Ressursside piiramatusest

Küsimus: Mind huvitab maakera tulevik. Räägitakse nafta lõppemisest, alternatiivsetest energiaallikatest, plaanist Marsile kolida järgmise 50 aasta jooksul. Kuidas sellised asjad on seotud Kuldase ajastu tulekuga?

Saint Germain

Need, kes lähevad Marsile, jäävad ilma Kuldsest ajastust :)
Alati on olnud inimesi, kes probleemi ilmnedes tahavad seda eirata. Psühholoogidel on selle kohta termin „võitle või põgene“. Alati, kui tuleb avalikuks mingi probleem, tahavad mõned selle eest jalga lasta, mõned valmistuvad võitluseks ja mõned sulgevad ennast müüri taha.    

Teadvuse tõustes muutub probleemide ignoreerimine raskemaks. Paljud inimesed siin planeedil magavad vaimselt, mentaalselt, emotsionaalselt. Nad on enese jaoks loonud mugava elu, kus miski ei saaks neid häirida. Selline elulaad võiks isegi planeedi hävitada, kui inimesed loovad sellise ühelaadse, eriarvamusteta  ühiskonna. Vaatamata tugevale turvatundele ja üksmeelele on vaimne kasvamine sellises situatsioonis seiskunud.

Seda arvestades otsustasime anda loa langenud olevustele Maa peal kehastumiseks, mille eesmärgiks oli ehmatada inimesed sellest vaimse une seisundist üles. Ka praegu elab planeedil inimesi, keda peab uneseisundist välja tooma ja igasugused vandenõuteooriad ning negatiivsed uudised võivad nende äratamisel kasulikeks osutuda. Nende reaktsioon vandenõuteooriatele ja negatiivsetele uudistele võib nad vaimsest koomast äratada. Mõned võivad sellest reaktsioonist isegi sõltuvusse sattuda, mis muidugi viib ummikusse, kuid kõrgemale tasandile tõusmisel on alati oht ummikusse sattuda.

Oleme rääkinud, et pimedusejõud manipuleerivad mistahes olukorras. Nad on juba tuhandeid aastaid  loonud puuduolemise filosoofiat. Selle tõttu on teadvus langenud ja mateeria tihenenud ning füüsilisel tasandil on tekkinud vaegus ühest või teisest eluks vajalikust ressursist. Sellises olukorras on lihtne levitada piiratuse filosoofiat, kuulutada, et ressursid nagu nafta jm saavad otsa. Mingi ressurss võib tõesti ammenduda, aga kõikide ressursside või energia otsalõppemine on välistatud.  Ressursside otsasaamine on kunstlik mõttekonstruktsioon.

Puuduolemise filosoofia levitamine on pimedusejõudude katse säilitada puuduolemise teadvust. Tänapäeval räägitakse globaalsest soojenemisest, maavarade lõppemisest, ülerahvastatusest. Kõige sellega tahetakse öelda, et Maa on juba oma olemasolu poolest limiteeritud ja seega eksisteerib piir, millest üle minna pole võimalik.

Olen juba öelnud, et see on täielik väljamõeldis. Peale nafta on veel teisi ressursse, mida alles hakatakse kasutusele võtma. Tulevikus vajub nafta ajalukku ning kui inimesed mõtlevad tagasi praegusele ajale, praegusele naftapõhisele tootmistehnoloogiale, siis tundub see sama vananenud  nagu tänapäeval härjavankri kasutamine. Tulevikus, mis polegi nii kohutavalt kaugel, on inimeste jaoks ilmselge, et praegusel ajal kasutatav tehnoloogia on väga piiratud ja naftas kui energiaallikas kinniolemine, selle ainsaks energiaallikaks ning automootori käivitajaks kasutamine tundub üsna hämmastav. 

Spekulatsioon füüsiliselt teisele planeedile minemisest ja selle hõivamisest on täiesti mittevajalik. See planeet kannatab välja 10 miljardit elanikku, kellele piisab selle planeedi pakutavatest ressurssidest, kui saavutatakse kõrgem kollektiivne teadvuse tasand. Tulevikus, mõne kümnendi pärast tuleb planeedile Maa tehnoloogia, mis ei põhine jõul. Kollektiivteadvuse mõningase tõusu toimudes, kui inimesed suudavad omaks võtta sellise tehnoloogia võimalikkuse, kaob puuduolemise teadvus, sest inimestele saab selgeks, et energiavarud on piiramatud.

Kõige suuremaks tõkkeks praegu on inimeste uskumine ressursside piiratusse. Tegelikult te olete juba näinud tehnoloogiat, mis ei põhine jõu kasutamisel. Selle näiteks on roheline energia:  päikeseelmendid ja tuulegeneraatorid. On ka olemas arenenumaid tehnoloogiaid. Inimestelt oodatakse kõigepealt selle omaksvõtmist, et vaba energiatootmine on võimalik – see on jõul mittepõhineva energiatootmise sisu.

Jõulpõhinev energia tähendab, et sul on mingi seade ja sa pead midagi seadmesse sisse panema, et sealt midagi välja tuleks. Aga mida on sul panna päikeseelementi. Jah muidugi, päikesevalgust, aga te ei produtseeri seda siin Maa peal. Mida panna tuulegeneraatorisse? Tuult te ei ju kaevanda.

Seega on teil olemas võimalus toota energiat ilma oma varudest sinna sisse midagi panemata. Miks on siis nii raske aru saada, et on veel teisi samalaadseid võimalusi? Kui teadvus on piisavalt tõusnud, antakse teile need tehnoloogiad, kuni selleni välja, et teil on olemas kõik see energia, mida te iganes vajate. Langenud olevused töötavad sellele vastu, sest nad saavad senise energiatootmise abil inimesed oma kontrolli alla ja samuti saavad nad energiatootmisest kasu lõigata.

Kapitalismis on alati olnud termin „vajadust rahuldama“. Kapitalisti ainuke viis suurt kasumit saada on omada monopoli, määrates tootele hinna, mis on talle kasumlik. Teine viis suure raha teenimiseks on ressursipuuduse tekitamine mingite varude piiramise läbi nii, et inimesed on nõus selle ressursi saamise eest rohkem maksma.

Praegusel ajal ei kahtle inimesed selles, et nad peavad energia eest maksma. Ka see on kunstlikult tekitatud olukord. Tuleb aeg, kui inimesed ei tule selle pealegi, et energia ees raha maksta, sest nad saavad aru, et energia peab olema saadaval vabalt ja tasuta ning nad saavad seda piisavalt ja piiramata oma vabasse kasutusse. Kuldse ajastu saabudes ei pea te maksma ühelegi suurele ettevõttele ega riigile selle eest, et te eksisteerite. Miks peaks?

Tuleb aeg, kui põhilised füüsilised vajadused ellujäämiseks on tasuta saadaval. See tähendab, et inimene pole ekspluateeritav ega sunnitud maksma eluks hädavajaliku eest.

Suunake oma tähelepanu Kuldsele ajastule, aga mitte probleemidele. Öeldakse, et: „Olge osa lahendusest, mitte probleemist. “ Kui suunate probleemile liiga palju tähelepanu, siis annate oma energia probleemile, millest probleem aina paisub. Tulevikku vaadates on oluline keskenduda lahendustele, ja ma võin öelda, et selle planeedi tulevik on palju helgem, kui enamik inimesi ette  arvata oskab.

Tõstke oma teadvust, millest tõuseb ka kollektiivne teadvus. Ma loodan, et teie, kes te olete ülestõusnud meistrite õpilased, hoiate visiooni positiivsest tulevikust. Muidugi tuleb veel ärevusttekitavaid sündmusi, sest inimeste vabast tahtest ei saa üle astuda ja nad peavad nägema drastilisi olukordi selleks, et ärgata, aga ärge laske end sellepärast rajalt maha võtta. Hoidke positiivset visiooni. 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine