Igapäevarutiini ületamine

Ema Maria, 25.detsember 2014
 
Mina olen ülestõusnud meister Ema Maria. Sel jõuluhommikul tulen ma rääkima teemal, mis on enamikule tuttav, aga mitte sel määral, kui ma sooviksin. Seepärast tahaksin ma anda teile mõned märksõnad, mis jäävad teiega, et aidata teil ületada suurim vaimse kasvamise tee peal varitsev vaenlane.  
 
Ka mina olen elanud sellel planeedil. Oma viimases elus olin päris mitme lapsega koduperenaine. Elasin ajal, kui maailmas polnud veel ajasäästu võimaldavaid tehnoloogilisi imesid, mis naistel tänapäeva köögis on olemas. Tol ajal polnud ka hakkajaid mehi köögis askeldamas. Võite mõelda, et see oli väga ammu, aga vaimsesse sfääri üles tõustes lakkab aeg olemast. 
 
Mul on hästi meeles oma elu maa peal 2000 aasta eest ja ma saan häälestuda sellele sama hõlpsasti, kui tänapäeva inimeste elule. Tol ajal olin väga hõivatud igapäevategemistega, et pereelu tõrgeteta toimiks. Ma tean, et paljude tänapäeva meeste ja naiste hõivatus on samuti erakordselt suur. Teil pole tarvidust teha mõnd väga aeganõudvat majapidamistööd, mis oli hädavajalik 2000 aasta eest, aga tänasel päeval on palju teistsuguseid aega ja tähelepanu nõudvaid töid ja tegemisi. Ka teil pole rohkem vaba aega nagu meil omal ajal. Ma mõistan seda täielikult.  
 
Vaimse raja leidmise elevus
Palun mõtle ennast tagasi aega, kui said teada kõrgema teadvuse seisundisse viivast teest – teest, millel on eri etapid, astmed ja katsumused ja mida juhivad õpetajad, kellel puuduvad inimlikud, subjektiivsed huvid. Nad on huvitatud üksnes inimeste vaimsest kasvamisest. Ma soovin, et sa läheksid oma tundes tagasi sellesse aega.
 
Enamikku teist pole teadlikult kasvatatud vaimse tee olemasolu teadmises. Te olete üles kasvanud kas religiooni vaimus või puudus teie perel igasugune religioosne taust. Kasvades ei teadnud te kõrgemasse teadvuse seisundisse viivast sihipärasest initsiatsiooniteest ega õpetajatest, kes pole maiste õpetajate ja autoriteetide sarnased, sest nende eesmärk pole isiklik kasu. Meie kasu on vaid teadmine, et kogu elu on tervik, seepärast on vaid üks jumalik Mina. Ja meie ainus võimalus tõsta ennast, nagu öeldakse, on tõsta kõiki.
 
Paljud teist tundsid suurt kergendust, rõõmu ja vaimustust, kui avastasid esmakordselt alternatiivse võimaluse elustiilile, mida pakkus materialism või traditsiooniline religioon. Avastanud selle, tundsid sa vabanemist, uue maailma avanemist. Tundsid elevust ja entusiasmi vastavanenud maailma lähemalt uurima minna, lugedes õpetusi ja kasutades meie poolt antud vaimseid abivahendeid praktiseerimiseks. Meil on olemas, nüüd juba varsti sada aastat, spetsiaalsed abivahendid või vaimsed tööriistad – dikriid, rosaariumid ja invokatsioonid – mille eesmärk on aidata kutsuda valgust vaimsest sfäärist ja suunata see oma isikliku elu või maailma teatud situatsioonidesse.
 
Tean, et paljud tundsid vaimustust ja rõõmu, kui said esmakordselt teada neist abivahendeist. Paljud teist mäletavad, kui ajas tagasi lähevad, esmakordselt kogetud erinevust oma endise teadvuse seisundi ja selle vaimse seisundi vahel, mida tundsite siis, kui olite lugenud teatava hulga dikriisid ja invokatsioone. Meenutage seda erinevust oma tavaseisundi ja selle seisundi vahel, kui olite oma energiavälja puhastanud, olles oma energiakeskused õiges suunas ja kiiremini pöörlema saanud, sest need suutsid nüüd rohkem valgust läbi laskma hakata.
 
Paljud teavad nüüd, mis tunne on kõndida valguse lainel ja püsida selles laines pärast võib-olla mõnetunnist dikriide  ja invokatsioonide lugemist. See on puhas rõõm, harjumuspärasest raskustundest ja kaasaskantud energiakoormast vabakssaamise rõõm. 
 
Väljakutse argipäevasekeldustele
 Mu armsad, kui te seda kõike mäletate, siis ma soovin teie tähelepanu juhtida ühele vaimse kasvamise suurimale vaenlasele. Lihtsalt öeldes on see argipäevasekelduste rutiin. Inimmõistusel ja inimese energiaväljal on nimelt omadus kohaneda, mis on paljuski väga vajalik omadus. Praegusel ajal on planeet Maa väga pime planeet võrreldes meie galaktika paljude teiste planeetidega ja väljaspool meie galaktikat asuvate taevakehadega. Siia on võimatu kehastuda, puutumata kokku häirivate tingimustega. Kui ei leia end just isiklikult nende keskel olevat, siis puutute nendega kokku meedia vahendusel.  
 
Tänapäeva ja aegadetaguse elu vahel on suur erinevus selles mõttes, et 2000 aasta eest teadsime me vaid seda, mis toimus meie lähiümbruses. Me polnud kursis maailmas toimuvaga. Tänapäeva värvilistele ekraanidele jookseb kätte uudiseid igast maailma nurgast. Pole võimalik maailmas toimuvaga mitte kursis olla, olgu siis tegemist sõja või konfliktiga, laste väärkohtlemise, näljahäda või millega iganes.  
 
Kuidas kogu selle häiriva infoga toime tulla? Kui olete säilitanud loomuliku ja loomupärase eneseteadlikule olendile omase tundlikkuse, ei kannataks sellel planeedil üldse kehastuda. Inimese ebainimlik pimedus oma liigikaaslase suhtes lämmataks teid niivõrd, et ei suudaks ei emotsionaalselt, mentaalselt ega hingeliselt sellel planeedil viibida. Kuidas siis ellu jääda? Siin tuleb appi inimmeele kohanemisvõime.
 
 Kohanemisvõime tekitab enesestmõistetavuse tunde. Paljudel juhtudel loob inimmeel täiesti alateadlikult määratluse keskkonnast, mille ta tunnistab „normaalseks“. Kui te nõustute millegagi, mis hakkab teile tunduma normaalolukorrana, siis hakkab selle tunde põhjal tekkima näiv tasakaal. Tekkinud normaalsustundest saab enesestmõistetavus ja see võimaldab teil antud keskkonnas ellu jääda ning edasi elada.
 
Kuidas meel tasapisi enesestmõistetavusse vajub
Enamik teist pole sellest protsessist teadlik, sest enesestmõistetavusse libisemine toimub sama sujuvalt kui inimese üleskasvamine. Paljud ei mäleta, kui šokeerivalt mõjus talle lapsena esmakordne kokkupuude ebainimlikkusega. Võib-olla olid sa ise ebainimliku kohtlemise ohver. Võib-olla väärkoheldi sind kas füüsiliselt, emotsionaalselt või mentaalselt. Aga võimalik, et kuulsid sellest täiskasvanutelt või mõne massiteabevahendi kaudu. 
 
Kas mäletad seda esmast kokkupuudet või kuuldasaamist, kui sinu teadlikkusse jõudis tõsiasi, et sinu koduplaneedil peetakse normaalseks niisugust seisundit, mida nimetatakse sõjaks? Sa kehastusid vaimse olevusena ja osa sinust teab, et sõda ei ole mistahes keskkonnas millegagi õigustatav.
 
Nii mõnedki on üles kasvanud filmide, jutustuste, raamatute ja koomiksite keskel, milles räägitakse sõjast ja kujutatakse seda. Võib-olla viitasid sõjale mõned sinu mänguasjad: relvad, püssid, mõõgad või mängusõdurid. Läbi nende jäeti sulle mulje, et Maa peal on sõda normaalne nähtus. Mõned jäid seda uskuma ja sellest uskumusest on saanud nende jaoks normaalsuse osa. See on kohanemine, sest kuidas muidu saaks inimene elada sõda aktsepteerival planeedil, tunnistamata sõda kui üht võimalustest?  
 
Kusagil sügaval sinus ütleb miski: „See ei saa olla õige. Siin peab midagi valesti olema.“ Mis täpselt – seda sa lapsena ei mõista.
 
Kestev konflikt loob näiva tasakaalu
Ühelt poolt annab tekkinud enesestmõistetavuse tunne tasakaalu, aga sügaval sisimas mõistad sa, et see normaalsus pole normaalne. Küsimus on selles, kus asub sinu personaalne tasakaalupunkt väljaspoolt pealepandud normaalsuse ja selle vahel, mis sinu südames sulle õigena vastu kajab. Kui allutad end täielikult väljaspoolt tulevale, siis ei kuulaks või loeks sa praegu neid sõnu. Siis oleksid sa „normaalne inimene“ ega võtaks tõsiselt neid ülestõusnud meistrite esoteerilis-vaimseid ideid.
 
Paljud inimesed on täielikult allunud ühiskondlikele normidele. Eksisteerib ühiskondi, kus pidev konfliktisolek teise inimgrupiga on täiesti tavapärane. Loomulikult meenub teile kohe Lähis-Ida, aga kas pole ka palju muid situatsioone, kus kaks inimgruppi on lukustanud end nii pikaks perioodiks konfliktsituatsiooni, et sellest olukorrast on saanud nende jaoks normaalsus.
 
Ka rahutuse seisund võib muutuda näivaks tasakaaluks, sest situatsioonist on saanud tavapärane olukord. See tundub üsna kummaline. Ja kui konflikt kõrvaldada, lööb näiline tasakaal kõikuma ja osapooled tunnevad häiritust.
 
Allakiskuva spiraali dünaamika
See toob meid teemasse, millest oleme rääkinud mitmetes raamatutes ja diktaatides. Kui enamik inimesi planeedil on sisenenud allaviivasse spiraali, siis kuidas nad saaksid sellest vabaks? Allakiskuv spiraal on loodud niisuguse „normaalsuse“ aktsepteerimisest, mis pärsib inimese loovaid võimeid. Piiratud loovate võimetega inimesed aga ei suuda olla avatud vaimsest maailmast tulevale valgusele. Kui kõrgemast sfäärist ei jõua piisavalt vaimset valgust Maa madalamatesse sfääridesse, siis selle planeedi elanikud libisevad allakiskuvasse spiraali. Niisuguse stsenaariumi korral juhtub varem või hiljem, et tsivilisatsiooni hävib termodünaamika teise seaduse läbi, nagu me oleme seda seadust nimetama hakanud. Nii on juhtunud juba mitmete tsivilisatsioonidega Maa ajaloos, sealhulgas ka mõnega, kes oma kõrges arengus ja võimsuses pidasid ennast igavestikestvaks.
 
Kuidas pääseb planeet välja sellisest allakäiguspiraalist? Selleks on vaid üks võimalus. Nimelt, peab leiduma kriitiline mass elanikkonnast, kes on valmis mingit ühiskonna iseenesestmõistetavust vaidlustama. Selleks on mitmeid võimalusi, ja ma tean, et teil kõigil on selles oma kogemus. Miski äratas sind, kui mõistsid, et see, mida ühiskond või sinu perekond enesestmõistetavaks peab, pole lubatav kõrgemast vaateviklist selles mõttes, et asjad nii peavadki käima või see on ainus viis, kuidas asjad olema peaksid.  
 
Sinus tärkas mõte, et vähemalt mingiski ühiskonna või eluvaldkonnas on muutus mitte üksnes võimalik, vaid ka möödapääsmatult vajalik. Keegi peaks muutuse käimatõmbamiseks midagi tegema ja sa leidsid, et sina ise saad see olla. Vastasel juhul poleks sa hakanud läbi nägema seda enesestmõistetavust, millega olid üles kasvanud.
 
Leidub mitmeid kehtivaid viise, kuidas anda oma panus ja purustada allaviiv spiraal ning parandada elu sellel planeedil. Miljonid inimesed pole kunagi kuulnud ülestõusnud meistritest, vaimsest valgusest ega selle juhtimisest Maa peale, kuid vaatamata sellele annavad nad oma positiivse panuse väljakutse esitamisel allaviivale spiraalile ja ülesviiva spiraali loomisele. Need inimesed ei pea kõik kuulma ülestõusnud meistrite olemasolust ja vaimsest valgusest. Nad peavad tegema just seda, mida nad teevad.   
 
Siiski tahaksin ma anda teile visiooni sellest, mis võib juhtuda, kui järjest rohkem inimesi kuuleb potentsiaalist, mida toob kaasa otsene ja teadlik vaimse valguse kutsumine. Mu armsad, kust nad peaksid seda kuulma? Kas see saab tulla mõnest muust allikast kui teilt, kes on juba kogenud vaimse valguse kutsumises? Mis takistab teil seda kogemust jagamast? Miks varjata valgust vaka all - valgust, mida olete siia sfääri juhtinud, vaimustust ja rõõmu, mida olete sellest tundnud?
 
Kuidas valguse kutsumine saab enesestmõistetavaks
Mis juhtub siis, kui sa hakkad regulaarselt tegelema vaimse valguse kutsumisega? Siis hakkab muutuma seisund, mida oled varem tavapärasena tundnud. Varsti pole enam nii suurt vahet sinu tavaseisundi ja selle seisundi vahel, mis on sulle tuttav pärast dikriide ja invokatsioonide lugemist. Nüüd on sinu üldine teadvuse seisund tõusnud kõrgemale tasandile ja valguse kutsumine on saanud sulle enesestmõistetavaks. Kuna sa ei tunne enam nii suurt kontrasti enne ja pärast lugemist, siis valdab sind tunne, et sinu kutsung pole enam nii võimas, et see pole enam oluline. Sa ei tunne sellest enam nii suurt vaimustust ja rõõmu. Võib-olla sa otsustad tagasi tõmbuda ega loe enam nii palju rosaariume, invokatsioone ja dikriisid. Võib-olla suunad oma tähelepanu muudele hoolt nõudvatele tegevustele.
 
Mingil juhul ei taha ma kellelegi midagi ette heita. Ka minu elus oli pikki perioode, kus ma olin mattunud igapäevakohustuste alla. Tagasi vaadates või Piiblist lugedes on näha, kuidas ma Jeesusega käitusin. Arvate, et olin alati vajalikus seisundis, teadlik ja ärgas. Enamuse ajast olin ma siiski nagu iga koduperenaine või nagu iga teine kehastuses olija, keda igapäevakohustused jäägitult endasse neelasid. Mingil juhul ei saa ma teile midagi ette heita. Tahan teile lihtsalt teada anda, et nende peal, kes on avastanud valguse kutsumise väe, on meie suurim lootus muutuse toomisel planeedile Maa. 
 
Maad kannab vaimne valgus
Lihtne tõsiasi on see, et selle planeedi tuleviku määrab valguse hulk, mis suunatakse vaimsest sfäärist materiaalse maailma nelja oktaavi: identiteedi-, mentaal-, emotsionaal- ja füüsilisele tasandile. Vaimses sfääris on peaaegu piiramatu kogus valgust, mis ootab Maale laskmist. Meil on kahtlemata rohkem kui piisavalt valgust maapealse pimeduse hajutamiseks. Teoreetiliselt võime me selle silmapilkselt Maa poole suunata, kuid millised tagajärjed sellel oleksid?
 
Tagajärjed oleksid laastavad, sest inimesed ei suudaks taluda oma tavaolukorrast oluliselt kõrgemat vibratsiooni. Enamik tunneks valguse hävitavat toimet, sest nad on oma tavapimedusest tekkinud tasakaalutundega ära harjunud ega suudaks uues olukorras toime tulla. Sellepärast ei saa me liiga palju valgust korraga vabastada.
 
Nagu oleme selgitanud, suunab vaba tahe Maal elu. Isegi kui meil jätkub piisavalt valgust maapealse pimeduse kaotamiseks, lubab vaba tahte seadus meil seda Maa peale suunata vaid läbi kehastuses olevate inimeste.
 
Ole avatud ukseks
Niisiis, ainult inimene saab olla avatud ukseks, kelle läbi on meil võimalik materiaalse universumi neljale tasandile valgust saata. Ja kui see valgus on neile tasandeile jõudnud, hakkab pimedus hajuma ja asjad muutuma ning sõda kui nähtus pole siis enam võimalik. Teoreetiliselt saab seda teha silmapilgu jooksul. Praktikas võib see teostuda mõne aastakümnega, kui piisav hulk inimesi on valmis olema avatud ukseks, et vaimse valguse kogus maises keskkonnas saaks kasvada.
 
Kas mõistate tarkust, miks valguse vabastamine planeedile toimub kehastuses olevate inimeste kaudu? See tagab, et valgust ei saadetaks vaimsest sfäärist kiiremini, kui inimesed sellega kohaneda suudavad. Kui sina saad avatud ukseks osale meie valgusest, mis läbi sinu maailma jõuab, siis pead sa ise kohanema selle valguse hulgaga nii, et sinu tasakaal püsiks. Kuna kõik inimesed on omavahel seotud ja kui sa oma tavatasandit tõstad, siis aitab see ka teisi edasi. Kuigi uus valgusekogus võib neile mõjuda häirivalt, ei mõju see neile nii rängalt, et nad tunneksid maailmavaate ja tasakaalu täielikku kadumist. 
 
Kui sina oma uue valgusega kohaned, siis läheb ka teistel kohanemine kergemini. Need, kes on eesminejad teadvuse tõstmisel, on tõesti need, kes määravad kollektiivse teadvuse tõstmise kiiruse planeet Maa jaoks. Teie määrate ka selle, kui kiiresti me suudame peatada sõjad, vaesuse, haigused, vananemise või muuta mistahes olukorra, mida valgus saab aidata muuta.  
 
Kui te kaotate rõõmu ja vaimustuse, mis on seotud vaimse õpetusega, vaimse tee või valguse kutsumisega, siis ei jätku teis ka piisavalt innukust teistega oma vaimseid kogemusi jagada. Siis ei levi ringid vees enam nii kiiresti, kui need levida võiksid. Teiste inimeste vaimne ärkamine on sel juhul pärsitud. See on ka põhjus, miks ma sooviksin valgustada tendentsi, mis peitub meis kõigis, kui igapäevarutiin meid enese alla matab ja me harjume selle enesestmõistetavusega ega tunne enam rõõmu, mis oli meis varem. Ja siis ei õnnestu meil ka seda rõõmu teistega jagada.
 
Alates aastast 1930 on ülestõusnud meistrite õpilased vaimset valgust läbi dikriide maisesse maailma saatnud. Algselt õpetas ülestõusnud meister Saint Germain violetse leegi kasutamist läbi dikriide. Järgnevate aastate jooksul anti inimkonnale teadmine kõigi seitsme vaimse kiire valguse kutsumiseks.
 
Mu armsad, vaimsele valgusele avatud ukseks olemiseks on mitmeid viise. Ma ei taha väita, et ainult ülestõusnud meistrite õpilased, kes kasutavad teadlikult dikriisid, on avatud vaimsele valgusele. Väga palju on neid, kes on oma teadvuses jõudnud sinnamaani, kus valgus voolab pidevalt läbi nende nelja madalama keha.   
 
Paljud sügavalt usklikud või sügavalt vaimsed inimesed on oma lahkuse, hoolivuse ning kaastundega avatud vaimsele valgusele. Nende tahe teisi aidata, kasutamata vägivalda, suunates positiivselt oma jõudusid, teeb neist avatud ukse vaimsele valgusele.
 
Sõltumata oma teadvuse tasandist, saate te olla avatud ukseks, lugedes ülestõusnud meistrite poolt antud dikriisid ja invokatsioone. Kuid on ka mõned vähesed, kellel pole tarvis neid lugeda, sest nad on oma teadvuses jõudnud teatud tasandile. Pange tähele, et ma ütlesin „vähesed“ on sellele tasemele jõudnud. Ma ei väida, et kõik vaimsed inimesed peaksid dikriisid ja invokatsioone lugema. Ma tahan öelda, et suurem osa vaimselt teadlikke inimesi saaksid oluliselt suurendada valgusevoogu läbi enda, kasutades teadlikult ülestõusnud meistrite poolt läbi erinevate organisatsioonide antud dikriisid ja invokatsioone.
 
Jõulude mõju
Tahan valgustada teid selles, mis toimub jõulude ajal. See on ka põhjus, miks ma räägin sellest jõuluhommikul. Maailmas on vähe sündmusi, tegelikult polegi rohkem niisuguseid sündmusi terve aasta jooksul, millega seonduvalt jõuab Maale nii suur hulk vaimset valgust kui jõulupühade aegu, sest inimesed, kes üle maailma jõule tähistavad, pühendavad end ühele pühale, ühele traditsioonile ja rituaalile. Kuigi nad teevad seda erinevalt, loob see siiski kõigile tähistajaile ühtsustunde. Paljud maailma maad, ka need, kellel puudub katoliiklik traditsioon, kannavad meedia vahendusel üle kesköömissa Püha Peetruse Basiilikast Roomas. Miljard katoliiklast tähistavad seda püha koos samaaegselt. Kui inimesed on koos ühes vaimus ja seda koosolemist kannab positiivne püüdlus, on nad vaimsele valgusele rohkem avatud, kui nad seda oma igapäevategevuste keerises olla suudavad.
 
Kui te näeksite oma koduplaneeti nii, nagu meie, siis näeksite üht pimedat taevakeha. Ja kui saaksite teha oma pimedast koduplaneedist satelliidifoto öiste linnatulede säraga, siis on see tunduvalt valgem pilt. Isegi linnades süüdatud jõulutulestik, mis lisandub tavapärasele tänavavalgustusele paljudes maailma paikades, lisab juurde valgust.  
 
Ma näen seda nii, nagu näevad seda ülestõusnud meistrid. Näen tavapärast Maa peale saadetavat valguse hulka ja näen ka seda, kuidas see hulk jõulude aegu suureneb. See suurenemine on drastiline. Ma meenutan teile, et see suur hulk vaimset valgust on seotud miljardite inimeste osalemisega samalaadses rituaalis ühel ja samal ajal.
 
Dikrii kui valguse tööriist
Oletame, et meil on 500 ülestõusnud meistrite õpilast, kes paiknevad maailma eri paigus oma kodudes ja nad on otsustanud teha neljatunnise rosaariumide, diktiide ja invokatsioonide ühislugemise, mida on see sõnumitooja vahendanud ülestõusnud meistritelt. Võin teile kinnitada, et kui 500 inimest meie poolt antud abivahendeid kasutavad, suudavad nad maailma tuua nelja tunni jooksul rohkem vaimset valgust kui miljardid jõulupühade tähistajad. 500 inimest, mu armsad, suudavad rohkem valgust tuua, kui miljardid kristlased, kes ei kasuta ülestõusnud meistrite poolt antud abivahendeid – just neid abivahendeid, mis on antud spetsiaalselt praeguseks ajaks.
 
Võite kasutada ka neid praktilisi abivahendeid, mis on eelmistes organisatsioonides ja eelnevatel aegadel antud, sest ka nendega võib väga häid tulemusi saavutada, aga siis oleks tarvis rohkem inimesi. Mida kaugemale tagasi ajas minna, seda rohkem inimesi on tarvis sama tulemuse saavutamiseks, sest meie varasemad abivahendid polnud nii mõjusad kui praegusel ajal antud. Praegused, Veevalaja ajastul antud vaimsed tööriistad on suure efektiivsusega veel väga pikka aega. Eelmiste dispensatsioonide abivahendid olid teatud määral kohandatud üleminekuks Kalade ajastult Veevalaja ajastule, sest see oli tolle aja eesmärk. Need olid erakordselt tõhusad just sel ajal. Nad on ka tõhusad praegu, aga mitte nii võimsad, kui spetsiaalselt Veevalaja ajastu esimesteks kümnendikeks kohandatud vaimsed tööriistad.
 
Mõelge, mu armsad, et 500 inimest kasutab kõige efektiivsemaid vaimseid abivahendeid valguse kutsumiseks vaimsest sfäärist, suutes tuua maisesse sfääri rohkem valgust kui miljardid jõulupühade tähistajad. Ma ei soovi piiri tõmmata 500 peale, see on lihtsalt see number, millest alates saavutatakse tasakaal - mille puhul neljatunnise lugemise juures saavutatakse suurem valguse hulk kui jõulude tähistamisel. Loomulikult on tuhande, kahe tuhande, kümne tuhande ja veel enama inimese puhul maailma mastaabis mõju kordi suurem, ja seda ka juhul, kui lugemine ei toimu ühel ja samal ajal.
 
Kinnitan teile, et kui vaadata maakera, siis igaüks, kes loeb meie poolt antud invokatsioone ja dikriisid, loob valguse, mis on märgatav. See on kui ere tuluke pimedal Maal.
 
Ükski panus ei lähe kaotsi
Tavaliselt ei tunneta te ennast kui tulukest dikriisid või invokatsiooni lugedes, sest te olete maise süsteemi sees; te kogete elu maise süsteemi seespoolt. Te viibite massiteadvuse ja negatiivse energia mõjupilve all. Ka siis, kui te loete dikriisid ja invokatsioone, tunnete endiselt eelkõige just neid tavamõjusid ja paljudel juhtudel ei leia te oma igapäevategevuses nii pikalt aega vaimsete abivahendite kasutamiseks, et tunda end vabana neist energiatest.
 
Saan aru, et paljude elu on kiire ja teil pole võimalik lugeda kaks, kolm või neli tundi dikriisid ja invokatsioone selleks, et tunda end negatiivsetest energiatest vabana. Ma soovin, et te teaksite, et ka 15 minutit dikriid või invokatsiooni avaldab suurt mõju ja seda ka juhul, kui te seda ise ei tunneta.
 
Mitte kunagi ei jookse ükski jõupingutus tühja, mis on tehtud eelpoolnimetatud abivahenditega. Pole niisugust jõupingutust, millel puuduks märkimisväärne positiivne mõju tulevikule, nii isiklikule vaimsele kasvamisele kui planeedi helgemale tulevikule. Ma ei taha äratada teis vaimset uhkust ega enese paremaks pidamist teistest. Aga ma tahan öelda, et palun ärge laske igapäevarutiinil ja rasketel energiatel tekitada endas tunnet, et teie panus ei loe midagi, kes sellest küll hoolib, mida teie teete.
 
Meie, ülestõusnud meistrid, hoolime pisimastki panusest, mis on tehtud valguse toomiseks Maa sfääridesse. Me hoolime eriliselt neist, kes võtavad teadlikku kasutusse meie vaimsed abivahendid, mis on antud eesmärgiga aidata Maa kõrgemale tasandile. Me hindame kõrgelt iga hetke tähendust, mille te veedate vaimset valgust kutsudes. Sellel on ülimalt suur tähtsus ja tähendus. 
 
Mõistan ka seda, et teie seda niimoodi ei tunneta. Ka mina ei tunnetanud teadlikult seda, mida ma 2000 aastat tagasi tegin, kuigi minu osa oli väga oluline. Kehastuses olles kaotab inimene vaimse vaatenurga just kohalolevate raskete energiate tõttu. See kõik on meile tuttav meie isiklikest kehastustest. Aga läbi dikriide saate te kõrgema perspektiivi ja meie saame teid aidata. Kui teil puudub kõrgem perspektiiv, siis elate te oma ühiskonna normide järgi ja siis ei saa allaviiv spiraal kunagi murtud.
 
Ma ei süüdista teid milleski, vaid tahan teile teada anda, et teie osa on oluline. Iga kord, kui avate dikrii või invokatsiooni lugemiseks oma suu, on inglid valmis valgust maistesse sfääridesse vabastama ja panema selle parimasse võimalikku kasutusse planeedi Maa vibratsiooni tõstmisel, nagu toimub see ka jõulude puhul. Kui oled avanud oma suu dikriid või invokatsiooni lugema, on inglid ootevalmis. Selles ürituses ei lähe miski tühja. Sellel on alati positiivne mõju.
 
Nii raskel planeedil osutub keeruliseks väljakutseks tunda ära oma südames, et see, mida teed, omab tähtsust ja selle tegevuse jätkamine, isegi juhul, kui sa ei tunne vahetult ära selle tähtsust, on tänuväärne. Luban, et kui te kehastusest lahkute, näidatakse teile teie panust, mille olete loonud läbi dikriide ja invokatsioonide. Ma mõistan, et neid lugeda pole mugav. Ma mõistan teie ülekoormatust eriti sel raskel aastaajal, kui tekib küsimus: „Kas sel tõesti on mõtet? Kas see kõik on seda väärt?“
 
Mu armsad, see omab tähtsust! Selle väärtuse annad sina. Mina olen oma otsuse juba teinud ja ma tean, et see on seda väärt. Olen lõpmatult tänulik kõigile neile inimestele, kes on kasutanud meie dikriisid ja invokatsioone. Olen andnud teile üle 150 rosaariumi ja invokatsiooni selle sõnumitooja läbi. Veel on tulekul lisa. Ma teen seda, sest tean selle tähtsust.
 
Isegi kui üks inimene loeks invokatsiooni ühe korra, on see oluline, aga muidugi on minu nägemus märksa suurem. Näen oma nägemuses tuhandeid inimesi tulevikus koos, nagu nägite eile Püha Peetruse Basiilikas Roomas kesköömissat, üksmeelselt lugemas dikriisid ja invokatsioone. See ei saa toimuma Püha Peetruse Basiilikas – seda pole mu visioonis. Ma näen inimesi kokku tulemas füüsiliselt ja interneti vahendusel ning ühinemas ühislugemisele ning tegemas seda kogu oma teadlikus väes.
 
Kus on vaim?
Kui vaadata seda kesköist missat, seda suurimat kirikukogudust maailmas, seda hiigelhoonet ja kõiki neid kokkutulnud inimesi ja ka TV vahendusel selle jälgijaid, siis tekib seda vaatemängu vaadates küsimus: „Aga kus on vaim? Kuhu on jäetud avaus vaimule sisenemiseks?“ Jälgi ausalt neid inimesi, kes tulevad kokku, et lugeda, jutlustada, laulda. Kas näed neid söandamas olla avatud ukseks ja oma hääle kaudu vaimu väljendamas? Sa saad olla avatud ukseks ka vaimsele valgusele katoliiklasena või ka protestandina. Aga kui avad end positiivsele tundele, saad sa veelgi avatumaks valgusele.
 
Paavst, mu armsad, on miljardi katoliiklaste eesotsas, aga kus on vaim? Kas te mitte ei näe teda vaadates väsinud vana meest? Tema väsimus on arusaadav, sest tema kannab tohutu kaaluga katoliku kiriku rasket energiat. Paavsti õlule koondub katoliku kiriku poolt produtseeritav negatiivne energia. See vajutabki paavsti maadligi.
 
Maailmas on äärmiselt vähe vaimse saavutusega inimesi, kes on niisugusel ametipositsioonil, nagu on seda paavsti ja kes pole ülekoormatud tema peale koondunud energiatest. Vaimse saavutusega inimesed pole kunagi vabatahtlikult niisugusel ametikohal, sest nad teavad, et nad ei suuda seda süsteemi muuta ka mitte oma vaimse saavutuse väes. Nad on neil positsioonidel, kus neist võib olla suurem kasu.
 
Katoliku kirik toodab negatiivset energiat
See süsteem ise toodab rohkem negatiivset energiat kui positiivset. Ma olen öelnud, et jõulude tähistamisega kaasneb palju positiivset energiat, aga kogu aasta vältel toodab katoliku kirik kui süsteem rohkem negatiivset, kui positiivset energiat. See peaks olema murettekitav kõigile, kes on huvitatud katoliku kirikust või kristlikust religioonist laiemalt, mille kohta kehtib sama.
 
Katoliku kirik ei aita kaasa ülesviiva spiraali loomisele. Ta ei aita oluliselt kaasa ka allaviiva spiraali energiatele, aga ta hoiab paljusid väga piiratud maailmavaate lõksus ja keskendub traditsioonidele ning rituaalidele, mis vaimset valgust Maa peale ei too ning seeläbi toetab ta allaminevat spiraali.   
 
Kuidas on see võimalik, et miljard katoliiklast ei ole suutelised tundma valguse olemasolu? Põhjuseks on siin asjaolu, et valguse puudumine on nende jaoks muutunud enesestmõistetavaks. Jah muidugi tunnevad tuhanded ja miljonid inimesed valguse puudumist ja lahkuvad katoliku kirikust. Aga siiski on paljud sinna süsteemi suletud, arvates, et kõik on seal kirikus just nii, nagu olema peab või et nii ainult ongi võimalik.
 
Nad arvavad, et valguse puudumine selles organisatsioonis või selles süsteemis on normaalne. Tegelikult annab see neile tasakaalutunde. Vaadake teleülekande vahendusel Püha Peetruse Basiilika esireas istuvaid ametimehi. Vaadake, kui tähtsana nad oma positsioonil end tunnevad. See annab neile tasakaalutunde ja kui valgus peaks tulema ja näitama neile, kui õõnes on väline autoriteet, siis on nende tasakaal rikutud. Nad ei taha, et valgus neid segaks. 
 
Taasleidke endas vaimustus
Mu armsad, ma ei kurda selle üle, mis toimub kirikus, vaid tahan innustada teid taasleidma endas vaimustus, entusiasm. Missugune vaimustus teid valdas, kui te esmakordselt ülestõusnud meistrite õpetuse leidsite? See imeväärne õpetus vastas nii paljudele küsimustele, kuigi tegelik rõõmuallikaks oli kokkusaamine vaimse valgusega, ja see valgus oli suurem kui kunagi varem.
 
Miks ei võiks te täna samasugust rõõmu ja vaimustust tunda? Sest valguse hulk, mis praegu teist läbi voolab, on saanud teile tavapäraseks. Kuidas taasleida ühendus? Kuidas taaselustada vaimustus? Tõstes endast läbivoolava valguse hulka, et taas tunda valguse uudsust. Kui soovite säilitada oma vaimsel teel olemise vaimustust, peate kõrvale heitma oma mõistuse kalduvuse kõike normiks pöörata. See on lihtne saladus, mis annab võimaluse võtta vaimset teed rõõmsa protsessina, mitte kannatuste rajana.
 
Ma kinnitan, mu armsad, et ka mina ei suutnud seda alati oma viimases kehastuses. Ära vaata mu viimast kehastust, ega lase oma egol öelda: „Kui Ema Maria seda teha ei suutnud, kuidas mina siis peaksin seda suutma.“ Sa peaksid mu eelmist kehastust vaadates hoopiski lausuma: „Aga mina elan hoopis teisel ajal, kus energiad on ilmselgelt kergemaks muutunud, kui nad olid seda 2000 aasta eest. Minul on ülestõusnud meistrite õpetused. Minul on vaimsed abivahendid, mida Ema Marial 2000 aasta tagasi polnud. Mina peaksin oma kasutuses olevaid teadmisi ja vahendeid rakendades paremini toime tulema.“
 
Meistrid kui õpetajad
On vahe ülestõusnud meistritel ja nendel õpetajatel, kes on kas füüsilises kehastuses, madalamal identiteedi- mentaal- või emotsionaaltasandil. Õpetajad, kes pole vaimsesse sfääri üles tõusnud, tahavad ennast mingile positsioonile upitada. Kuigi nad räägivad sellest, kuidas tõsta oma teadvust ja teha muid imelisi asju, pole nad tegelikult huvitatud sellest, et te neist või nende poolt loodud kuvandist iseenda kohta kaugemale jõuaksite. Katoliiklased on ka minust ja mu viimasest kehastusest loonud imetlusobjekti. Ma soovin, et te sellest välja kasvaksite. Ma soovin, et te mõistaksite, et teie saate oma viimases kehastuses hakkama paremini kui mina omal ajal sain.
 
Nii toimub edasiliikumine. See on eduka edasiliikumise ja edasiviiva initsiatsioonispiraali keskne mõte. Kui Saint Germain mitmesaja aasta eest ülestõusmiseks valmistus, jõudis ta teatud teadvuse tasandile. Ülestõusnud meistrite õpilaste hulgas on tänapäeval neid, kes jõuavad enne oma ülestõusmist veelgi kõrgemale teadvuse tasandile. Miks peaks see Saint Germainile ohtu kujutama? Võin kinnitada, et ta ei tunne selles ohtu. Tänapäeval on ka neid, kellel on potentsiaal jõuda kehastuses olles kõrgemale teadvuse tasandile kui Jeesus 2000 aastat tagasi. Kas Jeesus võtaks seda ohuna või tunneks, et see tema saavutust kuidagi varjutaks? Ei, ta tunneb rahuldust oma missioonist õpetaja ja eeskujuna.
 
Sära oma valguses
Ära peida oma valgust vaka alla! Ära peida oma vaimustust vaka alla. Ära peida seda eelkõige enese eest ja ka teiste eest. Julge lasta oma valgusel särada inimeste ees, et nad näeksid, et see valgus ei kuulu sinule, vaid see pärineb väljaspool seda maailma olevast allikast, millele sina oled ennast avanud. Ütle teistele, et ka neist võib saada sellele valgusele avatud uks ja parim viis selleks on alustada dikriide ja invokatsioonide lugemisega, mille on andnud ülestõusnud meistrid, kes on juba saanud vaimse valgusega üheks.
 
Meist on saanud valguse allikas, millest teie saate osa, sest seda valgust ei saa kehastuses olija iseenesest tekitada. Valgust saab ainult vaimsest sfäärist. Seda ei saa tekitada ka ülestõusnud meistrid, aga meie saame seda teile vahendada. Meie jaoks pole suuremat rõõmu kui tunda läbi enda valgust voolamas, mille keegi teist Maa peal vastu võtab ning meie vahel tekib kaheksa-kujuline vool. Teie poolt vastuvõetud valgus läheb positiivseks eesmärgiks, voolates tagasi meie juurde ja me saame tagastada veel rohkem valgust kiirenevas spiraalis, millele meie piire ei sea.
 
Proovige seda, mu armsad, ja tundke, et meie poolt piiranguid valguse voolamiseks pole. Kasvage, kuni tunnete, et ka teie ei tõkesta valguse voolu. Siis olete valgusele avatud teadmises, et sellest saab osa kogu planeet.
 

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine