Kas religioon on satanismi maskeeritud vorm?

Ülestõusnud meister Gautama Buddha, 1. jaanuar 2014.

 
Mina olen Gautama! Mis on see teema, mis tõuseb tähtsana Buddha meelde sel olulisel päeval – selle aasta esimesel päeval? Aasta 2014 valitsevad teise vaimse kiire väljakutsed, mida tihtipeale nimetatakse Jumala Tarkuseks. Mida see tähendab maailma jaoks ja isiklikult sinu jaoks?
 
Vaimsuse ja religiooni erinevus
Alustagem vaimsuse ja religiooni erinevustest. Meie, ülestõusnud meistrid, pole religiooni toetajad. Miks on see nii? Sellepärast, et religioon eraldab inimesed Jumalast, Buddhast ja reaalsuse just sisemisest kogemisest. Religioon, nii nagu seda Maa peal tuntakse, nagu tuntakse seda erinevates maades, kultuurides ja tsivilisatsioonides, ei ole mitte Jumalast ega Jumala poolt või vaimsest maailmast tulnud.
 
Tean, et paljud ehmuvad sellest väitest, öeldes, et muidugi põhineb nende religioon otsesest jumalikust allikast. Ja on olemas mitmeid üldtuntud religioone, mis kinnitavad, et põhinevad tõepärasel vaimsel ilmutusel. Kuid tegelikult ei baseeru need siiski jumalikul nägemusel, vaid need põhinevad inimlikul interpretatsioonil jumalikust reaalsusest. Selles ongi vahe.
 
Vaimsus, mida võime ka nimetada müstitsismiks, erineb religioonist, sest müstitsism ja vaimsus ei püüa lahutada sind Jumalast ega kõrgema vaimse seisundi sisemisest kogemisest. See on väga oluline vahe ja samas on see ka üheks initsiatsiooniks, millega inimkond seisab silmitsi 2014 aastal ja samuti sellele järgnevatel aastatel. Uues alanud tsüklis on aeg küps selleks, et vaimsed 10% inimkonnast ja ka suur osa üldisest elanikkonnast hakkavad aru saama sellest, kus lõpeb vaimsus ja kus algab religioon.
 
Müstitsismi olemus
Religioonis on vaimse ja materiaalse, maisel tasandil olevate inimolevuste ja vaimses sfääris asuva Jumala vahel eraldav joon.
 
Olen varem öelnud läbi selle sõnumitooja, et vaimsus, mida pole suudetud tõeliselt omaks võtta, seesmiselt kogeda ja tunnetada, muutub religiooniks.
 
Uus alanud tsükkel nõuab järjest enam selle vahe mõistmist ja vaimse reaalsuse vahetut kogemist läbi iseenda.
 
Buddha õpetus
Religioon loob doktriine ja dogmasid, öeldes: „Usu sellesse, ja sa saad taevasse. Eita seda, ja sa põled põrgus.“ See paneb inimesed olukorda, kus nad peavad pimesi omaks võtma mingi välise tõe või nad lükkavad selle tagasi kui vastuvõetamatu. Mida ütlesin mina 2500 aastat tagasi? Ma ütlesin, et teil on tarvis vaadata iseendasse, tegelda iseenda meelega, sest ainus võti vaimsusse on iseenda teadvuse tõstmine. See ei ole sama, mis välise doktriini reeglite täitmine.
 
Minu sõnade sisu on ajaloos valdavalt kaotsi läinud. Hindu kõrgem eliit oli opositsioonis minu ja mu õpetustega. Nad polnud siiski nii äärmuslikud, kui olid seda need opositsionäärid, kes Jeesuse risti külge naelutasid. Kuid ometi polnud mind ümbritsenud vastasseis kaugel ka niisugusest lahendusest.
 
Nad tegid kõik selleks, et mind kompromiteerida. Oleks tol ajal, kui mina Maa peal viibisin, infotehnoloogia olnud kõrgemal järjel ja ma oleksin oma õpetust veelgi edasi arendanud, võtnuks nad minuga ette midagi radikaalsemat, nagu nad teevad seda kõigi kõrge valguse esindajatega.
 
Väline tõekspidamine
Kui sa võtad omaks õpetuse, mis jääb sulle väliseks, siis usud sa midagi niisugust, mida sa pole isiklikult reaalsusena kogenud.
 
Inimestel on palju fundamentaalseid psühho-spirituaalseid vajadusi, mida üldiselt lääne kultuur ei tunnista. Üks neist vajadustest on materiaalses maailmas eksisteerimise mõtestatus. Kui inimesel puudub idee, miks ta materiaalses maailmas elab, siis ei saa ta normaalselt tegutseda. Ekstreemsemal juhul võib ta lõpetada sel juhul hullusärgis või meelt nüristades kas alkoholi või kemikaalidega. Ta võib ka eksida lõputusse materiaalsete asjade omamise tsüklisse, et vaigistada oma seesmist turvatunde puudumist.
 
Kõigil peavad olema mingid baasideed, mida nad tõeseks peavad. Kuidas sa võiksidki teada, missugune religioosne pühakiri, poliitiline ideoloogia või isegi materialistlik filosoofia on tõene? Kuidas on näiteks võimalik, et mõnede inimeste seesmine kogemus näitab, et Piiblis on kirjas Jumala sõna ja teised väidavad, et neil on tõene kogemus, mis näitab neile religiooni petlikkust ja vaimse tagapõhja puudumist materiaalse taga?
 
Vastus sellele mõistatusele – mis pole sugugi mõistatus mõne jaoks, kuid siiski mõistatus mis tuleb paljudel lahendada – on erinevate teadvuse tasandite olemasolu. Seda selgitavad ka Dhammapada sissejuhatavad värsid.
 
Tunnetus ja mõistus
Inimese olemuse kõrgemal tasandil asub tema identiteedikeha. Identiteedikehast saab alguse tema maailmanägemus, nägemus iseendast ja maailmast ja ka Jumalast.
 
Enamik inimesi pole sellest ideest teadlikud. Isegi vaimsed õpilased ja paljudki ülestõusnud meistrite õpilased ei teadvusta seda. Sellele teadvustamisele peaks järgnema töö iseenda energiavälja puhastamisega, oma tšakrate puhastamisega, vaja on ka mediteerida ja endasse süüvida, eesmärgiga läbi näha need tõekspidamised, mis varjutavad su tõelist identiteeti. See on töö, millega peaksid inimesed tegelema tulevastel aastatel, et läbi teha nende ees seisvad vaimsed testid.
 
Mentaalne kujutluspilt identiteeditasandil kujundab taju, nagu ma seda Dhammapadas nimetasin. Sinu tunnetus käib läbi sinu mõtete, veendunud tõekspidamiste, tunnete. Ka maailma tajud ja tunnetad sa läbi oma identiteedikehas oleva. Ja sa pole teadlik sellest, et su tunnetust või tajumist varjutab sinu identiteedikeha mentaalse tasandi sisu. Sa arvad, et sinu tunnetus näitab reaalset tegelikkust.
 
[Märkus: ülestõusnud meistrid ütlevad, et meelel on neli tasandit. Kõrgemast madalama suunas on need järgmiselt: identiteedi-, mentaal-, emotsionaal- ja füüsiline tasand. Identiteeditasandil on taju segunenud mentaalse seisundiga. See tähendab, et sa tajud maailma läbi oma mentaalse filtri.
 
Meeleseisund identiteeditasandil mõjutab maailmanägemist. See loob omakorda emotsionaalse tasandi seisundi. Sa ei suuda tegeleda oma mentaalse tasandiga, kui oled emotsioonidesse uppunud, ega füüsilise tasandiga, kui oled keskendunud emotsioonidesse. Vaimne tee on protsess, mille käigus sa päästad oma meele madalate vibratsioonide meelevallast. Kõigepealt saad sa teadlikuks sellest, kuidas emotsioonid mõjutavad sinu tegusid, kuidas su tunded saavad alguse sinu mõtetest ja seejärel, kuidas sinu identiteeditasandil olev mõjutab sinu mõtteid. Siis saad sa päästa end oma maisest minast ja teadvustada ennast vormitu maise olevusena.]
 
Tegele on tunnetusega
Kui sa pead end oma identiteeditasandil Jumalast lahusolevaks, siis oled sa vastuvõtlik mõnele maisele religioonile, kus rõhutatakse inimese eraldatust Jumalast. See võib olla budistlik, hinduistlik, islamistlik, kristlik või mistahes religioon. Sealjuures võibki inimesel olla sisemine, müstiline kogemus, mis juskui kinnitaks selle religiooni ja pühakirja paikapidavust. Ja nii ongi inimesed täiesti veendunud, et neil on õigus.
 
Vaimse tee üks olulisemaid väljakutseid on jõuda oma kõrgematel meeletasanditel arusaamisele, et sa ei saa oma tunnetust (taju) usaldada. Vaimse suunitlusega inimesed on seda mõistma hakanud, sest nad näevad, et ka nende füüsilisi meeli ei saa alati usaldada. See mõte avab ka arusaamise, et midagi peab olema materiaalsest maailmast kõrgemal – sfäär, mida on võimalik tajuda, tunnetada. Kuigi te seda sfääri ei näe, olete te saanud sisemisi äratundmisi selle sfääri olemasolust.
 
Paljud inimesed on liitunud religiooniga, sest nad on kogenud Jeesuse lähedalolu. Nad arvavad, et niisugune kogemus tegi neist uskliku, kuid tegelikult on nad saanud hetkelise kontakti tavatajust kõrgemaga. Nad on kogenud kontrasti tavateadvuse ja millegi kõrgema vahel. Ja see „miski kõrgem“ näib neile tõsiseltvõetavamana oma tavateadvelolekust.
 
Paljudele vaimsetele ja religioossetele inimestele, samuti paljudele ülestõusnud meistrite õpilastele on osaks saanud tõeline vaimne kogemus. Aga probleem on selles, et nad on eksinud selle tõe suhtes, sest isegi väga tõepärane kogemus ei ole see kõrgeim, ülim või lõplik kogemus.
 
Mentaalsest tavaseisundist kõrgemale
Seesugune kogemus võib olla küll tavateadvusest kõrgem, kuid see ei pruugi olla kõrgemal tavapärasest mentaalsest seisundist. Kui inimene on jõudnud tee teatud astmele, suudab ta kahtluse alla seada oma mentaalse tasandi sisu ja tõusta oma praegusest mentaalsest tasandist kõrgemale.
 
Näiteks võib õpilane olla mõjutatud karismaatilisest jutlustajast või gurust ja saada teda kuulates elumuutva kogemuse, kogedes midagi, mis tundub tõelisem tema tavatasandist. Aga ta eksib, kui arvab, et kogemus, mis sai talle osaks mingis konkreetses välises kontekstis, kinnitab, et see väline kontekst (see guru või õpetus) peab olema tõe allikas. Nüüd hakkab inimene uskuma kõike, mida ütleb see jutlustaja, selle asemel, et näha oma kõrgema reaalsuse kogemises stardipunkti, mis ajendab liikuma edasi neis uutes ja uutes kogemistes ja mõista, et tema vaimsed kogemised pole seotud mitte ühegi maise tõekspidamiste süsteemiga.
 
Ma ütlesin, et vaimsus, mida pole sisuliselt omandatud, muutub religiooniks. Meie, ülestõusnud meistrid, oleme nüüd päris pika aja jooksul edastanud õpetusi, mida võib pidada vaimseks õpetuseks, sest selle eesmärgiks on juhtida teid otsesele, sisemisele kõrgema reaalsuse kogemisele. Aga kui te ei kasuta seda õpetust kui vahendit kõrgema kogemise tajumiseks ja oma mentaalse seisundi läbitöötamiseks, siis te sisuliselt ei omanda seda vaimset õpetust.
 
Sel juhul saab ka see õpetus teie jaoks väliseks religiooniks. Võib-olla võtsite te õpetuse omaks, sest kogesite sellega seoses midagi kõrgemat oma tavatunnetusest. Aga sellele peab järgnema pidev edasine tunnetuse puhastamine ja oma mentaalsete tõekspidamiste küsitavaks muutmine.
 
Ülestõusnud meistrid pole ebajumalad
Mu armsad, kas te mõistate, et meie, ülestõusnud meistrid ei ole huvitatud oma õpetuste muutmisest religiooniks? Seda teed läksid minu poolt 2500 aastat tagasi antud õpetused ja Jeesuse poolt 2000 aastat tagasi antud õpetused muudeti samuti religiooniks.
 
Hoiduge ülestõusnud meistrite õpetuse muutmisest religiooniks. See õpetus on antud neile, kelles leidub tahe kahtluse alla seada oma tajumispuhtus ja mentaalne nägemus.
 
Meil, ülestõusnud meistritel, puudub tahe teid enda kontrolli alla saada. Mingil juhul ei taha me seada endid teie ja Jumala vahele. Meil pole tarvis, et meid jumaldatakse või kummardatakse. „Sul ei pea olema ühtki jumalat tõelise Jumala kõrval.“
 
Me teame, tundes hierarhia olemust, et Jumalani jõudmiseks peate te läbima selle hierarhia. See tähendab, et meie oleme teie kohal oleva hierarhia osa ja te ei pääse Jumalani, jättes vahele meid kui hierarhia üht lüli.
 
On neid, kes väidavad, et ülestõusnud meistreid pole tarvis, et me oleme ise end pannud Jumala ja inimese vahele. Aga tegelikult on Jumal meid seadnud sellesse vahendavasse rolli. Ja mitte selleks, et inimese ja Looja vahel seismine oleks eesmärk omaette, vaid põhjusel, et Maale kehastunud inimolevus ei suuda otsekontakti Loojaga luua ilma vaimse hierarhia vahendava olemasoluta.
 
Teil on võimalik, nagu on juba varem öeldud, kasutades oma Teadliku Mina abi, lükata kõrvale oma tajumisfilter. Te võite kogeda Loojat, kuid see kontakt ei saa sündida otse Looja ja teie vahel. Inimese ja Looja vaheline side teostub siis, kui te läbite hierarhia-ahela. Te ei pruugi ise seda märgatagi. On inimesi, kellele on osaks saanud puhas Looja kogemine ja kes pole teadlikud sellest, et selle kogemuse saamise abivahendiks olid vaimsed olevused, kes hierarhiana moodustavad ahela inimese ja Looja vahel.
 
Meil pole soovi end seada tähtsana üles inimese ja Looja vahele. Kui te olete suutelised tõstma oma teadvust, muutume me märkamatuteks abistajateks ja te ei pruugi meid tähele panna. Meie eesmärk on abistada selle kontakti loomisel ja mitte lõigata sellest enestele au ja hiilgust.
 
Häälestumine ülestõusnud meistritele
Me oleme selleks, et inimkond kasutaks meid meie loomulikus, Jumala poolt antud rollis. Meie abil teete te endale märksa lihtsamaks tõelise vaimse kogemuse saamise, mis ei seiska teie vaimset arengut, ega tee teist välise religiooni järgijaid. Vastupidi, me anname endast kõik, et te liiguksite seesmise müstitsismi teel, mitte jäädes kunagi rahule sellega, mida maine maailm ega maisesse maailma toodud õpetus pakub. Sõnadesse pandud õpetus on mõeldud vaid redelipulgaks vaimse seesmise kogemuse läbi tõusmise teel.
 
Inimene, kes on minu sõnumitoojaks, kelle läbi ma ka praegu räägin, on läbi elanud hulga tõelisi seesmisi kogemusi. Kui ta vaatab tagasi oma esimesele vaimsele kogemusele, näeb ta, et see on värvitud selle tajufiltri ja mentaalsete uskumuste poolt, mis olid talle siis omased.
 
Ta võib tunnistada, et tema seesmist kogemist varjutab ka praegu tema praegune tunnetus ja mentaalsed uskumused. Kuni te viibite maises kehastuses, pole kuigi tõenäoline, et te suudate tajuda reaalsust täiesti puhtalt. See on paratamatu. Samas on olemas kõigil potentsiaal kontakteeruda meiega vahetult. Tõsiasi, et üks inimene on saavutanud meiega suurema kontakti, kui see on tavapärane praeguses maailmas, peaks innustama ka teisi otsima enda seesmist kontakti.
 
Religioon ja satanism
Mis on religioon, mu armsad? Karm tõde on see, et enamus maiseid religioone on maskeeritud satanism. Kuidas ma saan nii karmi väitega välja tulla? Sel kõigel on lihtne seletus. Lääne kultuuris, mis baseerub Piiblil ja kristlikel õpetustel, sealhulgas ka ilmutuste raamatul, leiate te Lutsiferi ja Saatana käsituse.
 
Ma püüan siinkohal edasi anda mõned selgitused sellest, mis vahet on Lutsiferil ja Saatanal. Need kaks esindavad loomise kahe fundamentaalse elemendi väärkasutamist. Need kaks jõudu või elementi on yin ja yang, mida tihti nimetatakse ka maskuliinseks ja feminiinseks aspektiks või Alfaks ja Omegaks. Lutsifer on Alfa, maskuliinse aspekti, väär kasutamine. Saatan on feminiinse, Omega aspekti väär kasutamine.
 
Kui inimese puhul on tegemist nende kahe elemendi väärkasutamisega siis ei suuda ta leida tasakaalu, keskteed. Aga kui te ei leia tasakaalu ega keskteed, siis ei saa te oma vaimsel teel tõusta. Te ei suuda end vabastada maise mõjudest ega tõusta jäädavalt vaimsesse sfääri. Te ei suuda siseneda vaimsesse sfääri, mida võib nimetada Nirvaanaks, Taevaks või ka mistahes teisiti.
 
Miks ma ütlesin, et enamiku maiste religioonide näol on tegemist maskeeritud satanismiga? Sellepärast, et need on vääriti mõistnud feminiinset loomisaspekti. Siin peitub initsiatsioon, mis on oluline järgnevatel aastatel. Aeg on küps, mõistmaks Ema Tarkust - Jumalikku Tarkust [Divine Sophia]. See kontseptsioon pärineb pühakirjast, mida nimetatakse Pistis Sophia, kuid seda mõistet võib kohata ka muudes allikates.
 
Isa ja Ema Tarkus
Isa Tarkus tähendab, et sa oled Jumalaga kaas-looja. Sulle on antud vaba tahe, millega on sul luba eksperimenteerida keskkonnas, kuhu sa oled kehastunud. Seadus ütleb, et mida sa külvad, seda sa ka lõikad, mis tähendab karmat.
 
Omega aspekt, Ema Tarkus ütleb, et igal sinu teol on tagajärjed ja neil tagajärgedel on ajas ja ruumis kestvus [need ei kao iseenesest].
 
Kui sa oled teinud teatud valiku, ei saa sa kohe seda valikut tühistada, sest need impulsid, mille sa oled materiaalse universumi neljale tasandile saatnud, ei kao sealt lihtsalt iseenesest, vaid tulevad sinu juurde tagasi. Tagasi pöördudes kärbivad need sinu võimalusi teha vabu valikuid karma tagasipöördumise uuel ringil.
 
Maskuliinse ja feminiinse aspekti väär kasutamine
Sel planeedil on väärkasutatud mõlemat jõudu. Maskuliinse väär kasutamine on muuhulgas kaasa toonud illusoorse arusaama, et inimene võib teha kõike, mis talle pähe tuleb, et miski ei saa takistada tema vabadust. Selles illusioonis elavad paljud läänemaailma inimesed, kes pole seotud kristliku kogukonnaga.
 
Nad ei talu mingeid piiravaid doktriine ega reegleid, mis nende elu kitsendaksid. Siiski on reeglite austamine vajalik samm vaimsel teel ja kui hing võtab omaks välise religiooni, mis paneb paika ka reeglid ja väidab, et neid reegleid täites saad sa Taevasse, tuleb vaimsel teel edasiliikumiseks ühel hetkel see teadvus ületada.
 
Siiski, kõikide kitsenduste eiramine, mis takistavad teie vabadust ja tähendab maskuliinse jõu väära kasutamist, avab teid feminiinse aspekti väärale kasutamisele, sest te ei saa sel juhul aru karma tagasipöördumisest. Inimesed ei tea, miks nendega juhtuvad teatud asjad ja nad muutuvad rahulolematuteks. Mõned hakkavad vimma kandma Jumala peale, mõned Ema kui materiaalse keskkonna peale, kuni Isa ja Ema vihkamiseni välja.
 
Niisuguse stsenaariumi tulemuseks on tunne, et nende valikuid piirab materiaalne keskkond, Ema maailm. Arvestades seda, et inimesele on omane vajadus aru saada endaga toimuvast, kinnitab religioon kaht ideed.
 
Esiteks ütleb see, et vaadake materiaalse maailma tingimusi ja kasutage nähtut järelduste tegemiseks selle kohta, mida vaimne maailm öelda tahab. Tulemuseks on siin, ja see peegeldub ka Vanas Testamendis, niisugune lähenemine, kui võetakse aluseks maine nägemus. Seejärel projitseeritakse oma inimteadvuse mentaalne arusaamine Jumala peale. See lähenemine loob vihase ja kohtumõistva Jumala kuju, kes karistab oma vaenlasi või annab inimesele õiguse oma vaenlaste karistamiseks. Karistatavad võivad olla nii mehed, naised kui lapsed. See on Ema aspekti väärkasutamine.
 
Teine väärastus on arvamus, et vaim ei saa end maises maailmas väljendada või kui ta seda teha üritab, siis peab ta kinni pidama maistest reeglitest. Seda näeme ka siis, kui Peetrus hakkab Jeesust õpetama, mida ta peaks tegema. Kuid Jeesus vastab talle: „Tagane minust, Saatan. Sa ei täida mitte Jumala tahet, vaid inimese oma.“
 
Ülesviiv jõud
Jeesus oli universaalse Kristus-teadvuse esindaja. See on teadvus, mis aitab ületada seda teadvust, mille karma tagasipöördumine sinu jaoks loob. Kõrgem teadvus on ainus vabastaja, mis aitab välja kasvada praeguse olukorra teadvusest. See kehtib kogu inimkonna kohta ja aitab tal vabaneda neist olukordadest, mille on loonud praegune inimkonna teadvus tervikuna.
 
Tõelised vaimse sfääri esindajad aitavad teid sel teel.
 
Kuidas Lutsifer Isa aspekti vääralt kasutas
Paljud inimesed on loonud endale olukorra, kus neil on n.ö. nokk kinni ja saba lahti. Niisugune olukord ei teki mitte ainult Ema-aspekti väärast kasutamisest. Siin on tegemist Isa-aspekti lutsiferliku väärkasutusega, mis puudutab vaba tahet. Eitatakse, et inimesel üldse on vaba tahe või eitatakse seda, et vaba tahe säilib ka siis, kui inimene on teinud minevikus rumalaid otsuseid.
 
Me oleme püüdnud selgitada, et niisugust otsust pole võimalik teha, mida ei saa ümber muuta. Aga lutsiferlik lähenemine väidab vastupidist. Lutsiferlikus arusaamas võib inimene teha ka niisuguseid tegusid, mille suhtus ta arvab, et tal puudub nüüd igasugune lunastus.
 
Jah, te ei saa inimteadvuses tehtud valikuid ületada, kui te inimteadvuses viibite. Palju elusid tagasi võtsite te omaks teatud identiteedi enda jaoks. See muutus teie mentaalseks arusaamaks ja hakkas määrama teie maailma ja iseenda tunnetamist.
 
Inimkond on kollektiivselt loonud mitmeid piiravaid olukordi. Indiviid elab nende olukordade keskel. Vastavalt oma tunnetusele, suunab inimene impulsi materiaalse universumi neljale tasandile. See loob karma.
 
Kui karma pöördub tagasi, peab inimene sellega tegelema. Tavaliselt tahaks ta aga karma eest põgeneda. Aga ta ei pääse sellest, viibides samal tajumistasandil, milles olles ta lõi selle tagasipöörduva impulsi. Inimene saab karmavõla tasuda või siis karmaimpulsi eest põgeneda. Viimane loob järjekordse karmaimpulsi. Ootamatult võib inimene leida end allakiskuvas spiraalis, tundes ennast justkui uppumas Samsara merre. Inimene upub niimoodi oma tagasipöörduvasse karmaimpulssi ja ka kollektiivse karma tagasipöördumisse, mille on loonud inimkond tervikuna.
 
Samale teadvuse tasandile jäädes ei saa inimene sellest olukorrast välja. Tarvis on jõuda kõrgemasse teadvuse seisundisse. Selleks aga on tarvis läbi vaadata ja küsimärgi alla seada oma maailmataju ja mentaalsed tõekspidamised, mis niisugusse olukorda inimese viisid. Neist on tarvis lahti lasta ja võtta omaks kõrgem seisund, kõrgem teadvus.
 
Alfa ja Omega aspekti väärastunud kombinatsioon loob olukorra, kus inimesed hoiavad kümne küünega kinni oma tõekspidamistest ja tunnetusest, pidades oma nägemust tunduvalt õigemaks kui seda, mida jumalikul esindajal talle pakkuda oleks, öeldes: „Sa oled valeõpetaja. Sa levitad valeõpetust.“ Me oleme seda paljudel kordadel näinud.
 
Ülim kogemus
Paljud inimesed on seesmistel tasanditel valmis aru saama ülestõusnud meistrite õpetustest, aga nad ei ole siiski jõudnud selleni, et teadlikult tegeleda oma tajufiltritega.
 
Mu armsad, seni kui te viibite maises kehas, on teil alati võimalus jõuda kõrgemale, puhtamale müstilisele tunnetusele. Ülimat kogemust aga pole Maa peal saada võimalik. Paljud gurud väidavad, et on saavutanud ülima teadvuse seisundi. Paljud usuvad seda väidet ja pidades ennast niisuguse guru järgijaks, arvavad nad, et vaimne edu on seega ka neile garanteeritud.
 
Isegi niisuguse guru järgimine on vajalik kogemus Ränkade Meeldetuletuste Koolis, kus elu annab inimesele mõned väga, väga tugevad vastulöögid, mis avavad tema silmad ja ta pettub vale-õpetajates, ärgates tõelisele reaalsusele, kuhu me teid juhatada püüame. Nimelt süüvima enesesse, püüeldes kõrgemate ja kõrgemate kogemuste poole. Seda oleme meie, ülestõusnud meistrid, läbi aegade õpetanud, aga me pole sellest rääkinud nii selgesti ja otsekoheselt nagu praegu.
 
Need, kes seda õpetust mõistavad, võivad saada eesminejateks, kes murravad tee läbi kollektiivse teadvuse džungli. Tänu sellele saab teistel olema kergem neile järgneda, kuni nad jõuavad mäeni, mille tipus istub Buddha, kes olen mina ja seal on ka paljud ülestõusnud meistrid, kes on saavutanud Buddha teadvuse.
 
Mu armsad, me anname mitmeid otseseid õpetusi, kuid need on mitmekihilised. Need on mõistetavad erinevatel tasanditel, 144 erineval tasandil.
 
Tunnetuse puhastamine on ja on alati olnud suurim väljakutse vaimsel teel. Nagu ma olen öelnud, on inimolevuse põhivajaduseks midagi, mida ta peab reaalseks, tõeliseks. Ilma selleta ei saa inimene funktsioneerida. Kui sa ei usu, et päike järgmisel hommikul tõuseb, siis kuidas sa suudad oma igapäevaelu elada?
 
Vaimse tee kõrgematele astmetele jõudes on täiesti möödapääsmatult vajalik tegelda oma tunnetusega. Me ei taha, et te muutuksite skeptikuteks, hakates kahtlema kõiges ja uskudes, et reaalsus puudub kõiges. Me ei soovi, et teist saavad agnostikud, kes ütlevad, et inimolevus ei suuda kunagi reaalsust tunda, sest ta näeb kõike distantsi tagant. Te olete suutelised kogema vaimset reaalsust.
 
Me ei soovi, et te hakkate intellektuaalselt oma tajumises ja tunnetuses kahtlema. Me soovime, et te kasutate meie õpetusi, invokatsioone ja dikriisid eesmärgiga näha läbi ebakõlad oma tunnetuses, avardada oma teadvust, kogeda seesmiselt kõrgema teadlikkuse seisundeid, avarusteadvust nii palju kui see on teie jaoks võimalik. Aga me palume, et te ei peaks mingit kogemust ülimaks, millest enam edasi minna ei annaks. Ülim ei ole saavutatav Maa peal.
 
Me palume teil ka mitte seostada oma sisemist kogemust mingi välise kontekstiga, oma füüsilise kehaga, välise isikuga, mingi religioosse ideoloogiaga, isegi mitte ülestõusnud meistrite antud välise õpetusega. Väline, sõnades väljendatu, on vaid reaalsuse kirjeldus – see pole veel tõeline reaalsus.
 
Kultuuriline kontekst mõjutab igat õpetust
Sõnad on seotud konkreetse kultuuriga. Sõnad võivad olla kahemõttelised. Sõna tähendus võib olla antud kultuuriga sügavalt seotud. Sellega tuleb arvestada.
 
Õpetus, mida ma teile läbi selle sõnumitooja annan, on ehtne, aga ma võin edastada samasugust õpetust täiesti teistmoodi, täiesti teistsuguses kultuurilises kontekstis. Ma ei saa teha seda läbi praeguse sõnumitooja, kes on üles kasvanud konkreetses kultuuris ja harjunud kasutama sõnu nii, nagu tema seda teeb. Aga kui mul oleks sõnumitooja, kes on pärit hoopis teistsugusest kultuuriruumist, saan ma edasi anda sama õpetust hoopis teisel viisil, mis võib tunduda vägagi võõras, isegi vale neile, keda ümbritseb lääne kultuur. Kuid samas saavad teise kultuuri esindajad sellest suurepäraselt aru.
 
Sellega pole öeldud, et te peate kahtlema kõigi õpetuste paikapidavuses. Ma tahan lihtsalt öelda, et ei ole tarvis pöörata mingit õpetust omaette eesmärgiks ja ülistada seda kui mingit tardunud doktriini ja asendada sellega oma vahetu seesmine kogemus.
 
Kõrgeim tõde on vormitu. Vormitu on kõigist vormidest kõrgemal. See on Buddha olemus, mis on kõigi vormide allikas, aga mida ei saa kunagi vangistada ühessegi vormi. Kui te suudate omandada õpetuse, mida ma siin suhteliselt lühidalt annan, siis saab teist valgustatu, vaatamata sellele, et teis on veel palju, millega tegeleda.
 
Mõttevorm 2014 aastaks
Buddha istub Maa keskpunktis. See pole mitte Buddha kuju selles traditsioonilises tähenduses. See on paljude erinevate tahkudega teemant.
 
Iga tahk kiirgab valgust konkreetsele rahvale maakera pinnal. Sel, 2014 aastal, kiirgab Buddha kõigile maadele kollast, kuldset valgust, mis on teise kiire – Tarkuse vaimse kiire värv. Igale maale kiiratakse unikaalset kiirgust, mis on seotud selle maa teadvusega ja initsiatsioonidega, mis tuleb sel rahval läbida.
 
Seega, kui sa soovid läbida oma personaalsed initsiatsioonid ja oma rahva initsiatsioonid, võta aega, et mediteerida sellele paljutahulisele Buddha teemandile, mis asub maakera keskpunktis. Sest mina olen Buddha ja hoian tasakaalu selle planeedi jaoks. Ma olen maailma Isand. Mina olen Gautama.

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine