Kas toita või ületada hirmu tuleviku ees?

Gautama Buddha, 31. detsember 2016

Mina olen Gautama Buddha ja ma tulen Buddha rõõmus. Paljud budismi järgijad pole aga mõistnud rõõmu leegi olemust, mida ei saa häirida mitte miski maine. Seda leeki esindan mina.

Buddha rõõm ei pärine Maa pealt ega ole seotud millegi maisega, sest Buddha pole Maast sõltuv. Buddha rõõm ei ole võrreldav inimliku rõõmuga, sest inimlik rõõm vastandub alati teise äärmusega, olgu selleks kurbus, depressioon või miski muu seesugune seisund. Buddha rõõmul puudub vastandpool.

Duaalsus ei võimalda tõeliselt õnnelik olla
Mõned ütleksid, et sel juhul polegi tegemist rõõmuga. Nad ei adu sellise positiivse tunde võimalikkust, millel puudub vastanduv negatiivne tunne. Nad arvavad, et niisugusel juhul puudub tundel intensiivsus ja väärtus. Neil inimestel pole veel saanud villand sellest, mida duaalsusel neile pakkuda on.

Pärast pikaltkestnud kurbust võib rõõm olla suur, kui miski selle esile kutsub. Selline õnn võib tõesti kestva kurbuse taustal näida joovastav - õnn võib õnnetuse foonil tunduda külluslik. Paljud võivad arvata, et Buddha ei suudaksi õnne tunda, sest ta pole kunagi õnnetu. Duaalsuse küüsis olijad arvavad, et kurbust tundmata ei saa inimene õnnelik olla.

Mingis mõttes on neil õigus, mu armsad, sest duaalsuses olles ei saa kogeda rõõmu ja õnne, millele puudub pahupool. Inimlikud tunded on alati seotud vastandlikkusega. See tähendab, et pole võimalik olla tõeliselt rõõmus ega tõeliselt õnnelik.

Inimesed kogevad õnnetunnet teatud tingimustel. Nende mõttekäik ütleb: „Kui  tekib see või teine situatsioon, kui ma leian suurepärase partneri, kui mul on suurejooneline elamine, kui mul on lapsed, kui mul on raha, kui mulle avaneb reisimisvõimalus jne, siis olen ma õnnelik.“

Inimlikus õnnetundes varitseb hirm tuleviku ees
Väga paljud inimesed, eriti puudutab see jõukamal järjel olevate maade elanikkonda, seavad oma õnnetunde ette teatud tingimuse täitumise. Isegi 2016 aastal suutsid mõned olla inimlikus mõttes õnnelikud, kuigi paljudel see ei õnnestunud. Sel juhul püsisid nende mõnes elu valdkonnas tingimused, mis nende arvates polnud täidetud. Kui te olete inimliku õnne tunde sees ja jälgite seda tunnet põhjalikumalt, siis te panete tähele, et inimlikus õnnes sisaldub alati lahutamatult õnne pahupool.

Miks, mu armsad? Ikka sellel põhjusel, et õnnetuna tundmine vastandub inimlikule õnnetundele. Paljud on olnud õnnetud võib-olla enamiku oma elust. Ja kui tekib olukord, kus nende õnnetingimused täituvad, saavad nad tunda õnne, mis on õnnetunde puudumise vastas. See tähendab, et õnn võib otsa lõppeda. See on kartus tuleviku ees.

Siiski mõnel lühikesel ajaperioodil võib inimene olla nii suures õnnejoovastuses, et ei märkagi hirmu tuleviku ees. Ometi püsib see joovastusele vaatamata taustal ja tõstab aeg-ajalt oma ähvardavat pead ning inimene tunneb hirmu valusat torget. „Kas õnn jääb püsima? Kas võib midagi niisugust juhtuda, et see õnn kaob käest?“

Sealt on hõlbus libiseda mure ja ärevuse keeristesse, mis takistab praegust õnnetunnet nautimast. Ja kui õnnejoovastus, kus õnnetingimused tundusid täidetud, jahtuma peaks, hakkab esile kerkima mure tuleviku pärast.

2016 – raske aasta
Mu armsad, mida andis teile aasta 2016? Paljud, nende seas ka ühe maailma mõjukama riigi juht, pidas seda raskeks aastaks. Enamik on selle arvamusega nõus. Mõned konfliktid lekkisid füüsilisele tasandile ning seda nähakse kui murettekitavat signaali. Aga kui jätta kõrvale sõjapiirkonnad nagu Süüria ja Aafrika, siis kas toimus 2016. aastal olulisi sündmusi, mis võisid hävitada inimeste õnne?

Kas oli suuri looduskatastroofe, kaalukaid muutusi, uusi suuremaid sõjakoldeid, krahhe majanduses, nakkushaiguste puhanguid? Kui nende puudumist arvesse võtta, siis polnud 2016 üldsegi nii halb aasta. Polnud suuri õnnetusi, kuigi kõik inglased ja osa Euroopa Liidu kodanikke pole selle väitega nõus. Ma tahan rõhutada, et aastal 2016 ei toimunud niisugust sündmust, mis oleks selle aasta teinud tõeliselt raskeks aastaks.

Miks siis paljud tunnetasid seda aastat raskena? Mure ja hirm tuleviku ees muutsid aasta raskeks. Pange tähele, mu armsad, et osa elanikkonnast (ja see on kasvav osa) muutub järjest murelikumaks tulevikule mõeldes, kuigi maailm ei liigu halvast veelgi halvema suunas.

Ülestõusnud meistrid on korduvalt öelnud, et maakera on ülesminevas spiraalis ja me näeme, et maailm teeb igal aastal edusamme ning kollektiivne teadvus tõuseb. See on tegelikkus.

Tegelikkus kõrgemast vaatevinklist
Mis on tegelikkus? See on nägemus kõrgemast perspektiivist. Selle vastandiks on reaalsus, mida inimesed kollektiivses teadvuses olles näevad läbi nelja maise keha filtri, sest neil pole võimalik näha situatsiooni nii, nagu paistab see kõrgemast sfäärist. Kõrgemast sfäärist ei suuda maist olukorda näha isegi 144-l teadvuse tasandil olev inimene. Üksikud kõrgema teadvuse nägemused võivad inimesel füüsilisest kehast väljumisel olla, aga tagasi tulles ei suuda ta oma kogemust täielikult sõnadesse panna.

Pealegi ei mõista neli madalamat keha seda kogemuse täiust kõrgest vaimsest perspektiivist. Aga me võime kinnitada, et Maa on ülesminevas spiraalis ja uus ajastu hakkab järjest rohkem koitma.

Mõttevorm algavaks aastaks
Ma soovin, et te kujutaksite vaimusilmas kaht paralleelset üksteisega haakuvat spiraali. Üks spiraal on põhjaga Maa poole ja see suundub üles. Ja Maa liigub mööda seda spiraali ülespoole iga päev, iga nädal, iga kuu, aina kõrgemale.

Teine spiraal, omades kõrgemat vibratsiooni, on seotud ja põimunud esimesega. Selle vibratsioon on kõrgem. Teine spiraal tungib maisesse spiraali ja Maa siseneb ülespoole liikudes teise spiraali, ja see teine spiraal omab liikumist, mis on suunatud allapoole ehk see moodustab laskumise maatriksi, mille kaudu laskub Maa peale St Germaini Kuldne ajastu igas elu aspektis.

Võtke need kaks spiraali visualiseerimiseks algaval aastal, mu armsad! Kaks üksteisega kohtuvat spiraali, üks ülevalt, ülestõusnud meistrite juurest allapoole laskuv ja teine, Maa poolt tõusev spiraal. Mu armsad, meie, ülestõusnud meistrid, hoolitseme laskuva spiraali eest, aga kollektiivse teadvuse tõusva spiraali liikumapanevaks jõuks olete teie, inimesed, kes te olete kehastuses.

Aga kuidas te saate hoolitseda ülesviiva spiraali eest, kui te kardate tulevikku, kui te olete kinni kollektiivses teadvuses, kus inimeste mure tuleviku pärast varjutab hetke õnneseisundit? Ma räägin seda kõigile vaimseid väärtusi oluliseks pidavatele inimestele üle kogu Maa, ka neile, kes pole kunagi kuulnud ega lugenud seda edastust. See jõuab nendeni sisemistel tasanditel. Pole vahet, missuguse õpetuse, õpetaja või organisatsiooni järgijad te olete. Oluline on see, et te suudate panustada ülesmineva spiraali liikumapanevasse jõusse. Kui ülesliikuval spiraalil pole jõudu, siis ka laskuv spiraal ei jõua kuigi sügavale, sest me ei saa vabastada seda, mida vastu võtta ei suudeta.

Kui te tahate sellele protsessile kaasa aidata ja täita kava, mille olete enda kehastuse jaoks seadnud, siis te peate endasse vaatama ja tegelema enda sees oleva hirmu ja ängistusega. Te peate otsa vaatama oma hirmule tuleviku ees, mis röövib teilt praeguses hetkes olemise rahu, õnne või muu positiivse seisundi.

Kas negatiivne ettekuulutus omab mõtet?
Mu armsad, väga paljud erineva taustaga inimesed kasutavad mitmeid vahendeid, et avalikustada hirmuäratavaid tulevikuennustusi. Pole oluline, kas tegemist on astroloogia, meediumi nägemusega, mõne ülestõusnud meistri poolt minevikus öelduga või mõne muu ennustusega.

Mu armsad, nii mõnedki on võtnud meie õpetuse läbi selle sõnumitooja ja liigitanud selle kehtetuks, sest selles puuduvad tulevikuennustused, rääkimata kohutavatest ettekuulutustest. Mu armsad, mis mõte oleks negatiivsete sündmuste ennustamisel, kui me näeme neid vaid teekonarustena, liitagi veel juhul, kui need ei aeglusta uue ajastu kohalejõudmist?

Teekonarused teenivad vaid inimkogemuse tõhusamaks muutmise eesmärki, aidates kaasa selle hetke kiiremale lähenemisele, kus inimesed on küllastunud negatiivsest ja haakuvad Kuldse ajastu teadvusega. Miks me peaksime siis negatiivseid endeid rõhutama? Kas negatiivsele keskendujad pole mitte need, kellel pole veel küllalt saanud omaenda teadvuses toimuvast draamast?

Ettekuulutus kui vabandus
Mu armsad, ülestõusnud meistrid ei edasta seda, mida inimesed kuulda tahavad. Me räägime sellest, mida näeme, sellest, mida inimesed kuulma peaksid.

Kelles see vastu ei kaja, pole kohustatud seda kuulama, aga kes kuulata tahab, selle me võtame avasüli vastu. Aga me ei saa teile edasi anda seda, mida te kuulda tahate, kui te olete häälestunud kollektiivsele ärevusele, hirmule tuleviku ees, mis on duaalsuseteadvuse paratamatud kaasnähud.

Ütleksin, et hirmuäratav ennustus on paljude jaoks vabandus Kristus-teadvusse jõudmise edasilükkamiseks. Nende alateadvus saadab välja sõnumi Kristus-teadvusele keskendumise võimatusest hulgaliste negatiivsete ennete keskkonnas. Ometigi, kas Kristus-teadvuse sisu pole mitte materiaalse äravõitmine?

Kuidas saaksite jõuda Kristus-teadvusse, kui lasete materiaalsel keskkonnal peremehetseda oma teadvuse üle ja edasi lükata Kristus-teadvusse jõudmist võimalike negatiivsete sündmuste tõttu?

Duaalsus on vastuoluline, mu armsad. Aga kui sa jõuad tähelepanekuni, et endasse vaatamine on oluline ja näed oma mõtteid, uskumusi ja suhtumisi, mis on omavahel vastuolus, siis sa suudad vabaneda praegusest seisundist ja suurendada oma avatust ning avardada oma teadvust kuni 144-nda tasandini.

Tõde pole kinnituse otsimine eelarvamustele
2017 aasta on teatavasti viienda vaimse kiire energiate ja initsiatsioonide aasta. See on tõe kiir. Kas teate, mis on selle aasta kõige olulisem initsiatsioon nii planeedi kui inimeste jaoks?

See on järgmine: 99,9999 (üheksaid võib siia veel lõputult lisada) protsenti selle planeedi elanikkonnast arvavad end tõeni jõudvat sel viisil, et otsivad kinnitust oma ttõekspidamisele. Mõned otsivad seda teadusest, mõned ootavad poliitilistelt või religioossetelt autoriteetidelt ja kasvav kogus inimesi ülestõusnud meistritelt.

Kui te olete avatud ülestõusnud meistritele ja nende õpetustele, siis algaval aastal peate te jõudma selleni, et te ei oota meilt kinnitust oma eelarvamuslikele ideedele tõest. Olge avatud suuremale tõele, kui see, mis hetkel teie teadvuses asub. Nii, mu armsad, toimub kasvamine ja vaimse tee sillutamine. Teadvuse tasanditel ülespoole liikumine eeldab järjest suuremat avatust.

Kui sa oled teatud tasandil, siis sinu läbielatud kogemus tundub sulle reaalsena. See tähendab, et mistahes teadvuse tasandil olev inimene kogeb neid tõe aspekte, mis näivad talle tõesena.

Kui sa tajud elu läbi oma nelja madalama keha filtri, siis need sinu tasandi tõeterad, mida sa oled suuteline mõistma, tunduvad väga tõestena. Need tunduvad ülimatena. Nii toimub maine kogemuste omandamine tegelikkuse kohta.

Kuid, mu armsad, kuidas aga kasvada praeguse teadvuse piiridest välja? Vaid nii, kui seada kahtluse alla oma praegune tõetõlgendus ja paluda meilt, ülestõusnud meistritelt, et nad näitaksid teile kõrgemat tõde. Kui aga pidada oma praegust teadmist ülimaks tõeks, siis kas see mitte ei välista avatust edasisele kõrgemale tunnetusele? Ülestõusnud meistrite õpetus ei ole selleks, et otsida sellest kinnitust oma praegustele arusaamadele. Selline tegevus seiskab vaimse kasvamise.

Olge valmis küsimärgi alla seadma oma praegused tõed ja olema avatud, et me saaksime teile seesmiselt anda teadmisi vaatamata sellele, missuguse välise õpetuse te olete valinud või ka pole te ühegi õpetuse järgija.

Otseühendus meistritega on võimalik vaid siis kui inimene pole kinni jäänud oma olemasolevatesse tõekspidamistesse. Isegi juhul, kui on tegemist ülestõusnud meistrite õpetusega, võib õpilane tunda hirmu selle ees, et ta leiab kunagi midagi kõrgemat harjumuspärasest õpetusest. Sel juhul muudab uus kehtetuks senise õpetuse või tõekspidamise või aeg, mille ta pühendas õpitule, on tema silmis nüüd raisatud aeg. Sisuliselt kardab ta leida uut, kõrgemat ülestõusnud meistrite õpetust.

Vajadus tasakaalu hoidjate järele algaval aastal
2017, 2018, 2019 aasta on vastavalt 5., 6., 7. vaimse kiire aasta. Maa läbib sel ajal üpris rasked initsiatsioonid. Selle edukaks toimumiseks on vaja rohkem rahvast, kes suudaks hoida vaimset tasakaalu. Vastasel korral saab see olema üpris keeruline väljakutse. Me vajame sind hoidma vaimset tasakaalu oma planeedi tarvis.

2016. aasta näitel ilmneb, kui paljud varjatud olukorrad on saanud avalikuks ja kui palju ebapuhast on pinnale tõusnud. Kõik see, mis 4. vaimse kiire, puhtuse kiire aastal pinnale tõusis, mõjutab järgnevat, 5. ehk tõe kiire aastat.

Võimalik, et algaval aastal paljastuvad kulissidetagused dramaatilised olukorrad või ekslikud tõekspidamised sedavõrd, et paljud inimesed ei tule selle olukorraga toime. Kui meil on rohkem neid, kes suudavad hoida tasakaalu, siis saab kollektiivne teadvus tõusta kiiremini ja inimesed saavad oma riskidega paremini hakkama.

2017. aastal toimuvast
Mu armsad, miks pidas Vladimir Putin 2016. aastat raskeks? Osalt seepärast, et Venemaa kohta said teatavaks niisugused asjad, mida Putin oleks meeleldi saladuses hoidnud. See hõlmab väidet häkkimise kohta seoses Ameerika presidendi valimistega ja samuti paljastust Vene sportlaste süstemaatilisest dopingu kasutamisest ning ka eelseisvaid paljastusi algaval aastal.

Venemaa saab silmitsi seisma olukorraga, kus tuleb ilmsiks tõsiasi, et suur hulk inimesi elab vaesuses ja vaesunute arvukus jätkab kasvutendentsi. Samas rikastub väike eliit järjest rohkem loodusvarade arvelt, mis tegelikult peaksid kuuluma kogu rahvale.

Ärge arvake, et ameeriklastel on ladusalt läinud. Mööduval aastal avalikustati Panama paberid, kuid millal te viimati neist kuulsite või nende kohta midagi lugesite? Need on jäänud tagaplaanile, aga algav aasta toob kaasa järjekordsed paljastused nende kohta.

Möödunud aasta polnud hea presidendi ametikohale kandideerimiseks, eriti kui kandidaadil on luukered kapis või e-kirjade varjatud kontod. Kas on sel tähtsust, kes e-kirjad avalikustas? See ei muuda fakti, et oli, mida paljastada. Ka vastvalitud presidendi isiklik elu, äritegevus, tema maksud ja maksmata jätmised ei jää puutumata algaval aastal.

Ameerikas on suur tõenäosus avalikuks tulla tõsiasjal, kuidas varjatud eliit seal asju juhib ja kuidas ebavõrdsus vaeste ja rikaste vahel on tõusnud enneolematule tasemele selle riigi ajaloos. Ameerika suurimaks väljakutseks algaval aastal on selle maailma rikkaima riigi vaeste ja rikaste vahelise lõhe vähendamine.

Kas Ameerika rahvas on rikkaim rahvas Maa peal või on tegemist rahvaga, kellel on maailma rikkaim võimuladvik? See küsimus tuleb välja tuua ja nii mõnelegi saab olema šokeeriv kuulda, mil moel on võimueliit mõjutanud Ameerika ühiskonna igat aspekti.

Suureks küsimuseks osutub, kas president, kelle on valinud teatud määral vaesed (kes on kaotanud töö tänu eliidi spekulatsioonidele), neid inimesi aitab, pärinedes ise eliidi hulgast? Ta on kasutanud ära Ameerikas seni kehtinud võimalust ärimeestele, kes on piisavalt rikastunud, et hakata nüüd ise tingimusi seadma selle asemel, et neile alluda.

Ka paljudes muudes maades saavad toimuma paljastused. Suurbritannia ees seisab väga keeruline olukord rakendada ellu EL lahkumise hääletustulemus. Ka elitaarses Briti ühiskonnas on palju avalikustamist vajavat, sest pole elitaarsema mõtteviisiga ühiskonda kui Inglismaa. See käib just Inglismaa, mitte terve Suurbritannia kohta.

Ka Prantsusmaal seisab ees risk paljastusteks sel teemal, kui vastuoluline on prantslaste nägemus iseendast ja kui ebarealistlik on nende enese ületähtsustamine maailmas ja Euroopa Liidus.

Paljutki võib toimuda ka teistes riikides, kus tuleb ilmsiks vastuolulisus ja vildakas nägemus maailmast. Lähis-Idas, ja eriti Iisraelis ja ka mitmetes Araabiamaades ilmnevad paljastused sunnivad inimesi endasse ja oma ühiskonda ning eriti islamisse vaatama.

Mu armsad, kas islami pidamine ülimaks tõeks on asjakohane, kui islamistlik kultuur on produtseerinud lakkamatut võitlust, mida loob IS või ISIS või muud rühmitused? Millal taipavad Araabia maailma rahvad, et Jumala poolt inspireeritud religioon ei produtseeri teisi tappa tahtvaid inimesi.

Konverentsid 2017
Ootame huviga konverentsi Venemaal ja kohtumist paljude ülestõusnud meistrite õpilastega Venemaal, et anda jõuline impulss sellele ilusale maale ja neile toredatele inimestele, kes pole kahjuks veel ohvri teadvusest välja kasvanud. Mu armsad, nad ei näe, kui vastuoluline on ennast ohvriks pidada ja samal ajal käituda viisil, mida võib üheselt tõlgendada agressioonina.

Samuti ootame konverentsi Euroopas, sest ka Euroopa vajab tervendamist, eriti pärast Inglismaa lahkumist Euroopa Liidust.

Samuti järjekordset konverentsi Koreas, kus on ülestõusnud meistrite õpilastes toimunud märkimisväärne vaimne kasvamine, mis annab meile suurt lootust, et saame kinnistada Kuldse ajastu teadvust Koreasse, kust see levib teistesse Aasia maadesse.

Me vaatame 2017. aastat kui järjekordset läbimurde aastat, nagu on seda olnud kõik aastad alates 2012., kui alustasime seitsme vaimse kiire energia vabastamist. Vastus õpilastelt on olnud piisav, et luua märkimisväärne ülesminev spiraal.

Ootame veel inimesi sellega ühinema ja tulema appi tasakaalu hoidma järgneva kolme aasta jooksul, mis on keerulised nii isiklikul kui planetaarsel tasandil. Serapis Bey on öelnud oma raamatus The Mystical Initiations of Intention, et neljas vaimne kiir on nõelasilm, mis ühendab kolme esimese ja kolme viimase kiire initsiatsioone. Vaimsete kiirte initsiatsioone läbides tempo suureneb, sest suund on 7. kiire poole, millel on suurim kiirendus.

Kolme järgneva aasta initsiatsioonid
Ma olen järgneva kolme aasta jooksul pühendunud erakorralise abi andmisele planeedile Maa. Aga see on abi, mida ma annan läbi inimeste, kes rakendavad ellu meie õpetusi.

Kui te viite praktilisse ellu meie poolt antud õpetusi, raamatutes öeldut, loete invokatsioone, dikriisid, saan ma teid individuaalselt juhendada teie tahtel ja valmisolekul, kui te seda palute ja kui te pühendute seitsme kiire initsiatsioonide läbimisele.

Mu armsad, astuge samm tagasi või vaadake Maad kosmosest. Kujutlege, et hõljute minuga kosmoses. Te näete sealt, et energeetilisel tasandil on Maa keskmes telg ja ümber selle telje on keerdunud madu.

Vast teate, et heeroldikeppi[1] kasutatakse meditsiini valdkonnas, kus üks või kaks madu on keerdunud ümber kepi. Sedasama võite märgata ka Maa keskmes. See madu esindab duaalsuseteadvust ja duaalsuseteadvuse lõksus olevaid inimesi.

Tähelepanelikul vaatlemisel selgub, et maol pole vaid üks pea, vaid neid on palju. See on enama kui seitsme peaga hüdra, sest tal on väga palju avaldusvorme kas religioonis, teaduslikus materialismis, poliitilises või mõnes muus filosoofias, mis kõik kujutavad mao erinevat pead. Lähiaastatel tungivad need pead läbi pinna. 

Loomulikult ei toimu see füüsilisel,  vaid energeetilisel tasandil. Mao iga pea pinnale kerkimine toob kaasa sündmuse, kus paljastatakse vale, eksitus või rahu puudumine, mille on loonud konkreetne filosoofia, elunägemus või tõekspidamine.

Aastal 2017 saab nähtavaks, kuidas teooriad on vastuolus iseendaga. Aastal 2018 saab nähtavaks nende sisemiste vastuolude lepitamatus, kuigi väidetakse, et need vasturääkivused on rahumeelsed. 2019. aastal saab teatavaks, kuidas need piiravad inimeste vabadust, kuigi väidetakse vastupidist. Sellised on planeedi ees seisvad initsiatsioonid ja need, kes initsiatsioonid läbivad, näevad läbi ka ebakõlad ega lase end petta.


Kas teie ülestõusnud meistrite õpilastena suudate need initsiatsioonid läbida? Jah, kui te, nagu juba öeldud, palute meid avatud meele ja südamega ning olete valmis vastu võtma tõe kõrgemat väljendust kui see, millesse olete siiani uskunud. Kas tahate liikuda kõrgemale oma potentsiaalis järgneva kolme aasta jooksul? Sel juhul olen ma teile selleks juhatuse andnud.

Muidugi raamatud, mille on kiiremeistrid andnud ja annavad edaspidi, on samuti olulised initsiatsioonide läbimisel ning planeedi aitamisel läbi initsiatsioonide, hoides vaimset tasakaalu miljonite jaoks, kes vajavad teiste abi, et muuta oma tõetaju ja eristamisvõimet. Vastasel korral saavad tekkivad olukorrad olema nende jaoks väga koormavad, talumise piirest väljas ning nad võivad üldse kaotada suuna. Kui ei saa piisavalt olema neid, kes on valmis hoidma tasakaalu järgneva kolme aasta jooksul, siis suureneb oluliselt psüühikahäiretega inimeste hulk, kes ei tule toime tekkinud olukordadega.

Seega, ma panen teie ette võimaluse, vastutuse ja väljakutse!
Kas te kasutate seda edastust hirmu toitmiseks tuleviku ees või selle hirmu ületamiseks?

Mina olen Gautama. Olen alati valmis aitama hirmu ületada! Paluge, ja ma vastan teile selles ulatuses, milles olete end avanud, ja see vastus ei saa olema selline, mida ootab teie väline meel.[1]
                        [1] Caduceus ehk heeroldikepp ehk saadikukepp ehk kerykeion on kahe mao kujutisega kepp, mida kandsid jumalate teadetekandjad Hermes, Iris ja Mercurius. Alkeemikute väitel visanud jumalate käskjalg Mercurius oma võlukepi kahe võitleva mao vahele. Maod keerdusid selle ümber, moodustades Mercuriuse heeroldikepi, mis sümboliseeris kahte vastandlikku tasakaalustatud jõudu.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine