Suhtlemine südamest südamesse

Ema Maria
Hollandi konverentsil 1.06.2017

Mina olen ülestõusnud meister Ema Maria, ja ma tulen teie juurde täna suure rõõmuga. Mulle teeb rõõmu näha teid, kes te olete kogunenud  sellele üritusele, mitte üksnes füüsiliseks koosolemiseks, vaid olete ka vaimselt koos. Te suhtlete vabalt ja avatult üksteisega, jagate südamest tulevat, räägite oma isiklikest asjadest ning tunnete end vabalt ja turvaliselt teemadel, milles te tavaliselt end paljude teistega nii turvaliselt ei tunne. Te räägite siin pingevabalt inimestega, keda te kunagi varem pole kohanud, jagades nendega midagi sügavalt isiklikku enese kohta, kartmata, et seda võidaks vääriti mõista või teie vastu kasutada.

Tahan teie tähelepanu juhtida sellele taevalikule tundele, mis siin valitseb, sest ka meie suhtlemine ülestõusnud sfääris on pingevaba. Aga mu armsad, kuidas saaks Kuldne ajastu olla mõeldav ilma pingevaba suhtlemiseta, ilma suhtlemiseta südame tasandil, mitte välise mina ja ego tasandil. Pange tähele oma suhtlemist siin ja võrrelge, kuidas see tihtipeale toimub tavaelus.

Ja pange tähele neid mänge inimeste vahel, mis takistavad neil olemast avatud südame tasandil. Tihtipeale eksivad nad mõnda senilahendamata psühholoogilisse mustrisse, mis tahab mahamängitud saada ja takistab ühenduse saamist südame tasandil. Peaks olema ilmne, et südame tasandil suhtlemine on Kuldse ajastu eelduseks. Mina Ema Leegi hoidjana tahaksin näha, et te kõik tunneksite end vabalt, jagades iseennast sellena, kes te olete. See ei tähenda, et te peaksite minema maailma ja rääkima oma isiklikest sügavatest probleemidest igaühega, keda  kohtate, kuid ma julgustan teid jagama iseennast vaatamata reaktsioonile, mille te teistelt saate.

 Sellises kaitstud kogukonnas, kus te praegu viibite, on avatud kommunikatsioon lihtne. Ma tahan rõhutada, et südamest jagamine on vool, mis tuleb teie kõrgemast olemusest läbi teie välise meele. Kui te olete selle voo juba kord loonud, hakkate te järjest vähem sõltuma sellest, kuidas keegi teine teid vastu võtab. Teiste sõnadega, te saate õppida suhteliselt lihtsa lülitusega ennast lahti ühendama soovist näha teist reageerimas teile sobival viisil. Te jõuate mõistmiseni, et teie tõeline eesmärk pole muuta või veenda kuulajat, vaid luua vool oma kõrgemalt minalt läbi südame ja väljendada seda selles maailmas.

Selle voolu äratundmises õpite te leidma rõõmu ja rahuldusest, ilma igasuguste ootusteta teistelt tulevate reaktsioonide suhtes. Loomulikult, nagu näitab teie kogemus, loob kahekesi või väikses seltskonnas vesteldes teiste positiivne reaktsioon ülesviiva spiraali, mis ülendab kõiki. Mõned teist on seda kogenud siin selle lühikese koosviibitud aja jooksul. Siiski võite te rahuldust tunda teid läbivast voolust ka ilma, et miskit positiivset teieni tagasi jõuaks või võimenduks.

 Te õpite südamest jagamise tahet ja julgust vaatamata teiste reaktsioonidele ja ootustele. Teil pole tarvis teiste kinnitust, sest te olete jõudnud arusaamiseni, et kõige tähtsam on olla see, kes te olete, jagada seda, kes te olete ja tunda voolu oma kõrgemast olemusest läbi oma südame. Ja väga tähtis on teada, et te ei vaja selleks mingit täiuslikkust, ega pea selleks olema jõudnud vaimse tee kõrgel tasemele, kuid vähemalt 48ndal astmel, mida te kõik ka olete. Te ei pea selleks olema jõudnud juba Kristusteadvuse tasemele, et see vool läbi südame saaks tulla. Küsimus on ainult tahtmises lasta sellel voolul end läbida, olles sellele avatud ning teiste inimeste reaktsioonide suhtes neutraalne.

Mu armsad, mõne viimase aasta jooksul oleme me andnud palju õpetusi pimedusejõudude piirangulisest ja manipulatiivsest tegevusest, mis on väga variatsiooniderikas, et hoida teid eemal oma kõrgema olemuse väljendamisest. Kõige lihtsam viis selleks on pimestada teid mõtteviisiga, et kui te oma mina sellel planeedil väljendate, siis peate hoolitsema ka reaktsioonide eest. Sel juhul peaksite te seadma eneseväljendamise kooskõlla teiste inimeste võimalike reaktsioonidega.

Tegemist pole siinkohal mitte niivõrd teiste inimeste, kuivõrd langenud olevuste poolt  loodud mehhanismiga, mille eesmärgiks ongi inimese südamest tuleva väljenduse vastavusse seadmine pimedusejõudude ootuste ja nõuetega. Loomulikult ei teadvusta te seda täielikult, kuid seda on oluline tähele panna. Kui te ei tunne vabadust ennast väljendada, siis on südamevoolu väga raske saavutada, sest vool vajab avatust ja väljendus vabadust voolata, sest paljudel juhtudel vaimu voolu sattudes, leiate end ütlemas asju, mida te pole planeerinud ega varem välja mõelnud, millele te pole isegi varem üldse mõelnud. Lõpuks tulevad väljaöeldud sõnad läbi teie ja te mõistate, et see pole teie väike pingesse langenud vihane ja nurka aetud kartlik mina, mis neid lausub, vaid see tuleb teie kõrgemast olemusest.

Mõnikord te imestate isegi, missugune tarkus läbi teie tuli neis situatsioonides, kus te andsite endale vaba voli väljendamiseks. Ja sellised saavad olema ka teie kõrgemad õppetunnid, mis ei toimu läbi teise inimese edastatud diktaatide kuulamise ega raamatu lugemise, vaid enese avamise läbi oma kõrgemast olemusest tulevale voolule. Siis räägib kõrgem olemus läbi teie, ja ta räägib nimelt sel viisil, mis jõuab täistabamusena teile kohale, lahendades senimõistmatu ja aidates teil näha midagi, milleni te pole varem jõudnud, sest keegi pole seda varem sõnastanud just täpselt teile vastuvõetavas sõnastuses. Sel momendil tunnete te ära oma piirangu ja vabanete sellest.   

Suurim õpetaja, kes teil on, mu armsad, on teie kõrgem mina - õpetaja teis endis - olevus, kes te juba olete. Aga teid on manipuleeritud arvama, et teil pole lubatud väljendada end sellel piiratud ja pimedal planeedil. Ka minul oli end raske füüsilises kehastuses olles vabalt väljendada. Minu jaoks oli see sama raske kui teie jaoks, sest ka minul olid omad uskumused ja tõekspidamised. Nii oli lugu ka teiste ülestõusnud meistritega. Ühest küljest saan ma aru eneseväljendusraskustest sellel planeedil ega taha teile seada võimatut ja tabamatut eesmärki.

Samuti ei taha ma, et te peaksite eneseväljendamise raskuste pärast end süüdi tundma. Teisest küljest olen ka mina läbinud kõigist piirangutest vabanemise protsessi, õppinud neist läbi nägema ja jõudnud selleni, et paaris viimases kehastuses polnud see enam nii raske. Eriti oluline oli oma seisukoha väljaütlemine siis, kui me pärast Jeesuse siit ilmast lahkumist lõime kogukonna ja pidime    langetama otsuse, mida edasi teha. See oli väga raske olukord just võimu- ja egomängude tõttu ja keegi pidi julgema end väljendada südamest ja välja ütlema ning korrale kutsuma kõik need jüngrid, kellel olid küll head kavatsused, kuid kes ei teadnud, kuidas edasi tegutseda omavahelisi konflikte vältides, sest nii mõnegi arvates, et just tema teab õiget lahendust jätkamiseks.

 Keegi pidi olema keskne kuju, kes ütles välja selle, mida vaja ja juhatas nad tagasi vaimu voolu. Mina olin tihtipeale jüngritele meeldetuletaja , et kingitus Püha Vaimu väljavalamise näol nelipühal, mille Jeesus meile andis, polnud mitte ühekordne, nagu pühakiri seda kirjeldab, vaid see toimub paljudel kordadel, kui õpilased kogunevad ja kellestki saab instrument, kelle läbi vaim voolama hakkab ning teised õpivad seda ära tundma. Siin pole tegemist võistlusega ega sellega, et kogu aeg  räägib üks ja seesama inimene, vaid erinevad inimesed võivad erinevatel kordadel rääkida, kuid nad peavad õppima ära tundma, kelle on vaim valinud end väljendama mingil konkreetsel kogunemisel ja selle toimuda laskma. Vastasel korral on tegemist egomänguga.

 Paljudel juhtudel on minu rolliks olnud öelda: „Ühinege nüüd, sest meie kogukonnnal on oluline täituda vaimust, mitte meie välistest olemustest“. Vaim on kui tuul, mis puhub, kuhu ta tahab ja väljendab end läbi selle, kes soovib, valides ta välja mingil momendil.“ Mitte keegi ei oma siin monopoli, olles erand, ega ole ka väljajäetu  vaimu instrumendi arsenalist, kui ta seda olla soovib.

Mu armsad, oma tänases kokkusaamises näete te suhtlemisel suuremat südamlikkust ja siirust võrreldes tavaolukorraga. See ongi vaimu vool kõrgemalt olemuselt. Paljud teist on selle ära tundnud ja paljudel kordadel pole see nii väga teadvustatud, aga te saate, kui soovite, olla järjest rohkem avatud ukseks vaimule. Selleks ei pea pikka juttu maha rääkima, vaid teinekord piisab ühestainsast lausest, mis on öeldud tavapärasest sügavamas tundes ning sellest piisab, et kuulaja teadvus, mis selle kuulamisest ümberlülituma pidi, ka ümber lülitus.

Teil kõigil, mu armsad, on võime saada selliseks avatud ukseks. Ja seepärast ei pane ma teie ette täitumatut eesmärki, sest ma näen seda potentsiaali, mis teis kõigis on olemas. Vaimsel teel käijal on alati potentsiaal teist aidata. Kui te olete ühe oma egoaspekti ületanud, siis saate te teistel aidata sedasama teha. Teie teele võib sattuda keegi, kelle jaoks te olete ainuke lootus pika aja jooksul. Teis peab olema rohkem tahet olla avatud ukseks ja lasta vaimul enda läbi kõnelda paljudes erinevates olukordades.

Mu armsad, me ei räägi siin inimeste pööramisest ülestõusnud meistrite õpetusse kui religiooni ega mingite väliste asjade tegemisse, vaid mõne hea idee või mõtte andmisest, mis mõjutab nende teadvust ülespoole tõusma. Võib-olla puudub neil selline varasem kogemus.

Kas te kujutate ette, kui palju inimesi on maailmas, kes pole kunagi kogenud manipuleerimiskavatsuseta, kriitikata või süüdimõistvat suhtumist. Kui paljudel pole tavaliselt lahket kuulajat, kedagi, kes kiirgaks talle armastust ja mõistmist. Võib-olla muudaks üks lahke sõna sellise inimese elu, sest te annate talle kogemuse, mida ta pole varem saanud ning ta tunneb läbi teie vaimu voolamas, mida ei saa eitada. Nüüd saab ta võrdlusvõimaluse vastukaaluks senikogetule.

Mõnikord võib suhtlemine olla väga pinnapealne, sest inimesed võtavad kaitsehoiaku, kui tajuvad ohtu, pöörates teinekord ka asja naljaks. Selles pole midagi halba, aga see ei hõlbusta südamest suhtlemist. Mõnikord aitab huumor jääd lõhkuda. Aga kui teie olemuses polegi jääd, mida lõhkuda? Mõelge, kui paljudel kordadel ohtu tajudes, on see teie madalama mina ebaturvalisus, mis siis sõna võtab, see ei pärine teie kõrgemalt olemuselt.

Mu armsad, paljudel on psühholoogilised probleemid. Sellest saan ma väga hästi aru. Paljud on olnud vaja oma teemad lahendada enne, kui suudavad pingevabalt võõrastega  suhelda. Paljud on piisavalt oma psühholoogilisi probleeme juba lahendanud, ja nüüd tuleks neil teha ümberlülitus,  mõistmaks, et kaitset ja häbelikkust pole enam tarvis, nüüd on need muutunud piiranguks.

Te saate teha otsuse taastada ühendus oma kõrgema olemusega oma südames ja lubada endal rääkida südame kaudu selle asemel, et jääda välisele tasandile. Te võite saavutada seisundi, kus räägite alati südamest või teete seda väga sageli. Kui praktilises situatsioonis jääte oma südamesse ja ei pööra tähelepanu egomängudele ning ei karda saada tagasi negatiivset reaktsiooni, olete te kaitstud.  Kui rääkida südamest, olete te alati kaitstud. Kui teine solvub, aga teie suudate püsida südames, siis teie ei solvu. Ja kui teie jätkate südamest tulevat rääkimist, siis võib teises tekkida muutus ja ka tema suudab häälestuda oma kõrgemale olemusele.

Kui te saate sellist suhtlemist turvaliselt harjutada siin nende päevade jooksul, saate te selle kogemuse endaga kaasa võtta ja kogeda seda ka teistsugustes olukordades. Kui paljud teist, mu armsad, kes te olete osa võtnud mõnest konverentsist, olete kogenud  koju reisides olukorda, kus teie kõrval lennukis, lennuväljal või rongis istub keegi, ja te hakkate temaga rääkima ning teil on selle inimesega tunduvalt sügavam suhtlemine kui üldse kunagi kellegi võõraga on olnud.  Konverentsil viibides on teie tšakrad avatud, olete saanud palju valgust ja teile tundub, et olete ikka veel kaitstud keskkonnas ja te suudate jätkuvalt tunda end palju vabamalt. Ka vestluskaaslane tunnetab seda ning avaneb samuti. 

Kui te vaatate ausalt endasse, siis võite näha, et enamusel kordadest on teil avatus ja südamest jagamise tahe olemas. Nii tegutsedes tõmbate ligi järjest enam neid, kes on valmis avatult suhtlema. Inimesed alla 48ndat teadvuse tasandit pole selleks küll alati valmis, sest neis on sellised mustrid, mille puhul pole neil kunagi turvaline ja nad on kogu aeg hirmul ning nad peavad kogu aeg omama kontrolli toimuva üle. Nad pole võib-olla varem kogenud südamest südamesse suhtlemist ja võivad sattuda segadusse, sulguda ja isegi reageerida negatiivselt. Sellisel juhul jätke nad rahule. Järjest rohkem inimesi igatseb ehtsa, siira ja tõelise suhtlemise järele.

Mu armsad, pange tähele, mis on toimunud meedias viimase kümne või enama aasta jooksul. Järjest rohkem mängitakse reality showsid. Paljud teleintervjuud on hoopis teiselaadsed. Mõnel  intervjueerijal õnnestub stuudiosse kutsutud külalistega maha pidada üsna siiras vestlus. On ka neid, keda juhivad egomängud, kuid järjest enam inimesi on avastanud, et nad ootavad  midagi, mis on senisest erinev. Hinnatakse neid, kes julgevad olla nemad ise. Selle on põhjustanud muutus kollektiivteadvuses eriti viimase kümnendi jooksul.

Järjest rohkem inimesi otsib midagi, mida nad nimetavad ehtsaks, tõeliseks või siiraks või nad ei oskagi seda otsitavat sõnadesse panna. Aga otsitav pärineb südame tasandilt ja seda ei saa ohjata egomehhanismid. Mõned ei näe läbi egomehhanisme ega teadvusta ego kuigi selgelt, aga ometi on nad uut otsides tavapärasest tüdinud.

Praegu on käes südamest tuleva suhtlemise aeg, et aidata sellega kaasa veelgi kollektiivse teadvuse muutumisele ning sellisele suhtlemisele kaasatakse järjest rohkem inimesi. See tuleks ellu viia, seda oleks vaja kehastada. Ja teil kõigil on selleks potentsiaal, mu armsad.  

Liidame siia veel planetaarse, kosmilise aspekti. Me oleme rääkinud, et pimedusejõudude üks viis inimesi manipuleerida, on idee seadmine tähtsamale positsioonile, kui seda on indiviidid. Kõige drastilisemal moel väljendub see mõtteviisis, et tapmine mingi idee pärast on õigustatud. Ehk idee on õigustus inimese tapmiseks. Siin tuleb teha üks olulisemaid nihkeid, et Kuldne ajastu saaks ilmneda, sest sellisele lähenemisele pole vaimses maailmas alust.

Pole mitte mingit õigustust inimkeha tapmiseks, kes end füüsilises maailmas väljendab. Füüsiline elu on väärtus, sest see on kasvamisvõimalus. Kui füüsiline keha inimeselt ära võtta, siis võetakse sellega võimalus hingel kasvada ja see on suurim väärtegu selle inimese vaba tahte vastu. Vanas testamendis kirjapandud  käsule: „Sa ei pea tapma,“ pole lisatud mingeid erandtingimusi, mis tapmist lubaksid, kuigi juutide preesterkond arvas, et sellised tingimused on olemas.

Ka maailmasõdade puhul  on ideedele omistatud tähtis roll. Tegelikult teab iga tapja, et tappes teist eksib ta mingi kõrgema nõude suhtes. Kuid tappes palju kordi see intuitiivne teadmine hääbub ja inimene ei omista sellele enam tähelepanu, ometi ei kao see teadmine temas kusagile, mu armsad. Selleks, et saada inimesi üksteist tapma, kasutavad pimedusejõud kaht varianti. Kas aidatakse luua konflikt üksteise vahel, mille puhul kahe inimese või kahe inimgrupi vahel jõutakse arusaamiseni, et kui meie ei tapa, siis tapetakse meid. See on primitiivsem viis inimesi taplusse saata. Tekib olukord, kus üks on agressor ja teine kaitsja.

Teisel juhul leitakse idee, mis õigustab teiste tapmist. Näiteks grupp inimesi leiab, et nemad on teistest paremad ning defineerib patuoina, õigustades niimoodi tapmist. Ja millegi „parema“ nimel tundub tapmine mitte ainult õigustatud, vaid ka vajalik.

 Kuidas see jutt haakub minu vestluse esimese poolega? Mis tõkestab ehedat suhtlemist? See on kinniolemine ideedes. Oma tõekspidamiste ja ideede võrgus olemine ei lase inimesel end vabalt väljendada, vaid sunnib teda võtma mingi rolli ja paneb välise meelega selekteerima kõike, mis välja öeldud saab. Sel juhul hakkab teid juhtima väline meel ja vaba vool on takistatud. Kui teie kõrgem olemus tunnetab, et teie väline meel kontrollib teid, siis ta astub teie vaba tahet austades sammu tagasi. Sel juhul ei saa olla vaba voolamist.

Mõnedel juhtudel arvavad inimesed, et ühiskond paneb nende ette normid ja kriteeriumid, mis on enese väljendamisel kohustuslikud. Sel juhul puudub suhtlemises vaba vool, mu armsad. Kuidas see seondub Kuldse ajastu saabumisega või olukorraga Euroopas?

 Kuidas saaksid inimesed eri rahvustest, gruppidest ja rassidest suhelda südame tasandil? Kuldne ajastu toetub sisemisele ühtsustundele, milles lahustuvad kõik välised, välises meeles olevad eraldajad, mis seonduvad näiteks rahvusega, etnilise grupi või rassi ja sooga. Vaadates Euroopat praegu, on näha, kuidas inimesed samastavad end oma rahvusega ja selgete erinevuste ilmnedes teiste rahvuste esindajatega, sattuvad nad tihtipeale nendega opositsiooni, võitlusse. Suhestumine ja suhtlemine saab sel juhul olla vaid välise meele tasandil, mitte südamest südamesesse.

Mida tähendab südamest südamesse suhtlemine? See toimub, kui teie olete ühenduses oma kõrgema olemusega ja tunnete, et teine inimene on samuti ühenduses oma kõrgema poolega ning te olete mõlemad kontaktis kõrgema reaalsusega, mitte välise minaga.

Mis põhjustas Brexiti? Briti elanikel puudus südamest südamesse suhtlemine teiste Euroopa rahvastega. Mis põhjustas Prantsusmaal sellise kandidaadi üleskerkimist, kes tahtis viia Prantsusmaa välja Euroopa Liidust ja minna tagasi natsionalismi? Mis põhjusel asetas Ameerika president Ameerika natsionalistlikult esikohale? Kas see pole mitte südame tasandil suhtlemise puudumine? Kui liidrid oleks suutelised asuma mitte presidendi ja kantsleri positsioonil, vaid inimese positsioonil, kus üks inimolevus räägib teisega, olles ühenduses teineteisega, ja nähes rahvahulki endaga võrdväärsetena, siis muutuks kogu olukorra dünaamika. Siis oleks võimalik maha pidada tõelised läbirääkimised.

Miks on olemas populism ja inimesed on rahulolematud poliitiliste ringkondade ning poliitikaga? Millega nad pole rahul? Sellega, et poliitika on osutunud üheks suureks mänguks, kus on paika pandud, kuidas asjad peavad olema, kuidas peab käituma, rääkima, kuidas teised peavad olema. Mängitakse pinnapealset mängu, olemata kunagi ühenduses sügavamal tasandil. Järjest suurem osa elanikkonnast igatseb midagi tõelisemat. Poliitilisel areenil nad seda ei näe.

Kui kerkib üles kandidaat, kes pole tüüpiline poliitik, aga kellel on oma veendumused, mis ei pruugi olla küll realistlikud, kuid ta on neis veendunud ning ta räägib neist siiralt, siis arvavad inimesed, et tegemist ongi selle inimesega, keda nad on oodanud ja otsinud. See ei pruugi olla just see inimene, keda nad tõepoolest otsinud on, aga see näitab, et inimesed on valmis ehtsamaks ja siiramaks suhtlemiseks rahvusvahelisel areenil.

Ja sellisel suhtlemisel võiks eeskuju näidata Euroopa kontinent. Euroopa on püüdnud luua suuremat ühendust oma riikide vahel. Aga see ühendus peab põhinema ühtsustundele, mis tuleneb südame tasandil ühenduses olemisest. Siiani on Euroopa rahvad püüdnud luua ideede komplekti. See on toonud kaasa sõdu, konflikte ja lõhestumisi. Ideed on tõstetud kõrgemale indiviidist ja tekkinud konflikte on püütud lahendada järgmise ideede komplektiga. Sellele pole mõtet, mu armsad.

Paluge selleks valgust appi, et teie hulgas saaks valitseda vaba ja ehe suhtlemine ja et kaasa saaks haaratud need inimesed, kes on selliseks suhtlemiseks valmis. Võin öelda, et igas riigis on kasvav arv inimesi selles valmiduses ja igatsevad ehedat ühendust teiste inimestega. Nad ei pruugi seda teadvustada, kuid kollektiivse teadvuse mõningasel muutumisel on nad küpsed uuele avatusele ning nad on valmis ütlema oma poliitikutele: „Leidke viis pidada läbirääkimisi teiste rahvastega või astuge tee pealt eest, sest on teisi, kes on südame tasandil selleks valmis; kes ei taha teiste üle domineerida vaid jõuda mõistmiseni, milleni pole varem jõutud.

Sellest saaks alguse kolossaalne progress ja see avaks tee paljudele võimalustele ning Euroopa rahvad pääseks välja praegusest seisust, kus kõik kardavad tulevikku, kardavad kaua ja püüdlikult ehitatud EL lagunemist. Termodünaamika teine seadus teeb siin oma töö, ja näitab, et on saabunud aeg astuda kõrgemale tasandile. Aga need, kes on kinni bürokraatlikus ja poliitilises mõtteviisis, pole need, kes edasi liikuda suudaks. Aga rahvas suudab, valides uued esindajad, ka need, kes hakkavad juhtima meediat, kes hakkavad suhtlema täiesti uut moodi, keeldudes edasi mängimast neid totraid mänge, mis pole siiani loonud muud, kui lahkhelisid ja arusaamatusi.

 Mu armsad, mitte ükski konflikt ei leia tõelist lahendust seninähtud moodusel läbirääkimiste läbi. Kui konflikt venib, tuues kaasa järjest hullemaid tulemusi, ja lahenduseks nõustutakse vähem halvemat võimalust kahe halva valiku vahel, siis pole tegemist ühenduse ega ühtekuuluvusega. Kui inimeste vahel on suurem arusaamine, on tulemuseks suurem progress, aga paljudel juhtudel on suhtlemine jäänud pinnapealseks ja on tekkinud sundseis, kus sõja või konflikti vältimiseks tuleb liituda mingi välise majandusliku või poliitilise ühendusega.

Kui te valdate südamest südamesse suhtlemist, ei ole te ise sunnitud astuma ega sunni ka teisi rahvaid astuma poliitilisse või majanduslikku liitu. Te astute sinna teadvustades ja tundes, et sellesse astumisega ei kaota te midagi, vaid võidate, aga mitte poliitilisel, majanduslikult ega militaarselt, vaid see võit on enesetundes. Kullast ja teemantidest väärtuslikum on see, kuidas te ennast tunnete. Mitte miski pole väärtuslikum. Nagu Jeesus ütles. „Kui te tunnete ära väärtusliku pärli, siis müüte te maha kõik muu, et seda endale saada.“ 

See tähendab, et te lasete lahti kõigist ego, välise mina aspektidest, et saada ühendus oma kõrgema olemusega, et saavutada ühtsustunne teiste inimestega nii, et te tunneksite ennast sellena, kes te tõeliselt olete. Ja te võtate omaks selle, kes te olete vaimse olendina, kellel pole midagi häbeneda, piinlikkust tunda, karta, midagi varjata. Teil pole mingit põhjust varjata seda, kes te olete, mu armsad. Kui tunnete, et olete vabad jagama, siis tunnete voolu oma kõrgemalt olemuselt, ja te tunnete ennast hästi.

Muidugi hoian ma teie kõigi jaoks Ema Leeki. Minu sooviks on, et te tunneksite ennast hästi. See on minu suurim soov teile ja ma aitan teist igaüht, kui te seda palute millal iganes ja kus iganes. Ma aitan teid, aga see tähendab ka, et te oleksite valmis nägema endas midagi, mida te pole varem tähele pannud, sest miski võib teie head enesetunnet takistada. See nägemine võib tekitada ebamugavust ja valu, aga sellest vabanemine annab pikemas perspektiivis teile väga palju.

Paljude inimeste elu peamine eesmärk on olnud teiste heaolu või ego heaolu. Ma palun teil muuta seda fookust. Öelge endale. „Ma ei taha seda enam. Ma tahan ennast hästi tunda. Mis on selleks vaja teha?“. Siis jääge avatuks vastusele ja meie leiame võimaluse anda teile vastuse. Võib-olla läbi raamatu, mõne õpetuse, teise inimese, võib-olla läbi sisemise taipamise. See, mu armsad on meie peamine soov. Ka selle konverentsi ajal, kui te minu poole pöördute, saan ma anda teile suurt abi. See on muidugi paras väljekutse, sest teisedki meistrid annavad teile piisavalt mõtteainet. Aga kui te suunate osa oma tähelepanust mulle, siis saan ma teid juhendada päris palju selle lühikese aja jooksul. Võib-olla toimub see kaasinimese kaudu, kes ütleb teile mõne mõtte, mida vajate.

Siinkohal annan ma teile oma armastuse. Tänan teid võtmast ette seda pikka reisi. Ma tänan teid pika tee läbimise eest oma teadvuse rajal alates sellest, kui te leidsite meie õpetused mistahes vormis.  Ma tänan teid, et tahate edasi liikuda ja kuulata elavat sõna, mis voolab tänasel päeval läbi meie. Mu süda tunneb tänulikkust, täielikku tunnustust teist igaühe vastu.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine