Surmast

Küsimus: Kirjeldage surmaprotsessi, mis juhtub surmamomendil?

Ema Maria,
juuli 2016

See on komplitseeritud teema, mille sügavustesse ma praegu ei laskuks. Põhimõtteliselt, kui keha lakkab funktsioneerimast, mis tavapäraselt tähendab südame ja hingamise seiskumist, siis hakkate te kehast eemalduma. Mida (vaimselt) teadlikum te olete, mis tähendab, mida rohkem te olete tegelenud oma psühholoogia kitsaskohtadega ning kõikvõimalike maisesse klammerdumistega, teinud taotlusi vaimseks kasvamiseks, seda kergem on teil keha maha jätta.

Väga paljud inimesed planeedil Maa on klammerdunud oma keha ja selle elu külge, mida nad siin elasid. Sel juhul on keha mahajätmine keerukas. Mõnikord saavad neist inimestest nn kehatud hinged, sest nad ei suuda jätta maha maist keha, füüsilist oktaavi ega suuda minna edasi valgusse, mida mõned on näinud kliinilise surma kogemusena. Seda on kirjeldatud kui tunnelit mööda liikumist ja valgusse jõudmist, kus tulijat võtavad vastu varemsurnud sugulased või neile lähedased vaimsed olevused.

Ideaalse stsenaariumi järgi võtab inimene surres vastu vaimse sfääri juhatuse ning jõuab sellesse paika, kus ta veedab kahe kehastuse vahelise perioodi kuni järgmisse kehastusse laskumiseni. Keha on vaid vahend, mis kannab teid maises sfääris ja elu ei lõpe maise surmaga, vaid elu on jätkuv protsess teie eluvoolu täiustumisel.
 
Loomulikult on maises kehastuses viibides oluline, nagu juba öeldud, tegeleda teadlikult oma psühholoogiliste probleemidega, vaadata, mille lõksu te olete jäänud, jälgida, millega te pole rahul, ja nii palju kui võimalik, lasta lahti takistustest oma psühholoogias. Sel juhul ei hoia te keha surres sellest enam kinni, olles teadlikud selle elu lõppemisest ja mõistes, et teil on aeg liikuda edasi oma teadlikus evolutsioonis. Siis leiate ennast tunnelis, võtate vastu nende abi, kes on teile vastu tulnud ja jõuate õigesse kehastusevahelisse peatuspaika.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine