Hollandi konverents, mai 2016

Allpool on toodud kokkuvõtvalt mõtteid meistrite diktaatidest konverentsil, mis toimus mais 2016 Hollandis.

Meister MORE
Igale enamakssaamise aktile peab eelnema tahe. Enamakssaamine ei tähenda rahulolematust kehtivaga. Inimestel on suurepärane võime kohaneda. Kohanemisvõime on hea ja samas ka mitte eriti hea. Hea on ta seetõttu, et võimaldab inimesel ellu jääda väga rasketes ajutistes tingimustes. Aga tingimused muutuvad ja elu läheb edasi. Kohanemisvõime pahupool on inimese harjumine nende tingimustega ja tahtmatus enam enamaks saada, arvates et asjad peavadki nii olema. Ta harjub ega taha enam võtta riski olukorra muutmiseks. Aga kuidas saaksidki asjad positiivses suunas kulgeda, kui inimesed ei taha midagi muuta? Riikide puhul, kui toimub muutus, kardavad võimuesindajad võimu kaotada, ja see tundub neile hirmutav. Aga inimestel pole enamakssaamise teel mitte midagi kaotada.

Muutus võib tulla kahel viisil. Esiteks siis, kui suletud süsteem puruneb st toimib termodünaamika II seadus. Kui muutustele seistakse vastu, seda ei taheta, siis tekib küsimus, kui kaugele asjad üldse enne minna võivad kui ollakse nõus midagi ette võtma. Kui olukord on juba üsna halb, alles siis hakatakse midagi muutma. Kui inimesed muutust ei taha, siis meie, ülestõusnud meistrid peame kõrvale astuma ja ootama, kuni allakäiguspiraal on võtnud üles sellised tuurid, et inimesed hakkavad otsima olukorra muutmiseks võimalusi. Selline vana külge kinnistumine on negatiivne tee muutuste tegemiseks/vastuvõtmiseks. Inimestel puudub sel juhul visioon, kui nad lasevad asjad väga halvaks minna. Kui nad jõuavad põhja, ei pruugi neil ikka veel visiooni olla sellest, millega nad kavatsevad asendada olemasoleva. Kui visioon tekib,  saame meie neile võimalusi pakkuda. Sama kehtib ka totalitaarsete režiimide puhul.

Mina aga tahan soovitada ärkamist, kus muutus võiks tulla positiivsel moel. Siis ei pea asjad nii hulluks kätte minema. Sest alati võib liikuda parema suunas, kui see, kuhu on juba jõutud. Riiklikul tasandil võib liikuda suurema õitsengu suunas. Paljud Euroopa riigid on saavutanud piisava heaolu ja neil jääb aega üle, et suunata see enese vaimseks arendamiseks, mitte lihtsalt meelelahutuseks.

Inimesi näivad piiravat välised tingimused. See pole nõnda, et välised tingimused hakkavad teile piiranguid dikteerima. Tegelikult osutab välise piirangu kogemine sinu enese psüühikas (meeles) olevale  „piiravale tingimusele“. Me teame, et kõik on energia. Füüsiline tingimus, olukord, takistus on samuti vibreeriv energia ehk energiaväli ja kui te mingit piirangut kogete, siis teie isiklik energia haakub selle piirangu energiaga ja need kaks energiavälja mõjutavad üksteist vastastikku, toimivad koos. Teie kogete oma meeles seda koosmõju, interferentsi, kahe energiavälja koostoimel tekkinud mustrit. Kui te endas midagi ära lahendate, toob see kaasa teie sisemise energiavälja muutuse, ja sellest muutub teie kogemus, muutub piirangu kogemine piiranguna. Väline saab häirida teid sel määral, mil määral te ise lasete end sellel häirida. Oma isikliku energiavälja muutmise korral hakkate te tajuma probleemi teisiti. Ühtäkki „piirang“ ei piira teid enam. Seda ma nimetan positiivsel viisil muutuse esilekutsumiseks. See on alustamine iseendast.

Sel juhul hakkad sa mingit teatud olukorda tajuma teisiti kui varem, ja muutus leiab aset ka kollektiivses teadvuses, ka riigis, kus elad ja mille kollektiivses alateadvuses peitub seesama probleem. Ja see muutus on oluline. Sa pole kunagi isoleeritud teistest. Teised on sinuga seotud püramiidi põhimõttel. Sina asud oma püramiidi tipus ja sinuga seotud inimesed moodustavad sinu all oleva püramiidi. Kui sina midagi muudad, aitad sa ka teistel, kes on sinust allpool, selle muutuse kergemini teostada. Teised on sinuga seotud omi püramiide pidi, kuhu nemad kuuluvad ja nii võib üks inimene kutsuda esile terve muutumisahela ühiskonnas. See on teadvuse muutumise mudel ühiskonnas tervikuna. Ometi saab muutus alguse ühelt inimeselt ja ühel hetkel on muutuse vajalikkus enamikule arusaadav.


Me ei oota uut ühiskonda tõusmas vana ühiskonna kokkuvarisemise tuhast, vaid me ootame positiivset muutust. Euroopas ja USA-s on arvukalt probleeme, vaatamata kõrgele  arengutasemele. Vaatamata neile probleemidele, mis ei tähenda, et neid tuleks eitada, on nende ühiskondade arengus toimunud viimase 50 … 100 aasta jooksul väga suur progress. Meil on hea baas veel suuremaks progressiks. Seepärast pole mõtet hirmu tunda takistuste ees, mis võivad teel tekkida ega tagasi  kohkuda kõigest sellest, mis toimivad muutuse meeldetuletajatena teie teel. Takistus ei hoia tagasi mitte ühegi inimese ega ka ühiskonna arengut nagu löökauk asfaldil ei muuda eesmärgile jõudmist. Takistus annab võimalust näha asju teisiti või raputab teinekord sinu vaatevinkli objektiivi adekvaatsemasse fookusesse. Pole vaja ette hirmu tunda. Veevalaja ajastu inimesed ei karda tulevikku, vaid ootavad rõõmsa lootuse ja ootusega, mida toob uus päev. Nad pole hirmul järgmise oletatava probleemi ega õnnetuse ees, vaid võtavad kõike kui uut kogemust, mis muudab nad rikkamaks, mis juhib neid saama enamaks.

Kuldne ajastu pole midagi sellist, mis ilmub ühel hetkel kohale. Me ei saa öelda, et kaks minutit tagasi polnud veel Kuldset ajastut ja nüüd on see kohal. See on järjepidev protsess. Kunagi eksisteeris Maal Kuldne ajastu, kuid vaatamata sellele ei tundnud osad inimesed seda ajastut ka tollel ajal ära. Võiks isegi öelda, et iga ajastu on omal moel kuldne nende jaoks, kes keskenduvad positiivsele. Võiks öelda, et igal ajastul on osa inimesi asunud muutuste poolel ja teine osa probleemide poolel. Olge muutuste poolel, positiivse muutuse võimalustes. Selleks häälestage end ülestõusnud meistrite lainele. Kuidas häälestuda? Laske end kanda  Vaimu voolul selle omaduse kaudu, mis on teile lähedane.


Jõud, mis on koondunud väheste kätte, leiab alati kuritarvitamist. Võimuesindaja ei pruugigi alati olla langenud teadvuse mõjuvallas ja kuigi ta toimib oma parimas teadmises, on see teadmine alti piiratud visiooni puudulikkuse tõttu. See on Maa peal paratamatu. Mõni peab oma eluülesandeks võimupositsioonil istumist ja arvab, et teab, kuidas on parim viis riiki juhtida. Aga riigi huvid ja tema huvid ei pruugi kokku langeda. Asjad pole ka nii halvad, et rahvas võiks öelda, et nad ei soovi sellist valitsust. Euroopa võiks üle minna otsesele demokraatiale riigi juhtimises, kus pole salajast hääletamist ega saladuste pidamist. Praegusel digitaalajal on selleks palju võimalusi, ja pealegi on kaasaja inimesed hästi haritud võrreldes selle ajaga, kui demokraatia tekkis ning on seoses sellega teadlikumad.
Poliitilised parteid on oma aja ära elanud ja pimedusejõud on need hõivanud. Nõukogude Liidu lagunemine tähendas ideoloogia ajastu lõppu. Praegusel ajal tuleks mitte juhinduda sellest, kas mingi partei vasak või parem tiib surub oma nägemuse läbi, vaid sellest, mis reaalselt töötab ja mis mitte. Mis mõte on sellel, kui meil on fantastiline ideoloogia majanduse juhtimises, aga praktikas see ei tööta. Kõlbmatust teooriast pole mõtet kinni hoida. Naeruväärne on oodata, et universum hakkaks tööle inimese tajufiltri läbi väljamõeldud teooria järgi.  

Maa on ülesminevas spiraalis ja ta ei liigu enam oma vibratsioonis tagasi. Aga mõned hoiavad veel pimedusejõududest kinni sellega, et ei taha teadlikkust tõsta, ei taha vaimselt ärgata.

Ärge suruge ennast maha kartuses, et võite teisi häirida. Inimesel on õigus teda, et on olemas paremaid valikuid. Ignorantsus pole õigus, vaid see on seisund, mille on loonud pimedusejõud. Te ei pea austama teiste inimeste ignorantsust. Teil on õigus väljendada seda, kes olete teie ja kuidas teie asjadest aru saate. Ilma visioonita ei suuda inimesed otsustada, mis on neile parem. Ma olen palju kordi öelnud, et kui inimeste teadlikkus millestki oleks suurem kui see on praegu, siis oleksid nende teod ka vastavad. Siis on neil ka teistsugused valikud. Aga kui nad jätta teadmatusse, kuidas nad saavad siis valida? Ja mina annan teile valida: kas te tahate olla enamat koos minuga?

Lanto
Enne kui oma raha välja anda, tuleks selgelt mõelda, mis tagajärjed sellel võivad olla, sest raha väljameelitamiseks inimestelt levib väga erinevaid skeeme. Teise vaimse kiire ülesanne on suurendada tarkust ja see puudutab ka teadmisi ja teadlikkust kõigest sellest, mis puutub rahasse. Raha väljaandmine ja oma energia väljaandmine on sarnased teemad. Tegelik valuuta maailmas on energia, raha on üks selle väljendusvorme materiaalses maailmas.

Aga maises maailmas eksisteerivad jõud, kes kõiksugu skeemidega püüavad inimestelt energiat kätte saada, et ise sellest elada. Mõned füüsilises kehastuses olevad inimesed peavad teistelt energiat varastama, et ise ellu jääda. Teisel juhul harjutavad nad lihtsalt oma võimeid kaasinimestelt energia kättesaamiseks. Kõik ajaloo vältel valitsenud diktaatorid on läbi aegade energiat hankinud neilt, keda valitsevad. Täpselt sama kehtib ka nähtamatute materiaalsete sfääride kohta. Sealeksisteerivad olevused varastavad inimeste energiat iseenese ellujäämiseks või siis oma võimete treenimiseks. Kõigil neil juhtudel on need inimesed või olevused laskunud oma teadvuses nii madalale, et nad pole suutelised vaimsest sfäärist energiat saama, sest on end vaimsest voolust lahti lõiganud. Siin aitab märklauaks olevate inimeste teadlikuks saamine positiivsetest ja negatiivsetest energiatest, et teadvustada endale, missuguste tegevuste läbi nad oma energiat kulutavad. Energia kulutamine ja raha kulutamine või kasutamine on väga sarnased mõisted. Mille peale sina oma energiat kulutad?

Energiakasutus käib läbi füüsiliste tegevuste. Paljud füüsilised tegevused aga on ellu kutsutud eesmärgiga saada inimestelt energiat.  Sellesse kategooriasse kuuluvad ka paljud spordimängud, kus inimesed võivad muutuda üsna pööraseks ja metsikuks, kisades ja karjudes oma meeskonnale poolehoiu märgiks. Alkohol ja narkootikumid toimivad samuti energia varastamise vahenditena. On ka esmapilgul väga süütuid vahendeid. Paljud filmid on näiteks energia röövimise jaoks loodud, eriti vägivaldsed ja õudusfilmid. Ka teatud liiki poolehoiu võitmine on energia varastamine. Siia kuulub näiteks kaastunde kerjamine. Ma ei taha teid hirmutada ega panna loobuma kõigist tegevustest, vaid tahan, et te sel teemal pisut teadlikumad oleksite, sest teadlikuna võib inimene olla seotud teatud tegevustega, sealjuures energiavarguse ohvriks muutumata. Teadvustamatult seda aga teha ei saa.

Emotsionaalsfääris loodud mustrid panevad teadvustamatult käituva inimese teatud viisil reageerima. Näiteks kui spordifänn käib regulaarselt jalgpallivõistlustel, siis on tema emotsionaalkehas juba energiast tühjakspumpamise muster olemas. Samuti on intellektuaalses sfääris teatud skeemid, mis inimestelt energiat röövivad. Näiteks tegelemine selliste probleemidega, kus inimene arvab, et ta tegutseb helgetel eesmärkidel, aga tegelikult sellise probleemi lahendamine sel moel ei vii kunagi lahenduse leidmisele, kuigi lahenduse otsimiseks panustatakse palju energiat.

Mentaalse keha ülesanne on selgituste andmine, ära seletamine, miks see või teine sündmus teie elus juhtub. Selline tegevus pole hea ega halb, see lihtsalt on mentaalse keha ülesanne – analüüsida, võrrelda, aru saada, tagajärgi vaadata st hinnata olukorda ja mõelda tagajärgedele enne, kui te mingi valiku teete. Pimedusejõud ajavad  teie mentaalse keha segadusse, tekitavad kahtluse ja manipuleerivad selle kaudu emotsionaalsesse kehasse hirmu. Siis hakkab mentaalne keha otsima selgitust olukorrale sealt, kus seda polegi. Sel juhul on tarvis oma mentaalne keha sellisest seisundist välja saada ehk enam mitte selgitust otsida. Võtame näiteks juhuse, kus inimene hakkab suvaliselt ja ilma ilmse põhjuseta teisi tapma. Pimedusejõud teavad, et teie intellektuaalne, ratsionaalne mõistus hakkab juurdlema põhjuste üle, mis ajendavad niisugust tegu, et kaitsta ennast ja ühiskonda edaspidi selliste tegude eest. Psühholoogid analüüsivad tapja alateadvuse loogikat. Aga niisugusel teol puudub ratsionaalne selgitus ehk selgitus on see, et ratsionaalset selgitust polegi.

Deemonlikud jõud lihtsalt võtsid üle kõnealuse inimese teadvuse ja vallandasid sellise sündmuse. Tapja meeles toimuva analüüsimine sellisel juhul ei vii selgusesse. Tapja meelega pole siin tegu, vaid deemoniga, kes hõivas tapja meele. Kõige jaoks pole ratsionaalset selgitust. Või siiski, on võimalik välja selgitada, kus oli see murdepunkt inimese elus, tõenäoliselt mingis minevikuelus, kus see isik läks allakäiguspiraali ja lasi end deemonitel hõivata, müüs oma hinge maha, aga arusaadavat, konkreetset põhjust ja tagajärge siduvat analüüsi ratsionaalsel tasandil pole võimalik teha, kuigi vaadatakse läbi selle konkreetse isiku see konkreetne elu ja selles toimuv. Psühholoogide ja teadlaste otsimisvaldkond õige lahenduse leidmiseks on siin üsna piiratud. Aga otsides sealt, kus leitav ei asu, valatakse oma energiat portaali, kus see läheb intellektuaalse sfääri energiavampiiride hüvanguks.

Praegune akadeemiline haridusmudel näeb ette autoritaarset õpetamist, kus õppijad kohandatakse mingi õppeasutuse või enamike maiste õppeasutuste maailmanägemisele, mis on tavaliselt materialistlik. Haridus on intellektipõhine, kus õpetatakse materiaalsele maailmakäsitlusele baseerudes ratsionaalselt analüüsima. Praeguse hariduse eesmärk ei ole õpilastele tarkuste jagamine, vaid nende meele programmeerimine teatud viisil maailma nägema. See ei põhine mitte ainult mööduva, Kalade ajastu mõtteviisil, vaid Kalade ajastu võtteviisi väärvormidel autoritaarse võimu all ja õpilastel tuleb sellele juhtimisele alluda. Veevalaja ajastu haridussüsteemis puudub autoriteet sellisel kujul. Õpetajad on isikud, kes õpivad elukestvalt, nad õpivad õpetades, ja õpetades kasvavad nad vaimselt. Mitte ei õpi teatud hulk aastaid, saades teatud koguse teadmisi, mida nad siis elukestvalt täpselt samas seisus edastavad.

Nad harivad end pidevalt, õppides õpilastelt. See tähendab koos kasvamist. Poodiumil seisev õpetaja, kes allpool istuvatele õpilastele midagi kõneleb, on iganenud. Tulevikus, ja mõnel juhul on see isegi tänapäeval juba käivitunud, tegutsevad õpilased ja õpetaja koostöös mingi projekti kallal, mille eesmärk pole taguda õpilastele pähe fakte, vaid nende kaasamine projekti ja teadmiste edasiandmine, kus nad uurivad või otsivad võimalusi ja lahendusi koos. Samuti pole Veevalaja ajastul haridus omaette suletud süsteem, kus haridusasutused on eraldiseisvad üksused ühiskonnas, vaid haridusvaldkond otsib võimalusi selleks, et aidata tõsta kõigi ühiskonnaliikmete teadvust ega jää suletud akadeemilisteks ringkonnaks. Samuti luuakse avatud hariduse andmiseks elanikele rohkem võimalusi, neile, kes ei taotle mingit kindlat kraadi, sest Veevalaja ajastul harib inimene end terve elu. Haridus ei saa olema mitte mingi konkreetse spetsiifilise oskuse või teadmise omandamine, vaid üldise teadmiste taseme tõstmine, teadmiste avardamine paljudes valdkondades, õppides tundma oma psüühikat ja seda, kuidas psüühika töötab, kuidas toimib maailm, mis töötab ja mis mitte. Et see muudatus haridusalal saaks teostuda, antakse vajalikke juhtnööre neile, kes on seotud haridussüsteemiga. Juhtnööride vastuvõtja ei pea olema ülestõusnud meistrite olemasolust teadlik, vaid piisab avatusest vastaval teemal elu edasi viia.

Serapis Bey
Inimesed võtavad omaks maised tingimused ja projitseerivad need vaimse maailma peale, arvates, et vaimses maailmas kehtivad samad tingimused. Sellega ähmastub vaimsest maailmast arusaamine.

Vastutuse võtmine nõuab oma vigade tunnistamist. Vigade mittetunnistamist põhjustab teatud ebapuhtus, mis tuleneb mineviku haavast. Lahenduseks ei tule keskenduda sellele konkreetsele välisele puudusele või takistusele, vaid sellele, mis on see teadvuses olev, mis põhjustas mingi olukorra, näha, missuguse reaktsiooni lõksus sa oled. Sama skeem käib ka rahvaste kohta. Nad võivad olla mingites reaktsioonilistes mustrites kinni sajandeid, aastatuhandeid. Sellest moodustub ajalugu. Tuleb muuta ennast, mitte keskenduda välisele sündmusele, püüdes muuta väliseid olukordi.

Veevalaja ajastu on kogukonna ajastu, grupis tegutsemine mingi ühise eesmärgi nimel. Aga grupis võivad olla sarnase teadvusega inimesed, kelle on karma kokku toonud magnetismi põhimõttel. See iseloomustab vägagi Kalade ajastu kogukondi. Varasemal ajal eksisteeris palju selliseid gruppe ja neid leidub ka praegusel ajal. Ajaloo jooksul on sellised grupid olnud opositsioonilised ja need on liitunud kaitsevajadusest teise grupi vastu. Teatud mõttes moodustati ka Euroopa Liit vastukaaluks Idabloki maadele. Moto selliste rahvagruppide loomisel kõlas järgmiselt. „Me hoiame kokku ja ei taha nende teistega koostööd teha või kui teeme, siis nemad pole meiega võrdsed partnerid“. Paljudes gruppides või kogukondades keskendutakse eelkõige endale, enda vajadustele, sest meid on kasvatatud individuaalselt lähenema ja isiklikku kasu väärtustama. Veevalaja ajastule iseloomulikud grupid tekivad võrdsuse alusel ja nad jagavad võrdselt omavahel kõike vajalikku. Jeesuse poolt algatatud kogukonnale pani aluse inimesi ühendav vaim. Kui pimedusejõud sekkuvad kogukonna kujundamisse, siis seab ennast üles liider, kelle positsiooni ei tohi vaidlustada ja kogukonna mõiste minetab oma algse tähenduse. Sest küsimus pole selles, kes on vääramatu liider, vaid selles, kes on avatud ukseks vaimule ja see avatus pole igal hetkel vaid ühel ja samal inimesel. End ülesseadnud liidrit järgides ütleb tema ülejäänutele, mida ja kuidas teha.  Riikide tasandil on see levinud.

Tänapäeva eurooplased on üles kasvanud vaimus, kus inimesed pühenduvad iseendale, arendavad välja oma individuaalsuse, tehes seda, mis on kasulik neile endale individuaalsel tasandil ja neist inimestest moodustavad riigid, kes samuti orienteeruvad sellele, mida neil on teistelt saada selle asemel, et mõelda, mida neil oleks teistele anda. Euroopa ja ka teised maad peavadki läbima selle enesele keskendumise staadiumi. Siis hakkavad mõned otsima uusi ideid, sest nad ai saa oma individuaalsel teel enam edasi, kui keskenduvad vaid oma isiklikule arengule. Enesele keskendumine ei rahulda neid enam ja paneb nad lõksu, kuni nad hakkavad tähelepanu pöörama teiste inimeste ja terviku teenimisele, mis on üle isiklikest huvidest.  
Kui rahvas jõuab tasemele, kus ta suudab aidata teisi, siis peab ta täitma terviku teenimise ülesannet, mis algab üksikisiku tasandilt. Kui rahvas on loonud selleks vahendid, aga ta jätkab vaid iseenda tarvis heaolu loomist, siis toob see kaasa lootusetust ja meeleheidet, psüühikahäireid ja vaimseid kõrvalekaldeid.  Euroopa rahvad ei taha sellest aru saada. Nad teavad, et nende jumalikus plaanis on neil olemas võimekus millekski enamaks, kui vaid iseenda vajaduste rahuldamine. Aga maale kehastudes on inimesed selle oma ülesande unustanud ja nad ei leia oma elul enam mõtet. Nad peaksid oma energiad konstruktiivselt kanaliseerima ja aru saama, et teiste abistamine on ka nende eluplaani osa. Inimesed peaksid suutma vaadata oma rahvuslikku psühholoogiasse ja muutma oma käitumisviisi nii, et suudavad näha endast kaugemale. Nad peavad leidma tee, kuidas saavad aidata teisi, teenida tervikut, aidata oma rahvast ja rahvusena teisi rahvaid. Riigid peavad vabanema individualismist, mis on neid siiani kujundanud. Rahvusriigi ülesehitamine oli vajalik etapp. Veevalaja ajastut iseloomustav ühinemine toimub võrdsuse alusel, keegi pole teisest tähtsam ega parem väärtuse poolest, kuigi rahvastel võivad olla erinevad funktsioonid. Vaimsest uhkusest ja väikeste riikide puhul alaväärsusest tuleb üle kasvada.

Ema ei ole teie vaenlane ega materiaalne maailm Ema esindajana pole teie loovuse piiraja. Vaimsus tuleb viia ühiskonda, tegutseda teiste keskel, mitte tõmbuda eemale ja olla oma vaimsusega omaette, eraldada end teistest. Ema on peegel. Iga piirang tuleneb sellest, et midagi on teadvuses, mis ilmneb välise piiranguna. Rahvusena peame vaatama riigi teadvusesse, jõudma selle teadvustamiseni, mis meid piirab ja mida me peame tegema selle piiraja kõrvaldamiseks. Mis on rahva teadvuses sellist, mis takistab meil olemast tolerantsed ja heaolule avatud? Terrorismi puhul, kui me jääme terrorismi ohvriks, siis on meis endas midagi lahendamata. Siin ei pea võitlema väliselt, vaid vaatama oma rahvuse teadvusse, et leida see element, mis meist terrori ohvrid teeb. Materiaalses maailmas tekkinud probleemidele ei saa lahendust otsida materiaalsest maailmast, vaid tuleb tõusta teadvuses.


Paul Veneetslane
Kuldse ajastu loomisel on Euroopal eelkõige vaja saada üle fanatismist. Selle näitena tuleb esimesena meelde natsism. Fanaatilist maailmavaadet iseloomustab mõtteviis, kus keegi peab ennast teistest paremaks, teab paremini, mis siin planeedil peaks toimuma, tema ideoloogia ja maailmavaade on ideaalsed ja õigemad kui kellelgi teisel. Selles nägemuses keskendutakse erinevustele, asetakse teised endast eraldi ega nähta seda, mis ühendab. Selline üleolek ja oma õigsuse idealiseerimine tingib vajaduse ennast kaitsta, arvates, et teised inimesed või inimgrupp on potentsiaalsed vastutegutsejad. Aga kuidas saab selline arusaam olla kõrgem tarkus, kui tegelikkuses pärinevad kõik inimesed ühest ja samast allikast ja on teadvuse kaudu seotud? Kui keegi peab oma arusaamist teiste suhtes ülimaks, tekib tal ka lausa kohustus sundida teised oma maailmanägemist kinnitama ja kui vaja siis tuleb see maailmanägemus lausa vägivalla või jõuga kehtestada. See on üleolekuteadvus.

Aga tegelikult valitseb vaba tahe ja sa kahjustad eelkõige iseennast, sest oled oma vaba tahte allutanud fanaatilise maailmavaate käsutusse.  Euroopa ajaloos esineb seda teadvust, see puudutab suuresti kristlikku religiooni, ka I maailmasõja eelset aega, Briti impeeriumi, selle ilming on ka materiaalne maailmavaade kui kõige vaimse eitamine ja usklikest parem olemine. Ka mõned õppeasutused manifesteerivad üleolekuteadvust ja akadeemiline seltskond suhtub teistesse sellisel viisil.  Paljudes riikides on levinud mõtteviis, kus peetakse ennast teistest paremaks. See lööb välja ka jalgpallivõistlustel ja mujal spordis. Me oleme näinud, kuidas fanatism on end Euroopas välja mänginud ja kõige selle tulemuseks on enamik Euroopa rahvaid jõudnud seisu, kus nad ei tapa teisi, kellel on neist erinev arusaamine ja Euroopa riikide vaheline sõda on vähetõenäoline. Üldiselt ei kasuta  Euroopa füüsilist vägivalda.  Aga siiski kasutatakse oma maailmapildi kinnitamiseks psühholoogilist vägivalda nii kiriklikes ringkondades, materiaalses ja  poliitilises elus.

Euroopa peab jõudma sellele tasemele, et ei pea oma maailmavaadet teiste omast paremaks või ainuõigeks. Selles on küll mõningane progress. Aga on leida veel peent uhkust terves Euroopas näiteks vähemarenenud riikide suhtes. Lääne-Euroopa suhtub Ida-Euroopasse üleolevalt. Ka britid, sakslased, prantslased peavad end teistest paremaks. Uue ajastu loomine eeldab sellest uhkusest väljakasvamist.
Mis on psühholoogiline aspekt selle taga? Kui te projitseerite midagi väljaspoole endast, siis see, mida te projitseerite, on olemas teis endis. Kui teis pole alaväärsust, siis miks peaksite projitseerima üleväärsust teiste suhtes. Sellistel tingimustel ei saa teiste riikidega koopereeruda. Samuti mõttelaad: „Kuidas mina saan kasu sellest koostööst“ on omane ka Euroopa Liidus ja Suurbritannias. „Mis meie sellest saame, mis kasu meil sellest (näiteks Euroopa Liidust) on?“  See ei ole ülestõusnud meistrite tähenduses õige koopereerumise alus. Kui britid vaatavad liitu selle mõõdupuuga, kui palju nemad ise sellest kasu saavad, et nii palju raha liitu sisse panevad või sakslased peavad ennast tublideks tegijateks, kes hoiavad liitu koos, arendavad seda ja panevad selle toimina, siis sellist suhtumist ei nimeta meistrid kooperatsiooniks.

Õige ühenduse mõtteviis on: „Kuidas mina saan teisi teenida.“ Koopereerumine on selleks, et teistele anda. Saamispõhisest peaks muutuma andmispõhiseks. Samuti pole õige rajada oma identiteeti selle peale, et väärtustada ennast andmise pärast, vaid on tarvis leida enda väärtus ja siis anda. Muidu toimub andmine lahusolekuteadvuses. Andmise aluseks peab olema sisemine enese väärtustamine. Sel juhul saab ka teisi võrdsena austada, saab koos tegutseda. Siis puudub vajadus olla teistest parem. Selles maailmas pole vaja luua perfektset riiki või ühiskonda, sest teie väärtus tuleb kõrgemalt. Suhestuge kõrgema maailmaga, mitte maise maailmaga. Kui annate teistele, siis saate ise vaimsest maailmast juurde. Parim viis endale midagi saada, on anda teistele. Siis ei tulene tegutsemine puuduolemise teadvusest.

Teiste tarvis millegi tegemine tähendab enese jaoks tegemist. Nii luuakse Kuldne ajastu. Sümbioosne suhe inimeste vahel ning materiaalse ja vaimse maailma vahel isetus andmises on Kuldse ajastu valem.

Tuim õpetuse järgimine ei aita edasi, vaid häälestumisvõime teravdamine ja vibratsioonile häälestumine, vibratsiooni lugemine ja äratundmine, kus on armastus ja kus mitte.

Nada
Teenida saab teisi see, kes on iseendaga rahus. Kui rahvas ei ela rahus teiste rahvastega, siis selles rahvas endas puudub rahu. Sel põhjusel peaksid kõik rahvad endasse vaatama, kas nad elavad rahus oma naabritega ja maailmaga. Kui teid ründavad välised jõud, siis olete te vastava signaali saatnud kosmilisse peeglisse. Kui rahvas käitub teatud viisil, siis ta ise kutsub endale kallale välise vaenlase. Osad riigid Euroopas on hakanud aru saama, et nende enda sisemine võitlus(valmidus) toob kaasa välise võitluse, nad sattuvad välisvaenlase löögi alla, nad muutuvad märklauaks. Paljud vaidleksid sellele vastu ja neil on tuua palju näiteid ajaloost. Näiteks ütlevad vastuväitjad „Mis oleks neist inimestest saanud, kes poleks end Hitleri eest kaitsnud? Kas nad oleksid pidanud Hitleril laskma terve maailma üle võtta? Kas nad oleksid pidanud Nõukogude Liidul laskma terve maailma vallutada?“ Füüsilisel tasandil on võimalik ennast kaitsta, aga seda peaks tegema meeleseisundis, kus valitseb rahu. See tundub olema vastuoluline mõte. Aga kõrgemast vaatevinklist see pole nii. Maailmas võib olla agressiivseid riike, ja ennast tuleb kaitsta, aga ainus viis ennast kaitsta on teha seda vaimses teadlikkuses.


Riik ei pea tingimata militaarsetest vahenditest loobuma. Kuigi on ka selliseid riike, kes on valmis arendama endas meeleseisundit, mis rünnakut ei soodusta. Aastaks 2001 oli Euroopas mõni selline riik, aga kui algasid terroristide rünnakud, siis läksid paljud Euroopa riigid kaasa USA reaktsiooniga nendele rünnakutele. See tekitas hirmu Euroopas rünnakute suhtes ja tekkis uus teadvus, mis hakkas sadestama rünnakuid ja need rünnakud jätkuvad seni, kuni see teadvus on ületatud. Lihtne on olla rahus, kui pole ohtu ja valitseb rahu. Aga väljakutse on rahu säilitada potentsiaalse rünnaku tingimustes. Ja tõeline väljakutse on rünnaku olukorras rahusse jäämine. Seda testi pole Euroopa läbinud. Sisemistel tasanditel on mõned rahvad selleks valmis. Häälestuge kõrgemale allikale, selle asemel, et keskenduda välisele võitlusele, et ennast tõestada või jääda võitjaks. Võtke eesmärk ja püüelge selle poole, ärge laske end rajalt maha tõmmata. Rahvana peaksite leidma eesmärgi ja liikuma selle eesmärgi suunas. Miski muu pole nii oluline, kui rahvana kõrgema eesmärgi saavutamine, mis pole muidugi lihtne ja seda ei saa teha omas jõus.

Maa on suuteline üleval pidama 10 miljardit inimest ja selleks jätkub vahendeid külluslikult, kui tõsta Maa (sh mateeria) vibratsiooni. Kui teadvus on tõstetud ja kaheksa-kujuline energiavool ülestõusnud meistrite ja Maa elanike vahel töötab korralikult, siis pole inimeste kasutuses vaid planeedi loodusvarad, vaid Maa süsteemi lastakse uut energiat ning olemasolevate eluks vajalike vahendite hulk suureneb. Mateeria teatavasti on samuti energia ja mida rohkem Maa süsteemi kõrgemast sfäärist energiat juurde lastakse, seda rohkem saab olema ka materiaalset ressurssi praktiliseks kasutuseks. Siit tulenevalt pole vaja karta, et ressursid saavad otsa.


Samuti kehtib see riiklikul tasandil. Ei maksa väga sõltuvusse sattuda teiste riikidega koopereerumisest. Te ei pea rahvana tundma, et vajate midagi teistelt rahvastelt või kooperatsioonist teistega, kartma seda, et nad ei anna teile eluks vajalikku. Väline koopereerumine pole nii oluline, kui seda on teie seesmine loovus, mille abil saate te luua kõike, mida vajate. Siis ei tunne te ka enam ohtu teiste rahvaste poolt ega pea teistelt jõuga võtma. Miks peaksite võtma jõuga teistelt, kui soovitut on võimalik hankida seesmiselt, kõrgemast sfäärist? Kui rahvas saab sellest teadlikuks, siis ta ei tunne enam väliselt ennast ohustatuna. Sel juhul saavutab riik rahu oma naabritega, sest temas endas on rahu.

Osad riigid Euroopas on hakanud aru saama, et me liigume infoühiskonda, kus põhiallikaks rahva jaoks pole mitte nii väga materiaalsed väärtused (näiteks maavarad), isegi mitte maa omamine, vaid seda on informatsioon, oskusteave, loovus, loovad lahendused mehhaaniliste lahenduste asemel. Järelikult rahvas, kellel puuduvad need või teised materiaalsed loodusvarad ei pea hirmu tundma vahendite nappuse pärast ja nad vajavad oma elustandardi saavutamiseks järjest vähem ressursse teistelt. Kõik on ühendatud. Kõik, mida te Maa peal näete, on ühendatud vaimses sfääris teatud piiramatu väljaga, millel on täielik potentsiaal Maa peale ilmuda. Kui Maa peal mingi asi manifesteerub, siis on see vaimsel tasandil oleva energia väljendus. Aga energia paneb maiselt nähtavasse vormi ei miski muu kui informatsioon. Järelikult me ei otsi mehhaanilisi lahendusi, vaid loovaid lahendusi. Kui rahvas teeb kollektiivselt otsuse, siis antakse talle ka ressursid vaimsest sfäärist. Näiteks kui riik kasvab kaastundes ja hoolivuses, paraneb ravikindlustuse teema ja keegi ei sure ravitavasse haigusse sellepärast, et ei pääse arsti juurde. Sama põhimõte kehtib ka majandusliku rikkuse loomisel. Siin pole tegemist üksnes füüsilise muutusega vaid kollektiivse otsusega.
Euroopa rikkamad riigid, peaksid aitama järgi neid, kes pole nii kõrgele majanduslikule tasemele veel jõudnud, kui on nemad ise. Rikkamad riigid on seda küll mingil määral teinud, abistades neid, kes kommunismi ikke alt pääsesid, ja kelle majandus pole nii kõrgel järjel kui teistel riikidel Lääne-Euroopas.


Aga see abi on olnud küllalt tagasihoidlik. Nad on kahe silma vahele jätnud oma õppetunni aidata teisi majanduslikult järje peale. Vajalik on aidata tõusta kõigil Euroopa rahvastel palju kõrgemale tasemele. Aga see nõuab kollektiivset otsust, mida ei pea tegema ainult Lääneriigid, vaid ka abistatavate osa on selles oluline. Ja see otsus kõlab: „Me tahame jõuda majandusliku heaolu riiki, kus on Lääne-Eurooplased. Miks meie tublid töölised peavad käima teistes riikides tööl raha teenimise pärast, kui seda saab teha oma kodumaal kõrgemal tasemel oleva majanduselu tingimustes.“ See on võimalik. Oluline on, et inimesed rahvana mõistaksid, kui suur tähtsus on kollektiivsel otsusel ja siiani on nad teinud oma otsuseid valdavalt alateadlikult. Nad jõuavad palju kaugemale teadlikult tehtud otsuste läbi. Selleks on vaja avalikku arutelu, erinevaid visioone ja selle põhjal saavad inimesed otsustada, mida nad tõeliselt tahavad. Mida selgem see tahtmine on, seda kiiremini soovitu kätte jõuab. Sellisele tasemele jõudmine saab olema suur samm Euroopale ja selle rahvale. Nii saab Euroopa teenida suuremat progressi.


Nagu juba öeldud, hästiarenenud riigid, kes on jõudnud teadvuses ja majanduses teatud tasemele, ei saa oma arengus edasi enne, kui nad aitavad järele teisi, ka neid kes ei asu Euroopas. See oleks eeskuju maailmale. Aga sel juhul tuleb aru saada, et maise füüsilise jõuga pole see saavutatav, vaid seltskond inimesi, kes teadlikult selles suunas tegutseb, avab end kõrgematele jõududele ja kõrgem sfäär saab aidata. Nagu Jeesus ütleb: „Kui kaks või kolm on minu nimel koos, siis nende keskel olen ka mina.“ See tähendab, et kui kasvõi kaks inimest on ühel meelel, siis on võimalus, et Kristus saab paljundada nende jõupingutusi. Selleks ei pea need kaks inimest oleme täielikus Kristus-teadvuses, vaid nad peavad lahendama erimeelsused ja mõistma teineteist, siis on vaimse sfääri poolne paljundamine võimalik. Kui kogu rahvas teeb üksmeelset koostööd, näiteks selleks, et oleks tagatud kõigile tervisekindlustus, siis ka vaimses sfääris paljundatakse energia selle eesmärgi teostumiseks. Selleks pole vaja kindlat religiooni ega konkreetset õpetust ega isegi mitte, et rahvas tunnistaks ülestõusnud meistrite olemasolu. Piisab mõnest inimesest, kes motiveerib teisi ja siis saavad ülestõusnud meistrid nende jõupingutusi paljundada. Lihtsalt ühendage oma jõud.  Selleks on vaja visiooni, kaastunnet ja austust teiste vastu ning soovi parema elustandardi loomiseks. Selleks on vajalik isetu teenimine, mitte isiklike huvide silmaspidamine, nagu väline tunnustuse saamine,  vaid eesmärk on teenida elu. Keda maised soovid ajendavad, on suletud uutele ideedele.

Saint Germain
Kuldne ajastu tuuakse maisesse paljude allikate kaudu, kui see tuleks ühe allika kaudu, siis pimedusejõududel oleks seda liiga kerge peatada.

Arvatakse, et vabadus tuleb võimueliidi kõrvaldamisest, väliste jõudude kõrvaldamisest. See pole Maa peal võimalik, samuti ei too sellelaadne tegevus kohale Kuldset ajastut. Te ei saa luua mingit organit, kes asendaks võimueliiti. Tuleb teha alkeemiline lüke teadvuses. See, mis on juba Maa peal olemas, tuleb viia teadvuses kõrgemale tasandile - see on alkeemia sisu. Inimpsüühikas pole midagi, mida ei saaks viia kõrgemale tasandile. Võimueliidi kõrvaldamine ei anna tulemusi. Kõigepealt on tarvis vaadata oma psühholoogiasse ja kõrvaldada sealt see, mis võimaldab praegusel võimueliidil valitseda. Võimueliidi valitsemistasand ja valitsevate inimeste psühholoogias olevad lahendamata sõlmpunktid on omavahel otseses seoses.

Mentaalsete haiguste esinemissagedus praegusel ajal nõuab seda, et me teeksime midagi oluliselt teisiti. Inimesed arvavad, et nad võivad oma psühholoogiast tulenevaid signaale eirata, kuni tekib mentaalne haigus. Inimestel peaks olema mentaalne vabadus, see on normaalne seisund. Normaalsuse mõõdupuuks ühiskonnas on praegu see, mida enamus tunnistab normaalseks. Mõnel rahvusel on psühholoogias niisugused teemad, mis võtavad ära mentaalse vabaduse. Mentaalse vabaduse poole peaks kõik püüdlema, muidu pole võimalik täita oma kõrgemat potentsiaali. Ühiskond peaks alates lasteaiast peale seda teha aitama. See oleks võimueliidi ülesanne, aga kas nad julgevad selle väljakutse vastu võtta. Individuaalsel tasandil on inimesi, kes sellega tegelevad. Ühiskonna ees seisab järgmine aste ja see on materiaalselt heaolult suunata oma tähelepanu psühholoogilisele heaolule (tähelepanu sellel, et inimese enesetunne on hea), et inimest valitseks emotsionaalne heaolu, et oleks mentaalne vabadus. Kui suur osa inimesi tegeleb enda psühholoogiaga, siis ei allu see rahvas ühel hetkel enam võimueliidi manipulatsioonidele.

Nõukogude Liidul oli loodud psüühiline aparatuur, et inimesi hirmu ja kontrolli all hoida. Aga seegi ei aidanud Nõukogude Liidu lagunemist vältida. Nihe inimeste teadvuses oli põhjuseks, miks riik tervikuna ei allunud enam eliidi kontrollimängule. Rahva teadvuse tõustes ei suuda olemasolev eliit nii kiiresti kohaneda. Siis haarab võimu see eliit, kes suudab võimutseda uues olukorras. Võimueliit valitseb inimeste meeli ja kui inimeste meeltes, midagi muutub (nad transformeerivad oma teadvust), peab eliit sellega sammu pidama või ta kukub. Inimese teadvus on võimsam kui ükskõik missugune väline võimukontrolli aparaat.  Siit tuleneb veretu revolutsiooni mõte – revolutsioon teadvuses. See on tõeline alkeemia. Kui teadvus muutub, siis antakse kohe ka uued vahendid, kõik sõltub inimeste teadvusest.
 
Mõned ühiskonnad võimaldavad oma elanikele mitte ainult rohkem vaimset vabadust, vaid ka füüsilist vabadust, et nad saaksid seeläbi vaimselt vabad olla. Nad jagavad füüsilisi äraelamisvahendeid. See võimaldab inimestel vabalt tegeleda oma psühholoogiaga, vaimse arenguga. Mõned haaravad sellest võimalusest, mõned mitte. Kui inimesed on vabad, siis nad tahavad teha midagi ühiskonna heaks, hakkavad ühiskonda teenima, sest nende vaimne kasvamine toimub siis, kui nad aitavad teisi järele.

Majanduses ja rahanduses toimuvad muutused. Majandus on kompleksteema ja must-valgena ei saa seda käsitleda, see on järjepidevas arengus ja avaldumises. Panama skandaal on minu juhtimisel avalikuks saanud. Igas rahvuses on grupp inimesi, kes kogub endale mingi suure varanduse ja vaatamata sellele, et nad omavad suuri rikkusi, kasutavad nad seda isiklikuks vajaduseks, nad ei taha makse maksta ega jagada oma raha teistega. See tähendab, et eliit kasutab oma vabadust, mille ühiskond on talle andnud, aga tagasi pole ta nõus midagi andma. Majandus, rahandus, börsindus, valuutaturud on vahendid nende rikastumiseks tavaelanike töö arvelt. See on vargus. Väärtust loovad inimesed oma tööga. Aga raha ja tööga loodud väärtus ei tule tagasi ühiskonda, vaid eliit kogub osa sellest endale. Aktsiaturud on nende juhtimise all.
Kas meil on vaja pankasid? Kui poleks pankasid, aga oleks läbi interneti loodud turvatud kontod, mis pole pangaga seotud, siis võiks raha jääda organisatsioonidele, mitte pankadele, et nad ei saaks kasu lõigata tööinimeste rahast. Miks arenenud suured demokraatlikke põhimõtteid hindavad rahvad lasevad oma raha eliidil varastada ikka veel? Aeg on see mehhanism peatada.

Impeerium saab püsida senikaua, kuni tal jätkub energiat enese ülevalhoidmiseks. Kui ei jätku, siis ta peab laienema. Laienedes ta saab vallutatud maade energia ja see toidab teda. Impeerium variseb kokku kui saadab oma tegevusega universumisse sõnumi, mis pöördub tagasi ja hakkab tema laienemist takistama. Sõnumi sisu on see, et ta ei suuda iseendas leida nii palju energiat, et end ise üleval hoida. Vastasel korral impeerium ainult laieneks ja saaks väga võimsaks. Sellised riigid ei suuda energiat hankida enda seest. Järelikult on olemas piir, kui palju see riik laieneda saab.

Hoidke visiooni Kuldseks ajastuks. Ärge laske ennast segada ega rajalt maha võtta sellel, mis toimub maailmas. Mõnikord peab mõni sündmus end Maa peal läbinisti läbi mängima, et see kõigile nähtavaks saaks, et inimesed ärkaks ning astuksid edasi järgmise sammu. Kõik see on vajalik, sest inimesed ei ärka muidu. Aga ärge keskenduge sõjale või hirmust ajendatuna sellele, mis võib juhtuda. Paanikalaine läheb kollektiivsesse teadvusse. Hoidke tasakaalu, ja kollektiivne teadvus saab rutem tasakaalu tagasi.
Kui ootad muutust väljaspool ennast, siis vaata endasse ja otsi muutust endas, oma vibratsioonis ja alkeemias. Ma hoian peeglit üleval. Vaata oma hirme ja psühholoogiat, tegele sellega.

Buddha
Väga vähesed on läbinud oma vaimse teekonna üksi. Veevalaja ajastul toetavad inimesed üksteist. Ka Kalade ajastul tekkisid kogukonnad, kes eraldasid ennast ülejäänud maailmast (mungad, nunnad buda mungad). Ühiskonnas elades oleks sellise kogukonna liikmed oma vaimses kasvus kaugemale jõudnud, sest seal oleks nad kohanud palju erinevaid väljakutseid. Sellises kogukonnas on inimestel mugav, nad on isoleeritud, väljekutset pole, areng seiskub. Veevalaja ajastul ootame teistsuguseid kogukondi, kuigi ka Veevalaja ajastul saab olema üksikuid eraklusse eraldunud inimrühmasid. Siiski pole kogukonnaks liitumine eesmärk omaette. Te peate oma meisterlikkust kasutama, et edasi saada. Te peate väljendama vaimu impulssi. Sellest pole suurt kasu, kui te saavutate meisterlikkuse ideaalsetes tingimustes. Kas ja kuidas te suudate oma meisterlikkust säilitada vähemideaalsetes tingimustes, saab teie jaoks olema test. Ja kui tahta veelgi kasvada, siis tuleb minna ja aidata teisi. Selleks peate te minema kogukonnast välja, sinna, kus on inimesed ja aitama neid seal. Selle teostamiseks pole kindlat skeemi. Aga ma ütlen vaid, et Shanga (kogukond) pole füüsiline paik.


Indias on guru seadnud ennast kusagil paika, andnud õpetused, kehtestanud karmid reeglid ja õpilased kogunevad tema ümber. See pole tõeline Shanga ega uue ajastu kogukond. Nende hulgas valitseb näiline üksmeel, sest väliselt on neil üks eesmärk ja puuduvad omavahelised välised konfliktid. Aga tõeline kogukond tähendab ühel meelel olemist, mitte üksteisega kohanemist ega kellegi kohandamist reeglitele. Tõelise kogukonna aluseks on ühtsus, teadvuse võrdsus, liikmed ei ole egopõhiselt kokku tulnud ega keegi ei pea ennast teistest kõrgemaks või paremaks, tähtsamaks või erilisemaks. Selline vajadus on ületatud. Kogukonnal ei pea olema füüsilist asupaika ega kooselamise vormi, see võib olla näiteks interneti teel kokkusaamine, ei pea tungimata koos elama. Individuaalsus on tähtis, seda ei pea kohandama selleks, et end gruppi sobindada. Veevalaja ajastu kogukonnad on ilma range reglemendi ja piiranguteta. Grupi eesmärk võiks olla 1. Valguse kutsumine, dikriide lugemine koos. 2. Üksteise toetamine vaimsel teel üldiselt, kogemuste jagamine, terapeutide kaasamine, üksteisega suhtlemine.

Kui vaatate jõge või oja, näete, et sellel on erinevad osad. Voolu teel võib olla mõni taksitus ja jõe vesi võib mingi takistuse tõttu isegi muus suunas voolama hakata. Kusagil see takistus ületatakse. Jõe mingis teises osas võib olla käre vool ja mõnikord on suurte kivide taga veekeeris, mis ringleb ja ringleb sama koha peal nagu teadvus, mis on jäänud kusagile lõksu. Siis tuleb vaikse veega koht. Kõik see toimub ühes ja sama jões. Ka elus tulevad mingid erinevad sündmused läbi mängida, aga ärge jääge kinni mingisse sündmusse, vaid keskenduge jõe edasivoolule ja kujutage ette, et jõgi kannab teid edasi. Kõik on tõenäoliselt tundnud/näinud, kuidas emotsionaalne keskkond paiskab tunded segi; see on võrreldav segadusttekitavate kärestikuliste vahutavate lainetega.  Keskenduge voolule, mis on kõige aluseks siin maailmas.


Universumil on oma suund vibratsioonilises mõttes, aga seda siin Maa peal ei tunne. Te ei saa kogukonna osaks, kui teie auras on lahendamata psühholoogia ja keerised, mida te kaasas kannate ja mis mõjutab teie kõiki maiseid kehi. Te peate tegema tööd, et lahendada oma psühholoogilised probleemid ja näha läbi oma illusioonid. Kui te tegelete piisavalt oma psühholoogiaga ja puhastate oma energiakeha, siis te hakkate tundma Elu Jõe hoovust. Jõgi toob kokku need, kes on häälestunud jõele, kes on häälestunud samale eesmärgile ja missioonile. Üksteist toetav kogukond luuakse nõnda, välised tingimused siin ei loe ja egomängud sellesse ei kuulu. Selles kogukonnas olijad on oma egost vabanenud sel määral, et on suutelised rääkima omavahel kõigest ja ütlema üksteisele kõike. Oodatud on spontaansed sulandumised kogukonnaga, mitte rangetele reeglitele allumine ja kohandumine välise õpetusega. Välised vahendid Veevalaja kogukonda inimesi kokku ei too ega liida. Vaid ainult neist, kes suudavad häälestuda, kel on sarnane jumalik plaan, kes resoneerivad omavahel vibratsiooniliselt, kelle püüdlused on sarnased, saab sündida üksteist toetav kogukond. Siin pole kohandumist, vaid abi ja toetus, pole võistlust. Egomänge pooldavaid kogukondi Veevalaja ajastul ei toetata vaimsest sfäärist. Need ei püsi koos.

Vaimsetes kogukondades ja igat liiki organisatsioonides peaks valitsema läbipaistvus. Internetiajastul levib kõiksugune info kiiresti ja peitujäämine, varjamine muutub järjest keerulisemaks. Kui me ütleme internetiajastul, et: „Ma ei taha, et teised minu kohta kõike teavad.“, siis me peaksime jõudma sinnamaale, et öelda: „Mul pole midagi varjata. Mul pole midagi sellist varjata, mis võiks tulevikus avalikuks tulla. Ma ei seisa kaldal ega vaata kaldalt jõe voolamist, vaid hüppan jõkke, las ta kannab mind, vaatame, mis tuleb edasi, voolan koos jõega läbi neist sündmustest, kust see mind läbi kannab. Ma ei tööta voolule vastu.“ Mitte kellegi eest ei tohi olla midagi varjatud ja riiklikul tasandil. Ja kellelgi ei pea olema midagi varjata. See tähendab tervikuga koos olemist ühtses voolus. See laieneb ka ühiskonnale tervikuna, kõigile organisatsioonidele. Ego on see, kes tahab varjata. Varjata tahavad need, kes on langenud teadvuses. Praegusel ajal tuleb kogu peidusolev välja, kõik saladused tulevad välja. Selle vastu ei saa. Töötage selles suunas ja tehke tegusid, mida pole tarvis varjata.

Vaimse kasvamise mõte ei seisne selles, et miljardid käiksid oma erinevat isiklikku vaimset teed, vaid eesmärk on kokku tulemine ja „ühise voolu“ moodustamine. Elu Jõgi tähendab kasvamist, see on tõusev, mitte langev vool. Mida rohkem jõupingutust seda suurem on kasv, aga teel on astmed. Tee nõuab pingutust. Ent ühel hetkel pole nii palju pingutust vaja, vaid on tarvis enese voolus hoidmist. Ja mitte ainult siis, kui vesi on rahulik ja voolab kenasti. Te ei saa voolule vastu tegutseda, siis poleks see jõega koos voolamine. See kehtib ühiskonna kohta tervikuna. Pole niivõrd oluline isiklik jõupingutus kui iseenese voolus hoidmine. See ei tähenda, et te ei pea midagi tegema, see pole üleskutse passiivsusele.

Vaid see on suhtumise muutus selles, kuidas te vaimset teed käite. See pole mitte jõupingutus millestki endas lahti saada, vaid teadlikkuse saavutamine selles, et on teatud olukorrad, kus te tunnetate endas midagi, mingit vastuseisu, mustrit või reaktsiooni, mille taga on klammerdumine. Sellest lahtilaskmine tähendab loobumist, jõudu jõu vastu siin kasutada ei saa, sest klammerdumine on jõud. Kui te liigute „vesiliiva“ piirkonnas, siis te hakkate vajuma. Vajudes hakkab inimene rabelema ja mida rohkem ta rabeleb, seda rohkem ta vajub. Kui te saavutate rahu ja olete lõdvestunud, siis te ei vaju, aga rahulik olek teid sealt iseenesest välja ei too. Kui te olete jõe voolus, siis te pole vesiliival. Kui suudate voolu jääda,  ärge hakake vastu võitlema. Jõgi kannab teid endaga läbi mistahes sündmusest, mistahes olukorrast. Voolul enese kanda laskmist saab praktiseerida teatud vaimse tee astmest alates.

Olge rõõmsad ja rahulikud siin ja praegu selles voolus. Ja kui midagi kerkib üles, siis tehke selles olukorras seda, mis tegemist vajab ja teadke, et mis iganes ka ei juhtuks, vool kannab teid, ärge seadke omapoolseid tingimusi jõele, kuhu ta teid kandma peaks ega muretsege sellepärast, mis juhtub homme.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine