Selgitus Kristus-teest

Ülestõusnud meister Jeesus
Seoul, Korea 5. mai 2017


Mina olen ülestõusnud meister Jeesus Kristus. Algselt polnud mul kavas sellel konverentsil rääkida, aga paljud teie küsimused puudutasid Kristus-teega seonduvat ja ma pean vajalikuks sel teemal sõna võtta.

Pimedusejõudude suurim hirm
Mu armsad, Kristus-olemine, mille inimene suudab saavutada, on ülim oht pimedusejõududele ja selle planeedil valeõpetajatele. Nad on teinud kõikvõimaliku tõkestamaks inimeste võimalusi Kristus-teadvusse jõudmiseks ning seganud selle saavutamise võimalikkust ning arusaamist selleni jõudmiseks. Nad annavad endast parima, et luua efektiivseid kõrvalejuhtimistaktikaid, püstitades omalt poolt kõrvaleesmärke, mis annavad mingil määral tõstetuse tunde teadlikkuses, aga mis ei kujuta nende jaoks nii suurt ohtu kui Kristus-teel olemine. Kui keegi on oma vaimsel teel saavutanud teatud seisundi, siis püüavad nad selle inimese edasisi püüdlusi takistada või seisma panna sisendusega, et see ongi ülim saavutus, valgustatus, et enam pole edasi kusagile minna.

Ülimat seisundi pole olemas
Mu armsad, kõige olulisem Kristus-teel olemise omadus on selle järjepidev jätkumine. Kristus-teel võib käia füüsilises kehastuses olles, kuid see pole mitte ülim vaimsuse aste. Kristus-teel olemises puudub ülim teadvuse seisund, kui välja arvata Looja teadvus, kuid Loojagi ületab ennast edasiloomises.

Elu, teadlikkus, eneseteadlikkus on jätkuvas kulgemises. Alati leidub võimalus eneseületamiseks. Mitte kunagi pole olnud maailmas paigalseisu ja mitte kunagi ei saa see ka nii olema. Mitte kunagi pole olnud algust ja pole ka lõppu. Tsüklid võivad alata ja lõppeda. Füüsiliste vormide maailmal oli algus, kuid see polnud mitte alguste algus, sest viimast pole kunagi olnudki. Kunagi pole tulemas lõplikku lõppu.

Mõistus ei mõista Kristus-teed
Mõistus ei küüni Kristus-tee tõelise sisuni. Kui te jõuate äratundmisele, et Kristus-teel olemist ei saa mõistusega võtta ja teile saab selgeks, miks see nii on, siis hakkate tabama Kristus-teel olemise tõelisi katkeid.

Paljud on programmeeritud lähenama kõigele ratsionaalse mõistusega. See mõistus aga ei tea Kristus-teel olemise sisust midagi. Sest see eksisteerib väljaspool mõistuse haardeulatust. See aga tähendab, et arusaamine Kristus-teel olemisest teie praegusel tasandil pole veel midagi niisugust, mida edasi areneda ei saaks. Minu võimuses pole, kuigi ma olen ülestõusnud meister, pidada maha kõrgetasemeline kursus Kristus-teest, sest Kristus- teel olemine on teadvuse tõstmise järk-järguline protsess.

Me oleme rääkinud teile 144-st teadvuse tasandist, mida on planeedil Maa võimalik saavutada. Seepärast võime öelda, et Kristus- teel olemine on protsess, mis algab teadvuse tõstmisega 48. tasandilt kuni jõutakse vähehaaval 144. tasandini. 144. tasandil olete te saavutanud kõrgeima sellel planeedil praegu võimaliku astme. 

See tähendab, mu armsad, et 48. tasandilt alustades on teil mingi ettekujutus Kristus-teest, kuid see pole kõikehõlmav. Vaimse kasvamise käigus kasvab ka mõistmine, taipamine ja kogemus koos teiega. Te ei adu Kristus-tee täiust enne, kui jõuate 144. tasandile. Sellepärast polegi võimalik anda ühest definitsiooni Kristus-teel olemisest kõigile 48. ja 144. vahelistel tasanditel olevatele inimestele.

Miks ma pean Kristus-tee algustasandiks 48. tasandit? Sest allpool seda ei suudeta Kristus-teel olemist tajuda. Allpool 48. tasandit olevad inimesed võivad kuulda Kristus-teel olemise mõistet, nad võivad otsustada, et tahavad seda teed käia, taipamata selle tegelikku tähendust. Nad loovad sellest mingi mõttelise, ratsionaalse mõiste. Nad võivad isegi arvata, et liiguvad oma eesmärgi suunas, aga tegelikult pole nad Kristus-teel olemise protsessis, mu armsad. Inimene võib saavutada vaimses mõttes edu, tõustes teadvuses madalamalt astmelt 48. astmele, aga ta ei ole veel alustanud Kristus-tee protsessi.  

Põhjuseks on suur välise minaga seotus, pidades end kõiketeadjaks, luues oma mõttes tasandid ja omistades igale tasandile näitajad, mis põhinevad dualistlikul mõtteviisil. Allpool 48. tasandit olevad inimesed arvavad, et suudavad määratleda Kristus-teel olemist väliste kriteeriumide järgi. Nad loovad listi, mille järgi otsustada, et vastates teatud kriteeriumile, saab panna teatud lahtrisse linnukese. Edasi „arenedes“ saab listi järgmisse ritta linnuke, kui olete käitunud vastavalt järgmisele kriteeriumile. Listi lõpus on linnuke iga rea taga ja Kristus-tee ongi käidud. Allpool 48. tasandit suudetakse Kristus-teel olemisse läheneda vaid nõnda.  

Valeõpetajad juhivad oma õpilasi mitmetele erinevatele eesmärkidele. Nad ei pruugi seda nimetada Kristus-teel olemiseks, vaid näiteks kõrgemaks teadlikkuseks, kosmiliseks teadvuseks, valgustatuseks või millekski muuks. Aga nende poolt pakutu on mehhaaniline tee, väline tee, sest täites teatud harjutusi või rituaale, pidades kinni antud õpetustest, õppides need pähe, arvavad nad end jõudvat tasapisi taevasse kriteeriumide järgi, mille on määranud maine arusaam.

Kristus-tee algus
Kui te jõuate 48. teadvuse tasandist ülespoole, olete te valmis alustama Kristus-tee protsessi. Teil võib selleks ajaks olla välja kujunenud valearusaam Kristus-teel olemisest, kuid nüüd on teil ka vajalik omadus, ja selleks on kuulata oma intuitsiooni ka juhul, kui teie ratsionaalne mõistus ütleb midagi muud. 48. tasandist alates hakkab inimene kuulama oma intuitsiooni, jättes kõrvale ratsionaalse, analüütilise meele.

Kõik teie, kes te olete siin, asute kõrgemal 48. tasandist, sest muidu te poleks siin. Teie sõbrad ja pereliikmed võivad pidada seda teed raskeks, sest oma ratsionaalse mõistusega arvavad nad, et te ei peaks tegema seda, mida teete või ei peaks omaks võtma seda, mille te nüüd omaks olete võtnud. Te ei oskagi neile oma valikuid ratsionaalset põhjendada.
  
48. ja 96. teadvuse tasandi vahel te tegelete seitsme vaimse kiirega ja teid suunavad kiiremeistrid. Teie intuitsioon kasvab. See on ühendus teie Mina Olen Kohaloleku ja teie ülestõusnud õpetajatega. See tähendab, et te ignoreerite järjest rohkem ratsionaalset mõistust, samuti välismaailmast tulevaid impulsse ja projektsioone, mis tulevad teistelt inimestelt, kas perekonnaliikmetelt, sõpradelt või ühiskonnast, massiteadvusest, pimedusejõududelt või mujalt.

96. vaimse tasandi poole liikudes võivad välised segavad projektsioonid võimenduda, aga teie oskus ennast neist mitte mõjutada lasta aina kasvab, sest teie võime vibratsioone eristada ja lugeda kas teiega suhtleva teise inimese, teie pähe tuleva mõtte või madalamatelt tasanditelt tuleva projektsiooni energeetilist tasandit, muutub suuremaks. Te omandate vibratsiooni tunnetuse ning tunnete ära teatud tasandist madalamal ja kõrgemal oleva võnkesageduse. 

Vibratsiooni lugemine 
Mu armsad, kui te jõuate 48. teadvuse tasandist kõrgemale, püsib teie südames teatud vibratsioon, mis on hirmuvibratsioonist kõrgem. See on kõrgeim vibratsioonidest, mida te olete oma teadvuse tasandil suuteline ära tundma. Ja te tunnete ära need vibratsioonid, mis jäävad selgelt allapoole 48. tasandist ja ka  mõned, mis on kõrgemad sellest, kuid väga kõrgele jäävaid vibratsioone on teil raske tajuda. Võib juhtuda, et teil on raskusi teie baasvibratsioonist pisut madalamate vibratsioonide eristamisega, kuid te tunnete selgelt ära need sagedused, mis on teie baasvibratsioonist oluliselt madalamad. 

Kui te liigute kõrgemale, 96. teadvuse tasandi suunas, siis hakkate eristama kõrgemaid vibratsioone. Te hakkate ära tundma järjest kõrgemaid vibratsioone. Loomulikult ei unusta te 48. tasandi baasvibratsiooni ja teie tajutav vibratsioonivahemik järjest suureneb kõrgema suunas. See tähendab, et te suudate paremini eristada neid vibratsioone, mis jäävad pisut allapoole 48. tasandist. Seetõttu on pimedusejõududel üha keerukam teid alt vedada.

Kui te olete jõudnud 96. teadvuse tasandini, olete omandanud võime lugeda iga vibratsiooni, mille pimedusejõud teile allpool 48. tasandit suunavad. Teisisõnu, teid ei saa petta ükski vibratsioon, mis asub allpool 48. tasandit, olenemata sellest, kui kavalalt seda serveeritakse. Te tunnete selle ära. See muidugi ei tähenda, et te olete saavutanud Kristus-tee võimaliku täiuse.

96. tasandi initsiatsioonid
96. tasandil toimub otsustav initsiatsioon, mille mina läbisin oma missiooni alguses. Pühakirjas pole seda kuigi arusaadavalt kirjeldatud. Näiteks Kaana pulmas, kus ma ema õhutusel vee veiniks muutsin, algas minu avalik missioon.

Pühakirjas oli ka teisi vihjeid, nagu näiteks minu ristimine Ristija Johannese poolt ning veel muid vihjeid. Asi on selles, et kui te olete 96. teadvuse tasandil, siis te seisate silmitsi otsustava otsusega. Te võite hakata sellest hetkest teenima kogu terviku tõstmist, mitte ei tegele enam niivõrd oma teadvuse tõstmisega nagu te siiamaani teinud olete.

Erinevus võib tunduda raskesti tabatav. Seda see ongi. Tegelikult ei adu seda vahet kuigi selgesti enamik, kes on allpool 96. tasandit ning allpool 48. tasandit olijad ei  suuda sellest vahest üldse aru saada. Nende jaoks on seegi mõistatus, miks selline valik on üldse olemas. Mu armsad, Kristus-tee kõrgematel tasanditel pole asi mitte teie enda teadvuse tõstmises. Kas mõistate, mu armsad, et 48. ja 96. teadvuse tasandi vahel tõstate te oma individuaalsust, nii nagu te seda näete, massiteadvuse tõmbejõust kõrgemale.

Kõrgemasse teadvusesse pole võimalik jõuda, olles massiteadvuse mõjutuste all. 48. teadvuse tasandil te mõistate, et indiviidina on teil potentsiaal massiteadvuse mõjutustest vabaks saada. 48. tasandil on teil teatud mina-tunne, teatud identiteeditunnetus, mentaalne arusaamine ja emotsionaalne tunne sellest, kes te olete ja te olete ka füüsiliselt teadlik iseendast. Nüüd hakkate te kasvatama 48. tasandil olevat mina-tunnet.

Muidugi muutub 96. tasandi poole liikudes mina-tunne, aga te näete ennast endiselt vaimsel teel liikuva ja oma teadvust tõstva indiviidina. See on vältimatu ja vajalik, ja midagi pole selles valesti, et teie motivatsiooniks on jõudmine kõrgemale teadvuse tasandile. 

Kuid see annab võimaluse valeõpetajatele, kes saavad teid kavalalt mõjutada. Nad seostavad näiteks Kristus-teed, valgustumist või kosmilist teadvust üleloomuliku seisundiga, üleloomulike võimetega, näiteks vee peal käimisega, vee muutmisega veiniks, surnute elluäratamisega jne. Nad sisendavad teile, et te muutute üliinimlike võimetega super-inimeseks. Paljud inimesed ihaldavad selliseid võimeid ja nende sooviks on paranormaalsete võimete demonstreerimine teistele. Nende soov võib olla näiliselt heatahtlik, näiteks teiste kaasamine vaimsele teele, aga sellise lähenemise korral on alati peidus enesekeskne motivatsioon näida teistest parem.  Alati leidub 48. ja 96. teadvuse tasandi vahel enesekesksuse elemente. 

96. tasandi initsiatsiooni saab sõnastada järgmiselt: kas te loobute endakesksest motivatsioonist ja võtate omaks kõrgema motivatsiooni, mõistes, et kõrgem eesmärk ülestõusmise saavutamisel on hakata lammutama seda mina, kes aitas teid 48. vaimselt tasandilt 96. tasandile tõusta?

Te võite, mu armsad, seda teed võrrelda kosmoselaevaga, millel on kaks osa. Üks osa on tohutu kütusepaagiga mootor, mille ülesandeks on kanda rakett välja Maa külgetõmbejõu piirkonnast. 48. Ja 96. tasandi vahel on just sellise mina omamine vajalik ja selles pole midagi valesti. Ma ei süüdista kedagi. Aga raketi näide on asjakohane, sest kui rakett on Maa külgetõmbe mõjust kosmosesse jõudnud, siis ei vaja see enam hiiglaslikku võimendust ega kütusepaaki, mis olid vajalikud vaid avakosmosesse jõudmiseks. Nüüd peab rakett end üleliigsest eraldama ja laskma sel ära kukkuda.

Otsustav erinevus 96. tasandil on selle erinevuse mõistmine või mittemõistmine. Mõned püüavad 96. tasandile jõudes jätkata vanas vaimus enesetõstmist ja on neid, kes näevad vajadust lasta lahti minast, mis neid 96. tasandile tõi. Muidugi ei toimu lahtilaskmine silmapilkselt, sest alati on olemas järjepidev areng, mis on materiaalses maailmas tegutsemise alus. Ma tahan öelda, et kui te jõuate 96. tasandile ja mõistate selle tasandi olemust, siis sisenete protsessi, mis viib teid samm-sammult 144. tasandile. Tegemist pole enesetõstmise protsessiga, mis annab teile erilised võimed, muutes teid teistest erilisemaks. Tegemist on hoopis selle mina lammutamisega, mis teid teistest inimestest eraldab. 

Edasiviiv nägemus Kristus-teest
Kas näete, mu armsad, näivat vastuolu selles, et enese väljaaitamiseks massiteadvuse mõjust vajate te teatud mina. Ja kui te olete edukalt massiteadvuse gravitatsioonist välja saanud, siis peate selle mina lammutama ja püüdlema ühtekuuluvustundesse kõikide inimestega. Asi on nimelt selles, et massiteadvuse mõju all olles ei saa te tunda ühtekuuluvustunnet teiste inimestega, oma Mina Olen Kohalolekuga ega ka mitte ülestõusnud meistritega. Te olete siis langenud olevuste poolt loodud mehhaanilises ühetaolisuses. See, mu armsad, pole ühtekuulumine.

See võib olla ühetaolisus, mitte üksolemine. Ühtekuuluvustunne vaimses tähenduses on oma jumaliku vaimse individuaalsuse äratundmine. See vaimne individuaalsus ei eralda teid teistest. Ülestõusnud meistritele on teie individuaalsus teada. Minu individuaalsus erineb Meister MORE´i või Saint Germaini omast, aga me pole konfliktis ega konkurentsis. Oleme saavutanud ühtekuuluvustunde sellise astme, mida ülestõusmata sfäär ei suuda mõista. Aga te hakkate sellest aru saama, kui liigute 144. tasandile lähemale.

Mu armsad, te näete, et Kristus-teel on kaks peamist etappi. Kui te asute allpool 96. astet, omate te teatud arusaamist Kristus-teest, teil on oma ettekujutus sellest, mida see endast kujutab. Kui te jõuate 96. tasandist kõrgemale, siis hakkate aru saama, et tegemist on palju enamaga. Võib-olla on see hoopis midagi täiesti erinevat sellest, mida te oma eelmisel teadvuse tasandil arvasite selle olevat. On äärmiselt oluline võtta mistahes tasandil, kus te parasjagu olete, teadlik hoiak, et oma praegusel tasandil ei suuda te omada täit arusaamist Kristus-teest. Mõttega: „Selline täpselt Kristus-teel olemine ongi,“ sulgete te oma meele kõrgemale nägemusele, kõrgemale arusaamisele ja kogemusele.

Kui te olete allpool 96. tasandit, siis te arvate, et Kristus-tee on midagi seesugust, millest võib „aru saada“. Ma palun teil olla teadlik sellest, et igast mõttest, missugune Kristus-teel olemine välja näeb, tuleb hiljem lahti lasta. Arusaamine Kristus-teel olemisest tuleb siin asendada kogemisega. Arusaamisel ja kogemisel on vahe, sest arusaamine eeldab distantsi taga seismist. Distantsi tagant paistab, et „Kristus-teel olemine on seal ja mina saan aru, mida see tähendab ning ma tean, kuidas sellesse jõuda.“ See tähendab, et te ei ole seal.

Kristus-tee kogemine
Kui te jõuate 96. tasandile ja teete teadliku otsuse suunata oma tähelepanu iseenda pealt millelegi kõrgemalasuvale, siis saate te kogeda oma Kristus-teed. See ei tähenda jällegi selle täiuslikku ja täielikku kogemist. Aga te peate jõudma punkti, kus te olete teadlikult valmis tunnistama, et te olete jõudnud Kristus-tee teatud astmele. Kui te seda ei tee, siis te ei suuda tõeliselt jõuda Kristus-tee kõrgemate kogemisteni.

Välise meelega seda kinnitada ei saa. Siin pole tegemist välise meele otsusega, kuid samas ei saa eitada iseenda Kristus-teel olemist.

Inimego kõigub alati alaväärsuse ja üleoleku vahel. Egol on kalduvus rõhutada enesetähtsust. Inimesed, kellele on see kalduvus omane, väidavad, et nemad on saanud Kristuse seisundisse veel enne, kui nad selleks tegelikult valmis on, enne veel, kui nad on lõpetanud keskendumise enesele. Nad üritavad kasutada Kristus-teel olemist kui võimalust upitada oma maist mina ülimale positsioonile.

Mõne inimese ego on aga alaväärsuskompleksi küüsis ja inimene ei tunnista, et ta on jõudnud vaimse tee teatud staadiumisse. Ta arvab, et peaks olema alandlik ja mitte endale tähelepanu tõmbama, muretsema selle pärast, et mitte muutuda uhkeks. Sellise mõtteviisiga satutakse uhkuse teise otsa, muutudes nii tagasihoidlikuks, et ei söandata tunnistada enese jõudmist teatud tasemele. Pange tähele, uhkust saab väljendada nii alaväärsuse kui üleolekuga.

Kristus-teel olemise tunnistamine
Kui te selle ära tunnete, siis mõistate oma psühholoogiasse vaatamise olulisust, otsides mõlemat ego aspekti, nii alaväärsust kui enese paremaks pidamist. Te näete, kuidas on need aspektid teid siiani mõjutanud. Kui te läbite selle protsessi ja näete läbi oma ego käitumismustri, siis mõistate, et teie olete enamat kui oma ego. See ei ole teie ja see muster ei pea teid kammitsema. Te tahate lahti lasta sellisest ego dünaamikast ja astuda ühtekuuluvustundesse oma Mina Olen Kohalolekuga ja endale kõige lähedasema ülestõusnud meistriga. Te tahate seda rohkem kui midagi muud siin maa peal.

Siis jõuate te spontaanse sisemise mõistmiseni oma tegeliku teadvuse astme tunnistamise vajalikkusest, pidamata ennast edasijõudnumaks kui te olete ega ka mitte ignoreerides seda, kuhu te tegelikult jõudnud olete. Te jõuate arusaamisele, et oma edu tunnistamine vaimsel teel on vajalik. Te olete jõudnud tasandile, mis on 96. kõrgemal, sest te pole enam keskendunud oma maisele minale. Teis on veel mõned maised aspektid, aga te ei keskendu neile, sest ego ei määra enam teie käitumist ega defineeri teie vaimset teed.

See on siis, kui te tunnistate, et olete jõudnud Kristus-tee teatud  tasandile, kuid te mõistate samas, et see pole mitte kõige kõrgem aste. Te mõistate, et 96. ja 144. tasandi vaheline kulgemine ei toimu nii, nagu paljud inimesed arvavad. See pole koht, kus te saavutate mõne üleloomuliku võime. Üleloomulikud võimed pole Kristus-tee oluline osa. Mõned, kes käivad Kristus-teed, on jõudnud ülestõusmiseni ilma ainsagi üleloomuliku võime ja kuulsuseta. Inimesed, kes asuvad allpool 48. tasandit ei tunne ära kõrgemal vaimsel tasandil olijat ja samuti on enamikul allpool 96. tasandit olijatel raske ära tunda neist kõrgemal tasandil olevat inimest.

Selles vaimse tee etapis ei pööra te tähelepanu inimeste ootuste täitmisele. Teil pole huvi maailmale muljet avaldada. Samuti ei oota te, et maailm teid tunnustaks. Te olete jõudnud kõrgemasse vaimsesse iseseisvusesse, kus te ei vaja tuntust. Te ei vaja teistepoolest tunnustust ega kinnitust, sest kogu tunnustus tuleb teile seespidiselt varasemast suurema ühtekuuluvustundena. Te mäletate veel, kuidas te ennast tundsite, kui teil polnud nii suurt ühtekuuluvustunnet oma Mina Olen Kohalolekuga või ülestõusnud meistritega, mis on teil olemas nüüd. Te ei näe ühtekuulumist kui mingit teoreetilist eesmärki, mis asub kusagil väljaspool teid. Te kogete seda ja te kogete, et ennast pidevalt jälgides ja piiranguilisi mustreid märgates ning neist ennast vabastades, liigute te järjest suuremasse ühtekuuluvustundesse. 

Pidev enesevaatlus
Te mõistae, et teekond 96. ja 144. tasandi vahel on tegelikult pidev enesevaatluse tee. Igas situatsioonis te vaatlete oma reaktsioone ja iga kord, kui te näete mingit reaktsiooni, mis vibreerib madalamal teie baasvibratsioonist, tegelete sellega avatult ja ausalt. Te ei peida seda enda eest, te ei otsi endale vabandusi, ei mõista end hukka, sest olete ületanud vajaduse ennast hukka mõista. Te ei süüdista teisi ega iseennast, ei anna dualistlikke hinnanguid. Te lihtsalt vaatlete ja jälgite. Te jälgite, kas teis on midagi, mis teid piirab, kuni avastate selle taga oleva mehhanismi ja siis lasete teadlikult sellel minal surra, et tõusta kõrgemale tasandile.

Mu armsad, allpool 96. tasandit piirdub Kristus-teel olemine välise mina arusaamistega. See põhineb iseenda tõstmisel massiteadvuse tõmbejõust kõrgemale. Kui te jõuate 96. tasandist ülespoole, ja tegelikult selleks, et 96. tasandist kõrgemale saada, peate te läbima initsiatsiooni, mida ma kirjeldasin ütlusega: „Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.“ See tähendab vajadust loobuda oma elust ehk välisest minast, sellest minast, kes aitas teid 96. tasandile.

Selle mina elementidel tuleb lasta surra, sest te kogete, tunnete, näete, et teie jaoks on olulisem astuda järgmine samm ühtekuuluvustunde poole oma Mina Olen Kohalolekuga ja teile kõige lähedasema ülestõusnud meistriga. Võib-olla olen see mina, aga võib-olla mõni teine meister. Igal juhul on see oma kõrgema minaga suurema ühtekuuluvustunde saavutamise protsess, lastes oma välisel minal samm-sammult, element elemendi järel surra.

Kestev suremine
See on protsess, mille kohta võib öelda kestev suremine, sest suremine toimub sellele maailmale. Sa lased maisel minal surra nii, et kui selle maailma vürst tuleb ja ta saab järjest vähem ja vähem sinu käest, kuni ta lõpuks tuleb ja ei saa sinust enam midagi. Sa oled lasknud maisel minal surra, sellest pole enam mitte midagi järele jäänud. Järjest vähem on seda, mis hoiab sind siin kehastuses ning see on põhjus, miks sa liigud ülestõusmise protsessi.

Teie jaoks on tähtis meeles pidada välise mina surralaskmise olulisust. Mu armsad, ma nimetan seda surma vormiks, sest enamik inimesi peab surma lõplikuks, kus miski kaob, sureb, miski lõppeb igaveseks. Sõna otseses mõttes juhtub see teie välise minaga: ka mina sureb. Igal teadvuse tasandil eksisteerib teatud mina, element minast, nagu Hilarion oma viimases raamatus selgitab. Võib öelda, et eksisteerib teatud mina, kellel te peate laskma surra 96. teadvuse tasandil selleks, et tõusta 97. tasandile. Pärast seda lasete surra sellel minal, kes teid 97. tasandile tõi, et jõuda 98. tasandile. Selline suremine on midagi lõplikku.

Sedasama teete te ka 48. ja 96. tasandi vahel, aga paljudel juhtudel te seda ei teadvusta. Kui te 96. tasandist kõrgemale jõudes teete esimese otsuse lasta minal surra, siis hakkate te seda järjest rohkem teadvustama. Te tunnete, et miski sureb tegelikult, seda pole enam, te olete sellest täielikult lahti lasknud. Sellest hetkest hakkate mõistma, et surm pole midagi sellist, mis juhtub teiega kontrollimatult. Surm tähendab teadlikku lahtilaskmist sellest minast, kes teid enam ei teeni. Teil on selle üle kontroll, mu armsad. Te lasete minal teadlikult surra ja te näete seda kui lõplikku tegu, mille tagajärjel seda mina pole enam olemas, kui te olete temast lahti lasknud.

Lummav kujutlus Kristus-olemisest
Mu armsad, paljud inimesed, kes kuulavad või loevad seda vestlust, tunnevad pettumust, sest see, mida ma kirjeldan Kristus-teena ei kõla sugugi nii glamuurselt, kui nad seda siiani ette on kujutanud. Aga see näitab, et te olete mõnevõrra omaks võtnud valeõpetajate moonutatud ettekujutuse sellest, mida tähendab kõrgema teadvuse tasandi saavutamine.

Ma tahan erilist tähelepanu osutada ühele aspektile. See on väga omane vaimsetele liikumistele, olgu siis tegu tuntud religioonide või väiksemate, guru ümber kogunenud vaimsete liikumistega. Väga levinud on vaadata juhile alt üles kui kellelegi, kes on teistest kõrgem. Näiteks on kaasajal hulk vaimseid organisatsioone, mille on asutanud teatud isik ning teised peavad teda valgustunuks, mu armsad. Neil on mõned, tihti väga ebaselged nägemused valgustumise sisust, aga nad on kindlad selles, et valgustunu on teistest üle.

Kui valgustumisel on mingi tähendus, siis tähendab see Kristus-teel olemist. Aga mis on Kristus-teel olemine? See tähendab lähenemist 144. teadvuse tasandile. On olemas kõige aluseks olev ühtekuuluvus. Te hakkate nägema seda kõigi nähtuste taga maailmas. See tähendab, et te hakkate ennekõike ennast nägema ühtekuuluvana oma Mina Olen Kohalolekuga ja enda kohal olevate ülestõusnud meistritega. Te näete end alatikestva energiavoo osana, mis tuleb Vaimult, 8-kujulise voolu ülemisest osast. Kui te lähenete selle 8-kujulise voolu keskosale, siis hakkate nägema ühtekuuluvust kõige allpool olevaga, mitte langenud olevustega, mitte duaalsuse teadvusega, aga kõigi nendega, kes on Jumala eneseteadlikud pikendused, Jumala pojad ja tütred. Te tunnete ühtekuuluvust kõigi inimestega. Kui see ühtekuuluvustunne teis järjest suureneb, siis muutuvad olematuks kõik hinnangud, vastandumised, mu armsad. 

Mõnes mõttes, jah, tuleb öelda, et kui te lähenete 144. teadvuse tasandile, siis te asute muidugi kõrgemal teadvuse tasandil kui need, kes on näiteks 48. teadvuse astmel. Loomulikult olete te jõudnud sinna läbi kindlameelsete jõupingutuste, aga see ei tähenda, et te peate nüüd ennast paremaks või tähtsamaks teistest. Vastupidi, teie hinnangud kaovad ja enese võrdlemine teistega muutub teie jaoks mõttetuks. Tegelikult ei anna  mingi võrdus mistahes skaala järgi enam midagi. Te mõtlete järjest vähem sellele, kus te teadvuse skaalal asute. Te keskendute lihtsalt sellele, et olla see, kes te olete, väljendades oma jumalikku plaani, sest te olete hakanud seda nägema hoopis selgemini. Te teenite teisi inimesi ja ülestõusnud meistreid kogu elu tõstmisel. Teie tähelepanu on koondunud sellele.

Kas mõistate, mu armsad, mida rohkem on inimene valgustunud, seda vähem ta tahab valgustununa välja paista selles mõttes, et olla teistest üle. Kui teised näevad, kui palju te neist kõrgemal olete, siis ei võta nad teid eeskujuks. Te mõistate seda. Nad näevad seda suurt vahet teie ja nende endi vahel ning te ei suuda neid inspireerida järgima seda teed, mida teie olete järginud.

Näete, mu armsad, kui inimene asetab ennast teistest palju kõrgemale, siis see inimene ei saa olla valgustunu, sest vastasel korral ta poleks huvitatud enese pjedestaalile tõstmisest. Selle asemel teeks valgustunu kõikvõimaliku selleks, et vältida oma tegeliku kõrguse näitamist, sest see jätab võimaluse kõigile valgustumise tee käimiseks ja kõrgematele teadvuse tasanditele jõudmiseks, kus kõik kõrvutamised ja hinnangud kaovad ning need asenduvad järjest suurema sisemise rahu seisundiga. Maailmas pole enam mingeid ootusi, millele te peate vastama või mille poole rühkima. Maailmas pole midagi sellist, mille pärast te peaksite ennast hukka mõistma ega teistele hinnangut andma. 

Mu armsad, kui ma ütlesin: „Kohtumõistmiseks ma olen tulnud,“ siis ei tähendanud see, et ma tulin kedagi hukka mõistma või kritiseerima. See tähendas, et ma tulin laskma teistel eneste üle ise kohut mõistma läbi selle, kuidas nad minuga käitusid. Ülim kohtumõistmine on see, et nad tapsid mu füüsilise keha, arvates, et sellega saavad nad tappa Elava Kristuse.

Nüüd elame me õnneks ajal, kui langenud olevustel on üha raskem tappa Elavat Kristust ja seepärast ei pea teie sellist kogemust läbima. Ma loodan teie peale. Kuid te ilmselt mõistate nüüd, et ma ei tulnud kohut mõistma ega kritiseerima kedagi nagu paljud arvavad. Me oleme varem öelnud, et meie, ülestõusnud meistrid, ei istu siin üleval ega jälgi igat teie tegevust, sõna, iga mõtet ega tunnet. Me ei kritiseeri, ei mõista hukka, ei anna teile hinnanguid, mu armsad. Me vaid püüame teid tõsta.

Teiste aitamine teadvuse tõstmisel   
Kui te jõuate lähemale 144. teadvuse tasandile, siis muutub teie jaoks järjest vähema tähtsusega asjaolu, et te olete teistest kõrgemal. Tegelikult huvitab teid järjest rohkem see, kuidas te saaksite aidata teistel oma teadvust tõsta. Te olete huvitatud rohkem teiste edasijõudmisest teadvuses ja seepärast te teete kõik endast oleneva, et vältida enese pjedestaalile sattumist.

Mu armsad, need on mu mõtted praegu. Loomulikult ei ole see viimane sõna, vaid need on mõtted, mis võiksid teid edasi aidata, silmas pidades neid küsimusi, mida te esitanud olete ja mida esitavad paljud inimesed üle maailma. Ma tänan teid kuulamast ja olemast avatud, sest ma sain kasutada teie energiakeskusi, et kiirata läbi nende jõuimpulsse Koreasse ja maailma – maailma massiteadvusse – et jõuda nendeni, kelles on potentsiaal vaimselt ärgata ja liikuda edasi teadvuse tasanditel.  

Mu armsad, ma tahan väljendada sügavat tänu neile Koreas, kes on tegelenud meie õpetustega, lugenud invokatsioone ja aidanud kaasa muutuste toimumiseks, mida te olete näinud viimase 10 kuu jooksul, mis on möödunud meie viimasest konverentsist ja ka enne seda. Me oleme tänulikud ja me näeme teie jõupingutusi. Me ei taha mingil juhul, et te end teistest paremaks peaksite, aga te mõistate, mu armsad, et kui te saate üle alaväärsuse- üleoleku dünaamikast, siis on kohane tunnistada, et olete teinud pingutuse, mille tagajärjed mõjutavad kogu teie rahvast.

Jätkeke samas vaimus ja te toote veel rohkem kasu, sest liikudes 96. teadvuse tasandi poole, muutute te järjest rohkem avatud ukseks impulssidele ja energiale, mis tulevad teie Mina Olen Kohalolekult ja ülestõusnud meistritelt. See on energia sissevool, mis aiatab tõsta Maa Kuldsesse ajastusse.

Kui jõuate lähemale ja lähemale Kristus-olemise täiusele 144. tasandil, muutute järjest suuremaks avatud ukseks Kuldse ajastu teadvuse kiirgamisel maailma. See tähendab välises järjest vähem tegutsemise võimalust. Seepärast on mõned läinud koopasse ja hoidnud sealolles vaimset tasakaalu. Loomulikult on praegusel ajal oluline, et enamus, kes käivad teadvuse tõstmise teel, oleksid ühiskonnas aktiivsed ja annaksid sellega eeskuju. Nagu on palju kordi öeldud, oli üks inimene eeskujuks Kalade ajastul, aga Veevalaja ajastul on tarvis palju inimesi eeskuju andma. 

Sellepärast ei tõsta Veevalaja ajastu organisatsioonid üht liidrit kõrgeimasse staatusse, vaid näevad, et kõik inimesed omavad potentsiaali teenida eeskujuna ja olema avatud ukseks. Seega, mu armsad, ma tänan teid valmiduse eest olla avatud ukseks minu tänasel valguse vabastamisel.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine