Katkend raamatust

Kim Michaelsilt on ilmunud uus raamat oma Mina-väe avastamisest:
THE POWER OF SELF

Enesemeisterlikkuse tee on protsess, mille käigus me järk-järgult puhastame oma meele illusioonidest, senistest uskumustest, tõekspidamistest, aga ka ootustest, mille kujunemisel maine maailm on kaasa aidanud. Tõeline võti oma Mina-väe avastamisel ja kasutamisel pole mitte maagilise valemi otsimine, vaid enese vabastamine kõigest sellest nähtamatust pagasist, mida me oleme oma pikal maisel rännakuteel läbi elude enesele kaasa kogunud.

Katkend raamatust: 

KÖIEVEDU ISEENDAGA

    Vältimatuks väljakutseks enesemuutmise teel on eneseületamine. Sügaval sinu sees põleb igatsus millegi enama järele. Sul on eelaimdus, et sa suudad leida parema lähenemise elule. Selle seesmise igatsuse lahendamise võtmeks on oma minatundes kasvamine. Aga sinu praegune mina tühipaljalt sellest teadmisest või ainuüksi raamatu lugemisest veel ei muutu ega sure. Ma olen rääkinud kõrgemale seisundile jõudmisest, kus inimene ei pööra oma tähelepanu enesest väljapoole, vaid keskendub oma minatunde muutmisele. Kuid fakt on see, et sinu praegune mina osutab niisugusele muutusele vastupanu. Ta tahab sinu tähelepanu tõmmata kõigele muule sel põhjusel, et ta omab tugevat ellujäämisinstinkti.   

  Enesemuutmise protsess meenutab kahe võistkonna vahelist köievedu. Selles protsessis võib esineda küllaltki turbulentne faas, sest sa muudad küsitavaks oma harjumuspärase minatunde ja juba paikapandud tõdede adekvaatsuse. Sa pole enam päris kindel selles, mis on tõde või kes oled sa ise ning mingi hääl sinus võib kisendades teavitada tekkinud olukorra ohtlikkusest ning suunata sind tagasi vana turvalise minatunde rööbastesse eelseisva tõenäolise õnnetuse ennetamise eesmärgil.

    See raamat näitab sulle järk-järgulist teed niisuguste staadiumite läbimisel ja vana minatunde ületamise läbi uude  minatundesse jõudmisel. Kuid raamat ei saa sinu eest tööd ära teha. Raamat aitab sul mõista läbitavate astmete vajalikkust, selgitades vajadust muuta küsitavaks oma praegune tajumisadekvaatsus ja lemmiktõekspidamistele väljakutsete esitamise asjakohasus. Sa teed selle protsessi enese jaoks hoopis kergemaks siis, kui hoiad silma peal enese reaktsioonidel. Raamatu lugemise käigus võiksid jälgida oma reaktsioone väljapakutavate ideede suhtes. Kui sa täheldad, et mõne idee suhtes tunned sa tavapäratult tugevat reaktsiooni, siis oled sa paljastanud oma vaimset kasvamist blokeeriva läbitunnetamata uskumuse. Sinu praegune mina näitab sulle elu läbi omaloodud filtri, uskudes ise, et see ongi reaalsus. Sel juhul tuleb kasuks oma tajumisfiltri jätkuv küsitavaks muutmine, kuni sa hakkad nägema selle filtri piiratust. Kui sa kord näed, kuidas mingi konkreetne uskumus seiskab sinu kõrgemast Minast sinu läbi voolava väe, siis oled sa sellest uskumusest silmapilkselt nõus loobuma ja kõrgema, puhtama minatunde omaks võtma. Loodetavasti saab sul raamatu lugemise ja abivahendite kasutamise käigus olema mitmeid läbimurdva iseloomuga kogemusi. See raamat pakub praktilist teed, mis saab aidata sul muuta oma minatunnet üllatavalt lühikese ajaga. Kui sa läbid selle protsessi, olles teadlik kahest häälest, millest üks tahab lahti lasta ja teine kinni hoida praegusest minatundest, siis ühel päeval tagasi vaadates imestad sa, kui suures ulatuses on sinu maailmapilt muutunud ja kui palju vabam ja jõulisem sa oled.

                                                    ***

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTRID JA KUIDAS NAD SAAVAD MEID AIDATA?

   Esitagem nüüd loogiline küsimus: kui väljapool materiaalset universumi asuvad olevused on loonud universumi ja saatnud meid siia maailma kaas-looma, kas on siis võimalik, et nad jätaksid meid siia omapäi tegutsema? Ja kui nad ei ole meid üksi jätnud, kas on siis võimalik, et nad jagavad meile õpetusi, mis sisaldavad midagi niisugust, mida meie oma piiratud maailmanägemises ise näha ei suuda? Kas need õpetused võiksid avada meile meie Minas oleva väe ja tõsta meid omaloodud mõttemaailma mullist ja ka materiaalsest universumist kõrgemale? Teiste sõnadega: sinu isiklikul vaimsel teekonnal saabub hetk, kus sul on tarvis mõelda selle peale, missugust õpetajat sa vajad: kas niisugust, kes on veel ise inimkujutluste küüsis või neist juba välja kasvanud?

MISSUGUST ÕPETAJAD SOOVID SINA?

    Sa näed elu läbi oma praeguse minatunde. See minatunne loob mentaalse raamistiku, mis piirab adekvaatset maailmanägemist, värvides kogu sinu poolt nähtu, sealhulgas ka viisi, kuidas sa näed ennast ja oma käitumist. Väga oluline oma elunägemise ja elukogemise muutmiseks on sellest omaloodud mõtte- ja arvamusraamistikust välja saada. Kuid sa ei saa seda teha ühegi hetkel sinu mõttemullis leiduvat ideed, tõekspidamist, kogemust ega tajumistulemust kasutades. Miks mitte? Sest kõik, mida sa oma arusaamade raamistikust välja vaadates näed, kinnitab selle raamistiku paikapidavust ja õigsust. Sellest lummusest väljamurdmiseks on tarvis kogeda midagi niisugust, mis sinu mõttemaailma mullile väljakutse esitab, mis annab võrdluseks teistsuguse taustsüsteemi, asudes sisseharjunud arusaamadest väljaspool. Kust sa võiksid niisuguse kogemuse saada? Kõige lihtsam viis selleks on leida õpetaja, kes näeb elu ja maailma teistmoodi, sinu mõtteraamistikust erinevalt. Luba mul illustreerida seda näitega.

    Sa oled lapsena tõenäoliselt kokku puutunud mänguga, kus labürinti läbides tuleb leida selle keskele paigutatud aare. Võib-olla oled sa näinud ka tõelist keerdkäikudega labürinti, mille seinu moodustavad keeruka mustri järgi istutatud pikad hekipõõsad. Niisuguses labürindis viibides on nägemisulatus üsna piiratud. Sa näed vaid rohelisi seinu, mis moodustavad kitsaid koridore. Mööda kitsast koridori minnes jõuad sa lõpuks tupikusse, aga teine koridori ots on avatud. Üks koridor viib teise. Mingi aja pärast jõuad sa kohta, kus on kaks või rohkem avaust. Sa valid neist ühe, kuid seegi viib tupikusse. Nüüd oled sa sunnitud sama rada pidi tagasi minema ja valima teise avause lootuses, et see soovitud kohta välja viiks.

    Kas pole see sobiv metafoor meie elu keerdkäikude iseloomustamiseks? Meil on üsna piiratud arusaam elust. Me suudame näha vaid oma vahetut keskkonda. Meil pole aimugi, kuidas me sellesse segadusse sattusime ja kuhu see meid välja viib. Labürindis viibides puudub meil kaart ja me ei tea, kus me täpselt asume ja kuidas jõuame väljapääsuni.     

    Kujuta nüüd ette, et selles umbmäärasuses teed leides kohtad sa kedagi, kes on leidnud labürindis asuva suurepärase platsi, kus on värskendava veega purskkaev. Ta võib sind juhendada ja pärast teatud keerdude ja käänakute läbimist leiad sa juhatatud koha. Koht on tõesti tore ja vesi suurepärane, kuid mingi aja pärast mõistad sa, et oled endiselt keerdkäikude keskel ja sul puudub kõigele vaatamata teadmine sellest, kus asub väljapääs või kas sellest labürindist üldse välja saabki.

    Inimene, keda sa kohtasid, on nende teekaaslaste sümboliks, kes on leidnud midagi niisugust, mida sina leidnud pole ja nad võivad anda sulle õigeid soovitusi. Kuid nad on labürindi lõksus täpselt samamoodi kui sa isegi. Nüüd jõuad sa arusaamisele, et sul on küllalt pimesi ringikõndimisest. Nüüd tahad sa kuidagi teisiti tegutseda. Sa tahaksid nõuannet kelleltki, kes on koodi lahti murdnud ja leidnud raja labürindirägastikust välja. Sa tahaksid nüüd juhendust kelleltki, kes on leidnud skeemi ja saab aidata sul õige kursi paika panna.

     Nüüd leiad sa avause, kus on iste. Sa istud ja puhkad jalga, suunates oma pilgu üles ... ja sa näed kõrget torni keerdkäikude vahel kõrgumas. Selle tipus on ümmargune platvorm ja sellel platvormil hulk tegelasi, kes annavad juhtnööre labürindis viibijatele. Sa taipad, et need juhendajad näevad labürinti pealtpoolt ja seepärast oskavad nad täpselt öelda, kus asub väljapääs. Sa hüppad pingilt püsti ja hakkad nende tähelepanu äratamiseks kätega vehkima. Varsti märkab sind keegi tornisviibijatest ja küsib, mida sa soovid. Sa vastad, et tahad labürindist välja ja tema ütleb: „Hakka minema!“      

     Kui sa oma kõrgemaloleva juhendaja juhiseid järgid, siis mõistad sa, et tal on täiesti unikaalne viis õpetamiseks. Tema ei tee sinu eest valikut, kuid ta annab sulle piisavalt näpunäiteid, et suudad valiku teha ise. Mõne aja pärast juhatab ta su väljapääsu poole, kuid mitte kõige otsemat teed pidi. See on nii, sest sinu juhendaja mõistab, et sa pead omandama teatud kogemused enne, kui sa oled valmis labürindi selja taha jätma. Ta juhatab sind oskuslikult sinna, kuhu on sul tarvis jõuda selleks, et sa suudaksid järgmisele astmele astuda.

MEIE UNIVERSAALSED ÕPETAJAD 

    See raamat visandab tee, mis saab sind aidata arendada isiklikku suhet oma vaimsete või ülestõusnud õpetajatega ja sinu enda kõrgema Minaga. Väljamõeldud labürindi tornis olevad kõrgemad juhendajad sümboliseerivad niisuguseid õpetajaid. Kunagi on nad olnud kehastuses nagu meiegi praegu ja seetõttu tunnevad nad meie teekonda. Nemad on lahendanud inimese eksisteerimise mõistatuse ja leidnud oma tee labürindist välja. Nemad saavad anda meile perspektiivi, mida meie labürindis viibides ise ei näe.

    Meil kõigil on niisugused õpetajad ja nad on juhendanud meid meie isiklikul teel läbi maise maailma sel määra, mil määral me oleme olnud suutelised neid kuulama ja tahtlikud nende juhenduse järgi käia. Selle raamatu eesmärk on pakkuda sulle võimalus teadvustada oma vaimsete õpetajate olemasolu nii, et sa oleksid suuteline järgnema nende juhatusele teadlikumalt ja sinus kasvaks tahe neid kuulata. See kiirendab oluliselt sinu vaimse teekonna läbimist.  

    Kui sa kasutad selles raamatus olevaid õpetusi ja praktilisi abivahendeid, siis varsti ei tunne sa end ekslemas vaenulikus keskkonnas eikusagile jõudes. Selle asemel hakkad sa tundma, et käid – ja oled alati käinud – just sedasama teed, mida just sina pead läbima selleks, et jõuda oma eesmärgile. See hõlmab nende kohtade läbimist, mida just sina pead väljapääsu suunas liikudes läbima. Väljapääs, aga, on uks palju avaramasse reaalsusse.

SA OLED VALMIS KÕRGEMAKS ÕPETUSEKS

    Nagu juba öeldud, leiab õpilane õpetaja siis, kui ta on valmis. Sa leidsid selle raamatu, mis näitab, et oma seesmistel tasanditel oled sa valmis õpetusteks ja abivahendite kasutamiseks, mida ülestõusnud õpetajad pakuvad. Tegelikult kanname me kõik endas oma sisemist labürinti, milles me peame oskuslikult liikuma, et leida tee Ellu.

Oma tõelise Mina leidmise eelduseks on valmisolek teadlikult jälgida iseennast.

    Sinu isiklik labürint koosneb sulle omastest tõekspidamistest ja uskumustest ning läbitud kogemustest oma terve elutee jooksul materiaalses universumis. Enne, kui sa oled täielikult valmis seesmistel tasanditel raamatus kirjeldatava omandamiseks, peaksid sa võib-olla ületama mõned sisemised tõkked. Ehk oled sa omaks võtnud mõned uskumused või eelarvamused, mis blokeerivad selle omaksvõtmist, mida see raamat õpetab. Samuti võivad omaksvõetud tõekspidamised takistada vaimsete abivahendite kasutamist.

    Väga oluline võti oma Mina-väe lukust lahti keeramiseks on saada oma minast rohkem teadlikumaks. Teadlikkuse avardamise võtmeks on valmisolek iseenese teadlikuks jälgimiseks. Ütleme seda nüüd teiste sõnadega. Minas oleva jõu lahtipäästmine on kui tee leidmine keskpunkti – oma isikliku labürindi aaretekambrisse. Ent labürint on kavalate keerdkäikudega ja selles puudub niisugune tee, mis otsejoones keskossa viiks.

    Labürindi seinad koosnevad sinu piiratud uskumustest ja eelarvamustest, mis on kui tihe hekk. Tõkestamata jalgrada, mis otse soovitud kohta viiks, on seal võimatu leida, sest seda lihtsalt pole. Kõiki teid blokeerivad sinu lemmiktõekspidamised.

    Kuidas sa mõistatuse lahendad? Kuidas sa jõuad oma Mina keskpunkti? Tupikusse jõudes tuleb valida mingi teine lähenemistee. Tupik on blokeeritud nende uskumuste või arvamustega, mida sa ei ole kunagi lähemalt vaadanud, sest sa oled neid alati võtnud iseenesestmõistetavatena. Sa peaksid nüüd vaatama oma uskumusi kriitilise pilguga ja mõtlema, miks sa oled alati arvanud just niimoodi ja sul on tarvis näha, kui piiravalt mõjutab mingi konkreetne uskumus sinu edasiminekut. Seejärel otsustad sa, kas sa tahad välja astuda sellest uskumusest ja leida tee, mis on peidus siiani läbitunnetamata uskumuse taga.

Tupikkäik sinu vaimse kasvamise teel on arvamus või uskumus,
millele sa pole kunagi tähelepanu pööranud,
sest sa oled seda alati võtnud
iseenesestmõistetavana.

     Kujutle, et oled tõelises labürindis ja pärast pikka käimist mööda käike mõistad sa, et väljapääsu, mis labürindi keskossa viiks, polegi olemas. Kuid olukorra üle kriitiliselt järele mõeldes, laiad sa, et hekki moodustavate põõsaste vahel on siiski kitsukesed avaused. Labürindis ringijalutamise asemel saad sa võtta radikaalselt teistsuguse lähenemise ja minna kahe põõsa vahelt läbi heki. See viib sind isiklikule aaretekambrile lähemale.

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTER?

    Me teame nüüd, et materiaalne maailma koosneb samast ainest nagu vaimnegi maailm. Materiaalses maailmas on energia vaid muundatud väiksemale võnkesagedusele, kui seda on vaimse maailma vibratsioon. See tähendab, et vaimne maailm ei ole meie maailmast mingi läbimatu barjääriga eraldatud. Materiaalne maailm eksisteerib vaimse maailma osana, vaimse maailma energiavälja sees. Vaimne maailm on meie ümber, sellel on vaid kõrgem vibratsioon ja seepärast meie ei näe seda. Aga me võime seda tunnetada oma intuitiivsete omaduste kaasabil.
   
    Me teame ka seda, et meie teadvus on suuteline kvantmaailmaga koos toimima sel põhjusel, et ka kvantmaailmas valitseb teadvus. Selle teadvuse moodustavad materiaalse sfääri loonud eneseteadlikud olevused. Neid võib nimetada loovateks olevusteks, kvantolevusteks või ülestõusnud ehk vaimseteks õpetajateks. Mulle meeldib mõiste „ülestõusnud meistrid“. Ülestõusnud meistrid elasid kunagi tihedamas sfääris, kus elame praegu meie, aga nad tõusid kõrgemasse sfääri. Nad suutsid vaimsesse sfääri tõusta seepärast, et saavutasid meisterlikkuse oma meele üle, suutes leida ja endas lahti päästa oma loova potentsiaali ja saada oma meele ja  olukordade valitsejaks. Niisugune meisterlikkus tagas neile ülestõusmise ja tegi neist ülestõusnud meistrid.

    Mitte kõik ülestõusnud meistrid pole tõusnud vaimsesse sfääri planeedilt Maa, aga nad läbisid sama protsessi, kui meiegi läbima peame. Sisuliselt oleme me kõik end ülestõusmiseks ettevalmistavad meistrid. See tähendab kõigepealt, et ülestõusnud meistrid omavad kogemust selles protsessis, mida meie praegu läbimas oleme. Ka nemad alustasid piiratud teadvuse tasandilt nagu meiegi. Siis liikusid nad suurema meisterlikkuse suunas, kuni saavutasid täie meisterlikkuse, mis on ka meie reaalne potentsiaal. See tähendab, et ülestõusnud meistrid on meile head õpetajad.

    Nad pole mingid kõikvõimsa jumala sarnased, kes istuvad üleval roosa pilve serval ega taha oma käsi määrida. Nad teavad suurepäraselt, mida tähendab olla makrotasandi lõksus, kuid nad teavad ka seda, kuidas liikuda meele meisterlikkust harjutades vabanemise suunas.

    Ülestõusnud meistritel puudub füüsiline keha ja nad ei taju maailma läbi füüsilise keha piiratud tajumisvõime. Nad näevad kõike teises valguses kui meie. Neil on tunduvalt täiuslikum maailmanägemus. See on teine põhjus, miks nad saavad meid kõrgema tasandi poole juhatada.

MIKS ME POLE VAREM MIDAGI ÜLESTÕUSNUD MEISTRITEST KUULNUD?   

    Miks pole sulle varem räägitud ülestõusnud õpetajatest? Osaliselt seepärast, et see termin on kasutuses olnud vaid veidi rohkem kui sajand, kuid me oleme universaalsete vaimsete õpetajate mõjust kuulnud läbi ajaloo.

    Meie vaimsetel õpetajatel on vaid üks eesmärk, nimelt aidata meil tõusta teadvuse tasandis. Nad EI püüa täita oma eesmärki mingi religioosse liikumise või mõne muu omaette mõttesüsteemi loomise kaudu. Nad töötavad inimestega vaatamata sellele, mis tasandil need inimesed parasjagu viibivad, püüdes aidata nad järgmisele tasandile. Ülestõusnud meistrid töötavad tsivilisatsiooniga ja aitavad inimesi seeläbi, et edastavad neile ideid inimeste vastuvõtuvõime piires, aidates neid seeläbi üle kasvada sellest teadvuse tasandist, millel nad parasjagu on. Seega töötavad ülestõusnud meistrid tihtipeale ilma, et inimene teaks, kellega meistritest on tegemist. Nad püüavad inspireerida kehastuses olevaid inimesi, aga inimesed ei tea, kust pärinevad neile päheturgatanud ideed.  

    Universaalsed vaimsed õpetajad jagavad oma juhendamist neile, kes nende juhendamisele on avatud. Aegade jooksul on nad töötanud läbi paljude erinevate inimeste, tutvustades uusi ideid, mis abistavad inimestel nende kultuuri ja teadvuse tasandit arvestades elu edasi viia. Ülestõusnud meistrid on inspiratsiooni pakkunud enamuse maailma tuntuimate religioonide ja paljude vähemtuntud religioonide alal. Nad on inspireerinud paljusid filosoofilisi ideid, pakkunud inspiratsiooni kirjanduse, muusika, mängude alal ja muudel kultuurilistel teemadel. Nad on inspiratsiooni pakkunud teaduse ja tehnoloogia arendamise alal, sest teaduse ja tehnoloogia areng soodustab ka inimeste isiklikku vaimset kasvamist rohkem kui palehigis töötamine.

    Meistrid püüavad anda avatumaile inimestele universaalseid ideid ja nende poolt antud mõtted on kirja pandud ka selles raamatus. Iga inimene võib ise hinnata, kas need ideed saavad teda aidata elu puudutavate küsimuste lahendamisel.

MIKS POLE TÕENDEID MEISTRITE EKSISTEERIMISE KOHTA?

    Kui ülestõusnud meistrid on koos meiega olnud terve inimajaloo jooksul, siis miks pole inimkond nende olemasolu iseenesestmõistetavana omaks võetud?  Kõige olulisem põhjus on siin asjaolu, et planeet Maal valitseb vaba tahte seadus. See tähendab, et ülestõusnud meistrite olemasolu on inimkond aktiivselt eitatud ja nii ei saa meistrid anda ümberlükkamatuid tõendeid oma olemasolu kohta.

    Ülestõusnud meistrid on öelnud, et universumis on arvukalt planeete, mida asustavad meietaolised eneseteadlikud olevused. Planeet on nagu klassiruum selle planeedi asukaile ja planeedi taset saab hinnata selle järgi, kui kõrgele selle elanikud on oma loovates võimetes arenenud – kas planeedi kollektiivteadvus on lasteaia tasandil või on jõutud kõrgkooli tasemele.

    Planeet Maa on üsnagi madalal arengutasandil, mis tähendab, et enamus maiseid elanikke on allpool teatud teadlikkuse tasandit. See on tasand, kus inimesed soovivad tunda end isoleeritud olevustena, kes elavad isoleeritud maailmas. Ainuke võimalus niisuguse olukorra kogemiseks on asjaolu, et maine mateeria on nii tihe, et „tihedus“ tundub tõeline ja fakt, et see koosneb tegelikult hoopis kergemast substantsist, jääb varjatuks. Meie meeled registreerivad mateeriat tahke ja tihedana ja see näib eksisteerivat täiesti omaette üksusena. Mateeria ei paista olevat vaimsest energiast ja seepärast me arvame, et materiaalne maailm on kas Jumalast lahus või omaette eraldiseisev üksus.

    Maa on jätkuvalt üleminekufaasis, milles me tõuseme kollektiivse teadlikkuse kõrgemale tasandile. Kuid vaba tahte seadus ütleb, et inimestel peab ühe valikuna olema võimalus eitada Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu. Inimesed peavad soovi korral saama võimaluse säilitada illusiooni isoleeritud maailmas olemisest. Ja nii ei saagi olla lähitulevikus ümberlükkamatut tõestust Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu kohta. See tähendab, et igaüks saab endale individuaalsel tasandil tõestada Jumala ja jumalike olevuste olemasolu. Räägime sellest järgmises peatükis.

    Nüüd ka selgub, kuidas selles raamatus olevad teadmised on vastu võetud. Inimeste eitamisvajaduse tõttu ei saa need õpetused „taevast alla langeda“. Meistrid edastavad oma õpetusi läbi nende inimeste, kes on tõstnud oma teadvuse selle tasemeni, kus nad saavad otseühenduse meistritega ja meistrite ideede ning sõnumitega. Inimestel aga on võimalus meistrite õpetust moonutada, kohandades ja sobitades seda oma uskumuste süsteemi.

    See ongi teine põhjus, miks inimesed ei ole varem kuulnud ülestõusnud meistritest. Kui õpilane on valmis, siis ilmub ülestõusnud meister. Inimene ei ole meistrite eksisteerimist suuteline enne tõsiselt omaks võtma, kui ta on nende õpetusteks valmis. Kui sa seda raamatut loed, oled sa tõenäoliselt valmis heitma lähema pilgu ülestõusnud meistrite õpetusele.

MIKS ÜLESTÕUSNUD MEISTRID MEIE EEST HOOLITSEVAD?

    Kui Ülestõusnud meistrid eksisteerivad materiaalse maailma piirangutega võrreldes kõrgemas sfääris, miks peaksid nad siis meist hoolima? Kui vaimne maailm on nii palju parem kui maine, miks nad siis ei naudi oma tubli tulemuse vilju ega jäta meid siia ise hakkama saama?

    Meistrid ütlevad, et teadvus, mille läbi enamus meie hulgast maailma näeb, on tervikust lahusoleku teadvus, sest me oleme oma tähelepanu koondanud materiaalse maailma pinnapealsetele erinevustele ja erisustele. Selle tulemusena me tajume iseennast teistest inimestest, keskkonnast ja ka planeedist lahusolevana. Meid pimestab illusioonideloor, nimelt lahusoleku illusioon. 

    Enamus meie hulgast näeb maailma läbi lahusoleku teadvuse, sest me oleme oma tähelepanu koondanud pinnapealsetele erinevustele.

    Ülestõusnud meistreid niisugune illusioonideloor ei pimesta. Nad näevad maailma nii, nagu peaksime nägema meie, kui me vaatame seda relatiivsusteooria ja kvantfüüsika seisukohast. Meistrid mõistavad, et eraldusjoon ei tähenda veel läbimatu barjääri olemasolu.

     Kõik koosneb samast substantsist, mis võtab vaid erinevaid vorme. Meistrid on ka öelnud, et nii vaimne kui ka maine sfäär koosneb ühest ja samast substantsist, mida nad nimetavad Ma-ter Valguseks või Ema Valguseks. See substants ei oma iseenesest vormi ja seepäraste ei saa seda ka ühegi teadusliku instrumendiga tuvastada. Aga Ma-ter Valgusel on potentsiaal võtta mistahes vorm ja hiljem me vaatame, kuidas Ma-ter Valgus vormi võtab. 

    Ülestõusnud meistrid teavad, et tervikust lahusolemine on illusioon, mis paistab usutavana vaid siis, kui näha maailma läbi teadvuse teatud tasandi filtri. Dualistliku teadvuse filter ei võimalda näha, et kõik koosneb ühest ja samast substantsist ja tuleneb samast allikast. Ülestõusnud meistrid ei näe ennast meist lahusolevana. Meistrid näevad endid neist kõrgemal asuvate olevuste pikendusena ja nad teavad, et see „olemisahel“ läheb Loojani välja.

    Meistrid näevad meid olemisahela lõpus olevate olevustena ja nad peavad meid oma vendadeks ja õdedeks. Nad näevad, et me oleme lihtsalt duaalsuse loori ehk energialoori taga lõksus. Duaalsuseloori ja energialoori on ka lühidalt kuradiks nimetatud. Meistrid näevad tervikust lahusoleku illusiooni kõigi nende konfliktide ja kannatuste põhjustajana, mida sel planeedil leida võib ja neil pole mingit muud soovi ega kavatsust, kui pakkuda meile abivahendeid oma teadvuse tõstmiseks nii, et me hakkame loori taha nägema ja jõuame äratundmisele, kes me tõeliselt oleme.

 VORMIMAAILMA EESMÄRK

     Meistrid ütlevad, et vormimaailma eesmärgiks on teenida klassitoana, kus eneseteadlikud olevused alustavad õpinguid teatud eneseteadlikkuse astmelt. Meistrite õpetustest selgub, et Jumal on Olevus, kes pole meist põhimõtteliselt erinev. Looja on ülimal eneseteadlikkuse astmel olev Olevus. Kuna me oleme loodud Looja enda olemusest, siis on meil potentsiaal avardada oma eneseteadlikkust meie Loojaga samale tasemele. Ülestõusnud meistrid ei võta meid enesest erinevate või madalamatena. Nad näevad meid olevustena, kes pole veel saavutanud vajalikku eneseteadlikkuse astete ja nad on vabatahtlikult pakkunud end teenima meie juhendajate ja õpetajatena. Nende üldeesmärgiks on aidata tõusta meid eneseteadlikkuses, kuni meie eneseteadlikkus tõuseb niisuguse astmeni, et me oleme täielikult vabad lahusoleku illusioonist.

    Kui me sellest illusioonist vabaks saame, näeme me, et kogu elu on üks. Siis oleme me edukalt läbinud koolitusprogrammi ning sooritanud lõpueksami „koolis nimega Terra“. See tähendab, et me suudame nüüd kestvalt liikuda kõrgemate energiasfääride poole. Seda nimetavadki ülestõusnud meistrid ülestõusmiseks. Ka kristlus räägib Jeesuse ülestõusmisest, kuid see on pisut erinev mõiste. Kristlus ütleb, et Jeesus oli ainuke, kes tõusis üles ja tema ema võeti taevasse vaid sellepärast, et tal oli Jeesuse ema roll. Kristlus kujutab ülestõusmist füüsilise keha tõusmisena taevasse.

    Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on meil kõigil potentsiaal üles tõusta vaimsesse sfääri. Aga see pole füüsiline protsess. See on protsess, mille käigus me tõstame oma teadvuse taset, kuni me jätame füüsilise keha maha ja liigume eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile, kus meil enam füüsilist keha tarvis pole. Siis oleme me vaimses kehas. See keha koosneb kõrgemast energiasagedusest, nagu vaimne sfäärgi. Kuna ka ülestõusnud meistrid on puutunud kokku samade olukordadega, millega meie siin kokku puutume, siis oskavad nad meile vajalikku abi pakkuda meisterlikkuse saavutamisel enese üle.

______ 

Raamat on tõlkimisel ja ilmub suve alguses.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine