Mõtteid invokatsioonide lugemisest ja suhetest ülestõusnud meistritega

Ema Maria,
juuli 2016

Hääletu heli, mu armsad, mille abil loodi maailm ja millest on juttu raamatus „Elu Laul. Tervendav maatriks“ (The Song of Life Healing Matrix) ei tähenda sõna-sõnalt võetuna heli, millel pole häält, vaid heli mida pole kuulda maise kõrvaga. See asub vibratsiooniliselt palju kõrgemal, kui maine kõrv on suuteline vastu võtma ja sellepärast nimetatakse seda hääletuks. See heli ei saakski asuda materiaalses sfääris, sest materiaalses sfääris oleva vahendi abi pole võimalik materiaalset sfääri luua. Heli sagedusvõnked, mis asuvad materiaalses sfääris, ei saa mõjutada kõrgemal vibratsioonis asuvaid helisid.

Läbi ajaloo on mõned üritanud teatud rituaalide abil mõjutada kõrgemas vibratsioonis asuvat. See tähendab, nad on jõuga püüdnud „taevast maa peale tuua“. Nad on tahtnud läbi teatud rituaalide sundida Jumalat, ingleid või ülestõusnud meistreid andma neile seda, mida nemad saada soovivad, tahtnud olla mingi füüsilise resultaadi määrajad. See aga pole võimalik. Te ei saa mitte midagi teha ei heli, valguse ega ka teiste energiatega, et sundida vaimset sfääri reageerima teie tahtele vastavalt.

Kõrgemal asuvaid sfääre ei saa madala vibratsioonitasandiga maine sfäär kuidagi mõjutada. Kui keegi väidab, et suudab seda siiski teha, ei tulene see mõjutatav tulemus vaimsest sfäärist.
Me oleme teile andnud dikriid ja invokatsioonid, näiteks dikrii peaingel Miikaelile. Aga kui selle lugemisel pole kavatsused puhtad, siis peaingel Miikael sellele lugemisele ei reageeri põhjusel, et  suhted teie ja ülestõusnud meistrite vahel pole mehhaanilist laadi. Meistrid ei saa anda teie käsutusse „tühja tšekki“ - mehhaanilist vahendit nii, et teie loete invokatsiooni teatud arv kordi ja see garanteerib teile automaatse tulemuse.

Invokatsioonide ja dikriide näol oleme me andnud teile maatriksi, mis võimaldab meil vaimset valgust vabastada, kui meie seda teha otsustame. Kui meie otsustame vaimset valgust vabastada, siis me ka seda teeme. On olemas teatud efekt, mida konkreetsete rituaalide läbi on võimalik saavutada, sest teatud rituaalid mõjutavad vaimset valgust, mis on materiaalses sfääris juba olemas. Ja kui teid koormab mingi konkreetne negatiivne energia ja te kutsute appi valgust kõrgemast vibratsioonist ning see energia asub juba materiaalse spektri osas, siis te saavutate positiivseid tulemusi, aga see pole sama, mis valguse kutsumine ülestõusnud sfäärist. Ülestõusnud sfäärist valguse saamiseks on tarvis meie otsust, mille me teeme teie kavatsuse puhtust arvestades igal konkreetsel juhul eraldi.

On juhuseid, kus inimesed loevad invokatsioone ja dikriisid, millele meie jätame reageerimata, sest nende kavatsused pole puhtad. Peab ütlema, et neid on küll väga üksikuid. Enamik saab meilt vastuse, ja selle vastukaja määrab inimese individuaalne seisund. Samas, kui meie anname teile sellese tehnika nagu on seda invokatsioon, siis me ei saa nõuda teilt täielikku tahtepuhtust, kui te seda kasutama hakkate. Invokatsioon on mõeldud aitama teil tegeleda teatud probleemiga ja me ei arva, et te peate oma probleemid lahendama enne, kui te invokatsioone lugema hakkate. Kui teil on enam-vähem puhas kavatsus, siis on invokatsioonide ja dikriide lugemisel ka tulemus.

Valguse hulk, mille me teile selle lugemise kaudu vabastame, on piisav selleks, et te suudaksite astuda järgmise sammu oma teel. Kui me vabastaksime suure koguse valgust, siis ei tuleks teie sellega toime. Ja kui te selle järgmise sammu astute, saab ka teie kavatsus puhtam olema. Järgmisel astmel saame me teile juba rohkem valgust anda. Niimoodi toimib individuaalne protsess teie ja meistrite vahel, kelle poole te pöördute. Meie hindame teie eluvoolu seisukorda ja vastavalt sellele vabastame sellise hulga valgust, mis on teile vajalik edasiminekuks. Aga rohkem, kui te välja kannatada suudate, me teile ei anna. Mitte välise tehnika kasutamine ei anna teile vastust või vastukaja ülestõusnud meistritelt, vaid teie suhe meiega.

Kui mina annan teile invokatsiooni, siis pole see nõnda, et ma lasen selle lihtsalt maailma ega pööra enam tähelepanu sellele, kes seda lugema hakkavad. Millal iganes keegi loeb minu invokatsiooni, siis sellega on kaasas osake minu teadvust, mis koheselt häälestub sellele eluvoolule ja siis ma töötan selle eluvooluga individuaalselt. Need, kes on vaimsesse sfääri tõusnud, omavad võimet häälestuda väga paljudele inimestele üheaegselt. Kui 50 inimest loeb koos invokatsiooni, siis selle jooksul tegelevad erinevad meistrid iga lugejaga individuaalselt ja vabastavad sellise koguse valgust, mida lugeja suudab vastu võtta ja samuti paljundatakse teie taotlusi ja seoses sellega on ühislugemisel kollektiivsele teadvusele suurem mõju kui üksilugemise korral.

Kui tahetakse tõeliselt lahendada mingi probleem endas, olgu see siis füüsilise keha tervendamine või mingi vaimne, mõtte- või emotsionaaltasandi teema, siis peate te ka mõistma, miks teie elus selline probleem on ilmnenud ning tegema otsuse lasta vabaks praegune piiratud maatriks. See, mida mõni guru või tervendaja teie heaks teha saab, on piiratud. Hinnake alati väliste õpetajate kavatsusi ja tundke ära, kas konkreetne inimene tahab teid muuta endast sõltuvaks, otsib endale järgijaid või sisendab teile, et te ei saavuta edu ilma temata. Tõelise õpetaja eesmärk on teid vabastada ja näha teid iseseisvana. Tema püüdlus on juhtida teid teie seesmusse, et te saaksite ühenduse oma kõrgema olemusega ja seesmise kontakti ülestõusnud meistritega.

Tõeline meister suunab teid tervenema seesmiselt ja saama juhatust ning ühendust vaimse valguse seesmise allika kaudu. Kõik, mis läheneb teile väljaspoolt, teenib vaid sisemise stimuleerimise eesmärki. Kui väljaspoolt tulev tahab teha teid sõltuvaks mõnest välisest õpetajast või organisatsioonist, siis ei oma see ülimat puhast eesmärki. Ma ei taha öelda, et mõne välise õpetaja näol pole tegemist inimesega, kes tegutseb oma parimas nägemuses, kellel puudub puhas kavatsus tema nägemisulatuses, vaid selline inimene pole veel teadlik õppimise/õpetamise tõelisest protsessist.

Meie kavatsus pole teid siduda ei konkreetse õpetaja ega organisatsiooniga, olenemata sellest, mida keegi meie õpilastest selle kohta arvab. Kui vaadata kogu teadvuse astmete mitmekesisust planeedil Maa, siis saab selgeks, et kõiki  inimesi edasiaitavat õpetust ega organisatsiooni pole võimalik  luua. Ülestõusnud meistrid töötavad väga paljudel erinevatel teadvuse tasanditel olevate inimestega üle terve meekera.

Me saame isegi luua õpetuse ja anda vajalikke abivahendeid neile, kes on allpool 48-ndat teadvuse tasandit. Nad võivad need õpetused vastu võtta ja neid levitada, aga nad ei ole suutelised hoidma meiega püsivat kontakti. Ja kui me oleme selle abivahendi juba maailma lasknud, siis me ei saa mõjutada antud õpetuse edasist käekäiku. Näiteks võtavad inimesed mõne vaimse õpetuse ja hakkavad sellega kaasinimesi manipuleerima (näiteks usulised õpetused). Nii võib võtta väga suurepärase vahendi ja kasutada seda ebapuhastel eesmärkidel. Mõnel juhul pööratakse õpetus oma algse tähendusega vastupidiseks. Juhul kui on tegemist õpetuse vastuvõtja või vaimse organisatsiooniga, kes või mis kaotab püsiühenduse vaimse sfääriga, taandavad ülestõusnud meistrid end sellest organisatsioonist ja õpetuste vastuvõtjast, sest me ei saa otseselt mõjutada kedagi selle õpetuse puhtuse säilimisel. Meil jääb vaid üle loota, et nad panevad edasiantud õpetuse algsel kujul kirja, ja teised, kes on selleks valmis, leiavad selle kirjaliku allika kaudu kontakti meiega.

 
Alati on kõige olulisem kasutada oma eristamisvõimet. Me ei taha teile ette öelda, mida arvame erinevatest spetsiifilistest õpetustest. Me soovitame teil kasutada neid tehnikaid, mida me oleme andnud selleks, et luua isiklik eristamisvõime. Me ei ütle mingi õpetuse kohta, et hoidke sellest eemale, sest see või teine teooria ei pärine ülestõusnud meistritelt. Kui mingi õpetus teid tõmbab, siis on sellel põhjus ja teil on seoses sellega tarvis mingit kogemust. Miski, mis pole ülestõusnud meistrite poolt antud, võib moodustada teie vaimse tee osa ja sellest saab õppetund, mille kaudu te oma eristamisvõimet teritate ning panete end proovile selles suhtes, mis teile erinevatest allikatest vastu kajab ja mis ei haagi teiega. See kunst on omandatav vaid praktika käigus. Meie eesmärk pole öelda midagi sellist, mis peatab teie eristamisvõime arenemise. Me ei saa öelda, et kui te olete leidnud ülestõusnud meistrite õpetuse, siis ärge te millegi muuga kõrvalt tegelege. Te vajate ka muid õpetusi selleks, et oma eristamisvõime üles ehitada. Lähtuge oma intuitsioonist ja ärge laske kunagi oma meelejõududel öelda: „Nüüd ma leidsin õige õpetuse ja ma jään sinna terveks eluks ega pea enam kunagi oma intuitsiooni kuulama.“


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine