Muutuste pikem perspektiiv planeedil Maa

Muutuste pikem perspektiiv planeedil Maa

Ülestõusnud meister Ema Maria, 22. veebruar 2015

Mu armsad, mina olen Ema Maria. Ma tulen teid tänama ja näitama üles oma vaimustust, sest paljud on tulnud kaasa ühislugemisega – lugedes neli tundi dikriisid ja invokatsioone üks kord kuus planeedil asetleidvate konfliktide ja julmade tegude kustutamiseks.

Mu armsad, kuigi ma rääkisin 500 inimesest, pole asi arvus. Sellise ühislugemise tõeline tähtsus peitub selles, et võimalikult paljud inimesed loevad dikriisid ühel ja sama ajal ning regulaarse intervalliga ja see loob ülesviiva impulsi.

Valgusespiraal ümber planeedi

Tean, et inimmõistus kaldub alati otsima tulemusi; te tahate näha oma pingutuse lineaarseid resultaate. Ma soovin jagada teiega asjaolu, et ülestõusnud meistrid ei otsi lineaarseid tulemusi ja sirgjoonelist edu. Meie näeme kõike spiraalse liikumisena.

Spiraal teeb tetavasti ringi ja pöördub tagasi mitte päris samasse punkti, kuid vähemalt planeedi samale poolele. See on regulaarne protsess. Teie loote seda valgusspiraali – ilusat valgusspiraali, mis ümbritseb planeeti ja see liigub koos planeediga läbi absoluutse ruumi.

Nagu teate, liigub planeet Maa pidevalt mitte ainult ümber Päikese, vaid ta liigub läbi absoluutse ruumi mööda ovaalset orbiiti, jättes maha spiraalse liikumismustri.

Teie loodud valgusespiraal kulgeb teatud mõttes Maa liikumisest kiiremini. Seepärast ei näe te kohe oma jõupingutuste tulemust. Aga kindel on see, et Maa ja teieloodud valgusespiraali kokku saades pääsevad valgusespiraali mõjud ka Maa füüsilisse oktaavi.

Nagu olen öelnud varem, ja seda ma tahan teie mõtetesse sisendada, pole ükski valguse kutsumine kunagi raisatud jõupingutus. Sa võid osaleda ühislugemisel ja keskenduda konkreetsele probleemile, paludes appi valgusejõude ning seeläbi panustada suure pingutuse selle probleemi lahenemisse, aga sa ei pruugi näha silmapilkset tulemust. Samuti pole kohene tulemus näha ka hulga inimeste kaasamisel, sest igasse sündmusse on segatud inimeste vaba tahe.

Kriitilised punktid maakera ajaloos

Vaba tahte seotus sündmustega on üks müsteeriume, mis ajab tihtipeale inimesi Maa olukordi vaadates segadusse. Näiteks on ajaloost teada, kuidas mõni inimene on suutnud kas arenguprotsessi pidurdada, rahu sõlmimist takistada või konflikti luua, mis, ületades füüsilise tasandi künnise, on kestnud ohjeldamatult, kuni see tegevus saab lõpuks peatatud.

Sel juhul on tegemist vaba tahte äärmusliku väljendamisega. Isegi kui üks inimene tundub olema nii võimas, et suudab muuta asjade käiku kogu maailmas, on see siiski vaid näiv. Niisugusel juhul on sellest ühest inimesest saanud kollektiivse teadvuse keskpunkt, kollektiivse teadvuse väljendaja. 

Adolf Hitler, Jossif Stalin ja Mao poleks oma rahvaga saanud teha selliseid tegusid, kui rahva teadvuses poleks olnud niisuguste tegudega haakuvat spiraali. Ka Vladimir Putin ei saa tegutseda üksinda, vaid kooskõlas vene rahva teadvuse spiraaliga, mis levib mitte ainult Venemaal vaid ka Venemaa piiridest väljas, näiteks Ukrainas.

Kollektiivne teadvus Venemaal

Mu armsad, mõelge selle peale, mis tundub mõistatusena Lääne inimestele, kelle jaoks vene mõtteviis on võõras. Nimelt mõned, kes on põlvkondi elanud väljaspool Venemaad, sündinud väljaspool Venemaad, peavad end ikka veel venelasteks, mitte poolakateks ega leedulasteks. Miks nii? See tundub mõistatusena, aga vaimne põhjus on siin selles, et need inimesed pole end vabastanud Venemaa kollektiivteadvuse mõjust, sest Venemaal loodud kollektiivne teadvus levis nõukogude ajal üle Venemaa piiride. Nagu juba öeldud, pole selle spiraali levik tõkestatud ega seda spiraali täielikult hävitatud.

Need, kes on mures olukorra pärast Venemaal, Ukrainas ja ka teistes Nõukogude Liidu endistes vabariikides, teevad hästi, kui keskendavad dikriide ja invokatsioonide lugemisel oma tähelepanu nende spiraalide hävitamisele. Vene päritolu vaimsed inimesed võiksid mõelda sügavalt selle üle, et enese indentifitseerimine venelasena nende spiraalide mõistes ei ole Venemaa rahva kõrgem potentsiaal. Sellele teadvusele vastav „venelase“ mõiste on tehislik ja see on loodud Nõukogude Liidu ajal, kui vene rahvas oli harjunud asetama kunstlikku konflikti tervet maailma.

Venelased – mõned neist – on nii tugevalt klammerdunud mõtteviisi endast kui võimsast rahvast, eeldades lugupidamist kogu maailmalt ja taotlevad nende spiraalide jätkumist. Nad tahavad, nagu Putingi mingis mõttes, pöörduda tagasi nõukogude aega, kus teised rahvad Venemaad kartsid. Nad arvavad, et kartus paneb austama, sest hirmuta puudub austus.

Seda ei mõista aga need rahvad, kes on vabade ja demokraatlikena kasvanud Läänes. Nad ei saa aru hirmust austuse eeldusena. Nemad arvavad pigem vastupidi – et hirm on kindel viis austuse kadumiseks. 

Isegi Läänes kasvanud kodanikud, kes pole Vene päritolu, aga on mures tekkinud olukorra pärast, võiksid keskendada oma tähelepanu vaimse valguse kutsumisele, pidades silmas Venemaaga seonduvaid sündmusi. Tehke kutsungeid Venemaa kollektiivse teadvuse spiraalide peatamiseks ja selle mõtteviisi lahustamiseks, et hirm ja võim on austuse ja lugupidamise eelduseks.  

Ukrainlaste teadvusespiraalid

Mu armsad, me soovime näha konflikti lahenemist Ukrainas, kuid ma pean ka lisama, et siingi on oluline roll vabal tahtel. Me näeme, et olukord pole kaugeltki nii lihtne kui väljastpoolt paistab.

Ukraina rahval on oma kollektiivsed teadvusespiraalid ja neis spiraalides sisaldub ukrainlaste tahtmatus võtta vastutus rahvana. Seda tõendab korruptsiooni kõrge tase ning enamik rahvast on käputäie oligarhide ja riigiaparaadis olevate võimukandjate orjad.

See olukord ei erine palju nõukogude ajal olnust, ainult ei nüüd saavad võimulolijad vabalt koguda endale suure hulga rikkust, mida nad niinimetatud kommunismi ajal teha ei saanud. Inimesed peaksid teadlikuks saama ja nõudma seda, mida on nõudnud teised demokraatlikud rahvad: lõppu jultunud korruptsioonile, mis surub mistahes rahva majanduslikult põlvili.

Probleem korruptsiooniga

Vaadakem teisi riike, kus lokkab kõrge korruptsioon. Mõned ülemaailmsed organisatsioonid koostavad korruptsioonitaseme indekseid ja seavad selle järgi riike ritta. Erinevates riikides on selge seos külluslikkuse ja korruptsioonitaseme vahel. Samuti leiab neist tabelitest seose korruptsiooni ja diktaatorliku juhtimisstiili vahel.

Mida näitab korruptsiooni olemasolu? See on märk asjaolust, et inimesed pole seaduse ees võrdsed. Mõned kuuluvad seadustest kõrgemal olevasse eliidiklassi. Nad kuritarvitavad võimu, mida on neile usaldanud rahvas, riik või valitsus ja mis peaks töötama rahva heaks, aga ta ei tee seda.

Inimesed on lubanud sellisel olukorral juhtuda ja lubanud sel jätkuda. Nad kõik teavad kedagi, kes saab kasu korruptsioonist ja korruptsioon on juurdunud tavapäraseks nähtuseks. Keegi pole valmis astuma konflikti, et nõuda selle tegevuse lõpetamist.

Sellepärast on nad vastuvõtlikud diktatuurilisele valitsemisvormile. Nad ei hakanud sellele vastu, nagu ka vene rahvas oleks ideaalis pidanud vastu hakkama juba mitmeid kordi, kui Putin tugevdas oma võimuhaaret. Nad oleksid pidanud protestima, kui Putin keelas sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse, kogunemisvabaduse.

Muidugi on olemas vabadus nende jaoks, keda Putin tahab kokku koguda, nagu sellel viimasel Moskvas toimunud mõnitaval Ukraina riigipöörde vastu suunatud meeleavaldusel.  Aga kuidas saab olla tegemist riigipöördega, kui kukutatakse valitsus, mis on võõrvõimu käepikendus?

Kui palju kannatusi inimesed vajavad?

Mu armsad, neis teemades väga sügavuti laskumata soovin ma teid julgustada, sest te olete vaimse valguse kutsumisel edu saavutanud vaatamata sellele, et tulemused pole kohesed, sest vabal tahetel peab olema võimalus end väljendada mõnikord isegi tarbetute äärmusteni.

Sellest hoolimata ei saa meie, ülestõusnud meistrid, tekkinud olukorda peatada ega muuta. Ka teie ei saa seda muuta. See soov võib teid vaid end halvasti tundma panna, sest teile võib tunduda, et teie püüdlused poleks justkui vilja kandnud. Ma kinnitan teile: neil on mõju.

Tõsi on see, et mõni inimene on positsioonil, kus tal on võimalik mõnda aega muutusi takistada. Aga see ei saa kesta igavesti, mu armsad. Mida rohkem inimesi vaimset valgust kutsub, seda tõenäolisem ja vältimatum on muutuste teke, kuigi see ei toimu just nii kibekähku kui te näha sooviksite.

Pikem perspektiiv

Selles küsimuses võiksite olla praktilised realistid, nagu meie, ülestõusnud meistrid, oleme õppinud olema, teenides seda planeeti või teisi maasarnaseid planeete.

Kui teie oleksite sajandeid olnud ülestõusnud meistrid, oleksite juba ammu mõistnud, et töötate pikaaegse eesmärgi nimel. Te oleksite ammu aru saanud, et planeet Maa liigub ülestõusmisspiraalis, kuid ülestõusmisspiraal ei kulge mööda sirget tõusujoont. Ta läbib kõveraid tippe ja langusi, mis võivad olla väga ebaregulaarsed. Kuid siiski jookseb areng mööda tõusvat kõverat justkui statistiline graafik.

Meie oleme õppinud nägema ja jälgima üldist ülespoole liikumist, languste üle kurvastamata  ja haripunktidest mitte vaimustusse sattudes. Me teame, et need mõlemad on ajutised, kumbki neist ei jää püsima.

Olukord Aafrikas

Mu armsad, tean, et paljud teist on aastaid küsinud: „Miks ülestõusnud meistrid on Aafrika kohta nii vähe öelnud?“ Selleks on mitmeid põhjuseid.

Kui teile varases eas maailmakaarti ja maailmajagusid tutvustati ning te õppisite tundma mandrit nimega Aafrika, siis võisite seda pidada ühtlaselt ühetaoliseks sarnase rahvaga alaks üle kogu mandri.

Tegelikult on sellel mandril suured geograafilised iseärasused. Põhja-Sahara kõrbest lõunasse jäävate ja ekvaatori ümbruses olevate riikide geograafiline erinevus on tunduvalt suurem näiteks Euroopa mingi piirkonna geograafiast. Need erinevused on ka suuremad kui USA-s, kuigi USA-s on samuti üsna drastilised geograafilised piirkondlikud  erinevused. 

Üldiseid väiteid Aafrika kohta teha on üsna mõttetu. Me saame teha vaid konkreetsemaid viiteid konkreetsete riikide või teatavate piirkondade aadressil. Aga konkreetseid piirkondi puudutavate sõnumite vastuvõtmine nõuab inimest, kellel on suuremad teadmised nende alade kohta. See nõuab kedagi, kes on sündinud mõnes Aafrika piirkonnas. Siiani pole meil niisugust inimest. Muidugi võiks ka praegust sõnumit vastuvõttev sõnumitooja õppida põhjalikult tundma Aafrika teatud piirkonna olusid, kuid see pole just kõige mõistlikum ajakasutuse valik, sest ta on sündinud väljaspool Aafrikat.

Vajadus paljude sõnumitoojate järele

Me loodame, et tasapisi saavad maailma erinevates piirkondades ja erinevates eluvaldkondades olema meie tõsiseltvõetavad sõnumitoojad. Kuni see pole juhtunud, on meil raske edastada sõnumeid mitte ainult Aafrika, vaid ka nii mõnegi teise spetsiifilise piirkonna kohta maailmas, kus me teame olevat ülestõusnud meistrite õpilasi, kes sooviksid kuulda rohkem sõnumeid oma maa ja rahva kohta.

Paljud, kes on aastaid olnud ülestõusnud meistrite materjalide lugejad, mida on edastanud see sõnumitooja või mõni teine varasema ülestõusnud meistrite organisatsiooni esindaja, võtavad ülestõsunud meistrite sõnumite edastamist iseenesestmõistetavalt, arvates, et sõnumite vahendajad võivad sõnumeid vastu võtta mistahes valdkonnas või see üks sõnumitooja peaks olema võimeline vastu võtma diktaate igal võimalikul teemal.  

See pole nii lihtne kui tundub! Meie ei saa pidada iseenesestmõistetavaks, et üks sõnumitooja on kompetentne igal alal. Pole kerge olla sõnumitooja, suuta tegeleda kõigi füüsilise elu nõuetega, teenida elatist, tulla toime majanduseluga, üleval pidada eluaset, suhelda teiste inimestega ja nii edasi.

Nõuded sõnumitoojale

Keeruline on treenida välja sõnumitooja, kes suudaks säilitada meeleseisundi, milles ta võib jätkata sõnumite vastuvõtmist mistahes pika ajaperioodi jooksul. Ka inimesel endal pole lihtne vahendada ülestõusnud meistrite sõnumeid ja hoida keerukat tasakaalu, mis on vajalik meeleseisundi säilitamiseks, võimaldades häälestuda ülestõusnud meistrite tasandile.

See pole kaugeltki nii lihtne, kui võiks eemalt paista. Me mõistame, et see tundub lihtne, vaadates seda kogust ülestõusnud meistrite õpetusi, mis on viimase saja aasta jooksul edastatud. Mõned meie sõnumite edastajad on olnud suutelised väga palju meie materjale füüsilisele tasandile tooma ja see jätabki mulje selle tegevuse hõlpsusest.

Tegelikult suudavad vaid väga vähesed hoida seda tasakaalu ja fookust, millest saab esimene prioriteet nende elus ja kõik ülejäänu muutub teise- või kolmandajärguliseks või saab prioriteetide reas veelgi madalama positsiooni. Sõnumitooja ei saa lubada millelgi seista tema ja ülestõusnud meistrite vahel, ükskõik missugused rünnakud või kriitika talle maailmas osaks saab.

Paljudel on tegelikult võimekus võtta vastu ülestõusnud meistrite sõnumeid, aga me ei saa neid kasutada, sest see tegevus on neile psühholoogiliselt lõhkuv. Nad ei suuda hoida end vajalikus väga keerukas tasakaalus.

Võiks arvata, et kui keegi on saanud ülestõusnud meistrite sõnumitooja staatuse, siis on kõik hästi ja see staatus kaitseb teda. Muidugi on sel juhul tegemist ka kaitsega, aga vaatamata sellele peab inimene pidevalt selle kaitse välja teenima ja olema suuteline kandma vajalikku tasakaalu ja seisundit.

Meenutage vanu kuningaid, peas raske metallkroon, mis tagas neile kuningliku väljanägemise. Kui kuningas ei suudaks säilitada füüsilist tasakaalu, kukuks kroon põrandale. Ülekantud tähenduses võib nii juhtuda ka ülestõusnud meistrite sõnumitoojaga, kes on saanud ülestõusnud meistrite sümboolse „mantli“. See „mantel“ variseks tema õlgadelt maha ja meie ei saaks seda inimest enam oma sõnumite edastamisel kasutada.

Vaimseks ülestõusmiseks valmistumine

Miks ma sellest räägin? Sest ma tahan, et te hindaksite seda, mis teil on. Nagu ütles Jeesus: „Töötage, kuni on valge, sest tuleb öö, millal ükski ei saa enam tööd teha.“ Kõigel siin füüsilises oktaavis on oma aeg. Need, kes on avatud ülestõusnud meistrite õpetustele, pole tulnud siia Maa peale head elu nautima, vaid vaimset elu elama, mis valmistab neid ette vaimseks ülestõusmiseks.

Kui oled tulnud siia oma viimaseks kehastuseks, siis ei saa sa lasta midagi enda ja oma ülestõusmiseks ettevalmistamise vahele. Ülestõusmine peab saama esimeseks prioriteediks, sest see maailm juhib oskuslikult tähelepanu kõigele, mis sind oma eesmärgi suunas ei vii ega valgust teeni.

Kuldajastu avaldumine

Teatud mõttes on see viimane mõte seotud ka teemaga, miks me ei ole näiteks Aafrika või mõne teise piirkonna kohta üksikasjalikumat teavet andnud. Me peame lähtuma üldpildist – sellest, kus leidub rohkem ülestõusnud meistrite õpilasi ja missugusel rahval on suurem potentsiaalne võimalus jõuda lähemale Kuldajastu väljendamisele.

Võiks arvata, et see loob erinevatele rahvastele ebavõrdsed tingimused, ja see on ajutiselt tõsi. Mõned rahvad hakkavad esimesena väljendama nn Saint Germaini Kuldajastu maatriksit. Need rahvad teevad kaugelt suuremaid edusamme selles suhtes kui mõned teised, kes pole veel valmis selles suunas minema. Kuldajastu ei saa üle terve maakera korraga igal pool avalduda. See algab kusagil, kus barjäär saab murtud, kus loor saab rebitud ning Saint Germaini Kuldajastu maatriksid saavad füüsilisse oktaavi  langema hakata. 

Kui mõned riigid ja rahvad seda füüsilises oktaavis väljendada suudavad, saab olema tõestus selle võimalikkusest ka teiste jaoks. Järsku tekib kollektiivses teadvuses muutus ja üha rohkematele jõuab teadvusse, et selline muutus on võimalik. Ülestõusnud meistrite õpilased, olles tuttavad meie õpetustega Kuldajastu kohta, võtavad neid õpetusi iseenesestmõistetavatena, arvates, et nendes olevad ideed peaksid olema igale inimesele arusaadavad. Aga tegelikult on veel palju rahvaid, kus enamikel inimestest puudub teadlikkus meie õpetuste mõistmiseks.

Miks moslemid ei mõista edasiviiva õpetuse tähtsust?

Näiteks moslemid vaatavad meie õpetust kui puhast fantaasiat. Võimalus vaadata oma religiooni piiridest kaugemale tundub neile kuratliku mõttena. Selline islamismile omane mõtteviis hoiab paljusid rahvaid lõksus ja nad lükkavad tagasi kõik, mis tundub olevat vastuolus Koraaniga või näib selle piirest väljuvat. Kõik see tundub irooniline, sest peale kõige muu usuvad nad, et Jumal andis Koraani inimestele läbi peaingel Gabrieli. 

Seda arvestades võiksid nad olla avatud võimalusele, et Jumal võiks anda neile peaingel Gabrieli või siis mõne teise ülestõusnud meistri kaudu õpetusele jätkuvat lisa. Aga seda mõtet hakkab varjutama langenud inglitele omane mõtteviis, mis ütleb, et kunagi ei saa olla uut ilmutust ega jätkuvat õpetust, sest viimatiantu oli täiuslik ja sellest piisab. Kui uus ilmutus või õpetus suudab eelmisele midagi juurde lisada, siis see tõestab, et eelmine osutus ebatäiuslikumaks, kui see väideti olevat. Sellises mõttelõksus olevad inimesed ei nõustu meie õpetustega isegi juhul, kui neid õpetusi neile selgitatakse.

See mõttekäik kehtib ka paljude Aafrika rahvaste puhul. Ma ei ütle, et Aafrikas puuduks üldse pinnas meie õpetustele. Ma tahan öelda, et Aafrikas on meie õpetusi mõistvaid inimesi liiga vähe selleks, et meie ideed leiaksid sel mandril praegu laialdast tunnustust.

Ma ei ole praegu siin, et rääkida meie õpetuste või meie olemasolu laialdasest tunnustamisest. Ma räägin sügavamate ideede vastuvõtuvõimest. Me ei levita oma ideid mitte ainult läbi sõnumitoojate ja organisatsioonide. Me levitame oma ideid paljudel erinevatel viisidel, aga jällegi, me saame seda teha eelkõige neis paigus, kus võimalikult suur arv inimesi on neile uudsetele mõtetele avatud ega ole vanade vangistavate vaadete ikkes.

Aafrika avatus muutustele

Ma võin öelda, et Aafrika kujutab endast maailmale rasket väljakutset, mis on seotud koloniaalajastuga ja puudutab samuti USA-d ning orjuseteemat, suhteid erinevate rahvuste eri rasside ja nahavärviga inimeste vahel, mis on viidud sellise piirini, et Kuldajastuga seonduvatele ideedele on peaaegu võimatu pinnast leida.

Paljud arenenud riigid maailmas kannatavad ikka veel koloniaalajast pärineva „süükompleksi“ all. Nad ei söanda arutada seda, mis potentsiaalselt Aafrikat aitaks. Nad ei ole avatud uuele radikaalsele lähenemisviisile, mida Aafrika võiks vajada, et ta välja tuua oma praegusest ummikseisust või isegi allakäiguspiraalist.

Samuti pole Aafrikas piisavalt edasiviivatele ideedele avatud inimesi. Kogu rahvusvaheline üldsus, näiteks ÜRO, pole samuti neid ideid valmis vastu võtma. Seega pole meilgi mõtet neid mõtteid välja tuua nende praeguse kollektiivse teadvuse tingimustes. Aga ma annan teile vihje.

Selleks, et Aafrikas toimuks positiivne areng, peaks loodama uus rahvusvaheline organisatsioon. Sel loodaval organisatsioonil oleks võimalik toimida palju tõhusamalt kui seda teeb ÜRO. Seda organisatsiooni ei saa luua endise ÜRO baasil, sest ÜRO on kinni väga isekates põhimõtetes.

Tuleks luua uus organisatsioon, mis suudab aidata ja nõustada hoopis teistel alustel. Loodav organisatsioon võiks Aafrika teatud piirkondade tingimusi hinnates mõelda, missugune oleks elujõuline viis praeguse olukorra pööramiseks ülesviivaks spiraaliks, millest saaks kasu enamus selles piirkonnas elavatest aafriklastest.

See eeldab täiesti uutmoodi mõtlemist ja väga lihtsa asjaolu tunnistamist, et enamik Aafrika rahvast ei suuda elujõuliselt toimida väga mitmes valdkonnas. Paljud Aafrika riikidest, eriti Sahara-taguses Aafrikas on kokku pandud koloniaalaegadel väga kunstlikul viisil, arvestamata rassilist ja sugukondlikku kuulumist, mis tekitavad keerukaid konfliktimustreid.

Selleks, et olukord Aafrikas muutuks, tuleks selgitada välja teatud piirkonnad, kus saaks luua elujõulise majanduse, mis edasi arenedes oleksid suutelised looma heaolu kõigile seal elavatele inimestele. See nõuab alguses rahvusvahelist jõudu, mis ohjeldaks kohalikke sugukondlikke sõjapealikke ja sõjapidamist. See nõuaks ka radikaalselt uut mõtteviisi olemasolevate loodusvarade kasutamisel, laskmata üksikisikutel või rahvusvahelistel korporatsioonidel kogu kasum omastada ja kogu rahvas hüvangust ilma jätta.

Rahvusvaheliste korporatsioonide poolse kasumi omastamise vältimiseks tuleks luua rahvusvaheline „ettevõte,“ mis ei ole loodud kasumi teenimise ega poliitiliste huvide eesmärgil. See on ainus praktiline viis tuua Aafrikasse tõeline muutus.

Kahjuks pole sellise organisatsiooni loomine praegu otstarbekas. Isegi mitte kõige arenenumad riigid maailmas pole valmis sellist organisatsiooni looma, sest nii paljud probleemid, koloniaalajast tulenev pagas, kaks maailmasõda, kommunismi ja kapitalismi vaheline võitlus, rahvusvaheliste korporatsioonidega seonduvad probleemid käivad praegu mistahes riigile üle jõu, kes selle organisatsiooni loomise mõtet kaaluma hakkab. 

 Aga kui selline organisatsioon on loodud, on väga vähe lootust, et praegune võitlus Aafrikas saaks lähitulevikus ületatud. Meie, ülestõusnud meistrid, oleme väga mures, et sõda ja võitlus, mis on teile tuttav teiste mandrite ajaloost, tuleb kordamisele Aafrikas enne, kui enamik aafriklasi on piisavalt palju valu tunda saanud, et on valmis otsima alternatiivi.

Me pole Aafrika kohta andnud eriti palju õpetusi, sest seal on väga vähe neid, kes on valmis kuulama radikaalseid, vähemalt neile radikaalsena näivaid ideid selle kohta, mis peaks Aafrika mandril juhtuma. Te mäletate väga hästi seadust: „Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.“ Kindlasti on meil ideid Aafrika kohta, mis muudaksid Aafrika mitmeks ülesminevas spiraalis olevaks piirkonnaks. Ja kindlasti on Saint Germainil Kuldajastut silmas pidades oma plaan Aafrika kohta. Aga kuni pole piisavalt õpilasi, kes oleksid neid ideid võimelised vastu võtma, pole nende ideede toomine Aafrikasse kõigi mõttekas. 

Kes oleks valmis neid kuulama? Ja kui keegi pole neid valmis kuulama, miks peaks meie sõnumitooja kulutama aega ja energiat nende vastuvõtmiseks? Miks mitte keskendada oma jõupingutused suurema potentsiaaliga piirkondadele, mis on oma teadvuses Kuldsele ajastule lähemal.

Kui õpilane on valmis

Meil, ülestõusnud meistritel, puuduvad isiklikud eelistused, meeldimised ja mittemeeldimised, mis on inimestele väga tihti omased. Me pole emotsionaalselt klammerdunud ja meil puuduvad inimestele omased hinnangud. Me vaatame Maad neutraalse pilguga, armastades inimesi kõikjal, aga samas hindame realistlikult, missuguses teadvuses inimesed on. Meil on piiratud ressursid otse inimestega suhtlemiseks.

Seetõttu peame kasutama oma ressursse viisil, mis annab suurima võimaliku positiivse mõju. Usun, et paljud mõistavad seda. Kui olukord hakkab muutuma, aitame me muutustele kaasa. Muutuste tegemiseks anname me õpetusi. See kehtib nii Aafrika kui paljude teiste maailma piirkondade kohta.   

Näete, mu armsad, siin on keerulisi võrrandeid. Miks pole meie sõnumitooja juba mitmeid aastaid jõudnud Lõuna-Ameerikasse? Sest seal pole õpilaskonda, kes oleks valmis teda sinna mitte ainult kutsuma, vaid ka hoidma tasakaalu, et ülestõusnud meistrite sõnumitooja seda piirkonda külastada saaks.

Konverentsid 2015 aastal

Jõuame viimase teemani, millest tahaksin rääkida. Sel suvel on meil kavas kaks konverentsi. Mina isiklikult ootan neid väga. Neil konverentsidel on potentsiaal tuua palju vajalikku vaimset valgust Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Meie sõnumitooja pole mõnda aega Ameerika Ühendriikides konverentse korraldanud. Meil on palju valgust, mida tahame sellesse piirkonda saata; meil on palju valgust, mida tahame tuua Euroopasse. Ma väga loodan, et kõik ennast ülestõusnud meistrite õpilasteks pidavad inimesed teevad pingutuse, et neil konverentsidel osaleda või muul viisil neid konverentse toetada. 

Kui meie õpilased üheskoos füüsiliselt kokku tulevad, on sellel suur väärtus ja me saame vabastada suure hulga vaimset valgust mitte ainult läbi meie sõnumitooja, vaid ka läbi kõigi siirail ja puhtail motiividel osalejate. Alati on ka neid, kes tulevad ilma selgete motiivideta ja mõnikord on ka isekatel kavatsustel tulijaid. Need, kellel on puhtad motiivid, saavad valguse kanaliteks ja mida rohkem niisuguseid inimesi kokku tuleb ning mida suurem harmoonia ja ühtsus grupis valitseb, seda rohkem meie valgust vabastada saame. 

Ma loodan samuti, et te aitate levitada teavet ühislugemistest, et võimalikult rohkem inimesi lööks ühislugemisel kaasa ja aitaks sellega luua vaimset impulssi.

Planetaarsed initsiatsioonid 2015

Mu armsad, me oleme alustanud raamatute seeriat nimega „Enesemeisterlikkuse tee“ (The Path to Self Mastery). See on oluline samm. Lähiaastatel, mida on kokku seitse, läbib planeet iga aastaga ühe vaimse kiire initsiatsiooni seitsmest. Need initsiatsioonid on väga olulised. Sel aastal, nagu te teate, võtab Maa vastu kolmanda vaimse kiire initsiatsioonid. Raamatus „Armastuse müstilised initsiatsioonid“ (The Mystical Initiations of Love) on kolmanda kiire vundamendi loomiseks oluline vajalik teave.   

Te võite enesele teha suure teene, võttes nimetatud raamatu oma selle aasta käsiraamatuks ja lugeda kasvõi ühe invokatsiooni päevas kogu aasta jooksul. See võtab teie ajast ainult kakskümmend minutit. Tasu, ma kinnitan teile, on seda väärt. Aga te võite teha ka teene kogu planeedile, jättes invokatsioonide lugemisega jälje kogu planeedi kollektiivteadvusse.

Teate ilmelt oma kogemusest, et suhted on üks keerukamaid teemasid inimeste elus. Vaadakem arenenud rahvaste abielulahutuste taset ja inimeste suhteprobleeme. Seejärel mõelge, kui suure teene te saate osutada läbi invokatsioonide lugemise, sest kollektiivteadvusse jõuab seeläbi rohkem vaimset valgust.

Suhtevaldkond, eriti suhted meeste ja naiste vahel, vajab suurt läbimurret. Ülalpool mainitud raamat ütleb, et oleme jõudnud suhete uude faasi, mis nõuab täiesti uut lähenemist. Kes annab meile siin eeskuju, mu armatsed, kui mitte eesminejad. Seega loodame, et teie kasutate neid õpetusi.

Raamat maailma muutmisest

Samuti olen põnevil uuest raamatust, mis ei ole veel ilmunud, aga kus kirjutatakse sellest, kuidas te saate aidata maailma muuta. Sellest saab selle sarja esimene raamat, mis on spetsiaalselt pühendatud maatriksile, kus meie poolt edastatud diktaatidest saavad invokatsioonid.

See maatriks on väga võimas, nagu teavad need, kes on kasutanud mõnda neist raamatutest, nagu näiteks „Raamatut tšakrate puhastamisest“ (Clearing the Chakras). Praegu ei ole tõhusamat viisi puhastada oma tšakrad kui raamatus kirjas ja see raamatute sari jätkub.

Diktaadi läbitöötamine ja seejärel invokatsiooni lugemine on väga võimas vahend. See teenib nii Alpha ja Omega aspekti teadlikkuse tõstmises ning energia muutmises ja see on vahend maailma muutmiseks. Nii saab suhteliselt väike hulk inimesi anda otsustava panuse maailma kollektiivse teadvuse transformeerimisele.

Ma tean väga hästi, et seda diktaati ei ole valmis kuulma ja lugema miljonid inimesed. Seetõttu peame meie andma vahendeid, mis töötavad võimalikult suure mõjuga selle hulga rahvaga, mis on meil olemas.

Nagu ma ütlesin: „Hinda seda, mis sul on.“ Kasuta seda parimal võimalikul viisil. Võtke endasse osake minu entusiasmist, mu armsad. Saagu teile osaks minu rõõm, minu tänulikkus. Lubage endal tõusta kogu maailmas levinud pessimismi- ja lootusetuse spiraalidest kõrgemale.

Maailmas on igasuguseid halva ende kuulutajaid, mu armsad. Nad ütlevad teile, et see maailm läheb põrgusse. Aga mu armsad, ma olen olnud ülestõusnud meister kaks tuhat aastat. Minnes tagasi igasse aastasse neist kahest tuhandest, võib neistki leida negatiivseid ja pessimistlikke ettekuulutusi, milles on öeldud, et maailma lõpp saabub lähitulevikus. Selle nähtuse on loonud langenud olevused.

Ärge sattuge selle triki lõksu. See on teinud oma töö teie kallal juba eelmistes eludes. Ärge langege lõksu seekord. Nõustuge väitega, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Kui te kasutate meie õpetusi ja meie töövahendeid invokatsioonide ja dikriide näol, siis olete te Jumalaga koos.

Mu armsad, mida rohkem oskan ma öelda? Kui see mida ma olen öelnud, ei ole olnud piisav, siis mida rohkem ma öelda saan? Ma ütlen teile hüvasti ja tänan teid tähelepanu eest ning jõupingutuste eest lüüa kaasa ühislugemistel.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine