Ema Maria sõnum Tallinna seminaril 20.06.2015, II osa

Ma olen Ema Maria. Eelnevalt rääkisin alfa-aspektist teema puhul, mida tahan teile täna avada. Ma toon teieni üldpildi, et kutsuda esile reaktsioon mitte niivõrd siinolijate hulgas, vaid esitan väljakutse kollektiivses teadvuses olevatele suhtumistele. Tänu teie kohalolekule ja sellele, et te arutasite omavahel varemkuuldut, saate te olla avatud usteks ja ma saan läbi teie vabastada omega-aspekti, mis võib kollektiivteadvusel aidata leida lahendus nimetatud teemale, olenevalt muidugi teie valikust seda teha. Nagu Meister MORE armastab öelda, las terad kukuvad, kuhu juhtub. Me edastame mõnikord õpetuse ja laseme inimestel teha sellega, mida nemad heaks arvavad.

Ma räägin massiteadvusse ja mitte ainult Eesti ja Baltimaade omasse, vaid kõigi NL-u okupatsioonis või mõjusfääris olnud maade massiteadvusse. Küsimus, mille ma teie ette sean, on järgmine: „Kas te olete õnnelikud, olles saavutanud suurema vabaduse Vene mõjust kui see oli nõukogude ajal?“  Kui vastus on „ei,“ ja kui te soovite rohkem alluda Venemaa mõjule, siis pole mul midagi rohkem lisada ja ma soovitan teil minna Vladimir Putini juurde ning ma olen kindel, et ta teeb teile pakkumise, millest on raske keelduda. 

Kui vastus on „jah, me ei taha rohkem Vene mõju“, siis mu järgmise küsimus on: „Kas teie soov on täielikult vabaneda Vene mõjust?“  Kui vastate: „Jah, me tahame olla täiseti vabad,“ siis ma avaldan teile lihtsa fakti: „Te olete saavutanud füüsilise vabaduse NL-st ja seega ka Venemaa mõjust. Aga see on ainult füüsiline osa. Tõeliselt vabad olete mistahes olukorrast alles siis, kui te vabastate ennast ka emotsionaalsel, mentaalsel ja identiteedi meeletasandil. Ma mõtlen siin nii indiviidi kui ka riigi kollektiivset meeletasandit.

Teil ei pruugi olla Venemaaga üks riik, nagu oli see NL ajal, kuid kõik NL mõjualas olnud maad kannavad endaga kaasas minevikku ega pole ennast sellest vabastanud kolmel kõrgemal meeletasandil. Peamine põhjus, miks nad pole seda teinud, mu armsad, on  väga lihtne. Te pole vabad enne, kui te täielikult ja tingimusteta ei andesta Venemaale ja venelastele kõike seda, mis minevikus juhtus. Me juhtisime Hollandi konverentsil tähelepanu Teise maailmasõja ja natsi koleduste teemale. Me palusime neil andestada, sest vaid tingimusteta andestamine viib meele vabanemisele.

Emotsionaalsel ja mentaalsel tasandil on andestamine kõige tähtsam. Kuni säilib vaenulikkuse, viha või vihkamise emotsioon mingi inimgrupi suhtes, ei ole te neist vabad, sest need hirmulpõhinevad emotsioonid seovad teid selle inimgrupi mõjuga.

Heitke pilk Lähis-Idale ja sellele, mis seal toimub juba tuhandeid aastaid. Hirmust ajendatud emotsioonid, viha ja vihkamine teise rahva vastu on põhjustanud konfliktide seeria. Ja siis esitage endale lihtne küsimus: „Kui 50 aastat NL okupatsiooni  ei olnud meie jaoks piisav, siis kui kaua me tahame kanda neid emotsioone iseendas.“  Mina olen ülestõusnud meister ja mul pole soovi teid panna midagi tegema või veenda millegi tegemata jätmises. Minul on soov aidata teil ennast vabastada. Ja kui teie soov on saada vabaks, siis ütlen ma teile, et ainus viis selleks on enese meele vabastamine.

Ainus viis olla emotsionaalselt vaba, on lasta lahti neist tunnetest, ja ainus viis neist tunnetest lahti lasta, on anda andeks. Muud võimalust pole. Samuti on tarvis vabastada mentaalne keha, kui teis on viha ja mõtteline väitlemine sellest, mis juhtus, mida need inimesed teiega tegid, miks nad nii tegid ja teis valitseb mentaalne viha, mis otsib süüd, mitte positiivset lahendust oma vastas oleva inimgrupiga.  See kaasasveetav koorem ahistab teie vabadust.

Vastased ei valitse teid siis mitte füüsiliselt, vaid emotsionaalselt ja mentaalselt. Kui te seda soovite, siis ma kummardan alandlikult teie vaba tahte ees. Aga kui see pole teie soov, siis ma olen valmis teile pakkuma igakülgset abi, et sellest seisust üle kasvada.  Ja ma loodan, et vaimsed inimesed on ka selles teemas esimesed tegutsejad teadvuse tõstmisel. Ütlesin varem, et ainus väljapääs on häälestuda oma südameleegile ja tunda enese südameleegi koosvõnkumist teiste omaga. See annab võimaluse välisest ennast mitte segada lasta.

Mentaalsel ja identiteeditasandil on inimmeelel kalduvus üldistada ja hukka mõista. Jah, Venemaa tungis teie maale ja okupeeris teie rahva 50 aastaks, saates korda igasuguseid õudusi. Ma ei eita ega õigusta neid tegusid. Mina juhin tähelepanu teie ees olevale valikule: Kas te tahate seda kõike endiselt  kaasas kanda või kasvada sellest välja?

Teades seda, mida Venemaa ja venelased teie rahvaga tegid, usute teie, et  venelased ongi sellised. Aga niisugune mõttelaad blokeerib suhtlemise, sest nii ei suhtu te teisesse inimesse kui indiviidi, vaid te üldistate, mõeldes, et kõik venelased on sellised, kõik juudid on kasuahned ja rahanäljas. Selline mõttelaad annab vabaduse kohelda teist inimest vastavalt sellele hukkamõistule, mis on teil tema rahvuskaaslaste suhtes. Just samal põhjusel saatsid natsid juute ja Vene võimukandjad teie rahvuskaaslasi koonduslaagritesse. 

Kui me ei võta inimest indiviidina, vaid mõistame teda hukka tema kaasmaalaste tegude järgi, võttes endale õiguse kohelda neid teisiti kui oma rahva esindajaid, siis selline käitumine viitab teatud meeleseisundile. Mu armsad, see on täiesti õige, et nii Baltimaad kui ka Ida-Euroopa okupeerinud venelastele oli omane kalduvus näha teid läbi just sellise teadvuse, ja mõnel on see säilinud siiani. Aga kas teie tahate olla vabad sellisest teadvusest?

Kui te väidate: „Mina muudan oma meelt siis, kui need teised inimesed muutuvad,“ siis ei saa te kunagi vabaks, sest te seate oma vabaduse sõltuvusse teiste inimeste valikutest. Kui teie tahete saada tõeliselt vabaks, siis teie vabadus ei tohi sõltuda ühestki välisest faktorist, vaid ainult teie enda valikutest. Ja siis öelge endale: „Mina tahan saada vabaks sellest teadvuse seisundist, mida teised on minu vastu kasutanud. Minu võimalus vabaks saada ei seisne teiste muutmises, sest ma ei suuda seda teha. Mina saan vabaks vaid iseenese muutmise läbi.“

Mu armsad, 2000 aasta eest ütles minu poeg Jeesus: „Armastage oma vaenlast ja ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks; tehke teistele, mida te tahate, et nemad teile teeksid.“ Miks ta need sõnad lausus?  Sellepärast, et ta tahtis aidata inimestel end vabastada. Tema mõistis suurepäraselt seda, millest ma räägin.

Mis näitab teie vabaduseastet? Vaadake Eestit või mõnd teist riiki. Kuidas teie, eestlased, saate vabaks nõukogude mõjust või Vene võimust? Te olete pisike riik ja mõistate, et te ei saa muuta ei Venemaad ega venelasi. Nad on teie mõjusfäärist väljas. Ainus, mida te muuta saate, olete teie ise. See tähendab, te saate muuta oma suhtumist venelastesse ja nende teadvussesse. Kuidas te saate mõõta seda, kas te olete selles küsimuses edu saavutanud? See on väga lihtne. Kui te ei käitu enam venelastega nii, nagu nemad on teiega käitunud, siis olete teie neile omasest teadvusest vabad.

See on kehtiv elu reegel planeedil Maa. Pole olemas mitte ainsatki inimgruppi, kelle kohta see ei käiks. Kui te tahate saada vabaks teadvusest, mida teine teile peale surub, siis käituge nende suhtes teisiti, kui nemad on teiega käitunud. Ja te demonstreerite, et vaatamata sellele, mida teised on teile teinud, kohtlete te neid viisil, mis on vastavuses selle teadvuse seisundiga, milles te ise olla tahate. Kui te sellest juhindute, saate vabaks.

Miks ma räägin sellest just Eestis? Sest ma tunnen teie südameleeki ja tean, et taastades ühenduse endas oleva armastusega, olete te suutelised muutusteks. Ma ei palu teilt võimatut. Mu armsad, ma mõistan täielikult, et Eestis pole perekonda, keda pole ühel või teisel viisil puudutanud koonduslaagrite teema. Ma mõistan ja aktsepteerin täielikult, et see pole lihtne ülesanne. Aga te olete selleks ülesandeks suutelised. Teie ise olete valinud oma rahvusliku kõrgema plaani.

Mina ainult meenutan teile seda valikut, sest te olete kollektiivselt otsustanud sellest vanast teadvusest välja kasvada. Aga mitte igaüks, kuid enamik praegu  Eestis kehastunuid, on valinud või nõus olnud selle jumaliku plaaniga selle rahvuse jaoks, enne kui ta siia kehastus. See on meeldetuletus. Ma ei sunni teid millekski, mida te pole otsustanud enne siia kehastumist kõrgemas teadvuses täita. Sellepärast on see ülesanne teile võimetekohane. See on tehtav. Paljudel teistel riikidel, kes kuulusid nõukogude blokki, on sarnane, aga mõnes aspektis veidi erinev rahvuslik jumalik plaan.

Ma tahan teid taas juhatada küsimuse juurde: „ Kas te tahate olla vabad Vene mõjusfäärist.“ Ma olen andnud teile vabaduseks võtmed. Ma tänan teid, et andsite mulle võimaluse see välja öelda. Ja ma ütlen veelkord: „Pole ühtki endise NL osa, keda see sõnum ei puudutaks.“


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine