Julgus tunnistada oma emotsioone

 Gautama Buddha

11.06.2017 Novosibirsk

Mina olen ülestõusnud meister Gautama Buddha.

Ma tulen teile selgitama mõnd tahku Sanat Kumara õpetusest.

Paljud vaimsed ja religioossed inimesed ning samuti ülestõusnud meistrite õpilased üle kogu maailma on loonud oma psüühikasse teatud mehhanismi, mis hakkab nende teed takistama.

Oleme rääkinud sellest, et siia planeedile kehastudes on vältimatu, et teid kistakse mõnda reaktsioonilisse mustrisse. Samuti on paratamatu, mu armsad, et sattudes  mingisse olukorda, mida te ei ole suutelised vältima, ja mis on seotud näiteks vägivalla, sõjahirmu või muude väärnähtustega, kutsub see teis esile teatud tunded.

Viha ja rahulolematuse kogemine on sellel planeedil möödapääsmatu. Teil on alateadvuses mingi aimdus sellest, kuidas maailm peaks toimima, tunne selle kohta, missugune elu peaks välja nägema ehtsal ja loomulikul moel ehtsal ja puhtal planeedil, kus viha ja rahulolematus on ebaloomulikud tunded. Aga sellisel ebaloomulikul planeedil nagu Maa, on viha ja rahulolematus täiesti loomulikud. Kuidas olekski siin võimalik eksisteerida neid emotsioone tundmata, nähes, mis siin toimub?

Need, kes aimavad, et on tulnud vabastusmissioonile planeedile Maa, teavad alateadlikult, missugune peaks elu olema ehtsal, loomulikul planeedil. Nad tunnevad tihtipeale, et nad ei tohiks vihastada ega rahulolematust tunda. Sellist suhtumist on langenud olevused paljude vaimsete ja religioossete liikumiste puhul osavalt ära kasutanud. Paljud vaimsed õpilased, sealhulgas ka ülestõusnud meistrite õpilased arvavad, et vaimsel teel olijad ei tohiks mitte kunagi vihastada ega olla rahulolematud.

Aga mu armsad, mentaalse meele otsus sellistel puhkudel ei saa lahendada seda, mis juba teie emotsionaalkehas asub ja mida on sellesse kuhjatud paljude elude jooksul. Sellepärast annan ma teile abivahendi ja mõned õpetused, mis aitavad teil selle teemaga tegelda.

Te olete tulnud siia planeedile massiteadvusest välja kasvama, eeskuju andma neile, kes elavad sellel planeedil ja aitama planeedi teadvust kõrgemale tõsta. Paljudele eluvooludele, kes on sellel planeedil elanud kauem kui teie, on sellised emotsioonid loomulikud ja vältimatud ja nad ei näe neile alternatiivi. Aga eeskujuna teenimine tähendab vihamustrisse minemist, viha ja rahulolematusega reageerimist ja seejärel sellest vabanemist. Ainult nii teenite te eeskujuna. Te ei saa inimesi aidata, kui te pole tunda saanud seda, mida nemad kogevad.

Mu armsad, me oleme paljudel kordadel rääkinud kollektiivteadvuse kõrgemale tõstmisest. Kuidas seda teha? Ilmselgelt saab seda teha, olles ise kollektiivteadvuse osa. See on ülimalt loogiline. Kui te olete kollektiivteadvuse osa, reageerite samuti, nagu teised, aga ei loo mingit sellist seost kollektiivteadvusega, mis ei lase kollektiivteadvust tõsta, vaid selle asemel hakkate ennast sellest välja aitama, saate te olla eeskujuks. Kui te poleks kollektiivteadvusega kunagi seotud olnudki, siis oleksite te nagu võõras, kes tuleb siia Maa peale, hoidub igast reaktsioonimustrist, jääb igavesti puhtaks ja tõstab oma teadvuse ülestõusnud sfääri sagedusele. Aga kuidas te saate siis teenida teisi ja anda eeskuju.

Sellist erilisust on ekslikult omistatud minule ja Jeesus Kristusele, justnagu meil oleks juba sündimisel olnud nii eriline staatus, et me justkui polekski kollektiivteadvusega seotud. Sellega on hävitatud meie eeskujuna teenimise võimalikkus ja loodud illusioon, et meie ei saa tõsta kollektiivteadvust, sest meie pole selle osa. Aga me olime. Ka meis olid reaktsioonimustrid. Me olime madalamas teadvuse seisundis paljudes kehastustes. Me viisime ennast kõrgemasse teadvusesse ja sellega olime suutelised üles tõmbama kogu kollektiivteadvust.

Paljudel teie hulgast, eriti siis, kui te hakkate jõudma kõrgematele teadvuse tasanditele, tekib tunne, kuigi te pole seda kunagi sõnastanud, et loomulikul planeedil on loomulik energia vool läbi nelja madalama keha. Ehk teiste sõnadega, energia voolab teie Mina Olen Kohalolekust teie identiteedikehasse, mentaalsesse kehasse, sealt emotsionaalkehasse ja edasi füüsilisse kehasse.

Mu armsad, loomulikul planeedil ei ole kunagi vastassuunalist voolu ehk siis pole olemas midagi sellist, mis füüsilisel tasandil teid niimoodi mõjutaks, et teis tekiks selle peale reageering, mis mõjutab teie emotsionaalkeha, mõtteid ja isegi identiteeditunnet. Paljud teist on kogenud ülevalt alla suunduvat voolu, mis tähendab, et te peaksite suutma valitseda oma nelja madalamat keha, ehk teie identiteedikeha peaks valitsema mentaalkeha, see omakorda emotsionaalkeha ja emotsionaalkeha teie tegusid. Mis tähendab. „Nii nagu üleval, nii ka all.“

Langenud olevused on suured meistrid selles, et korraldada teile algne draama, algne šokk, mis on teie jaoks ülimalt tõsine ning te ei saa jätta emotsionaalselt reageerimata ja sealjuures on emotsionaalne reaktsioon niivõrd tugev, et see jõuab üles mentaalkehasse, mõjutades teie mõtteid selles suhtes, missugune elu siin Maa peal välja näeb. See jõuab isegi teie identiteedikehasse, hakates mõjutama seda, kuidas te ennast näete seoses selle planeediga, mida te võite teha ja mida te ei saa teha, mida teil lubatakse teha ja mida mitte.

Pärast algset draamat hakkate te kogema tagurpidivoolu oma neljas madalamas kehas, kus füüsilisel tasandil toimuv hakkab mõjutama teie emotsioone, emotsioonid mõtteid ja mõtted identsustunnet aga mitte vastupidi. Kui te asute vaimsele teele, mu armsad, siis hakkate tänu välistele õpetustele või õpetuste ja intuitsiooni kombinatsioonile tundma, et te peate valitsema oma nelja madalamat keha. Te otsustate, et teie kui ülestõusnud meistri õpilane ei tohi kunagi saada vihaseks. Aga kui te tunnete emotsionaalse reageeringu läbi viha, mida te tunda ei taha, siis te ei tea, mida sellega peale hakata.

Väga paljud vaimsed ja religioossed inimesed ning ülestõusnud meistrite õpilased on loonud oma mentaalsesse kehasse /mõistusesse/  programmi, mille eesmärgiks on suruda maha need emotsioonid, mida nad tunda ei taha. Aga teil on reaktsiooniline programm emotsionaalkehas, mis teatud situatsioonis viha käivitab. Kuna te tahate olla kindlameelsed ülestõusnud meistrite õpilased, siis te isegi ei tuvasta viha iseendas, vaid selle tekkides te aktiveerite mentaalkehas, ja mõnikord isegi identiteedikehas, oleva programmi, et viha maha suruda. Mõned on selles väga meisterlikud ega teadvusta enam, et nad üldse viha tunnevad. See muidugi ei tähenda viha puudumist emotsionaalkehas.

Vaimsete, religioossete inimeste, sealhulgas ka ülestõusnud meistrite õpilaste hulgas üle kogu maailma on neid, kes tunduvad olevat väga tasakaalukad, hea enesevalitsemisega. Nad räägivad tavaliselt väga rahulikult, pisut üleolevalt eriti, kui nad suhtlevad lastega. Aga häälestudes sellisele inimesele, tunnete te pealispinna all olevat pinget.

Kui te näeksite nende aurat, siis märkaksite nende emotsionaalkehas purskavat vulkaani, kus tuline magma vihaenergiana ähvardab üle kraatri serva tõusta. Tavaliselt tulevad nad enese ohjeldamisega toime, kuid võib tulla ette olukordi, kus nad ei suuda viha tagasi hoida. Viha voolab üle ääre ja nad paiskavad selle välja nende inimeste peale, keda nad peavad endast allpool olevaiks enese poolt püstitatud hierarhias. Mõnel juhul võivad nad paisata välja oma viha ka isegi näiteks guru peale, kui guru nad maha jätab, nagu ühes endises organisatsioonis juhtus.

Ma tahan teile meelde tuletada, et te ei saa vihast lahti seda maha surudes. Te ei saa mitte millestki üle seda alla surudes. Oli aeg, kui te olite sellel tasemel, kus viha mahasurumine oli mõistlik, sest see aitas teil vältida oma reaktsioonilistesse mustritesse libisemist, millega kaasnes veel suurem viha ja uute vihast ajendatud reaktsioonimustrite loomine, kui lubasite endal vihaga reageerida.

 Ajutiselt on vajalik viha mentaalkehas oleva programmi abil maha suruda. Aga mingil arenguastmel pole see enam edasiviiv ja kui te seda käitumist ei muuda, siis te ei vabane sellest emotsionaalsest energiast ja veate seda viha kogu aeg enesega kaasas. Senikaua aga, kui teis on viha, ei suuda te aktsepteerida ennast, olla rahus iseendaga, tunda siinolemisest rõõmu.

Ühel hetkel jõuab teie teadvusesse, et te olete kehastunud äärmiselt raskele planeedile, mis on väga ebaloomulik ja te mõistate, et rahulolematu olla ja viha tunda on sellises olukorras loomulik, sest te ei saa siit lihtsalt minema jalutada, kui tunnete, et teil on sellest kõrini. Nagu Sanat Kumara ütles, et teist on saanud siia tulles seaduse subjektid ja te peate oma teed käima.

Ma annan teile väikese harjutuse, kui te tahete ennast aidata. Te peate avastama, oma emotsionaalkehas olevad viha või rahulolematuse reservuaarid. Selle avastamiseks soovitan ma järgmist harjutust:

Mine paika, kus sind keegi ei kuule. Kui see ei asu kodus, siis näiteks sõida autoga kusagile või mine loodusesse. Leia endale koht, kus keegi ei kuule, kui kõvasti sa karjud.

Nüüd ma tahan, et sa häälestuksid ja kujutaksid ette, et sa vaatad seda planeeti kosmosest. Ja siis ma tahan, et sa leiaksid kõige häirivama ilmingu enda jaoks siin Maa peal, mis sinu rahu tõsiselt rikub ning mis sinu arvates ei peaks siin olema. Nüüd ma tahan sulle meelde tuletada, et kui sul on selle ilmingu suhtes tugev reaktsioon, siis on see tekkinud paljude elude jooksul ja ilmselgelt tekitab see viha.

Nüüd ma tahan, et sa kujutaksid ette, et sinu ees seisavad langenud olevused või kehastuses olevad inimesed, kes seda probleemi tekitavad. Nüüd sa ütled neile välja, mida sa tunned. Ma tahan, et sa tunneksid ennast vabalt, öeldes neile kõike seda, mida iganes sa neile öelda tahad koos nende emotsioonidega, mis sinus on esile kerkinud seoses selle teemaga, on see siis viha, pahameel, hirm või misiganes emotsioon.

Pole vahet, kui valjusti sa seda teed või kui kaua see sul aega võtab. Ole vaba seda väljendama, sest see annab sulle võimaluse saada kontakti nende emotsioonidega, mis on sinu emotsionaalkehas peidus.

Te ei pea seda tegema tunde nagu primaalkarje teraapia puhul, aga eesmärk on kontakti saada sellega, mida te varem ei näinud või mida te oma emotsionaalkehas varem kuigi selgesti ei näinud. Kui te seda nüüd teadvustate, siis peate ka tunnistama, et olete jõudnud vaimse tee teatud tasemele, mõistes, et viha on täiesti loomulik reaktsioon, mu armsad. Teiega pole midagi valesti. Selles pole midagi vaimsuse vastast. Mitte keegi meist pole pääsenud vihaga reageerimisest, kaasa arvatud mina oma neis kehastustes, mis eelnesid Buddha kehastusele. Vaadake Jeesust, kes väljendas viha rahavahetajate vastu.

Te tunnete ära, et olete nüüd jõudnud oma vaimsel teel kaugemale, kus te ei mõista enam ennast hukka oma viha või mistahes emotsiooni pärast. Te teadvustate selle emotsiooni olemasolu ja saate sellest üle. Kasutage selleks dikriisid, invokatsioone, kuid ennekõike palun ma teha teil mõned dikriid enese kaitsmiseks ja siis leidke vaikne aeg, et vaikselt istuda ja saada kontakt vihaga ja teha siis midagi, mida te pole varem teinud.

Paljud inimesed on endale loonud fassaadi, kuidas nad peaksid väliselt käituma ja sellepärast ei näe nad pealispinna alla. Nad arvavad ka, et ülestõusnud meistrid ei näe nende pinna alla, aga see on väga naiivne oletus. Uskuge mind, meie oleme juba näinud, mis on teie alateadvuses peidus. Te ei pea häbenema seda ise näha, arvates, et kui teie seda näete, siis äkki näeme meie ka ja siis me mõistame teid hukka. Te ei saa meie eest midagi varjata, mu armsad.

Tehke nagu Saint Germain ütles, jõudes tõdemuseni: „Mul pole ülestõusnud meistrite eest midagi varjata. Siis pole teil tarvis ka iseenda eest midagi varjata. Kui meistrid mind hukka ei mõista, siis pole mul endal ka tarvis ennast hukka mõista. Nüüd ma astun sammu, mida enamus  pole julgenud astuda. Ma astun kontakti oma vihaga. Ja nüüd, selle asemel, et mitte näha, jalga lasta, kinni katta, ma hoopis tunnistan selle olemasolu ja astun otse sellesse.“

Te olete kuulnud väidet, et ainus võimalus hirmu ületamiseks on seista sellega silmitsi. Vaimse tee madalamatel astmetel seda teha ei suudeta, sest inimene võib olla näiteks suuresti viha võimuses ja ennast sellega isegi samastada, aga need, kes on kõrgematel astmetel, on valmis minu sõnumit vastu võtma. Teie olete selleks suutelised. Te suudate minna viha emotsiooni, suudate kogeda selles olemist. Siis järgnevalt saate ühenduda sellega, mida me nimetame teie inimlikkuse lätteks, mis on teie olemuse jätkusuutlikkus.

See osa teist asub ülevalpool kõigest, mis on siin Maa peal. Seda ei saa miski maine piirata. Mõned koonduslaagrites olijad suutsid sellele häälestuda ning see aitas neil psühholoogiliselt ellu jääda ning isegi konstruktiivselt edasi elada. Te mõistate, et vihast kõrgemal asub teie inimlikkuse läte. Seda ei ole viha muutnud. Ja te jõuate viha vaadates äratundmisele: „See pole mina, vaid minu ego reaktsioon.“ Reaktsiooni olemasolu on loomulik  ja nüüd te näete, et olete jõudnud kõrgemasse identiteeditundsesse, kus te ei pea reageerima enam vanaviisi ja te saate vanast mustrist lahti lasta.

Mu armsad, ma ütlesin, et planeet Maal on vastuspidine energiavool neljas madalamas kehas. Langenud olevused võivad teid mõjutada mingis situatsioonis nii, et teis tekib emotsionaalne reaktsioon, mis hakkab sealt liikuma üles identiteeditasandile. Aga teadlikku mina see ei puuduta. Kui te saate kontakti oma inimlikkuse lättega, puhta teadlikkusega, selle punktitaolise minatundega, siis te suudate selle mõju lahustada. Ja kui te selle lahustate, siis kaob ka teie neljas madalamas kehas olev sissepääs langenud olevustele.

Nad ei saa füüsilisel tasandil ega kolmes kõrgemas kehas teid enam selliselt reageerima panna. Te võite endiselt mingite situatsioonide suhtes kaitsetu olla, aga te suudate kriitilistes situatsioonides vältida tagurpidiliikuvat energiavoolu, mis liigub teie füüsilisest, emotsionaal-, mentaalkehast identiteeditasandile. Selle asemel te taastate loomuliku voolu, kus teie valitsete oma identiteedi-, mentaal- ja emotsionaalkeha ning olete füüsilisel tasandil suuteline teadlikult valima oma reaktsiooni.

See on Buddha-tee, mis on Kristus-tee kõrgeim aste. Aga Kristus-tee alumistel astmetel te ei suuda seda veel teha. Liikudes oma teel, peate te jõudma tasemele, kus te olete valmis tunnistama oma emotsioone, kontrollima neid ning vajadusel ületama, sest ainult siis olete te vabad tagurpidiliikuvast energiavoost ja suutelised taastama loomuliku energiavoo, mis võimaldab teil teadlikult oma reaktsioone valida mistahes füüsilises olukorras. See tähendab armastuse teadlikku valimist neis olukordades, kus inimesed tavaliselt reageerivad vihaga. Siis saate te täita oma siinolemise kõrgemat eesmärki, olla eeskujuks ja tõsta kollektiivteadvust.

Kui te olete tõusnud kollektiivteadvusest kõrgemale, on teil säilinud mõningane seos sellega, et mäletate oma minevikuseotust, aga see seos ei valluta teid, vaid võimaldab teil tõsta kollektiivteadvust.

See on kõrgem viis, kuidas kasutada Sanat Kumara ja teiste meistrite poolt antud õpetusi, mis annavad vastuse küsimusele, kes te olete. Nüüd te teate seda, te täidate oma siinolemise eesmärki, te olete rahul sellega, et te siin olete just sellel ajal, te tunnete ennast siin olles hästi. Veelgi enam, te tunnete seda tunnet, mida tunneb Buddha. Ja see tunne pole sõnadega kirjeldatav, seda rahu ja armastust pole võimalik sõnadesse panna. Seda polegi tarvis kirjeldada, te võite seda tunda ja kui te seda tunnete, siis te teate, miks seda kirjeldada ei saa.

Niisiis, mu armsad, ma tänan teid sellele konverentsile tulemast ja valmiduse eest tõsta oma teadvust. Minu eesõigus ja rõõm on Buddhana kinnitada teid kõiki ja eraldi igaüht ning kogu see konverents Buddha südamesse ja rahusse.

Gautama olen mina.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine