Rahu läbi kiirenduse

 
Gautama Buddha 1. jaanuar 2016
 
Mina olen ülestõusnud meister Gautama Buddha! Ma tulen rahus uue aasta hakul. Tulen kiirgama rahu kõigile inimestele Maa peal, kes tahavad sellest osa saada. Võite arvata, et nende hulgas pole just palju ülestõusnud meistrite õpilasi ega budiste, kes saavad tõeliselt aru minu õpetusest. Aga ma võin öelda, et neid, kes on valmis ja tahavad vastu võtta Buddha rahu, on sellel planeedil rohkem kui esmapilgul paistab. See ei tähenda, et need inimesed on teadlikud ülestõusnud meistritest või nad on teadlikud budistid. Aga suur hulk neist on palju kordi taaskehastunud ja puutunud kokku nii paljude metsikustega, et on valmis budistlikku rahu vastu võtma.
 
Kumbki dualistlik äärmus pole tõeline
Kui palju kordi me oleme rääkinud, et Maa peal on kaks viisi õppimiseks? Võite õppida kõrgema juhendamise järgi või läbi tagasilöökide ja ebaõnne. Oleme selgitanud, et duaalsuseteadvusel on alati kaks vastandlikku polaarsust ja seepärast ei saa te kunagi leida rahu, kui olete duaalsuse lõksus. Kui olete piisavalt kogenud duaalsuseteadvust, hakkab teie identiteedikehas midagi juhtuma. See võib alata ka mentaalses kehas ja liikuda identiteedikehasse. Te hakkate tundma, et teid on palju kordi petetud võitlema ühe või teise duaalse äärmuse kasuks - mõnes elus selle eest, mida peetakse heaks ja mõnes teises selle eest, mida peetakse halvaks.
 
Te olete jõudnud äratundmisele, et kumbki neist polaarsustest pole õiged. Olete hakanud ära tundma vale, nimelt selle, et lõpuks ei saa ükski eesmärk õigustada inimeste tapmist ega tuua lubatud utoopiat. Te hakkate duaalsuse teadvuses vastasäärmusi nähes aimama, et järelikult peab olemas olema ka vastand duaalsuseteadvusele. Pidev võitlus, konflikt ja sõdimine, mis on duaalsuse tulem, peab omama vastaspoolt – rahu, kus puuduvad vastandid; peab eksisteerima vastanditeta meeleseisund või isegi vastanditeta sfäär.
 
Väga paljud inimesed on läbi ebaõnne ja tagasilöökide jõudnud seisu, kus neil on oma kõrgemas kehas tunne kõrgema rahu olemasolust, mis pole vastand mitte-rahule, vaid millel puudub üldse vastandpool. Enamik neist inimestest pole suutelised teadlikult selgitama, mida nad täpselt oma kõrgemas kehas tunnevad, sest neil puudub teadlik äratundmine, kuid sellele vaatamata saavad nad osa budistlikust rahust oma identiteedikehas, mõned isegi mentaal- ja emotsionaalkehas.
 
Rahu sõlmimine on 2016 aasta prioriteet
Ma soovitan teile, ülestõusnud meistrite õpilased, visualiseerida 2016 aastal, et paljud hakkaksid teadlikult tundma ja tunnistama Buddha rahu. Rahu hakkab voolama nende teadlikku meelde. Nad hakkavad tunnistama rahu olemasolu, „mis läbib mõistmise“, sest arusaamine opereerib vastandite maailmas, mida vajab analüütiline, intellektuaalne meel, et haarata või tabada mingit teemat.
 
Ma soovin, et te visualiseeriksite või teeksite kutsungeid eesmärgiga, et sellel, 2016 aastal hakkab järjest suurem hulk inimesi tunnistama aja saabumist, kus prioriteediks saab rahu. Seda mitte konfliktide lahendamise läbi, kus üks osapool võidab ja surub maha vastasosapoole – vaid loobudes teadvusest, mis konflikte loob, nähes elu läbi uue teadvuse, läbi uue tajumisfiltri.
 
Mu armsad, te ei lahenda kunagi kogu seda suurt konfliktide hulka, mida te Maa peal näete. Paljud  heasoovlikud inimesed märkavad näiteks, kuidas religioon on konflikte loonud. Osad arvavad, et seetõttu on vaja religioon hävitada, inimesed äratada ja saada nad järgima mingit uut ellusuhtumist, mis põhineb ratsionaalsel, loogilisel mõtlemisel.
 
Kuidas muutev kogemus mõjutab identiteeditunnet
Mu armsad, ma juhatasin selle sõnumitooja hiljuti uue insaidi kogemusse, mis puudutab seda teemat ja ma sooviksin seda jagada teiega. Paljud usuvad erinevatesse ideedesse, mõttesüsteemidesse, religioonidesse, poliitilistesse ideoloogiatesse. Tekib küsimus, miks üks inimene on veendunud selles, et katoliku kirik on ainus tee lunastusele ja miks teine inimene on täiesti kindel, et Jumalat pole olemas ning kogu religioon on sõgedus. Kuidas kahel inimesel saab olla vastandlik arusaam konkreetsel teemal ja mõlemad neist on kindlad oma õiguses? Kuidas on see võimalik?
 
Sest inimesed ei kujunda oma uskumusi ratsionaalse või loogilise mõtlemise teel ega ka mitte emotsioonide põhjal. Oleme rääkinud teile neljast madalamast kehast. Kui te loote endale sügavalt juurduva uskumuse, nagu seda on mingi religioosne veendumus, siis pole siin tegemist tundmisega, ka mitte intellektuaalse mõttekäiguga ega doktriinidesse uskumisega. Sügavast veendumusest saab tervikkogemus, mis haarab kõiki nelja madalamat kehaga. Kui teile saab osaks selline kogemus, siis miski muutub teie teadvuses.
 
Teate omast käest, et teil võib olla palju arvamusi või ka pinnapealsemal tasandil olevaid uskumusi. Need võivad kergesti muutuda. Te ei tunne end ohustatuna, kui kellelegi paistab kahtlane teie jäätise-eelistus. Need pealiskaudsed tunded või mõtted  puudutavad vaid üht neljast madalamast kehast. Kui aga kogemusega on haaratud kõik neli madalamat keha, muutub midagi identiteedikehas. Näiteks sel juhul ei väida te, et usute mingeid katoliku kiriku doktriine. Siis te ütlete: „Ma olen katoliiklane,“ või „ma olen ateist.“ Seda me nimetame muutmiskogemuseks, sest see muudab teie identiteeditunnet, teie mõtteid, emotsioone ja teie tegusid.
 
Väljaspool tavapärast tajumist
See tervikkogemus paneb mõne inimese uskuma mingisse religiooni või ideoloogiasse ja teise seda eitama. Mõlemad on veendunud oma tões ja selle veendumuse põhjustab mõlema kogemus, kuhu on kaasatud kõik nende neli madalamat keha ning nad ei suuda näha oma kogemusest kaugemale, nad ei suuda näha oma tõekspidamise nõrka kohta ega tabada neid argumente, mis räägivad vastu või isegi lükkavad ümber selle tõekspidamise, sest nad ei näe kaugemale oma neljast madalamast kehast, oma tajumisaparaadi piiridest.
 
Te võite vaimsete õpilastena mõista tavatajumise piiride ületamise võimalikkust. Samuti võib teil olla niinimetatud müstilisi või intuitiivseid kogemusi, kus te kogete miskit oma tavateadvusest, tavatajumisest kõrgemat. See on väljumisviis oma tavapärase tajumise piirest, aga see pole lollikindel. Paljudel on olnud tavateadvusest kõrgemaid sähvatusi. Nad on olnud avatud seda vastu võtma. Nad on lasknud sel kogemusel läbida oma neli madalamat keha, kuni on saanud selle äratava, muutva kogemuse.
 
Paljud näiteks on jõudnud seisu, kus on tundnud vajadust aktsepteerida Kristust ja neist on saanud kristlased. Teistel on olnud kogemus näha läbi kristlik, välise religiooni petlikkus ja nad on muutunud ateistliku eluvaatega inimesteks. Paljudel juhtudel on inimestele osaks saanud intuitiivne kogemus sellest, et see uus kogemus on õige, reaalne ja absoluutselt tõeline. Mõned on tundnud täie reaalsusetaju juures Kristuse kohalolekut. Teised on täpselt sama reaalselt kogenud religiooni ekslikkust.
 
Erinevuste tagamaad
Kuidas on see võimalik? Võiks arvata, et: „Kusagil on siin tõde ja kusagil mitte. Jumal kas eksisteerib või ta ei eksisteeri. Jumala eksisteerimise ja mitteeksisteerimise vahemikus ei saa midagi olla.“ Või õigemini, nii väidab kaasaegne Lääne analüütiline mõistus. Aga Lääne meelelaadile on juba üle 2000 aasta mõju avaldanud Aristotelese loogika. See loogika keskendub erinevustele ja ütleb, et õige ja vale ei saa eksisteerida samaaegselt. Miski saab olla kas tõene või väär. Vahepealseid variante pole. 
 
Seda mõttelaadi võib kohata arvutiprogrammide keeles. Miski on kas sisse või välja lülitatud; vahepealset võimalust pole. Võib-olla te teate, et mitmeid aastaid on püütud luua kvantarvutit, aga selle loomine jääb hüpoteetiliseks senikauaks, kuni arvatakse, et kodeerimine arvutis käib ainult signaalide sisse/välja lülitamise põhimõttel. Tuleb leida varjundeid sisse/välja vahel, mida võib leida kvantmaailmas. Teatud laadi loogika, teatud mõtteviis tahab kõik küsimused taandada millelegi, millele saab vastata kas „jah“ või „ei“, kuid sel juhul pole tegemist kõrgema meelega, Kristuse ja Buddha meelega.
 
Müstilise kogemuse tähendus
Mu armsad, me oleme varem vihjanud, et Maa peal pole olemas seisukohta, religiooni, teaduslikku teooriat, mis oleks absoluutne tõde. Seda seetõttu, et sõnad on piiratud ja sõnade abil ei pääse kunagi ülestõusmata sfäärist välja. Müstiline või intuitiivne kogemus võib teile anda sügava tõelisuse kogemuse, aga see tõelisuse tunne on sõnade jaoks kättesaamatu. 
 
Pange tähele, et inimeste jaoks on väga keeruline lihtsalt saada kogemus ilma, et nad tõlgendaksid seda läbi meele nelja tasandi. Inimesed on harjunud ja programmeeritud alati otsima tähendust igale kogemusele. See peab midagi tähendama ja see teadmine paneb nad kogetut interpreteerima läbi oma tõekspidamiste, kasutades arusaamu ja sõnu, mis on neil parasjagu meele neljal tasandil.
 
Kristlasel võib olla Kristuse kohaloleku kogemus. Kogemus võib olla tõeline, aga kui inimene hakkab tõlgendama selle kogemuse tähendust, siis reaalsusetaju kandub üle inimese uskumusteks, dogmadeks, doktriinideks ja sõnadeks. Nüüd on kogeja veendunud, et Jeesus isiklikult kinnitas tema mingit kristlikku või budistlikku tõekspidamist. Mõned isegi interpreteerivad oma reaalset kogemust läbi materialistliku, ateistliku meelelaadi ja peavad seda tuletist tõeks.
 
Erinevatel tasanditel olevate inimeste õpetamine
Me kutsume ülestõusnud meistrite õpilasi sellist meelelaadi ületama ja mõistma, et ülestõusnud meistrite eesmärk pole tuua teile ülim tõde ja ülim õpetus, mis jääb muutumatuks. Oleme rääkinud, et vaimne tee on kestev edasiliikumine kõrgematesse teadvuse seisunditesse. Oleme rääkinud 144-st teadvuse seisundist. Võin kinnitada, et kui te lähenete 144-ndale teadvuse tasandile, siis see, kuidas te näete maailma ja kuidas te kasutate sõnu, saab olema radikaalselt erinev allpool 48-t teadvuse tasandit viibiva isikuga võrreldes. Erinevus saab olema väga suur, ja te vaevu saate selle inimesega kontakti, sest see inimene ei mõista teie maailmanägemist ega sõnakasutust.   
 
Niisiis, meie eesmärk pole tuua teieni ajas muutumatut õpetust. Oleme öelnud, et inimkonna edasiliikudes kollektiivne teadvus tõuseb ja siis pole praegune madalaim teadvuse tasand enam Maa peal lubatud. 144 tasandi spekter nihkub ülespoole. See muidugi tähendab, et meie saame anda nüüd mõnedest varasematest õpetustest kõrgemat õpetust. Varasemad lihtsalt aeguvad.
 
Mis on siis ülestõusnud meistrite õpetuse mõte? See on teie jaoks väline vahend teie välise meele jaoks, mida te saate kasutada oma teadvuse tõstmiseks järgmisele astmele. Juba mõnda aega oleme öelnud ridade vahel, et miski pole maapealsetes tingimustes lõplik tõde.  Maa on eksperimendimasin, seade, mis annab teile teadvusttõstvaid kogemusi.
 
Praeguse 144 teadvuse tasandi kohta on võimalik anda teatud õpetusi, mis kohanduvad just sellele spektrile. Näiteks on teatud õpetused mõeldud abistama inimesi madalaima ja 12-nda teadvuse tasandi vahel. Nimetatud õpetus ei ole lõplik tõde, aga see on tehtud vastuvõetavaks inimesele allpool 12-t teadvuse tasandit.
 
Miks nii? Sest sellised inimesed vajavad konkreetseid kogemusi teatud aja jooksul ja teatud intensiivsuse astmes enne, kui neil saab sellest villand ja nad suudavad end avada millelegi enamale. Kuidas nad saavad selle kogemuse selles intensiivsuses? Uskudes, et nende teadvuse tasandile antud abistav õpetus on tõene, et see on absoluutne tõde, kõrgeim võimalik tõde.
 
Neid peab juhtima just sellisele tõetundmise astmele, millele nad, olles väga madalas teadvuses, ei suuda iseendasse vaadates ise jõuda, sest nende intuitsioon pole piisavalt tugev. Neil võib olla kogemus, kus nad jõuavad mingi tõekspidamiste süsteemini, aga nad ei suuda seda lahti mõtestada ja nad vajavad välist õpetust, väliseid doktriine ja välist kinnitust.
 
Vaimsete õpetuste eesmärk
Kõrgema teadvuse tasandite poole liikudes on oluline mõistma hakata vaimse õpetuse eesmärki. Õpetused on abivahendid teadvuse tasandeidpidi üles liikumises. Kui jääda kinni välistesse sõnadesse, vormidesse, õpetuse välisesse allikasse, siis piirdub teie edasijõudmine olemasoleva tasandiga ja te ei pääse enam kõrgemale. Nagu oleme juba varem öelnud, ei taha me, et ülestõusnud meistrite õpetus surutakse kinnisesse mõtteraami. See on viimane asi, mida me sooviks. 
 
See on põhjus, miks me peame teile kordama, et vaimse tee eesmärk on jätkuv edasiliikumine teadvuse tasandites, kuni te viibite kehastuses. Selle käigus muutute te järjest avatumaks vahetule kogemusele, saades intuitiivseid või müstilisi kogemusi, kus toimub teie tõusmine teadvuse tasandis ülespoole. Kõik teie madalamad kehad tõusevad. Aga ärge arvake, et oletegi nüüd jõudnud viimasele tasandile. Kui oleksite jõudnud, poleks teil enam füüsilist keha. Siis oleksite te siit dimensioonist läinud.
 
Vaba tahte suurem austus
Seni, kuni te kehastuses viibite, on alati võimalik liikuda aste ülespoole. See toimub vaid avatuse seisundis, kogedes seda, mis asub pealpool olemasolevat tasandit. See ei tähenda, et teie varasemad müstilised, intuitiivsed kogemused oleksid olnud valed, aga te ei pea arvama, et need kogemused kinnitaksid teile, et olete jõudnud lõppeesmärgile. Ja kindlasti ei saa arvata, et seda teeb väline õpetus, organisatsioon, rituaal, mis on sõnadesse pandud, ja mis ei saa kunagi midagi ülimat sisaldada.
 
Mu armsad, me kutsume teid üles kõrgemale sallivusele, sest kõigil on vaba tahe ja kõigil on õigus oma kogemustele senikaua, kuni nad vajavad just neid kogemusi, kuni nad hakkavad tahtma midagi muud. Teie asi ei ole teisi millekski sundida. Oma tasandilt ei saa te 10-ndal teadvuse tasandil olijat sundida oma tõde omaks võtma. Sellised inimesed pole suutelised ülestõusnud meistrite õpetusest seesmist tõde ära tundma.
 
Neile saab anda läbi mõningate mõtete alternatiive, mis tunduvad neile usutavad, ja need mõtted kas juurduvad nende teadvuses või siis mitte. Kui arvate, et neile saab midagi peale suruda, siis loote nendega energeetilise sideme, aga vaevalt te soovite madalamal teadvuse tasandil olevate inimestega sellist sidet luua. Seepärast peaksite end vabastama soovist, et teised inimesed kinnitaksid teie tõekspidamisi, õpetusi või isegi teie tõekogemust.
 
Laske lahti heakskiidu ootusest
Mu armsad, mida kõrgemale te liigute 144-l teadvuse redelipulgal, seda vähem inimesi mõistavad teid teie tasandil. Ei saa loota, et massiliselt inimesi tunnustab teie taset ja on teiega ühel meelel nii õpetuse teemal kui ka jagades teie seisukohti. Mida kõrgemale te jõuate, seda vähem on oodata teistepoolset heakskiitu. Te peate täielikult laskma lahti soovist saada oma õpetuse kohta väljastpoolt tunnustust.
 
Mu armsad, see on ainus tee budistliku rahu saavutamiseks. Seni, kuni teis elab soov saada heakskiitu maailmalt, ei saavuta te budistlikku rahu. Kui te tunnete ülestõusnud meistri kohalolekut, siis miks te ootate tunnustust välisest maailmast? Välise kinnituse vajadusest lahtilaskmine toob kaasa kirjeldamatu vabaduse.
 
Me oleme rääkinud kosmilisest sünnitraumast. Osa sellest traumast moodustas teie parimate kavatsustega tulek eesmärgiga tuua siia valgust, oma leeki. Te tulite inimesi aitama ja see oligi teie jaoks kõik. Aga teis oli ka väike soov, et nad tunnustaksid teid,  teie leeki ja Maa peale tulemise eesmärki.
 
Mu armsad, need teie hulgast, kes tulid Maa peale eesmärgiga aidata tõusta sellel planeedil, teadsid enne siiatulekut, et tulemise põhjuseks oli inimeste madal teadvuse tasand. Kui te tulete kõrgemas teadvuse seisundis, suurema valgusega, kõrgema leegiga, kuidas te saate oodata tunnustust madalamas teadvuses olevatelt inimestelt? Te peate seda mõistma, mu armsad.
 
Ma ei süüdista ega kritiseeri. Ma ei taha öelda, et olite rumalad, kui nii arvasite. On peaaegu võimatu enne nii tihedale planeedile laskumist, nagu seda on Maa, ette näha, kuidas see kehastuses olemine tundub. Vahe on nii suur, et kehastumises olemise tunnet täielikult ette prognoosida on võimatu, samuti näha ette oma reageeringuid siin. Teid on toorelt kõrvale lükatud, võimalik, et tapetud, piinatud. Ma ei süüdista teid, aga ütlen, et paljud teist on jõudnud selleni, et ära tunda oma ebarealistlikku ootust maailmalt kinnituse saamise osas. Siiani kannate te seda soovi endaga kaasas ja ootate maailmalt heakskiitu. On aeg sellest üle saada, see läbi näha ja lihtsalt lasta sellest lahti – lasta lahti.
 
Mõnes maailma paigas tähistatakse uue aasta algust, pannes küünlad paberlaternasse põlema ja lastes kuumal õhul need ülespoole kanda. Kuumal õhul pole eriti palju jõudu laterna tõstmiseks ja väikegi kinnihoidmine takistab selle õhku tõusmist. Seepärast palun ma teil vaadata heakskiidu ootusi sellest maailmast nagu üht laternat. Kujutage ette, et te süütate laterna, lasete sellel minna ja näete seda õhku tõusmas, minuni jõudmas. Ma saan selle kätte ja mu rahuleek hävitab selle.  
 
Maailm peab mõistma, et sõnad ei suuda väljendada ülimat tõde ja seepärast on mõttetu võidelda selle üle, missugused sõnalised väljendused on paremad kui teised väljendama absoluutset tõde. Teadlased ja filosoofid on pidanud debatte inimtaju piiratuse teemal. Tõeline reaalsus on midagi niisugust, millest ei saa duaalsuseteadvuses päriselt aru saada ja sõnadega ei saa duaalsusteadvusest kõrgemale minna, seda saab vaid kogeda. Seda kogemust ei saa pärast sõnadesse panna. Saab vaid kirjeldada miskit tavateadvusest kõrgemal olevat ja seda väärtustada, aga seda sõnadega otseselt väljendada ei saa. Seda saab kogeda, mitte mõista, mu armsad. Seda ei saa tajuda, vaid kogeda. Tajumine ja kogemine on erinevad mõisted ja seda erinevust peaks lähemalt vaatama.
 
Tasakaalu hoidmine 2016 aastal
Miks ma annan seda õpetust praegu? Sest see on seotud tulevase 2016. aasta väljakutsega. Te teate, et 2016. aasta on neljanda vaimse kiire initsiatsioonide aasta. Me oleme nimetanud neljandat kiirt puhtuse kiireks ja kui need energiad on maailma valla päästetud, näete te, kuidas puhtuse energiad hakkavad ebapuhtust igal pool esile tooma. Saab olema suur kontrast puhtuse ja ebapuhtuse vahel, varjatud ebaaususe, salajaste plaanide, mineviku peidetud tõdede ja kõige selle vahel, mida on eitatud või peidetud. See hakkab sel aastal pinnale kerkima.
 
Kuidas saaksite teie ülestõusnud meistrite õpilastena hoida tasakaalu selle planeedi toomiseks läbi eeloleva aasta? Te ei saa seda teha, kui olete teadvuses, mis saab olema suur väljakutse neile, kes peavad mingisugust ebapuhtuse vormi ülimaks või tõeseks. Te peate läbi nägema kogu ebapuhtuse. Vältige sellesse kinnijäämist ja vaadake toimuvat kui protsessi osa, mille läbi inimesed peavad mõnikord viima asja äärmuseni seepärast, et neile sellest küllalt saaks ja nad hakkaksid otsima väljapääsu olukorrast.
 
Ei tohiks lasta ennast häirida inimeste väljaelamistest, näiteks vägivallast, mida te kindlasti  näete algaval aastal. Jääge budistlikku rahusse. Igasuguste ebapuhtuste üleskerkimiseks on tavapärasest suurem potentsiaal. Need on vägivald, lahingutegevus vähemalt piiratud alal; korruptsioon igal valitsuse tasandil, samuti äris; rahasüsteemi väärkasutus ja samuti füüsilise tasandi ebapuhtused, nagu haigused ja saaste. Mängu võib tulla radioaktiivsus kui üks füüsilise saastamise ja ebapuhtuse tõsine vorm.
 
Ma soovin teile olla valvel, et teid ei tõmmataks ebapuhtusse, sest vaimne puhtus võimendub, kiireneb. Nagu oleme tihtipeale öelnud, on neljas vaimne kiir kiirenduse kiir. See kiirendab mõlemat, nii dualistliku teadvuse ebapuhtust kui puhtust, sest ka see, mis dualistlikus teadvuses liigitub ebapuhtuseks, näib kiirenduse saavat. Ärge laske end tüssata. Hoidke pilk mitte-dualistlikul puhtusel, millel puudub vastandpool, nagu budistlikul rahul puudub vastand. See on teie väljakutse. See on teie ülesanne ja kui te initsiatsioonid läbite, suudate te maailma jaoks hoida suurt tasakaalu.
 
2015. aasta saavutustest
Ma tahan kõigile neile ülestõusnud meistrite õpilastele, teistele vaimsetele ja New Age´i inimestele üle kogu maailma õnne soovida, kes on hoidnud vaimset tasakaalu maailma jaoks 2015. aastal. Enamus, millest ma rääkisin uue aasta hakul möödunud aastavahetusel, ei jõudnud füüsilisele tasandile, sest te hoidsite tasakaalu. Eelmise aasta konverentsil oli selles oma osa ja samuti Ema Maria 500 ühislugemisel. Me ei saanud kokku küll 500 lugejat ühislugemistel, kuid lugejaist oli piisav abi, et saavutada küllaldane tasakaali. Muidugi jätkub ühislugemiste kaudu tasakaalu hoidmine järjest tõhusamalt, kui järjest rohkem inimesi sellega ühineb.
 
Üks tähelepanuväärne saavutus möödunud aastal oli Ema Maria sõjateemalise raamatu väljaandmine. See raamat mängib tulevatel aastatel olulist rolli, sest Buddha soov on lõpetada sõda sellel planeedil, et inimesed saaksid üles kasvada sõjahirmuta, revolutsioonihirmuta, mille käigus hävitatakse nende pered. Sõjast võib kiiresti saada minevik,  kuid selleks on vaja, et paljud selle eesmärgi nimel töötaksid.
 
Veevalaja ajastu organisatsioonid
Pean ütlema, et selleks on omad põhjused, miks me ei ole algatanud uut ülestõusnud meistrite organisatsiooni ja miks see sõnumitooja pole end seadnud organisatsiooni juhiks. See ei tähenda, et ei võiks olla üht või mõnd organisatsiooni, mis leviksid ja mis levitaksid ülestõusnud meistrite õpetusi, ideid ja põhimõtteid, mida me oma sõnumites anname. Sellised organisatsioonid võiksid olla paljudes kohtades üle maa. Neid võib asutada eesmärgiga tutvustada ülestõusnud meistrite õpetusi ja dikriide ning invokatsioonide kasutamist ning selle tutvustamist, kuidas töötab vaba tahe ja kuidas inimesed saaksid olla abiks ülestõusnud meistritele.
 
Praegune sõnumitooja ei algata sellist organisatsiooni, sest see pole tema osa. See ei tähenda, et teie seas ei võiks olla neid, kelle jumaliku plaani osa on niisuguse organisatsiooni vedamine. Ma ei veena teid seda tegema oma välise meelega, aga ma palun teil mitte sulgeda oma potentsiaali läbi välise meele. Ma palun teil häälestuda individuaalselt ja vaadata, kas tunnete seesmist kutset selles osaleda ja võtta siis ette vajalikud sammud läbi interneti, et muuta see reaalsuseks. Mingis mõttes olete te juba alustanud, aga saab teha palju enamat.
 
Ma ei taha teile ette öelda, mida ja kuidas seda teha, sest leidub piisavalt neid, kes on suutelised häälestuma, laskma end seesmiselt vaimul juhtida. See on ainuke viis, kuidas algatada Veevalaja ajastu liikumist ja hoida jätkusuutlikkust. Veevalaja ajastul ei saa seda algatada kõrgemalseisev autoriteet.
 
Mõttevorm 2016. aastaks
Ma õnnitlen teid saavutuste eest 2015. aastal. Ma soovin anda teile edasiliikumiseks positiivse ülesviiva impulsi, kiirenduse algavaks aastaks, sest te peate liikuma kiirenduses, et Serapis Bey ja tema poolt antavaga sammu pidada. Sellepärast soovin ma anda teile mõttevormi, mis aitab teid rajal püsida.
 
Teadusel on aatomist üsna pinnapealne arusaam. Tegelikult pole see, mida teadus nimetab aatomiks, füüsiline, materiaalne osake, kuigi ta on ka ruumi osa. Elektronid keerlevad ümber iga aatomi tuuma. Ma soovin anda teile järgmise mõttevormi 2016. aastaks: kujutage ette, et iga aatomi tuumas asub intensiivse valge valgusega Buddha kuju.  
 
Visualiseerige igal konkreetsel juhul, kas mõne haiguse või haava korral oma kehas rakke moodustavaid aatomeid, mis koosnevad Buddha valge leegiga tuumast. Visualiseerige seda ka üldisemal juhul, näiteks mingi ühiskondliku olukorraga seoses. Te võite seda visualiseerida ka kogu planeedi jaoks, sest kõik ju koosneb aatomitest, nagu te teate. Te teate, et aatomitel on pikendus ruumis. Te teate, et Buddha on ruumi hoidja, ta hoiab planeedil ruumi jaoks tasakaalu. Seepärast on Buddha kõikjal ruumis, igas aatomis.
 
 Thoughtform 2016
 
Sel ajal, kui ma seda sõnumit edastan, laen ma planeedi aatomeid Buddha leegiga, mis pole just päriselt see, mida te nimetate rahuks, vaid see on üks rahu aspektidest, sest see kiirendab kõike, mis ei ole rahu. Kõik anti-rahu vormid saavad eksiteerida vaid duaalsuse teadvuses, mis on madalama vibratsiooniga kui ülestõusnud sfäär. Kuidas te rahu loote? Te ei loo seda konflikti mahasurumisega vaid selle kiirendamisega nii, et konflikt ei saaks võtta madalamat maatriksit. Kuidas te toote puhtuse algavasse aastasse? Läbi kõige selle kiirendamise, mida dualistliku teadvuse järgi liigitatakse puhtuseks ja ebapuhtuseks.
 
Mina olen ülestõusnud meister Gautama Buddha. Mina olen planeedi Maa iga aatomi südames.  
 

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine