Kehastumisest ja ülestõusmisest

Küsimus: Mida minu Mina Olen Kohalolek õpib minu füüsilisest Maa peal elamise kogemusest?
Mis on see, mille pärast need 10 miljardit inimest tahavad kehastuda planeedile Maa?

Ema Maria,
Holland 2.06.2017

Paljud 10 miljardist eluvoolust, kes peavad Maa peal kehastuma, ei taha tegelikult siin oma välise mina otsusega olla. Aga vaba tahe töötab üsna spetsiifiliselt. Vaba tahe ei tähenda seda, et inimene võib teha, mida ta iganes tahab, ignoreerides tagajärgi enese ja teiste jaoks ning seejärel jätkata tahtlikku mistahes käitumis- või tegutsemisviisi. Selline on pimedusejõudude tõlgendus vabast tahtest, mille nad projitseerivad kollektiivteadvusse. Loomulikult pole see tõlgendus õige.

Igal valikul on tagajärjed. Aga kui teie teete valiku ja sellel valikul puuduvad tagajärjed, siis te pole tegelikult valikut teinud ega ka sellest õppinud. Traditsiooniline karmatõlgendus ütleb, et minevikuelus lõite te oma valikutega endale karma ja see karma hakkab piirama teie edasist elu. Paljudel inimestel oli minevikueludes sellel planeedil või mõnel teisel, loodud selline karma,  millel on teatud tagajärjed. Nüüd peavad nad selle karma lahendama. Neile antakse selleks võimalus. Lahendades oma karma, vabastavad nad ennast selle edasisest mõjust. Selleks peavad nad saama Maa peal kehastuda. See on nende ainus võimalus liikuda edasi.

Võime öelda, et oma välise mõistusega otsustades nad ei taha siin olla, kuid nende vaba tahte piirajaks on nüüd nende eelmiste elude karma ja nad peavad siia tagasi tulema. Kui inimene siseneb „tugevate koputuste kooli“, siis võivad koputused mõnikord muutuda nii valjuks, et inimene on lõpuks sunnitud enesele otsa vaatama ja mõtlema, mis on see, mida ta nägema peab ja mida iseendas muutma, et mitte sattuda mingisse olukorda jälle ja jälle.

Kui te olete oma eludes sattunud väga rasketesse olukordadesse, siis  tekitab see tunde, et te ei taha siin enam olla, te ei taha sellega tegelda ega saa aru, miks üldse keegi siin olla tahab. Aga kõrgemal tasandil teie kõrgem olemus tahab siin olla, sest ta tahab, et te saaksite kogemused, mis aitavad teid välja neist olukordadest, mille te olete ise enese jaoks loonud.

Teadlik Mina on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus. Teie Mina Olen Kohalolek on saatnud osa endast materiaalsesse maailma, mis moodustab teie Teadliku Mina ja ta on lubanud sellel iseenda osal teha valikuid siin Maa peal. Mina Olen Kohalolek on Teadlikule Minale andnud kingituse, mis on teie olemus ja  mis avaldub teie kehana materiaalse maailma neljal madalamal tasandil.

Te samastate end oma nelja madalama kehaga ja tunnete kehastuses olles, et olete piiratud. Teie Mina Olen Kohalolek tahab, et see tema osa (Teadlik Mina) läheks läbi maiste kogemuste, samastades ennast algul mingi maise nägemusega. Siis aga ärkaksite sellest kogemusest ja hakkaksite aru saama, et kõik need tingimused ja olukorrad, mille väline keskkond tundub olevat teile peale surunud,  on tegelikult teie endi loodud.

Me oleme rääkinud, et kollektiivteadvuses olevad mustrid mõjutavad teid. Et kollektiivteadvus teid mõjutada saaks, peab teis endas olema sisemine reaktsioonimuster. Teie sisemine reaktsioon on see, mis teid isiklikult mõjutab ja paneb teid tundma elu kui kannatust. Mina Olen Kohalolek tahab, et te saaksite omad kogemused, läbides siin Maa peal palju sulandumiste-ärkamiste protsesse. Sellest saab teie Mina Olen Kohaloleku jaoks väga oluline kogemus oma olemuse ühendamisel.

 Sulandumine ja ärkamine, lükkamine ja tõmbamine -  see on midagi niisugust, mida teie Mina Olen Kohalolek kasutab mitte ainult millegi selgekssaamiseks, nagu te Maa peal ütlete, vaid oma olemuse avardamiseks.

Mida teie Mina Olen Kohalolek õpib teie maistest kogemustest? Seda on raske sõnastada, sest maises mõistuses toimub lineaarne mõtlemine teatud viisil. Näiteks maises mõistes te õpite selgeks mingi õppetüki, saate mingi kaemuse ning õpite saadud teadmistega üle saama mingitest piirangutest. Kuid Mina Olen Kohalolekul on sfääriline teadvuse seisund. Mina Olen Kohalolek näeb teie elu teie maisest käsitlusest väga erinevalt ja saab teie elust teist erineva kogemuse oma ulatuslikumas sfäärilises teadvuses.

Mina Olen Kohalolek saab kasutada iga teie sulandumise-ärkamise kogemust oma olemuse avardamiseks. Ta tunnetab, kuidas materiaalne universum töötab, näeb seda, mis annab teile kõrgema kogemuse, mis madalama. Mina Olen Kohalolek näeb seda hoopis teistmoodi kui maine mina, aga seda on väga keeruline sõnadesse panna. Piisab, kui te olete teadlik, et kõike, mida te Maa peal läbi teete, saab teie Mina Olen Kohalolek kasutada oma olemuse avardamisel. Sellest saab temale võimalus.

Teie olete oma Mina Olen Kohaloleku täiusest vaid üks aspekt. Te olete harjunud nägema ennast Mina Olen Kohalolekust lahusolevana. Nagu me oleme selgitanud, nimetatakse ülestõusmiseks seda, kui Teadlik Mina ei tunne ennast enam Mina Olen Kohalolekust eraldi. Raske on sõnadesse panna Teadliku Minaga toimuvat sel hetkel, kui toimub teie ülestõusmine. Kunagi saate te seda ise kogeda. Aga enne seda ei peagi te sellest aru saama ning pärast seda pole kirjeldusel enam tähtsust. Piisab teadmisest, et saabub hetk, kui Teadlik Mina läbib radikaalse muutuse. See pole midagi niisugust, mille pärast te peaksite ette muretsema.

Pigem hoolitsege selle eest, kuidas astuda järgmine samm on vaimse teel, mis viib 144. astme poole, et olla ülestõusmiseks valmis. See tähendab Teadliku Mina vabastamist igasugusest sulandumisest ja samastumisest maisega ning oma nelja madalama kehaga. See teadmine võib aidata teil aktsepteerida protsessi, milles praegu viibite, kui teil kaob tahtmine Maa peal olla. See teadmine aitab sõlmida rahu kehastuses olemisega. See on teadvuse ümberlülitus, mida ülestõusnud meistrid on püüdnud teil aidata teha. Olge rahus sellega, kes te olete praegusel teadvuse astmel.

Aktsepteerige end sellisena, nagu te olete. Isegi armastage ennast sellisena, kes te olete ja te võite tunda meie armastust enda vastu just sellisena, nagu te olete praegu. Ja järsku teile tundub, et kehastuses olemine ei olegi nii halb ja sellel võivad olla nauditavad ilmingud. Ühel hetkel oma vaimsel teel tunnete ära ühe lihtsa asja. Nimelt on paljud õpilased keskendunud „lihalike“ soovide ületamisele, nagu kristlased seda nimetavad, arvates, et lihalik on patune ja tõkestab teie vaimset kasvamisest ja hoiab teie fookust füüsilises oktaavis.

Mingis oma elutee hetkest ei tõmba teid enam ennastunustavalt maine tegevus, oma ego toitmine, vaid olles ikka veel füüsilises kehas, võib teile mõni tegevus tunduda lihtsalt nauditav.  Seda tehes valitseb teis rahuseisund. Miks ei peaks te nautima oma tegevusi?  Ärge arvake, et vaimne tähendab seda, et te ei peaks enam olema kehastuses, vaid üles tõusnud. Ja senikaua, kui te pole üles tõusnud, peate te ennast karistama sellega, et mitte nautida mitte ühtegi aspekti, mida on maisel elul teile pakkuda on. Me pole kunagi öelnud, et vaimne tee kulgeks edukalt sellise deviisi all.

Näiteks olles üle saanud kirglikest soovidest süüa, pole midagi halba selles, kui te naudite maitsvat toitu heade sõprade seltsis või ka üksi. Te naudite olevikuhetke ja seda, mida te teete. Selles pole midagi vaimsusevastast. Kui te selleni jõuate ja sobitate rahu kehastuses olemisega, siis te hakkate elu nautima ja te ei igatse enam siit minema saada. See ei tähenda, et te tahate siin olla rohkem, kui see on tarvilik. Te lihtsalt olete rahul siinolemisega ja mõistate, et teil on aeg siin elada ja miks mitte seda aega nautida.

Et olla täiesti vabad mingitest olukordadest, tuleb teil neid olukordi rahus aktsepteerida. See mõte ei laiene muidugi kõigi asjaolude kohta. Näiteks ma ei arva, et te peaksite rahul olema sellega, kui teid piinatakse. Ma võin öelda, et te ei saavuta ülestõusmist, kuni te pole täielikult rahus sellega, et olete kehastuses ja naudite seda. Ülestõusmine pole põgenemine. Te ei saa üles tõusta seni, kuni teis on tahtmine millegi eest jalga lasta. Kuni te pole täielikult rahus ega mõistnud, mida kehastuses olemine teile positiivses mõttes tähendab, ei saa te ülest tõusta.

On inimesi, mitte küll palju, aga neid on, kes on järginud vaimseid õpetusi, mis räägivad sellest, kuidas suretada keha või keha soovidest välja kasvada, ja nad on karma tasakaalustamisel olnud edukad, tegelenud oma psühholoogiaga ning on valmis ülestõusmiseks. Aga neil on üks põhjus, miks nad ei saa seda teha. Nimelt pole nad sõlminud rahu kehastuses olemisega ega pole kunagi lubanud endal nautida elu positiivseid külgi. Nad ei saa üles tõusta. Nad ei suuda teha ümberlülitust oma meeles jätta keha maha.

Ma tean, et mõnel teist on olnud raskeid üleelamisi nii selles kehastuses ja ka eelnevates. Ma tean, et sügavast draamast läbitulek on üsna raske ja keerukas on leida elus midagi nauditavat. Aga ma tean ka seda, et ümberlülituse tegemine on võimalik, kui te seda teha tahate. Te olete suutelised selleks ümberlülituseks, kui te olete piisavalt tervendanud oma nelja madalamat keha. Lahendanud oma psüühilisi probleeme ja ainuke lünk teie ja ümberlülituse vahel on teadlik äratundmine ja teadlik otsus: „Jah,  ma olen selleks valmis.  Ma lasen lahti sellest minast, kes tõi mind vaimse tee sellesse punkti. Nüüd ma näen, et ma ei vaja enam seda mina, sest sellel minal pole positiivset suhtumist ja ta pole rahul sellega, et ma olen kehastuses.“ Ühel hetkel see sõnum resoneerub teiega. Vaadake siis, kas te olete selleks muutuseks valmis.

Esitage endale küsimus: „Kas ma tahan rahu sõlmida sellega, et ma olen kehastuses ja nautida siinolemise aega, kuni ma sellelt planeedilt lahkun?“


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine