Kas ülestõusnud meistrid testivad meid?

Küsimus: Kui ma olen invokatsioone lugedes pöördunud abi saamiseks ülestõusnud meistrite poole, on mul elus tekkinud  segaseid situatsioone ning suhteprobleeme teiste inimestega. Kas see on seotud  karma kustutamise või  sisemise puhastumisega või on need häirivad olukorrad antud mulle testina ülestõusnud meistrite poolt.

Vastus Ema Marialt 5.05.2017:

Ükskõik, missugusesse olukorda te oma vaimsel teel juhtute sattuma, pole kunagi tegemist ülestõusnud meistrite poolse testimisega. Mõnele võib see küll üllatusena tunduda, aga me ei testi oma õpilasi, manipuleerides neid mingisse raskesse situatsiooni. Meil pole sellist võimu ja me ei tahagi seda. Meie ei anna teie elule mingit teatud suunda läbi manipulatsiooni. Aga me aitame alati teil teha paremat valikut nii, et teie ise saaksite oma elule teistsuguse suuna anda. Meie näol pole tegemist varjatud käega, mis lükkab teid teatud teste läbima.

Kes teid siis ebameeldivatesse olukordadesse saadab? See olete teie ise ehk need on teile omased senini märkamatuks jäänud reaktsioonilised mustrid. Tõsi on aga see, et kui te pöördute meie poole, saame me teid aidata kahel moel. Me saame suunata teisse teatud hulga valgust, mis aktiviseerib need tingimused/mustrid, mis on teie alateadvuses, ja mida te ei teadvusta. Selle valguse suunamisega ei kaasne automaatselt teid häiriva välise situatsiooni tekkimist.

Teiste sõnadega, kui teie palute meil näidata teile teie alateadvuses peituvat mustrit, siis meie saadame valgust teie aleteadlikku meelde, mis aktiviseerib selle mustri teie alateadvuses. Teie tajute seda nii, et välised sündmused või teised inimesed loovad teie jaoks mingi häiriva olukorra. Tegelikult on tegemist teie enda reaktsioonilise mustriga, mille aktiviseerib valgus, ja teie reaktsiooniline muster projitseerib selle välistele oludele ja teistele inimestele.

Teile aga tundub, et teie rahu hakkab rikkuma või edasiminekut takistama just välises olev faktor. Tegemist on aga hoopis teie enda  alateadvuses oleva mustri kogemisega. Teis võib olla ka teistsuguseid psühholoogilisi mustreid, mida te kogete enesekohaselt ja seepärast pole kahel meilt abi paluval inimesel täpselt ühesugust mustrit.

Nagu öeldud, on valguse suunamine vaid üks võimalustest. Eelistatum moodus on anda teile intuitiivne kaemus, mis aitab teil näha oma alateadvuses asuvat mustrit. Paljudel juhtudel pole õpilased selle tabamiseks piisavalt avatud. Aga meie ei taha seda teile ette heita. Kui te palute meie abi, siis on ilmselge, et te ei ole miskit endas suutnud märgata, sest kui te oleksite juba kõik lahendanud, ei vajaks te meie abi. See on loomulik, et te ei märka seda, mille nägemiseks te meilt abi vajate või ei näe te seda piisava selgusega.

Seepärast saamegi me teid mõnikord aidata ainult teie alateadvuses oleva mustri aktiviseerimisega ja mingi teid häiriv olukord kerib tuure juurde enne, kui te oma reaktsioonilist mustrit märkama ja jälgima suudate hakata, küsides eneselt: „Miks mina niimoodi reageerin?“  Aga muidugi, kui te olete piisavalt avatud, siis saame me teid aidata selliste häirivate olukordade tekketa. Meie ei ole huvitatud sellest, et te sattuksite probleemsetesse olukordadesse.

Me eelistame anda teile intuitiivse taipamise, mis eeldab tahtlikku tööd oma avatusega, et olla suutlik tabama neid peeneid kaemusi. Meie ei räägi teiega kui müstiline hääl taevast, kes ütleb, milles teie probleem seisneb. Me saame teiega rääkida vaikse häälena teie sees, kuid selle kuulmine sõltub teiepoolsest vastuvõtlikkusest. Paljudel juhtudel pole see, mida teie näete välise meelega, veel mitte alusprobleem.

Kui teie väline meel on fikseeritud teie senise arusaama meiepoolse kinnituse ootamisele, siis puudub avatus intuitiivsele kaemusele. Kui te olete valmis nägema asju järjest erinevamate nurkade alt, järjest erinevamas perspektiivis, siis me saame teid seesmise kaemuse kaudu abistada teie mustrite valgustamisel, ja välist segadust pole vaja. Meie paljud õpilased, kes on aastaid vaimsel teel olnud ja arendanud välja seesmise kuulmise, on pidevas kuulatamise seisundis.

Paljud paluvad meilt abi, olles oma abipalumise otsuse teinud välise meelega, kuid neis on alateadlik vastuseis kuulda meie vastust. Aga nii mõnedki on selle alateadliku vastuseisu ületanud. Neil on kergem , sest nad kuulavad pidevalt ühe kõrvaga ülestõusnud meistreid ja teise kõrvaga maailma. Te võite alati arendada tahet kuulata, et kuulda seda, mida ego tingimata kuulda ei tahaks.

Enese hukka mõistmine või halvasti tundmine oma mustrit märgates  on samuti teie mustri osa ega tule meilt, sest meie ei mõista teid kunagi hukka. Ka meil olid omad mustrid enne, kui me ülestõusmise saavutasime. Meie sooviks on teid aidata vabaks saada igast egomustrist.    


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine