Peaingli valguse kutsumine

Peaingel Miikael; Novosibirski konverents; 16.06.2013.

Mina olen Miikael, mina olen peaingel. Mina olen peaingel Miikael.
„Peaingel Miikael, su sinine leek, hajutab öö, nüüd oled vaid sina.“
Mõtisklege selle üle, selle pealtnäha lihtsa väidete üle, millega algab minu dikrii, mõelge selle peale, sest ma tahan rääkida teile vaimse tee etappidest, kui te kutsute peaingli valgust. Kui olete vaimse tee alguses, siis näete te mind kui olendit, kes asub teist kõrgemal. Teatud mõttes on see tõsi, sest ma olengi teist kõrgemas vibratsioonis, kuid kuidas on teil võimalik tuua endasse peaingli vibratsioone, olles ise madalas teadvuse seisundis, oma välise meel kaudu. See ei ole teil võimalik, mitte keegi ei ole selleks võimeline ja seda ei eeldata ka kelleltki. Ja seepärast on täiesti vastuvõetav, et te loete meie dikriisid, visualiseerides, et ma olen teie kohal ja kasutate neid dikriisid selleks, et jõuda siia üles ja kutsuda valgust, mis laskub ülevalt alla.

Kuid see on lihtsalt üks staadium. Kas panite tähele, kuidas Ema Maria rääkis eile sügavamast arusaamisest, sellest, et mõned teist on lähenenud sellisele olukorrale, kus isegi dikriide lugemine viib teid kõrvale sisemisest ühendusest oma südames. Palun teadvustage, kas teie olete selles staadiumis. Laske lahti, ärge lugege nii palju kutsungeid ja dikriisid, kuid samal ajal ärge loobuge neist täielikult. Leidke aega enda sisse vaatamiseks, mediteerige oma südames, kuid ärge laske egost tuleneval uhkustundel ennast veenda, mu kallid, et teie olete nüüd kõrgemal sellest, et teil oleks vaja lugeda dikriisid ja rosaariume. Nagu rääkis eile Saint Germain, saabub teel selline aeg, kus te olete valmis minema Buddha teadvusse, kus te ei reageeri enam millelegi selles maailmas olevale. Ja siis saate te tegutseda enese sees olevas vaikuse seisundis. Ja sama seisundit on võimalik saavutada läbi dikriide ja rosaariumide lugemise..

Te võite mõelda, et kutsungite ja rosaariumide lugemine on väljaspoole suunatud tegevus ja see juhib teie tähelepanu kõrvale vaikuse seisundist teie südames, kuid te võite õppida seesmist vaikust väljendama ka läbi väljaspoole suunatud tegutsemise. Ja siis muutuvad teie kutsungid ja rosaariumid veel võimsamaks, sest tegelikult saab dikriide ja rosaariumide kaudu kutsuda vaimset valgust ülalt, kuid neid saab kasutada ka sisemise valguse saavutamisel. Kui te ei näe mind endast kõrgemalasuvana, siis te ei näe ka, et kutsutav valgus tuleb ülevalt, vaid te näete mind enda sees ja enda ümber. Te tunnete, et mina, peaingel Miikael, seisan teie kohal ja et minu tiivad ulatuvad kõrgele ja te ühinete minuga oma südames ning siis lasete te sellel kutsungil voolata läbi oma südame vaikuse ja nii on see palju võimsam viis võrreldes sellega, kui te kujutate mind olevat kõrgustes.

Mõned teist on valmis astuma sellist sammu, kuid mõned pole veel pärsi valmis, kuid nad saavad selleks küpseda, kui tunnetavad läbi nimetatud erinevuse ja võimalik, et peavad veidi lugemisel pausi. Ja suudavad seejärel minna dikriisid ja rosaariume lugedes enese sisse ja keskenduda seal.

See on tegelikult minu sõnumi üks osa. Ma kinnitan teile, et niisugust konverentsi läbi viies, toimub teie eneste elus ka tõeline edasiminek ja puhastumine teie enda energiaväljas ja ka kollektiivses energiaväljas. Sõna otsese mõttes te tekitate lõhe läbi hangunud kooriku, mis sarnaneb laavakoorikule emotsionaalses, mentaalses ja identiteedi tasandis. Te tekitate lõhe nii, et valgus saab palju vabamalt läbi tungida füüsilisse ja teistesse sfääridesse, kuid seejuures ei tasu teil oodata, et nendel tasandil valguse vastu tegutsevad jõud oleksid sellest vaimustuses. Kui te saaksite näha seda olukorda peaingli positsioonilt, siis te näeksite, kuidas põrgudeemonid uluvad kui kinniseotud hundid või isegi hullemini. Nad on ärritunud üle igasuguse piiri. Nad on nii tigedad, et ma julgeksin öelda, et Emakesed Venemaad orjastanud pimedusejõud ei ole varem kunagi nii õelad olnud kui praegu. Ma ei räägi teile seda teis hirmu õhutamiseks, vaid nii, nagu me oleme öelnud, ei ole neil teie üle võimu peale selle voli, mis te ise neile annate. Ma räägin teile seda selleks, et te teadvustaksite vaimse kaitse kutsumise vajalikkust ja vajadust ühendada ennast minu südamega ning paluda minu kohalolekul ennast ümbritseda.

„Peaingel Miikael, su sinine leek, hajutab öö, nüüd oled vaid sina.“

Kui te suudate keskenduda sellele, et teie auras olen ainult mina, siis on see teile tõeline kaitse ja ma palun, et te teeksite seda iga päev, kui saabute tagasi sellelt konverentsilt. Ma palun teil meeles pidada, et teie tagasipöördumisel oma igapäevaelu juurde võib leiduda teie ümber inimese, kes on pimedusejõudude tööriistaks, et teid tasakaalust välja viia ja manipuleerida teil oma valgust ära andma. Hoiduge viha, hirmu, kahtluse seisundist ja isegi ärritusest. Püüdke säilitada harmooniat ja rahu ja ma meenutaksin teile, mu kallid, et on palju olukordi, kus keegi võib teid milleski süüdistada, kuid Jumala seadustes pole kusagil öeldud, et teie peaksite neile vastama. On täiest normaalne olla vait. Kui te tunnete, et energiad teie päikespõimikus või teistes tšakrates on ärrituvas olekus, siis jälgige oma energiaid ja kujutage endale ette, kuidas üks minu ingleist seisab teie kõrval, et hoida teie suu lukus, kui te ise seda tahate. Kasutage seda ja jääge lihtsalt vaikseks. Ärge öelge mitte midagi. Siis distantseeruge, võtke ennast kokku ja mingi aja pärast pöörduge selle inimese poole ilma igasuguse erutuseta, täiseti siiras maneeris, nagu midagi poleks juhtunud, nagu kõik oleks hästi. Ärge kaitske ennast, ärge süüdistage, ärge laskuge tavapärastesse suhtlemise mudelitesse, mida kasutate ümbritsetavate inimestega. Ja lihtsalt suhelge nii, nagu kõik oleks parimas korras.

Mu kallid, meie ülestõusnud meistrid, inglid ja peainglid, oleme ülimalt rõõmsad selle konverentsi üle ja selle üle, kuidas te kõik olete tahtnud ennast ületada. Te ilmselt arvate et, taevas on varem maha märgitud, kui mitu diktaati tuleb. Ei, mu kallid, kõik oleneb teie valmisolekust olla Jumala valgusele avatud ukseks sellel planeedil, valmisolekust hoida oma tasakaalu ja keskendumist. Oleks võinud olla kaks korda vähem diktaate, kuid teie olete avatud ukseks just nii paljudele diktaatidele, kui oli edastatud. Tegelikult ei ole asi kunagi arvukuses. Meie ei mängi kvantiteedi peale, kuid me tahame, et te teaksite, et iga meie läbiviidava konverentsi jaoks on olemas kõrgem ja madalam potentsiaal ja selle konverentsil saavutasite te kõrgema potentsiaali. Te peaksite seda teadma ja seejärel kohtuma oma isiklike uhkuse deemonitega ning vaatama, mida nad teile selle kohta ütlevad. Kuid see ei ole muidugi enam minu asi. Vaid minu kui peaingli asi on anda teile test. Testi läbimisel aitavad teid aga chohanid (kiiremeistrid). Mina, peaingel, lihtsalt vabastasin valguse, andsin testi ja seejärel ma eemaldun ja edasi on teie asi, kuidas te sellega toimetate. Selle noodiga ma lahkun. Ma tõusen kõrgustesse ja suundun edasi lõputusse valgusse.

Valgusesse, valgusesse, valgusesse


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine