Anne on andmine

Ema Maria, 2016

Praegusel ajal on kehastuses miljoneid inimesi, kes on saavutanud eelmistes eludes taseme, mis annab neile teatud vaimuande. Ma ei taha hakata seda annet määratlemisega piirama, sest mõnel võib olla kingituseks kaasas anne, mida sel planeedil pole varem nähtud.

Inimkonna liikumisel uude ajastusse peab teadvuses toimuma märkimisväärne muutus, mida mõningal juhul on üsna raske ette kujutada, kuid üksikuid aspekte sellest te juba suudate teadvustada, vaadates iseennast ja neid muutusi, mida olete läbinud ajast, mil alustasite oma individuaalset teed. See võib olla kestnud ka juba hulk aastaid.

Tõenäoliselt omasite  oma elu algetapil mõnd arusaama, mida pidasite vankumatuks tõeks. Just need tõed aitasid teil sisse elada sellel rahutul planeedil, sest inimesel peab olema mingigi toetuspunkt, mis tagab talle stabiilsuse ja turvalisuse. Aga vaimse tee eesmärgiks on arusaamisele jõudmine, et see, mida ma olen seni pidanud enesestmõistetavaks tõeks ja mille suhtes mul pole kunagi kahtluse varjugi tekkinud, mida olen pidanud millekski kindlaks siin ebakindlas maailmas, on nüüdseks muutunud takistuseks minu edasiliikumisele. Nüüd on aeg, mil pean senise tõe küsimärgi alla seades läbi nägema, mis hoiab seda tõde minus üleval ja sellel minna laskma.

Vaimuilmas, enne maisesse kehastusse tulekut, ei vaadanud te elu läbi nelja keha filtri. Suureks kasvades võtsid teie neli madalamat keha vastu mõjutusi vanematelt, perelt, ümbritsevatelt inimestelt ja kultuurilisest keskkonnast. Aga olles kehastusest väljaspool, puuduvad sellised mõjurid. Vaimsest maailmast kehastusse tulles valite te endale ande, mida Maa peal väljendada. Enne kehastumist tundub selle ande väljendamine ülimalt loogiline ja enesestmõistetav.

Aga kehastuses olles, kui teie meelt hakkab filter varjutama, ei paista see anne enam teile sellisena kui varem. Mõned isegi ei näe seda enam või vähemasti nad ei söanda seda tõsiselt võtta. Teised ei saagi aru, et see neil üldse on või et tegemist on nende andega, sest see ei sobi kokku ande omaja tõekspidamistega, mille ta üles kasvades on omandanud/omastanud. Sellepärast polegi mul mõtet piirata teie arusaamist vaimse ande definitsiooniga ega selgitada, mida te peaksite sellega peale hakkama.

Olge ettevaatlikud, et te ei takerduks sellesse, mida teised hästi teha oskavad. Teise inimese talendi jälgimine on kahe otsaga asi. Inspiratsiooni pakkudes võib see osutuda kasutoovaks. Kuid samas tuleks hoiduda reaktsioonist, mis ütleb: „Mina küll ei suudaks kunagi millegi sellisega hakkama saada!“ Selline reaktsioon ei ole sinu enda ande väljendamisel pärisuunas. Võib-olla tõesti ei suuda sa teha seda, millega see teine just hakkama sai, aga ehk suudad sa teha midagi võrdväärselt olulist.

Kui sa tunned, et sul on mingi anne ja sa ei rakenda seda või sa pole kindel, mis see täpsemalt on, siis tea, et sinu anne lihtsalt ei sobitu nendesse tõekspidamiste raamidesse, mis on su neljas madalamas kehas. Sa peaksid eneselt küsima: „Missugused on need uskumused, mis tunduvad mulle tõesena, pakkudes turvatunnet, kuid samas tõkestavad mind minu ande väljendamisel?“ Siis peaksid sa need tõekspidamised ükshaaval ette võtma. Isegi vaimsed õpetused võivad mõnikord vale-uskumusi kinnitada. Paljud õpetused ei sisalda ande mõistet üldse ega toeta ande väljendamist või isegi eitavad selle omamaist. (Näiteks: ole nagu kõik teised.) Konformism[1] pole õige viis oma vaimuande äratundmiseks.

Lahenduseks on sellise protsessi läbimine, kus sa näed teadlikult tõket, mis seisab sinu ees ja mis takistab Vaimu voolu läbi sinu. See võib olla, nagu öeldud, mingi uskumus, samuti minevikudraama, psühholoogiline muster, väärarusaamad või minevikueludest kaasatulnud moondunud nägemus iseendast kui madala eneseväärtusega inimesest. Samuti võib tegemist olla ka egopõhise arusaamaga, et oled ülimalt tähtis, teistest parem - ka selline mõtteviis saab takistuseks. Samuti segab vaimuande väljendamist inimlik ambitsioon.

Süvenegem sõnasse „anne“. Paljud mõtlevad selle sõna all midagi, mis on talle antud, mis annab talle teistest eristumiseks mingi erilise võime. Aga vaimne anne pole midagi sellist, mida omades te ennast teistest tähtsamana tundma peaksite. Ande olete te saanud andmiseks, teistega jagamiseks, teiste aitamiseks. Sellise suhtumise juures kasvab ja selgineb teie teadlikkus oma andest veelgi.

Paljud peavad läbima enne olulise puhastusprotsessi, kui nad on valmis oma annet väljendama. See on inimlikest ambitsioonidest vabanemise protsess, mis aitab avada ühenduse Vaimuga ja selguse oma ande väljendamisel. Mõned ootavad oma vaimuandest kasusaamist, teised tähelepanu, tuntust, võimu kaaslaste üle vms. Need ongi inimlikud ambitsioonid, mis tõkestavad ande väljendamist.

Mõned on oma vaimuande väljendamisel niivõrd tasakaalust väljas, et on häälestunud madalamatele jõududele ja seepärast omavad teatud võimeid, kuid sel juhul pole tegemist vaimuandega. Kui kellelgi on võime teisi mõjutada või panna teised endast sõltuma ning ta tunneb ennast tänu sellele väga erilisena, siis ka sel juhul pole tegemist vaimuandega ega ülestõusnud meistritega ühenduses olemisega, vaid tegemist on madalamate jõudude sekkumisega, ja need madalamad jõud vajavad kehastuses olevate inimeste energiat.

Ülestõusnud meistrid ei vaja inimestelt midagi, nad ei vaja nende jumaldamist. Mida annab mulle kui ülestõusnud meistrile see, kui inimesed ülistavad mind, kui ma tean ilma välise kinnituseta, kes ma olen ja tajun täies selguses oma suhet Jumalaga. Ma ei näe ennast Jumalana, vaid tean oma kohta Elu püramiidis. Ma tean, et minust kõrgemal asuvad minust tunduvalt avarama teadvusega olevused ja neilt ma saangi energia, mis jõuab minult teieni. Ja kui see on minu jaoks selge, siis miks mul peaks olema tarvis maiste inimeste kummardusi ja Jumalaks ülistamist, nii nagu katoliiklased seda teevad.

Nad arvavad, et lugedes mõne palve minu poole ja süüdates kirikus küünla, täidan mina nagu jõuluvana nende soovid ja nad ei pea ise enda eest vastutust võtma. Selline nägemus minust kui ülestõusnud meistrist on tegelikkusega nihkes. Aga madalad jõud loovad minust, teistest vaimsetest olevustest ja isegi Jumalast sellise kuju, et saada tähelepanu ja läbi selle tähelepanu saavad nad energiat. Maailmas on palju vale-õpetajaid. Hoiduge nendest, kes teist midagi saada tahavad. Otsige neid, kes tahavad anda.

Kas teate, et talentide paljundamine ei tähenda, et teie paljundate seda, mis on teile antud ja meie saame paljundatu endale. See pole nii, et mina annan teile kingituseks positiivse energia, teie paljundate seda ja siis saan mina selle positiivse energia enda käsutusse. Põhjus, miks te peate paljundama teile antut, on selles, et siis saame meie teile veelgi rohkem anda. Paljundamine ei tähenda kvantitatiivset koguse suurendamist, vaid see tähendab selle isetut kasutamist teiste hüvanguks, eesmärgiga aidata neid teadvuse tõstmisel. Sellisel juhul saame meie teile anda juurde, sest te pole seda kasutanud isekalt.

Samuti tuleks oma ande väljendamisel lahti lasta ideest, et teie olete tegija, omades neid jõude ja võimeid eraldiseisva üksusena. Teile võib füüsilises kehas olles küll tunduda, et teie käsutuses olev energia ei pärine ülestõusnud meistritelt. Tõsi, te omastate energiat ka toidust, mida sööte, samuti muudest allikatest. Aga kui te ei saaks ülestõusnud meistritelt absoluutselt mingit energiat, ei suudaks te oma keha enam elusana säilitada ja teie keha sureks silmapilkselt.

Teie hulgas elab ka inimesi, kes ainult nii palju energiat saavadki, kui palju nad vajavad keha eluspüsimiseks, sest nad ei paljunda seda, mis on neile antud. Aga enamik saab siiski palju rohkem. Meie vahendame teile energiat ülevalt, mida te jõuga võtta ega varastada ei saa. Siit järeldub, et Vaim teie sees on valitseja, mitte teie maine mina.

Kui te keskendute Vaimule, siis te mõistate, et te ei vaja sellest maailmast midagi. Muidugi peate te toitma oma keha, vajate katust pea kohale ja raha maises maailmas toimetulekuks. Küsimus on puuduse tundest väljakasvamises, mõistmises, et midagi välja andes ei pea te alati kohe selle eest vastutasu ootama. Kui te jõuate seisundisse, kus olete valmis andma vabalt, kogete, et universum paljundab seda, mida te vabalt annate ja leiab võimaluse anda teile seda, mida teie vajate – siis on teil toit laual ja katus laua kohal ning te olete tegutsemisvõimeline. Aga te ei vaja otsest teile tagasimaksmist nende vaimuannete eest, mida te vabalt jagate. „Muidu olete saanud, muidu andkegi“ – kes seda kontseptsiooni lõpuni mõistab, on jõudnud Kristus- teadvuse algusastmesse. Siis ei tunne te end enam kunagi üksikuna, vaid te käite oma teed käsikäes meiega, olles sellest teadlik ja tundes, et olete õigel teel ning võite saavutada veelgi rohkem, kui te siia kehastudes oma eluplaani panite.

Avatuna olles leiate õige õpetuse enda jaoks, mis võngub teie sageduses ja aitab teil teadlikuks saada oma andest ning te õpite sellega ümber käima palju teadlikumalt kui varem.

Minu tänu ja õnnistus teile. [1]
                        [1] konformism, kalduvus mõelda ja käituda mingi grupi mallide kohaselt. Sotsiaalpsühholoogiliselt võib allumine grupi survele olla väline (ajutine näiline loobumine oma tõekspidamistest olukorra sunnil) või sisemine (grupi tõekspidamiste tõeline omaksvõtt).

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine