Energeetilised mõjud ja kõrvalmõjud dikriide/invokatsioonide lugemisel

Küsimus: Pärast invokatsiooni lugemist, kui ma kutsun valgust teiste inimeste aitamiseks, tunnen ma end rusutuna. Kas võib olla, et ülestõusnud meistrid kasutavad meid energiatöö tegemiseks teiste inimeste ja maailma/sootsiumi hüvanguks?

Ema Maria 05.05.2017, Korea

On teatud dünaamika, millega peaksite olema kursis mistahes vaimset tööd tehes. Elu vaimse poole suhtes olevad inimesed on tavainimestest rohkem avatumad ja tundlikumad. Sellepärast peab teie poolt vahendatav valgus olema seotud teie avatuse astmega.

Kui te loete invokatsiooni või dikriid, kasutame meie teie energiakeskusi ehk tšakraid valguse saatmiseks teatud valgust vajavasse situatsiooni. Iga kord, kui te loete dikriid mitte isikliku kasvamise eesmärgil, vaid mingi olukorra lahendamiseks oma sootsiumis, teeme meie selleks energeetilist tööd. Me kohandame alati teie tšakratesse suunatud energiakogust vastavalt sellele, kui palju lugeja suudab seda kanda.

Aga kui me valgust suuname, põhjustab teie sensitiivsus niinimetatud tagurpidiliikumise. Valgus, mis tuleb meilt, voolab läbi teie tšakrate kollektiivteadvusse, aga tänu teie tundlikkusele tekib mõnikord vastassuunaline vool, mille puhul teie lasete mingi koguse energiat massiteadvusest oma tšakratesse.

Kui see nii juhtub, siis tuleb teil midagi ette võtta, sest sellise olukorra tekkimine pole meie soov. Kui pärast invokatsiooni lugemist tekkinud energia on teie jaoks väga koormav, siis te ei peaks enam seda invokatsiooni lugema või ei peaks lugema enam ühtki invokatsiooni sootsiumi/ühiskonna heaks enne, kui olete teinud tööd oma isiklikuks kaitseks ja oma tšakrate ning nelja madalama keha puhastumiseks. Kõik see, mis saab teisse tulla massiteadvusest, peab mingis teatud koguses juba olemas olema teie enda energiaväljas, ja selle kaudu olete te massiteadvusega seotud.

Seepärast tekibki nn tagasivool, osutades millelegi, mis teis endis läbitöötamist vajab enne, kui te saate jälle lugeda neidsamu invokatsioone, mis varem põhjustasid halva enesetunde. Samuti võib kutsuda endale vaimset ja isiklikku kaitset peaingel Miikaelilt või Astrealt enne, kui te hakkate invokatsiooni lugema.

Enamikul seda probleemi pole, sest te olete harjunud tagasivoolu tõkestama. Te suudate kõik õppida invokatsiooni lugemise ajal seda tagasivoolu peatama. Invokatsiooni lugemise eesmärk on kiirata valgust massiteadvusse, aga teil pole mingit kohustust võtta massiteadvusest midagi enda energiavälja. Me ei kasuta kunagi teie tšakraid selleks, et tõmmata madalamat energiat läbi teie tšakrate meie oktaavi.

Kui te tunnete tagasivoolu, siis on alati tegemist sellega, et teie teadvuses on midagi sellist, mis teeb teid haavatavaks massiteadvuses oleva energia suhtes. Võib ka olla, et te tunnete mingit kohustust. Näiteks, te loete invokatsiooni kellegi toetamiseks ja tunnete empaatiat või sümpaatiat teise suhtes ning tahate tema koormat kergendada. Aga teil ei pea olema selliseid tundeid, mis teise inimese koorma teie kanda kallutab. Teie ei ole kohustatud võtma enda kanda teiste koormaid. Me pole seda teilt kunagi palunud. Meie palume teil kutsuda valgust meie oktaavist, mis suudab transformeerida need energeetilised koormad.

Me oleme tihti rääkinud, et mõned inimesed hoiavad vaimset tasakaalu. Sel puhul on tegemist hoopis millegi muuga. Mõned inimesed on tõotanud võtta enda kanda mingi energeetilise koorma, mis võib väljenduda äärmisel juhul mingi haigusena, kuid võib ka eksisteerida mingil teisel kujul selleks, et hoida tasakaalu. Nad transformeerivad seda koormat tasapisi kogu oma elu jooksul.

Kui te aga loete invokatsiooni ja tunnete pärast end halvasti, siis soovitan kasutada ülalnimetatud abinõusid. Kui teist pikemas perspektiivis saab tasakaalu hoidja, siis ei teki teis pärast invokatsiooni lugemist raskustunnet.

                                                                                    ***

Küsimus: Kas kerget trenni tehes, jalgrattaga sõites või kõndides võib dikriid/invokatsiooni lugeda? Ma sooviksin teada, kas sellel on mingi vahe, kui lugeda neid keskendunult ja vaikselt istudes või kerge kehalise liikumise ajal.

Ema Maria 05.03.2017, Korea

Kujutan ette, kuidas te jalgrattaga sõites loete oma iPadist invokatsiooni. Ma soovin, et te oleksite absoluutses turvalisuses. Kui aga dikrii või invokatsioon on teil peas, siis võite seda muidugi lugeda jalutades või jalgrattaga sõites.

Tegelikult on nii, et invokatsiooni lugemise efektiivsus on väga oluliselt seotud teie keskendumisega, sellega, kui tugevasti te olete häälestunud meistrile oma südames ja kui palju te tunnete valgust endast läbi voolamas. Kui te olete selle tunde saavutanud ja kehalised harjutused ei sega, siis pole mingit probleemi.

Võib ka öelda, et dikrii mingi füüsilise tegevuse käigus on parem kui üldse mitte lugemine. Kui teil pole piisavalt aega, siis on seegi võimalus. Aga ma tahan siiski rõhutada, et alati on meie õpilastel olnud kalduvus otsustada välise meelega , et nüüd ma pean lugema teatud hulga dikriisid või invokatsioone iga päev. Oma entusiasmis seavad nad tihtipeale endale üsna kõrge eesmärgi. Aga oma igapäeva praktilises elus põrkuvad nad kokku ajapuudusega ega suuda oma otsust ellu viia.

Sel juhul muutub dikriide ja invokatsioonide lugemine neile koormavaks, sellest tekkib kohustus ning te hakkate endaga võidu jooksma, püüdes välise meelega saavutada olukorda, kus teil on 'see tehtud'. Pigem ärge võtke omaks sellist lähenemist. Selle asemel lugege üks invokatsioon või dikrii, mille jooksul on teil aega keskenduda oma südames ja lugeda seda tundega, selle asemel, et lugeda kolm invokatsiooni, aga teha seda mehhaaniliselt.

Minevikus on mõnes organisatsioonis keskendutud dikriide väga kiirele lugemisele. Mõned õpilased otsustasid lugeda teatud hulga dikriisid iga päev. Sealjuures on väga kiiresti lugedes raske häälestuda ja kerge minna autopiloodile. Ma ei taha öelda, et sellisel lugemisel pole mõju. Kuid kolme invokatsiooni mehhaanilisel lugemisel puudub nii suur efekt, kui 9-kordsel dikrii või ainult üht invokatsiooni lugemisel koos tõelise häälestumisega meistrile oma südames.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine