Uskumuste modus operandi

Ülestõsunud meister Jeesus Kristus

Holland 4.06.2017

Ma pean alustama ühe ülestunnistusega. Meie, ülestõusnud meistrid, oleme mõnes mõttes nagu kasutatud autode müüjad. Me kasutame müügitehnikat, mida nimetatakse bate-and-switch[1]. Paneme suure plakati müügiplatsile, kus on kirjas, et müüakse mingeid automarke väga odavalt. Kui inimesed tulevad neid automarke küsima, siis ütleme, et kahjuks me müüsime just viimase ära ja lisame, et meil on üks teine mudel, millega võiks kaubaks minna. Mingis mõttes me tegutseme samamoodi. Ma tahan teile selgitada, miks.

Siia on kogunenud hulk rahvast, kes usub, et mina, Jeesus Kristus, räägin läbi inimese. Oma südames te tunnetate, et see on tõsi. Miks paljud sajad, tuhanded ja miljonid inimesed maailmas, kes end kristlasteks peavad, ei taha kuulata minu elavat sõna? Sellepärast, et nad on loonud endale kujutluse, ootused ja tingimused selle võimalikkuse kohta, kas ma üldse eksisteerin enam kõrgemas sfääris või kas ma inimkonnaga rääkida tahan ja peale selle peavad nad selle uskumiseks oma tõekspidamistest ja tingimustest üle saama. Need tingimused moodustavad filtri ning nende inimesteni jõudmiseks, selleks, et minu poolt öeldu neile kohale jõuaks või nad üldse usuksid, et mina räägin, peaksin ma täitma kõiki nende tingimusi.

Aga mul on neid võimatu täita ja samas rääkida midagi uut. Nad on väga kinni minevikus ja sajanditetagustes kiriku tõlgendustes. Kui ma kõigest sellest kinni peaksin, mida mul siis öelda oleks? Absoluutselt mitte midagi, mu armsad! Sest nad ei vaja midagi muud peale selle, mida nad juba teavad.

Millega saavad ülestõusnud meistrid teid aidata, kui teie praegusest teadvuse tasandist täiesti piisab vaimumaailma sisenemiseks? Meil pole siis teha midagi! Kui teie praegusest teadvuse tasandist peaks piisama vaimukõrgusse ülestõusmiseks, miks te siis seal juba pole?

Ilmne on, et teie praegune tasand pole piisav ja me omalt poolt saame teid aidata, pakkudes teile midagi, mis asub teie praegustest tõekspidamistest ja filtrist väljaspool. Aga kui te pakutu tagasi lükkate, siis oleme meie lõksus. Meid kohustab vaba tahte seadus, me ei saa teid sundida.

See tähendab, et aitamiseks, ja me püüame seda siiski ühel või teisel moel teha, peame me sisenema teatud inimgruppi, hindama selle grupi teadvuse tasandit, maailmapilti, ootusi. Aga me ei saa neile anda viimast tõde. Me püüame leida nende jaoks järgmise sammu nende evolutsioonis, arvestades, et nad ei suuda astuda korraga saja neljakümne neljandale teadvuse astmele, vaid saavad astuda oma tasandilt ühe sammu järgmisele. Siinkohal me kasutamegi bait-and-switch tehnikat. Sest igaühe jaoks peab millegi uue ja teistsuguse tegemiseks või mistahes uue õpetuse omaksvõtmiseks oleme motivatsioon.

Motivatsioon peab asuma praeguses teadvuse tasandis, nägemuses ja ootustes - mida tahavad inimesed sellist, mis neil parasjagu puudub. Sellest lähtudes leiame meie neile idee, õpetuse, mis aitab neil järgmist saamu teha. Selliselt peame me suhtuma igale inimesele lähenedes, mu armsad.

Enamat, kui nad omaks võtta suudavad, ei saa me inimestele anda. Mõnda aega vaimset teed käies tõuseb teie teadvuse tasand. Mingil hetkel on teil kasulik astuda samm tagasi, vaadelda oma sisemaailma ja küsida endalt: „Mis oli tegelikult see, mis motiveeris mind ülestõusnud meistrite õpetusse tulema? Mida ma sellest tahtsin, missugused olid mu ootused, kui ma esmakordselt sellele teele astusin?“

Kui te seda teete, siis avastate, et teil oli selleks mingi motivatsioon. Arvata võib, et algne motivatsioon polnud mitte ülestõusmiseks ettevalmistumine ega Kristus-teadvuse saavutamine. Tõenäoliselt oli see midagi muud, võib-olla elust arusaamise või tervenemise otsimine, eriliste võimete või külluse saavutamine. Inimestel on selleks olnud erinevaid motivatsioone. Mingil juhul ei taha ma neid kritiseerida ega neile hinnangut anda.

Te peategi alustama sealt, kus te olete ja kasutama olemasolevat motivatsiooni. Kui te olete mõnda aega teel olnud, siis astuge samm tagasi ja vaadake üle oma algne motivatsioon, oma algsed ootused ja lootused. Nüüd mõelge oma tänasele teadvuse seisundile toetudes, mida te arvate sellest nüüd: „Kas seesama motivatsioon on mul ka tänasel päeval? Või ma märkan sellel teel, mida mööda ma käin, hoopis enamat, kõrgemat eesmärki, mida ma varem isegi ei näinud.

Põhjus selliseks vaatluseks on oluline. Vastasel korral võib kusagil teie neljas madalamas kehas peituda väline spirit või impulss või ootus, mis ikka veel kannab seda algset motivatsiooni või ootust. Mõned õpilased on hakanud aru saama, et nende algne motivatsioon polnud piisavalt kõrge, see oli tegelikult ebareaalne, polnud kooskõlas selle teega. Nad tunnevad ära, et nende algne ootus oli võimatu unelm, mis ei täitu. Aga kui nad seda ootust teadvustamata endaga kaasas kannavad selle täitumise lootuses, ei lahenda nad seda ega lase lahti.

See spirit hakkab tekitama rahulolematust ja kahtlusi. Kerkivad kõikvõimalikud mõtted ja kahtlused, mida saavad pimedusejõud ära kasutada: kas see on ikka õige ja toimiv tee, kas see on üldse minu jaoks, või töötab see vaid väheste jaoks jne. Kindlasti on paljudel igasugu mõtteid peast läbi käinud.

Te saate end aidata, kui vaatate oma algset motivatsiooni ja hindate seda oma tänases arusaamises, kogemuses ja selles teadmises, et nüüd on teil uus eesmärk, uued kõrgemad ootused. Kui te tunnete ära mingi impulsi oma algsest motivatsioonist, näete selle ebarealistlikkust või vähest küpsust ja teete otsuse, et te ei võta oma teed enam sellisena nagu varem, suudate te selle algse spiriti teadlikult lahti lasta. Te saate ka teha selleks valguse kutsungeid mistahes meistrile, olgu siis Asterale, peaingel Miikaelile või mõnele teisele, et nad saaksid aidata teil näha seda takistavat mustrit ning selle taga olevaid ootusi ja need lahustada. Sest vana impulss tekitab lõhestumist teie psüühikas ja kisub teid tagasi.

Selline vaatlus on oluline ka seepärast, et paljud teist jõudsid teatud tasandile juba enne sellesse kehastusse tulemist ja oma probleemide kõrval võtsid enda kanda teatud kollektiivsed teemad, nagu nägemus Jumalast, religioonist, vaimsusest jne. Kõikide arusaamade juured asuvad kollektiivses teadvuses. Selle taga on muster või uskumus, millest osa te olete võtnud enda kanda vajadusega see läbi töötada ja läbi selle aidata tõsta kollektiivteadvust. Kui te olete isiklikul tasandil selle lahendanud, olete te oma osa andnud kollektiivteadvuse tõstmisse.

Sellepärast ma ütlesin, et ülestõusnud meistrid on nagu automüüjad, sest kui me anname teatud õpetuse, siis on see antud teatud inimgruppi arvestades. Me vaatame, millisel teadvuse tasandil nad on, missugust liiki õpetuseks on nad valmis, missugused on neid motiveerivad ootused. Me teame, et meie õpetuse juurde tõmbamiseks peame neile andma midagi, mis haakub nende praeguse teadvuse tasandiga. Loomulikult pole see mingi ülim tõde, mis viiks neid kohe ülestõusmiseni.

Kui inimesed võtavad antud õpetuse omaks, siis me anname neile järk-järgult kõrgemat õpetust nii, et nad saavad sellega kohaneda, muuta oma teadvust ja tasapisi tõsta oma motivatsiooni. Nii, et nad saaksid aru, et see, mis neid sellesse õpetusse tõi, oli see, millega nad haakusid siis, aga edasi liikudes on nad valmis palju enamaks. Kui nad lahendavad algse ootuse, pole nad pettunud ega tunne ennast petetuna, vaid saavad aru sellisest lähenemisvajadusest planeedil Maa. Nüüd esitavad nad endale küsimuse. „Mida meistrid mulle edasi öelda tahavad? Milleks olen ma nüüd valmis?“

Seda teemat saab veel edasi arendada. Paljude riikide kriminaalsüsteemis uuritakse erinevaid kuritegusid kurjategija modus operandi [2]järgi. On avastatud, et kurjategijatel on oma „käekiri“. Kui keegi on sooritanud kuriteo, siis hilisemate uute kuritegude puhul kasutab ta üsnagi sarnast käekirja. Kuriteo avastamisel annab kuriteo MO võimaluse selgitada, kes võib olla tõenäoline sooritaja.

Teie, mu armsad, pole kurjategijad, aga kõigil inimestel on olemas psühholoogiline modus operandi. Me oleme varem sellest rääkinud seoses ego ja väliste spirititega, aga vaatame seda nüüd teise nurga alt. Ma palun teil, mitte siin praegu, aga hiljem kodus, teha enesevaatlus , kuidas teie materiaalse universumiga suhestuste: „Mis on minu tegude, minu ootuste MO, mida ma arvan, et võib juhtuda või peaks juhtumata jääma, mida ei tohiks toimuda.“ Tehke seda harjutust mõned korrad, paludes meie abi, kui soovite.

Kui te suhtlete füüsilise maailmaga, siis on teil kindel MO. Teatud situatsioonides olles  käivitub teie MO tegutsemismustrina. Meie sõnumiedastaja on rääkinud, kuidas ta ärritus Venemaa viisa hankimise käigus, kui tal oli vaja parkimispiletit. Tal oli mitmeid ootusi selle kohta, mis temaga ei peaks juhtuma siin füüsilises maailmas. Kui midagi sellist ikkagi juhtus, siis selle asemel, et vaadelda tekkinud olukorda, nii nagu tal on kombeks teha teistes situatsioonides, selle asemel et mitte haakuda, käivitus temas teatud emotsionaalne reaktsioon, mis ütles, et nii poleks pidanud juhtuma, see pole õiglane, et ta ei oleks pidanud parkima kümneks minutiks poe juurde ilma piletita.

Mu armsad, ootused, olgu või põhjendatud, piiravad teid tegelikult ja teie suhteid maailma Ema aspektiga. Sest te võtate teatud eeldused ühiskonnast, sellised, mis on inimeste, võimalik, et langenud olevuste loodud. Te loote ootuse ja projitseerite selle Ema aspektile, võttes eelduseks, et selline see maine Ema aspekt ongi. See juhtub alati. Kuid see takistab teid järgimast õpetusi, mille andis Saint Germain, sest te keeldute tunnistamast, et miskit kõrgemat on võimalik. Sellest saab isetäituv ennustus, sest teie ootus maailma kohta on see, mille te saadate kosmilisse peeglisse ja peegel ei saa teha muud, kui teile seda tagasi peegeldada.

Kui te tahate sellisest olukorrast hoiduda, siis vaadake oma MO-d – seda kuidas teie suhestuste maailma Ema aspektiga. See aitab ära tunda oma ootused selle kohta, mis peaks või ei tohiks juhtuda. Nüüd saate endalt küsida, kas te tahate neid ootusi ka edaspidigi kaasas kanda, teades, et need hakkavad tulevikus teie jaoks täide minema. Tekib küsimus, kas te näete end sõbralikus või vaenulikus ühiskonnas elamas? Kas te elate ühiskonnas, mis töötab teie vastu või sellises, kus asuvad teie kasvamist ja õnne ning head enesetunnet toetavad jõud?

Kui mõelda nüüd tagasi meie sõnumiedastaja jutule, siis enamjaolt ta usub, et elu on imeline  ja lootus tulevikule on positiivne. Paljudel juhtudel arvab ta, et elab sõbralikus universumis, kuid Vene viisaga seonduvalt pole universum talle sõbralik. Seepärast reageeris ta nii ja temaga juhtusidki sekeldused, sest mõnel oma tasandil ei usu ta, et venelased on sõbralik rahvas, mis omakorda on seotud teatud dramaatiliste situatsioonidega tema eelnevast elust. Igal juhul on see lugu näide MO-st. Mis puutub parkimispiletisse, siis tal oli teatud eelarvamus, et bürokraatiaga on keeruks tegeleda ja et inimesed sattuvad inimesed sageli sellepärast mõttetutesse sekeldustesse.

Mingis mõttes ongi see nii, aga küsimus sõnumiedastajale on selles, kas ta tahab seda kogu elu kaasas kanda või jätta see maha. Ja küsimus teile on, missugune on teie MO, missugused on teie ootused füüsilisele universumile. Kas universum on teie suhtes sõbralik, teid toetav või takistav? Ma saan aru, et selle väljaütlemine ajab mõnikord inimesed segadusse. Me teame, et on olemas pimedusejõud, kes samuti takistavad inimeste edasijõudmist, me teame, et on olemas pahatahtlikke inimesi. Aga siinkohal ma räägin teie enda suhtumisest maailma Ema aspekti, materiaalsesse universumisse üldiselt.

Jätke praegu kõrvale mõte pimedusejõududest. Ärge projitseerige oma suhtumist pimedusejõududesse füüsilise universumi peale, öeldes, et selline maailm ongi. Ärge öelge, et maailma Ema aspekt kohtleb teid samamoodi nagu langenud olevused. Ärge arvake, et meie näeme teis langenud olevusi, ärge arvake, et meie mõtleme nagu langenud olevused. Ärge tehke sedasama ka maailma Ema aspekti suhtes. Ärge projitseerige langenud olevuste poolt tehtut maailma Ema aspektile, arvates, et Ema aspekt on selle kõik tekitanud.  Loomulikult on pimedusejõud siin ja teevad oma tegusid, aga ma räägin siinkohal teie isiklikest suhetest maailma Ema aspektiga. Kas te elate sõbralikus universumis või arvate, et see planeet on nii pime, et isegi Ema aspekt on teie suhtes vaenulik? Võin kinnitada, et vaatamata sellele, kui pime on planeet, tahab maailma Ema aspekt teid aidata, teie kasvamist toetada. Aga ta saab teile tagasi peegeldada ainult seda, mida teie välja saadate. Nii, et kui te tahate tagasi saada teistsugust peegeldust, siis peate endast väljasaadetavat korrigeerima. Teist võimalust pole.

Arendame seda teemat edasi. Mis on teie MO seoses ülestõusnud meistritega? Mõelge tagasi ajale, kui te kuulsite ülestõusnud meistrite õpetusest. Mis motiveeris teid esmakordselt neid õpetusi uskuma? Ja missugustena teie meid alguses nägite, missuguseks te pidasite oma potentsiaali meiega suhestuda. Te avastasite, et teil on teatud ootused, oma nägemus meist. Nii mõnegi nägemus meist oli paljuski mõjutatud sellest, kuidas kristlus oli varem kujutanud Jumalat ja mind kui Jumala ainsat poega. Mõned võtsid vabatahtlikult selle nägemuse omaks, et see läbi töötada ja kollektiivteadvust tõsta. Kollektiivteadvuse tõstmiseks tuleb oma teadvus vabastada kollektiivteadvusele omasest mustrist. Teis võivad senini olla mingid ootused või välised spiritid, mida te pole avastanud ja vabastanud.

Ka see on seotud bate-and switch´iga. Meie tunneme inimeste ootusi. Me teame, kuidas nemad meid ette kujutavad. Kui meie anname õpetuse, siis peame me selle teatud määral  kohandama inimeste ootuste ja motivatsioonidega ja tänu inimeste ettekujutustele esitleme me end teatud viisil. Mõned teavad, et möödunud sajandil oleme me koostööd teinud nii mõnegi organisatsiooniga ja edastanud õpetusi. Kui tagasi mõelda, siis tollel ajal me esitlesime end ühtmoodi, aga aja möödudes läbi erinevate liikumiste, erinevalt, ning see, missugusena me ennast nüüd teile paista laseme, on varasemast teistsugusel tasandil. Me tahame näidata teile, et teie ja meie vahel on tunduvalt väikesem distants kui enamik arvab.

Mõnes minevikuorganisatsioonis olid meistrid asetatud kõrgele pjedestaalile. Me arvestame inimeste vajaduste ja ootustega. Me mõistame, et mõned tahavad saada lähemale vaimsele maailmale, aga mitte ka liiga lähedale. Miks kristlased ei taha minu elavat sõna kuulata, vaid on nõus selle asemel kirikuõpetajat kuulama? Sest tegelikult nad ei taha tulla lähemale sellele vaimsele olevusele, kes olen mina. Nad ei taha kohtuda minuga, sest siis peavad nad enda suhtumist muutma.

Me teame ka, et paljud ülestõusnud meistrite õpilased on sellel teadvuse tasandil, kus nad on avatud ülestõusnud meistritele. Ometi tahavad nemadki jääda teatud distantsile. Nad on nõus istuma tagareas ning vaatama ja õppima seda kõike distantsilt. Tegelikult ütlevad nad: „Jääge teatud kaugusele. Ärge vaadake mind. Ma ei taha, et te näete mind sellisena, nagu ma olen praegu. Las ma istun siin pimedas nii, et ma saan teeselda, et te mind näete.“

 See on kõik, milleks nad on valmis. Ma teen küll nalja selle üle, aga ma ei taha neid kuidagi halvustada. Ma saan neist aru ja austan nende vajadusi. Kuid ma annan õpetusi ka neile, kes välja paistavad, astuvad üles. Kui te vaatate oma MO-d, siis, kuidas te ülestõusnud meistreid ette kujutate, missugune on teie suhe meiega? Mida te meilt loodate saada ja mida mitte, mis võiks juhtuda või toimuda ja mis mitte? Missugune on teie visioon vaimsel teel edasi liikumiseks? Kas teie algne motivatsioon ja nägemus ülestõusnud meistritest on ikka veel asjakohane teie praeguses arusaamises?

Kui te seda ise näeksite, siis loobuksite te sellest esialgsest. Sel juhul poleks teis seda lõhestavat momenti, mis tõmbab teid meie juurest eemale ja samal ajal meie poole. Kui seda kõike poleks, oleksite te valmis astuma sammu edasi ja suhtlema meiega lähemalt. See sõnumitooja oli agar ülestõusnud meistrite õpilane 15 aastat ja siis saabus aeg, kui ta heitis spontaanse pilgu meie piltidele ja sõnas: „ Ma tahan enamat, ma tahan lähemaid suhteid. Ma tahan otsesemat seost teiega.“

Teil on kõigil potentsiaal võtta vastu sama otsus. Ma ei õhuta teid tegema seda välise meelega. Ma palun teil vaadata, kus te oma teel asute, milleks te valmis olete, kas olete valmis astuma sammu edasi kõrgemale tasemele ja ütlema: „Jeesus, see on ok, et sa aeg-ajalt heidad mulle pilgu. Võib-olla sa tuleksid ja räägiksid mulle mõnest asjast, aga ära mulle liiga palju räägi, mitte rohkem, kui ma selleks valmis olen.“  Ma võin öelda, et ma reageerin sellele. Mida kujutab endast õpilase-meistri suhe?  See on ühtsuse loomine, mis tipneb Teadliku Mina ja Mina Olen Kohaloleku kokkusaamisega lahutamatuks tervikuks. Aga vaheastmes pakume meie endid teile õpetajateks, et teil oleks lihtsam eesmärgile jõuda ja et te saavutaksite meiega ühtsustunde, vähemalt ühega meist, sellega, kes on teile kõige lähedasem.

Kui te esmakordselt õpetuse leidsite, siis võis teis olla soov panna meister pjedestaalile. Ja teile võis tunduda, et sellisesse kõrgusse tõstetud meistriga suheldes peate te esmalt saama üsna täiuslikuks. Enda arvates te pole selliseks ikka veel saanud. Sellepärast meeldiks teile istuda tagareas, et meister teid ei märkaks ja jääda varjatusse, tundes häbi või süüd, kui meister peaks märkama teie ebatäiuslikkust. Te võite muuta oma arusaama, sest tegelikult tahame meie teil aidata vabaks saada, et te tunneksite end veel paremini.

Soovides istuda mingi distantsi taga ja varjata meie eest midagi, varjate te seda ka enese eest. Ja kui te enese eest midagi varjate, siis varjatav paneb teid ennast halvasti tundma. Ainult siis, kui te sellesse vaatate ja sellest üle saate, hakkate te ennast paremini tundma. See on lihtne loogika. Kuigi ma arvan , et 99,999999 protsenti inimkonnast seda lihtsaks ei pea, aga see pole ka nii raske,  kui te olete vastavale tasandile jõudnud. Oma MO-d uurides näete, et seal on ikka seesama vana muster hoida kaugemale ülestõusnud meistritest, saates sellega neile ridade vahelt signaali: „Ma ei vaja teid. Miks te ikka veel siin ümberringi tiirutate? Minge ära.“

Ümberlülituse tegemiseks esitage endale lihtne küsimus: „Missugune on meister, kes on mulle lähedane? Kas see on sõbralik meister või vaenulik?“ Nii küsides võite hakata aru saama, et massiteadvusse on projitseeritud kujutlus Jumalast, kes on vaenulik ja karistav, hirmuäratav ning igaüks, kes tuleb siia sfääri Jumalat esindama, on tõenäoliselt samasugune vaenulik tegelane.

Eelmistest organisatsioonidest pärineb arusaam El Moriast ja Serapis Beyst kui rangetest distsiplineerijatest, kui vanamoodsatest kooliõpetajatest. Aga El Moria pole karm, pole kunagi olnudki. Vaid siin teeb oma töö kollektiivteadvuses olev kujutlus vaenulikust õpetajast, kes tahab sind distsiplineerida, halvustada ja sind halvasti tundma panna sinu ebatäisute pärast. See aga pole meie moodi, see on täiesti lahus reaalsusest. Kui te seda taipate, siis haakige sellest kujutlusest ennast lahti. Sealjuures võib teid aidata mõne invokatsiooni lugemine ja te võite ka meilt abi paluda. Ja te mõistate, et meie ei ole väljas selle peal, et teid alandada.

Ma olen aru saanud, et mõned võtavad minu poolt antud õpetused, ja nähes enda psühholoogias midagi, mida sel ei peaks olema, arvavad nad, et mina olen neid paljastanud. Ja jälle projitseerivad nad minu peale uskumuse, arvates, et mina tahan teid milleski paljastada. Mingis mõttes, jah, on see nii. Aga mina ei arva, et te peksite tundma sellepärast häbi või piinlikkust. Mina olen huvitatud sellest, et te saaksite vabaks.

Järgmiseks sammuks on mõelda, mida te ootate või loodate vaimsetelt meistritelt ja mida mitte. Pange tähele, et kui meie osutame millelegi teis olevale ja te hakkate seda nägema, siis, mis on teie hirm selle suhtes? Kui ma kutsun teist kellegi siia ette ja ütlen, et teis on mingi negatiivne iseloomujoon, siis mida te tunnete? Ja kõik teist läbivad selle ülesande mõne sekundi jooksul. Kujutage ette, et teist igaühte kutsutakse siia grupi ette ja mina ütlen teile väga otsekoheselt, et teil on see või teine negatiivne tendents. Mida te siis tunneksite: häbi, piinlikkust? Mis tunne teil oleks? Seesama tunne hoiab teid tagasi ka teie vaimsel teel. Seesama tunne segab teie ja meie suhet.

Küsige endalt: „Kas mina olen see, kes ennast niimoodi tunneb või on see väline spirit, kes defineerib minu MO, minu suhted ülestõusnud meistritega, selle, mida mina meistritest arvan? Kas on see spirit, kes niimoodi tunneb või olen see mina?“ Te hakkate aru saama, et see pole tegelikult teie. Kui te endas selle ära tunnete, saate sellest spiritist valguse kutsumisega lahti lasta. Kui ülestõusnud meister on teie psühholoogias mingi defekti paljastanud ja te tunnete piinlikkust, siis mõelge: „Miks ma peaksin tundma sellepärast piinlikkust, miks mina? See oli spirit, kes seda tundis. Miks ma arvan jätkuvalt, et meistrid tahavad mind piinlikkust tundma panna? Mul pole tarvis sellepärast piinlikkust, häbi või hirmu tunda, miks ma peaksin?“

See aitab mõista, et meie pole need, kes tahavad teid negatiivseid tundeid tundma panna, vaid me tahame neile osutades teid nendest vabastada, et teie enesetunne paraneks. Te ei saa ennast hästi tunda, kui te pidevalt tunnete piinlikkust.

Siis võite astuda järgmise sammu ja uurida, mis ootused on teil seoses vaimse meistri õpilaseks olemisega. Väga paljud õpilased ootavad tunnustust ja austust ülestõusnud meistrite poolt. Meil oli kunagi ülestõusnud meistrite organisatsioon, kus meistrid olid kõrgusse asetatud ja õpilased kartsid meid. Aga samal ajal oli väga paljudel suur igatsus olla meie poolt avalikult tunnustatud. See on üsna keerukas psühholoogia, mille puhul hirm ja tunnustusevajadus eksisteerivad kõrvuti.

On see loogiline, et te kardate kedagi ja sama ajal tahate, et kardetavad teid tunnustaksid ja omaks võtaksid? Sellised suhted teie ja meie vahel oleksid kunstlikud. Sisuliselt jäävad niimoodi tundvad õpilased meile kättesaamatuks, me ei saa neile vahetult läheneda, anda neile vahetuid juhiseid, sest nad on tõmbamise-tõukamise lõksus. Täpselt samasugune on kristlaste käsitlus Jumalast ja tema ainsast pojast. Seepärast on mõned katoliiklased paremates suhetes Ema Mariaga, sest ta ei tundu nii hirmuäratav. Sama teema on teistes religioonides.

Kui te olete ülestõusnud meistri õpilane ja tunnete ära, et selline muster on teis olemas, siis on võimalik, et te kannate kaasas midagi veel, mis pärineb kollektiivteadvusest. Jälgige seda, kas te kardate suhteid ülestõusnud meistritega või need suhted võimendavad kuidagi teie ego ja ego tunneb end erilisena.

Kui teil pole meie suhtes mitte mingisuguseid ootusi, ei hirmul- ega uhkuselpõhinevaid, siis suudate te suhetes meiega olla neutraalsed, avatud ning ühtki ootust enam meie ja teie vahel ei seisa. Ja kui te olete lihtsalt avatud, siis te tunnete meie kohalolekut palju selgemini kui kunagi varem. Seda me soovime teile.

Praegu on nelipühade aeg ja te kõik kindlasti teate lugu sellest, kuidas pärast minu lahkumist füüsilisest maailmast olid mu õpilased segaduses, kuid nende teadvuses toimus muutus. Nendega toimus see, mida ma just kirjeldasin. Hirmul- või uhkuselpõhinevate ootuste asemel said neist minu tegevuse jätkajad. Enamik neist, aga mitte kõik, jõudsid neutraalsuse seisundini. See oli neutraalsus ilma ootusteta, mis avanes neile. Seda kirjeldati Püha Vaimu laskumisena.

Oma praegustes õpetustes oleme me ennast nö pjedestaalilt maha võtnud, oleme püüdnud vähendada vahemaad teie ja meie vahel. Me oleme väljaspool aega ja ruumi, mis tähendab, et me oleme teiega alati, kui te oma tähelepanu meile suunate. Vahemaa minu ja teie vahel pole pikk mitte distantsi mõttes ega ka mitte vibratsioonilise sageduse suures erinevuses, kuigi vibratsiooni erinevus on, aga ma olen siiski koos teiega. Tegu ei ole kuristiku ületamisega, vaid tegu on teie peas olevate kujutluste ja ootuste ületamisega.

Piltlikult öeldes vaatab mõni ülestõusnud meistri õpilane kramplikult läbi hiigelsuure teleskoobi, arvates, et me oleme kusagil seal kaugel avarustes. Neil on tarvis meie nägemiseks hiigelteleskoopi. Selle teleskoobi moodustab keerukas intellektuaalne tõlgendus meie õpetustest. Meie ootame, et nad suunaksid oma pilgu korraks teleskoobitorust ära. Seda tehes nad märkavad: „Ahh, siin te oletegi!“ Jah, mina olen olnud viimased 2000 aastat nende kõrval, aga sellele pole nad tähelepanu pööranud, sest nad on otsinud mind sealt „kusagilt kaugelt“.


Võtke ootused maha. Seda me soovime teile kõigile, kes on juba kaua teel püsinud. Kui mina veel kehastuses olin, siis ma tegin igasuguseid imesid. 2000 aastat on inimesed loonud võimsaid ja keerukaid kollektiivspiriteid, arvates: „Kui imeline see oleks olnud, kui ma oleksin kehastunud sel ajal kui Jeesus“. Kui te läheksite ajas tagasi, siis te näeksite, et enamus mu õpilasi olid need, kelle silmad olid naelutatud „teleskoopi“. Vaatamata sellele, et nad olid koos minuga ja me igapäevaselt koos tegutsesime, pöörasid nad harva mulle vahetut tähelepanu, sest nende ootused segasid neil mind nägemast. Lugu Peetrusega, mil ma ütlesin talle: „Tagane minust, Saatan,“ oli öeldud talle tema ootustest väljaehmatamiseks, selleks, et ta suudaks suhtuda minusse neutraalselt.

Enamus seda ei suutnud. Nad isegi ei saanud teada, kes nende kõrval tegelikult seisab. Nad ei tundnud ära kõrgemat teadvust. Fantastiline kujutlus minust ja jüngritest, mille kristlased hiljem lõid, seda tegelikkuses polnud. Paljud inimesed lihtsalt ei suutnud märgata. Mõned, kes nägid mind vee peal käimas, kahtlesid hiljem nähtus. Kollektiivne teadvus oli sel ajal nii tihe, et inimeste tähelepanu võitmiseks oli vaja vapustavaid sündmusi.

Võtame jälle selle nelipühade sündmuse, millest on kristlased loonud täiusliku pildi, kus jüngrid hakkasid rääkima võõrastes keeltes, inimesed täitusid vaimust ja hakkasid värisema nii, et neid tuli sündmuskohast eemale kanda. Siin on jälle tegemist kollektiivse MO-ga, mida paljud ülestõusnud meistrite õpilased endas kannavad. Ka mõned ülestõusnud meistrite õpilased ootavad mingit rabavat sündmust, seda ka oma isiklikus elus. Nad ootavad mingit kõikemuutvat drastilist kohtumist meiega, mingit erilist intsidenti, kus kõik teised näevad nende erakordsust. Aastakümneid on mõned oodanud juhust, kus meie ilmume taevasse või nemad saavad ülivõimed Pühast Vaimust teiste tervendamiseks või millegi muu tegemiseks füüsilise tõestusena ülestõusnud meistrite eksisteerimisest.

Nende salasooviks on, et miljonid hakkaksid neid järgima ja just nemad saaksid seeläbi kuulsaks ja lugupeetuks. Selline meelelaad olla eriline, upitatud, olla kummardatud, eksisteerib kollektiivteadvuses ja ülestõusnud meistrite õpilased projitseerivad selle meie peale ning ootavad, et Püha Vaim tuleks kohale ja kõik inimesed peaksid järsku hakkama rääkima võõrastes keeltes, kõik hakkaksid diktaate vastu võtma või tegema midagi muud väga erilist. Ühest küljest ei taha ma piiri ette panna sellele, mis toimuda võib, Püha Vaim võib end väljendada väga erinevalt. Aga siin peaks jääma realistlikuks. Praegusel ajal me ei tee imesid, sest inimkonna teadvus on nii palju tõusnud, et inimeste tähelepanu on võimalik võita ka lihtsamate vahenditega.

Meie eesmärk pole igat üht pöörata ülestõusnud meistritesse uskuma, me ei püüa luua mingit vaieldamatut intsidenti, sest vaba tahte seaduse järgi on lubatud inimestel meie eksistentsi eitada. Me ei tee seda neile raskeks. Meie ei hakka mingit ümberlükkamatut tõestust enda eksisteerimisest korraldama. Kui Püha Vaim laskub, siis me ei hakka korraldama kordus-nelipüha. Me tahame vaid, et te teaksite: igaühele teist võib osaks saada Püha Vaimu kogemus. Tõenäoliselt olete te seda ka kogenud, rääkides teistega sellest, mis on teile väga oluline, mis on teile väga lähedane. Te olete vast tähelegi pannud, et siis muutub siiramaks isegi teie hääletoon, aga samas olete te neutraalses meeleseisundis. Teil puudub soov kuulajat agressiivselt milleski veenda, te ei mõtle selle peale, et ennast tähtsana tunda ega ka selle peale, et teie poolt öeldut vastu ei võeta. Lihtsalt teie kõrgem olemus räägib teie läbi. See on Püha Vaimu väljendus.

Mõte sellest, et jüngrid rääkisid võõrastes keeltes, mida nad tegelikult ei osanud, pole päris korrektne. Tegelikult oli üks jüngreist täidetud Püha Vaimuga ja jutt käis kristlusest nii, et väga erineva taustaga kuulajad said sealt palju erinevaid ideid. Ma soovin, et ka teie saavutaksite selle neutraalse meeleseisundi ja oleksite võimelised rääkima väga erineva taustaga inimestega ja te oskaksite neile anda ideid, mida nad vajavad järgmise sammu astumiseks oma teel. Välise meelega ei oska te neid sõnu sättida, te isegi ei tea, miks te seda juttu räägite, te lähete lihtsalt vooluga kaasa. See on tunduvalt väärtuslikum Püha Vaimu väljendus kui nelipüha.

Nelipühade näitel püüame teile anda midagi, mis on väljaspool tavateadvust, aga pole samas ka mitte astronoomiliselt kaugel. Me oleme läbi aastate antud õpetustes vähendanud kaugust teie ja meie vahel, mida teie olete meie vahele projitseerinud. Mina olen teiega alati, igaühega teist, nagu iga ülestõusnud meister, kes on teile lähedane. Kui keegi on teile lähedasem minust, siis ma pole armukade, sest ma olen üks selle meistriga.

Leia see meister, kes on sulle kõige lähedasem, astu samm tagasi oma igapäevarutust ja invokatsioonide lugemisest, võta endale aega, et istuda ja ära tunda, missugune on sinu suhe ülestõusnud meistritega ja leida võimalus jõuda sellele meistrile lähemale, vähendada vahemaad, öeldes. „Ma tulen lähemale, ma tahan vahetumat kogemust.“ Võib-olla küsid endalt: „Kas ma olen vahetumaks kogemuseks ülestõusnud meistriga valmis?“ Kui sa pole, siis ma ei kritiseeri sind ega mõista hukka, sest ma tean, et igaüks vajab selleks aega.

Aga, mu armsad, kui te olete siin ja kogete diktaati, siis te tunnete, et ülestõusnud meistrid on tegelikult olemas ja saavad teiega suhelda. Kui te kuulate meid rääkimas läbi vahendaja, siis on selge, et me saame ka teiega lähemalt suhelda teie südames ja kui te olete selleks valmis, siis vaadake oma MO-d, ja küsige endalt oma praegusi ootusi vaadates: „Mis võiks juhtuda, kui ülestõusnud meister tuleb mulle lähemale?“ Tihtipeale näete te siis, et osa teist või teie egost tegelikult ikka veel kardab. Missuguseid muutusi te peate selleks tegema, et see lähenemine toimuda saaks?

Selle teemadevaldkonna läbivaatamine võtab rohkem aega kui 5 minutit. Mõelge sellele. Mis võiks juhtuda minu elus? Üks osa teist kardab sellega kaasnevaid väliseid muutusi? Millestki peab lahti laskma. Kui te neid jälgite ja uurite oma alateadlikke eelarvamusi, siis hakkate  varsti nägema, mis toimub. Te hakkate nägema neid oma eelarvamusi ja ootusi ning nendega tegeledes saate te ühel hetkel teadlikuks, kus te omadega olete ja näete oma ego hirmu millegi suhtes, millest te pole seni tahtnud vabaneda.

See ei pea olema midagi välist, mille te peate maha jätma. Näiteks mõnes varasemas ülestõusnud meistrite organisatsioonis arvasid mõned, et kui nad hakkavad tegelema ülestõusnud meistrite õpetustega, siis ei tohiks nad enam suhelda nendega, kes seda õpetust pole omaks võtnud. Mõnedel oli raske edasi suhelda oma abikaasaga ning lahkuminekuid oli päris palju. Meie pole seda kunagi nii mõelnud. See on selge must-valge mõtlemise näide. Asi on selles, et kui inimene muudab oma arusaamist ja tuleb välja sellest must-valgest lähenemisest, siis leiab ta kergesti võimaluse ja võimalikkuse suhelda edasi nendega, kes sellest õpetuses pole.

Mõni arvab, et peab vaimsele teele tulles näiteks loobuma seksist. See on tõsine hirm. Alati on alternatiiviks vaadata oma MO-d seksi osas ja samuti vaimse tee küsimustes ja leida need spiritid, kes sellel teemal konflikti sattusid. Ja te näete, et te võite seksi edasi nautida ja püsida ka vaimsel teel. Kui te lihtsalt hoiate end eemal maistest tegevustest, ei aktsepteeri täielikult ennast füüsilises kehas olles ega suuda nautida tegevusi, mida füüsiline keha teile pakub, siis ei saa te Maad maha jätta, siis ei saa te seda keha maha jätta ega saa üles tõusta.

Loomulikult on jõude, entiteete ja deemoneid, kes üritavad inimesi tõmmata seksi kaudu allaviivale teele ja nendelt energiat saada. Tuleb aeg, kui te õpite ära tundma negatiivsed suundumused ega raiska oma energiat enam. Sellepärast on räägitud läbi aegade, et vaimsed inimesed peavad hoiduma seksist. Aga vabanemine ei tähenda eemalehoidmist, vaid tundma ja eristama õppimist.  Alati on mõistlik küsida endalt: „Missuguses kehas ma elan? On mu keha mulle sõber või vaenlane? Selgub, et väga paljud vaimsed inimesed arvavad, et füüsiline keha on nende vaenlane ja segab vaimset kasvamist.

Sel juhul mõelge järele. Tegelikult elate te sõbralikus universumis ja oma kehas, mis on sõbralik ning kuna te sellesse kehasse tulite, siis on tegevusi, mida keha teil teha võimaldab ning mis ei pruugi olla vaimsuse vastane. On see seks, hea toit, suhtlemine nendega, kes erilist vaimsust üles ei näita, kuid on vaatamata sellele head inimesed. Mis võiks olla selles mittevaimset, kui te olete neutraalsed, mitte ei näe olukorda must-valgena.

Samuti võite oma füüsilist tervist silmas pidades küsida: „Kas ma elan vaenulikus kehas või sõbralikus. Isegi juhul, kui teid mõni haigus kimbutab, vaadake samuti oma MO-d: missugused on teie ootused, mida te oma kehast arvate, eriti seoses oma vaimse kasvamisega. Te jõuate selleni, et elate sõbralikus kehas, kes on suuteline ja tahab teie vaimset kasvamist toetada. Mõned teist on tähele pannud, et selline suhtumine toob kaasa keha tervenemise, mis varem tundus keerukas. Kui tervenemist ei toimu, siis saab vähemalt elada edasi oma kehaga sõbralikus suhtes, sest keha ei takista teie vaimset kasvamist.

Selles diktaadis me anname teile palju häid ideid. Me teeme seda sellepärast, et tavaliselt te ei tule nii suure grupina kokku ja mõned selles grupis on jõudnud tasemele, kus nad on valmis nende ideede vastuvõtmiseks. Te ei pea pärast koju minnes seda diktaati kohe üle lugema ja jälgima kõiki neid elemente, mille ma siin annan ning arvama, et te peate kohe kõik omandama. Te võite leida midagi enda jaoks, kasvõi ainsa mõtte, mis teile meeldib ja seda kasutama  edasiminekuks. Siis lugege diktaat uuesti üle lugeda ja leidke veel midagi. Ma soovitan teil lugeda ka diktaati, mille ma andsin Koreas vaimse tee kohta ja samuti Koreas antud Gautama Buddha diktaati. Mainitud diktaadid moodustavad alfa-aspekti ning see praegune diktaat ning samuti mõned vastused küsimustele, mille te olete sellel konverentsil saanud, moodustavad omega-aspekti, ehk need on praktilised ideed.

Öeldakse, et Püha Vaim lendab kuhu tahab. Selline väide ei ole just kõrgeim arusaam. Püha Vaim ei lenda sinna, kuhu juhtub, see lihtsalt voolab, ja ta voolab järjepidevalt. Põhjus, miks see väide sellisel moel esitati, on selles, et paljud inimesed tol ajal ei saanud aru, miks mõni inimene satub mõnikord Püha Vaimu voolu ja siis teinekord satub sellesse mõni teine. Mõnikord pole kellelgi seda voolu. Nad ei mõistnud miks, sest nad otsisid vastust välise meelega. Ka mõne minu jüngriga juhtus nii. Mõni koostas jüngritest isegi hierarhia. Peetrus arvas ennast hierarhia tippu, kuigi tegelikult oli tema teadvus teiste jüngrite omast madalam. Sellised välised hinnangud tegelikult blokeerivad vaimu voolu, sest võti vaimu voolu avamiseks on olla neutraalne.

Neutraalsus on vaikuses olemine, kui mitte miski ei tõmba teid mitte kusagile. Seda nimetatakse ka puhtaks teadlikkuseks. Olge neutraalne teise inimesega suhtlemisel, ärge andke hinnanguid ega tahtke talle midagi selgeks teha. Ärge mõelge, mida talle öelda tuleks. Pole isegi tarvis soovi teda aidata, teis ei pea olema mingit ootust selle kohta, mida sellele inimesele peab ütlema ega arvamust, kuidas tema sellele reageerima peaks. Olge neutraalne, siis saate te avatud ukseks ning vaim saab läbi teie voolata. 

Kui kanaldajad pole kanalduse vastuvõtmisel neutraalsed, on nad alati häälestunud madalamale tasandile, kas emotsionaal-, mentaal- või madalamale identiteeditasandile. Läbi nende võib tulla õigeid mõtteid, kuid mõned ideed võivad olla moonutatud ning neis puudub inimesi vabastav vibratsioon. Mida neutraalsem suudab kanaldaja olla, seda puhtam saab olla vahendatav sõnum. Mida neutraalsem suudate olla teie diktaadi lugemise või kuulamise ajal, seda sügavamad ja põhjalikumad saavad olla teie taipamised ja sisekaemused. Püha Vaimu teiseks aspektiks on mitte rääkimine, vaid kuulaja/lugeja taipamised ja kaemused, mis tulevad kõrgemast sfäärist ja meilt. Kuulamine on sisemine vaimuvool. Rääkimise puhul on tegemist välise vaimuvooluga. Aga mõlemad on teie vaimse tee osad.

Nagu öeldud, saabub vaimsel teel aeg, kus te mitte ainult ei õpi ja ei omanda õpitut, vaid te hakkate seda välja andma. Oma sisemiste taipamiste läbi saate te nüüd õpetada teisi. Paljudel juhtudel te märkate, et teistega rääkides saate te järsku mõtte, mis pole teile varem pähe tulnud, mõnikord on teil sisemine kogemus, mida varem pole olnud. See on vaimu vool. Vaimu voolu saamiseks ei pea toimuma midagi drastilist. Te olete vaimu voolu kõik kogenud. Olge sellest lihtsalt teadlikumad ja pange tähele neid mõtteid, mis on selles diktaadis antud. Siis suudate te sagedamini olla neutraalses meeleseisundis. Seda tuleb mõnel rohkem harjutada, sest see nõuab enese vabastamist igasugustest välistest mõjutajatest.

Teile on õpetatud, et teil peab olema oma arvamus. Kuid rõhuv enamus neist arvamustest, mis inimühiskonnas kehtivad, on välised ja kollektiivteadvuse mõju all. Kui kahel inimesel on mingil teemal lahkarvamus, siis tegelikult vaidlevad nende inimeste kaudu välised spiritid. Küsige endalt, kas te tahte oma arvamuse rõhutamisega muuta teise arvamust. Jõudke neutraalsuseni, öeldes midagi ilma eelduseta saada üks või teine reaktsioon. Siis võib läbi teie tulla midagi kõrgemat, mis valgustab nii teid kui ka seda teist inimest, aga sel juhul ei juhi teid väline mõistus. Te lihtsalt lasete toimuda sellel, mis toimub.

Läbi aegade on inimesed püüdnud läbida Püha Vaimu saamiseks igasuguseid rituaale. Mustad maagid on püüdnud leiutada meetodeid, mis tagaks mehhaanilise Püha Vaimu voolu. Aga sel puhul pole tegemist Püha Vaimu vooluga vaid mõne muu, näiteks kollektiivteadvuse vaimu vooluga, mis võib olla väga võimas, aga see pole Püha Vaim. Püha Vaimu ei saa sundida, sellepärast öeldaksegi, et Püha Vaim puhub, kuhu tahab. Teda ei saa sundida, mu armsad, aga teda saab vastu võtta. Kuid tema vastuvõtmiseks peab olema ruumi. Kui teie meel on pungil igasugustest ootustest, siis ei pruugi vaimul enese väljendamiseks ruumi jätkuda.

Ma tahan teid vabastada. Ma tahan anda teile loa olla vabad kõigist inimlikest arvamustest. Te võite tunda, et mõnest arvamusest lahti lastes, olete pääsenud justkui karusellist, kus mingi arvamus teid pidevalt hirmutab ja te tunnete end hoopis paremini, kui te sellest veendumusest vabanete. Mõni endine tuttav võib pärast imestada, kui näeb teid nüüd ilma endiste veendumuste ja tõekspidamisteta.

Mõelge, missuguses meeleseisundis te tegelikult olla tahate? Nendest arvamustest ja veendumustest pole raske lahti lasta, mis ei pane teid ennest paremini tundma, paremas maailmas elama, ei loo paremat suhet meistritega ega oma füüsilise kehaga. Mõelge sellele. Kui teie eesmärk on ennast paremini tunda, olla sõber iseenda ja ülestõusnud meistritega, materiaalse maailmaga, siis jälgige kõike seda, mis tõmbab teie tähelepanu ja küsige endalt, kas see aitab teil end paremini tunda või mitte. Viimasel juhul on teil minu luba sellest lahti lasta, sest ma kinnitan teile, et kui miski ei pane teid ennast paremini tundma selles maailmas, kus te elate, siis see ei aita kaasa teie vaimsele kasvamisele.

Mu armsad, kus te olete märganud, kuidas mõned pisut juba toolil nihelevad ja neil pole enam kerge jätkuvalt paigal püsida. See tähendab, et ma olen andnud teile nii palju, kui te vastu võtta suudate. Mina ise võiks jätkata veel tund või paar. Ma saan aru, et füüsiline universum seab oma piirangud füüsilisele maailmale jätkamiseks sellisel viisil, nagu me seda praegu teeme. Aga universum ei piira seda, kuidas teie minu või teiste meistritega läbi oma südame vahetult suhelda saate. Te ei pea arvama, et ainus viis meiega suhtlemiseks on läbi kanaldaja või välise õpetuse. Me soovime, et teie kõik jõuaksite sinnamaani, et suudate meiega oma südames otse suhelda.

Tänan teid südamest kokku tulemast. Ema Maria öeldu nende konverentside olulisusest pole juhuslik. 

Tänan teid veelkord. Minu jaoks on ülim rõõm omada õpilasi, kes võimaldavad mul rääkida nii vabalt ja avatult. Kui ma oleksin saanud teha seda pidevalt viimased 2000 aastat, siis oleks maailm juba kindlasti olnud hoopis teistsugune koht.                                                                                                                                                                             [1]
                        [1] Algul kuulutavad kaupmehed reklaamis välja tooted või teenused madala hinnaga, kuid kui kliendid poodi külastavad, avastavad nad, et reklaamitud kaubad ei ole kättesaadavad või ei ole nii head kui oodati või kliendid on müügi surve all, kus neile pakutakse sarnaseid, kuid kõrgema hinnaga kaupu.
 

[2]
                        [2] Modus operandi (lühend MO) on ladinakeelne väljend, mis tähendab tööviisi. Seda kasutatakse sageli kriminoloogias. Sellega antakse kirjeldus kuritöö toimepanija töömeetodile.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine