Meistrite kommentaarid geeneetiliselt muundatud toidu kohta


Ema Maria, 2.06.2017 Holland

Mitte miski maailmas olev pole must-valgelt tõlgendatav. Peab ütlema, et see teema on üsnagi delikaatne. Maa eesmärk on teadvuse tõstmine, Kuldajastusse jõudmine, planeedi puhastamine pimedusejõududest jne. Kuid suurim erinevus Kuldse ajastu ja praeguse seisu vahel on just teadvuse tasemes ja enamus inimesi ei suuda seda vahet praegu ettegi kujutada. Meie ülesanne on töötada praegust teadvuse tasandit silmas pidades. See tähendab, et me avaldame teatud ideid, mis pole just ülimalt kõrged, vaid on vaheastmed, mis aitavad planeeti edasi.
Mõnikord on meie ees väga delikaatne väljakuste. Küsimus on selles, kas me peaksime andma inimkonnale teatud idee, mis aitab kaasa uue tehnoloogia loomisele, teades samas, kuidas ka pimedusejõud seda tehnoloogiat ära kasutama hakkavad. Aga samas me ka näeme uue tehnoloogia positiivsed väljundeid. Ülim väljakutse meie jaoks oli nende ideede edastamine inimkonnale, mis võimaldasid luua aatompommi. Me mõistame, et tuumasõja puhkedes võib see hävitada Maa.
 
Aga me ka nägime, et inimkond on omadega tsüklis, kus tal oli väga sügav põhjus nende ideede saamiseks, millest me pole veel lähemalt rääkinud, aga teeme seda tulevikus. Nimelt võisid tavarelvastusega sõjad tol ajal muutuda järjest hävituslikumaks ja ainus samm, mis reaalselt selle protsessi seiskaks, oli luua selline relv, mis oma tagajärgedelt on nii hirmuäratav, et ka kõige sõjanäljasemad inimesed peavad enne järele mõtlema, kui seda kasutama hakkavad.
 
On palju teisi tehnoloogiaid, kus esineb sama dilemma. Inimesed ei suuda koheselt Kuldajastu teadvusse siseneda, kus ideid erinevate tehnoloogiate loomiseks saab võtta otse kõrgemast teadvusest. Seega vajavad nad vaheastet. Me peame andma tehnoloogilisi lahendusi, mis aitab inimestel ja planeedil tervikuna edasi liikuda. Seda põhimõtet on St. Germain alates oma ülestõusmisest rakendanud. Ta on näinud, et väga paljud inimesed peavad suure osa oma ajast pühendama elatise teenimisele ning neil ei jää aega ega energiat üle, et vaimse arengu peale mõeldagi. Ta nägi, et ainus realistlik moodus sellise olukorra parandamiseks on anda inimestele tehnoloogia, mis võimaldaks saada paremaid tulemusi väiksema tööpanusega.
 
Sama dilemma on meie ees, kui me teame, et Maal on võimalik elada 10 miljardil inimesel. Kuldsel ajastul ongi elanike arv maailmas 10 miljardit. Elanikkonna kasvust on mõned teadlased ka juba rääkinud. Keskaega vaadates oli põllumajandus suuteline tootma nii vähe, et sellega sai ära toita vaid piiratud hulga rahvast. Teatud uute teadmiste ja tehnoloogia kasutusele võtmisega, mille andsid ülestõusnud meistrid, vähenes suremus, kadusid mõned haigused, kasvas eluiga ja rahvastiku arv asus tõusuteele. Sellest sai alguse ka inimkonna feodaalühiskonnast väljakasvamine.
 
Elanikkonna suurenemine on ka tänapäeval planetaarsel tasandil oluline.
Rahvaarvu kasvades tuleb selleks midagi ette võtta, et rahvast ära toita. Praegu valitseval madalal tasandil ründavad haigused ka taimi. Sellega seoses otsustasime  anda inimkonnale tehnoloogia, mis võimaldab teadlastel taimi geneetiliselt muundada, et saagikus oleks suurem ning taimed oleksid haigustele vastupidavamad, et mitte mürgitada taimi kemikaalidega, mis lõpuks kogunevad inimkehasse.
 
Geneetiliselt muundatud toit pole kindlasti ideaalne ega ka mitte pika perspektiiviga lahendus. Igal ajal võivad teadlased, ja eriti need, kellele on väga materialistlik maailmakäsitlus, juhuslikult vussi ajada mõne geneetilise koodi või teha midagi tahtlikku, mis võimaldab pimedusejõududel üle võtta kontroll või isegi seda tehnoloogiat ära kasutades luua midagi, mis rahvaarvu vähendab, eesmärgiga saada rahvastiku üle suurem kontroll. Muidugi on võimalik seda tehnoloogiat kuritarvitada nii taimede kui inimkeha puhul.
 
Eelmise sajandi 90ndatel aastatel püüti luua inimese geenikaart, et tuvastada haigusttoov geen ning meditsiiniliste vahenditega haige geen parandada ja haigus olematuks muuta. Mõned ettevõtted tahtsid muuta selle tegevuse oma monopoliks haiguste ravimisel, mis tooks neile sisse suure raha. Kuid oli ka negatiivsemaid mõtteid, näiteks loodeti ka laste saamist geenimuundamise abil vähendada. Viljakuse vähendamise võimalikkus geenimuutuste abil on veel tänapäevalgi aktuaalne.
 
Üldine põhimõte geeneetiliselt muundatud toidu puhul on aga järgmine. Paljud inimesed siin planeedil on oma küpsuselt üsna madalal tasemel ja kõige olulisem nende jaoks on füüsilise keha ellujäämine. Neile ei tekita geneetiliselt muundatud toit nii suurt kahju. Nende jaoks on võimalus süüa geneetiliselt muundatud toitu parem kui nälgida ja seetõttu saada selles kehastuses ainult minimaalselt elukogemusi.
 
Kõrgema teadvuse tasandiga inimestele ehk siis ülemisele 10 protsendile vaimsel teel olijatest ei avalda geneetiliselt muundatud toit märkimisväärset mõju, sest nagu te teate ja nagu me oleme rääkinud, ei määra teid teie geenid. Geenid mõjutavad teie keha, aga mitte vaimset kasvamist, kui te olete jõudnud 48. tasandist kõrgemale. Kui te tõusete nimetatud tasandist ülespoole, siis hakkate te ületama füüsilise keha mõju. Tõustes 96. tasandi suunas, muutub füüsilise keha mõju järjest väiksemaks ega takista teie vaimset kasvamist.
 
Teatud haiguste ja omaduste kohta öeldakse, et „see on geenidest“. Aga nagu me oleme öelnud, on füüsiline keha kolme kõrgema keha tulemus. Haigus pole mitte ainult teie geenides, see on teie kolmes kõrgemas kehas. Kui te sünnite peresse, kus mõnel haigusel on põlvkondadepikkune ajalugu, siis ei päri te seda haigust mitte sellepärast, et te olete sellesse perre sündinud, vaid te olete sellesse perre sündinud sellepärast, et teil on juba selline teadvus, mis toob esile selle haiguse teie kolmes kõrgemas kehas. Te tõmbate ligi mingi situatsiooni seepärast, et tahtsite oma teadvuses midagi läbi näha ja lahendada.
 
Põhjus, miks me pole suurt tähelepanu pööranud geneetiliselt muundatud toidu teemadele, on selles, et me ei loe seda väga suureks takistuseks. Tuleb aeg, kus te ei pea füüsilisel tasandil toitu muundama, sest kui teadvus kasvab, siis ka geenid nii taimedel kui inimkehal muutuvad. Tõeline viis muuta geene, on muuta teadvust. See juhtub siis, kui me liigume edasi Kuldsesse ajastusse. Kuid vaheastmes me saame öelda, et GMO tehnoloogia oli vajalik, sest lühemas perspektiivis on vaeste ellujäämisel positiivsem efekt kui geenimuutustega toidu negatiivsel mõjul kehale.
 
Saabub aeg, kui füüsilisel tasandil pole vaja geene muuta, samas on teadvuse muutumine protsess, mis võtab aega.

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine