ja samuti unikaalne kogemus neile, kes tahavad enesega vaimses mõttes tegeleda. Algav aasta 2013 on pühendatud esimesele kiirele.

Eesti keelde on tõlgitud Elohimide invokatsioon:

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun, et Herkules ja Amazonia koos teiste Elohimidega aitaksid mul luua täiusliku Alfa ja Omega tasakaalu esimese kiire väljendamisel. Aidake mul ületada kõik minus olevad tõkked loova vabaduse väljendamisel, sealhulgas ...... 

 [Tee isiklikud abikutsed]
 
Jumal on Isa ja Ema
Jumal on Isa ja Jumal on Ema,
kunagi pole üks ilma teiseta. 
Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,
teie armastus hoiab meid rajal.
Te pakute meile külluslikku elu,
et vabastada meid võitlusvaimust.
Saades üheks Elu vooluga
ärkame me kui halvast unenäost.
Nähes elu ühtse tervikuna,
oleme me oma võidu saavutanud.
Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde
käies teed, mida mööda pühad on astunud.
Me moodustame Jumala Keha Maa peal,
ja aitame oma planeedil uuesti sündida
armastuse Kuldsesse ajastusse
tundes taevast küllusliku õnnistust.
Me aitame kõigil näha,
et Üksolemine on tegelikkus,
ja Üksolemises saame me olema
terviklikud igavesti.
Maa on tervendatud,
ja kogu elu püsib Jumala täiuses.  
Jumal on Isa, Jumal on Ema,
meie näeme Jumalat üksteises.
 
 
Esimene osa
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind tänulikkus selle eest, et ma olen Looja individuaalne, eneseteadlik pikendus.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et minu Mina Olen Kohalolek sündis Looja igavesest suundumusest olla ENAM.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et minu Teadlik Mina on sündinud minu Mina Olen Kohaloleku soovist väljendada mulle Jumala poolt antud individuaalsust materiaalses maailmas.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma seesmist soovi kogeda, kuidas seda maailma muudab minu Mina Olen Kohaloleku valgus ja individuaalsus, millele ma olen avatud ukseks.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et tahan tõepoolest väljendada end selles maailmas. Ma tahan eksperimenteerida oma kaas-loovate võimetega.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Teine osa
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind tänulikkus selle eest, et sina ja teised Elohimid on loonud tugistruktuuri, mis annab mulle võimaluse oma kaas-loovate võimetega eksperimenteerimiseks.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga kinnitan ma oma tahet väljendada oma kaas-loovaid võimeid.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma eneseületamise soovi, hinnates teadlikult oma kaas-loovate võimete tagajärgi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma valmisolekut õppida oma tegude tagajärgedest.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga kinnitan ma, et ei mõista ennast hukka oma  tegude tagajärgede pärast, vaid neist tagajärgedest õppides jätkan ma koos Elu Jõega liikumist pideva eneseületamise suunas.  
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
  
Kolmas osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga ma tunnistan , et mulle meeldib kasutada oma loovaid võimeid eesmärgiga aidata kaasa muutusele,  mis tõstab kogu elu.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind armastuse siiras rõõmsameelsus, sest mulle on osaks saanud võimalus eksperimenteerida oma loovate võimetega. 
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga armastan ma oma praeguse teadvuse seisundi ületamise protsessi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüdlen ma armastavalt oma meele meisterlikkuse poole mateeria üle.
  
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüdlen ma armastavalt oma loovuse tasakaalustatud, kogu elu ülendava väljendamise poole.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
 Neljas osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma kiirendatud siira ausameelsuse leeki.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma tahet võtta täielik vastutus omaenda teadvuse seisundi eest.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind täielik austus minu enda ja ka teiste vaba tahte suhtes.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüan ma inspireerida ka teisi iseennast ületama nende vabal valikul.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tegutsen ma uute ideede väljatoomise nimel, mis aitaksid inimestel ja ühiskonnal liikuda eneseületamise suunas.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Viies osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma alati avatud kõrgematele ideedele, kõrgemale visioonile ja arusaamisele, kõrgemale väljendamisvõimele.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga jään ma eneseväljendamisel tasakaalu, otsides keskteed ja vältides äärmusi.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga ei lasku ma kunagi konflikti teistega, vaid töötan alati positiivse, agressiivsusest vaba lähenemise suunas.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma täidetud soovist luua positiivne, kasutoov muutus.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
  
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma täis tahtet öelda välja oma arvamus ja paljastada võimu kuritarvitamised.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Kuues osa 

1. Oo Herkules, üksolemises sinuga teen ma õigeid tegusid, aga ma ei ole kinni oma tegude viljades.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga pole ma klammerdunud tulemuse külge, vaid otsin võimalust tõsta kogu elu.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüan ma tõsta inimeste teadlikkust, ega oota füüsiliselt nähtavaid tulemusi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga otsin ma lahendusi, mis ei tulene jõulpõhinevast meeleseisundist, vaid Jumala lõpmatust loovusest.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga on mu jõuaspektiga eksperimenteerimine alati rahuloova eesmärgiga.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Seitsmes osa
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma alati valmis ületama oma praeguse teadvuse seisundi, et olla avatud ukseks neile ideedele, mida ma praegu veel näha ei suuda.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma sulandunud sinu tegutsemistahtega, väljendades vabalt oma loovaid jõude.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma vaba tegutsema survet avaldamata, leides duaalsusest kõrgemalasuva kesktee, kus olen avatud ukseks jumalikule jõule.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma tõeliselt avatud ukseks oma Mina Olen Kohaloleku tahtele ja jõule, andes vabaduse väljendada end selles maailmas.          
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnen ma end täielikult vabana, olles avatud ukseks, ja sellest piisab.
       
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
Kasvan kõigis seitsmes kiires 
 
 1. Jumala Tahe on minu kasvamine,
mu tulevik on õnnelik,
kui ma kogen Jumala kuningriiki,
ja mu elu saab olema hoopis rikkalikum.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
2. Jumalikus Tarkuses saab kristallselgeks see,
et tulevikku ma kartma ei pea,
ma austan Jumala seadust
igavesti tema pühas sfääris.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

3. Jumala Armastus on täiuslik ja ma tean,
et olen tema igaveses voolus.
Mu süda on kui kumav latern,
kui kõik saavad osa minu armastusest.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

4. Jumala Puhtus on kui tuli,
milles hävivad kõik petlikud soovid.
Ma pürgin isetu teenimise poole,
aidates inimestel vaimus kõrgemale tõusta.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
5. Jumala tervendav Tõde tõstab iga vaimus hinge kõrgemale,
ja lohutab väsinud hingi.
See valgustab kõigi kõrgemaid eesmärke,
ja loob terviklikkust igaühes.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
6. Jumala Rahu saab osaks meile kõigile,
värskendades meid kui voolava veega,
vabastades meid väiklusest nii,
et me suudaksime järgneda vabaduse kutsele.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
7. Jumala Vabadus saavad kõik vabaks,
pimeduse varjud taanduvad valguse ees,
Seesmine silm näitab kõike uues valguses,
kui me oleme tõstetud uude kõrgusse.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

8. Olles meisterlik kõigi seitsme kiire vallas,
saab mu tulevik olema kui uus kirgas päev,
sest ma olen leidnud kesktee,
 tundes ennast muretu lapsena.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
9. Teades oma tõelist sisemist väärtust,
tunnen end uutmoodi pühas rõõmus,
vaimus olen ümber sündinud,
ja näen Jumala kuningriiki Maa peal.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
Lõpposa:
Violetne leek, las tulvab see,
küllastab me elu siin,
aina voolav, üha kasvav,
pühas voolus elu rõkkab.

Violetne tuli, läbista,
Violetne tuli, küllasta,
Violetne tuli, puhasta,
Violetne tuli, pühitse,

me puhtad ja me tervenenud,
su valgusega ümbritsetud,
nii me vabad igavest.
Üksolemises Jumalas.
 
(Lugeda 1, 3, 9 või rohkem arv korda, nii nagu soovite).
 
Kinnitamine
Herkulese, Amazonia ja teiste Elohimide nimel olen ma avatud ukseks esimese kiire loovale voolule, mis väljendab end läbi minu olemuse täielikus tasakaalus. Ma olen tasakaalus ja ma püsin tasakaalus nüüd ja igavesti ning kasvan enamaks, hoidmata kinni mistahes maisest. Igavestikestvas eneseületamises olen ma kaitstud Elu Jõe loovas voolus. Aamen.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine